ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

74 016 vues
72 732 vues

Publié le

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ลองดูเผื่อใช้ประโยชน์ได้บ้าง)

Publié dans : Formation
1 commentaire
19 j’aime
Statistiques
Remarques
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูล เป็นแนวทางในการตอบ สตง.และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ดีมากครับ
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
74 016
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
141
Actions
Partages
0
Téléchargements
1 544
Commentaires
1
J’aime
19
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

×