Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
0
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Punim Seminarik  Analiza E Investimeve
Prochain SlideShare
Chargement dans... 5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Punim Seminarik Analiza E Investimeve

13,699

Published on

Punim nga analiza investive

Punim nga analiza investive

6 commentaires
14 mentions J'aime
Statistiques
Remarques
Aucun téléchargement
Vues
Total des vues
13,699
Sur Slideshare
0
À partir des ajouts
0
Nombre d'ajouts
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
0
Commentaires
6
J'aime
14
Ajouts 0
No embeds

Signaler un contenu
Signalé comme inapproprié Signaler comme inapproprié
Signaler comme inapproprié

Indiquez la raison pour laquelle vous avez signalé cette présentation comme n'étant pas appropriée.

Annuler
No notes for slide

Transcript

 • 1. UNIVERSITETI AAB <ul><li>Drejtimi: Menaxhment dhe Informatik </li></ul><ul><li>PUNIM SEMINARIK </li></ul><ul><li>Lënda: “ Analiza e Investimeve ” </li></ul><ul><li>Tema: Analiza buxhetore per investime ne kompanin X </li></ul><ul><li>Profesori i lëndes: Dr.sc.Halil KUKAJ _________ </li></ul><ul><li>Studenti: Veton SOPJANI ________ </li></ul>
 • 2. ANALIZA E INVESTIMEVE ANALIZA E INVESTIMEVE NË MIRËMBAJTJESN E NDËRTESAVE NË KOMPANINË X.
 • 3. Ndermarrja <ul><li>Ndermarrja eshte procesi i krijimit te vleres duke kombinuar burimet per zbuluar dhe shfrytezuar mundesite. </li></ul><ul><li>Zbulimi i mundsive eshte celesi kryesor i ndermarrjes. </li></ul><ul><li>Ndermarrja e suksesshem </li></ul><ul><li>Ndermarrja e suksesshem kane aftesi per te : </li></ul><ul><li>Identifikuar te metat ne pune </li></ul><ul><li>Siguruar koncepte te reja </li></ul><ul><li>Nxitur mendimin kreativ </li></ul><ul><li>Pare situatat ne drejtim te nevojave te paplotesuara </li></ul><ul><li>Arritur nje vizion </li></ul><ul><li>Krijuar nje avantazh ne pune </li></ul>
 • 4.  
 • 5. Struktura organizative
 • 6. Lideri <ul><li>Shefi i shërbimit është përgjegjës për menaxhimin dhe udhëheqjen e planit vjetor, në bazë të rregullores dhe teknikave të perdorura në mirëmbajtjen e ndertesave. </li></ul><ul><li>Shefi i sherbimit i kordinon dhe i kontrollon linjat buxhetore për shpenzimet të cilat bëhen në shërbimin përkatës. </li></ul><ul><li>Bënë kontrollimin e orarit dhe presences së puntorve dhe e kordinin atë në bazë të rregullores standarde për puntorë. </li></ul>
 • 7. Udheheqsi <ul><li>Mbikqyrësi i shërbimit bën pergaditjen dhe planifikimin e shpenzimeve bugjetore për shpenzimet brenda në shërbim. </li></ul><ul><li>E perpilon orarin për puntorët në bazë të rregullores së punës, e bën pergaditjen e prezences për puntorë për të mirat materiale. </li></ul><ul><li>Pergaditë forma të ndryshme për punët dhe i zbaton ato në praktikat te stafi punues. </li></ul><ul><li>Bën pergaditjen e raportit mujor për punët e perfunduara të derguara nga udhëheqësit e ndrrimit dhe e pergadit në një raport perfundimtarë të përgjithshëm. </li></ul>
 • 8. Stafi Teknik <ul><li>Njësia e mirëmbajtjes së ndërtesave ( Teknikët e Mashineris/Hidroinstalues ) </li></ul><ul><li>Njësia e mirëmbajtjes së elektros në ndërtesa ( Teknikët e Elektros ) </li></ul><ul><li>Njësia e mirëmbajtjes së pompave ( Stacioni i ujit për pije ) </li></ul><ul><li>  Njësit punuese brenda shërbimit të mirëmbajtjes së objekteve kanë për qellimë realizimin e detyrave punuese në bazë të përshkrimit të kontratës së punës.   </li></ul>
 • 9. <ul><li>Ti realizojn detyrat e punës të cilat kërkohen nga personi përgjegjes </li></ul><ul><li>Ta bëjë realizimin e punës së kërkuar në menyrë sa më profesionale </li></ul><ul><li>Ta rrit efektivitetin ne punë </li></ul><ul><li>Ta bëjë raportimin për punë tek personi përgjegjës </li></ul><ul><li>Ta rrit efektivitetin e përgjegjesive te cilat i ofrohen </li></ul><ul><li>Ti bëjë ruajtjen e paisjeve të cilat i perdor për realizimin e punes. </li></ul><ul><li>Ta rrit bashkëpunim me kolegët në punë ekipore. </li></ul>
 • 10.   Mirembajtja e Ndertesave - linjat buxhetore   Nr Konto Pershkrimi Buxheti 2009 Kontrata Data e skadimit te kontratave Inicimi I kerkesave 1 432420 MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE 50,000.00   Kerkes e re   2/2/2009 2 432108 PAISJE PER MIREMBAJTJEN 4,000.00   Kerkes e re   10/01/2009 3 433213 MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT 7,000.00 20/10/2008 20/10/2009 1/8/2009 4 434214 MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT 4,200.00 - Kerkes e re   1/4/2009 5 431216 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES 10,000.00   Kerkes e re   2/4/2009 6 432217 MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE PARKINGUT 10,000.00   Kerkes e re   22/07/2009 7 434218 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT 15,000.00 10/11/2008 10/11/2009 1/9/2009 8 434219 ANALIZAT E UJIT TE PIJES 8,500.00 8/4/2008 8/4/2009 09/02/2009 9 432220 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT QENDRORE 15,000.00   Kerkes e re   5/3/2009 10 433221 MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE 10,000.00 - Kerkes e re   1/4/2009 11 433222 SHERBIME DDD 18,000.00 18/09/2007 18/09/2008 15/09/2009 12 434223 MIREMBAJTJA E PAISJEVE 2,000.00 - Kerkes e re   20/05/2009 13 434508 RIPARIMI I SISTEMIT TE NGROHJES QENDRORE 10,000.00   Kerkes e re   25/09/2009 14 431512 RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT 10,000.00 21/04/2008 21/04/2009 10/2/2009 15 432411 MATERIAL ELEKTRIK PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE 30,000.00 28.07.2008 28/07/2009 4/5/2009 16 431215 MIRMBAJTJA E NDERTESAVE 4,000.00 Kerkes e re 01/03/2009 17 434320 MIREMBAJTJA E RRJETIT ELEKTRIK 10,000.00 6/8/2008 6/8/2009 1/4/2009 18 432230 PASTRIMI I GYPAVE TE KANALIZIMIT 5,000.00 24/10/2008 24/10/2009 1/8/2009 19 431430 KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJES 7,000.00 12/6/2008 12/6/2009 13/04/2009  
 • 11. PASQYRA E AKTIVITETIT INVESTUES NE LINJAT BUXHETORE PER INVESTIMET E NEVOJSHME <ul><li>MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE </li></ul><ul><li>Linja buxhetore per material te nevojshem per mirembajtjen e ndertesave eshte e parapar ne vlere prej: 50,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne kete linje jane te parapara te behen investime ne mirembajtjen e ndertesave duke i perfshire mirembajtjet e pergjithsheme mbrenda dhe jashte ndertesave. </li></ul><ul><li>Ne kete kod buxhetor eshte e parapar te behet nje kerkes per blerjen e materialeve te nevojshme te cilat do te sherbejn ne mirembajtjen e ndertesave gjate periudhes nje vjeqare. </li></ul><ul><li>Kerkesa do te behet ne LOT-e ( e ndryshme ) ku do te perfshihen materiale per blerje furnizim ne baz te nevojes se shpenzimeve. </li></ul><ul><li>Materialet e dedikuara per blerje jane te profileve te ndryshme si materiale per ndertimtari dhe makineri etj. </li></ul><ul><li>Keto mjete do te jene te mjaftueshme per mirembajtjen e ndertesave me kapacitet prej 13.500m² gjate periudhej nje vjeqare. </li></ul>
 • 12. MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT <ul><li>Ne kete linje buxhetore eshte e parapar te behet mirembajtja e sistemeve hidroinstaluese dhe sanitare ne ndertesa. </li></ul><ul><li>Kjo linje buxhetore ka shumen e planifikuar prej 7,000.00 €. </li></ul><ul><li>Edhe ne kete vije buxhetore jane te parapara te behen investime ne mirembajtjen e ketyre paisjeve ne periudhen nje vjeqare. </li></ul><ul><li>Gjithashtu duhet bere blerja e paisjeve te nevojshme per mirembajtjen e sistemeve hidroinataluese dhe sanitare, kjo blerje do te behet vetem furnizim me material, ndersa mirembajtja do te behet nga stafi teknik i mirembajtjes. </li></ul>
 • 13. MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT <ul><li>Mirembajtja e kondicionerve te ajrit paraqet mirembajtjen e paisjeve te navigimit nga mbinxehja e tepert dhe kondicionimin e zyreve te punes ne ambientin ku ne punojm qe te jete sa me i fresket. </li></ul><ul><li>Gjithashtu edhe kjo linje ka rendsin e vet ne mirembajtje te ketyre paisjeve, sasia e paisjeve per mirembajtje eshte 230 aparate klimatizuese. </li></ul><ul><li>Linja buxhetore ne mirembajtjen e ketyre paisjeve eshte me shume prej 4,200.00 €. </li></ul><ul><li>Gjithashtu edhe ne mirembajtjen e ketyre paisjeve jane parapar te blihen material hargjues: Freon, kompresor, gyp bakri, stabilimente elektronike etj. si dhe aparate klimatizuese. </li></ul><ul><li>Mjetet e dedikuara do te jene te mjaftueshme gjate periudhes se parapar nje vjeqare. </li></ul>
 • 14. MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES <ul><li>Mirembajtja e sistemit te ngrohjes eshte e nevojshme gjate sezones se ftoft te dimrit, ne kete mirembajtje jane te parapara te mirembahen gjashte ngrohje qendrore. </li></ul><ul><li>Ne kete linje buxhetore jane te parapara mjetet financiare me shumen prej 10,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne kete mirembajtje do te behen servisime ne kaldajat egzistuese, si dizne, trafo e tensionit te lart, breneri etj. </li></ul><ul><li>Edhe ne kete mirembajtje do te behen investime ne blerjen e materialeve te nevojshme per mirembajtjen e ketyre paisjeve. </li></ul><ul><li>Ne kete linje buxhetore mjetet investuese do te jene te mjaftueshme pasi qe miermbajtja do te behet nga stafi teknik egzistues. </li></ul>
 • 15. MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT <ul><li>Kjo linje e investimeve ka perqellim investime ne mirembajtjen e paisjeve te bagazhit, te cilat jane te nevojshme per transportimin e bagazhit prej qekingut deri te bartja per transport dhe anasjelltas nga transporti te pasaxheret per kontroll. </li></ul><ul><li>Ne kete linje buxhetore jane kerkuar mjete financiare shtese pasi qe kemi pasur nje prishje ne keto sistem. </li></ul><ul><li>Mjetet e dedikuara ne kete mirembajtje jane 15,000.00 €. </li></ul><ul><li>Gjate rishiqimit te buxhetit eshte dashur te behet buxhet shtese ne vler prej 5,000.00 €. per balansimin e peshoreve te bagazhit. </li></ul><ul><li>Gjate servisimit te shiritave te bagazhit do te behen investime ne motoret, shiritat transportues, senzor te shumte, rollne etj, </li></ul><ul><li>Ku nje investim i tille do te arrin shumen 15,000.00 €. Gjate periudhes nje vjeqare </li></ul>
 • 16. ANALIZAT E UJIT TE PISHEM <ul><li>Linja buxhetore analizat e ujit dhe trajtimi i paisjeve eshte e nevojshme per kontrollimi e ujit te pishem i cili perdoret per stsfin punues dhe pasagjeret me rastin e udhetimit. </li></ul><ul><li>Mjetet e parapara per kete linje buxhetore jan 8,500.00 €. dhe kjo analiz e ujit behet nga kompanite e licencuara per keto analiza uji. </li></ul><ul><li>Kjo linje buxhetore eshte ne kontrat nje vjeqare me kompanijen perkatse e cila eshte e autorizuar ti bej analizat e pergjitheshme bakterologjike dhe kimiko-fizike per uje dy here mbrenda muajit. </li></ul><ul><li>Pagesa per sherbimet e analizave behet qedo muaj ne baze te caktimit te shumes me rastin e ofertimit nga kompania. </li></ul><ul><li>Shuma mujore per analiza te ujit per pages eshte 550.00 €. Ku shpenzimet per analiza te ujit gjate vitit do te jene 6,600.00 €. Kurse shuma e mbetur e parapar prej 1,900,00 do te shfrytzohet per trajtimin e paisjeve. </li></ul>
 • 17. MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT QENDROR <ul><li>Kjo linje buxhetore eshte e parapar prej 15,000.00 €. dhe eshte e parapar te behet nje kerkes per furnizim me materiale per mirembajtjen e ketij sistemi dhe nje kerkes e dyte per servisimin e ketyre paisjeve te ketij sisteni qendror. </li></ul><ul><li>Kerkesa per furnizim me material per mirmbajtje do te jete ne shumen prej 8,000.00 €. dhe kerkesa per servisim te paisjeve do te jete me shumen e parapar prej 7,000.00 €. </li></ul><ul><li>Inicimi i ketyre kerkesave do te behet me: 05/03/2009 dhe do te behet ne dy pjese ne LOT-e 1 dhe 2. </li></ul><ul><li>Ne furnizim do te veqohen keto materiale: filtere te komorave nga materiali metal dhe nga materiali xheotekstil me fije te leshta, filter nga materiali I metalit me sita te shpeshta dhe dy shtresore, material si fenkola, ventilator, rregullator te ndryshem etj. </li></ul><ul><li>Ne pjesen e dyte do te behet nje kerkes per servisim te ketyre paisjeve si kontrollimin e komorave, motorve te ndryshem, fenkolave, sensorve, ventilatorve etj. </li></ul><ul><li>Ne kete linje eshte rishiqyar buxheti dhe eshte konstatuar se mjetet e parapara do te jene te mjaftueshme per mirembajtjen e ketyre paisjeve gjate periudhes nje vjeqare. </li></ul>
 • 18. MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE <ul><li>Kjo vije buxhetore eshte e parapar per mirembajtjen dhe servisimin e kondicionerit qendror i cili sherben per mbajtjen e temperaturave te nevojshme ne sallat e pasaxherve ne ardhje-shkurje dhe ne objektet, zyret e pune, lokacione per aparatur etj. </li></ul><ul><li>Kjo linje buxhetore per mirmbajtjen dhe servisimin e kesaj paisje eshte e parapar me shumen prej 10,000.00 €. ku kjo paisje duhet te behet nje her ne vit nje servisim i pergjithshem ku ne kete servisim duhet bere kontrollimi i stabilimenteve elektronike, mbushjen e kompresorve me freon, ndrrimin e vajit te kompresorit, kontrollimin e sistemit per rrjedhje te mundshme te freonit etj. </li></ul><ul><li>Ne kete mirembajtje eshte e parapar te behet nje kerkes per servisim me ndonje kompani e licencuar per kete mirmbajtje. </li></ul>
 • 19. SHERBIME D.D.D. <ul><li>Linja bugjetore per DDD eshte e parapar per sherbimet e dezinfektimit, dezinsektimit, deratizimit me shumen prej 18,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne kete sherbim eshte e parapar te inicohet nje kerkes me afat nje vjeqar per sherbimet ne fjale me daten 15/09/2009 </li></ul><ul><li>Ne kete kerkes do te perfshihen sherbimet per DDD ne ndertesa dhe sherbimet DDD per hapsiren e jashtme manevruese. </li></ul><ul><li>Pjesa per sherbime per DDD mbrenda ndertesave do te arrij shumen prej 10,000.00 €. kurse per sherbimet e hapsires se jashtme do te jet prej 8,000.00 €. </li></ul><ul><li>Keto sherbime do te jene te parapara te behen ne baz te kerkeses gjashte her per deratizim, kater per dezinfektim dhe tri per dezinsektim gjate vitit. </li></ul>
 • 20. RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT <ul><li>Linja buxhetore per riparimin e rrjetit te ujesjellsit eshte e parapar ne buxhet prej 10,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne sherbime te kesaj linje eshte e parapar te behet nje kerkes me afat nje vjeqar me ndonje kompani perkatse per mirembajtjen e rrjetit furnizues me uje. </li></ul><ul><li>Ne kete kerkes do te behet mirembajtja e rrjetit furnizues evitimin e prishjeve te mundshme, mirembajtja e pompave te ujit, mirembajtja e rezervauarit te ujit etj. </li></ul><ul><li>Kerkesa per mirembajtjen e rrjetit furnizues me uje eshte e parapar te behet me 10/02/2009 me ndonje kompani perkatse. </li></ul><ul><li>Ne kete linje mjetet financiare jane te mjaftueshme per periudhen nje vjeqare ne mirembajtjen e ketij rrjeti. </li></ul>
 • 21. MATERIAL ELEKTRIK PER MIERMBAJTJEN E OBJEKTEVE <ul><li>Ne ket vije buxhetore per mirembajtjen e ketyre paisjeve elektrike eshte e parapar buxheti ne shumen prej 30,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne kete linje eshte e parapar te behet nje kerkes furnizim me material elektrik hargjues. </li></ul><ul><li>Kerkesa per furnizim me material te nevojshem eshte e parapar te inicohem me 04/05/2009 kjo kerkes eshte e parapar te behet ne afat nje vjeqar, ku jane te cekura te gjitha materialet e nevojshme ne baze te specifikimit teknik te bashkangjitur me kerkes. </li></ul><ul><li>Mirembajtja e ketyre paisjeve elektrike behet nga stafi tekik i elekrtos i cili eshte i evalvuar ne pune me orar 24 ore. </li></ul><ul><li>Porosia me material te nevojshem elektrik behet menjeher mbas zgjedhjes se kompanijes fituese te kesaj kontrate dhe behet ne baz te nevojes ne shpenzime gjate kohes se kontrates. </li></ul>
 • 22. KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJE S <ul><li>Kjo linje buxhetore eshte e parapar per mirembajtjen e ujit me preparatin Hipoklorit Natriumi (NaOCI) i lenget i cili sherben per dezinfektimin e ujit te pijes. </li></ul><ul><li>Ne ket linj eshte e parapar sasia e mjeteve financiare prej 7,000.00 €. e cila eshte e vjaftushme ne periudhen nje vjeqare. </li></ul><ul><li>Edhe ne kete linje eshte e parapar te behet nje kerkes per funizim me preperatin klor ne baz te nevojave per shpenzime gjate nje viti. </li></ul><ul><li>Sasia e nevojshme per dezinfektim gjate periudhes nje vjeqare eshte 4,500 liter, ku dezinfektime i ujit behet permes aparatures (klorenatorit ) nga stafi I kesaj mirembajtje me kete preparat dezinfektues. </li></ul>
 • 23.   Realizimi I buxhetit Janar - Maj   Nr Pershkrimi Realizimi ne muajin e 1-5 Buxheti 2009 Realizimi buxhetit Mjetet per realizim kerkesa dhe furnizime 1 MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE Jan - Maj 50,000.00   60%   22,000.00 kerkes per furnizim 2 MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT Jan - Maj 7,000.00 90 % 1,000.00 kerkes per furnizim 3 MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT Jan - Maj 4,200.00 100%   00 Furnizim 4 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES Jan - Maj 10,000.00 50%   5,000.00 mirembajtje 5 MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE PARKINGUT Jan - Maj 10,000.00 20%   8,000.00 kerkes furnizim 6 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT Jan - Maj 15,000.00 100% 00 realizimi I kerkeses 7 ANALIZAT E UJIT TE PISHEM Jan - Maj 8,500.00 40% 3,500.00 realizimi I kerkeses 8 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT QENDRORE Jan - Maj 15,000.00 70%   5,000.00 kerkes furnizim 9 MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE Jan - Maj 10,000.00 60%   4,000.00 kontrat 10 SHERBIME DDD Jan - Maj 18,000.00 40% 8,000.00 kontrat 11 RIPARIMI I SISTEMIT TE NGROHJES QENDRORE Jan - Maj 10,000.00 30%   6,500.00 kerkes e pjesshme 12 RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT Jan - Maj 10,000.00 80% 2,000.00 kontrat 13 MATERIAL ELEKTRIK PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE Jan - Maj 30,000.00 40% 18,000.00 furnizim i pjesshem 14 MIRMBAJTJA E NDERTESAVE Jan - Maj 4,000.00 30% 1,500.00 furnizim 15 MIREMBAJTJA E RRJETIT ELEKTRIK Jan - Maj 10,000.00 40% 6,000.00 Kontrat 16 KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJES Jan - Maj 7,000.00 30% 2,500.00 Furnizom  
 • 24. Realizimi i buxhetit per muajin Janar - Prill
 • 25. Projekti, Produkti apo idea Realizimi i mirembajtjes Stafi punues Paisjet Aftesit e udheheqjes Totali Konkurrenca Total i korrigjuar Mirembajtja X (+) (+) (+) (+) = (-) =
 • 26. Sistemi i inicimit te kerkesave per blerje (Hartohet Flete Hyrje) Departamenti i prokurimeve Departamenti kerkues Aprovimi i Kerkese per blerje Urdher Blerje Kerkese per Oferte Furnitori (Dokumenti i shoqerimit) (Fatura e blerjes) Oferteat ne treg Magazina e materialeve te nevojshme Dergon furnizimin
 • 27. Dukja e fatures
 • 28. Terhjekja e materialeve nga Magazina
 • 29. Procedurat e ekzekutimit te materialit Ekzekutimi materialit Kerkesa per material Realizimi Terhjekja e materialit nga Magazina Kontrolli I plasimit Aprovimi nga organi pergjegjes Kontrollon sasine dhe cilsin Materiali I gatshem per plasim Marja e porosise Hartohet Flete Dalja
 • 30. Stafi i punes Nr: Stafi punues Numri staf. punues Realizimi i punimeve Bashkpunimi ne grupe 1 Tekniket e makineris 6 72% I mire 2 Tekniket e elektros 6 85% Shume i mire 3 Tekniket ne mirembajtje 5 82% Shume i mire 4 Stafi i mirembajtjes se ujit 8 79% I mire Vlersimi I knaqshem
 • 31. Perfundim <ul><li>Qellimi i ketij punimi ka qene analia per linjat buxhetore ne kete mirembajtje, se qka punohet dhe pse jane te nevojshme keto linja ne kete mirembajtje. </li></ul><ul><li>Percaktimi i shpenzimeve mbrenda linjave buxhetore se qfar materiale nevoiten per ket mirembajtje. </li></ul><ul><li>Procedurat e inicimit te kerkesave per blerjen e materialeve te nevojshme ne kete mirembajtje. </li></ul>

×