• Télécharger
Referenda lokalne
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Referenda lokalne

le

 • 5,380 vues

Referenda lokalne

Referenda lokalne

Statistiques

Vues

Total des vues
5,380
Vues sur SlideShare
5,149
Vues externes
231

Actions

J'aime
1
Téléchargements
0
Commentaires
0

3 Ajouts 231

http://www.andrzejpiasecki.pl 148
http://andrzejpiasecki.pl 81
http://www.docshut.com 2

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

Referenda lokalne Presentation Transcript

 • 1.
  • Andrzej Konrad Piasecki
  • Referenda lokalne
  • wymiar normatywny i empiryczny
 • 2. Wprowadzenie
  • Definicja semantyczna, prawna, politologiczna
  • Zakres problemowy, metodologia.
  • Literatura przedmiotu E. Sękowska, Referendum gminne , [w:] M. T. Staszewski, D. Waniek (red.), Referendum w Polsce i w Europie Wschodniej , Warszawa 1996 * W. Taras, Referendum gminne w orzecznictwie NSA, [w:] M. Chmaj (red.) Państwo, ustrój, samorząd terytorialny , Lublin 1997 * K. Kiljan, Referendum lokalne w świetle przepisów ustawy z 15 września 2000 r., ,,Samorząd Terytorialny’’ 2001, nr 11 * E. Olejniczak-Szałowska, Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002 *A. K. Piasecki, Demokracja bezpośrednia w Polsce lokalnej – błędny model, zła praktyka, ,,Studia Regionalne i Lokalne’’ 2005, nr 3 *B. Węglarz, Przez negację do partycypacji , [w:] Michałowski S., Kuć-Czajkowska K. (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej , Lublin 2008
 • 3. Implementacja 1990-1994
  • Ustawa o samorządzie terytorialnym: referendum gminne obligatoryjne w sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady gminy przed upływem kadencji (art. 12, pkt. 1);
  • Referendum gminne fakultatywne w każdej innej sprawie ważnej dla gminy (art. 12, p. 2).
  • Ustawa z 11 października 1991 r. o referendum gminnym.
  • Mała Konstytucja 1992 r., art. 72, ust. 2: Mieszkańcy mogą podejmować rozstrzygnięcia w drodze referendum lokalnego. Warunki i tryb przeprowadzenia referendum lokalnego określa ustawa.
 • 4. Referenda 1990-1994
  • R. 48 (3)
  • Fr. 14
  • Sk. 6%
 • 5. Testowanie 1994-1998
  • Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r.: prawo społeczności gminnej do decydowania w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego (art. 170).
  • Wyroki NSA . Referendum fakultatywne: referendum jest najwyższą władzą jednostki samorządowej. W ten sposób instytucja referendum przejmowała w określonej sprawie kompetencje zarządu, rady, sejmiku. A ustawowe zastrzeżenie określonych materii do wyłącznej właściwości rady nie skutkuje w stosunku do mieszkańców wyrażających swą wolę w drodze referendum.
  • Referendum ws. samoopodatkowania: Samoopodatkowanie nie ma wszystkich cech podatku, nie ma więc charakteru podatku . Gmina nie dysponuje jakąkolwiek pozaustawową możliwością ustanawiania podatków (...) Nigdy nie można w tej drodze wprowadzić podatku, a więc daniny publicznej o ściśle określonych w doktrynie cechach .
 • 6. Referenda 1994-1998
  • R. 103 (9)
  • Fr. 16%
  • Sk. 9%
 • 7. Populizm 1998-2002
  • Ustawa o referendum lokalnym z 15 września 2000 r.
  • Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z 20 czerwca 2002 r.
  • Reforma samorządowo-administracyjna, reforma oświaty, reforma służby zdrowia – jako katalizator referendów
 • 8. Referenda 1998-2002
  • R. 195 (25)
  • Fr. 19%
  • Sk. 13%
 • 9. Rekonstrukcja 2002-2006
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2003 r.: nie można wyłączyć prawa członków wspólnoty samorządowej do wyrażania w referendum swego stanowiska w istotnych dla tej wspólnoty sprawach społecznych, gospodarczych lub kulturalnych, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz. Tego typu wyrok określony mianem interpretacyjnego, sędzia TK uzasadniał następująco: W przeciwnym razie musielibyśmy przyjąć absurdalne założenie, że mieszkańcy mogą korzystać z prawa do referendum tylko wtedy, gdy ustawa im na to pozwala.
  • Nowelizacja z 8 lipca 2005 r.: referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu .
 • 10. Referenda 2002-2006
  • 92
  • (OW 71)
  • Fr. 19%
  • Sk. 13%
 • 11. Partycypacja 2006-2009
  • Po raz pierwszy w wyniku referendum swoje mandaty utracili prezydenci miast (Zduńska Wola, Olsztyn i Częstochowa).
  • Po raz pierwszy też prezydent miasta sam poddał się woli wyborców i wyszedł z referendum obronna ręką (Sopot). Zjawiska te wskazują, na ewolucję instytucji referendum, które nie musi być przejawem populizmu, a może stać się elementem partycypacji obywatelskiej.
  • Referendum ws. samoopodatkowania - projekt nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami zachęci też do stosowania tej formy demokracji bezpośredniej.
  • Referendum fakultatywne czeka zmiana w postaci nowelizacji będącej konsekwencją wyroku TK z 2003 r. Projekt ustawy w tej sprawie powstał z inicjatywy Senatu i na początku 2009 r. został zgłoszony do marszałka Sejmu
 • 12. Referenda 2006-2009
  • 68
  • (OW 51)
  • Fr. 20%
  • Sk. 18%
 • 13. Referenda 1992-2009
  • R. 506
  • Fr. 18%
  • Sk. 12%
 • 14. Dylematy
  • Czy elastyczne progi ważności referendum nie powinny być również zastosowane w referendum fakultatywnym?
  • Co dalej z referendum ws. samoopodatkowania (konieczność nowelizacji uwzględniającej dotychczasowe orzecznictwo)?
  • Czy referendów obligatoryjne nie powinny być rozszerzone również poza kwestie samoopodatkowania i odwołania organu?
  • W jakim stopniu referenda powinny stymulować doskonalenie demokracji bezpośredniej?
  • Jaka powinna być rola mediów i organizacji pozarządowych w kształtowaniu referendalnej praktyki?
  • Jak niwelować populizm, anarchię i demagogię kampanii referendalnych?
  • Jak wzmacniać obywatelski i partycypacyjny charakter takich głosowań?
 • 15. Wyzwania
  • Integracja europejska.
  • Słabość organów przedstawicielskich (rad, parlamentów), niska ocena wystawiana przez wyborców mandatariuszom.
  • Coraz bardziej powszechne wykorzystanie technologii elektronicznej komunikacji.
  • Demokracja deliberatywna
  • E-demokracja