Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Зразок схеми презентації для МАН

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Зразок схеми презентації для МАН

 1. 1. Орієнтовна схема презентації науково-дослідницької роботи учня-члена Малої академії наук України
 2. 2. Тема науково- дослідницької роботи Роботу виконав: прізвище, ім’я, по батькові, учень ___ класу назва навчального закладу Науковий керівник: прізвище, ім’я, по батькові, посада місце роботи ілюстрація
 3. 3. Чітке тезове обґрунтування актуальності досліджуваної проблеми Актуальність проблеми 2 ілюстрація
 4. 4. Науковий апарат • Об’єкт дослідження: текст … . • Предмет дослідження: текст … . • Мета дослідження: - теоретично обґрунтувати …; - вивчити …; - розробити … . • Гіпотеза: текст … . 3
 5. 5. Завдання 1. Здійснити теоретичний аналіз … 2. Визначити … . 3. Експериментально перевірити … . 4. Розробити … . 4
 6. 6. На виконання першого завдання • Теоретичний аналіз наукової літератури, інших джерел дозволив визначити зміст понять “…”, “…”, “…” та ін., а також … . • У ході дослідження висвітлено основні аспекти …. • Встановлено, що … . 5
 7. 7. О с н о в н і п о н я т т я • …(термін) – це … . • …(термін) – це … . • …(термін) – це … . ілюстрація 6
 8. 8. На виконання другого завдання • Застосовано методи … . • У ході дослідження нами визначено та проаналізовано … . • Встановлено, що … . Ці дані ми враховували при проведенні експерименту. • Встановлено, що … . 7
 9. 9. Загальні ознаки • Текст … : • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . ілюстрація 8
 10. 10. Основні характеристики Текст: • - текст … ; • - текст … ; • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . Текст: • - текст … ; • - текст … ; • - текст … . ілюстрація 9
 11. 11. На виконання третього завдання • Аналіз результатів експерименту дав підстави зробити висновок, що … . • Нами було визначено … . • За результатами експерименту нами розроблені … . 10
 12. 12. Результати дослідження … Діаграма Графік ілюстрація Діаграма 11
 13. 13. На виконання четвертого завдання • За підсумками дослідження … ми розробили рекомендації щодо … . ілюстрація 12
 14. 14. Висновки 1. Текст … . 2. Текст … . 3. Текст … . 4. Текст … . ілюстрація 13
 15. 15. ілюстрація Дякую за увагу!

×