Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason

Cofondateur / directeur at La 27e Région à La 27e Région
9 Nov 2010
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason
1 sur 45

Contenu connexe

En vedette

Makingoff off2011Makingoff off2011
Makingoff off2011Stéphane VINCENT
Brochure Bilan EtapeBrochure Bilan Etape
Brochure Bilan EtapeStéphane VINCENT
Pkmn / Voyage d'étude 11Pkmn / Voyage d'étude 11
Pkmn / Voyage d'étude 11Stéphane VINCENT
Funky projects/ Voyage étude 11Funky projects/ Voyage étude 11
Funky projects/ Voyage étude 11Stéphane VINCENT
Présentation au CEDISPrésentation au CEDIS
Présentation au CEDISStéphane VINCENT
Présentations - Tour d'horizon de projets innovants dans le champ de l'emploiPrésentations - Tour d'horizon de projets innovants dans le champ de l'emploi
Présentations - Tour d'horizon de projets innovants dans le champ de l'emploiStéphane VINCENT

Similaire à Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason

Sfsic14 140604-galibert peirot-boutaudSfsic14 140604-galibert peirot-boutaud
Sfsic14 140604-galibert peirot-boutaudSFSIC Association
CrowdsourcingCrowdsourcing
CrowdsourcingSanae HANINE
302 - Gérer l’innovation par le design302 - Gérer l’innovation par le design
302 - Gérer l’innovation par le designPMI-Montréal
Intervention sur la coopération économique, assises de l'ANPP à Bordeaux, le ...Intervention sur la coopération économique, assises de l'ANPP à Bordeaux, le ...
Intervention sur la coopération économique, assises de l'ANPP à Bordeaux, le ...PRIMA TERRA
S’engager : y a qu’à faut qu’on ?S’engager : y a qu’à faut qu’on ?
S’engager : y a qu’à faut qu’on ?Chauvet André
Les carnets de l Inspiration CollaborativeLes carnets de l Inspiration Collaborative
Les carnets de l Inspiration CollaborativeGeorge-Bailey

Similaire à Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason(20)

Plus de Stéphane VINCENT

Webinaire hesamla27eregionWebinaire hesamla27eregion
Webinaire hesamla27eregionStéphane VINCENT
Rapport d'activité 2017Rapport d'activité 2017
Rapport d'activité 2017Stéphane VINCENT
Portraits robots-démarches inno départements-2017Portraits robots-démarches inno départements-2017
Portraits robots-démarches inno départements-2017Stéphane VINCENT
Direction administrative et financière la 27e régionDirection administrative et financière la 27e région
Direction administrative et financière la 27e régionStéphane VINCENT
Visions prospectives extrêmes de l'administrationVisions prospectives extrêmes de l'administration
Visions prospectives extrêmes de l'administrationStéphane VINCENT
Dossier documentaire séminaire "design des usages/usage de design"Dossier documentaire séminaire "design des usages/usage de design"
Dossier documentaire séminaire "design des usages/usage de design"Stéphane VINCENT

Conduire l'innovation dans le secteur public, C. Bason

Notes de l'éditeur

  1. MindLab arbejder tværministerielt og er etableret som et samarbejde mellem Beskæftigelses-ministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.
  2. Metode Designspil Hvorfor ikke spille og lege sig frem til nye løsninger og muligheder? Designspil er en struktureret tilgang til at organisere og involvere deltagere i en udviklingsproces. Ofte vil et designspil have nogle faste elementer i form af eksempelvis et bræt og nogle elementer, som bliver produceret af deltagerne selv. Spillet kan have mange forskellige former såsom brætspil, videokort, legoklodser eller dartskiver. Designspil egner sig godt til at indgå i en udviklingsproces, hvor deltagerne har forskellige interesser og præferencer. I spillet får projektdeltagerne mulighed for at beskrive, udvikle og forhandle forskellige løsningsforslag og ideer. Samtidig kan det legende element i et spil give energi til processen, og spillet kan kombinere overraskende elementer med hinanden og derved udløse nye ideer. Et designspil kan: Bruge tilfældighedsprincippet systematisk o • g inspirere til nye ideer. • Være et demokratisk element, hvor alle deltagerne er involverede. • Introducere energi og humor i udviklingsprocessen.
  3. Evt Anne Lind historien
  4. Metode Etnografisk metode Formålet med den etnografiske metode er at opnå læring om brugerne – hos brugerne og med brugerne. Læring skal så vidt muligt foregå ude hos brugerne, for at få så nuanceret et billede som muligt af deres hverdag, handlinger, socialerelationer og omgivelser. Med den etnografiske metode bliver mennesker beskrevet ud fra studier i, hvordan de forstår sig selv, andre og den verden, der omgiver dem. Brugernes livsstil, adfærd og attitude afdækkes i form af observationer og etnografiske interview. Video, noter og fotografi bliver aktivt anvendt som dokumentation. Den etnografiske metode giver: Reel indsigt i, hvordan brugerne l • ever, handler og reagerer. • Mulighed for at se den praksis, vi synes at kende så godt, med friske øjne. • Via observationer indsigt i forskellen på, hvad brugerne siger, de gør og deres reelle handlingsmønstre. • Mulighed for at sætte sig i brugernes sted og se verden med deres øjne, hvilket rummer kimen til forandring.
  5. Metode Servicerejse Kortlægning er en af de simpleste, men alligevel mest brugbare metoder til at forstå og visualisere brugerens oplevelse af en service. Servicerejsen nedbryder serviceprocessen kronologisk til sekvenser og udpeger berøringsflader, interaktion mellem borger og myndighed, og formidler rejsen som en samlet oplevelse set med brugerens øjne. Med en servicerejse afdækkes eventuelle afstande mellem det ideelle forløb og det oplevede forløb, og dermed bliver potentialet for forbedring udpeget. Det er et analyseredskab, som fastholder servicens kompleksitet og udpeger såvel potentialer som uhensigtsmæssigheder i forhold til den aktuelle service. En servicerejse kan benyttes som: Værktøj til at stimulere idégenering, når en service skal justeres e • ller re-designes. • Middel til at sammensætte de rigtige ressourcer, kompetencer, virkemidler og aktører i relation til serviceforløbet.
  6. Metode Brainstormmatrix Brainstormmatrixen er en enkel og effektiv metode til at generere ideer på basis af de identificerede behov, udfordringer eller problemer. Deltagerne i projektteamet bliver enige om hvilken problemstilling, der skal stå i midten og der brainstormes på ideer, som adresserer problemet. Formålet er, at få projektgruppen til at bygge videre på hinandens ideer og derved udløse nye og overraskende løsningsforslag. Ofte kan brainstormfasen stimuleres ved også at invitere multidisciplinære aktører, som har forskellige baggrunde, erfaringer, perspektiver og vinkler på problemstillingen. En brainstorm handler om at få ideer og tanker til at boble frem, og her kan alle i gruppen byde ind. Brainstormmatrixen kan: Genererer en masse ideer på kort tid.• Skabe synergi mellem de forskellige deltageres perspektiver, ved at de videre• udvikler på hinandens ideer. Sikre, at ideerne er klart forbundne med projektets problemstilling
  7. Storyboards Storyboards metoden er hentet fra filmens verden, hvor en scene tegnes op som tegneserie, inden filmholdet begynder at optage. Ligesom i filmproduktionen, hvor instruktøren kan afprøve forskellige vinkler og perspektiver, kan man i udviklingen af offentlige ydelser benytte storyboardet til at visualisere forskellige løsninger inden de færdigudvikles. Ved hjælp af storyboardet kan en række forskellige scenarier gennemspilles. I scenariet beskriver man den nye service eller offentlige ydelse i en brugssituation, som ligger så tæt på virkeligheden som muligt. Ved at detaljere løsningsforslaget får man en god fornemmelse af, om det vil virke i konteksten og i sammenhæng med målgruppen. Storyboards kan benyttes til at: Teste og evaluere ideer samt kommunikation af ideer. Detaljere ideen i en tidlig fase, således at justeringer eller re-tænkning kan gennemføres, før en ny løsning er rullet ud.
  8. Hvad er det så de kan de der brugere? Vi synes at de kan give værdi og gøre os klogere i forhold til de tre centrale elementer af definitionen af innovation. Vi starter udefra og ind – effekten! Under tre, nævn Paro den søde sæl