Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

100118 åLidhem Den HåLlbara Kulturstadsdelen

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (18)

Publicité

Similaire à 100118 åLidhem Den HåLlbara Kulturstadsdelen (20)

Plus par Mattias Larsson (20)

Publicité

100118 åLidhem Den HåLlbara Kulturstadsdelen

 1. 1. Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen Umeås ansökan till Delegationen för hållbara städer 18 januari 2010 Albert Edman
 2. 2. Umeå – Hållbar stadsutveckling • Samverkan över alla gränser • 200 000 invånare 2050 • Utveckla och förvalta attraktiva och miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara hus och boendemiljöer • Medborgarengagemang • Tätare stad framför stadsutbredning • Kultur som drivkraft för utveckling
 3. 3. Umeå. More Sustainable Buildings. Vision: Umeåregionen ska vara världsledande på hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat 2020. Anders Nyqvist Arkitektkontor AB, AB Bostaden, Akademiska Hus Norr AB, Bosyn, Byggma Group, Energi & Miljöteknik i Sävar AB, ESAM AB, Fastighetsbyrån, HSB Umeå, Kapitelet Invest AB, KM Järnäsklubb AB, LINK- arkitektur, Länsförsäkringar Västerbotten, Länstyrelsen, Nandorf Miljökonsult, NCC Construction Sverige AB, Nordea, Peab Sverige AB, Realistic Form Noise AB, Riksbyggen, Saint-Gobein Isover AB, Skellefteå Kommun, Stiftelsen Pergola, Svensk Fastighetsförmedling, Sveriges Byggindustrier, Svensk Byggtjänst AB, SWECO, Svenska Harmonihus AB, Svenska Termoträ AB, TM-konsult, Tyréns, UMEVA, Umeå Energi, Umeå Universitet, Umehem AB, White Arkitekter AB, WSP www.hallbarahus.se
 4. 4. Klimatpartnerskap Ålidhem Nya krav i upphandlingar Förnybar fjärrvärme Miljöfokus 2016 Sol, vind och vatten
 5. 5. Julafton 2008 Ålidhem - projektområdet …like a phoenix from the ashes…
 6. 6. Om projektet - 1 % av Umeås befolkning • 545 bostäder, 140 nya - 405 renoverade • Ålidhem - byggt 1966-1973 • Ung, internationell stadsdel • Totalt 6 000 invånare • I huvudsak hyresrätter • Stadsdelscentrum • Strategisk regional placering – Norra Sveriges största arbetsplats – Regional flygplats – Snabbtågsstation
 7. 7. Åtgärder i ansökan 1 Nya Geografigränd 2 Innovativa tätningsmaterial 3 Sadeltak med solceller/stadsdelsvindkraft 4 Individuell el/varmvattenmätning 5 Miljöhus 6 Vinterträdgård 7 Energieffektiv LED-belysning 8 Fjärrvärmedrivna vitvaror 9 Intelligent effektstyrning, fjärrvärme 10 Laddhybrider i Umeå 11 Parker och mellanrum 12 Grön-vitt GC-stråk 13 Omvandling Studentvägen 14 Lågenergiförskola
 8. 8. Energisystemsyn Ålidhem
 9. 9. Umeås ansökan Utgångspunkter • Klimat- och energisystemsyn (baseline) – Primärenergi / Minskad elanvändning – Förnybar energiproduktion (sol/vind) • Socialt rättvis och attraktiv – Utemiljöer – Delaktighet, trygghet, tillgänglighet – Transportstrategi (cykel/bilpool) – Engagera de boende - feedback – Engagera boende i Umeå - mötesplatser – Binda ihop, förtäta stadsdelar (Studentvägen) • Ekonomisk tillväxt och affärsutveckling – Studiebesök/Technical visits – Lokala företagsnätverk – Innovativa metoder/teknik – implementering – Förbättrad kommunikation till service
 10. 10. Nybyggnationer
 11. 11. Parker och mellanrum
 12. 12. Hållbara transporter
 13. 13. Umeå – nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling Ålidhemsprojektet idag • Förprojektering och mätningar, åtgärder i ansökan • Samverkan Konstnärligt campus – Arkitekthögskolan – Designhögskolan – Konsthögskolan – HumLabX • Technical visits-organisation • Utredning pilotbana Spårtaxi

×