ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Vous aimez ce document ? Partagez-le !

Like this? Share it with your network

Share

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

le

  • 21,337 vues

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง ...

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
(ลองดูเผื่อใช้ประโยชน์ได้บ้าง)

Statistiques

Vues

Total des vues
21,337
Vues sur SlideShare
21,337
Vues externes
0

Actions

J'aime
7
Téléchargements
734
Commentaires
0

0 Ajouts 0

No embeds

Accessibilité

Catégories

Détails de l'import

Uploaded via as Adobe PDF

Droits d'utilisation

© Tous droits réservés

Report content

Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 Document Transcript