สพม.28
Prochain SlideShare
Loading in...5
×

Vous aimez ? Partagez donc ce contenu avec votre réseau

Partager
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Êtes-vous sûr de vouloir
  Votre message apparaîtra ici
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Vues

Total des vues
9,182
Sur Slideshare
2,412
From Embeds
6,770
Nombre d'ajouts
2

Actions

Partages
Téléchargements
1
Commentaires
0
J'aime
0

Ajouts 6,770

http://sompriaw.wordpress.com 6,757
http://webcache.googleusercontent.com 13

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 2 4 dsznin a.n.~.fi.~.umwuwnisZnvifi5uuZnvi bd IU "dac n i ~ $ u ~ ~ 8 ~ m a n i s u n ~ ~ n s ~ " ~ ~ { a a u ~ ~ i c ~ u t ~ ~unisaou~~isi;lsiudou33~~~az~~ickc~ n n a ~ i i i u l i i a m ~ ~ 9 u d i ~ i a n i ~ n ~ ~ ~ a z y ~oiiuvljan?gdpi?uilZ n~ it . ains~i~ni~ b v ~~~nari~nciu~"~mi;udnis8nwifi~~81~nvi~"~m bd
 • 2. ~ I U ~ n ym U m.b ~ibui~z~CuuGiuarju~GiGi~ d i ~ u i n i w 4 1 ~ 6, ?I w~o~ 6iuau m.cn r L ~ $U ~ ~ 9 j l l i b g d 5 ~ 9 AlblflfJ n.~.il.$l6li?~l5~w . . b ~ d (nn~udoo~~~~$u(onn~Yibs/iiiu) d v?o~n$otr~uu~niii i m ~ j l i ~ a u ~ i u m i ~ i ~n.d d r i i u ~ ~ i ~ ~ n d s o ~ ~ ~ u u d n ~ u i a Z v~ 4iunk~i;uanir~~aaciiuli~Cub ~EiouUUIA $an% &uau m ZIJ m.a luoyryimdsznouivi!wn2 dqTnnioonlM" i u n ~ z s i v r j ~ y ~ n n i n ~ ~ ~ a z y n a ~ n s w ~ d mZnw wsn. b ~ ab J " u ~ 5 ~ w ~ a ~ ~ ~ j d i ~ uarjui w 4 1 ~ s i~l d d4 m . s Gmsdszvivu ~ ~ a u o l ~ n u w m n ~ d d i u ~ ~ w i ~ ~ i v n ~ s o a n l ~ w5audiruiniwdiu~1uaun ym m.d M ~ ~ ~ I U M T L ~ ~- &nga (hi)asJ"uo5m?oudirui <luau n arju U U ~ O
 • 3. ~ru.ersii?udsznifi o.n.m.a, r a m ~ u $ n i s ~ n w i ~ 5 ~ 8 1 ~ n28 i(a~aarnw) ram w (70) n~u?"~imnuiglAnd (18)
 • 4. d Y a: ~ ~ ~ s 1 u . u a ~ n e u ~ ~ ~ ~ ~ 0 d ~ ~ 0 d n 1 s n a z b1~b ~ .sll i ~ m 0 d ~ 6 1 ~ ~~1~ ~ " 1 1 n i ~ ~~ ~ ~~( ~ ~ mab$ a ~ ~1 a ~ u i i i ~ 1 ~ n i ~ m ~ a ~ a z ~ ~ a i nn in~ a ~ d s ~ 3 [ d x ~ m 1 ~ 4 n w i ~ w.n. 2555-.- bm 28 (fi?a:mw) u ~19d"na1~ab.urn~~aiudn7s~nw1~i5~81~nw1 (70) 70330009 uisai3~1;C uf%us6 ussgn%usnni<ud.. l.....%..A.... ..... iu !. . . %~~~~ius~~s~~Wdd~9d"naiu~"u %U 70330047 uidaiai%n6 bbadn6i"llzc~ - - .- -.-- -. i u i 23 n=ingiRa 2555