Your SlideShare is downloading. ×
การสกัดด้วยตัวทำละลาย
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

การสกัดด้วยตัวทำละลาย

10,851
views

Published on

Published in: Éducation, Technologies, Affaires

0 commentaires
0 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Be the first to like this

Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
10,851
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
0
Actions
Partages
0
Téléchargements
50
Commentaires
0
J'aime
0
Ajouts 0
No embeds

Signaler un contenu
Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
No notes for slide

Transcript

 • 1. นางศศิกญญา ดอนดีไพร ัสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
 • 2. การสกัดด้วยตัวทาละลาย (solvent extraction) เป็นวิธีแยกสารที่เป็นของเหลวปนกับของเหลว หรือของแข็งปนของแข็ง โดยอาศัยสมบัติการละลายของสาร และเป็นการแยกสารที่ต้องการออกจากส่วนต่างๆ ของพืชหรือของผสมหลักการสาคัญของการสกัดด้วยตัวทาละลาย คือ การเลือกตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารที่ต้องการออกมาให้มากที่สุด เพราะสารแต่ละชนิดจะละลายในตัวทาละลายต่างกัน และละลายได้ปริมาณต่างกัน เช่น ในขิงจะมีทั้งสารที่มีสีและสารที่มีกลิ่น โดยสารที่มีสีจะละลายในเอทานอลได้ดีกว่าในน้า แต่สารที่มีกลิ่นจะละลายในน้าได้ดีกว่าในเอทานอล ดังนั้นถ้าจะแยกสารที่มีสีออกจากขิงควรเลือกเอทานอลเป็นตัวทาละลาย แต่ถ้าจะแยกสารที่มีกลิ่นออกจากขิงควรเลือกน้าเป็นตัวทาละลาย
 • 3. หลักในการเลือกตัวทาละลายที่เหมาะสม1. ต้องละลายสารที่ต้องการสกัดได้ดี2. ไม่ละลายสารอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ หรือละลายได้น้อยมาก3. ไม่ทาปฏิกิริยากับสารที่ต้องการจะแยก4. ควรแยกออกจากสารละลายได้ง่ายและทาให้บริสุทธิ์ได้ง่ายเพื่อจะได้นากลับมาใช้ใหม่ได้อีก5. ควรมีราคาถูกและหาได้ง่าย6. ไม่มีพิษ มีจุดเดือดต่า
 • 4. ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีการสกัดสารด้วยตัวทา ละลายจากพืชต่าง ๆ เช่น ชนิดของพืช ตัวทาละลาย ใบเตย ดอกมะลิ ตะไคร้หอม ดอกกระเจี๊ยบ กระชายดา ข่า ขิง แก่นขนุน ใบหูกวาง น้า ใบสะระแหน่ ไพล พริก สกัดสีจากใบเตย กลิ่นหอมจากดอกมะลิ น้าเย็น สีจากดอกอัญชัน สีจากดอกกระเจี๊ยบ กลิ่นหอมจากตะไคร้หอม น้าร้อน สีจากแก่นขนุน ใบหูกวาง ยาดองเหล้าสมุนไพร ไวน์กระชายดา เอทานอล
 • 5. การใช้ประโยชน์จากสารที่สกัดได้ เช่นนา สีที่สกัดได้จากแก่นขนุน มาย้อมเส้นใย หรือผ้าฝ้ายให้เป็นลวดลาย ใช้ตกแต่งอุปกรณ์ เครื่องใช้นา สีและกลิ่นหอมที่สกัดได้จากใบเตย ดอกมะลิ ดอกอัญชัน ดอกกระเจี๊ยบ ดอกกระดังงา ใช้ผสมทา อาหารคาว หวานนา น้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จาก ขิง ข่า ไพล พริก ใบสะระแหน่ มาทา ยาหม่อง ยาดมนา สารที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคที่สกัดได้จากส่วนต่าง ๆของพืช มาทา ยาลูกกลอน หรือระเหยแห้งแล้วบรรจุแคปซูลอาจนา ความรู้เกี่ยวกับการสกัดสารไปใช้ประโยชน์ เช่น นา สีไปย้อมเส้นใยฝ้าย ผักตบชวา ผสมในแชมพู สบู่อาหาร นาน้ามันหอมระเหยไปผสมในยาหม่อง ยาดม ลูกอมสมุนไพร และจัดแสดงผลงาน
 • 6. ใบงานเรือง การสกัดด้วยตัวทาละลาย ่คาสั่ง ให้นักเรียนนาข้อความทางขวามือมาเติมหน้าข้อความทางซ้ายมือให้มีความสัมพันธ์กัน 1. ย้อมเส้นใย ก. น้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จาก ขิง ข่า 2. ใบสะระแหน่ ไพล ข. กลิ่นหอมจากตะไคร้หอม 3. น้าร้อน ค. ใบเตย ดอกมะลิ ดอกอัญชัน 4. ใช้ผสมทา อาหารคาว หวาน ง. ยาดองเหล้าสมุนไพร ไวน์กระชายดา 5. ทา ยาหม่อง ยาดม จ. แก่นขนุน 6. เอทานอล ฉ. น้า
 • 7. เฉลยใบงาน เรื่อง การสกัดด้วยตัวทาละลาย คาสั่ง ให้นักเรียนนาข้อความทางขวามือมาเติมหน้าข้อความทางซ้ายมือให้มีความสัมพันธ์กันจ. 1. ย้อมเส้นใย ก. น้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จาก ขิง ข่าฉ. 2. ใบสะระแหน่ ไพล ข. น้าร้อนข. 3. กลิ่นหอมจากตะไคร้หอม ค. ใบเตย ดอกมะลิ ดอกอัญชันค. 4. ใช้ผสมทา อาหารคาว หวาน ง. ยาดองเหล้าสมุนไพร ไวน์กระชายดาก. 5. ทา ยาหม่อง ยาดม จ. แก่นขนุนง. 6. เอทานอล ฉ. น้า
 • 8. แบบฝึกหัด เรื่อง การสกัดด้วยตัวทาละลายคาสั่ง ให้นักเรียนจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน กลิ่นหอมจากดอกมะลิ น้า กลิ่นหอมจากตะไคร้หอม น้าเย็น สีและกลิ่นหอมที่สกัดได้จากใบเตย น้าร้อน ใบสะระแหน่ ไพล พริก เอทานอล ยาดองเหล้าสมุนไพร อาหารคาว หวาน
 • 9. เฉลยแบบฝึกหัดคาสั่ง ให้นักเรียนจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน กลิ่นหอมจากดอกมะลิ น้า กลิ่นหอมจากตะไคร้หอม น้าเย็น สีและกลิ่นหอมที่สกัดได้จากใบเตย น้าร้อน ใบสะระแหน่ ไพล พริก เอทานอล ยาดองเหล้าสมุนไพร อาหารคาว หวาน