เครื่องมือต่าง ๆ ของระบบอินเทอร์เน็ต
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

เครื่องมือต่าง ๆ ของระบบอินเทอร์เน็ต

le

 • 3,776 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
3,776
Vues sur SlideShare
3,775
Vues externes
1

Actions

J'aime
1
Téléchargements
14
Commentaires
0

1 intégré 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

เครื่องมือต่าง ๆ ของระบบอินเทอร์เน็ต Presentation Transcript

 • 1.
  • เรื่อง เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 2. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • เครื่องมือต่างๆหรืออุปกรณ์ของระบบอินเทอร์เน็ต
  • ความหมายของคำว่า " ระบบเครือข่าย " สามารถตีความได้หลากหลาย ผู้คนส่วนมากรู้จักกันในความหมายว่า ระบบเครือข่ายหมายถึง กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจำนวน 2 เครื่องขึ้นไป เมื่อครั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้คนทั้งหลายได้เข้าสู่ระบบเครือข่าย พวกเขาจะสามารถเปิดให้คนอื่นๆ เข้ามาใช้ไฟล์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น โมเด็ม เครื่องพิมพ์ เทปเก็บข้อมูล หรือแม้แต่ซีดีรอมไดร์ฟที่เครื่องของเขาได้ทันที เมื่อระบบเครือข่ายจากหลากหลายสถานที่ถูกต่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านทางสายโทรศัพท์ ทุกคนก็สามารถส่งอีเมล์ หรือจัดการประชุมทางไกลกับผู้ร่วมประชุมอื่นๆ ที่อยู่ต่างสถานที่ได้อย่างทันที
 • 3. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่อง
  • การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ( การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เช่น โมเด็ม ) โดยทั่วไปเรียกว่า การ์ดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface Card - NIC) หรืออะแด็ปเตอร์
  • สิ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อ โดยทั่วไปเป็นสายทองแดง หรือสายเคเบิล นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกด้วย
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับระบบเครือข่าย เช่น วินโดวส์ 98 หรือวินโดวส์เอ็นที , โนเวลล์ , เน็ตแวร์ , แอปเปิลแชร์ หรืออาร์ติซอฟท์ แลนทาสติก
 • 4. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • เครื่องคอมพิวเตอร์
  •   อุปกรณ์สำคัญในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โมด็ม โทรศัพท์ ควรมีคุณสมบัติดังนี้
  • 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ตั้งแต่ 233 MHz เป็นต้นไป
  • 2.  หน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า 8 MB
  • 3. ฮาร์ดดิสก์ ( Hard Disk ) มีขนาดความจุ ตั้งแต่ 100 MB ขึ้นไป
  • 4.  ดิสก์ไดร์ฟ ( Disk Drive ) ขนาด 1.44 MB
  • 5.  ซีดีไดร์ฟ ( CD Drive ) และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน เป็นต้น  
  •  
  •  
 • 5. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 6. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 7. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • การ์ดแลน    เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลจากเครื่องคอมฯเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องโดยผ่านสายแลน การ์ดแลนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถต่อพ่วงกับพอร์ตแทบทุกชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น ISA, PCI, USB, Parallel, PCMCIA และ Compact Flash ซึ่งที่เห็นใช้กันมากที่สุดก็จะเป็นแบบ PCI เพราะถ้าเทียบราคากับประสิทธิภาพแล้วถือว่าค่อนข้างถูก มีหลายราคา ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทจนถึงหลักพัน ส่วนแบบ USB, Parallel, PCMCIA ส่วนใหญ่จะเห็นใช้กันมากกับเครื่องโน๊ตบุ๊ค เพราะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าการติดอุปกรณ์ลงในพอร์ตภายใน ของเครื่องโน๊ตบุ๊คเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงจึงต้องอาศัยพอร์ตภายนอกดังที่กล่าวมา
 • 8. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 9.
  •   ฮับ                    เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนกับชุมทางข้อมูล มีหน้าที่เป็นตัวกลาง คอยส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ซึ่งลักษณะการทำงาน ให้ลองนึกถึงภาพการออกอากาศโทรทัศน์ ที่เมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งกำลังส่งข้อมูล เครื่องที่อยู่บนเครือข่ายทุกเครื่องจะได้รับข้อมูลเหมือนๆ กันทุกเครื่อง ซึ่งเมื่อแต่ละเครื่องได้รับข้อมูลก็จะดูว่า เป็นข้อมูลของตัวเองไหม ถ้าใช่ก็จะรับเข้ามาประมวลผล ถ้าไม่ใช่ก็ไม่รับเข้ามา ซึ่งจากากรทำงานในลักษณะนี้ ในเครือข่ายที่ใช้ฮับเป็นตัวกระจ่ายสัญญาณ จะสามารถส่งข้อมูลสู่เครือข่ายได้ทีละเครื่อง ถ้ามีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งกำลังส่งข้อมูล เครื่องอื่นๆ ก็ต้องรอให้การส่งข้อมูลเสร็จสิ้นเสียก่อน เมื่อช่องสัญญาณว่าง จึงจะสามารถส่งข้อมูลได้
 • 10. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 11. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • สวิตซ์             สวิตซ์จะทำหน้าที่คล้ายฮับ แต่จะเก่งกว่าตรงที่เมื่อมีการร้องขอโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเพื่อส่งข้อมูล สวิตซ์ก็จะสร้างวงจรเสมือนขึ้นมาให้เครื่องสองเครื่องนี้ส่งข้อมูลถึงกัน ซึ่งช่องสัญญาณกลางก็จะว่างไว้รองรับการร้องขอส่งข้อมูลจากเครื่องอื่นๆ ต่อไป ถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงการทำงานของสายโทรศัพท์ ที่หลายๆ คู่สายสามารถพูดคุยพร้อมๆ กันได้ จากคุณลักษณะนี้ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่าฮับ เพราะแทบจะไม่มีการรอใช้ช่องสัญญาณเกิดขึ้นในเครือข่ายที่ใช้สวิตซ์เป็นตัวกระจายสัญญาณ และแน่นอนราคาของสวิตซ์ย่อมแพงกว่าฮับ
 • 12. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 13. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • โมเด็ม เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณให้สามารถส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ สายเช่า และสายไฟเบอร์ออฟติก แล้วแต่ประเภทของโมเด็ม ทำให้สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกล ยกตัวอย่างเช่น การที่คุณใช้โมเด็มหมุนโทรศัพท์หาไอเอสพีที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร เพื่อจะเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต
 • 14. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 15. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • เราเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เลือกเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูล ทำหน้าที่ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการล้มเหลวในการส่งข้อมูล และเราเตอร์ยังสามารถช่วยเชื่อมเครือข่ายสองเครือข่าย หรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เพราะเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานบนเครือข่ายอย่างน้อยสองเครือข่ายขึ้นไป
 • 16. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 17. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • สายแลน
  •   เมื่อมีวงแลนก็ต้องมีสายแลน สายแลนมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสายโคแอคเชียน ยูทีพี เอสทีพี และ ไฟเบอร์ออปติก หรือแม้กระทั่งแบบที่ไม่ใช้สาย ( Wireless LAN ) และแบบที่เห็นได้บ่อยที่สุดในปัจจุบันที่นิยมใช้กัน ก็ได้แก่สายแบบ ยูทีพี ที่ใช้กับหัวต่อแบบ RJ 45 ซึ่งจะคล้ายๆกับหัวต่อของสายโทรศัพท์ ( ของโทรศัพท์เป็นแบบ RJ11 ) ซึ่งสายประเภทนี้จะไม่มีการ ชีลด์ ป้องกันสัญญาณรบกวน แต่จะใช้วิธีตีเกลียวสายเป็นคู่ๆ 4 คู่ ป้องกันสัญญาณรบกวน อีกแบบก็คือการใช้วิธีส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุย่านความถี่สูงบางแบบก็ใช้อินฟราเรด จุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือเมื่อไม่ต้องเดินสายทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย ย้ายก็สะดวก แต่ข้อด้อยก็คือปัญหาจากการถูกรบกวน และสัญญาณถูกบัง แถมความเร็วในการส่งข้อมูลยังด้อยกว่าระบบแลนแบบใช้สายอยู่ ราคาก็สูงกว่า และที่กำลังมาแรงในขณะนี้คือเทคโนโลยีแบบ Ethernet over VDSL น่าสนใจกันขึ้นมาบ้างแล้วไหมครับ ถ้าสนใจเราก็ไปลุยกันต่อเลยครับ ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ใช้ๆกันก็มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบระยะใกล้ และแบบระยะไกล
 • 18. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 19. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • บริดจ์ ( Bridge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบ LAN เข้าด้วยกัน โดยออกแบบมาเพื่อใช้ติดต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น LAN จำนวน 2 เครือข่าย ที่มีโปรโตคอลเหมือนกันหรือต่างกัน เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้ โดยประสิทธิภาพในทางรวมลดลงไม่มาก เนื่องจากการติดต่อของเครื่องอยู่ในเซกเมนด์เดียวกัน จะไม่มีการส่งผ่านต่างเซกเมนด์ (Segment)
 • 20. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 21. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • เกตเวย์ ( Gateway) เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายหรือมากกว่า ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันสามารถติดต่อกันได้เหมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน เปรียบเสมือนเป็นประตูทางผ่านในการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกัน เช่น ระหว่างเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปกับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรม ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Gateway นั้นอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งทำหน้าที่ก็ได้
 • 22. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 23. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • การ์ดเน็ตเวิร์ก ( Network Card) NIC (Network Interface Card) การ์ดเน็ตเวิร์ก หรือการ์ดแลนด์ มีการนำมาใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC นานร่วม 15 ปี มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารและรับ - ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเมนเฟรม และ เครื่องไมโคคอมพิวเตอร์ ในอดีตการ์ดเน็ตเวิร์กจะเป็นแบบบัส ISA ซึ่งใช้เสียบลงไปบนสลอต ISA บนเครื่องคอมพิวเตอร์และต้องมานั่งเซตจั๊มเปอร์ของ IRQ. Address เพื่อไม่ให้ไปชนกับอุปกรณ์อื่นๆ อีกด้วย
 • 24. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 25. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • PCI (Peripheral Component Interconnect) เป็นระบบบัสที่ได้รับความนิยมสูงมาก ซึ่งได้เข้า มาแทนบัสแบบ ISA PCI บัสมีอัตราการส่งผ่านข้อมูลสูงถึง 133 เมกกะไบต์ต่อวินาที นอกจากนี้ยังสามารถ กำหนดค่า IRQ,DMA, Memory Address ให้อุปกรณ์และการ์อินเทอร์เฟซอัตโนมัติ เมื่อเสียบการ์ดเน็ตเวิร์ก แบบ PCI ลงไปบนเครื่องแล้ว ส่วนมาจะมองเห็นและใช้งานได้ทันที
 • 26. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 27. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) เป็นการ์ดเสียบขนาดเล็ก เท่ากับบัตรเครดิต เป็นอุปกรณ์ขยายระบบให้คอมพิวเตอร์ Notebook เช่น การ์ดหน่วยความจำ แฟกซ์ โมเด็ม การ์ดเน็ตเวิร์ก หรือ ฮาร์ดดิสก์ขนาด
 • 28. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
 • 29. เครื่องมือต่างๆของระบบอินเทอร์เน็ต
  • USB Port (Universal Serial Bus) เป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบใหม่ที่สามารถจะนำอุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อได้ จำนวนมากถึง 100 กว่าตัว
 • 30. เอกสารอ้างอิง
  • http://gotoknow.org/blog/suppahkon/ 255033
  • http://gotoknow.org/blog/internet-system/254198
  • http://202.28.94.55/web/322161/2551/001/g30/page7.html
  • http://www.ketkwanchai.info/study3.htm
  • http://www.bangkapi.ac.th/ELEARN 2%5 CInternet/source.htm
  • http://www.zplus.co.th/network.htm