เฉลยข้อสอบวิชา สังคม รหัสวิชา 02 onet 52
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เฉลยข้อสอบวิชา สังคม รหัสวิชา 02 onet 52

on

  • 666 vues

 

Statistiques

Vues

Total des vues
666
Vues sur SlideShare
601
Vues externes
65

Actions

J'aime
0
Téléchargements
4
Commentaires
0

1 intégré 65

http://chatikar.blogspot.com 65

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Votre message apparaîtra ici
    Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

เฉลยข้อสอบวิชา สังคม รหัสวิชา 02 onet 52 เฉลยข้อสอบวิชา สังคม รหัสวิชา 02 onet 52 Document Transcript

  • เฉลยข้ อสอบวิชา สังคม รหัสวิชา 02 Onet 523 2. 3 3. 1 4. 2 5. 2 6. 4 7. 2 8. 1 9. 3 10. 311. 1 12. 1 13. 4 14. 2 15. 3 16. 1 17. 2 18. 4 19. 1 20. 421. 2 22. 4 23. 1 24. 4 25. 2 26. 3 27. 2 28. 4 29. 1 30. 331. 3 32. 4 33. 3 34. 1 35. 2 36. 2 37. 4 38. 4 39. 4 40. 341. 3 42. 1 43. 4 44. 4 45. 4 46. 4 47. 1 48. 2 49. 3 50. 451. 4 52. 1 53. 3 54. 4 55. 3 56. 4 57. 2 58. 4 59. 2 60. 361. 2 62. 2 63. 2 64. 4 65. 4 66. 4 67. 2 68. 3 69. 1 70. 371. 2 72. 1 73. 3 74. 1 75. 1 76. 4 77. 4 78. 1 79. 3 80. 281. 1 82. 3 83. 1 84. 2 85. 2 86. 4 87. 2 88. 4 89. 1 90. 1,491. 2 92. 4 93. 4 94. 2 95. 1 96. 4 97. 4 98. 1 99. 4 100. 2เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริ ง onet 52จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี ้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี ้คู่มือเฉลย สทศ.ข้ อ 90. 1,4 เป็ น 90. 4