Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Imstc Sunum 1

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Why Content Marketing Fails
Why Content Marketing Fails
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 34 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Imstc Sunum 1 (20)

Publicité

Imstc Sunum 1

 1. 1. Kısaca hakkımızda fark yaratmak için; istekli olmak, Herkes her şeyi yapabilir. Ama çok çalışmak, birikim sahibi olmak ve zamanla edinilen bilgileri iyi kullanabiliyor olmak gerekir. İstanbul Medical Support,Training & Organization Center’da pazarlama ve bilim arasındaki dengeyi sağlayan; mediko marketing hizmetleri başta olmak üzere, eğitim ve organizasyonda deneyimli kadromuzla tecrübe ettiğimiz bilgileri ve fark yaratacak projeleri hizmetinize sunuyoruz.
 2. 2. Sevdiğimiz bazı sözler “Labor omnia vincit improbus” Güçlü bir çalışma ve emek ile her şeyin üstesinden gelinir " Qui non proficit, deficit” İleri gitmeyen geri kalır " Omnium rerum principia parva sunt” Her şeyin ama her şeyin bir başlangıcı vardır " Veritatem dies aperit” Zaman gerçeği açığa çıkarır
 3. 3. Neler yapıyoruz ? Medikal destek Eğitim Medikal & Koordinasyon Tasarım Mediko Medikal Pazarlama Kalıcı Canlı Medya Marketing Farmakovijilans materyaller Programları Danışmanlık Eğitimler Eğitimleri Danışmanlık Akılcı İlaç Kişisel Web Kullanımı Eğitimler Tasarım Medikal Ajans Ruhsatlandırma Hizmetleri Hizmetleri Tıbbi araştırma ve istatistik hizmetleri
 4. 4. Medikal destek ve koordinasyon
 5. 5. Mediko- Marketing Danışmanlık Bir ilaç firmasının satış ve pazarlama kabiliyeti yükseltilmek istendiğinde, pazarlama ve bilim arasındaki dengeyi sağlamak ilk aşama olmalıdır. Uzman bir ilaç grafik stüdyosu ve çeşitli ortaklar tarafından desteklenen IMSTC, ilaç pazarlamada kusursuz bir araç haline gelmiştir IMSTC olarak; Temel unsurlarımızı “başarı, gerçeklik, ahlak, dürüstlük” koruyarak, ilaç firmalarının pazarlama ve satış hedeflerine ulaşmaları için pek çok araç sağlarız.
 6. 6. Mediko Marketing Danışmanlık IMSTC’nin bilimsel ekibi sizin için;  Tasarlayacak,  Pazarlama strateji ve taktiklerinin uygulanması sağlayacak ve  Hedefe destek olacaktır.
 7. 7. Mediko Marketing Danışmanlık I.Basamak İlaç firmalarının pazarlama biriminden, çalışılacak ürün/ürünler ile ilgili bilgiler alınır: • Pazar analizi • Pazarlama hedefleri • Geri bildirimler • Ürün konumlandırması • Strateji ve taktikler Bu bilgiler doğrultusunda, firmanın ürün yöneticisi ile birlikte hangi medikal söylemlerin yapılabileceğine karar verilir.
 8. 8. Mediko Marketing Danışmanlık II.Basamak a) IMSTC; ürün ile ilgili “iddia”ların bilimsel kanıtlarını araştırır.Bunun için pek çok literatür, bilimsel yayın, kitap taranır. b) Araştırmalar sonucunda, bilimsel kanıta dayandırılan söylemler, basılı ve görsel materyallerde (broşürde, ünite sunumlarında, afişlerde..) yer alacak şekilde düzenlenir. c) IMSTC; grafik tasarım hizmeti de sunmaktadır. Yazılı/görsel materyallerin baskıya hazır hale getirir.
 9. 9. Taslaklar Hazırlanır
 10. 10. Basıma Hazır Hale Gelir
 11. 11. Taslak KATARİN SON HALİ (4 YAPRAKLI YONCA) EKLENECEK
 12. 12. Taslak CİPRO SON HALİ EKLENECEK
 13. 13. Mediko Marketing Danışmanlık III.Basamak a) IMSTC; yalnızca basılı materyalleri hazırlamakla kalmaz, satış ekibinin bu bilgileri daha net kavrayabilmesi ve aktarabilmesi için; – Broşür açıklamaları – Soru-cevap kitapçıkları – İtiraz kartları hazırlar. b) Hekimler, hastalar için; farkındalık , bilgi, tanı broşürleri hazırlar. c) Ünitelerde hekimlere sunulmak üzere, slayt seti hazırlar. d) Ayrıca medikal sunum hizmeti sunar.
 14. 14. Broşür Açıklamaları
 15. 15. Hatırlatma Broşürleri
 16. 16. Farkındalık Broşürleri
 17. 17. DR SUNUMLARI
 18. 18. ÜNİTE SUNUM FOTO EKLENECEK
 19. 19. Medikal Ajans Hizmetleri İlaç firmalarının satış ve pazarlama faaliyetlerinin en başında görsel ve işitsel tanıtım gelmektedir. Bu amaçla;  Kalıcı materyaller (broşür, afiş, ürün monografları, poster, dergi- gazete ilanı, stand görselleri, gimmick)  Canlı medya programları,  Web tasarım,  Bilimsel kongreler,  Fikir Liderleri (Key Opinion Leader=KOL) bulunması ve toplantıları,  Hekimlere yönelik work-shoplar,  Şirket içi eğitim ve pazarlama toplantıları,  Ürün lansmanları hizmetlerini sunmaktayız..
 20. 20. Farmakovijilans Danışmanlık Farmakovijilans: Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalardır. – Türkiye'de Farmakovijilans çalışmaları 1985 yılından beri yapılmaktadır. – Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi (TADMER) 1987 yılında Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Uluslararası İlaç İzleme İşbirliği Merkezi’ne üye olmuştur. – 2005 yılında;“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve “Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı Sahipleri için Farmakovijilans Kılavuzu”nun yayımlanmasıyla birilikte farmakovijilansın önem ve gerekliliği daha da artmıştır. – 2005 yılında bu yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi ile birlikte TADMER adı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) olarak değişmiştir. – Ülkemizde bulunan ruhsatlandırılmış/izin verilmiş tüm beşeri tıbbi ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan : “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliliğinin izlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik”e uyma mecburiyetindedirler. IMSTC olarak; İhtiyaç duymanız halinde farmakovijilans eğitimleri, işleyişi ve takibi konusunda hizmet vermekteyiz.
 21. 21. Tıbbi araştırma ve istatistik hizmetleri  Klinik çalışma ve saha yönetimi  Çalışma dizaynı ve protokol geliştirme  Klinik proje yönetimi  Danışmanlık hizmetleri  Elektronik veri toplama <<EDC (Electronic Data Capture)>>  İnteraktif web yanıt sistemi <<IWRS (Interactive Web Response System)>>  Mevzuat desteği  Denetim, teftiş süreci ve hazırlık  Veri yönetimi  Farmakovijilans  Tıbbi yazım  Tıbbi çeviri
 22. 22. Ruhsatlandırma Hizmetleri Bir ilacın sağlık hizmetine sunulabilmesi için, önce ruhsatının alınması gerekmektedir. Ülkemizde ilaçların ruhsatlandırma işlemleri, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan ve 19.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. IMSTC olarak ruhsatlandırma hizmetlerimiz ise şöyledir:  Ruhsatlandırma başvuru dosyalarının değişiklik/varyasyon başvurularının hazırlanması KÜB & KT hazırlanması, Yurt dışında ilaç ruhsatlandırma hizmetleri, Danışmanlık hizmetleri ve diğer destek hizmetler.
 23. 23. Akılcı İlaç Kullanımı • Doğru ilaç kullanımı için; hekim, eczacı ve bu konuda hizmet veren sektörün “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda toplum bilincini arttırmaya yönelik desteğinin bulunması önemlidir. • Hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan eczacı ve ilacı uygulayan hemşire veya hasta, akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında sorumluluk sahibi taraflardır. Aynı sorumluluk, ilaç firmaları için de geçerlidir. IMSTC olarak ; doğru ilaç kullanımı farkındalığını arttıran projeler ve çalışmalar ile hizmetinizdeyiz.
 24. 24. Eğitim
 25. 25. Medikal Eğitimler & Pazarlama Eğitimleri & Kişisel Eğitimler Kapsamlı tıbbi eğitim materyalleri ve ürün monografları ile;  Farklı hedef kitlelerine yönelik medikal eğitimler: – Hekimlere yönelik eğitimler, ürün lansmanları, kurslar, bilimsel toplantılar, work shoplar, ürün sunumları – Hemşire ve eczacılara yönelik, ürün eğitim ve tanıtım sunumları, bilimsel toplantılar, kurslar – Hastalara yönelik,toplantılar, eğitim ve kurslar  Şirket içi eğitimler: – Saha Kadrosuna yönelik: ürün lansmanları, medikal eğitimler, pazarlama eğitimleri – Ürün Yöneticilerine yönelik: medikal ve pazarlama eğitimleri vermekteyiz.
 26. 26. Tasarım
 27. 27. Medikal Tasarım  İlaç firmalarının satış ve pazarlama faaliyetlerinin en başında; tanıtıcı ve bilgilendirici materyal kullanımı gelmektedir.  IMSTC; bu alanda kullanabileceğiniz her türlü ( basılı, işitsel, görsel) materyalin hazırlanmasında hizmet vermektedir. – Broşür – Afiş – Literatür – Ürün sunum grafikleri – Stand görselleri – Dergi , gazete ilanları – Gimmick görselleri Amacımız; medikal içerikten, ürün tasarımına kadar her şeyi tek bir adreste toplamak: IMSTC
 28. 28. Medikal Tasarım  Varolan konsept üzerinden yeni materyaller tasarlandığı gibi  Ürün için yeni farklı konseptler, ürün imajları yaratılmaktadır

×