Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

There be Dragons

1 381 vues

Publié le

Dit voorjaar wordt er een film uitgebracht met de heilige Jozefmaria Escrivá, de Stichter van het Opus Dei, als een van de hoofdpersonen. De thema’s zijn de Spaanse burgeroorlog, liefde en vergeving; de regisseur is Roland Joffe (o.a. The Mission).
Deze presentatie geeft een overzicht van websites, persberichten en korte video's en trailers die tot nu toe (februari 2011) beschikbaar zijn.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

There be Dragons

 1. 1. Een overzicht Februari 2011CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 1 datum: 11 februari 2011
 2. 2. Inhoud wikipedia de film persberichten links naar trailers links naar websites ten slotteCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 2 datum: 11 februari 2011
 3. 3. Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/There_Be_DragonsCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 3 datum: 11 februari 2011
 4. 4. De inhoudThere Be Dragons is een epische actiefilm en romance die zich afspeeltin het roerige Spanje van de Burgeroorlog. Het verhaal gaat over hetleven van twee jonge mensen, Josemaria Escriva (Charlie Cox) enManolo Torres (Wes Bentley), jeugdvrienden die zich van elkaarvervreemden tijdens de politieke onrust van het vooroorlogse Spanje envaststellen dat ze bij het uitbreken van de burgeroorlog tegenover elkaarblijken te staan. Josemaria kiest vrede, wordt priester en zet zich in omde boodschap van verzoening te verspreiden door het Opus Dei (Werkvan God) te stichten.Manolo kiest oorlog en wordt spion voor de fascisten. In die periodewordt hij geobsedeerd door de mooie Hongaarse revolutionaire Ildiko, diezich uit overtuiging en met passie heeft aangesloten bij de linkse militia.Maar Ildiko wijst hem af en valt voor de charmes van de moedige militial-eider Oriol. Uit jaloezie begeeft Manolo zich op het pad van verraad.Hij begaat gruwelijke daden die hem de rest van zijn leven blijvenachtervolgen. Alleen op Manolo’s sterfbed zal Josemaria’s boodschapvan vergeving een diepe indruk maken op hemzelf en op zijn van hemvervreemde zoon, die dan pas voor het eerst hoort over het duistereverleden van zijn vader.Als de persoonlijke en nationale strijd woeden, botsen de levens van dehoofdrolspelers en komen hun diepste twijfels aan het licht. Alleen danworden zij geconfronteerd met de ultieme keuzes die kunnen leiden tottragedie of triomf en kans op uiteindelijke verzoening. CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 4 datum: 11 februari 2011
 5. 5. De inhoud Charlie CoxThere Be Dragons’ Regisseur Roland Joffé regisseerde eerder deinternationaal zeer succesvolle films films: The Mission (met Robert DeNiro en Jeremy Adams, met zeven Academy Awards-nominaties en Wes Bentleywinnaar van La Palme d’Or in Cannes) en The Killing Fields (winnaar vandrie Acadamy Awards).De film heeft een sterrencast met jonge acteurs zoals: Charlie Cox(Stardust), Wes Bentley (American Beauty), Rodrigo Santoro (300) enOlga Kurylenko (Quantum of Solace). Daarnaast verlenen vele ander Olga Kurylenkogetalenteerde experts hun talenten onder wie: Academy Award-winnaarEugenio Zanetti (Restoration) als art director, Academy Award-winnaarYvonne Blake (What Dreams May Come) als kleding- en kostuumont-werper en Academy Award-winnaar Michelle Burke (Quest for Fire,Dracula) als visagist. Rodrigo Santoro CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 5 datum: 11 februari 2011
 6. 6. Nu: 24-8-2010http://www.nu.nl/filmnieuws/2067536/film-over-oprichter-opus-http://www.nu.nl/filmnieuws/2067536/film-over-oprichter-opus-dei.htmlCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 6 datum: 11 februari 2011
 7. 7. Nu: 24-8-2010ArgentiniëDat heeft de Amerikaanse krant The New York Times gemeld. De opnamen van de film Laten er draken zijn hebben inArgentinië plaats.Een lid van Opus Dei heeft het idee ervoor geleverd en de film wordt voor een deel geproduceerd en betaald door deorganisatie. Ook is een priester van Opus Dei als adviseur op de set aanwezig.Joffé benadrukte tegenover de krant echter dat hij en niet Opus Dei bepaalt wat er in de film komt.AtheïstDe regisseur, die zichzelf beschouwt als een wankelmoedige atheïst, zegt dat hij geen overzicht van Balaguers leverwilde maken, maar dat hij nieuwsgierig is geworden door de opvattingen van de priester over de kracht van vergeving enhet vermogen van iedere mens om heiligheid te verwerven.Opus Dei (Latijn voor Gods Werk) gaat ervan uit dat mensen in hun gewone werk een pad naar heiligheid kunnen inslaan,als zij een veeleisend regime van religieuze praktijken volgen.FrancoSommige historici hebben Balaguer collaboratie met dictator Francisco Franco verweten, die in de burgeroorlog deaanhangers van de linkse regering versloeg en tot zijn dood in 1975 in Spanje aan de macht bleef.Joffé zegt na uitvoerig onderzoek tot de conclusie te zijn gekomen dat Balaguer alles probeerde te vermijden wat de positievan de kerk in gevaar zou brengen, maar dat hij zich niet met de politiek wilde bemoeien.SlachtpartijDe aanhangers van Opus Dei zijn blij dat een regisseur als Joffé aandacht aan hen besteedt. Hij staat bekend als eenfilmer die ethische kwesties aan de orde stelt.Zo gaat The Killing Fields over de slachtpartij onder de Cambodjanen door de Rode Khmer (1975-1979) en komt in TheMission het werk van paters jezuïeten aan de orde, die het opnemen voor Zuid-Amerikaanse indianen die door Portugeseslavenhandelaars worden bedreigd.http://www.nu.nl/filmnieuws/2067536/film-over-oprichter-opus-http://www.nu.nl/filmnieuws/2067536/film-over-oprichter-opus-dei.htmlCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 7 datum: 11 februari 2011
 8. 8. Volkskrant: 24-8-2010http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/352669/2009/08/24/Film-over-oprichter-Opus-http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/352669/2009/08/24/Film -over-oprichter-Opus-Dei.dhtml CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 8 datum: 11 februari 2011
 9. 9. Film totaal 15-9-2010, met link naar trailer http://www.youtube.com/watch?v=iIAO_oEC5qAhttp://www.filmtotaal.nl/artikel.php?id=19073CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 9 datum: 11 februari 2011
 10. 10. Interview met Roland Joffé op 1-1-2011 http://www.youtube.com/watch?v=iIAO_oEC5qACSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 10 datum: 11 februari 2011
 11. 11. Interview met Roland Joffé op 1-1-2011 http://www.slideshare.net/CSRsource/joffe-over-there-be- http://www.slideshare.net/CSRsource/joffe-over-there-be-dragonsCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 11 datum: 11 februari 2011
 12. 12. indieWIRE, 19-1-2011 http://www.indiewire.com/article/2011/01/19/samuel_goldwyn_to_slay_joffes_dragons_in_usCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 12 datum: 11 februari 2011
 13. 13. plinthos.blogspot.com 2-2-2011 http://plinthos.blogspot.com/2011/02/there-be-dragons.htmlCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 13 datum: 11 februari 2011
 14. 14. plinthos.blogspot.com 2-2-2011 http://plinthos.blogspot.com/2011/02/there-be-dragons.htmlCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 14 datum: 11 februari 2011
 15. 15. trailers http://www.youtube.com/watch?v=z17OEqbrOOQCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 15 datum: 11 februari 2011
 16. 16. Film totaal 15-9-2010, met link naar trailerhttp://www.youtube.com/watch?v=tk05XVC1EtY&feature=player_embedded#!CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 16 datum: 11 februari 2011
 17. 17. Film totaal 15-9-2010, met link naar trailerhttp://www.youtube.com/watch?feature=iv&v=FhzYHnfViAQ&annotation_id=annotation_145825 CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 17 datum: 11 februari 2011
 18. 18. trailers http://www.youtube.com/watch?v=nqgYh3rf9y0CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 18 datum: 11 februari 2011
 19. 19. De officiële website http://dragonsresources.com/CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 19 datum: 11 februari 2011
 20. 20. Nuttige links (korte videos) http://www.youtube.com/watch?v=oK1NANzzZ0M&feature=channelCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 20 datum: 11 februari 2011
 21. 21. Nuttige links (korte videos) http://www.youtube.com/josemariaescrivaCSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 21 datum: 11 februari 2011
 22. 22. Informatie over de heilige Jozefmaria http://www.nl.josemariaescriva.info/CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 22 datum: 11 februari 2011
 23. 23. ten slotte I30 jaar na de burgeroorlog in een huiskamer in Villa Tevere in Rome.De samensteller van dit overzicht had als student een reeks informeleontmoetingen met Jozefmaria Escrivá, een gewone priester. De heilige Jozefmaria met een groep studenten, maart 1970 CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 23 datum: 11 februari 2011
 24. 24. ten slotte II70 jaar na de burgeroorlog inRome:Op 6 oktober 2002 werd JozemariaEscrivá, door de (straks) zalige PausJohannes Paulus II heilig verklaard.Hij zei daarbij:Hij kan dan ook terecht “de heilige vanhet gewone leven” worden genoemd.Zijn leven en boodschap hebben tallozegelovigen (...) ertoe gebracht hetdagelijks werk om te vormen in gebed,in een dienst aan alle mensen en in eenweg tot heiligheid. Paus Johannes Paulus groet op 6 oktober 2002 de aanwezigen op het Sint Pietersplein. CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 24 datum: 11 februari 2011
 25. 25. ten slotte IIIDit overzicht is samengesteld doorAlfred DriessenDriessen.Alfred@gmail.com CSR: Culture, Science and Religion CSR: DragonsDeze en andere presentaties zijn tevinden op slideshareThese and other presentations can befound at slideshare:http://www.slideshare.net/group/csr-dragons CSR: Culture, Science and Religion Dragons.ppt pagina 25 datum: 11 februari 2011

×