ΕΒΔΟΜΑΔΑ_02-06.10.2023.pdf

2
2ο ΓΕΛ Κομοτηνής
Δημιουργία Προγράμματος:29/9/2023 aSc Timetables
ΒΑΣ1
ΑΡΧπβ
ΒΑΣ1
ΑΡΧπβ
ΒΑΣ1
ΑΡΧπβ
ΓΑΣ2
ΙΣΤπγ
ΓΑΣ2
ΙΣΤπγ
Γ1
ΛΟΓ
ΓΑΣ2
ΙΣΤπγ
Γ1
ΛΟΓ
ΓΑΣ2
ΙΣΤπγ
Β1
ΑΡΧ
Γ1
ΛΟΓ
ΓΑΣ2
ΙΣΤπγ
Β1
ΑΡΧ
Γ1
ΕΚΘ
Γ1
ΛΟΓ
ΓΑΣ2
ΙΣΤπγ
ΓΟΠ1
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ1
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ2
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ1
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ2
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ1
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ2
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ2
ΑΟΘπγ
Α1
ΠΠ
ΓΟΠ1
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ2
ΑΟΘπγ
Α1
ΠΠ
ΓΟΠ1
ΑΟΘπγ
ΓΟΠ2
ΑΟΘπγ
Α2
ΘΡΗ
Β1
ΘΡΗ
Β4
ΘΡΗ
Β6
ΘΡΗ
Β3
ΘΡΗ
Α1
ΘΡΗ
Β4
ΘΡΗ
Α2
ΘΡΗ
Α5
ΘΡΗ
Β2
ΘΡΗ
Β5
ΘΡΗ
Β6
ΘΡΗ
Α5
ΘΡΗ
Β2
ΘΡΗ
Β3
ΘΡΗ
Β1
ΘΡΗ
Α1
ΘΡΗ
Β5
ΘΡΗ
Β1
ΛΟΓ
Γ2
ΛΟΓ
ΓΑΣ1
ΛΑΤπγ
Γ2
ΛΟΓ
ΓΑΣ1
ΛΑΤπγ
ΒΑΣ1
ΛΑΤπβ
Β1
ΕΚΘ
ΓΑΣ1
ΛΑΤπγ
ΒΑΣ1
ΛΑΤπβ
Γ2
ΕΚΘ
ΓΑΣ1
ΛΑΤπγ
Β1
ΛΟΓ
Γ2
ΛΟΓ
Γ2
ΛΟΓ
ΓΑΣ1
ΛΑΤπγ
ΓΑΣ1
ΛΑΤπγ
Β1
ΦΙΛ
Β2
ΦΙΛ
Β4
ΦΙΛ
Γ3
ΛΟΓ
Β4
ΦΙΛ
Γ3
ΛΟΓ
Β2
ΛΟΓ
Γ3
ΕΚΘ
Β2
ΦΙΛ
Β3
ΦΙΛ
Γ3
ΛΟΓ
Β2
ΛΟΓ
Β1
ΦΙΛ
Β3
ΦΙΛ
Γ3
ΛΟΓ
Β2
ΕΚΘ
Α3
ΑΡΧ
Α4
ΑΡΧ
Α1
ΕΚΘ
Α3
ΑΡΧ
Α4
ΑΡΧ
Α1
ΛΟΓ
Α2
ΛΟΓ
ΒΑΣ2
ΑΡΧπβ
Α3
ΑΡΧ
Α4
ΑΡΧ
Α1
ΛΟΓ
ΒΑΣ2
ΑΡΧπβ
Α3
ΑΡΧ
Α4
ΑΡΧ
Α2
ΕΚΘ
ΒΑΣ2
ΑΡΧπβ
Α3
ΑΡΧ
Α4
ΑΡΧ
Α2
ΛΟΓ
Β4
ΛΟΓ
Γ4
ΛΟΓ
ΓΑΣ2
ΑΡΧπγ
Β5
ΛΟΓ
Γ4
ΕΚΘ
ΓΑΣ2
ΑΡΧπγ
Β4
ΕΚΘ
Γ4
ΛΟΓ
ΓΑΣ2
ΑΡΧπγ
Β5
ΛΟΓ
Γ4
ΛΟΓ
ΓΑΣ2
ΑΡΧπγ
ΓΑΣ2
ΑΡΧπγ
Β5
ΕΚΘ
Β4
ΛΟΓ
Γ4
ΛΟΓ
ΓΑΣ2
ΑΡΧπγ
Β5
ΑΡΧ
Γ5
ΛΟΓ
ΓΑΣ1
ΑΡΧπγ
ΓΑΣ1
ΑΡΧπγ
ΒΑΣ2
ΛΑΤπβ
Β3
ΑΡΧ
Γ5
ΛΟΓ
ΓΑΣ1
ΑΡΧπγ
ΒΑΣ2
ΛΑΤπβ
Β4
ΑΡΧ
Γ5
ΕΚΘ
ΓΑΣ1
ΑΡΧπγ
Β5
ΑΡΧ
ΓΑΣ1
ΑΡΧπγ
Β3
ΑΡΧ
Β4
ΑΡΧ
Γ5
ΛΟΓ
Γ5
ΛΟΓ
ΓΑΣ1
ΑΡΧπγ
Α1
ΑΡΧ
Β5
ΦΙΛ
Β6
ΦΙΛ
Α5
ΑΡΧ
Α1
ΑΡΧ
Α5
ΑΡΧ
Α1
ΑΡΧ
Β5
ΦΙΛ
Α3
ΛΟΓ
Α5
ΑΡΧ
Α1
ΑΡΧ
Α3
ΛΟΓ
Α5
ΑΡΧ
Α1
ΑΡΧ
Β6
ΦΙΛ
Α3
ΕΚΘ
Α5
ΑΡΧ
Β3
ΛΟΓ
ΓΑΣ1
ΙΣΤπγ
ΓΑΣ2
ΛΑΤπγ
ΓΑΣ1
ΙΣΤπγ
ΓΑΣ2
ΛΑΤπγ
Β2
ΑΡΧ
Β3
ΕΚΘ
ΓΑΣ1
ΙΣΤπγ
ΓΑΣ2
ΛΑΤπγ
Β2
ΑΡΧ
ΓΑΣ1
ΙΣΤπγ
ΓΑΣ1
ΙΣΤπγ
ΓΑΣ2
ΛΑΤπγ
Β3
ΛΟΓ
ΓΑΣ1
ΙΣΤπγ
ΓΑΣ2
ΛΑΤπγ
ΓΑΣ2
ΛΑΤπγ
Α4
ΛΟΓ
Α5
ΛΟΓ
Β6
ΑΡΧ
Α2
ΑΡΧ
Α4
ΕΚΘ
Α5
ΕΚΘ
Α2
ΑΡΧ
Α4
ΛΟΓ
Β1
ΙΣΤ
Β2
ΙΣΤ
Α2
ΑΡΧ
Α5
ΛΟΓ
Β1
ΙΣΤ
Β6
ΙΣΤ
Β6
ΑΡΧ
Α2
ΑΡΧ
Β2
ΙΣΤ
Β6
ΙΣΤ
Α2
ΑΡΧ
Α1
ΑΛΓ
Α2
ΑΛΓ
Β1
ΑΛΓ
Α2
ΓΕΩ
Α1
ΑΛΓ
Β1
ΓΕΩ
ΒΘ1
ΜΑΘπβ
Α1
ΑΛΓ
Α2
ΑΛΓ
Α1
ΓΕΩ
ΒΘ1
ΜΑΘπβ
Β1
ΑΛΓ
Β1
ΓΕΩ
ΒΘ1
ΜΑΘπβ
Α2
ΑΛΓ
Β1
ΑΛΓ
Α1
ΓΕΩ
Α2
ΓΕΩ
Β4
ΑΛΓ
ΓΘ
ΜΑΘπγ
ΓΘ
ΜΑΘπγ
ΓΟΠ2
ΜΑΘπγ
ΒΘ2
ΜΑΘπβ
ΓΘ
ΜΑΘπγ
ΒΘ2
ΜΑΘπβ
Β4
ΑΛΓ
ΓΘ
ΜΑΘπγ
ΓΟΠ2
ΜΑΘπγ
ΓΟΠ2
ΜΑΘπγ
ΒΘ2
ΜΑΘπβ
ΓΘ
ΜΑΘπγ
ΓΟΠ2
ΜΑΘπγ
ΓΟΠ2
ΜΑΘπγ
Β4
ΑΛΓ
ΓΘ
ΜΑΘπγ
ΓΟΠ2
ΜΑΘπγ
Β2
ΑΛΓ
ΓΟΠ1
ΜΑΘπγ
ΓΟΠ1
ΜΑΘπγ
ΒΘ3
ΜΑΘπβ
Α3
ΓΕΩ
Β3
ΑΛΓ
ΓΟΠ1
ΜΑΘπγ
ΒΘ3
ΜΑΘπβ
Α3
ΑΛΓ
Β2
ΑΛΓ
ΓΟΠ1
ΜΑΘπγ
Α3
ΑΛΓ
Β3
ΑΛΓ
ΓΟΠ1
ΜΑΘπγ
ΓΟΠ1
ΜΑΘπγ
ΒΘ3
ΜΑΘπβ
Α3
ΑΛΓ
Α3
ΓΕΩ
Β2
ΑΛΓ
Β3
ΑΛΓ
Α4
ΑΛΓ
Α5
ΑΛΓ
Β6
ΑΛΓ
Α4
ΑΛΓ
Α5
ΑΛΓ
Β5
ΑΛΓ
ΒΘ4
ΜΑΘπβ
Β6
ΓΕΩ
Α4
ΑΛΓ
Α5
ΑΛΓ
Β5
ΓΕΩ
ΒΘ4
ΜΑΘπβ
Β6
ΑΛΓ
Α4
ΓΕΩ
Α5
ΓΕΩ
Β5
ΑΛΓ
Β5
ΓΕΩ
ΒΘ4
ΜΑΘπβ
Α4
ΓΕΩ
Α5
ΓΕΩ
Β5
ΑΛΓ
Β6
ΑΛΓ
Β6
ΓΕΩ
Α5
ΦΥΣ
Β3
ΦΥΣ
Β5
ΦΥΣ
ΓΘ
ΦΥΣπγ
ΒΘ4
ΦΥΣπβ
ΓΘ
ΦΥΣπγ
ΒΘ3
ΦΥΣπβ
ΒΘ4
ΦΥΣπβ
Α4
ΦΥΣ
Β5
ΦΥΣ
ΓΘ
ΦΥΣπγ
ΒΘ3
ΦΥΣπβ
Β6
ΦΥΣ
Α4
ΦΥΣ
Β3
ΦΥΣ
Β4
ΦΥΣ
ΓΘ
ΦΥΣπγ
Β6
ΦΥΣ
Α5
ΦΥΣ
Β4
ΦΥΣ
ΓΘ
ΦΥΣπγ
ΓΘ
ΦΥΣπγ
Α2
ΦΥΣ
Α3
ΦΥΣ
Β1
ΦΥΣ
ΓΥΓ
ΦΥΣπγ
ΒΘ1
ΦΥΣπβ
Α3
ΦΥΣ
Β2
ΦΥΣ
ΓΥΓ
ΦΥΣπγ
ΒΘ1
ΦΥΣπβ
ΒΘ2
ΦΥΣπβ
Α1
ΦΥΣ
ΓΥΓ
ΦΥΣπγ
ΓΥΓ
ΦΥΣπγ
Α1
ΦΥΣ
ΓΥΓ
ΦΥΣπγ
ΓΥΓ
ΦΥΣπγ
ΒΘ2
ΦΥΣπβ
Α2
ΦΥΣ
Β1
ΦΥΣ
Β2
ΦΥΣ
Α3
ΧΗΜ
ΓΘ
ΧΗΜπγ
Α3
ΒΙΟ
Α1
ΒΙΟ
Α2
ΧΗΜ
ΓΘ
ΧΗΜπγ
Α2
ΒΙΟ
Α2
ΧΗΜ
ΓΘ
ΧΗΜπγ
ΓΘ
ΧΗΜπγ
Α3
ΧΗΜ
ΓΘ
ΧΗΜπγ
Α2
ΒΙΟ
Α1
ΧΗΜ
Α1
ΒΙΟ
ΓΘ
ΧΗΜπγ
Α3
ΒΙΟ
Α1
ΧΗΜ
Β1
ΧΗΜ
Β5
ΧΗΜ
ΓΥΓ
ΧΗΜπγ
ΓΥΓ
ΧΗΜπγ
Α5
ΧΗΜ
Β5
ΧΗΜ
ΓΥΓ
ΧΗΜπγ
Α4
ΧΗΜ
Α5
ΧΗΜ
Β2
ΧΗΜ
Β3
ΧΗΜ
Β6
ΧΗΜ
ΓΥΓ
ΧΗΜπγ
Β3
ΧΗΜ
Β4
ΧΗΜ
Β6
ΧΗΜ
ΓΥΓ
ΧΗΜπγ
Β1
ΧΗΜ
Β2
ΧΗΜ
Β4
ΧΗΜ
ΓΥΓ
ΧΗΜπγ
Α4
ΧΗΜ
Β2
ΒΙΟ
Β3
ΒΙΟ
Β4
ΒΙΟ
ΓΥΓ
ΒΙΟπγ
Α4
ΒΙΟ
Β1
ΒΙΟ
Β5
ΒΙΟ
ΓΥΓ
ΒΙΟπγ
Β4
ΒΙΟ
Β5
ΒΙΟ
Β6
ΒΙΟ
ΓΥΓ
ΒΙΟπγ
Β1
ΒΙΟ
Β3
ΒΙΟ
Β6
ΒΙΟ
ΓΥΓ
ΒΙΟπγ
Β2
ΒΙΟ
ΓΥΓ
ΒΙΟπγ
ΓΥΓ
ΒΙΟπγ
Α4
ΒΙΟ
Α2
ΙΣΤ
Α4
ΠΠ
Α3
ΠΠ
Α1
ΙΣΤ
Α4
ΙΣΤ
Α2
ΠΠ
Α2
ΙΣΤ
Α3
ΙΣΤ
Α4
ΙΣΤ
Α5
ΠΠ
Α3
ΙΣΤ
Α5
ΙΣΤ
Α3
ΠΠ
Α2
ΠΠ
Α1
ΙΣΤ
Α5
ΙΣΤ
Α4
ΠΠ
Α5
ΠΠ
Β5
ΑΓΓ
Γ4
ΑΓΓ
Γ5
ΑΓΓ
Α5
ΑΓΓ
Γ2
ΑΓΓ
Β3
ΑΓΓ
Β5
ΑΓΓ
Γ2
ΑΓΓ
Γ4
ΑΓΓ
Α4
ΑΓΓ
Α5
ΑΓΓ
Β4
ΑΓΓ
Β6
ΑΓΓ
Γ5
ΑΓΓ
Α4
ΑΓΓ
Α5
ΑΓΓ
Β3
ΑΓΓ
Β4
ΑΓΓ
Β6
ΑΓΓ
Α4
ΑΓΓ
Α1
ΑΓΓ
Α3
ΑΓΓ
Γ1
ΑΓΓ
Α1
ΑΓΓ
Α2
ΑΓΓ
Α3
ΑΓΓ
Γ3
ΑΓΓ
Α2
ΑΓΓ
Α3
ΑΓΓ
Β1
ΑΓΓ
Β2
ΑΓΓ
Γ1
ΑΓΓ
Α1
ΑΓΓ
Α2
ΑΓΓ
Β1
ΑΓΓ
Β2
ΑΓΓ
Γ3
ΑΓΓ
Γ3
ΓΥΜ
Γ4
ΓΥΜ
Γ5
ΓΥΜ
Α5
ΓΥΜ
Β4
ΓΥΜ
Β6
ΓΥΜ
Γ3
ΓΥΜ
Γ5
ΓΥΜ
Α5
ΓΥΜ
Β6
ΓΥΜ
Α4
ΓΥΜ
Β4
ΓΥΜ
Β5
ΓΥΜ
Γ4
ΓΥΜ
Γ5
ΓΥΜ
Α4
ΓΥΜ
Β5
ΓΥΜ
Γ3
ΓΥΜ
Γ4
ΓΥΜ
Β2
ΓΥΜ
Β3
ΓΥΜ
Γ2
ΓΥΜ
Γ1
ΓΥΜ
Α1
ΓΥΜ
Α3
ΓΥΜ
Α2
ΓΥΜ
Β1
ΓΥΜ
Γ1
ΓΥΜ
Α3
ΓΥΜ
Β1
ΓΥΜ
Β3
ΓΥΜ
Γ2
ΓΥΜ
Α1
ΓΥΜ
Β2
ΓΥΜ
Γ1
ΓΥΜ
Α2
ΓΥΜ
Γ2
ΓΥΜ
Α4
Η/Υ
Α5
Η/Υ
ΓΟΠ2
ΠΛΗπγ
ΓΟΠ2
ΠΛΗπγ
Α2
Η/Υ
Α4
Η/Υ
ΓΟΠ2
ΠΛΗπγ
ΓΟΠ2
ΠΛΗπγ
Α1
Η/Υ
Α3
Η/Υ
Α5
Η/Υ
ΓΟΠ2
ΠΛΗπγ
ΓΟΠ2
ΠΛΗπγ
Α1
Η/Υ
Α2
Η/Υ
Α3
Η/Υ
Β3
Η/Υ
Β2
Η/Υ
ΓΟΠ1
ΠΛΗπγ
Β1
Η/Υ
Β5
Η/Υ
Β6
Η/Υ
ΓΟΠ1
ΠΛΗπγ
ΓΟΠ1
ΠΛΗπγ
Β4
Η/Υ
ΓΟΠ1
ΠΛΗπγ
Β2
Η/Υ
Β4
Η/Υ
Β5
Η/Υ
ΓΟΠ1
ΠΛΗπγ
ΓΟΠ1
ΠΛΗπγ
Β3
Η/Υ
Β1
Η/Υ
Β6
Η/Υ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΕΒΠ
ΤΣΙΟΓ
ΕΙΔΦΛ
ΤΣΙΟΓ
ΕΙΔΦΛ
ΤΣΙΟΓ
ΕΙΔΦΛ
ΤΣΙΟΓ
ΕΙΔΦΛ
ΤΣΙΟΓ
ΕΙΔΦΛ
ΤΣΙΟΓ
ΕΙΔΦΛ
ΚΕΡΕΖ
ΕΙΔΜΘ
ΚΕΡΕΖ
ΕΙΔΜΘ
ΚΕΡΕΖ
ΕΙΔΜΘ
ΚΕΡΕΖ
ΕΙΔΜΘ
ΚΕΡΕΖ
ΕΙΔΜΘ
ΚΕΡΕΖ
ΕΙΔΜΘ
Β1
ΓΑΛ
Β2
ΓΑΛ
Α1
ΓΑΛ
Α1
ΓΑΛ
ΣΑΜΑΡΑ
ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΛΑΜΠΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΔΑΛΜΑΤΖΗ
ΖΑΡΡΑ
ΜΑΝΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΑΛΙΚΙΔΟΥ
ΤΑΓΙΑ
ΤΖΙΜΑΓΙΩΡΓΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΜΠΑΜΙΔΟΥ
ΝΑΟΥΜ
ΨΑΘΑΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΡΟΜΠΟΛΑ
ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ
ΛΟΥΚΑ
ΣΕΡΠΑΝΟΥ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
ΜΠΕΝΑΒΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΝΙΚΗ
ΓΚΡΑΝΑ ΧΡΥΣΑ
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΚΕΡΕΖΟΥΔΗ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΦΩΛΙΑ
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
2ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2023-2024
Συνολικό ωρολόγιο Εκπαιδευτικών
1 sur 1

Recommandé

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf par
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
343 vues1 diapositive
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
559 vues15 diapositives
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf par
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf2lykkomo
2.7K vues1 diapositive
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ_06-10_11_2023.pdf par
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ_06-10_11_2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ_06-10_11_2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ_06-10_11_2023.pdf2lykkomo
1.3K vues1 diapositive
Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου.pdf par
Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου.pdfΠρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου.pdf
Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου.pdf2lykkomo
5K vues2 diapositives
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf par
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdfΕσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf2lykkomo
27 vues19 diapositives

Contenu connexe

Plus de 2lykkomo

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf par
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf2lykkomo
5.9K vues31 diapositives
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf par
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdfΑποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf2lykkomo
4.1K vues5 diapositives
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf par
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf2lykkomo
1.1K vues1 diapositive
παρουσίαση β4 β' τετραμήνου par
παρουσίαση β4 β' τετραμήνουπαρουσίαση β4 β' τετραμήνου
παρουσίαση β4 β' τετραμήνου2lykkomo
185 vues36 diapositives
παρουσίαση β4 α' τετραμήνου par
παρουσίαση β4 α' τετραμήνουπαρουσίαση β4 α' τετραμήνου
παρουσίαση β4 α' τετραμήνου2lykkomo
87 vues16 diapositives
παρουσιαση B' τετραμήνου α4 par
παρουσιαση B' τετραμήνου α4παρουσιαση B' τετραμήνου α4
παρουσιαση B' τετραμήνου α42lykkomo
89 vues58 diapositives

Plus de 2lykkomo(20)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf par 2lykkomo
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
2lykkomo5.9K vues
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf par 2lykkomo
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdfΑποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
2lykkomo4.1K vues
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf par 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
2lykkomo1.1K vues
παρουσίαση β4 β' τετραμήνου par 2lykkomo
παρουσίαση β4 β' τετραμήνουπαρουσίαση β4 β' τετραμήνου
παρουσίαση β4 β' τετραμήνου
2lykkomo185 vues
παρουσίαση β4 α' τετραμήνου par 2lykkomo
παρουσίαση β4 α' τετραμήνουπαρουσίαση β4 α' τετραμήνου
παρουσίαση β4 α' τετραμήνου
2lykkomo87 vues
παρουσιαση B' τετραμήνου α4 par 2lykkomo
παρουσιαση B' τετραμήνου α4παρουσιαση B' τετραμήνου α4
παρουσιαση B' τετραμήνου α4
2lykkomo89 vues
παρουσιαση α' τετραμήνου α4 par 2lykkomo
παρουσιαση α' τετραμήνου α4παρουσιαση α' τετραμήνου α4
παρουσιαση α' τετραμήνου α4
2lykkomo152 vues
Project a2 b tetramino istoselida par 2lykkomo
Project a2  b tetramino  istoselidaProject a2  b tetramino  istoselida
Project a2 b tetramino istoselida
2lykkomo57 vues
οδήγηση και χρήση ουσιών par 2lykkomo
οδήγηση και χρήση ουσιώνοδήγηση και χρήση ουσιών
οδήγηση και χρήση ουσιών
2lykkomo103 vues
παυλινα par 2lykkomo
παυλιναπαυλινα
παυλινα
2lykkomo100 vues
τεχνολογια μηχανων-και-αυτοκινητω ν par 2lykkomo
τεχνολογια μηχανων-και-αυτοκινητω ντεχνολογια μηχανων-και-αυτοκινητω ν
τεχνολογια μηχανων-και-αυτοκινητω ν
2lykkomo312 vues
Illuminati par 2lykkomo
IlluminatiIlluminati
Illuminati
2lykkomo434 vues
τηλεπαθεια par 2lykkomo
τηλεπαθειατηλεπαθεια
τηλεπαθεια
2lykkomo483 vues
Maγεια και εσωτερισμος par 2lykkomo
Maγεια και εσωτερισμοςMaγεια και εσωτερισμος
Maγεια και εσωτερισμος
2lykkomo383 vues
ομαδα 5 par 2lykkomo
ομαδα 5ομαδα 5
ομαδα 5
2lykkomo227 vues
ομαδα 4 par 2lykkomo
ομαδα 4ομαδα 4
ομαδα 4
2lykkomo175 vues
ομαδα 3 par 2lykkomo
ομαδα 3ομαδα 3
ομαδα 3
2lykkomo109 vues
ομαδα 2 par 2lykkomo
ομαδα 2ομαδα 2
ομαδα 2
2lykkomo103 vues
ομαδα 3 par 2lykkomo
ομαδα 3ομαδα 3
ομαδα 3
2lykkomo40 vues

Dernier

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
7 vues8 diapositives
Η Ασπρούδα par
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
12 vues19 diapositives
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx par
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
12 vues3 diapositives
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
19 vues22 diapositives
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
8 vues25 diapositives
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
407 vues15 diapositives

Dernier(20)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 vues
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες par Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 vues
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 vues
Έγκυρη ενημέρωση par ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b19 vues
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212498 vues
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212539 vues
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 vues
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf par Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Η δική μου Παναγιά par hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 vues
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο par Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 vues
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf

ΕΒΔΟΜΑΔΑ_02-06.10.2023.pdf

  • 1. 2ο ΓΕΛ Κομοτηνής Δημιουργία Προγράμματος:29/9/2023 aSc Timetables ΒΑΣ1 ΑΡΧπβ ΒΑΣ1 ΑΡΧπβ ΒΑΣ1 ΑΡΧπβ ΓΑΣ2 ΙΣΤπγ ΓΑΣ2 ΙΣΤπγ Γ1 ΛΟΓ ΓΑΣ2 ΙΣΤπγ Γ1 ΛΟΓ ΓΑΣ2 ΙΣΤπγ Β1 ΑΡΧ Γ1 ΛΟΓ ΓΑΣ2 ΙΣΤπγ Β1 ΑΡΧ Γ1 ΕΚΘ Γ1 ΛΟΓ ΓΑΣ2 ΙΣΤπγ ΓΟΠ1 ΑΟΘπγ ΓΟΠ1 ΑΟΘπγ ΓΟΠ2 ΑΟΘπγ ΓΟΠ1 ΑΟΘπγ ΓΟΠ2 ΑΟΘπγ ΓΟΠ1 ΑΟΘπγ ΓΟΠ2 ΑΟΘπγ ΓΟΠ2 ΑΟΘπγ Α1 ΠΠ ΓΟΠ1 ΑΟΘπγ ΓΟΠ2 ΑΟΘπγ Α1 ΠΠ ΓΟΠ1 ΑΟΘπγ ΓΟΠ2 ΑΟΘπγ Α2 ΘΡΗ Β1 ΘΡΗ Β4 ΘΡΗ Β6 ΘΡΗ Β3 ΘΡΗ Α1 ΘΡΗ Β4 ΘΡΗ Α2 ΘΡΗ Α5 ΘΡΗ Β2 ΘΡΗ Β5 ΘΡΗ Β6 ΘΡΗ Α5 ΘΡΗ Β2 ΘΡΗ Β3 ΘΡΗ Β1 ΘΡΗ Α1 ΘΡΗ Β5 ΘΡΗ Β1 ΛΟΓ Γ2 ΛΟΓ ΓΑΣ1 ΛΑΤπγ Γ2 ΛΟΓ ΓΑΣ1 ΛΑΤπγ ΒΑΣ1 ΛΑΤπβ Β1 ΕΚΘ ΓΑΣ1 ΛΑΤπγ ΒΑΣ1 ΛΑΤπβ Γ2 ΕΚΘ ΓΑΣ1 ΛΑΤπγ Β1 ΛΟΓ Γ2 ΛΟΓ Γ2 ΛΟΓ ΓΑΣ1 ΛΑΤπγ ΓΑΣ1 ΛΑΤπγ Β1 ΦΙΛ Β2 ΦΙΛ Β4 ΦΙΛ Γ3 ΛΟΓ Β4 ΦΙΛ Γ3 ΛΟΓ Β2 ΛΟΓ Γ3 ΕΚΘ Β2 ΦΙΛ Β3 ΦΙΛ Γ3 ΛΟΓ Β2 ΛΟΓ Β1 ΦΙΛ Β3 ΦΙΛ Γ3 ΛΟΓ Β2 ΕΚΘ Α3 ΑΡΧ Α4 ΑΡΧ Α1 ΕΚΘ Α3 ΑΡΧ Α4 ΑΡΧ Α1 ΛΟΓ Α2 ΛΟΓ ΒΑΣ2 ΑΡΧπβ Α3 ΑΡΧ Α4 ΑΡΧ Α1 ΛΟΓ ΒΑΣ2 ΑΡΧπβ Α3 ΑΡΧ Α4 ΑΡΧ Α2 ΕΚΘ ΒΑΣ2 ΑΡΧπβ Α3 ΑΡΧ Α4 ΑΡΧ Α2 ΛΟΓ Β4 ΛΟΓ Γ4 ΛΟΓ ΓΑΣ2 ΑΡΧπγ Β5 ΛΟΓ Γ4 ΕΚΘ ΓΑΣ2 ΑΡΧπγ Β4 ΕΚΘ Γ4 ΛΟΓ ΓΑΣ2 ΑΡΧπγ Β5 ΛΟΓ Γ4 ΛΟΓ ΓΑΣ2 ΑΡΧπγ ΓΑΣ2 ΑΡΧπγ Β5 ΕΚΘ Β4 ΛΟΓ Γ4 ΛΟΓ ΓΑΣ2 ΑΡΧπγ Β5 ΑΡΧ Γ5 ΛΟΓ ΓΑΣ1 ΑΡΧπγ ΓΑΣ1 ΑΡΧπγ ΒΑΣ2 ΛΑΤπβ Β3 ΑΡΧ Γ5 ΛΟΓ ΓΑΣ1 ΑΡΧπγ ΒΑΣ2 ΛΑΤπβ Β4 ΑΡΧ Γ5 ΕΚΘ ΓΑΣ1 ΑΡΧπγ Β5 ΑΡΧ ΓΑΣ1 ΑΡΧπγ Β3 ΑΡΧ Β4 ΑΡΧ Γ5 ΛΟΓ Γ5 ΛΟΓ ΓΑΣ1 ΑΡΧπγ Α1 ΑΡΧ Β5 ΦΙΛ Β6 ΦΙΛ Α5 ΑΡΧ Α1 ΑΡΧ Α5 ΑΡΧ Α1 ΑΡΧ Β5 ΦΙΛ Α3 ΛΟΓ Α5 ΑΡΧ Α1 ΑΡΧ Α3 ΛΟΓ Α5 ΑΡΧ Α1 ΑΡΧ Β6 ΦΙΛ Α3 ΕΚΘ Α5 ΑΡΧ Β3 ΛΟΓ ΓΑΣ1 ΙΣΤπγ ΓΑΣ2 ΛΑΤπγ ΓΑΣ1 ΙΣΤπγ ΓΑΣ2 ΛΑΤπγ Β2 ΑΡΧ Β3 ΕΚΘ ΓΑΣ1 ΙΣΤπγ ΓΑΣ2 ΛΑΤπγ Β2 ΑΡΧ ΓΑΣ1 ΙΣΤπγ ΓΑΣ1 ΙΣΤπγ ΓΑΣ2 ΛΑΤπγ Β3 ΛΟΓ ΓΑΣ1 ΙΣΤπγ ΓΑΣ2 ΛΑΤπγ ΓΑΣ2 ΛΑΤπγ Α4 ΛΟΓ Α5 ΛΟΓ Β6 ΑΡΧ Α2 ΑΡΧ Α4 ΕΚΘ Α5 ΕΚΘ Α2 ΑΡΧ Α4 ΛΟΓ Β1 ΙΣΤ Β2 ΙΣΤ Α2 ΑΡΧ Α5 ΛΟΓ Β1 ΙΣΤ Β6 ΙΣΤ Β6 ΑΡΧ Α2 ΑΡΧ Β2 ΙΣΤ Β6 ΙΣΤ Α2 ΑΡΧ Α1 ΑΛΓ Α2 ΑΛΓ Β1 ΑΛΓ Α2 ΓΕΩ Α1 ΑΛΓ Β1 ΓΕΩ ΒΘ1 ΜΑΘπβ Α1 ΑΛΓ Α2 ΑΛΓ Α1 ΓΕΩ ΒΘ1 ΜΑΘπβ Β1 ΑΛΓ Β1 ΓΕΩ ΒΘ1 ΜΑΘπβ Α2 ΑΛΓ Β1 ΑΛΓ Α1 ΓΕΩ Α2 ΓΕΩ Β4 ΑΛΓ ΓΘ ΜΑΘπγ ΓΘ ΜΑΘπγ ΓΟΠ2 ΜΑΘπγ ΒΘ2 ΜΑΘπβ ΓΘ ΜΑΘπγ ΒΘ2 ΜΑΘπβ Β4 ΑΛΓ ΓΘ ΜΑΘπγ ΓΟΠ2 ΜΑΘπγ ΓΟΠ2 ΜΑΘπγ ΒΘ2 ΜΑΘπβ ΓΘ ΜΑΘπγ ΓΟΠ2 ΜΑΘπγ ΓΟΠ2 ΜΑΘπγ Β4 ΑΛΓ ΓΘ ΜΑΘπγ ΓΟΠ2 ΜΑΘπγ Β2 ΑΛΓ ΓΟΠ1 ΜΑΘπγ ΓΟΠ1 ΜΑΘπγ ΒΘ3 ΜΑΘπβ Α3 ΓΕΩ Β3 ΑΛΓ ΓΟΠ1 ΜΑΘπγ ΒΘ3 ΜΑΘπβ Α3 ΑΛΓ Β2 ΑΛΓ ΓΟΠ1 ΜΑΘπγ Α3 ΑΛΓ Β3 ΑΛΓ ΓΟΠ1 ΜΑΘπγ ΓΟΠ1 ΜΑΘπγ ΒΘ3 ΜΑΘπβ Α3 ΑΛΓ Α3 ΓΕΩ Β2 ΑΛΓ Β3 ΑΛΓ Α4 ΑΛΓ Α5 ΑΛΓ Β6 ΑΛΓ Α4 ΑΛΓ Α5 ΑΛΓ Β5 ΑΛΓ ΒΘ4 ΜΑΘπβ Β6 ΓΕΩ Α4 ΑΛΓ Α5 ΑΛΓ Β5 ΓΕΩ ΒΘ4 ΜΑΘπβ Β6 ΑΛΓ Α4 ΓΕΩ Α5 ΓΕΩ Β5 ΑΛΓ Β5 ΓΕΩ ΒΘ4 ΜΑΘπβ Α4 ΓΕΩ Α5 ΓΕΩ Β5 ΑΛΓ Β6 ΑΛΓ Β6 ΓΕΩ Α5 ΦΥΣ Β3 ΦΥΣ Β5 ΦΥΣ ΓΘ ΦΥΣπγ ΒΘ4 ΦΥΣπβ ΓΘ ΦΥΣπγ ΒΘ3 ΦΥΣπβ ΒΘ4 ΦΥΣπβ Α4 ΦΥΣ Β5 ΦΥΣ ΓΘ ΦΥΣπγ ΒΘ3 ΦΥΣπβ Β6 ΦΥΣ Α4 ΦΥΣ Β3 ΦΥΣ Β4 ΦΥΣ ΓΘ ΦΥΣπγ Β6 ΦΥΣ Α5 ΦΥΣ Β4 ΦΥΣ ΓΘ ΦΥΣπγ ΓΘ ΦΥΣπγ Α2 ΦΥΣ Α3 ΦΥΣ Β1 ΦΥΣ ΓΥΓ ΦΥΣπγ ΒΘ1 ΦΥΣπβ Α3 ΦΥΣ Β2 ΦΥΣ ΓΥΓ ΦΥΣπγ ΒΘ1 ΦΥΣπβ ΒΘ2 ΦΥΣπβ Α1 ΦΥΣ ΓΥΓ ΦΥΣπγ ΓΥΓ ΦΥΣπγ Α1 ΦΥΣ ΓΥΓ ΦΥΣπγ ΓΥΓ ΦΥΣπγ ΒΘ2 ΦΥΣπβ Α2 ΦΥΣ Β1 ΦΥΣ Β2 ΦΥΣ Α3 ΧΗΜ ΓΘ ΧΗΜπγ Α3 ΒΙΟ Α1 ΒΙΟ Α2 ΧΗΜ ΓΘ ΧΗΜπγ Α2 ΒΙΟ Α2 ΧΗΜ ΓΘ ΧΗΜπγ ΓΘ ΧΗΜπγ Α3 ΧΗΜ ΓΘ ΧΗΜπγ Α2 ΒΙΟ Α1 ΧΗΜ Α1 ΒΙΟ ΓΘ ΧΗΜπγ Α3 ΒΙΟ Α1 ΧΗΜ Β1 ΧΗΜ Β5 ΧΗΜ ΓΥΓ ΧΗΜπγ ΓΥΓ ΧΗΜπγ Α5 ΧΗΜ Β5 ΧΗΜ ΓΥΓ ΧΗΜπγ Α4 ΧΗΜ Α5 ΧΗΜ Β2 ΧΗΜ Β3 ΧΗΜ Β6 ΧΗΜ ΓΥΓ ΧΗΜπγ Β3 ΧΗΜ Β4 ΧΗΜ Β6 ΧΗΜ ΓΥΓ ΧΗΜπγ Β1 ΧΗΜ Β2 ΧΗΜ Β4 ΧΗΜ ΓΥΓ ΧΗΜπγ Α4 ΧΗΜ Β2 ΒΙΟ Β3 ΒΙΟ Β4 ΒΙΟ ΓΥΓ ΒΙΟπγ Α4 ΒΙΟ Β1 ΒΙΟ Β5 ΒΙΟ ΓΥΓ ΒΙΟπγ Β4 ΒΙΟ Β5 ΒΙΟ Β6 ΒΙΟ ΓΥΓ ΒΙΟπγ Β1 ΒΙΟ Β3 ΒΙΟ Β6 ΒΙΟ ΓΥΓ ΒΙΟπγ Β2 ΒΙΟ ΓΥΓ ΒΙΟπγ ΓΥΓ ΒΙΟπγ Α4 ΒΙΟ Α2 ΙΣΤ Α4 ΠΠ Α3 ΠΠ Α1 ΙΣΤ Α4 ΙΣΤ Α2 ΠΠ Α2 ΙΣΤ Α3 ΙΣΤ Α4 ΙΣΤ Α5 ΠΠ Α3 ΙΣΤ Α5 ΙΣΤ Α3 ΠΠ Α2 ΠΠ Α1 ΙΣΤ Α5 ΙΣΤ Α4 ΠΠ Α5 ΠΠ Β5 ΑΓΓ Γ4 ΑΓΓ Γ5 ΑΓΓ Α5 ΑΓΓ Γ2 ΑΓΓ Β3 ΑΓΓ Β5 ΑΓΓ Γ2 ΑΓΓ Γ4 ΑΓΓ Α4 ΑΓΓ Α5 ΑΓΓ Β4 ΑΓΓ Β6 ΑΓΓ Γ5 ΑΓΓ Α4 ΑΓΓ Α5 ΑΓΓ Β3 ΑΓΓ Β4 ΑΓΓ Β6 ΑΓΓ Α4 ΑΓΓ Α1 ΑΓΓ Α3 ΑΓΓ Γ1 ΑΓΓ Α1 ΑΓΓ Α2 ΑΓΓ Α3 ΑΓΓ Γ3 ΑΓΓ Α2 ΑΓΓ Α3 ΑΓΓ Β1 ΑΓΓ Β2 ΑΓΓ Γ1 ΑΓΓ Α1 ΑΓΓ Α2 ΑΓΓ Β1 ΑΓΓ Β2 ΑΓΓ Γ3 ΑΓΓ Γ3 ΓΥΜ Γ4 ΓΥΜ Γ5 ΓΥΜ Α5 ΓΥΜ Β4 ΓΥΜ Β6 ΓΥΜ Γ3 ΓΥΜ Γ5 ΓΥΜ Α5 ΓΥΜ Β6 ΓΥΜ Α4 ΓΥΜ Β4 ΓΥΜ Β5 ΓΥΜ Γ4 ΓΥΜ Γ5 ΓΥΜ Α4 ΓΥΜ Β5 ΓΥΜ Γ3 ΓΥΜ Γ4 ΓΥΜ Β2 ΓΥΜ Β3 ΓΥΜ Γ2 ΓΥΜ Γ1 ΓΥΜ Α1 ΓΥΜ Α3 ΓΥΜ Α2 ΓΥΜ Β1 ΓΥΜ Γ1 ΓΥΜ Α3 ΓΥΜ Β1 ΓΥΜ Β3 ΓΥΜ Γ2 ΓΥΜ Α1 ΓΥΜ Β2 ΓΥΜ Γ1 ΓΥΜ Α2 ΓΥΜ Γ2 ΓΥΜ Α4 Η/Υ Α5 Η/Υ ΓΟΠ2 ΠΛΗπγ ΓΟΠ2 ΠΛΗπγ Α2 Η/Υ Α4 Η/Υ ΓΟΠ2 ΠΛΗπγ ΓΟΠ2 ΠΛΗπγ Α1 Η/Υ Α3 Η/Υ Α5 Η/Υ ΓΟΠ2 ΠΛΗπγ ΓΟΠ2 ΠΛΗπγ Α1 Η/Υ Α2 Η/Υ Α3 Η/Υ Β3 Η/Υ Β2 Η/Υ ΓΟΠ1 ΠΛΗπγ Β1 Η/Υ Β5 Η/Υ Β6 Η/Υ ΓΟΠ1 ΠΛΗπγ ΓΟΠ1 ΠΛΗπγ Β4 Η/Υ ΓΟΠ1 ΠΛΗπγ Β2 Η/Υ Β4 Η/Υ Β5 Η/Υ ΓΟΠ1 ΠΛΗπγ ΓΟΠ1 ΠΛΗπγ Β3 Η/Υ Β1 Η/Υ Β6 Η/Υ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΕΒΠ ΤΣΙΟΓ ΕΙΔΦΛ ΤΣΙΟΓ ΕΙΔΦΛ ΤΣΙΟΓ ΕΙΔΦΛ ΤΣΙΟΓ ΕΙΔΦΛ ΤΣΙΟΓ ΕΙΔΦΛ ΤΣΙΟΓ ΕΙΔΦΛ ΚΕΡΕΖ ΕΙΔΜΘ ΚΕΡΕΖ ΕΙΔΜΘ ΚΕΡΕΖ ΕΙΔΜΘ ΚΕΡΕΖ ΕΙΔΜΘ ΚΕΡΕΖ ΕΙΔΜΘ ΚΕΡΕΖ ΕΙΔΜΘ Β1 ΓΑΛ Β2 ΓΑΛ Α1 ΓΑΛ Α1 ΓΑΛ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΛΑΜΠΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΑΛΜΑΤΖΗ ΖΑΡΡΑ ΜΑΝΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΤΑΓΙΑ ΤΖΙΜΑΓΙΩΡΓΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΜΠΑΜΙΔΟΥ ΝΑΟΥΜ ΨΑΘΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΡΟΜΠΟΛΑ ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑ ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΠΕΝΑΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΓΚΡΑΝΑ ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΤΣΙΟΓΚΑ ΚΕΡΕΖΟΥΔΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΦΩΛΙΑ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 2ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2023-2024 Συνολικό ωρολόγιο Εκπαιδευτικών