Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Proverbs 31 Bible Study for Women

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Women of Wisdom Book: TOC
Women of Wisdom Book: TOC
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Berean Guide (20)

Publicité

Plus récents (20)

Proverbs 31 Bible Study for Women

 1. 1. Proverbs 31 Bible Study for Women
 2. 2. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya
 3. 3. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Valuable more than rubies. May halaga higit sa mamahaling ruby. Trustworthy. Mapagkakatiwalaan.
 4. 4. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila’y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana
 5. 5. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Patuloy na gumagawa ng mabuti Consistently Good Masipag Diligent
 6. 6. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Tulad ng isang barko puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar Bago pa sumikat ang araw at inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong ng bahay
 7. 7. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Maaga gumising Early riser Maingat at ma-asikaso sa pagkain Nutriciously Conscious
 8. 8. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Matamnan niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad, ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayunma’y naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw
 9. 9. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Nagtatanim at handa lagi sa pinansiyal Financially Prepared Maingat sa pangangatawan Physically Fit
 10. 10. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Sa kanya’y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hatinggabi ‘y makitang nagtitiyaga. Siya’y gumagawa ng mga sinulid, at humahabi ng sariling damit.
 11. 11. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Matiyaga sa trabaho Perservering finishes work til night Nagsusulsi ng sariling damit Makes her own clothes
 12. 12. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Matulungin siya sa mahirap, at sa nangangailanga’y bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang tagginaw, pagkat ang sambahayan niya’y may makapal na kasuotan
 13. 13. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Matulungin sa mahirap Open for the needs of the poor Ligtas ang tahanan Secure house and house help safe
 14. 14. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa’y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan.
 15. 15. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Masinop sa pag-hanap ng kabuhayan Enterpreneurial Ginagalang ang asawa Respectable Husband
 16. 16. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal
 17. 17. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Masinop sa pag-hanap ng kabuhayan Enterpreneurial
 18. 18. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw
 19. 19. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Matalino at maingat na pananalita Wise and Careful speech
 20. 20. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak: Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila’y nakahihigit ka
 21. 21. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Iginagalang ng anak Respected by sons
 22. 22. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaing gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan.
 23. 23. Proverbs 31 Ang Huwarang Maybahay May banal na pagkatakot sa Panginoon Fears the Lord

×