Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Business model canvas, NL, Dutch

24 142 vues

Publié le

Nederlandstalig Business Model Canvas Poster, gebaseerd op dat van van bedenker Alex Osterwalder: http://www.slideshare.net/Alex.Osterwalder/business-model-canvas-poster (www.alexosterwalder.com).

Een business model is niets anders dan een weergave van hoe een organisatie geld verdient. Dit kan goed worden beschreven aan de hand van de 9 bouwstenen die geïllustreerd worden met een "business model canvas".

Publié dans : Business

Business model canvas, NL, Dutch

  1. 1. Strategische partners<br />Kernactiviteiten<br />Klantrelaties<br />Waardepropositie<br />Klantsegmenten<br />Sommige activiteiten worden extern belegd en sommige mensen of middelen worden buiten de onderneming ingekocht.<br />De klantsegmenten die de organisatie met haar aanbod bedient.<br />De voornaamste activiteiten die door de mensen of middelen worden uitgevoerd.<br />De relaties die nodig zijn om op te bouwen en te onderhouden, om daarmee de klant te interesseren en te binden aan de waardepropositie.<br />Het aanbod van de organisatie waarmee zij in een klantbehoefte voorziet.<br />Mensen en middelen<br />Kanalen<br />De mensen en middelen die nodig zijn om de waardepropositie te realiseren en aan te bieden.<br />De communicatie-, distributie- en verkoopkanalen die worden benut om de waardepropositie aan de klant te leveren.<br />Kostenstructuur<br />Inkomstenstromen<br />De kosten die gemoeid zijn met het realiseren van de waardepropositie en het aanbieden daarvan aan de klant.<br />Het resultaat van het met succes aan de klant aanbieden van de waardepropositie.<br />This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.<br />To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/<br />or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.<br />Business Model Canvas developedby Alexander Osterwalder, www.businessmodelgeneration.comAdaptationby Onno Makor, www.creative-consultants.nl<br />

×