Publicité

cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf

28 Mar 2023
cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf
cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf
cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf
cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf
Publicité
cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf
cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf
cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf
cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf
Prochain SlideShare
AFRIZALMMI 03 XI MIPA 2 .pdfAFRIZALMMI 03 XI MIPA 2 .pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 8
Publicité

Contenu connexe

Publicité

cdeebe4c-8a76-4cc3-83f1-3046f471b3db.pdf

  1. Salamur Rochman 32 XI MIPA 2 SMAN 1 KOTA PASURUAN Tembang Macapat 01
  2. 1.Filosofi Tembang Macapat (03) 2.Ancase Tembang Macapat (03) 3.Jenis Tembang Macapat (4-5) 4.Pangerten Guru Gatra, Guru Wilangan,Lan Guru Lagu (06) 5.Tabel Guru Gatra, Wilangan, Lagu saka Tembang Macapat (06) 6.Unsur Kebahasaan Tembang Macapat Lan Tuladhane (7-8) Daftar Isi 02
  3. Filosofi Tembang Macapat Ancase Tembang Macapat Tembang Macapat diyakini dening akeh wong Jawa minangka kumpulan tembang kang nduweni teges proses urip e manungso , proses kang di paringake denying gusti Allah. nganti manungso bali marang panjenengane . Ciri ciri wiwit lair nganti mati di gambarake kanthi runtut ing tembang macapat sewelas. minangka hiburan, estetika, pendhidhikan, pagelaran tradisional, sarana korespondensi, humming kanca sing makarya, mantra kanggo ngusir bala, upacara kumpul 03
  4. wiwit tuwuh, jaman enom dolanan lan kumpul ngolah ngolah pikiran tresna, olah rasa utawa fase jatuh cinta sing artine tati utawa meniti yaiku fase pembentukan jati diri lahir e bayi, ing urutan iki lahir e jabang bayi di ciriake kale tangisan. bayi manungso lahir nduweni 4 nafsu bantu kawuripan Jenis Tembang Macapat nerangke alam roh utowo proses pembentukan manungso Mijil Sinom Kinanthi Asmaradana Maskumambang 04
  5. Pocung Durma Pangkur Gambuh Asmaradana Megatruh Dhandanggula fase di balikno neng alam semesta yaiku kubur fase pisah e nyawa seka jasad perbaikan tingkah laku sosial dhandanggula pait manise dunyo golek kesejahteraan sandang,pangan,lan papan nyatu lan dadi siji, podo podo ngenafkahi keluarga e, nyatukake tresna ing rumah tangga teko singkatan nyingkat nyingkur, fase biso ngontrol hawa nafsu lan kesenangan dunyo 05
  6. guru gatra yaiku cacahing utawi jumlah ing gatra ing tembang macapat guru wilangan yaiku cacahing wanda ing saben sagatra guru lagu yaiku tibaning swara ing saben ing pangkasan e gatra Guru Gatra Guru lagu Guru Wilangan 06
  7. Tembung Saroja, yaiku tembung loro utawa luwih kang tegese padha utawa meh padha lan dinggo bebarengan kanggo mbangetake. Tuladhane tembung japa mantra Tembung Garba, yaiku tembung loro sing digandheng dadi siji kanggo nyocogake cacahe wanda ing sajroning tembang lan kanggo ngringkes tembung ing sajroning ukara. Tuladhane tembung maharsi saka tembung maha + resi Tembung Kawi, yaiku yaiku tembung – tembung kang asale saka basa jawa kuna. Tuladhane tembung sira tegese kowe Garba Kawi Saroja Unsur Kebahasaan Tembang Macapat 07
  8. Sandi Asma, yaiku aran kang biasane wujud aran asli panciptane tembang. Tuladhane rarasing kang sekar sarkara mrik (tembung sekar) Tembung dasanama, yaiku wong siji duwe jeneng nganti sepuluh, malah kadhang luwih, kang padha tegese utawa meh padha tegese. Tuladhane tembung sira tegese kowe, sampeyan, penjenengan, lan sapanunggalane Asma Dasanama 08
Publicité