ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
Prochain SlideShare
Loading in...5
×
Vous aimez ce document ? Partagez-le !

Vous aimez ? Partagez donc ce contenu avec votre réseau

Partager

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

  • 23,653 vues
Uploaded on

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง ...

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ลองดูเผื่อใช้ประโยชน์ได้บ้าง)

Plus dans : Éducation
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Êtes-vous sûr de vouloir
    Votre message apparaîtra ici
    Be the first to comment
No Downloads

Vues

Total des vues
23,653
Sur Slideshare
23,653
From Embeds
0
Nombre d'ajouts
0

Actions

Partages
Téléchargements
785
Commentaires
0
J'aime
7

Ajouts 0

No embeds

Signaler un contenu

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
    No notes for slide