C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM                                             ...
Prochain SlideShare
Loading in …5
×

Mau so 16 dk tncn_mau dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh

19,839 views
19,476 views

Published on

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH - Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

0 commentaires
0 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Be the first to like this

Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
19,839
On SlideShare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
6
Actions
Partages
0
Téléchargements
56
Commentaires
0
J'aime
0
Ajouts 0
No embeds

No notes for slide

Mau so 16 dk tncn_mau dang ky nguoi phu thuoc giam tru gia canh

 1. 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 16/ K-TNCN c l p - T do - H nh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC M U ĂNG KÝ NGƯ I PH THU C GI M TR GIA C NH ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] 1. H và tên cá nhân có thu nh p: ……………………….…………………...…………….………………… 2. Mã s thu : 3. Tên c a t ch c, cá nhân tr thu nh p: 4. Mã s thu : - Th i i m tính Th i i m k t S CMND/ Quan h v iStt H và tên Ngày sinh Mã s thu gi m tr thúc gi m tr h chi u TNT (tháng/năm) (tháng/năm)123...... T ng c ng Tôi cam oan nh ng n i dung kê khai là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung ã khai./. ……………… , ngày ………… tháng ………… năm ...…… CÁ NHÂN CÓ THU NH P (Ký và ghi rõ h tên) 40

×