Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
 
1.  นายพรพิชิต ประดับพันธุ์ 52814402004 2.  นายพัฒนะ บุตรลานช้าง  52814402005 3.  นายพิสันต์ เพ็งพันธ์  52814402006 ...
วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
<ul><li>เครือข่ายของ Google คือกลุ่มของเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น โปรแกรมอีเมลและบล็อก ซึ่งเป็นพันธมิต...
 
เว็บ ( Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก รูปภาพ ( Images) เป็นการค้นหารูปภาพจากการแปลคำ Keywo...
<ul><li>การค้นหาโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะใช้คำ Keyword เป็นเครื่องมือในการนำทางการค้นหาอย่างเดียว แต่ถ้าเรารู้จักใช้เครื่อ...
การค้นหาด้วยเครื่องหมายบวก (+) เหมาะสำหรับการค้นหาคำ Keyword ที่มีลักษณะเป็นตัวเชื่อม เพราะโดยหลักการทำงานของ Google ...
    การค้นหาด้วยเครื่องหมายลบ ( - ) จะช่วยให้เราสามารถตัดเรื่องที่เราไม่ต้องการ หรือไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ เช่น ถ้าเราต้...
การค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูด (&quot;...&quot;) เหมาะสำหรับการค้นหาคำ Keyword ที่มีลักษณะเป็นประโยควลี ที่เราต้องการให้...
การค้นหาด้วยคำว่า OR เป็นการสั่งให้ Google ค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่องแ...
 
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

การใช้งานของ Google

934 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

การใช้งานของ Google

 1. 2. 1. นายพรพิชิต ประดับพันธุ์ 52814402004 2. นายพัฒนะ บุตรลานช้าง 52814402005 3. นายพิสันต์ เพ็งพันธ์ 52814402006 4. นางสาวสุพัตตรา กุลวงศ์ 52814402036 5. นางสาวสุณิสา เกตุมาชม 52814402053 ค . บ . คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 2 ปี 2
 2. 3. วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
 3. 4. <ul><li>เครือข่ายของ Google คือกลุ่มของเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ เช่น โปรแกรมอีเมลและบล็อก ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Google ในการแสดงโฆษณา AdWords ผู้ลงโฆษณามีตัวเลือกในการแสดงโฆษณาของตนใน Google และเครือข่ายของ Google โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม </li></ul><ul><li>โฆษณา AdWords มีการจัดตำแหน่งโดยพิจารณาจากการค้นหาหรือเนื้อหาเว็บไซต์ ดังนั้น เครือข่ายของ Google จึงมีองค์ประกอบสองอย่าง ได้แก่ เครือข่ายการค้นหาและเครือข่ายดิสเพลย์ </li></ul>
 4. 6. เว็บ ( Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก รูปภาพ ( Images) เป็นการค้นหารูปภาพจากการแปลคำ Keyword กลุ่มข่าว ( News) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในข่าว สารบบเว็บ ( Web Directory) Google มีการจัดประเภทของเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่
 5. 7. <ul><li>การค้นหาโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะใช้คำ Keyword เป็นเครื่องมือในการนำทางการค้นหาอย่างเดียว แต่ถ้าเรารู้จักใช้เครื่องหมายบางตัวร่วมด้วย ก็จะทำให้ขอบเขตการค้นหาของ Google แคบลง ทำให้เราได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น เครื่องหมายที่สามารถนำมาช่วยในการค้นหาได้ </li></ul>
 6. 8. การค้นหาด้วยเครื่องหมายบวก (+) เหมาะสำหรับการค้นหาคำ Keyword ที่มีลักษณะเป็นตัวเชื่อม เพราะโดยหลักการทำงานของ Google แล้ว Google จะไม่ค้นหาคำประเภทตัวเชื่อม เช่น at, with, on, what, when, where, how, the, to, of ถึงแม้ว่าเราจะมีการระบุเหล่านี้ลงใน Keyword ด้วยก็ตาม
 7. 9.     การค้นหาด้วยเครื่องหมายลบ ( - ) จะช่วยให้เราสามารถตัดเรื่องที่เราไม่ต้องการ หรือไม่เกี่ยวข้องออกไปได้ เช่น ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่องแก่ง แต่ไม่ต้องการ การล่องแก่งที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตาก ให้เราพิมพ์ Keyword ว่า ล่องแก่ง - ตาก ( เช่นเดียวกับเครื่องหมาย + ต้องเว้นวรรคก่อนหน้าเครื่องหมายด้วย ) Google จะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่องแก่ง แต่ไม่มีจังหวัดตากเข้ามาเกี่ยวข้อง
 8. 10. การค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูด (&quot;...&quot;) เหมาะสำหรับการค้นหาคำ Keyword ที่มีลักษณะเป็นประโยควลี ที่เราต้องการให้มันแสดงผลทุกคำในประโยค โดยไม่แยกคำ เช่น ถ้าเราต้องการหาเว็บไซต์เกี่ยวกับเพลงที่มีชื่อว่า If I Let You Go ให้พิมพ์ว่า &quot; If I Let You Go&quot; Google จะทำการค้นหาประโยค &quot; If I Let You Go&quot; ทั้งประโยคโดยไม่แยกคำค้นหา
 9. 11. การค้นหาด้วยคำว่า OR เป็นการสั่งให้ Google ค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ้าเราต้องการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่องแก่ง ทั้งในจังหวัดตาก และปราจีนบุรี ให้เราพิมพ์ Keyword ว่า ล่องแก่ง ตาก OR ปราจีนบุรี Google จะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการล่องแก่งทั้งในจังหวัดตาก และกาญจนบุรี

×