Publicité

Proces zmiany w terapii.ppsx

AGRADO1
31 Dec 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Proces zmiany w terapii.ppsx

 1. Proces przemiany osoby, która podjęła terapię Opracowała: Dorota Oboza
 2. ZMIANY W SCHEMATACH EMOCJONALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój przerażenie lęk rosnąca otwartość emocjonalna zaufanie
 3. ZMIANY W SCHEMATACH EMOCJONALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój żal i przygnębienie smutek żal i smutek uzyskuje określony sens i znaczenie
 4. ZMIANY W SCHEMATACH EMOCJONALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój bezsilność budzące się poczucie wiary w siebie
 5. ZMIANY W SCHEMATACH EMOCJONALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój zażenowanie odwaga wyrażania myśli wyrażanie uczuć
 6. ZMIANY W SCHEMATACH EMOCJONALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój poczucie winy, wyrzuty sumienia sumienie, które różnicuje
 7. ZMIANY W SCHEMATACH EMOCJONALNYCH Osoba na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój znudzenie i znużenie nieufność, wrogość, wycofanie dostrzeganie twórczych aspektów życia zaufanie, otwartość, życzliwość
 8. ZMIANY W OBRAZIE SIEBIE Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój niskie poczucie własnej wartości rosnące poczucie wartości własnej osoby
 9. ZMIANY W POSTAWACH MORALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój przemilczanie ukryw anie szczerość, otwartość prawd o- mówn ość
 10. ZMIANY W POSTAWACH MORALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój poniżanie, osądzanie, odbieranie godności i szacunku szanowanie, docenianie, uznawanie, chwalenie
 11. ZMIANY W POSTAWACH MORALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój kradzież, przywłaszczenie plotkow anie, obmawi anie uczciwość mówieni e wprost do osoby
 12. ZMIANY W POSTAWACH MORALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój wyszydzanie, wyśmiewanie, prowokowani e, atakowanie rozumienie, wyjaśnianie, wspieranie, empatia
 13. ZMIANY W POSTAWACH MORALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój chciwość, egocentryzm Przywłas zczenie, zagarnia nie dzielenie się, altruizm uczci wość
 14. ZMIANY W POSTAWACH MORALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój niecierpliwość, żądanie natychmiastowe j gratyfikacji cierpliwość, umiejętność odkładania przyjemności
 15. ZMIANY W POSTAWACH MORALNYCH Na początku terapii Pod koniec terapii, zdrowie i rozwój unikanie systematycznego wysiłku, lenistwo unikanie odpowied zialności, działania systematyczna, wytrwała praca odpowied zialność za myśli, uczucia
 16. DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
Publicité