De thi thu dh 2013 khoi a co dap an  toan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

De thi thu dh 2013 khoi a co dap an toan

le

 • 1,169 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
1,169
Vues sur SlideShare
1,129
Vues externes
40

Actions

J'aime
0
Téléchargements
5
Commentaires
0

1 intégré 40

http://tuyensinh2010.com 40

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

De thi thu dh 2013 khoi a co dap an toan Document Transcript

 • 1. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013Môn thi : TOÁN (ĐỀ 32)Câu I: (2,0 điểm)Cho hàm số mxxxy  93 23, trong đó m là tham số thực.1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi 0m .2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.Câu II: (2,0 điểm)1. Giải phương trình:2sin213cos41 22 xx .2. Giải phương trình: )4(log3)1(log41)3(log218842xxx  .Câu III: (1,0 điểm)Tính tích phân:  462cos1costandxxxxI .Câu IV: (1,0 điểm)Tính thể tích của khối hộp . DCBAABCD theo a . Biết rằng DBAA là khối tứ diệnđều cạnh a .Câu V: ( 1,0 điểm)Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm duy nhất thuộc đoạn 1;21: mxxx  12213 232( Rm ).Câu VI: (2,0 điểm)1. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng )(d có phương trình: 052  yx vàhai điểm )2;1(A ; )1;4(B . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng)(d và đi qua hai điểm A , B .2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm )2;1;1(A , )2;0;2(B .a. Tìm quỹ tích các điểm M sao cho 522 MBMA .b. Tìm quỹ tích các điểm cách đều hai mặt phẳng )(OAB và )(Oxy .Câu VII: (1,0 điểm)1. Với n là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức:
 • 2. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT1132102).2().1(.....4.3.2  nnnnnnnnn nCnCnCCCC .2. Giải hệ phương trình:x iy 2z 10x y 2iz 20ix 3iy (1 i)z 30        ……………………. Hết……………………...Lời giải tóm tắt(Đề 32)Câu I:2.Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng Phương trình 3 23 9 0   x x x m có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng Phương trình 3 23 9x x x m    có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng Đường thẳng y m  đi qua điểm uốn của đồ thị.11 11m m     Câu II:1.    cos sincoscoscos coscos coscos cos coscos cos coscos cos cos2 22 32 321 14 3 2 2211 134 2 421 2 2 132 2 2 332 2 2 1 4 32 4 2 4 3 04 4 3 0x xxxxxxa a aa a aa a aa a a                           
 • 3. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT coscoscos.cos coscos03031 3 3 222623 3 3 3 3loaïi2a x xkx kax xx kka                               2.)4(log3)1(log41)3(log218842xxx  .Điều kiện:.31 0 10xx xx     Biến đổi theo logarit cơ số 2 thành phương trình     log log.2 223 1 42 3 01 loaïi33x x xx xxxx          Câu III: 462cos1costandxxxxItan tancos tancoscos4 42 2226 61 21x xdx dxx xxx     .Đặt tan .cos21u x du dxx   .16 314x ux u    .12132uI dxu Đặt 2222ut u dt duu   .1 733u t  .1 3u t  
 • 4. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT.3377 337 3 733 3I dt t     Câu IV:ñaùyV S h  .2ñaùy32aS  ,63ah .332aV Câu V:mxxx  12213 232( Rm ).Đặt   2 3 23 1 2 2 1f x x x x     , suy ra  f x xác định và liên tục trên đoạn ;112   . 22 3 2 2 3 23 3 4 3 3 41 2 1 1 2 1x x x xf x xx x x x x x              .;112x     ta có2 3 24 3 3 43 4 0 03 1 2 1xx xx x x         .Vậy:  0 0f x x   .Bảng biến thiên:   || ||10 1201CÑ3 3 2224xf xf x Dựa vào bảng biến thiên, ta có:Phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất thuộc ;112   3 3 2242m    hoặc1m  .
 • 5. Nguồn: diemthi.24h.com.vnĐiểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTCâu VI:1.Phương trình đường trung trực của AB là 3 6 0x y   .Tọa độ tâm I của đường tròn là nghiệm của hệ: ; .2 5 11 33 6 3x y xIx y y          5R IA  .Phương trình đường tròn là    2 21 3 25x y    .2.a. , ,M x y z sao cho 2 25MA MB          .2 2 2 2 221 1 2 2 2 52 2 7 0x y z x y zx y              Vậy quỹ tích các điểm M là mặt phẳng có phương trình 2 2 7 0x y   .b.   , ; ; ; ;2 2 2 2 11 1OA OB        : 0OAB x y z    . : 0Oxy z  . ; ;N x y z cách đều  OAB và  Oxy      , ,d N OAB d N Oxy 13x y z z     .3 1 033 1 0x y zx y z zx y z             Vậy tập hợp các điểm N là hai mặt phẳng có phương trình  3 1 0x y z    và 3 1 0x y z    .Câu VII:Khai triển  1nx ta có:  ... .0 1 2 2 3 3 1 11n n n n nn n n n n nx C C x C x C x C x C x        Nhân vào hai vế với x , ta có:  ... .0 1 2 2 3 3 4 1 11n n n n nn n n n n nx x C x C x C x C x C x C x        Lấy đạo hàm hai vế ta có:     ...10 1 2 2 3 3 1 12 3 4 1 1 1n nn n n nn n n n n nC C x C x C x nC x n C x n x x x              .11 1nx nx x   Thay 1x  , ta có  . . . ... . ( ). . .0 1 2 3 1 12 3 4 1 2 2n n nn n n n n nC C C C nC n C n         ------------------------Hết------------------------