Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Så skapar du en smart webborganisation med delat informationsansvar

973 vues

Publié le

På Webbdagarna Offentlig sektor den 14/10 2015 pratar Maria Sognefors om hur man kan tänka runt centralisering kontra decentralisering av webborganisation.

Publié dans : Internet
 • Can You Spare 1 Minute Per Day? If you have a few spare minutes per day, we have some very exciting news for you! ■■■ http://t.cn/A6PnIGtz
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Så skapar du en smart webborganisation med delat informationsansvar

 1. 1. Så skapar du en smart webborganisation med delat informationsansvar
 2. 2. Maria Sognefors, 7minds  VD och konsult på 7minds.  Jobbar som digital strateg, beställarstöd, och kravställare.  Jobbat med flera inom offentlig sektor, exempelvis Karlstads kommun, Norrtälje kommun, Värmdö kommun och Trafikanalys.
 3. 3. 7minds 7minds hjälper organisationer att nå sina mål genom att stötta beställaren och redaktören i webbprojektet och i vardagen. Digital strategi Webb‐ projektledare Utbildning Beställarstöd Webb‐ organisation Innehåll
 4. 4. Dagens organisationer Ledning Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Information/ Kommunikation
 5. 5. Behöver vi centralisera? Eller räcker det att tänka annorlunda?
 6. 6. Har vi ett problem? Gör en nulägesanalys
 7. 7. Bidrar vi med den nytta som besökaren förväntar sig?
 8. 8. Vad ska analysen innehålla?  Är vi nöjda med webben?  Vad kostar innehållet att underhålla?  Vad upplever redaktörerna runt sin roll?  Vad jobbar man med centralt?
 9. 9. Är vi nöjda med webben? Är kvaliteten bra? Förstår era besökare? Når ni era mål? Är informationen aktuell? Hjälper ni besökarna att lösa sina problem? Hittar de vad de söker? Underhåller ni information som ingen använder?
 10. 10. Vad kostar er webb? Utveckling Drift Licenser Support Redaktörsarbete
 11. 11. Vad tycker redaktörerna?  Har de tid?  Vad lägger de sin tid på?  Tycker de att det är roligt?  Har de den kunskap som krävs?  Har de stort behov av support?  Får de stöd av sin chef?
 12. 12. Vad gör centrala roller?  Strategiskt arbete  Verksamhetsutveckling  Producerar innehåll  Etablerar nya kanaler  Följer upp statistik och föreslår förändringar  Hanterar buggar och förändringar  Utbildar redaktörer  Supportera redaktörer
 13. 13. Analysen ska bli underlag för beslut
 14. 14. Måste vi centralisera?
 15. 15. Vad kostar en redaktör/skribent? 100% 8 års erfarenhet 60% 4 års erfarenhet 10% 2 års erfarenhet Vanliga & Enklare uppgifter Enklare Sällan- uppgifter Avancerade Sällan - uppgifter
 16. 16. Sätt mål för att lösa problemet!
 17. 17. Vad krävs?  Redaktörer: – som är engagerade. – med kunskap om kommunikation och digitala medier. – som har lust att lära. – med gemensamma och mätbara mål. – med förståelse för målgruppen. – som utvärderar och följer upp.  Tydligt mandat och fungerande processer.
 18. 18. Detta innebär…  Webbredaktörer behöver ledarskap som kan deras grej.  De behöver ständig vidareutveckling.  De behöver utbyta erfarenheter av de som jobbar med samma sak.  De behöver mandat att äga informationen.  De behöver tid.
 19. 19. Inspireras av matrisorganisationer Ledning Avdelning Avdelning Avdelning Avdelning Information/ Kommunikation
 20. 20. Hur kommer man dit? Ledning och chefer måste förstå nyttan! Har du ledningen med dig går det enklare.
 21. 21. Men hua vad jobbigt, måste jag?
 22. 22. Börja i parallella spår
 23. 23. Alliera dig med rätt människor  Hitta personer som du vet är duktiga och som vill.  Hitta de som har ”rätt” chefer.  Jobba tillsammans med dessa.  Jobba för ett positivt arbetsklimat tillsammans.  Ge människor mandat.  Ta bort energiläckage.  Ta en och annan smäll.
 24. 24. Parallellt med det…  Hjälp chefer att förstå.  Mät och utvärdera.  Visa på kostnader.  Visa på vilka effekter förbättringar ger.  Låt chefer göra prao.  Visa på exempel från andra.
 25. 25. Leta inte efter facit, för det finns inte!
 26. 26. Karlstads kommun  Ny organisation i och med ny webb 2012.  Allt innehåll skrevs om.  Från 500 till ca 150 redaktörer.  Huvudredaktörer på varje förvaltning (9st)  Varje huvudredaktörer ansvarar för sina redaktörer när det gäller support och coachning.  Central Webbstrateg och Systemförvaltare hjälps åt att stötta med innehållsfrågor och rena systemfrågor.
 27. 27. Webbstrateg Kommunikations -chef Förvaltnings- kommunikatör Förvaltnings- kommunikatör RedaktörRedaktör Karlstads kommun Redaktör Förvaltnings- kommunikatör Förvaltnings- kommunikatör Redaktör IT-chef Systemförvaltare
 28. 28. Norrtälje kommun  Ny organisation i om med ny webb 2015.  Ny avdelning som bara jobbar digitalt inom kommunikation.  Målgruppsägare som är bryggan mellan medborgarna och kommunen.  Ca 40 redaktörer på inom olika förvaltningar.  Alla ska jobba minst 15% av sin tid med webb.  Allt innehåll skrevs om.  Gick från 10 000 sidor till ca 2000.
 29. 29. Digitalchef E-tjänster Kommunikations chef Målgrupps- ägare Målgrupps- ägare RedaktörRedaktör Sakkunnig Sakkunnig Innehållsgruppen Digitalt strategiarbete Norrtälje kommun IT-chef KC-chef Styrgrupp Digital kommunikation Redaktörsan svarig
 30. 30. Några små tips på vägen  Sätt upp mål.  Skriv tydlig arbetsbeskrivning och ge mandat.  Låt människor söka till uppgiften som webbredaktör.  Se till att man måste avsätta minst 20% av sin arbetstid.  Skriv kontrakt med personen och chefen.  Jobba med ledarskapet och träffa webbredaktörerna ofta.  Låt människor att växa in i sin roll.  Höj statusen på rollen.  Ha tålamod.
 31. 31. Tack för allt! maria@7minds.se www.7minds.se Twitter: @msognefors Facebook: www.facebook.com/7mindsab

×