Publicité

Smartare Kollektivtrafik

Head of Country Marketing, Communications and Corporate Citizenship à IBM
18 Sep 2012
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Smartare Kollektivtrafik

 1. Andreas Lundgren Corporate Citizenship & Corporate Affairs City in Motion – Exempel och intryck från andra länder © 2012 IBM Corporation
 2. IBM - En vital hundraåring 427 000 anställda 84 år i Sverige Transformerat till tjänsteföretag Lång erfarenhet av samarbete med offentlig sektor Vår budget för forskning & utveckling 3 Nobelpris Flest patent 19 år i rad © 2012 IBM Corporation
 3. En Smartare Planet för en förenklad vardag och bättre miljö INSTRUMENTERAD IHOPKOPPLAD INTELLIGENT Vi kan idag mäta, känna och se Människor, system och saker kan Vi kan analysera och få fram vilket skick i stort sett vad som kommunicera och interagera med kunskap från större och mer helst befinner sig i. varandra på helt nya sätt. skiftande informationskällor för att förutsäga och svara bättre på förändringar © 2012 IBM Corporation
 4. Ett smartare samhälle - utmaningarna är många – Befolkningen ökar – Medborgarkraven ökar – Konkurrensen ökar – Komplexiteten ökar – Riskerna ökar – Marginalerna minskar – Koordineringen blir svårare – Konsekvenserna blir värre – Ursäkterna blir färre Det går inte att jobba hårdare - måste jobba smartare och innovativt © 2012 IBM Corporation
 5. Smartare Transportsystem – viktigt för vår konkurrens Tre femtedelar av alla företag säger följande är absolut avgörande inför val av stad: – Kvalitet på telekommunikation (fysiskt kapital) – Tillgången på kvalificerad personal (humankapital)* Vid sidan av lön är dessa fem kriterier viktiga för individen inför flytt till stad enligt forskning från Världsbanken och IBM.** – Trafik – Minska trängseln i transportsystemet – Hälsa – Förbättra tillgången till patientcentrerad vård (e-hälsa) – Säkerhet – Minska brottslighet och svarstider vid nödsituation – Utbildning – Hålla hög nivå i utbildning på alla nivåer – E-tjänster – Effektivisera medborgartjänster Källa: *IBM Institute for Business Value: ”A vision of smarter cities” **IBM Institute for Business Value: ”Smarter cities for smarter growth”, Mansoor, Ali and Bryce Quillin. © 2012 IBM Corporation “Determinants of Migration. Migration and remittances: Eastern Europe and the former Soviet Union.” 2006. http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896- 1167856389505/Migration_Chapter3.pdf
 6. Hur får vi ett ännu smartare transporter med kunden i centrum? Ett smartare transportsystem sätter den enskilda resenären i fokus genom att förenkla och effektivisera resandet med personligt anpassad information, men också att göra resan i sig samt alternativen till resa mer attraktiva än resa med bil i storstadsmiljö. Förändringarna resulterar i både ekonomiska effekter och miljömässiga vinster för samhället. Personligt Informations- Samverkan anpassat insamling och ledning budskap © 2012 IBM Corporation
 7. Exempel Personlig resa hemifrån till kontoret i Göteborg. Samtrafikens ResRobot En nationell reseplanerare som innefattar alla trafikslag och har detaljerad stationsinformation. I ResRobot finns cirka 50 000 hållplatser. Systemet innefattar 99 procent av all inrikes kollektivtrafik. Källa: samtrafiken.se © 2012 IBM Corporation
 8. Exempel © 2012 IBM Corporation
 9. Exempel Den här resan vill jag göra X •Avvikelse under resan… Köp resa? Återkoppling med personligt resråd? Tilläggstjänst – ”Innan det sker” © 2012 IBM Corporation
 10. Ännu smartare transporter med kunden i centrum Genom att i exemplet lägga till: Köp av resa Återkoppling med personligt resråd – Någon tar ansvar för hela resan Tilläggstjänsten – ”Innan det sker” Trolig effekt: Jag känner mig trygg i valet att prova nå’t nytt och kommer att göra det Det handlar i grunden om följande: Personligt Informations- Samverkan anpassat insamling och ledning budskap © 2012 IBM Corporation
 11. 4 Exempel från andra delar av världen © 2012 IBM Corporation
 12. 1. Dublin bus Tillsammans med Dublin stad har IBM utvecklat ett system kring realtidsinformation. En digital kopia av verkligheten genom att: Monitorera, samlar och analysera data från 1000 bussar, 4000 sensorer i vägnätet med 700 korsningar Prognoser på hållplatstider i realtid - en ökad service till medborgarna. Projektet förväntas öka antalet resenärer i kollektivtrafiken genom att: Ha rätt informationen till resenären, rätt antal bussar på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Att knyta systemet till trafiksignaler så de prioriterar bussar ger ytterligare fördelar genomlägre kostnader och miljöutsläpp i korsningar. © 2012 IBM Corporation
 13. © 2012 IBM Corporation
 14. 2. Rörelseanalys genom information från mobilnätet 2.4 milj. Telefoner med 156 milj händelser / vecka Analys av plats för avresa och destinationer för transport planering, som hem, arbete och meningsfull platser Används för planering av ny Var folk bor tunnelbanesträckning och koordination av färdmedel. Inga statiska modeller ligger till grund längre Tillämpbart också inom t ex handeln, försäkring och säkerhet Var folk arbetar © 2012 IBM Corporation
 15. 3. Optimering av busslinjer – Clean Sheet optimization Realtidsdata insamlas från mobiltelefoner, GPS, Trafikkameror, sensorer i vägnät, bussar, tunnelbana, taxi m.m. © 2012 IBM Corporation
 16. 3. Optimering av busslinjer – med realtidsdata •Baserat på riktiga flödet optimerade vi busslinjer för ökad kapacitet Före Efter Optimeringen av busslinjer baserat på realtidsdata ger: Reducerad driftskostnad med 40% Ökad efterfrågan med 37% Reducerad pendlingstid med 60% i snitt Reducerat miljöpåverkan per resande med 40% © 2012 IBM Corporation
 17. 4. Travel Optimizer Volontärer använder en ’app’ i sin smartphone för att sända anonymt data Denna data läggs tillsammans med annan trafikdata som vägsensorer etc I retur får de personifierade reseråd och information baserat på deras resemönster © 2012 IBM Corporation
 18. Ännu smartare transporter med kunden i centrum – går att göra idag Personligt Informations- Samverkan anpassat insamling och ledning budskap Incitament Affärsmodeller Samhällsnyttan © 2012 IBM Corporation
 19. Vi lever i ett System av System - nyttja det för framtiden och vår konkurrenskraft Tillsammans bygger vi en Smartare Planet genom att: Instrumenterad Nyttja information, förutsäga problem och koordinerar resurserna Samarbete är A och O nu och i Ihopkopplad framtiden – ska vi ha en chans i globaliseringen måste vi enas inom vissa basfunktioner, t ex ett smartare transportsystem Intelligent Den som ökar värdet i sin leverans på ett hållbart sätt tillhör framtidens vinnare © 2012 IBM Corporation
 20. E-mail: Andreas.lundgren@se.ibm.com Twitter: andreaslundgr3n Mobil: 070-793 1458 © 2012 IBM Corporation
Publicité