เซลล์ประสาท
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

เซลล์ประสาท

le

 • 14,963 vues

เซลล์ประสาท

เซลล์ประสาท

Statistiques

Vues

Total des vues
14,963
Vues sur SlideShare
14,963
Vues externes
0

Actions

J'aime
0
Téléchargements
32
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Détails de l'import

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Processing...
Poster un commentaire
Modifier votre commentaire

เซลล์ประสาท Presentation Transcript

 • 1.
  • เนื้อหา
  • โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ประสาท
  • ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท
  เซลล์ประสาท
 • 2.
  • ระบุส่วนประกอบ และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของเซลล์ประสาทได้
  • 2. บอกชนิดของเซลล์ประสาทได้
  • 3. บอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้
  • 4. จำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
 • 3. โครงสร้างของเซลล์ประสาท
  • เซลล์ประสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาทที่สามารถทำงานได้ เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้นเอกโทเดิร์ม
 • 4. ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท
  • เซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ
  • 1. ตัวเซลล์ประสาท
  • ( cell body) ประกอบด้วยนิวเคลียสและไซโทพลาซึม
  • 2. ใยประสาท ( nerve fiber) เป็นส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์
  เซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 1997)
 • 5. ใยประสาทแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ
  • เดนไดรต์ ( dendrite)
  • 2. แอกซอน ( axon)
 • 6. การเกิดเยื่อไมอีลินหุ้ม
  • ในขณะที่ยังเป็นเอ็มบริโออยู่เซลล์ประสาทยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ใยประสาทเส้นที่ยาว ๆ ยังไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม มีแต่เซลล์ชวานน์ ต่อมาส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ชวานจะม้วนตัวหลาย ๆ ครั้งหุ้มแอกซอน ดังนั้นเยื่อไมอีลินคือ เยื่อหุ้มเซลล์ชวานน์นั่นเอง
 • 7.
  • เซลล์ประสาทมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาจากรูปร่าง ของเซลล์ประสาท แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
  • 1. เซลล์ประสาทขั้วเดียว
  • ( unipolar neuron)
  • เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท
  • แยกออกจากตัวเซลล์เพียงเส้นเดียว
  ชนิดของเซลล์ประสาท ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
 • 8. 2. เซลล์ประสาทสองขั้ว ( bipolar nuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์สองเส้น ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
 • 9. 3. เซลล์ประสาทหลายขั้ว ( multipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์หลายเส้น ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
 • 10. ถ้าพิจารณาตามหน้าที่ จำแนกได้ 3 ชนิด คือ
      • 1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron)
      • 2. เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron)
      • 3. เซลล์ประสาทประสานงาน
      • ( association neuron)
 • 11. เอกสารอ้างอิง
  • http://zoo.sci.ku.ac.th/html_T/courseware/424111/html/12Nerveous%20system_files/frame.htm