Ushtrime - Kontabilitet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ushtrime - Kontabilitet

on

 • 20,437 vues

Ushtrime nga lenda e Kontabilitetit

Ushtrime nga lenda e Kontabilitetit

Statistiques

Vues

Total des vues
20,437
Vues sur SlideShare
20,437
Vues externes
0

Actions

J'aime
3
Téléchargements
224
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

Ushtrime - Kontabilitet Ushtrime - Kontabilitet Presentation Transcript

 • Bazat e Kontabilitetit Ushtrime Mësimdhënëse; Mr.sc. Arta Selmanmusa
  • Shitja dhe blerja e mallrave
  • 1. Kompania “X” shet mallra më para të gatshme në vlerë prej 1.300 €.
  • 2. a) Kompania “X” shet mall me afat pagese në vlerë prej 5.400 €.
  • b) Blerësi ka paguar borxhin në para të gatshme.
  • 3. Blejmë një makinë në vlerë prej 8.800 €, në të gatshme. Gjendja fillesatare në arkë është 9.000 €.
  • 4. a) Kemi blerë mall me afat pagese në vlerë prej 1.500 €.
  • b) Është paguar borgji ndaj furnitorëve më para të gatshme. Gjendja fillestare në arkë është 1.900 €.
  • Rita i shet mall Fatonit me afat pagese në vlerë prej 6.000€ duke i ofruar atij zbritje 6% në rast të pagesës së mëhershme. Fatoni e shfrytëzon këtë ofertë.
  • Iliri bleu mall me afat pagese nga Zana në vlerë prej 4.000€. Zana i ofroi Ilirit 8% zbritje për pagesë të parakohshme. Iliri vendosë ta shfytëzojë këtë ofertë.
  • Janë vlerë 10 makina nga 6.000€ për cdonjerën. Tri nga ato nuk i kanë pasur cilësitë e kërkuara, prandaj blerësi ka vendosur t’I kthejë ato.
  • Kemi shitur mall më 3 nëntor në vlerë prej 42.000€, ndërkohë na është kthyer malli në vlerë prej 10.000€, ngase nuk iu është përshtatur blerësve.
  • 9. Kemi shitur mall me kredi në vlerë prej 80.000€, me afat pagese 30 ditë. Në fund të periudhës kontabël konstatohet që shuma nga klientët që nuk do ta paguajnë borxhin është 5.000€. Pjesa tjetër e borxhit do të paguhet në llogarinë e arkës së kompanisë.
  • 10. Për një kompani të re viti afarist përfundon më 31 dhjetor 2004. Premia e sigurimit në një shumë prej 1,000 €, është paguar më 1 prill 2004, për periudhën njëvjeqare, d.m.th. deri më 31 mars 2005.
  • Si do të ishin regjistrimet më 1 prill, në fund të vitit afarist dhe në fund të periudhës njëvjeqare?
  • 11. Më 1 Janar 2005, një botues revistash pranoi nga një konsumator një pagesë prej 2.200€ në avanc nga një klient, për një abonim dyvjeqar të revistës.
  • Më 30 Janar 2009 nevojiten regjistrime rregulluese të transaksioneve?
  • 12. Më 1 Janar 2005, kemi nënshkruar një kontratë me një kompani së cilës do t’i ofrojmë shërbime kontabiliteti. Paratw nw vlerw prej 2,500€, pwr shwrbimin e ofruar do t’i merrw me 31 tetor 2005.
  • Regjistroni transaksionet?
  • 13. Kompania merrë hua më 1 maj 2006, me afat maturimi deri me 31 tetor 2007, në vlerë prej 20.000 €, më një normë të interesit prej 8%, për një periudhë kohore prej një vjet e gjysmë.
  • Regjistroni pranimin e huasë, interesin si dhe pagesën e këstit të parë dhe interesin për muajin e parë?