เซลล์ประสาท
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

เซลล์ประสาท

on

 • 14,752 vues

เซลล์ประสาท

เซลล์ประสาท

Statistics

Vues

Total Views
14,752
Views on SlideShare
14,752
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
32
Comments
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

  เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท Presentation Transcript

   • เนื้อหา
   • โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ประสาท
   • ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท
   เซลล์ประสาท
   • ระบุส่วนประกอบ และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของเซลล์ประสาทได้
   • 2. บอกชนิดของเซลล์ประสาทได้
   • 3. บอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้
   • 4. จำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้
   จุดประสงค์การเรียนรู้
  • โครงสร้างของเซลล์ประสาท
   • เซลล์ประสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาทที่สามารถทำงานได้ เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้นเอกโทเดิร์ม
  • ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท
   • เซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ
   • 1. ตัวเซลล์ประสาท
   • ( cell body) ประกอบด้วยนิวเคลียสและไซโทพลาซึม
   • 2. ใยประสาท ( nerve fiber) เป็นส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์
   เซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 1997)
  • ใยประสาทแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ
   • เดนไดรต์ ( dendrite)
   • 2. แอกซอน ( axon)
  • การเกิดเยื่อไมอีลินหุ้ม
   • ในขณะที่ยังเป็นเอ็มบริโออยู่เซลล์ประสาทยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ใยประสาทเส้นที่ยาว ๆ ยังไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม มีแต่เซลล์ชวานน์ ต่อมาส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ชวานจะม้วนตัวหลาย ๆ ครั้งหุ้มแอกซอน ดังนั้นเยื่อไมอีลินคือ เยื่อหุ้มเซลล์ชวานน์นั่นเอง
   • เซลล์ประสาทมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาจากรูปร่าง ของเซลล์ประสาท แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
   • 1. เซลล์ประสาทขั้วเดียว
   • ( unipolar neuron)
   • เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท
   • แยกออกจากตัวเซลล์เพียงเส้นเดียว
   ชนิดของเซลล์ประสาท ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
  • 2. เซลล์ประสาทสองขั้ว ( bipolar nuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์สองเส้น ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
  • 3. เซลล์ประสาทหลายขั้ว ( multipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์หลายเส้น ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
  • ถ้าพิจารณาตามหน้าที่ จำแนกได้ 3 ชนิด คือ
       • 1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron)
       • 2. เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron)
       • 3. เซลล์ประสาทประสานงาน
       • ( association neuron)
  • เอกสารอ้างอิง
   • http://zoo.sci.ku.ac.th/html_T/courseware/424111/html/12Nerveous%20system_files/frame.htm