Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Similaire à Презентація Моргуль Н.Л.(20)

Publicité

Plus de 270479(20)

Презентація Моргуль Н.Л.

 1. Виконала: Моргуль Наталія Леонідівна, директор комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 96» Дніпропетровської міської ради
 2. Об'єкт дослідження - позакласна робота з курсу «Людина і світ» як засіб формування екологічної вихованості учнів початкових класів. Мета атестаційної роботи - розробити зміст, форми, методи і прийоми позакласної роботи з курсу «Людина і світ», спрямованої на формування такого компонента екологічної культури молодших школярів як екологічна вихованість. Предмет дослідження - сформованість екологічної вихованості молодших школярів. Представлена гіпотеза - ефективному формуванню екологічної вихованості молодших школярів у позакласній роботі з курсу «Людина і світ» сприяє: • включення учнів у дослідницьку і практичну діяльність; • організація ігрових та творчих форм роботи екологічного змісту; • проведення з учнями екологічних акцій.
 3. СЗШ № 96СЗШ № 96
 4. Спираючись на мету, об'єкт, предмет, гіпотезу дослідження, визначено основні завдання дослідження: 1. Вивчити і провести аналіз педагогічної та методичної літератури з проблеми формування екологічної культури молодших школярів. 2. Виявити рівень сформованості екологічної культури учнів початкових класів. 3. Розробити комплекс позакласних заходів, що сприяють формуванню екологічної культури молодших школярів. 4. Апробувати розроблений комплекс заходів у практиці школи. 5. Перевірити ефективність запропонованого дидактичного матеріалу позакласної роботи в підвищенні рівня екологічної культури молодших школярів.
 5. Для досягнення поставленої мети, вирішення завдань, перевірки висунутої гіпотези використовувалися такі методи дослідження: • вивчення методичного спадщини з досліджуваної проблеми; • аналіз та узагальнення досвіду роботи школи; • анкетування учнів; • спостереження за поведінкою школярів в природі, за їх ставленням до неї; • експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний); • статистична обробка отриманих даних.
 6. Завдання екологічної освіти у молодшій школі (за М.М. Мамедовим) Формування основних уявлень про взаємозв’язки людини і природи Освоєння моральних імперативів стосовно природи Отримання початкового досвіду захисту природного середовища
 7. Рівень сформованості екологічної вихованості учнів КЗО “СЗШ № 96” ДМР на початок дослідження Рівень сформованості екологічної культури Експериментальна група Контрольна група Кількість учнів, % Низький (1 – 3) 10 / 66,7% 11 / 70,3% Середній (4 - 6) 5 / 33,3% 3 / 20% Високий (7 - 8) 0 / 0% 1 / 6,7%
 8. Тематичне планування занять гуртка «Юний еколог» Пізнавальні заходи Творчі завдання Практичні заходи Дослідницькі заходи «Я і тварини» Бесіда «Птахи, які зимують у нашому місті» Дидактична гра «Напиши листа пернатому другу» Екскурсія «Допоможи пернатим!» «Пташина їдальня» «Я і рослини» Мандрівка на батьківщину кімнатних рослин Складання казок «Кімнатна квітка з іншої планети» Проект «Зелений куточок в моєму класі» «Я і навколишнє середовище» Розповідь вчителя «Види забруднень навколишнього середовища» Виготовлення виробів з непридатного матеріалу Акція «Школа без сміття» Міні-дослідження «Сміттєве питання» «Я і моє здоров’я» Пізначальна вікторина «Лікарські рослини» Виставка малюнків «Мій спортивний куточок» Рухливі ігри на свіжому повітрі Проект «Вороги наших зубів»
 9. Рівень сформованості екологічної вихованості учнів на завершальному етапі дослідження Рівень сформованості екологічної вихованості Експериментальна група Контрольна група Кількість учнів, % Низький (1 – 3) 0 / 0% 8 / 53,3% Середній (4 - 6) 9 / 60% 6 / 40% Високий (7 - 8) 6 / 40% 1 / 6,7%
 10. Порівняння результатів констатуючого і контрольного експерименту Рівень сформованості екологічної культури Констатуючий експеримент Контрольний експеримент Кількість учнів, % Низький (1 – 3) 10 / 66,7% 0 / 0% Середній (4 - 6) 5 / 33,3% 9 / 60% Високий (7 - 8) 0 / 0% 6 / 40%
 11. Проведена робота привела до наступних висновків: 1. Екологічне виховання школярів - пріоритетний напрямок у роботі школи, що здійснюється з урахуванням віку учнів, має кінцевою метою формування екологічної культури. 2. Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів достатньо розроблені в науковій і методичній літературі. 3. Незважаючи на пожвавлення роботи з екологічного виховання в школах, її рівень, як правило, залишається досить низьким. 4. Для систематизації роботи необхідна програма екологічного виховання молодших школярів, що забезпечує організацію пізнавальної, творчої, практичної та дослідницької діяльності учнів, використання і поєднання інноваційних і традиційних форм, активних методів і прийомів роботи, безперервність і послідовність у викладі матеріалу. 5. При проведенні експерименту у школярів не тільки підвищився рівень екологічних знань, а й значною мірою змінилася мотивація вчинків у природі, а також інтереси учнів. 6. Цілеспрямована систематична робота по екологічному вихованню, проведена в рамках спеціально розробленої програми гуртка «Юний еколог», сприяє значному підвищенню екологічної культури школярів.
Publicité