Productinformatie en verwerkingsrichtlijnenfermacellPowerpanel H2OVersie mei 2013
Inhoud1. fermacell – Powerpanel in eennotendop 32. fermacell Powerpanel H2O 42.1 Productbeschrijving 42.2 Bewijs van gesch...
1. fermacell – Powerpanel in een notendopDe eisen waaraan moderne bouwmateria-len moeten voldoen, worden steeds hoger:de c...
2. fermacell Powerpanel H2OProductspecificatiesBouwkundigegoedkeuringETA-07/0087Materiaalklasse (volgensEN 13501-1)A1Plaatd...
De toekenning van het certificaat„Emissiearm product” 2 van hetgerenommeerde eco-instituut uitKeulen geeft aan dat Powerpan...
3. Opslag, transport,bouwplaatsomstandigheden3.1 Opslag en transportvan de platenDe fermacell Powerpanel H2O-platenworden ...
4. OnderconstructieOverlappingsmaten van de verschillendeverticale CW-profielenProfiel OverlappingCW 50 ≥ 500 mmCW 75 ≥ 750 ...
De droge en maatvaste houten regelsmoeten bij montage een vochtigheidhebben van maximaal 20%.Eerst worden de houten regels...
Voor de bevestiging van deurkozijnenin Powerpanel H2O montagewandenkomen verschillende bevestigingsme-thoden in aanmerking...
5. Zagen en beplaten5.1 ZagenDe fermacell Powerpanel H2O-platenworden gezaagd met een klassiekehandcirkelzaag met geleider...
5.3 Beplatingsschemamet glaspartijen, raa-mof deuropeningen.Bij raam- of deuropeningen zijn er tweeuitvoeringsmogelijkhede...
6. Bevestiging6.1 Bevestigingmet schroevenMetalen onderconstructieDe bevestiging van de beplating opde metalen profielen ge...
De vereiste corrosie-beschermingsklassemoet reeds tijdens deontwerp- of aanbe-stedingsfase in aanmer-king worden genomen.P...
Plaatdikte / opbouw Onderconstructie Powerpanel H2O Schroeven * Hechtnieten / Spijkers / nagels **Lengte[mm]Afstand[mm]Ver...
7.1 Standaard voegtechniekenVoor de verbinding van de PowerpanelH2O-platen wordt de lijmvoegtechniektoegepast. Om de noodz...
De zuivere en stofvrije voegen wordengelijkmatig en volledig met lijm gevuld.Hierbij moeten de gedetailleerdeverwerkingsin...
Opmerking:Het is niet toegelaten lijmvoegen enstuiknaden door elkaar toe te passenin een en dezelfde oppervlakte.Variant 1...
fermacell Powerpanel H2O montagewand met éénlaagse beplating, dilatatievoeg met plaatstrokenfermacell Powerpanel H2O monta...
■ De plaat wordt dan gelijkmatig vanboven naar beneden vastgeschroefd.■ Indien nodig legt u de noodzakelijkeleidingen aan ...
Bij houten profielconstructies geldende aanwijzingen van hoofdstuk8.8 en 8.9.8.2 Enkelvoudigestaanderwanden,meerlaagse bepl...
8.4 InstallatiewandenDe Powerpanel H2O installatiewandis een dubbele profielwand volgenshoofdstuk 8.3 of 8.4. Beide metalen...
< 300 mm< 250 mm8.6 WandbeplatingenVoor wandbeplatingen met PowerpanelH2O-platen op metalen onderconstruc-ties kunnen vers...
De waarden in deze tabel zijn geldig voor de bouw van een kwartcirkel(kromming van 90°)Buigstraal IngezaagdezoneAantalinsn...
12,5mm8mmZaagsnedeGaas12,5mm8mmZaagsnedeGaasBuitenronding buigstraal r = 1000 mmBuitenronding buigstraal r = 500 mmVoorzij...
Rekening houdend met de eisen inzakebrandveiligheid en geluids- en warm-te-isolatie, kan ook een houten onder-constructie ...
De voordelige Powerpanel H2Omontagewand in gemengde uitvoe-ring met houten/stalen ondercon-structie, heeft zijn deugdelijk...
9. Wandaansluitingsdetails(1) fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm(2) Lijmvoeg(3) Verticaal CW-profiel(4) UW-aansluitprofiel(5) ...
Wanneer de verwachte plafonddoorbui-ging ≤ 10 mm is, zijn er geen glijdendeplafondaansluitingen nodig. Voorwaardeis wel da...
10.1 Verlaagde plafonds met PowerpanelH2O10. Montageprocessen bij plafondconstructiesen aansluitingsdetails1)Gangbare profi...
Afgehangen plafond met tweelaagse beplatingmet metalen onderconstructie en wandaansluitingmet UD-profiel; beplating aangesl...
In Duitsland is een classificatie vaneisen te stellen aan afdichtingen:■ Voor gebruik in niet gereglementeerde situaties is...
11.3 Afdichting vanwandoppervlakkenin niet-gereglemen-teerde toepassingenIn toepassingen met een vochtbelas-tingsklasse A0...
Tabel 2: Geschikte ondergronden voor samengestelde afdichtingenVochtbelastingsklassenGeschikte ondergronden 0 – gering A0 ...
Afb. 6: Tegels worden geplaatst met een dunnelaag fermacell Flexibele tegellijm op eenvolvlakse afdichting (garandeert de ...
oppervlaktekwaliteit ook nader be-schreven en staan deze vermeld inde TV 233 opgesteld door het WTCB.Nederland afwerkingsn...
Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafondsNiveau A B C D ...
Men kan in België drie afwerkingsgraden onderscheiden afhankelijk van de eisendie gesteld worden aan het toepassingsgebied...
12.4 Tegels in combinatiemet een samengestel-de afdichtingVoor wandoppervlakken op plaatsenmet een hoge vochtbelasting (ge...
De poedervormige Powerpanel Afwerk-mortel wordt op de bouwplaats volgensde voorschriften op de zak gemixt.Emmer, werktuige...
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)

1,215

Published on

fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)

Published in: Développement personnel
0 commentaires
0 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Be the first to like this

Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
1,215
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
5
Commentaires
0
J'aime
0
Ajouts 0
No embeds

No notes for slide

fermacell Powerpanel H2O - Productinformatie en verwerkingsrichtlijnen (versie mei 2013)

 1. 1. Productinformatie en verwerkingsrichtlijnenfermacellPowerpanel H2OVersie mei 2013
 2. 2. Inhoud1. fermacell – Powerpanel in eennotendop 32. fermacell Powerpanel H2O 42.1 Productbeschrijving 42.2 Bewijs van geschiktheid, labels,bouwfysische eigenschappen 43. Opslag, transport,bouwplaatsomstandigheden 63.1 Opslag en transport vande platen 63.2 Bouwplaatsomstandigheden 64. Onderconstructie 74.1 Algemeen 74.2 Metalen onderconstructie 74.3 Houten onderconstructie 74.4 Corrosiebescherming 84.5 Inbouwen van deurkozijn 95. Zagen en beplaten 105.1 Zagen 105.2 Beplating 105.3 Beplatingsschema met glas-partijen, raamof deuropeningen 115.4 Bijzondere kenmerken 116. Bevestiging 126.1 Bevestiging met schroeven 126.2 Bevestiging met hechtnieten ofspijkers 126.3 Afstanden van debevestigingsmiddelen 136.4 Meerlaagse plaatbevestiging 137. Uitvoering van voegen 157.1 Standaard voegtechnieken 157.2 Alternatieve voegtechnieken 167.3 Dilatatievoegen (doorgaande on-derbreking van de constructie) 188. Montageprocessen bijwandconstructies 198.1 Enkelvoudige staanderwanden,éénlaagse beplating 198.2 Enkelvoudige staanderwanden,meerlaagse beplating 208.3 Dubbele staanderwanden, één-laagse en meerlaagse beplating 208.4 Installatiewanden 218.5 Voorzetwanden enschachtwanden 218.6 Wandbeplatingen 228.7 Gebogen wanden 228.8 fermacell wandconstructies methouten onderconstructie 258.9 Enkelvoudige staanderwanden metstalen/houten onderconstructie 268.10 Randbescherming 269. Wandaansluitingsdetails 279.1 Bewegendeplafondaansluitingen 2810. Montageprocessen bij plafondcon-structiesen aansluitingsdetails 2910.1 Verlaagde plafonds metPowerpanelH2O 2910.2 Afgehangen verlaagde plafonds 3010.3 Beplating van dakhellingen 3011. Afdichting 3111.1 Technische eisen 3111.2 Certificaat voorafdichtingssystemen 3111.3 Afdichting van wandoppervlakkenin niet-gereglementeerde toepas-singen 3211.4 Afdichting van wandoppervlakkenin gereglementeerdetoepassingen 3211.5 Afdichting van doorvoeren ofinbouwelementen 3311.6 Aanbrengen van het fermacellAfdichtingssysteem 3312. Oppervlakteafwerking 3512.1 Algemeen 3512.2 Voorbereiding van deondergrond 3512.3 Kwaliteitsniveaus voor deoppervlaktekwaliteit 3512.4 Tegels in combinatie met eensamengestelde afdichting 3812.5 Tegels zonder noodzakelijkesamengestelde afdichting 3812.6 Finishen 3812.7 Rolpleister 4012.8 Schilderen 4113. Bevestiging van lasten 4213.1 Lastcategorieën 4213.2 Bevestiging van lasten aanplafondbeplating 4313.3 Inbouw van sanitaironderstellen 4314. fermacell Powerpanel H2O –Buitentoepassingen 4514.1 Algemeen 4514.2 fermacell Powerpanel H2O ingeventileerde vliesgevels metfermacell pleistersysteem 4614.3 Geventileerde fermacellPowerpanel H2O als ondergrondvoor steenstrips 4714.4 fermacell Powerpanel H2O alsdirecte bekleding ongeventileerd4814.5 fermacell Powerpanel H2O alsverlaagd plafond in buitentoepassingen 4815. Materiaal en toebehoren 5016. Overige toepassingen metPowerpanel producten 5316.1 fermacell PowerpanelVloerelementen 5316.2 fermacell Vloerafvoersysteemvoor vloeren van natte ruimten 5416.3 fermacell Powerpanel HD –de buitenwandplaatvan fermacell 552
 3. 3. 1. fermacell – Powerpanel in een notendopDe eisen waaraan moderne bouwmateria-len moeten voldoen, worden steeds hoger:de comforteisen nemen toe en de klant wilsnelle en kwalitatief hoogwaardigeoplossingen. fermacell biedt perfectecementgebonden droogbouwproductenvoor droogbouwtoepassingen.Bij het snijden en breken van fermacellPowerpanel komen er geen schadelijkestoffen vrij. Er hoeven dus geenbijzondere veiligheidsmaatregelen teworden genomen.Powerpanel H2OGeschikt voor wanden en plafonds in natte ruimten met een permanente en hogevochtigheidsgraad. Voorbeelden hiervan zijn badkamers, wellnessruimten, douchesen sanitaire ruimten, sauna‘s,zwembaden, industriële keukens.Powerpanel VloerelementVloerelementen voor onbegrensd verbouwen van natte ruimten. De elementen zijnmet name geschikt voor vloeren met hoge vochtbelasting. Vloeren met vlakke inloopkunnen worden uitgevoerd met de speciaal ontwikkelde ‚douche-elementen‘.Powerpanel HDBuitenwandplaten voor de afwerking van buitenwanden bij houtskeletbouw.De platen vervullen een dragende en verstevigende functie en zijn geschiktals ondergrond voor pleisterwerk. Op grond van hun goede brandwerendeeigenschappen kunnen ze ook worden ingezet in brandconstructies.3
 4. 4. 2. fermacell Powerpanel H2OProductspecificatiesBouwkundigegoedkeuringETA-07/0087Materiaalklasse (volgensEN 13501-1)A1Plaatdikte 12,5 mmPlaatafmetingen 1000×1250 mm2000×1250 mm2600×1250 mm3010×1250 mm 1)Maattoleranties:lengte, breedte± 1 mmDiktetolerantie ± 0,5 mmVolumegewicht ~ 1000 kg/m³Vochtgehalte ~ 5%Waterdampdiffusieweer-standsgetall (volgensEN 12572)56Warmtegeleidbaarheid10, tr(volgens EN 12664)0,173 W/(mK)Warmtedoorgangsweer-stand R10, tr(volgensEN 12664)0,07 (m²K)/WSoortelijkewarmtecapaciteit cp1000 J/(kgK)Buigtreksterkte ≥ 6,0 N/mm²E-modulus buiging ~ 5500 N/mm²Alkaliteit (pH-waarde) ~ 10rel. lengteverandering(volgens EN 318)0,15 mm/m 2)0,10 mm/m 3)2.1 Productbeschrijvingfermacell Powerpanel H2O is eencementgebonden lichtbetonplaat metsandwichstructuur, die aan weerszijdenbekleed is met een wapening van alkali-bestendig weefsel. De plaat biedt velevoordelen voor wand- en plafondcon-structies die zijn blootgesteld aan eenhoge vochtbelasting.ToepassingsgebiedenBinnentoepassingen voor wanden enplafonds, bv.■ vochtige ruimten in de woning(badkamer, douche);■ openbare voorzieningen (zwemba-den, sanitaire ruimten, wellness-ruimten);■ industriële installaties (zuivelfabrie-ken, brouwerijen, grootkeukens).Buitentoepassingen:■ verlaagde plafonds,■ vliesgevels.OppervlakkenCementgrijze kleur, aan zichtzijde bekis-tingsglad zichtbeton met stempels,rugzijde licht gegolfd of geschuurdvoor kalibrering.AfwerkingPerfecte ondergrond voor afwerkmor-tel, verflagen, tegels, pleisterwerk enz.2.2 Bewijs van geschikt-heid, labels, bouwfy-sische eigenschappenDe kwaliteitseigenschappen van defermacell Powerpanel H2O-platenworden doorlopend gecontroleerddoor onze eigen kwaliteitsbewakingsaf-deling. Daarnaast worden ze in hetkader van specifieke overeenkomstenonderworpen aan een permanentekwaliteitscontrole door officiële materi-aalkeuringsinstituten (externe controle).Behalve de specifieke bepalingen van deEuropese technische goedkeuring,worden ook de voorwaarden van debouwproductenrichtlijn vervuld. DePowerpanel H2O-platen dragen deCEmarkering.1)Leveringstermijnen op aanvraag, maatwerkmogelijk2)tussen 30 % en 65 % rel. LV3)tussen 65 % en 85 % rel. LV4
 5. 5. De toekenning van het certificaat„Emissiearm product” 2 van hetgerenommeerde eco-instituut uitKeulen geeft aan dat PowerpanelH2O voldoet aan de strengste eiseninzake de volksgezondheid en hetmilieu.GeluidsisolatieDe goede geluidsisolerende kwaliteitvan constructies met PowerpanelH2O werd bevestigd door officiëletestcertificaten. De bijbehorendetestrapporten zijn verkrijgbaar.BrandveiligheidDoor de 100% minerale samenstellingzijn de Powerpanel H2O-platen nietbrandbaar en voldoen ze aan de eisenvan brandklasse A1 (niet brandbaar)volgens EN 13501-1. De vereistebrandveiligheid voor gebouwdelen isvastgelegd in bouwvoorschriften. Voorde toepassing in wand- en plafondcon-structies zijn testcertificaten van erken-de Duitse en Europese testinstitutenbeschikbaar die de brandveiligheid vangebouwdelen met Powerpanel H2Obevestigen.Lucht- en winddichtheidPowerpanel H2O-platen zijn lucht- enwinddicht. Achtervulde plaatnadendie zijn uitgevoerd als lijmnaden kunneneveneens als lucht- en winddicht wor-den beschouwd. Aansluitingen vanbouwelementen en montageopeningen(bv. wanddoorvoeren) moeten zorgvul-dig worden afgedicht.De Europese technische goedkeuringETA-07/0087 bewijst dat de PowerpanelH2O geschikt is als bouwplaat voorniet-dragende scheidingswandenbinnen, als beplating van gebouwele-menten binnen en buiten, als onder-grond voor gevelpleisterwerk, als ookvoor verlaagde plafonds.BouwbiologieHet „Institut für Baubiologie Rosen-heim” (instituut voor bouwbiologie)heeft de Powerpanel H2O-plaat enhaar productieproces getest op haargeschiktheid voor een gezondewoonomgeving en haar milieuvriende-lijkheid. Op grond van de uitstekendetestresultaten kreeg de Powerpanel H2Ohet testlabel „Getest en aanbevolendoor het IBR” 1 .Algemene productvoordelen van Powerpanel H2OMakkelijk te verwerkenDe fermacell Powerpanel-platen kunnen zonderspeciaal gereedschap worden verwerkt.AfwerkingOm een hoogwaardige afwerking van Powerpanel-oppervlak te creëren, kan de fermacell PowerpanelAfwerkmortel (pasteus of zakgoed) wordengebruikt.Uitermate stabiel en lichtDe Powerpanel-platen zijn gemaakt van lichtbetonmet een glasvezelwapening. Ze zijn stabiel enbestand tegen mechanische belasting, ondankshun lage gewicht.Efficiënte lijmvoegDe fermacell Voegenlijm lijmt en voegt in één keer.Horizontale voegen kunnen zonder achtervulling-worden uitgevoerd.H2OGeschikt voor natte ruimtenBijzonder slijtvast en waterbestendig in binnen-en buitentoepassingen. Uitstekend geschikt voorprivé- en openbare ruimten zoals zwembaden,wellnessruimten, keukens en badkamers.Eenvoudig te bevestigenDe Powerpanel H2O-platen kunnen met schroeven,spijkers of nieten op de draagconstructie wordenbevestigd.1 25
 6. 6. 3. Opslag, transport,bouwplaatsomstandigheden3.1 Opslag en transportvan de platenDe fermacell Powerpanel H2O-platenworden liggend verpakt en op palletsgeleverd. De platen moeten altijd hori-zontaal op een vlakke ondergrondworden opgeslagen. Verticale opslagkan tot vervorming van de platen ofbeschadiging van de randen leiden.Houd bij het stapelen van de platenrekening met het draagvermogen vande vloer. Opslag in de buitenlucht ismogelijk vanwege de vorst- en waterbe-stendigheid van de platen. Wegens delatere oppervlaktebehandelingmoeten de platen evenwel van eenafdekking worden voorzien en be-schermd zijn tegen vervuiling doorde activiteit op de bouwplaats.De pallets kunnen horizontaal wordengetransporteerd met een vorkheftruckof palletwagen. Losse platen moetenaltijd verticaal worden gedragen. Hetdragen van de platen wordt vergemak-kelijkt door zogenaamde plaatdragers.Wanneer deze hulpmiddelen niet be-schikbaar zijn, dient men handschoenente dragen. De terugname van de houtenpallets moet worden afgesproken3.2 Bouwplaats-omstandighedenNet als alle andere bouwmaterialen,zijn ook Powerpanel H2O-platenonderhevig aan uitzetting en krimponder invloed van temperatuur envocht. Voor een perfecte uitvoeringvan wanden en plafonds in droog-bouwconstructie, moeten de volgendeverwerkingsvoorschriften in achtworden genomen:■ De Powerpanel H2O en afwerkpro-ducten moeten worden verwerktbij een relatieve luchtvochtigheidvan ≤ 80%.■ Met vocht doorweekte platenmogen pas worden verwerktnadat ze volledig zijn gedroogd.Beschadigde materialen mogenniet meer worden gebruikt.■ De verlijming van de PowerpanelH2O-platen moet om verwerkingstechnische redenen plaatsvindenbij een relatieve luchtvochtigheidvan ≤ 80% en een omgevings-en materiaaltemperatuur van tenminste + 5°C.■ De lijmtemperatuur moet ≥ + 10°Cbedragen. De platen moeten zichaangepast hebben aan het omge-vingsklimaat, dat zelf gedurende12 uur na het verlijmen niet wezenlijkmag veranderen.Verwarming van de ruimte metgasbranders kan door het risico opcondensvorming tot schade leiden.Dit geldt vooral voor slecht geventileer-de binnenruimten.Een snelle en schoksgewijze verwar-ming moet worden vermeden.De ideale situatie is omwanden en plafonds temonteren in de klimato-logische omstandighedenzoals die zijn tijdensgebruik.6
 7. 7. 4. OnderconstructieOverlappingsmaten van de verschillendeverticale CW-profielenProfiel OverlappingCW 50 ≥ 500 mmCW 75 ≥ 750 mmCW 100 ≥ 1000 mm4.1 AlgemeenLichte scheidingswanden, voorzet-wanden of schachtwanden, als ookverlaagde plafonds, bestaan uit eenmetalen of houten onderconstructieen het beplatingsmateriaal. Doorde verbinding van de platen met deonderconstructie en de aansluitingaan de aangrenzende gebouwdelen,krijgt het geheel de nodige stabiliteit.Afhankelijk van de uitvoering, kunnendeze constructies brandwerend,vochtwerend en warmteofgeluidsisolerend zijn.4.2 MetalenonderconstructieIIn het beste geval worden genormali-seerde metalen profielen (EN 14195)van 0,6 mm plaatstaal gebruikt voorde onderconstructie voor wanden enplafonds.Voor wanden worden de UW-profielenmet geschikte bevestigingsmiddelenevenwijdig op één lijn tegen het plafonden op de vloer bevestigd. Dit geldt ookvoor de CW-profielen die tegen deaangrenzende gebouwdelen moetenworden bevestigd.■ Tussenafstand van de bevestigings-punten horizontaal ≤ 700 mm,verticaal ≤ 1000 mm.■ Bij oneffen flankerende gebouwdelenen verhoogde eisen inzake brandvei-ligheid of geluidsisolatie, moeten deafstanden tussen de bevestigings-punten worden verkleind.■ Om aan de eisen inzake brandveilig-heid en geluidsisolatie te voldoen,moeten de aansluitingen perfect dichtworden uitgevoerd met hiervoorgeschikte materialen. Hiervoorkunnen bijvoorbeeld zelfklevendedichtingen worden gebruikt.De verticale CW-profielen wordenloodrecht in de UW-profielen geplaatsten uitgelijnd.■ Maximale tussenafstand 600 mm.De CW-profielen worden met enigespeling op lengte gezaagd om geringebouwtoleranties op te vangen.■ Ze moeten bovenaan ten minste15 mm in het UW-profiel grijpen enonderaan in het UW-profiel op hetprofiellijf rusten. Tevens moeten deCW-profielen minimaal 10 mm onderde bovenste UW-bak eindigen.Bij hogere wanden of ruimten kan eenverlenging van de verticale CWprofielennoodzakelijk zijn. In ieder geval moet dande minimale overlapping volgens onder-staande tabel worden aangehouden:Bij zeer hoge eisen aan de geluidsisola-tie van de montagewand, wordenvaak wanden met dubbele profielcon-structie gebruikt. Daarbij worden tweemetalen profielconstructies uit CW-/UW-profielen evenwijdig aan elkaargemonteerd (zie hoofdstuk 8.3).Mochten de profielconstructies bv.vanwege leidingen verder uit elkaarworden gemonteerd, dan moet eengoede stabiliteit worden verzekerddoor middel van aangepaste pro-fieldoorsneden of andere verstevigings-maatregelen (zie hoofdstuk 8.5).4.3 HoutenonderconstructieAan houten onderconstructies wordenop grond van de toepassingsgebiedenvan de Powerpanel H2O constructieszeer specifieke eisen gesteld. De ont-werper dient hier rekening mee tehouden bij de materiaalkeuze en doorpassende veiligheidsmaatregelen tetreffen.De houten onderconstructie bestaatminimaal uit massief hout/naaldhoutvolgens EN 1995-1-1.7
 8. 8. De droge en maatvaste houten regelsmoeten bij montage een vochtigheidhebben van maximaal 20%.Eerst worden de houten regels metgeschikte bevestigingsmiddelenevenwijdig op één lijn tegen hetplafond en op de vloer bevestigd.De verticale stijlen worden uitgevoerdmet behulp van ingepaste houtenstaanders.■ Tussenafstand van debevestigingspuntenhorizontaal ≤ 700 mm,verticaal ≤ 1000 mm.■ Maximale tussenafstand 600 mm.4.4 Corrosie-beschermingVoor ruimten met verhoogde eiseninzake corrosiebescherming, zoalszwembaden, sauna‘s, wellnessvoorzie-ningen, grootkeukens, worden bijzonde-re eisen gesteld aan de kwaliteit van deonderconstructie. De ontwerper dienthier rekening mee te houden bij demateriaalkeuze en door passendeveiligheidsmaatregelen te treffen.Metalen onderconstructieDe betreffende belastings- encorrosiebeschermingsklassenvindt u in EN 13964 (zie uittrekselin de tabel rechtsboven).Houten onderconstructieOm de duurzaamheid veilig te stellen,moet in de eerste plaats gekekenworden naar de mogelijkheden inzakede preventieve constructieve houtbe-scherming. Deze wordt gedefinieerdvolgens DIN 68800-2 en -3. Voor deuitvoering wordt droog, maatvast houtmet een inbouwvochtigheid van ≤ 20%aanbevolen, dat van nature voldoendeduurzaam is (zie tabel rechtsonder).Verbindingsmiddelenfermacell Powerpanel Schroevenvoldoen aan corrosiviteitsklasse C4volgens EN ISO 12944-2 en mogenbijgevolg worden gebruikt voor ruimtenmet een hoge vochtbelasting in bv.wasserijen, brouwerijen, zuivelfabrie-ken of zwembaden.Bij een houten onderconstructie wordendoorgaans hechtnieten of spijkersgebruikt als verbindingsmiddelen. Hierwordt de corrosiebescherming volgensDIN 1052:2004-08, paragraaf 6.3respectievelijk eurocode 5 geregeld.Keuze van houtsoorten waardoor bij gebruik in functie van de risicoklasse kan worden afgezien vanchemische houtbeschermingsmaatregelen. Indeling in een hogere risicoklasse sluit de lagereklassen in. 1)GK volgensDIN 68 800-3Houtsoort OpmerkingGK 1 Grenen Kiefer (Pinus Sylvestris) Splintanteil unter 10%GK 2 Grenen Kiefer (Pinus Sylvestris)Lariks (Larix decidua)Douglas (Pseudotsuga menziesli)zonder spintZonder spintZonder spintZonder spintGK 3 Western Red Cedar (Thuja plicata) 2)Eik (Quercus robur)Zonder spintZonder spintGK 4 Teak (Tectonas grandis)Afzelia (Afzelia bipindensis)Zonder spintZonder spintUittreksel uit EN ISO 12944-2 Tabel 1 – Corrosiviteitsklassen voor atmosferischeomgevingsomstandigheden en voorbeelden van typische omgevingenKlasse Voorbeelden van typische omgevingen in eengematigd klimaatC1 – onbeduidend Verwarmde gebouwen met neutrale atmosfeer, bv. kantoren, winkels, scholen,hotelsC2 – gering Onverwarmde gebouwen waar condensatie kann voorkomen, bv. magazijnen,sporthallenC3 – matig Productieruimten met hoge vochtigheid en einige luchtverontreiniging, bv.installaties voor productie van voedingsmiddelen, wasserijen, brouwerijen,zuivelfabriekenC4 – sterk Chemische installaties, zwembaden, boothuizen aan zeewaterUittreksel uit EN 13964 Tabel 7 – VochtbelastingsklassenKlasse OmstandighedenA Gebouwdelen die algemeen zijn blootgesteld aan een schommelenderelatieve luchtvochtigheid tot 70% en een schommelende temperatuurtot 25°C, maar niet aan corrosieve verontreinigingen.B Gebouwdelen die vaak zijn blootgesteld aan een schommelende relatieveluchtvochtigheid tot 90% en een schommelende temperatuurtot 30°C, maar niet aan corrosieve verontreinigingen.C Gebouwdelen die zijn blootgesteld aan een omgeving met een relatieveluchtvochtigheid van meer dan 90% en mogelijke condensvorming.D Nog belastender omstandigheden als hierboven.1)Volgens: Schulze, H.: Commentaar bij DIN 68 800-2 – Definitieve versie 9/962)Niet geschikt voor dragende/verstijvende gebouwdelen volgens DIN 10528
 9. 9. Voor de bevestiging van deurkozijnenin Powerpanel H2O montagewandenkomen verschillende bevestigingsme-thoden in aanmerking. Afhankelijk vande hoogte van de ruimte (wand), dedeurbreedte, het gewicht van hetdeurblad inclusief het beslag e.d.,moeten de deurkozijnen als volgtworden uitgevoerd:Deurkozijn rechtstreeks tegen deverticale CW-profielen bevestigenbij:■ snelbouwkozijnen, houten kozijnen,omlopende kozijnen met lichtedeurbladen ≤ 25 kg (incl. beslag);■ deurbreedte ≤ 885 mm;■ hoogte van de ruimte (wand)≤ 2,60 m.Deurkozijn tegen 2 mm dikke U-verstijvingsprofielen bevestigen bij:■ deurkozijnen met zware deurbladen> 25 kg (incl. beslag);■ deurbreedte > 885 mm;■ hoogte van de ruimte (wand)> 2,60 m.De praktische oplossing hiervoor ishet inbouwen van 2 mm dikke UAverstij-vingsprofielen. De sleufgaten in het lijfvan de UA-profielen in combinatie metde aansluithoeken maken het mogelijkeen beperkte plafonddoorbuiging op tevangen en geringe toleranties in dehoogte van de ruimte te compenseren.■ Indien een 2 mm dik UA-profielniet volstaat op basis van eenstatische berekening, moetenspeciaal gedimensioneerde profielenworden voorzien als verstijving.■ Verticaal verstijvende profielenmoeten altijd over de volle hoogtevan de wand (ruimte) wordenaangebracht en met hoeken of lippendoor de bovenste en ondersteUW-profielen rechtstreeks tegende ruwbouw worden bevestigd.■ Boven de deuropening wordt zowelbij gebruik van CW- als UA-profieleneen UW-wandprofiel ingebouwd alsbovendorpel.■ In dit bovendorpelprofiel wordenmet een maximale tussenafstandvan 600 mm verticale CW-profielengeplaatst (zonder mechanischebevestiging). Deze zorgen ervoordat de plaatnaden niet op de deurstijlvallen maar boven de bovendorpelkunnen worden geplaatst.1 UW-profiel2 CW-profiel3 CW- of U-verstijvingsprofiel3a U-verstijvingsprofielInbouwschema van het kozijn met onderconstructie(maten in mm)124213b13a3a243a3b13b U-aansluithoek4 UD-dwarsprofiel5 Kozijn6 Bevestigingslip4.5 Inbouwen van deurkozijn9
 10. 10. 5. Zagen en beplaten5.1 ZagenDe fermacell Powerpanel H2O-platenworden gezaagd met een klassiekehandcirkelzaag met geleiderail en af-zuigsysteem, bij voorkeur uitgevoerd alsinvalzaag. Voor een scherpe en maat-nauwkeurige snede wordt het gebruikvan een zaagblad met diamantschijfaanbevolen.. De stofproductie wordtverminderd door het gebruik van zaag-bladen met een klein aantal tanden bijeen laag toerental. Ronde vormen enaanpassingen kunnen worden gezaagdmet een decoupeerzaag of dozenboor.Ook hiervoor worden best werktuigenmet hardmetalen tanden gebruikt.5.2 BeplatingWandenNaargelang de eisen (bv. geluidsisolatieof brandbeveiliging) kunnen wandcon-structies met één of meer lagen wordenbekleed. Zelfs tegels kunnen op Power-panel H2O wanden of voorzetwanden metéénlaagse beplating worden aange-bracht zonder dat de afstand tussen destaanders moet worden verkleind.De één- of meerlaagse beplating vanelke wandzijde met PowerpanelH2O-platen, kan naargelang de akoes-tiek of brandveiligheidseisen op niet-dragende scheidingswanden plaatsvin-den. Ook combinaties van PowerpanelH2O en fermacell Gipsvezelplaten zijnmogelijk (zie Constructieoverzicht).■ Bij het monteren van de platen dientmen erop te letten dat beide plaat-kanten naast elkaar op de ondercon-structie liggen.■ Bij een meerlaagse beplating moeteen voegverschuiving van ten minste200 mm worden aangehouden tussende verschillende plaatlagen.■ Gewoonlijk worden de platen van deverschillende lagen daarvoor telkenséén rastermaat (600 mm) opgescho-ven en op de onderconstructiebevestigd.Powerpanel H2O-platen worden door-gaans verticaal op de onderconstructiegemonteerd. Het verdient aanbevelingplaten te gebruiken die zo hoog zijn alsde ruimte. Horizontale dwarsvoegenmoeten zo mogelijk worden vermeden(zie hoofdstuk 7.1 – Horizontale voegen).Indien deze in de praktijk evenwel niet tevermijden zijn, moeten ze ten minste400 mm verspringen. Kruisvoegen zijnniet toegelaten.PlafondsPlafonds worden bekleed volgensdezelfde instructies als voor de wanden.Nadere informatie overde beplating vindt u inhoofdstuk 8 – Montage-processen.10
 11. 11. 5.3 Beplatingsschemamet glaspartijen, raa-mof deuropeningen.Bij raam- of deuropeningen zijn er tweeuitvoeringsmogelijkheden. Om mogelij-ke spanningsscheuren te vermijden terhoogte van plaatvoegen bij openingen inde wandvlakken (geldt ook voor ope-ningen in plafonds en dakhellingen),moet bijzondere aandacht wordenbesteed aan dit punt. Hieronder vindt ueen beschrijving van de twee mogelijkeuitvoeringen.Bij statisch zwaar belaste deuren,bv. bij een zeer hoge ruimte of erggrote en zware deurbladen, moetter hoogte van de deurelementengezorgd worden voor een voldoendezwaar bemeten onderconstructie(zie hoofdstuk 4.5 – Inbouwen vandeurkozijn).Beplatingsschema en montagevolgorde 1 to 5Uitvoering met horizontalebeplatingsvoegBij deuropeningen wordt plaat bovende opening (bij raamopeningen bovenen onder) links en rechts ten minsteéén veld (≥ 200 mm) verder doorgetrok-ken naar de volgende staander.Uitvoering met plaatuitspringingIn variant A laat men de voegen zodanigvlaggen dat de voeg ten minste 200 mmverspringt. Achter de plaatvoegen eenhouten stijl of een CW-profielaanbrengen.Bij variant B kan men het extra profiel ofvulhout achterwege laten wanneer mende plaat 1 slechts een halve profiel-breedte laat uitspringen.■ Monteer de beplatings van de boven-dorpel 2 , waarbij de maximalehartafstand van de onderconstructievan 600 mm moet wordenaangehouden.■ Plaat 3 eveneens een halveprofielbreedte laten uitspringenen monteren.Deuropening bij horizontale beplatingsvoeg≥ 200 mmDeuropening met plaatuitspringing (variant A)≥ 200 mmRaamopening metplaatuitspringing (variant A)Raamopening bij horizontale beplatingsvoeg1/21/2Deuropening met plaatuitspringing (variant B)5.4 Bijzondere kenmerkenAanbevelingen voor wanden■ Door Powerpanel H2O-platen tegebruiken die even hoog zijn als deruimte zelf, kan het aantal voegenaanzienlijk worden beperkt.■ De uitvoering verloopt snel enbuitengewoon kostenefficiënt.■ Let wel op het gewicht van de platenbij grotere beplatingshoogten.Verwerking met twee personen.Aanbevelingen voor plafondsen dakenVoor plafonds en daken dient menhet plaatformaat 1000 mm×1200 mmte gebruiken.Voordelen van deze afmetingen■ handig formaat om boven hethoofd te werken;■ betrouwbare uitvoering van delijmvoegen vanwege de geringererandlengte;■ plaatformaat past ook bij de maxima-le hart-op-hartmaat van deonderconstructie: 500 mm.32142121 32321211 325411
 12. 12. 6. Bevestiging6.1 Bevestigingmet schroevenMetalen onderconstructieDe bevestiging van de beplating opde metalen profielen gebeurt metfermacell Powerpanel H2O Schroeven.De kopvorm is speciaal op de Powerpa-nel H2O-plaat afgestemd zodat deschroefkop optimaal in de plaat ver-zinkt. Andere schroeven zijn niet ge-schikt. Er zijn drie verschillendeschroefmaten beschikbaar, die dankzijeen speciale coating voldoen aan decorrosiviteitsklasse C4. Daardoorkunnen zij volgens EN ISO 12944-2 ookworden gebruikt in ruimten met eenzeer hoge vochtbelasting, zoals wasse-rijen, brouwerijen, zuivelfabrieken ofzwembaden.Verticale voegen tussen de CW-profie-len zijn niet toegelaten. Bij een meer-laagse beplating moeten de naden vande buitenste laag ten minste 200 mmverspringen. De platen worden zondervoor te boren in de verticale CW-profie-len bevestigd.Voor constructies met éénlaagse bepla-ting worden Powerpanel H2O Schroeven3,9×35 mm gebruikt.Bij een tweelaagse uitvoering wordt detweede laag met 50 mm lange Power-panel H2O Schroeven in de ondercon-structie bevestigd.Voor het schroefwerk gebruikt menbest een elektrische boorschroefmachi-ne (vermogen ca. 500 W, nominaaltoerental 4000 t/min.) of een schroefop-zetstuk op een gewone boormachine.Voor een goede schroefgeleiding, metname bij 50 mm lange schroeven,verdient het aanbeveling hoogwaardigebits (PH2) te gebruiken. Bij gebruik vandikkere profielen met een materiaaldik-te ≥ 1 mm of UA-profielen, moetenPowerpanel H2O Schroeven met eenboorpunt (3,9×40 mm BS) wordengebruikt.Houten onderconstructieOp een houten onderconstructie wordende platen rondom (staander, dorpel,gording) bevestigd met de 35 mm lange(één laag) of 50 mm lange PowerpanelH2O Schroeven. Voor de beplating vanplafonds gelden dezelfde instructies alsvoor wanden.6.2 Bevestiging met hecht-nieten of spijkersVoor de bevestiging van de PowerpanelH2O-platen op een houten onderconstruc-tie kan gebruik worden gemaakt vanhechtnieten of spijkers. Deze bevesti-gingstechniek is eenvoudig, snel en zeergoedkoop. De bevestigingsmiddelenworden met geschikt gereedschap inge-dreven. Verzinkte en geharste hechtnietenmoeten een draaddiameter hebben van≥ 1,5 mm en een rugbreedte van tenminste 10 mm. De minimale inslagdieptein het hout bedraagt 25 mm.De lengte van de hechtniet is afhankelijkvan de plaatdikte en kan worden bepaaldaan de hand van de tabel op bladzijde13. Spijkers moeten een diameter d van2–3 mm hebben. De minimale inslagdiep-te in het hout bedraagt 22 mm, met eenminimum van 8 d.De hechtnieten of spijkers moeten maxi-maal 1 mm verzonken of gelijkliggendmet het oppervlak worden ingedreven.Het wapeningsweefsel in de deklaag vande plaat mag niet beschadigd worden.Wij raden aan een werktuig met inslagbe-grenzer te gebruiker.RandafstandenBij gebruik van schroeven, hechtnieten ofspijkers moet een voldoende grote minimum-afstand van ≥ 15 mm of ≥ 30 mm tot de plaat-rand worden bewaard.≥ 15 mm≥ 30 mm12
 13. 13. De vereiste corrosie-beschermingsklassemoet reeds tijdens deontwerp- of aanbe-stedingsfase in aanmer-king worden genomen.Plaatdikte / opbouw Onderconstructie Powerpanel H2O Schroeven * Hechtnieten / Spijkers / nagels **Lengte[mm]Afstand[mm]Verbruik[st./m²]Lengte[mm]Afstand[mm]Verbruik[st./m2]Metaal, éénlaags12,5 mm CW (0,6 mm) 35 250 20 – – –12,5 mm UA (2 mm) 40 BP 250 20 – – –Metaal, tweelaags (2elaag in de onderconstructie geschroefd)1elaag: 12,5 mm gipsvezel CW (0,6 mm) 35 400 12 – – –1elaag: 12,5 mm CW (0,6 mm) 35 400 12 – – –2elaag: 12,5 mm CW (0,6 mm) 50 250 20 – – –1elaag: 12,5 mm UA (2 mm) 40 BP 400 12 – – –2elaag: 12,5 mm UA (2 mm) 40 BP 250 20 – – –Hout, éénlaags *** Hechtnieten (spijkers / nagels)1elaag: 12,5 mm ≥ 40×60 mm 35 250 20 38 (35) 200 24Hout, tweelaags / 2elaag in de onderconstructie *** Hechtnieten (spijkers / nagels)1elaag: 12,5 mm gipsvezel ≥ 40×60 mm 35 400 12 38 (35) 400 121elaag: 12,5 mm ≥ 40×60 mm 35 400 12 38 (35) 400 122elaag: 12,5 mm ≥ 40×60 mm 50 250 20 50 (47) 200 246.4 MeerlaagseplaatbevestigingBij meerlaagse wand- of plafondconst-ructies worden altijd alle beplatingsla-gen in de onderconstructie (metaal/hout) vastgezet.Dit geldt ook voor gemengde const-ructies uit fermacell Gipsvezelplatenvoor de eerste en fermacell Power-panel H2O-platen voor de tweedebeplatingslaag. Bevestiging van dePowerpanel H2O-plaat in de gipsvezel-plaat alleen is niet toegelaten.Afstand/verbruik van bevestigingsmiddelen bij wandconstructies met Powerpanel H2O per m² scheidingswandBP: met boorpunt6.3 Afstanden van debevestigingsmiddelenDe maximale tussenafstanden van debevestigingsmiddelen bedragen bij eenhele plaatlaag:Wand■ schroeven ≤ 250 mm;■ hechtnieten ≤ 200 mm;■ spijkers ≤ 200 mm.Plafond■ schroeven ≤ 200 mm;■ hechtnieten ≤ 150 mm;■ spijkers ≤ 150 mm.Bij Powerpanel wandconstructies meteen tweelaagse beplating mag demaximale hartafstand van de bevesti-gingsmiddelen van de eerste/ onderstelaag worden vergroot tot 400 mm.* Corrosiebescherming: Alle 3 de soorten schroeven voldoen aan corrosiviteitsklasse C4 en mogen bijgevolg volgens EN ISO 12944-2 worden gebruikt voorruimten met een hoge vochtbelasting, zoals wasserijen, brouwerijen, zuivelfabrieken of zwembaden. Aangetoond door proef met zout sproeinevel en constantklimaat met condenswater volgens EN ISO 12944-6.** Rekening houden met corrosiebescherming volgens vochtbelasting.*** De bevestigingsmiddelen mogen niet door de onderconstructie dringen.13
 14. 14. Plaatdikte / opbouw Onderconstructie Powerpanel H2O Schroeven * Hechtnieten / Spijkers / nagels **Lengte[mm]Afstand[mm]Verbruik[st./m²]Lengte [mm] Afstand[mm]Verbruik[st./m2]Metaal, éénlaags12,5 mm CW (0,6 mm) 35 200 19 – – –Metaal, tweelaags (2elaag in de onderconstructie geschroefd)1elaag: 12,5 mm gipsvezel CW (0,6 mm) 35 200 19 – – –1elaag: 12,5 mm CW (0,6 mm) 35 200 19 – – –2elaag: 12,5 mm CW (0,6 mm) 50 200 19 – – –Hout, éénlaags *** Hechtnieten (spijkers / nagels)1elaag: 12,5 mm ≥ 48×24 mm 35 200 19 38 (35) 150 23Hout, tweelaags / 2elaag in de onderconstructie *** Hechtnieten (spijkers / nagels)1elaag: 12,5 mm gipsvezel ≥ 48×24 mm 35 200 19 38 (35) 150 231elaag: 12,5 mm ≥ 48×24 mm 35 200 19 38 (35) 150 232elaag: 12,5 mm ≥ 48×24 mm 50 200 19 50 (47) 150 23* Corrosiebescherming: Alle 3 de soorten schroeven voldoen aan corrosiviteitsklasse C4 en mogen bijgevolg volgens EN ISO 12944-2 worden gebruikt voorruimten met een hoge vochtbelasting, zoals wasserijen, brouwerijen, zuivelfabrieken of zwembaden. Aangetoond door proef met zout sproeinevel en constantklimaat met condenswater volgens EN ISO 12944-6.** Rekening houden met corrosiebescherming volgens vochtbelasting.*** De bevestigingsmiddelen mogen niet door de onderconstructie dringen.Afstand/verbruik van bevestigingsmiddelen bij plafondconstructies met Powerpanel H2O per m² plafondoppervlakte14
 15. 15. 7.1 Standaard voegtechniekenVoor de verbinding van de PowerpanelH2O-platen wordt de lijmvoegtechniektoegepast. Om de noodzakelijke kracht-gesloten voegverbinding te verkrijgen,worden de platen op de kopse zijdenverlijmd met fermacell Voegenlijm(verkrijgbaar in kokers van 310 ml ofworsten van 580 ml). Deze lijm is ookgeschikt voor de voegverbinding invochtige ruimten met belastingsklassenA0 en A of C (volgens ZDB-informatie-blad „Samengestelde afdichtingen“,01/2010). Zie tabel 1 pagina 32.Het verbruik bedraagt 20 ml per meterplaatvoeg. Voor de lijmvoegen moetenbij voorkeur de in de fabriek vervaardig-de plaatranden worden gebruikt. Deranden van de tijdens de montagegezaagde H2O-platen moeten perfectrecht en mooi gaaf zijn.Tijdens de uitvoering van de lijmvoegmoet er met name op worden toegeziendat de plaatranden vrij zijn van stof. Delijmrups wordt midden op de plaatrandaangebracht en niet op de ondercon-structie.Het is belangrijk dat bij het samendruk-ken van de beide plaatranden de lijm devoeg volledig vult (de lijm vloeit uit devoeg). De maximale voegbreedte magniet breder zijn dan 1 mm.Om een goede voegverbinding te ver-krijgen, is een minimale lijmdikte van0,5 mm benodigd (om geheel tegenelkaar aandrukken te voorkomen).Afhankelijk van de omgevingstempera-tuur en de luchtvochtigheid is de lijm naca. 12–36 uur bij een omgevingstempe-ratuur van 15 tot 25°C uitgehard. Daar-na wordt de overtollige lijm volledigafgestoken. Dit kan bijvoorbeeld wordengedaan met het fermacell Lijmafsteek-mes, een plamuurmes of een bredesteekbeitel.Horizontale voegenHorizontale voegen kunnen de stabiliteitvan vrijstaande droogbouwconstructies,zoals niet-dragende montagewanden,voorzetwanden en schachtwandenverzwakken. Om geen extra kosten teveroorzaken, moeten deze zo mogelijkworden vermeden of beperkt en kunnener platen worden gebruikt die de volle-dige hoogte van de ruimte bedekken.Indien horizontale voegen echter onver-mijdelijk zijn, dient men als volgt tewerk te gaan:■ Bij wanden met een éénlaagse bepla-ting aan elke zijde, moeten de hori-zontale voegen bij voorkeur in hetbovenste deel van de wand wordengeplaatst, waarbij de voegen alslijmvoegen worden uitgevoerd.Daarbij moet een voegverspringing(binnen plaatoppervlak) van tenminste 400 mm worden aangehou-den. Kruisvoegen zijn niet toegelaten.■ Bij een twee- of meerlaagse bepla-ting van elke wandzijde, mogen deonderste beplatingslagen met stuik-naden zonder lijm worden uitgevoerd,ongeacht de bouwfysische eisen.Alleen de buitenste bekledingslaagmoet worden verlijmd, met eenvoegverspringing (tussen 2 plaatla-gen) van ten minste 200 mm.Achteraf gesloten lijmvoegDe fermacell Voegenlijm of Voegenlijmgreenline is niet geschikt om voegenachteraf te vullen / verlijmen. Om sterkevoegen te garanderen op plaatsen waardeze niet meteen kunnen worden uitge-voerd, bv. bij gebogen fermacell Power-panel H2O-platen, wordt het gebruik vaneen geschikt tweecomponentenlijmsys-teem aanbevolen voor een voegbreedtevan 3–8 mm. Dankzij deze verlijmingwordt een krachtgesloten verbindinggewaarborgd op de kopse randen van deplaten. Deze voegtechniek is niet ge-schikt voor constructies waarvoorbrandveiligheidseisen gelden.7. Uitvoering van voegenDe maximale voegbreed-te mag niet breder zijndan 1 mm.15
 16. 16. De zuivere en stofvrije voegen wordengelijkmatig en volledig met lijm gevuld.Hierbij moeten de gedetailleerdeverwerkingsinstructies van de betref-fende lijmfabrikant nauwkeurig wordennageleefd (weersomstandigheden,uithardingstijd enz.). Overtollige lijmmoet onmiddellijk na de verlijmingworden verwijderd. Na uitharding is heteen hele klus om de lijm nog te verwij-deren.De fermacell medewerker adviseertu graag over geschikte lijmsystemen.Verlijming van Powerpanel H2Omet gipsvezelplatenWanneer de bouwsituatie dit vereist,kan de fermacell Powerpanel H2O doormiddel van een lijmvoeg krachtgeslotenworden verbonden met een fermacellGipsvezelplaat van 12,5 mm dik.Hierbij dienen de volgende randvoor-waarden in acht te worden genomen:■ Uitvoering enkel geschikt voorwanden;■ Maximale wandlengte ≤ 8 m, bijeen wandlengte > 8 m moetendilatatievoegen worden voorzien;■ Gebruik van verdiepinghogeplaten;■ Maximaal één materiaalveranderingper wand toegelaten tussenfermacell Powerpanel H2O enfermacell Gipsvezelplaat;■ Voor het overige zijn de plaatgebon-den voorgeschreven verwerkingsrichtlijnen van toepassing.Mogelijke inbouwsituaties:■ Douchecel in een huishoudelijkenatte ruimte (belastingsklasseA0 volgens ZDB-informatieblad).7.2 AlternatievevoegtechniekenVoegtechniek met zichtbareplaatnadenWanneer er geen visuele eisen wordengesteld aan de wandoppervlakte,kan verwerking van de PowerpanelH2O-platen ook zonder lijmvoegtechniekplaatsvinden. Uitvoering met zichtbareplaatnaden:■ Open plaatnaden (voegbreedte≤ 10 mm) met passende achtervulling(bv. strook 50 mm Powerpanel H2O)en extra afwerking van deplaatranden;■ Plaatnaden stotend uitgevoerden eventueel licht afgekanteplaatranden.Bij zichtbare schroefmontage wordtaanbevolen de platen voor te boren.Hierbij kunnen geschikte schroevenmet conische kop, lenskop of platver-zonken kop worden gebruikt. Bij deuitvoering met open plaatvoegenis het vanuit visueel oogpunt aanbevolenniet alleen de zichtbare plaatoppervlak-te maar ook de plaatranden af te wer-ken. Aanwijzingen voor een rechtstreek-se geschilderde afwerking vindt u inparagraaf 12.9.Voegtechniek met stuiknaden enwapeningsweefselBehalve met de bovengenoemde voeg-techniek kunnen fermacell PowerpanelH2O-platen ook zonder lijmvoeg, mitseen wapeningsweefsel wordt aange-bracht. Deze oppervlakken zijn geschiktals ondergrond voor pleisterwerk, verfen behang (variant 1: wand en plafond)of tegels (variant 2: wand). Bij eenmeerlaagse beplating gelden de be-schreven oppervlaktetechnieken voor debuitenste, zichtbare plaatlaag.De onderste lagen worden uitgevoerdals stotend.Randvoorwaarden:■ Alle fermacell Powerpanel H2O-pla-ten worden in principe uitgevoerdmet stuiknaden (voegbreedte≤ 1 mm);■ Plaatformaat voor plafonds maxi-maal 1000 mm×1200 mm;■ Plaatformaat voor wanden:onbegrensd;■ Maximale wand- en plafondlengte≤ 8,00 m, bij een lengte > 8,00 mmoeten dilatatievoegen wordenvoorzien;■ Plaatnaden in het sterk belasteonderste deel van de wand moetenworden vermeden;■ Alle andere randvoorwaardenstemmen overeen met de uitvoerin-gen in deze verwerkingshandleiding(verbindingsmiddelen, ondercon-structie, voegverspringing, enz.).Lijmen Afsteken Achteraf verlijmen16
 17. 17. Opmerking:Het is niet toegelaten lijmvoegen enstuiknaden door elkaar toe te passenin een en dezelfde oppervlakte.Variant 1:Geschikt voor oppervlakteafwerking vanwanden en plafonds met pleisterwerk,verflagen en behang.■ Volvlaks opbrengen van fermacellPowerpanel Afwerkmortel (pasteus)met een tandspatel (8 of 10 tanden).■ Het fermacell Powerpanel HDWapeningsweefsel volvlaks envrij van plooien aanbrengen metvoldoende overlapping van de banen(≥ 100 mm) door deze gelijkmatigaan te drukken.■ Het HD Wapeningsweefsel moetzich in het buitenste derde van dewapeningslaag bevinden.■ De laagdikte van de gewapendeafwerkmortel bedraagt minimaal4 mm.■ De uithardingstijd van de fermacellPowerpanel Afwerkmortel (pasteus)bedraagt ca. 1 dag per mm laagdikte(bij 20°C / 50% RV)■ Afwerking met fermacell Power-panel Afwerkmortel (pasteus)naar gelang de gewenste kwaliteit(zie paragraaf 12).■ Gewenste oppervlakteafwerkingvolgens advies van leveranciers.Variant 2:Geschikt voor wandbetegeling.■ Volledige oppervlakte behandelenmet een grondlaag, bijvoorbeeld metfermacell Diepgrond.■ Volvlaks opbrengen van eengeschikte kunststofveredeldecementpoederlijm (‚flexibele lijm‘),bv. fermacell Flexibele tegellijm meteen tandspatel (8 of 10 tanden).■ Het fermacell Powerpanel HDWapeningsweefsel volvlaks envrij van plooien aanbrengen metvoldoende overlapping van de banen(≥ 100 mm) door deze gelijkmatigaan te drukken.■ Het HD Wapeningsweefsel moetzich in het buitenste derde van dewapeningslaag bevinden.■ De laagdikte van de gewapendetegellijm bedraagt minimaal 4 mm.■ Het tegelwerk kan beginnen navolledige uitharding van de wape-ningslaag, let op de aanwijzingenvan de fabrikant (meestal 24 uur bij20°C / 50% rel. LV).■ Eventueel een passend afdichtings-systeem aanbrengen.fermacell Powerpanel H2Ofermacell Voorstrijkmiddelfermacell Flexibele tegellijmAanbrengen met tandspatelfermacell WapeningsweefselOverlapping ≥ 100 mmfermacell Flexibele tegellijmAanbrengen met tandspatelTegelsfermacell Powerpanel H2Ofermacell PowerpanelAfwerkmortel (pasteus)Aanbrengen met tandspatelfermacell WapeningsweefselOverlapping ≥ 100 mmfermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus) (afwerking)Gewenste oppervlaktebekledingVariant 1:met fermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus)Variant 2:met fermacell Flexibele tegellijm17
 18. 18. fermacell Powerpanel H2O montagewand met éénlaagse beplating, dilatatievoeg met plaatstrokenfermacell Powerpanel H2O montagewand met tweelaagse beplating, dilatatievoeg met plaatstrokenfermacell Powerpanel H2O montagewand,dilatatievoeg met extra profiel (geen brandeis)≥ 20 ≥ 20 ≤ 20≤ 20≤ 20≤ 20≥ 20 ≥ 20 ≤ 20A = Dilatatiemaat in mmA = Dilatatiemaat in mmA AAAAPowerpanel H2O montagewanden met dilatatievoegen7.3 Dilatatievoegen (doorgaande onderbreking van de constructie)In Powerpanel H2O constructies moetenaltijd dilatatievoegen worden voorzienop de plaatsen waar ook in het gebouw(ruwbouw) dilatatievoegen aanwezigzijn. Ze moeten ook dezelfde bewegingtoelaten. Daarbij dient men erop teletten dat zowel de beplating vanPowerpanel H2O-platen als de onder-constructie onderbroken wordt.Houten onderconstructieOnderbreking van de beplating: Vanwe-ge het verschillende uitzeten krimpge-drag van houten onderconstructiesen fermacell Powerpanel H2O beplatin-gen bij een veranderende luchtvochtig-heid, moet in de beplating maximaalom de 8,00 m een onderbrekingworden voorzien (open plaatvoeg, nietverlijmd). Deze onderbreking moet inhet ideale geval op een onzichtbareplaats worden voorzien, bv. achter deaansluiting van een dwarswand.Metalen onderconstructieDoor veranderingen in de luchtvochtig-heid kunnen er uitzet- en krimpbewe-gingen ontstaan in de Powerpanel H2Obeplating. Daarom moeten bij dezeconstructies maximaal om de 8,00 mdilatatievoegen worden voorzien.Bovendien moeten bij een verhoogdethermische belasting van de ondercon-structie (bv. bij gebruik van inbouwlam-pen in het plafond of bij koel- ofverwarmingsplafonds) eventuele leng-teveranderingen worden opgevangendoor constructieve maatregelen (bv.onderbreking van de metalen profielen).Voor de constructie en uitvoering van dedilatatie- en uitzetvoegen van montage-wanden met één- en tweelaagse bepla-ting, verwijzen wij naar de details inhoofdstuk 9. Houd hierbij rekening metde maatregelen om de vereiste akoesti-sche en brandveiligheidseigenschappente garanderen.18
 19. 19. ■ De plaat wordt dan gelijkmatig vanboven naar beneden vastgeschroefd.■ Indien nodig legt u de noodzakelijkeleidingen aan in de holle wandruimteen eventueel vult u de holte op metisolatiemateriaal (bouwfysischekenmerken in acht nemen).■ De tweede wandzijde moet wordenbekleed zoals hierboven beschreven.De platen kunnen ook met behulp vaneen platenheffer worden gemonteerd.■ Bij deze montagetechniek dient menerop toe te zien dat de PowerpanelH2O-platen voldoende aandrukkrachtuitoefenen op de voegenlijm.■ In dit geval gebeurt de bevestigingvanuit het midden.8.1 Enkelvoudige staanderwanden, éénlaagse beplatingDe 12,5 mm dikke fermacell PowerpanelH2O-plaat wordt op een onderconstructiegemonteerd met een hartafstand vanmaximaal 600 mm. De platen moeten ca.10 mm korter dan de hoogte van deruimte worden gezaagd.Eerste plaat■ Bevestig de eerste plaat met Power-panel H2O Schroeven 3,9×35 mmtegen de open profielzijde van hetverticale CW-profiel tussenafstandenvolgens paragraaf 6.3 (schroef deplaat niet vast in het UW-profiel).■ Met de kit spuit wordt een vlakkestreng fermacell Voegenlijm aange-bracht op de verticale plaatrand.Volgende platen■ Aan één kant ondervullen, zodat deplaatranden bovenaan tegen elkaarstoten.■ Naar beneden toe ontstaat er eenwigvormige spleet van 10–15 mmtussen beide platen.■ Bevestig de H2O-plaat ca. 80 mmonder de bovenrand met een Power-panel H2O Schroef op het verticaleCW-profiel.■ Door de ondervulling op de vloer teverwijderen, drukt de plaat zich doorzijn eigen gewicht tegen de eerste.Hierbij wordt de lijm samengeperst-zodat de voeg gesloten wordt.8. Montageprocessen bij wandconstructiesPowerpanel H2O montagewand zonder en metgeïsoleerde holle ruimte, uitgevoerd als enkelvou-dige profielwand met éénlaagse beplatingOpstellen van een Powerpanel H2O montagewand1250ca. 1080HoogtevanderuimtePlaatlengte=hoogtevertrek-10mmOndervullingaan één kant[mm]1250HoogtevanderuimtePlaatlengte=hoogtevertrek-10mmPlatenheffer [mm]19
 20. 20. Bij houten profielconstructies geldende aanwijzingen van hoofdstuk8.8 en 8.9.8.2 Enkelvoudigestaanderwanden,meerlaagse beplatingDe meerlaagse beplating met Powerpa-nel H2O-platen gebeurt over het alge-meen zoals beschreven in paragraaf 8.1.Eerste of onderste beplatingslaag■ Breedte 1200 mm,wandhoogte min 10 mm.■ Plaat stotend monteren, zonderverlijming (geldt ook voor brandwe-rende en geluidsisolerendeconstructies).■ Bevestiging in de onderconstructie-met Powerpanel H2O Schroeven3,9×35 mm, tussenafstand volgensparagraaf 6.4.Tweede of buitenste beplatingslaag■ Breedte 1200 mm, bij voorkeurwandhoogte min 10 mm.■ Plaat met lijmvoeg monteren zoalsin hoofdstuk 7.■ Voegverspringing tussen eerste entweede beplatingslaag moet mini-maal één profielafstand bedragenin ieder geval ≥ 200 mm.■ Bevestiging in de onderconstructiemet Powerpanel H2O Schroeven3,9×50 mm, tussenafstand volgenstabel in paragraaf 6.4.Schroef de plaat alleenvast tegen de verticaleCW-profielen, niettegen de horizontaleUW-profielen.Powerpanel H2O montagewand zonder en metgeïsoleerde holle ruimte, uitgevoerd als enkelvou-dige staanderwand met tweelaagse beplating.Beide beplatingslagen vastgeschroefdin de verticale profielen.Powerpanel H2O montagewand zonder en metgeïsoleerde holle ruimte, uitgevoerd als dubbelestaanderwand met éénlaagse beplating. CW-profielen los van elkaar geplaatst (links) ofverbonden door zelfklevende cellenband (rechts).Powerpanel H2O montagewand zonder en metgeïsoleerde holle ruimte, uitgevoerd als dubbelestaanderwand met tweelaagse bekleding. Beidebekledingslagen vastgeschroefd in de verticaleprofielen.8.3 Dubbele staander-wanden, éénlaagse enmeerlaagse beplatingDe uitvoering van de Powerpanel H2Odubbele staanderwand kan gebeurenzoals beschreven in de paragrafen 4.2en 8.1, maar met twee gescheiden,evenwijdig aan elkaar gemonteerdemetalen profielconstructies uit CW-/UW-profielen. De CW-/UW-profielenworden evenwijdig naast elkaar ge-plaatst en gescheiden door afstands-stroken (bv. tweezijdig zelfklevendecellenband). Hierbij moet rekeningworden gehouden met de wanddikte,hoogtematen en bouwfysischeeigenschappen.■ De beplating gebeurt volgens debeschrijvingen in paragraaf 8.1respectievelijk 8.2.20
 21. 21. 8.4 InstallatiewandenDe Powerpanel H2O installatiewandis een dubbele profielwand volgenshoofdstuk 8.3 of 8.4. Beide metalenprofielconstructies in CW-/UW-profielenworden zo ver van elkaar gemonteerddat er in de holle ruimte zonder proble-men leidingen kunnen worden aange-legd.Om beide aparte onderconstructiesvoldoende stabiliteit te geven, worden opéén derde en twee derde van de wand-hoogte (maximale onderlinge afstand1,5 m) verbindingsstroken uit Power-panel H2O-plaat aangebracht en metPowerpanel H2O Schroeven 3,9×35 mmtrek- en drukvast tegen de plattekanten van de verticale profielenbevestigd.■ Er kunnen ook houten of lichtstalenprofielen met een aangepastebevestiging als verbindingsstukkenworden gebruikt.■ Ter hoogte van onderstellen vansanitaire toestellen moeten deverbindingsstukken vlak boven deonderstellen worden geplaatst (zieook hoofdstuk 13.3).■ In geval van brandveiligheidseisenmoet in het ontwerp bijzondereaandacht worden besteed aan deaard van de verbindingsstukken.Verbinding bij een installatiewandPowerpanel H2O installatiewand1/31/31/3Powerpanel H2O voorzetwand, tweelaagsebeplatingOnderconstructie uit CW-profielen, bevestigingmet hoeken aan de achterwand, tweelaagsebeplatingOnderconstructie uit CW-profielen, met/zonderhouten inzetstuk, éénlaagse beplatingOnderconstructie van veerregels, éénlaagsebeplatingOnderconstructie uit CW-profiel met verendeaanpasbeugel, éénlaagse beplating8.5 Voorzetwanden enschachtwandenDe uitvoering van schachtwandenmet Powerpanel H2O gebeurt zoalsbeschreven in hoofdstuk 8.1 of 8.2,maar slechts met eenzijdige beplating.Wat de brandveiligheid betreft, wordenaan schachtwanden vaak specifiekeeisen gesteld. Aangezien we sprekenover een asymmetrische constructiemoet de brandwerendheid van beidezijden beoordeeld zijn. In hoofdstuk15 zijn prestaties terug te vinden.21
 22. 22. < 300 mm< 250 mm8.6 WandbeplatingenVoor wandbeplatingen met PowerpanelH2O-platen op metalen onderconstruc-ties kunnen verschillende profielsyste-men worden gekozen (zie voorbeeldenhierboven).8.7 Gebogen wandenVoor het bouwen van gebogen wandcon-structies met grote fermacell Power-panel H2O-platen, zijn afhankelijk vande krommingsstraal verschillendeuitvoeringswijzen mogelijk.Straal ≥ 4000 mm, krommingen meteen onderconstructieafstand ≤ 300 mmVoor een dergelijke situatie worden groteH2O-platen met lengtes ≥ 2000 mmgebruikt, die dwars (horizontaal)op de onderconstructie wordenbevestigd.Straal ≥ 1500 mm tot ≤ 4000 mm,Krommingen met een onderconstruc-tieafstand ≤ 250 mmDe fermacell Powerpanel H2O-platenmoet worden voorgebogen over eenmal. Dit leidt tot een breuk van destructuur. Bij het voorbuigen mag hetgaas niet scheuren!Bij beide varianten moeten de platenbij voorkeur in de lengte wordengezaagd (breedte 600 mm) en meteen tussenafstand van 3–5 mm opde onderconstructie worden gemon-teerd.Nadien kunnen de voegen met eentweecomponenten-PU-lijm wordenverlijmd (zie hoofdstuk 7.1).Bij een tweelaagse uitvoering wordtde onderste laag met stuiknaden ge-plaatst. Bij de laag in het zicht kan degebruikelijke lijmvoegtechniek metfermacell Voegenlijm worden toege-past.Straal ≥ 250 mm tot ≤ 1500 mm,buigen door insnijden van de plaatBij het bouwen van gebogen wandcon-structies met een kleine buigstraal(250 mm tot 1500 mm) worden dePowerpanel H2O-platen aan één kantingesneden en vervolgens op de onder-constructie bevestigd. Bij naar binnengebogen constructies wordt de voorzij-de van de plaat (zichtzijde) ingezaagd,bij naar buiten gebogen constructiesde achterzijde van de plaat.Op die manier worden de insnijdingenbij het monteren van de plaat altijdgesloten (zie afbeelding op pagina 23).22
 23. 23. De waarden in deze tabel zijn geldig voor de bouw van een kwartcirkel(kromming van 90°)Buigstraal IngezaagdezoneAantalinsnijdingenAfstand tussende insnijdingenProfielafstandmaximaalMinimaleplaatlengte[m] [mm] [mm] [mm] [mm]0,25 390 10 44 ≤ 320 7900,35 490 10 54 ≤ 320 8900,50 790 10 87 ≤ 320 11900,75 1180 10 13 * 131 100 * ≤ 420 15801,00 1570 10 17 * 175 100 * ≤ 420 19701,25 1960 10 21 * 218 100 * ≤ 420 23601,50 2360 10 24 * 262 100 * ≤ 420 2760In de buigzone bedraagt de afstandvan de onderconstructie voor:■ Buigstraal R > 0,5 mHartafstand onderconstructie≤ 420 mm■ Buigstraal R ≥ 0,25 mHartafstand onderconstructie≤ 320 mmVoor de vloer- en plafondaansluitingraden wij aan speciale, soepeleUW-profielen te gebruiken. In bepaal-de situaties moeten daarvoor de plattekanten van de profielen worden inge-sneden.Het verloop van de wand moet vóór demontage met behulp van een sjabloonop de vloer en het plafond wordenafgetekend.Om een kwartcirkel (90° kromming)te bouwen, zijn ten minste 10 gelijk-matig verdeelde insnijdingen in delengterichting noodzakelijk.De afstand tussen de insnijdingenis afhankelijk van de buigstraal (zietabel).Bij sterkere krommingen is eenfijnere onderverdeling vereist. Daar-om mag de afstand tussen de lengte-sneden bij een buigstraal > 0,5 m nietmeer dan 10 cm bedragen.Door de homogenere ronding hoeft erminder te worden uitgeplamuurd.Voor het aanbrengen van de insnijdingenadviseren wij een handcirkelzaag alsinvalzaag met afzuigsysteem. De veron-derstelde snijbreedte van het zaagbladbedraagt daarbij ca. 3 mm.De insnijdiepte moet ca. 8 mm bedra-gen. Het gaas van de achterste deklaagmag niet worden ingezaagd.De platen moeten zodanig wordengemonteerd dat ze volledig tegende profielconstructie aanliggen endaarop bevestigd zijn.Minimale plaatlengteDe plaat moet aan elke zijde eenniet-ingesneden zone van ten minste200 mm breed vertonen. Deze moetop ten minste twee profielen wordenbevestigd. De ingesneden zone moetaltijd uit een volledige plaat wordensamengesteld. Alleen horizontalevoegen zijn toegelaten. De uitvoeringhiervan gebeurt als lijmvoeg zoals inparagraaf 7.1.Voorbeeld van een krommingvan 90°Bij een buigstraal tot 0,5 m wordenbij voorkeur platen in staand formaatgebruikt die de volledige hoogte van deruimte bedekken. Bij een buigstraal> 0,5 m worden de ingezaagde platen inliggend formaat geplaatst. De minimaleplaatlengten vindt u in de onderstaandetabel.OppervlaktebehandelingOm ervoor te zorgen dat de ingezaagdeplaten opnieuw hun volle sterkte ver-krijgen, moeten ze na de montageworden voorzien van een oppervlakte-wapening.Daarbij wordt de volledige ingezaagdezone en ook de niet-ingezaagde zone(breedte ≥ 100 mm) bekleed.Bij een afwerking met plamuur, verfla-gen of behang wordt daarvoor de inparagraaf 7.2 onder variant 1 beschre-ven uitvoering gebruikt.Bij een afwerking met Tegels wordtde uitvoering toegepast die beschrevenstaat in paragraaf 7.2 – variant 2.Voor de uitvoering van gebogen wand-constructies raden wij aan u te latenadviseren door onze technischemedewerkers.* Deze waarden zijn van toepassing bij strengere eisen voor een homogenere ronding23
 24. 24. 12,5mm8mmZaagsnedeGaas12,5mm8mmZaagsnedeGaasBuitenronding buigstraal r = 1000 mmBuitenronding buigstraal r = 500 mmVoorzijde van de plaat met passendeoppervlaktebehandeling≥ 200 mmniet-ingesneden zone≤ 420 mm≤ 320 mm≤320mm≤320mm≥ 200 mm niet-ingesneden zoneBuigstraalr=500mmBuigstraalr=1000mm≤ 420 mm≤420mm≤420mmVoorzijde van de plaat met passendeoppervlaktebehandeling≥ 200 mmniet-ingesneden zone≥ 200 mmniet-ingesneden zoneGebogen wanden met Powerpanel H2O24
 25. 25. Rekening houdend met de eisen inzakebrandveiligheid en geluids- en warm-te-isolatie, kan ook een houten onder-constructie worden gebruikt (zie ookhoofdstuk 4.3).De aansluitelementen van de houtenonderconstructie worden volledigsluitend tegen de aangrenzende ge-bouwdelen bevestigd, zoals beschrevenin hoofdstuk 4.3. Om te voldoen aan deeisen inzake brandveiligheid en geluids-isolatie, moeten daarbij bijvoorbeeldzelfklevende banden of randisolatiestro-ken van minerale wol worden gebruikt.De overige houten staanders wordenpassend tussen de bovenste en onder-ste houten aansluitelementen gemon-teerd, loodrecht uitgelijnd op een maxi-male hartafstand van 600 mm en metpassende bevestigingsmiddelentegen de houten aansluitelementenbevestigd.Bij dubbele houten staanderconstruc-ties kan bij een geringe afstand van dehouten staanders dichtband op destaanders worden geplakt als afstand-houder. Mochten de staanderconstruc-ties bv. vanwege leidingen verder uitelkaar worden gemonteerd, moet eengoede stabiliteit worden verzekerd doormiddel van aangepaste doorsneden vande houten staanders of door andereverstevigingsmaatregelen.De bevestiging van de beplating op dehouten onderconstructie gebeurtrondom met Powerpanel H2O Schroe-ven, spijkers of hechtnieten, zowel opstijlen en liggers. De onderconstructiemag tijdens de bevestiging niet veren enmoet de fermacell Powerpanel H2O-platen een voldoende breed steunvlakbieden van ten minste 19 mm.Houd eveneens rekening met krommin-gen van de onderconstructie en toleran-ties bij manuele bevestiging (zie hoofd-stuk 6 voor de randafstanden).De verdere montagestappen moetenworden uitgevoerd zoals beschrevenin hoofdstuk 8.1 tot 8.6.Montagewand met/zonder isolatie van de holleruimte, uitgevoerd als enkelvoudige staander-wand met éénlaagse beplatingMontagewand met/zonder isolatie van de holleruimte, uitgevoerd als enkelvoudige staanderwandmet tweelaagse beplatingMontagewand met isolatie van de holle ruimte,uitgevoerd als dubbele staanderwand mettweelaagse beplating8.8 fermacell wandconstructies met houtenonderconstructie25
 26. 26. De voordelige Powerpanel H2Omontagewand in gemengde uitvoe-ring met houten/stalen ondercon-structie, heeft zijn deugdelijkheidreeds lang bewezen.Bij deze constructiewijze werdrekening gehouden met de voordelenvan een metalen onderconstructieen van een houten onderconstructiein combinatie met de PowerpanelH2O beplating. Het bevestigen van debeplating gebeurt het gemakkelijksten snelst met hechtnieten (zie ookhoofdstuk 6).Ter hoogte van de plafond- envloeraansluitingen worden de meta-len profielen (UW-profielen) metbevestigingsmiddelen rechtstreekstegen de ruwbouw bevestigd. Dit issneller en eenvoudiger dan hetbevestigen van houten profielen.Oneffenheden in het aangrenzendegebouwdeel kunnen makkelijkerworden gecompenseerd – vooral watde geluidsisolatie en brandbeveiligingbetreft.De verticale houten staanders kunnenin de U-vormige aansluitprofielentegen het plafond en op de vloer wordengeplaatst zonder dat ze exact op lengtemoeten worden gezaagd.Zo kunnen kleine verschillen in debinnenwerkse inbouwhoogte van descheidingswand op de betreffendeverdieping zonder problemen wordenopgevangen. Wat de geluidsisolerendeen brandwerende eigenschappenbetreft, moeten Powerpanel H2O monta-gewanden in gemengde uitvoeringworden gelijkgesteld met volledighouten onderconstructies.8.9 Enkelvoudige staanderwanden met stalen/houtenonderconstructie8.10 RandbeschermingWanneer buitenhoeken van Powerpanelwandconstructies extra moeten wordenbeschermd, kunnen bij gepleisterdewanden randbeschermprofielen, bv.roestvrijstalen hoekbeschermstrips,worden aangebracht met de eerstepleisterlaag. Wij raden aan hiervoorde fermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus) te gebruiken.Voor wandoppervlakken die met tegelsworden bekleed, bestaan er speciaalvoor deze toepassing ontworpen profie-len die mee kunnen worden ingewerkttijdens het betegelen van de wand.Plafond- en vloeraansluitingElastische kitGesloten cellenbandHouten staanderUW-profiel26
 27. 27. 9. Wandaansluitingsdetails(1) fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm(2) Lijmvoeg(3) Verticaal CW-profiel(4) UW-aansluitprofiel(5) Isolatie(6) Aansluitdichting(7) Elastisch, plastische dichting(8) fermacell Powerpanel Schroeven(9) Geschikte bevestigingsmiddelen(10) Optioneel randbeschermprofiel(zie hoofdstuk 8.10)476914Doorsnede in de hoogte513T-verbinding76914Doorsnede in de hoogte31T-verbindingPowerpanel H2O montagewanden met geïsoleerde holle ruimte, uitgevoerd als enkelvoudige profielwandenmet éénlaagse beplatingPowerpanel H2O montagewanden met geïsoleerde holle ruimte, uitgevoerd als enkelvoudige profielwanden mettweelaagse beplating1 256 83Dwarsdoorsnede75Dwarsdoorsnede6 1 2 38 87Hoekconstructie envrijstaand wanduiteinde8317210Hoekconstructie envrijstaand wanduiteinde831721027
 28. 28. Wanneer de verwachte plafonddoorbui-ging ≤ 10 mm is, zijn er geen glijdendeplafondaansluitingen nodig. Voorwaardeis wel dat de lengte van de verticaleCW-profielen en de lengte van dePowerpanel H2O-platen ter hoogte vande plafondaansluiting op elk punt vande plaat (evt. inclusief de aansluitvoeg)10 mm korter is dan de hoogte van deruimte. Glijdende plafondaansluitingenzijn nodig wanneer na de montage vande scheidingswanden een plafonddoor-buiging ≥ 10 mm moet worden verwacht.U dient ervoor te zorgen dat de ruw-bouw geen krachten uitoefent op dewand.Glijdende plafondaansluitingen wordengemaakt van stroken fermacell Power-panel H2O. Deze moeten precies opmaat van de breedte van de platte kantvan de UD-aansluitprofielen wordengezaagd (zie afbeeldingen hieronder).■ De totale dikte van de stapel strokenmoet overeenstemmen met de ver-wachte plafonddoorbuiging „A” plusde overlapping van de beplating.■ Stroken Powerpanel H2O zagenvolgens de breedte van de plattekant van de UD-profielen.■ Stroken voor de montage met elkaarverbinden en met schroevenvastzetten.■ Stroken gelijkliggend met de randvan de UW-profielen stevig tegenhet ruwbouwplafond bevestigen.met geschikte bevestigingsmiddelen,op een onderlinge afstand van max.700 mm.Bij zeer hoge stapels stroken, moetde onderlinge afstand worden verkleindof moeten ze bijkomend worden vastge-zet met hoekprofielen. Tussen dePowerpanel H2O-stroken en het ruw-bouwplafond moeten aansluitdichtingenworden voorzien.Wanneer aan montagewanden metPowerpanel H2O-platen bijzondereeisen worden gesteld inzake geluidsiso-latie, hygiëne, gasdichtheid enz., moetenpassende uitvoeringsspecificatiesworden doorgesproken met de mede-werkers in onze verkoopkantoren.■ De verticale CW-profielen moetenin de lengte worden afgekort meteen maat „A” die overeenstemtmet de verwachte plafonddoorbuiging, en vervolgens in de UW-aansluitprofielen worden geplaatst.■ Zorg ervoor dat de CW-profielenop de platte kant van het vloerprofielrusten en ten minste 15 mm in hetplafondprofiel grijpen (evt. UW-profielen met hogere profielzijdengebruiken).■ De Powerpanel H2O-platen in delengte zodanig op maat snijdendat er tussen bovenkant beplatingen onderkant plafond een dilatatie-voeg overblijft die eveneens overeen-stemt met de maat „A” van deverwachte plafonddoorbuiging.■ De plaatrand moet de stapel strokenten minste 20 mm overlappen.De wandbeplating mag enkel tegende verticale CW-profielen wordenvastgeschroefd. Bevestiging tegende UW-aansluitprofielen of de stroken isniet toegelaten. Bij de plaatsbepalingvan de bovenste schroefverbinding inhet verticale CW-profiel moet ook weerrekening worden gehouden met maat„A” van de verwachte plafonddoorbui-ging. Wanneer er eisen worden gesteldinzake brandveiligheid (30 tot 90 min.),moet de minimale breedte van hetpakket stroken volgens EN 13501-1,paragraaf 4.10.5, 50 mm bedragen enmoet de plafonddoorbuiging „A” volgensparagraaf 4, 10.5.4 worden beperkt tot20 mm. Bij een wandhoogte van meerdan 5 m moet de bovenste glijdendeplafondaansluiting mechanisch wordengestabiliseerd door passende bijkomen-de maatregelen, bijvoorbeeldsteunhoeken.Powerpanel H2O montagewandmet éénlaagse beplatingtPowerpanel H2O montagewandmet tweelaagse beplatingPowerpanel H2O montagewand met tweelaagsebeplating, uitgevoerd als een dubbele profielwandA = Dilatatiemaat in mmAAAAAAAAA≥ 20≥ 15≥ 20≥ 15≥ 20≥ 159.1 Bewegende plafondaansluitingen28
 29. 29. 10.1 Verlaagde plafonds met PowerpanelH2O10. Montageprocessen bij plafondconstructiesen aansluitingsdetails1)Gangbare profielen in plaatstaal (volgens DIN 18182 of EN 14195). Let op corrosiebescherming!2)Alleen in combinatie met draaglatten van 50 mm breed en 30 mm hoog.3)Bij het bepalen van de totale last moet ook rekening worden gehouden met eventuele bijkomendelasten zoals plafondlampen of inbouwapparaten.Overspanning: Plafondlatten (afhangers)Overspanning:DraaglattenOverspanning: Powerpanel H2Obeplating (draaglatten) ≤ 500 mmOverspanning: Plafondlatten(bevestigingsmiddelen)Overspanning:DraaglattenOverspanning: Powerpanel H2Obeplating (draaglatten) ≤ 500 mmOverspanning:DraagprofielenOverspanning: Powerpanel H2Obeplating (draagprofielen) ≤ 500 mmPlafondbeplating met rechtstreeksbevestigde houten onderconstructieVerlaagd plafond met afgehangenhouten onderconstructieVerlaagd plafond met afgehangenmetalen onderconstructieOverspanningswaarden: zie tabel hierbovenOnderconstructie in mm Toegelaten overspanning in mm bij een totale last 3)tot 15 kg/m² tot 30 kg/m² tot 50 kg/m² TekeningProfielen in plaatstaal 1)Hoofdprofiel CD 60×27×06 900 750 600 aDraagprofiel CD 60×27×06 1000 1000 750 bHouten latten (breedte×hoogte) (mm×mm)Hoofdlat,direct bevestigd48×24 750 650 600 c50×30 850 750 60060×40 1000 850 700Hoofdlat,afgehangen50×30 2)1000 850 700 d60×40 1200 1000 850Draaglat 48×24 700 600 500 e50×30 850 750 60060×40 1100 1000 900Overspanning: Plafondprofielen(afhangers)abedecHartafstand van de onderconstructieBij plafonds moeten de tussenafstandenvan de onderconstructie overeenkom-stig de tabel hiernaast worden gekozen.Andere onderconstructies moetenzodanig worden gedimensioneerd dat detoelaatbare doorbuiging van 1/500 vande overspanning niet wordt overschre-den. De hartafstand van de draagprofie-len of van de draaglatten (overspanningvan de Powerpanel H2O beplating)bedraagt zowel tegen plafonds als tegendakhellingen maximaal 500 mm (geldtook wanneer de draaglatten wordenuitgevoerd als veerregels of draaglattenop verende beugels).De draaglatten worden over het alge-meen haaks op de balk- of keperlaagof op de plafondprofielen gemonteerd.De onderlinge verbinding van de onder-constructie moet met geschikte bevesti-gingsmiddelen worden uitgevoerd:■ bij hout met schroeven of kruiselingsingeschoten spijkers of hechtnieten(DIN 1052);■ bij metalen profielen met specialeverbindingen.Overspanningen, profiel- en latdoorsnedes van plafondbeplatingenen verlaagde plafondsBevestigingsmiddelen voor deonderconstructieDe bevestigingsmiddelen van deonderconstructie moeten zodanig gedi-mensioneerd zijn, dat ze de belastingvan de plafond- of dakhellingbeplatingveilig overbrengen op de dragendeconstructie.Zo nodig moet een statische berekeningworden verricht.Bevestiging van de beplatingInformatie over de aangewezentussenafstand en het verbruik vande betreffende bevestigingsmiddelenvindt u in hoofdstuk 6.29
 30. 30. Afgehangen plafond met tweelaagse beplatingmet metalen onderconstructie en wandaansluitingmet UD-profiel; beplating aangesloten metgeschikt elastisch dichtingsmateriaalAfgehangen plafond met tweelaagse beplatingmet metalen onderconstructie; beplating aange-sloten met geschikt elastisch dichtingsmateriaal≤ 150 mmWand-plafondaansluitingen≤ 200 mmZichtbare voeg; plafond met één beplatingslaagZichtbare voeg; plafond met twee beplatingslagenPlaats het extra profielter hoogte van deschroefverbindingenExtra strookPowerpanel H2O-plaat; verlijmd envastgeschroefdPlaats het extra profielter hoogte van deschroefverbindingenExtra strook Power-panel H2O-plaat;verlijmd envastgeschroefdGeschikt afdekprofielvoor dilatatievoegVoeg afgedekt met dilatatieprofiel (geen brandwerende eis); plafond metéén beplatingslaag≤ 200 mm≤ 200 mmAfdekvorm10.2 Afgehangen verlaag-de plafondsVoor afgehangen verlaagde plafondsworden gangbare afhangers gebruiktzoals noniusafhangers, bandijzer metronde of sleufgaten, draden of draad-stangen. Om een dergelijke constructieaan een massief plafond te bevestigen,moeten pluggen worden gebruikt diezijn goedgekeurd door het bouwtoezichten geschikt zijn voor de betreffendetoepassing en belasting (houd ookrekening met de corrosiebescherming).De diameter van de afhangers moetzodanig worden gekozen dat ze hetstatische gewicht van het opgehangenplafond (incl. bijkomende lasten) ruim-schoots kunnen dragen.Gebogen plafondsMet Powerpanel H2O-platen kunnenook gebogen plafondconstructiesworden uitgevoerd zoals beschrevenin hoofdstuk 8.7. De onderconstructiemoet dan wel geschikt zijn voor dezetoepassing. Het verdient aanbevelingzich technisch te laten adviseren.10.3 Beplating vandakhellingenOnderconstructies voor het beplatenvan dakhellingen met PowerpanelH2O-platen kunnen zowel uit houtenlatten als uit metaalprofielen bestaan.Ze worden eveneens samengestelduit plafond- en draaglatten.De rol van plafondlatten wordt daarbijmeestal overgenomen door de plafond-balken of kepers. Deze moeten gedi-mensioneerd zijn volgens eurocode 5.Bij het beplaten van dakhellingen be-draagt de maximale hartafstand voor debeplating met Powerpanel H2O-platen500 mm.Afgehangen plafond met tweelaagse beplatingmet houten onderconstructie; beplating aangeslo-ten met geschikt elastisch dichtingsmateriaal≤ 150 mm30
 31. 31. In Duitsland is een classificatie vaneisen te stellen aan afdichtingen:■ Voor gebruik in niet gereglementeerde situaties is het nieuwe informatie-blad „Badkamers en vochtige ruim-ten in houtskelet- en droogbouw” eendoorslaggevende document, dat werdopgesteld en uitgegeven door debelangrijkste Duitse droogbouwfede-raties en -instellingen.■ Voor de gereglementeerde sector ishet informatieblad van de Zentralver-band des Deutschen Baugewerbes(ZDB centrale federatie van de Duitsebouwsector) van toepassing.fermacell Powerpanel H2O kan zowelworden gebruikt als ondergrondvoor afdichtingen van klasse 0 ofA01 in niet-gereglementeerde situatiesalsook voor klasse A of C in geregle-menteerde toepassingen(abP P-5079/1926 MPA-BS).11.1 Technische eisenVolgens de bouwvoorschriften moetengebouwen en gebouwdelen zodanigworden ingericht, dat door vocht ofandere chemische, fysische of biologi-sche invloeden, geen gevaren of over-matige belastingen ontstaan. Doorvocht belaste bouwkundige constructiesmoeten daarom worden beschermdtegen doorslaand vocht. Binnenbewijzen droogbouwconstructies metonderconstructies van hout of metaal,bekleed met plaatmaterialen en gecom-bineerd met afdichtingssystemen reedsdecennia lang hun deugdelijkheid inbadkamers en vochtige ruimten, waar-door ze als een algemeen erkendetechniek gelden. Droogbouwconstruc-ties worden zowel in hotels, ziekenhui-zen, scholen, kantoorgebouwen alswoningen toegepast voor badkamers envochtige ruimten. De uitvoering vandroogbouwconstructies in deze omge-vingen is slechts gedeeltelijk vastgelegdin normen en richtlijnen.11. AfdichtingBelastingsklasse Soort belasting ToepassingsvoorbeeldenVochtbelastingsklassen in niet-gereglementeerde toepassingen (geringe of lage belasting)Volgens de beroepsfederatie van de gipsindustrie „Badkamers en vochtige ruimten in houtbouw en droogbouw“ Versie 12/20060 Wand- en vloeroppervlakken die slechts af en toe kortstondigin geringe mate zijn blootgesteld aan spatwater■ Toilet (zonder douche- en badgelegenheid)■ Keuken voor huishoudelijk gebruik■ Wanden in de buurt van sanitaire objecten, bv.handwastafels en hangtoilettenA01 Wandoppervlakken die slechts af en toe kortstondig matig zijnblootgesteld aan spatwaterIn badkamers voor huishoudelijk gebruikIn de onmiddellijke omgeving van douches en badkuipen metdoucheschermVochtbelastingsklassen in gereglementeerde toepassingen (hoge belasting)Volgens informatieblad van ZDB „Aanwijzingen voor de uitvoering van samengestelde afdichtingen tegen beplatingen en bedekkingen met tegels en platen inbinnen- en buitentoepassingen“ Versie 01/2005A Wandoppervlakken die sterk belast worden door gebruiks- enreinigingswaterWanden in openbare douchesC Zie hierboven, maar met chemische middelen Wanden van kantines en wassserettesTabel 1: Definitie van de vochtbelastingsklassen (Duitsland)11.2 Certificaat voorafdichtingssystemenHet informatieblad van ZDB eist voorafdichtingen in gereglementeerdetoepassingen een algemeen bouwkun-dig testcertificaat (ABP) als bewijs vangeschiktheid . Het geteste fermacellAfdichtingssysteem mag onbeperktworden toegepast in de vochtbelas-tingsklasse A of C en bijgevolg ook in deniet-gereglementeerde toepassingen 0en A01 (ABP P-AB 075-03).Het beschreven fermacell Afdichtings-systeem is een samengestelde afdich-ting, bestaande uit het afdichtingsmate-riaal en dunbedmortel die rechtstreeksop de Powerpanel H2O-plaat wordtaangebracht. De in het ABP voorge-schreven dunbedmortel fermacellFlexibele tegellijm is getest volgensEN 12004 en gewaarborgd door deCE-markering.31
 32. 32. 11.3 Afdichting vanwandoppervlakkenin niet-gereglemen-teerde toepassingenIn toepassingen met een vochtbelas-tingsklasse A01 moeten bij PowerpanelH2O de randaansluitingen van de wand,aansluitingen van wand tegen wand,vloeraansluitingen alsook dilatatie-en aansluitvoegen, bv. ter hoogte vandoorvoeren, worden afgedicht metbijbehorend dichtband of fermacellWandmachetten.Aansluiting aan Powerpanel H2O montagewandmet doorgaande éénlaagse Powerpanel H2Obeplating en dubbele beplating boven de badkuipfermacell Diepgrondfermacell Vloeibare folie(min. 2×opbrengen)fermacell Flexibele tegellijmTegel in dunbed lijmsysteemCompribandAfdichting na de betegeling,(secundaire afdichting), bv. metgeschikte siliconen kitAfdichting voor de betegeling(primaire afdichting)Aansluiting wandhoek in een omgevingmet waterbelastingfermacell Diepgrondfermacell Vloeibare folie(min. 2×opbrengen)fermacell Afdichtbandfermacell Flexibele tegellijmTegel in dunbed lijmsysteemAfdichting na de betegeling,(secundaire afdichting), bv. metgeschikte siliconen kitBeplating (1- of 2-laags)Aansluiting wand-dekvloer in een omgevingmet waterbelastingBestaande wandTegel in dunbed lijmsysteemfermacell Flexibele tegellijmfermacell Vloeibare folie(min. 2×opbrengen)fermacell AfdichtbandAfdichting na de betegeling,(secundaire afdichting), bv. metgeschikte siliconen kitfermacellPowerpanel Vloer-elementenfermacell Mineralewol randstrokenWandaansluitingen van douche- of badkuipen,aansluiting aan Powerpanel H2O montagewandmet één beplatingslaagfermacell Diepgrondfermacell Vloeibare folie(min. 2×opbrengen)fermacell Flexibele tegellijmTegel in dunbed lijmsysteemAfdichting na de betegeling,(secundaire afdichting), bv. metgeschikte siliconen kitAfdichting voor de betegeling(primaire afdichting)Doorvoer door Powerpanel H2O montagewandfermacell Flexibele tegellijmTegel in dunbed lijmsysteemAfdichting na de betegeling,(secundaire afdichting), bv. metgeschikte siliconen kitAfdichting voor de betegeling(primaire afdichting)fermacell Wandmanchetfermacell Diepgrondfermacell Vloeibare folie(min. 2×opbrengen)11.4 Afdichting vanwandoppervlakkenin gereglementeerdetoepassingenPowerpanel H2O-platen die wordeningezet in toepassingen met eenvochtbelastingsklasse A of C,moeten over de volledig oppervlakteworden afgedicht met het fermacellAfdichtingssysteem (inclusieffermacell Flexibele tegellijm).32
 33. 33. Tabel 2: Geschikte ondergronden voor samengestelde afdichtingenVochtbelastingsklassenGeschikte ondergronden 0 – gering A0 – matig A – hoog*fermacell Gipsvezelplaten o • XGipsplaten 1)o • XAndere gipsbouwplaten o • XGipspleisters o •Kalkcementpleisters o • •fermacell Powerpanel H2O o o 2)•* Vochtbelastingsklasse A volgens het informatieblad van ZDB, “Aanwijzingen voor de uitvoeringvan afdichtingen”, versie 01/20101)Toepassing volgens DIN 18181 (versie 10/2008)2)Alleen randaansluitingen en dilatatievoegen moeten worden afgedicht volgens Tabel 3X Niet geschikto Geen afdichting vereist (moet worden afgedicht wanneer dit door de opdrachtgeverof ontwerper noodzakelijk wordt geacht en bevolen)• Afdichting vereist11.6 Aanbrengen vanhet fermacellAfdichtingssysteemVoordat het fermacell Afdichtingssys-teem wordt aangebracht, moeten alle afte dichten Powerpanel H2O wanden tenminste volgens afwerkingsniveauE (voor Nederland) en F1 (voor België)worden afgewerkt (lijmvoeg, naden enschroeven glad afgesmeerd). Bij water-dichte coating afwerkingsklasse C (voorNederland) en F2a (voor België), versiemei 2009.Vervolgens worden de voor de betref-fende vochtbelastingsklasse (A01 of C)noodzakelijke componenten aange-bracht zoals getoond in de volgendeafbeeldingen.Tabel 3: Toepassingsgebieden van de componenten van het fermacell Afdichtingssysteem op Powerpanel H2O■ Noodzakelijk voor een afdichting in de vereiste vochtbelastingsklasse (gegevens zie AbP P-AB 075-03).o Gebruik toegelaten, maar niet noodzakelijk voor de afdichting.1)of geschikt product volgens paragraaf 11.2* vochtbelastingsklasse A volgens het informatieblad van ZDB, “Aanwijzingen voor de uitvoering van afdichtingen”, versie 01/2010Productnaam Toepassingsgebied Werkwijze VochtbelastingsklasseNiet-gereglementeerdetoepassing Klasse A01(matig)Gereglementeerdetoepassing Klasse A(hoog)*fermacell Diepgrond Wand, volvlaks Afb. 1 ■ ■fermacell Afdichtbandin Vloeibare folieRandaansluitingenWand / Wand, Wand / Vloer,Vloer / Vloer (PowerpanelVloerafvoerelement), dilatatievoegen,aansluitvoegenAfb. 2 ■ ■fermacell Vloeibare folie Wand, volvlaks Afb. 5 o ■fermacell Wandmanchet Buisdoorvoeren voor doucheenbadarmaturenAfb. 3 ■ ■fermacell Flexibele tegellijm Tegellijm voor wanden Afb. 4 + 6 ■ 1)■Zoals te zien is op de detailtekeningen,moeten bijvoorbeeld bij bad- of douche-kuipen altijd een primaire en een secun-daire dichting worden voorzien. Deprimaire dichting is de onzichtbaredichting tussen de badrand en debeplating.De secundaire dichting is de zichtbareaansluiting tussen de bad- of douche-kuip en de tegels (onderhoudsvoeg).Meer informatie vindt u in de in hoofd-stuk 11.1 genoemde informatiebladen.11.5 Afdichting vandoorvoeren ofinbouwelementen33
 34. 34. Afb. 6: Tegels worden geplaatst met een dunnelaag fermacell Flexibele tegellijm op eenvolvlakse afdichting (garandeert de afdichtingvoor de vochtbelastingsklasse A)Afb. 7: Vloeroppervlakken kunnen wordenuitgevoerd met fermacell Vloerelementen. Meerinformatie vindt u in de brochure „fermacellVloerelementen - Systeemoplossingen voor elkevloer”.Afb. 3: Voor het afdichten van buisdoorvoeren drukt u de fermacell Wandmanchet in de nog vochtige laagfermacell Vloeibare folie en smeert u de manchet meteen opnieuw af met fermacell Vloeibare folieAfb. 5: fermacell Vloeibare folie met de rol in2 lagen op het hele oppervlak aanbrengen(totale dikte ten minste 0,5 mm)Afb. 4: Tegels worden in een dunne laag fermacellFlexibele tegellijm geplaatst (garandeert deafdichting voor de vochtbelastingsklasse A01)Afb. 1: fermacell Diepgrondaanbrengen op het hele oppervlakAfb. 2: fermacell Afdichtband aanbrengen in de eerder aangebrachte,nog vochtige laag fermacell Vloeibare folie en nogmaals afsmeren met vloeibare folie34
 35. 35. oppervlaktekwaliteit ook nader be-schreven en staan deze vermeld inde TV 233 opgesteld door het WTCB.Nederland afwerkingsniveausHet informatieblad dat door de HAOis opgesteld, waarin de zes afwerkings-niveaus A tot F zijn vastgelegd, voorontwerpers en verwerkers, is eenhandig werkinstrument om uniformeen duidelijke contractuele afsprakente maken. Wanneer het bestek geenspecificaties bevat over de afwerking,wordt altijd kwaliteitsniveau E (Afge-voegd oppervlak) als overeengekomenbeschouwd. De specifieke afwerkings-niveau’s met hun toepassingsgebied entoleranties zijn in de tabel op de volgen-de bladzijde beschreven.Tijdens de beoordeling van de vlakheidmag het te controleren oppervlak nietdoor strijklicht, afkomstig van directzon- en/ of kunstlicht, worden aange-licht. Indien de opdrachtgever tochstrijklicht of kunstverlichting gebruiktom de oppervlaktekwaliteit te beoorde-len, dient de opdrachtgever ervoor tezorgen dat dit voor opdrachtverstrek-king wordt gemeld. Bij niveau A en B ishet dan ook raadzaam vooraf een proef-vlak te benoemen als referentie voor hetovereengekomen resultaat.12.1 AlgemeenDe fermacell Powerpanel H2O plaatheeft een look van gladbekistbeton aande zichtzijde en is voorzien van stem-pels. De rugzijde van de plaat is lichtgolvend of aangeslepen voor kalibre-ring.Cementhoudende oppervlakken reage-ren in combinatie met vocht alkalisch.Een duurzame neutralisatie is nietmogelijk. Bijgevolg moeten materialenvoor de oppervlaktebehandeling vanbeton alkalibestendig zijn.Oppervlakteafwerkingen zoals pleister-,plamuur- of verflagen, moeten afge-stemd zijn op de voorziene of te ver-wachten belasting (bestand tegenchemicaliën, slijtvast, klimatologischeomstandigheden enz.).Tijdens de verwerking van de fermacellPowerpanel H2O-platen moeten de inparagraaf 3.2 beschreven bouw-plaatsomstandigheden worden nage-leefd.De materiaaleigenschappen van defermacell producten vindt u in debetreffende productbladen.12.2 Voorbereiding van deondergrondVoor het begin van de werkzaamhedenmoet worden gecontroleerd of de tebehandelen oppervlakte geschiktis. De oppervlakte (inclusief voeg) moetdroog, stevig, vlek- en stofvrij zijn.Let er vooral op dat■ de fermacell Voegenlijm of Voegen-lijm greenline goed uitgehard moetzijn en dat lijmresten wordenafgestoken,■ spatten van gips, mortel e.d.verwijderd worden,■ krassen, stootplekken e.d. metfermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus of zakgoed) wordenbijgewerkt,■ alle plamuurplekken glad wordenafgewerkt en eventueel wordengepolijst.12.3 Kwaliteitsniveausvoor de oppervlakte-kwaliteitIn bestekteksten voor wand- of plafond-constructies komen vaak omschrijvin-gen voor zoals „schilderklaar” en der-gelijke, die echter geen exacte definitiegeven van de vereiste oppervlaktekwali-teit. Omdat dit soort omschrijvingen deverwachtingen van de opdrachtgeveronvoldoende beschrijven, heeft inNederland het Bedrijfschap Afbouw(HAO) een beschrijving gemaakt van deafwerkingsniveaus. In België is de12. OppervlakteafwerkingMeetmethodiek voor de onvlakheidsbepalingMeetpuntafstandIJkmaat voor het bepalen van deeffenheidsafwijking meetpuntafstand35
 36. 36. Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafondsNiveau A B C D E FAfwerkingsniveau: Glad oppervlakvoor hoge visueleeisen.Glad oppervlak voornormale visuele eisen.Egaal oppervlak. Egaal oppervlak. Afgevoegdoppervlak.Niet afgevoegdoppervlak.Bewerkingseisen vanoppervlak en voegen:Voegen gevulden oppervlakvolledig gefilmd.Vrij van bewer-kingsgroeven,holle voegen enoneffenheden.Voegen gevuld,gefinisht en geschuurd.Vrij van bewerkings-groeven, holle voegenen oneffenheden.Voegen gevuld engefinisht. Oneffenhe-den en bewerkings-groeven ≤ 1 mm zijntoegestaan.Voegen gevuld.Oneffenheden enbewerkingsgroe-ven ≤ 1 mm zijntoegestaan.Voegengevuld.nvtToepassingsgebied: Geschikt voorhoog- enzijdeglanzendeverfsystemenen dun (vinyl)behang.Geschik t voor gema-teerde verfsystemen ofdunne en lichtgekleur-de afwerkingen vanbehang, textiel en fijngestructureerdeafwerking zoals(spuit) pleisters metkorrelgrootte ≤ 1 mm.Geschikt voor zwaarvinylbehang of middel-grof gestructureerdeafwerking zoalsglasvezelvlies metgrove structuur en(spuit) pleisters metkorrelgrootte van 1 t/m3 mm.Geschikt voor grofgestructureerdeafwerking zoals,(spuit)pleistersmet korrelgrootte> 3 mm, stucwerken bouwbehang.Uitsluitendgeschiktvoorfuntioneletoepassing.Geschikt voortegelwerk,betimmeringen,stucwerk,tijdelijkeconstructiese.d.Vlakheidstolerantiesin mm bij een onderlingeafstand tussende meetpunten van:0,4 m < 1 < 1 < 1,5 < 2 nvt nvt1 m 1,5 2 4 5 5 52 m 2 3 4 6 6 6Vlakheidstolerantiesvan een hoek in mmbij een onderlingeafstand tussen demeetpunten van:0,4 m 2 3 4 4 4 4ToelichtingNiveau A: Hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans op aftekenen van voegen en het doorschijnenvan bevestigingsmiddelen wordt door de filmlaag geminimaliseerd, zichbare oneffenheden kleiner dan 1 mm zijn bij strijklicht niet te vermijden.Niveau B: Normale kwaliteit waarbij kans op aftekening van de voegen en doorschijnen van bevestigingsmiddelen aanwezig is.Belgische AfwerkingsgradenDe Belgische Afwerkingsgraden staanuitgewerkt in hoofdstuk 4 van de TV 233“Lichte Binnenwanden” van het WTCB.Hier wordt onderscheid gemaakt tussende uitvoeringstoleranties van de wanden de afwerkingsgraad die gewenstwordt in functie van de latere bekledingervan.Het respecteren van de uit voeringstole-ranties is een bepalende voorwaardeom de vereiste tolerantieklasse op deafwerking te kunnen behalen. Wanneerhet lastenboek geen specificaties bevatover de afwerking, wordt altijd de af-werkingsgraad F2a als overeengeko-men beschouwd.VlakheidstolerantiesTolerantieklasse Controle oder de lat van0,2 m 2 mNormale klasse(bij ontstentenis)1,5 mm 4,0 mmSpeciale klasse 1,0 mm 2,0 mmToelaatbare hoekafwijkingenLengte L (cm) Toegelatenafwijkingen (mm)L ≥ 25 0; +325 < L ≥ 50 0; +5In onderstaand overzicht zijn de vlak-heidtoleranties die van toepassing zijnop het wandoppervlak, eventueel bijko-mend afgewerkt met een volvlakkigepleisterlaag. Bij hoeken worden afwij-kingen ten opzichte van de voorgeschre-ven hoeken gemeten bij rijen met eenbepaalde lengte L.36
 37. 37. Men kan in België drie afwerkingsgraden onderscheiden afhankelijk van de eisendie gesteld worden aan het toepassingsgebied van de afwerking van de wand.Afwerkingsgraad Uit te voeren bewerkingen ToepassingsgebiedF1 Minimale opvoeging De minimale opvoeging omvat:■ Het aanbrengen van de lijmvoegverbindingDe aanwezigheid van groeven en bramen is toegelaten.Het opvoegen van de bevestigingspunten is niet noodzakelijk.De afwerkingsgraad F1 volstaat indien hetoppervlak achteraf bedekt moet worden metplaten, panelen of een betegeling.Bij een benodigde waterdichte folie in hettegellijmsysteem zal de afwerkingsgraad F2amoeten worden aangehoudenF2 F2a – Standaardopvoeging Normaleeisen, opgelegd aanwandoppervlakken.Deze afwerking is van toepassingbij gebrek aan andersluidendevoorschriftenin de contractueledocumentenDe standaard opvoeging omvat:■ De uitvoering van de minimale opvoeging, zoals beschreven in F1■ Het navoegen over een voldoende breedte met behulp van eenPowerpanel afwerkmortel (o.g.) tot men een regelmatig engladde overgang verkrijgt.■ Het opvoegen van de bevestigingspunten met de zelfdeproducten.Er mogen niet te veel onregelmatigheden (scherpe randen, groe-ven, bramen, …) zichtbaar blijven die niet makkelijk gecorrigeerdkunnen worden door de schilder of plaatser van de afwerking inhet kader van normale voorbereidingswerken.De afwerkingsgraad F2 kan overwogen wordenvoor:■ Grof- of half grof gestructureerdemuurbekledingen (bv. Behangpapier metgrove vezel)■ matte afwerkingsverven■ Fijn gestructureerde bekledingen■ Gestructureerde bepleisteringen enstucwerken (indien de fabrikant het gebruikervan toelaat op een dergelijke ondergrond)F2b – SchrapenNormale eisen, opgelegd aanwandoppervlakkenDeze afwerkingsgraad omvat:■ De uitvoering van de standaard opvoeging, zoals beschrevenin F2a■ Een door schrapen aangebrachte volvlakkig bedekking met deafwerkplamuur die gebruikt werd voor het navoegen.De plamuur wordt zo dun mogelijk aangebracht.Er mogen niet te veel onregelmatigheden (scherpe randen, groe-ven, bramen, …) zichtbaar blijven die niet makkelijk gecorrigeerdkunnen worden door de schilder of plaatser van de afwerking in hetkader van normale voorbereidingswerken.F3 Volvlakkig plamuren De afwerkingsgraad F3 omvat:■ Een standaard opvoeging zoals beschreven in F2a, et inbegripvan de bevestigingspunten■ het volvlakkig plamuren van de platen met behulp van eengeschikt product (zoals Powerpanel Afwerkmortel met minimalelaagdikte van 1 mm) om de uniformiteit van het uitzicht tewaarborgen.Er mogen niet te veel onregelmatigheden (scherpe randen,groeven, bramen, …) zichtbaar blijven die niet makkelijkgecorrigeerd kunnen worden door de schilder of plaatser vande afwerking in het kader van normale voorbereidingswerken.Dankzij een dergelijke afwerkingsgraad kan men de zichtbaarheidvan gebreken onder scherend licht beperken, maar niet vollediguitsluiten.De afwerkingsgraad F3 kan gebruikt wordenvoor:■ gladde of gestructureerde glanzendebekleding (bv. Gemetalliseerd behangpapierof vinyl)■ satijnverven■ glansverven37
 38. 38. 12.4 Tegels in combinatiemet een samengestel-de afdichtingVoor wandoppervlakken op plaatsenmet een hoge vochtbelasting (geregle-menteerde toepassing, klasse A of C)moet het volledige fermacell Afdich-tingssysteem worden opgebracht(zie hoofdstuk 11). Vervolgens kunnentegels bestaande uit keramisch materi-aal en kunststof probleemloos in eendunbed van fermacell Flexibele tegellijmworden geplaatst. Het gewicht van detegels mag maximaal 50 kg per m2bedragen.Werkwijze:■ Controleer of de verlijming tussende H2O platen is aangebracht.■ Steek de overtollige voegenlijm af.■ Afsmeren van de voegen en zichtbareverbindingsmiddelen met fermacellPowerpanel Afwerkmortel (pasteus)of aanbrengen fermacell Diepgronden afsmeren van de voegen enzichtbare bevestigingsmiddelen metfermacell Powerpanel Afwerkmortel(zakgoed) repectievelijk fermacellFlexibele tegellijm.■ Breng het fermacell Afdichtings-systeem aan (fermacell Diepgrond,vloeibare folie, afdichtband, evt.wandmanchetten).■ Breng de fermacell Flexibeletegellijm aan.12.5 Tegels zonder nood-zakelijke samenge-stelde afdichtingBij wandoppervlakken op plaatsenmet een lage tot matige vochtbelasting(niet-gereglementeerde toepassingen,klasse 0 of A01) mogen de tegels recht-streeks met een dunbedlaag fermacellFlexibele tegellijm op met fermacellDiepgrond gegrondeerde PowerpanelH2O-platen worden aangebracht. Hetgewicht van de tegels mag maximaal50 kg per m2bedragen. Andere disper-sie- en reactieharslijmen of met kunst-stof veredelde cementpoederlijmen,moeten door de betreffende fabrikantzijn goedgekeurd voor deze toepassing.12.6 FinishenVoor het maken van hoogwaardige,gladde en structuurloze oppervlakkendoor middel van finishen, heeftfermacell twee producten in hetleveringsprogramma. De gebruiksklarefermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus) en de fermacell PowerpanelAfwerkmortel (zakgoed). Middels hetgebruik van beide Powerpanel Afwerk-mortels is het mogelijk om de hoogsteafwerkingsniveau’s te behalen. Beideafwerkmortels hebben een kleur die isaangepast aan het grijze oppervlak vande fermacell Powerpanel H2O. Deruimte- en verwerkingstemperatuurmag niet onder de +5 °C liggen.De ondergrond moet droog, stofvrij,zuiver, draagkrachtig en vrij van hech-tingsverminderende materialen zijn,Voor het opbrengen van de PowerpanelAfwerkmortels kunnen spachtelmes-sen, troffels en pleisterspanen gebruiktworden. Let op het schoonmaken endrogen van gereedschappen na ge-bruik.Natte lagen moeten worden beschermdtegen regen, direct zonlicht, sterke winden tocht.fermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus) – gebruiksklaarfermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus) is een lichte, gebruiksklaredispersiemortel. Het bevat zeer fijngemalen dolomietenmarmer, water,lichte vulstoffen en bindmiddelen. Demortel is als zeer emissiearm geclassi-ficeerd (volgens GEVEmicode EC 1).fermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus) kan worden toegepast opcementgebonden ondergronden inbinnen- en buitentoepassingen alsmedein natte ruimten. Het is bijzonder ge-schikt voor het afsmeren van de beves-tigingsmiddelen en de lijmvoegen, hetuitvlakken en uitvullen van onvlakhedenin wand-, plafond- en vloertoepassin-gen. Het dient als ondergrondegalise-ring voor coatingsystemen of voor hetfermacell Afdichtingsysteem. De fer-macell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus) is zowel geschikt voor defermacell Powerpanel H2O platen alsvoor de Powerpanel Vloerelementen.In de fermacell Powerpanel Afwerk-mortel (pasteus) kan het fermacellPowerpanel HD Wapeningsweefselingebed worden (zie hoofdstuk 7.2).fermacell Powerpanel Afwerkmortel(pasteus) kan direct uit de emmerverwerkt worden, in de gewenste laag-dikte. Het uitsmeren tot 0 mm is pro-bleemloos mogelijk. Als overtolligmateriaal terug in de emmer wordtgedaan, moet de emmer op korte ter-mijn verwerkt worden.Ophopend water (zoals plassen water)op oppervlakken afgewerkt metfermacell Afwerkmortel moet voorko-men worden respectievelijk door eenwaterdicht verfsysteem of door eenafdichtsysteem worden gescheiden.38
 39. 39. De poedervormige Powerpanel Afwerk-mortel wordt op de bouwplaats volgensde voorschriften op de zak gemixt.Emmer, werktuigen en water moetenzuiver zijn. Bij het volvlaks finishen vande Powerpanel H2O platen behoeft bijlaagdikten vanaf 4 mm geen gronderingaangebracht te worden.Bij kleinere laagdikten of het afsmerenvan de bevestigingsmiddelen en voegenmoeten de platen vooraf voorzien wor-den van fermacell Diepgrond.De fermacell Powerpanel Afwerkmortel(zakgoed) kan tot bijna 0 mm laagdikteuitgesmeerd worden.Mortelaanzetten of sleuven laten zichprobleemloos bijschuren. Na het aan-brengen van de fermacell Afwerkmor-tels adviseren wij, een volvlakse opper-vlakteversteviging met de fermacellDiepgrond uit te voeren.Pleister of verfsystemen die nietin hoofdstuk 12.8 worden uitgesloten,kunnen worden aangebracht op dePowerpanel Afwerkmortel (zakgoed)indien het product door de producentvoor de toepassing en ondergrond isvrijgegeven. Het is aan te bevelen voorafeen proefoppervlak te maken.Moet er een wapeningslaag in hetoppervlak opgenomen worden, danadviseren wij het inbedden van eenverfvlies in het verfsysteem of met eengeschikte vlieslijm.Schuren van de fermacell PowerpanelAfwerkmortelsBeperkte onvlakheden in de finishlaagkunnen, indien benodigd, licht metschuurblok of schuurblok met steelbewerkt worden. Hiervoor zijn schuur-schijven of schuurpapier met een korrelP100 tot P200 het meest geschikt. Bijhet schuren moet altijd een mondkapjeen een stofbril gedragen worden.Voor verdere oppervlakteafwerkingmoeten geschuurde oppervlakkenontstoft worden en indien benodigd,gegrondeerd worden.Pleister of verfsystemen die nietin hoofdstuk 12.9 worden uitgesloten,kunnen worden aangebracht op dePowerpanel Afwerkmortel (pasteus)indien het product door de producentvoor de toepassing en ondergrond isvrijgegeven. Het is aan te bevelen voorafeen proefoppervlak te maken.fermacell Powerpanel Afwerkmortel(zakgoed) – poedervormigDe fermacell Powerpanel Afwerkmortel(zakgoed) is een poedervormige, kunst-stofveredelde mortel op cementbasis.Het kan worden toegepast op cement-gebonden ondergronden in binnen- enbuitentoepassingen alsmede in natteruimten. fermacell Powerpanel Afwerk-mortel (zakgoed) is geschikt voorhet afsmeren van de bevestigingsmid-delen en de lijmvoegen, het uitvlakkenen uitvullen van onvlakheden in wand-,plafond- en vloertoepassingen. Hetdient als ondergrondegalisering voorcoatingsystemen of voor het fermacellAfdichtingsysteem. Powerpanel Afwerk-mortel (pasteus) is zowel geschikt voorde fermacell Powerpanel H2O platen alsvoor de Powerpanel Vloerelementen.39

×