Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Riski un to samazināšana eksporta tirgos

209 vues

Publié le

Riski un to samazināšana eksporta tirgos/ Valdis Pumpurs, Seccredo

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Riski un to samazināšana eksporta tirgos

 1. 1. Riski un to samazināšana eksporta tirgos
 2. 2. 2 PAR MUMS 6358 428 Seccredo ir neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas strādā korporatīvo Risku, Krīžu vadības, kā arī uzņēmējdarbības drošības jomās. Seccredo personāls guvis plašu un starptautisku pieredzi risku un krīžu vadības konsultāciju jomās palīdzot Baltijas un Ziemeļeiropas lielākajiem uzņēmumiem. Ģeogrāfija Seccredo birojs atrodas Rīgā, Latvijā. Seccredo mājas tirgus ir Baltijas valstis, Ziemeļu un Austrumeiropa, kā arī Postpadomju telpa. Seccredo partnerorganizācijas un līguma konsultantu tīkls nodrošina iespēju piedāvāt Klientiem plašu riska un krīžu vadības konsultatīvo pakalpojumu klāstu dažādos pasaules reģionos. Seccredo pamata operacionālā pieredze ir Baltijas valstīs, Ziemeļeiropā, Centrāleiropā, kā arī Postpadomju telpā, īpaši Ukrainā un Krievijas Federācijā. Klienti Seccredo Klienti galvenokārt ir vadošie Ziemeļeiropas uzņēmumi finanšu, būvniecības un ražošanas, masu mediju nozarēs, kā arī juridisko un audita pakalpojumu sniedzēji. Tāpat Seccredo Klientu lokā ir arī pārtikas rūpniecības, telekomunikāciju un citu nozaru uzņēmumi. Konfidencialitāte Sadarbojoties ar klientu, tiek ievēroti konfidencialitātes nosacījumi – klientu vārdi nekad netiek izpausti trešajām pusēm. Visās savās darbībās SECCREDO strikti ievēro kā vietējās, tā arī starptautiskās likumdošanas normas, kas nereti klientiem ļauj savas tiesības aizstāvēt vietējās un starptautiska mēroga instancēs
 3. 3. 3 6358Valdis Pumpurs ir viens no SIA Seccredo dibinātājiem (2006). Kā vecākais konsultants uzņēmumam pievienojās sešus gadus vēlāk, 2012. gadā. No 2004. gada līdz 2012. gadam Pumpura kungs vadījis Drošības pārvaldi vienā no vadošajām bankām Latvijā - SEB Banka. Valdis ieņēmis vairākus vadošus amatus Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs, bijis Iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces padomnieks (2011); Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieks (2002 - 2003); Valsts policijas Kriminālpolicijas priekšnieks (2000 - 2002); Rīgas pilsētas Kriminālpolicijas priekšnieks (1998 - 2000), vairāku Kriminālpolicijas Slepkavību un smagu noziegumu izmeklēšanas struktūrvienību vadītājs un izmeklētājs. Valdis Pumpurs Partneris, vecākais konsultants, SIA Seccredo Tel.: +371 67221828 Mob.: +371 26130303 E-pasts: valdis.pumpurs@seccredo.lv
 4. 4. 4 58 Pamati lielam, veiksmīgam, starptautiski atpazīstamam uzņēmumam ir jāveido no pirmās dienas, ar ilgtermiņa perspektīvu Riski, ko bieži var identificēt jau šodien, var būt izšķiroši uzņēmuma veiksmei vai neveiksmei nākotnē Būtiski zināt un apzināties kā uzņēmums šobrīd izskatās no Klientu, Investoru un Partneru perspektīvas; un kā tas izskatīsies nākotnē. Lielais bizness un internets neko neaizmirst. BŪTISKI
 5. 5. Risku vadība – risku identifikācija, novērtēšana un prioritāšu noteikšana. Koordinēta un ekonomiski pamatota resursu izmantošana, lai uzraudzītu, kontrolētu un samazinātu nevēlamu notikumu ietekmi. Efektīvi izmantot katru iespēju. UZŅĒMUMA IESPĒJAS UN RISKI 5
 6. 6. Nevar viennozīmīgi izdalīt stabilus un nestabilus tirgus - būtiska ir efektīva risku pārvaldība Būtiskākie faktori, kas ietekmē uzņēmējdarbības operacionālos riskus: - Finanšu sistēmas stabilitāte - Likumdošanas sakārtotība - Politiskā stabilitāte - Noziedzība finansēs un ekonomikā STABILI UN NESTABILI TIRGI 6
 7. 7. NOZIEDZĪBA EKONOMIKĀ 7 Ekonomisko noziegumu pieaugums visā pasaulē
 8. 8. NOZIEDZĪBA EKONOMIKĀ 8 Pieaug apdraudēto kompāniju skaits
 9. 9. NOZIEDZĪBA EKONOMIKĀ 9 Aktīvu piesavināšanās, krāpšana, kibernoziedzība – visbiežākie apdraudējumi
 10. 10. KORUPCIJA UN KUKUĻOŠANA 10
 11. 11. RISKI 11 - Operacionālais - Tirgus - Reputācijas - Biznesa - Stratēģiskais
 12. 12. OPERACIONĀLAIS RISKS 12 - Iekšējās krāpnieciskās darbības - Arējās krāpnieciskās darbības - Nodarbinātības un darba vietu drošība - Neatbilstoša komercdarbības prakse - Materiālo aktīvu bojājumi - Darbības pārtrauktība un sistēmu defekti - Nepilnības izpildes, piegādes un procesu vadībā
 13. 13. RISKU VADĪBAS MODELIS 13
 14. 14. 1. Pazīsti valsti, vidi un kultūru – politiskā situācija, ekonomiskais stāvoklis, likumdošana, noziedzība. 2. Drošs, kompetents vietējais atbalsts. 3. Kas ir tavi potenciālie partneri ? Finanšu resursi, kapitāla izcelsme, sakari, reputācija un saikne ar sliktas reputācijas personām vai norisēm. 4. Risku vadība - kādi riski pastāv konkrētajā procesā un uzņēmējdarbībai kopumā. Koordinēta un ekonomiski pamatota resursu izmantošana, lai uzraudzītu, kontrolētu un samazinātu, nevēlamu notikumu ietekmi. Maksimāli palielināt dažādu iespēju realizāciju. MĀJAS DARBI PIRMS IENĀKŠANAS JAUNĀ TIRGŪ 14
 15. 15. Vietējie partneri – kas tie ir, cik uzticami, sakari ar nevēlamas reputācijas personām, utt. Kultūras, kuras ir relatīvi pieļāvīgākas pret korupciju un kukuļdošanu Sadarbībā ar valsts uzņēmumiem vai aģentūrām korupcijas riski ir lielāki Kompetents vietējais atbalsts VIETĒJĀS KULTŪRAS UN VIDES PĀRZINĀŠANA 15
 16. 16. Informācija no Uzņēmumu reģistra - reģistrācijas dati, amatpersonas, dalībnieki Finanšu rādītāji, darbības veids, darbinieku skaits, ķīlas un aizdevumi Informācija no publiski pieejamiem resursiem par juridiskās personas reputāciju, nevēlamiem sakariem, juridiska rakstura konfliktiem un izmeklēšanām Informācija no publiski pieejamiem resursiem par subjekta saistītām fiziskām un juridiskām personām, patiesā labuma guvējiem Reģistrēto un/vai aktuālo adrešu pārbaude uz vietas Informācija par subjekta saistīto fizisko personu un akcionāru iespējamām saistībām ar politiskām organizācijām Informācija par subjekta un tā saistīto personu nodokļu parādiem oficiālajos reģistros Informācija no publiski pieejamiem resursiem un izlūkošanas informācija par juridiskās personas saimniecisko darbību, reputāciju, nevēlamiem sakariem, juridiska rakstura konfliktiem un izmeklēšanām Izlūkošanas informācija par iespējamiem nevēlamiem sakariem ar organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu un citām nevēlamām darbībām Informācija no publiski pieejamiem resursiem un izlūkošanas informācija par saistītām fiziskām un juridiskām personām PADZIĻINĀTĀS PĀRBAUDES PAR JURIDISKAJĀM PERSONĀM 16
 17. 17. Valstu likumdošanas būtiski atšķiras - jāievēro starptautiskie un vietējie likumi - Detektīvdarbība - Personas datu aizsardzība - Ierobežojumi informācijas vākšanai par amatpersonām Izlūkošanas vai neoficiāla informācija, kas nav apstiprināta ar citiem oficiāliem avotiem, bet var būt būtiska konkrētās pārbaudes ietvaros - Reputācija - Sakari ar organizēto noziedzību 17 SVARĪGI
 18. 18. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA, NVS VALSTIS 18 - Korupcija – bieži visu problēmu cēlonis - Uzticami vietējie partneri - Likumdošanas īpatnības – «legālā izspiešana» - Absolūta risku ignorēšana – karadarbības zonas, valsts varas vakuums atsevišķos reģionos - Kapitāla izcelsme - Starptautiskās sankcijas
 19. 19. TUVIE AUSTRUMI 19 - Vietējo partneru identificēšana, personisks kontakts - Īpaši būtiskas attiecības ar vietējo sabiedrību - Fiziskās drošības un apdrošināšanas jautājumi - Starptautiskās sankcijas
 20. 20. ĶĪNA 20 - Paaugstināts krāpšanu risks - Līgumu nosacījumu neievērošana - Intelektuālā īpašuma tiesību apdraudējums - Fiziskā drošība - Pārvietošanās ierobežojumi - Krimināltiesiskās īpatnības
 21. 21. PALDIES PAR UZMANĪBU! Valdis Pumpurs Partneris, vecākais konsultants, SIA Seccredo Tel.: +371 67221828 Mob.: +371 26130303 E-pasts: valdis.pumpurs@seccredo.lv

×