Ushtrime - Kontabilitet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Ushtrime - Kontabilitet

on

 • 21,327 vues

Ushtrime nga lenda e Kontabilitetit

Ushtrime nga lenda e Kontabilitetit

Statistiques

Vues

Total des vues
21,327
Vues sur SlideShare
21,327
Vues externes
0

Actions

J'aime
3
Téléchargements
231
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

Ushtrime - Kontabilitet Presentation Transcript

 • 1. Bazat e Kontabilitetit Ushtrime Mësimdhënëse; Mr.sc. Arta Selmanmusa
 • 2.
  • Shitja dhe blerja e mallrave
  • 1. Kompania “X” shet mallra më para të gatshme në vlerë prej 1.300 €.
  • 2. a) Kompania “X” shet mall me afat pagese në vlerë prej 5.400 €.
  • b) Blerësi ka paguar borxhin në para të gatshme.
  • 3. Blejmë një makinë në vlerë prej 8.800 €, në të gatshme. Gjendja fillesatare në arkë është 9.000 €.
  • 4. a) Kemi blerë mall me afat pagese në vlerë prej 1.500 €.
  • b) Është paguar borgji ndaj furnitorëve më para të gatshme. Gjendja fillestare në arkë është 1.900 €.
 • 3.
  • Rita i shet mall Fatonit me afat pagese në vlerë prej 6.000€ duke i ofruar atij zbritje 6% në rast të pagesës së mëhershme. Fatoni e shfrytëzon këtë ofertë.
  • Iliri bleu mall me afat pagese nga Zana në vlerë prej 4.000€. Zana i ofroi Ilirit 8% zbritje për pagesë të parakohshme. Iliri vendosë ta shfytëzojë këtë ofertë.
  • Janë vlerë 10 makina nga 6.000€ për cdonjerën. Tri nga ato nuk i kanë pasur cilësitë e kërkuara, prandaj blerësi ka vendosur t’I kthejë ato.
  • Kemi shitur mall më 3 nëntor në vlerë prej 42.000€, ndërkohë na është kthyer malli në vlerë prej 10.000€, ngase nuk iu është përshtatur blerësve.
 • 4.
  • 9. Kemi shitur mall me kredi në vlerë prej 80.000€, me afat pagese 30 ditë. Në fund të periudhës kontabël konstatohet që shuma nga klientët që nuk do ta paguajnë borxhin është 5.000€. Pjesa tjetër e borxhit do të paguhet në llogarinë e arkës së kompanisë.
 • 5.
  • 10. Për një kompani të re viti afarist përfundon më 31 dhjetor 2004. Premia e sigurimit në një shumë prej 1,000 €, është paguar më 1 prill 2004, për periudhën njëvjeqare, d.m.th. deri më 31 mars 2005.
  • Si do të ishin regjistrimet më 1 prill, në fund të vitit afarist dhe në fund të periudhës njëvjeqare?
 • 6.
  • 11. Më 1 Janar 2005, një botues revistash pranoi nga një konsumator një pagesë prej 2.200€ në avanc nga një klient, për një abonim dyvjeqar të revistës.
  • Më 30 Janar 2009 nevojiten regjistrime rregulluese të transaksioneve?
 • 7.
  • 12. Më 1 Janar 2005, kemi nënshkruar një kontratë me një kompani së cilës do t’i ofrojmë shërbime kontabiliteti. Paratw nw vlerw prej 2,500€, pwr shwrbimin e ofruar do t’i merrw me 31 tetor 2005.
  • Regjistroni transaksionet?
 • 8.
  • 13. Kompania merrë hua më 1 maj 2006, me afat maturimi deri me 31 tetor 2007, në vlerë prej 20.000 €, më një normë të interesit prej 8%, për një periudhë kohore prej një vjet e gjysmë.
  • Regjistroni pranimin e huasë, interesin si dhe pagesën e këstit të parë dhe interesin për muajin e parë?