Gimnazjum nr 11 w Lublinie
 to działanie mające na celu:
 promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka,
 zapobiegania pojawianiu się problemów ...
 ma na celu ujawnianie osób o najwyższym
ryzyku dysfunkcjonalności oraz pomaganie
im w redukcji tego ryzyka (a więc zapob...
 Rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu
dysfunkcji.
 Ma ona na celu, z jednej strony
 Przeciwdziałanie pogłębia...
Wyrabianie nawyków dbania
o zdrowie własne i innych
Kształtowanie szacunku
dla człowieka i właściwych
postaw społecznych
Kształtowanie umiejętności
rozpoznawania zachowań i sytuacji
ryzykownych oraz podejmowania
racjonalnych i odpowiedzialnych...
Poznawanie przyczyn agresji
oraz kształtowanie umiejętności
radzenia sobie z agresją
własną i innych
 Agresja, przemoc w tym cyberprzemoc
 Realizacja obowiązku szkolnego – wagary
 Palenie papierosów (w tym elektronicznyc...
 Integracja klasy
 Autoprezentacja
 Higiena dnia codziennego – zarządzanie czasem
 Jak się uczyć?
 Ja i moja rodzina ...
Budowanie dobrego klimatu w klasie poprzez integrację zespołów
klasowych
Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i inn...
 Zajęcia sportowe
 Zajęcia pozalekcyjne
 Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
 Promocja zdrowego stylu życia
 ...
1. Pogadanki wychowawcze na zebraniach.
2. Mini-prelekcje przed zebraniami (np. z lekarzem,
sędzią, kuratorem, pracownikie...
Tematy zajęć
I. Agresja – przemoc – cyberprzemoc.
1.Zrozumienie konsekwencji cyberprzemocy dotykających jej
ofiary. Poznan...
Tematy zajęć
II. Stosunek do obowiązku szkolnego – wagary,
spóźnienia, wychodzenie poza teren szkoły,
przebywanie na teren...
Tematy zajęć
III. Profilaktyka uzależnień
 
1.Co to jest uzależnienie? Mechanizm uzależnienia.
2.Substancje  szkodliwe  dl...
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny Program Profilaktyki
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Szkolny Program Profilaktyki

807 vues

Publié le

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
807
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
200
Actions
Partages
0
Téléchargements
2
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Szkolny Program Profilaktyki

 1. 1. Gimnazjum nr 11 w Lublinie
 2. 2.  to działanie mające na celu:  promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka,  zapobiegania pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi. - Szczególnie wyraźnie akcentuje się tutaj budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, albowiem deficyty w tym zakresie są powszechnie spotykane w populacji osób dysfunkcjonalnych. - Równie ważne jest dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorców.
 3. 3.  ma na celu ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka (a więc zapobieganie rozwojowi zaburzeń).
 4. 4.  Rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji.  Ma ona na celu, z jednej strony  Przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, zaś z drugiej  umożliwienie osobie objętej terapią i rehabilitacją powrotu do społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego od patologii. (Z. Gaś 1997).
 5. 5. Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie własne i innych
 6. 6. Kształtowanie szacunku dla człowieka i właściwych postaw społecznych
 7. 7. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych oraz podejmowania racjonalnych i odpowiedzialnych wyborów
 8. 8. Poznawanie przyczyn agresji oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją własną i innych
 9. 9.  Agresja, przemoc w tym cyberprzemoc  Realizacja obowiązku szkolnego – wagary  Palenie papierosów (w tym elektronicznych)
 10. 10.  Integracja klasy  Autoprezentacja  Higiena dnia codziennego – zarządzanie czasem  Jak się uczyć?  Ja i moja rodzina – edukacja prorodzinna  Budowanie poczucia własnej wartości  Komunikacja interpersonalna  Poszerzanie świadomości samego siebie  Edukacja prozdrowotna  Doradztwo zawodowe
 11. 11. Budowanie dobrego klimatu w klasie poprzez integrację zespołów klasowych Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych Budowanie więzi – relacji międzyludzkich „Być i mieć”– kształtowanie charakteru, szacunku, dojrzałej postawy życiowej Orientacja zawodowa, doradztwo zawodowe Kształtowanie postaw tolerancji wobec: osób innych wyznań, innej narodowości, osób niepełnosprawnych i terminalnie chorych, o odmiennych poglądach Problemy wieku dorastania Edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień Podsumowanie rocznej działalności profilaktycznej SZCZEGÓŁOWE FORMY ZAJĘĆ PODANE SĄ W ROZSZERZONEJ WERSJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
 12. 12.  Zajęcia sportowe  Zajęcia pozalekcyjne  Organizacja imprez i uroczystości szkolnych  Promocja zdrowego stylu życia  Organizacja olimpiad, konkursów i zawodów, udział w projektach edukacyjnych  Zapobieganie problemom w nauce  Współpraca z instytucjami pomocowymi  Praca w organizacjach działających w szkole  Redukcja problemów wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów
 13. 13. 1. Pogadanki wychowawcze na zebraniach. 2. Mini-prelekcje przed zebraniami (np. z lekarzem, sędzią, kuratorem, pracownikiem sądu, policjantem, psychologiem, etc.) 3. Współpraca przy organizowaniu imprez i uroczystości klasowych i szkolnych. 4. Uczestnictwo w ważnych wydarzeniach szkolnych. 5. Kontakty indywidualne. 6. Organizowanie wsparcia dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 7. Konsultacje na temat tworzonych w szkole dokumentów.
 14. 14. Tematy zajęć I. Agresja – przemoc – cyberprzemoc. 1.Zrozumienie konsekwencji cyberprzemocy dotykających jej ofiary. Poznanie zasad postępowania w przypadkach cyberprzemocy. 2.Ustalenie katalogu form cyberprzemocy. Zaprezentowanie uczniom konsekwencji grożących sprawcom cyberprzemocy. Uświadomienie uczniom roli świadków cyberprzemocy. Wypracowanie zasad bezpieczeństwa. 3.Agresja słowna (wyśmiewanie, obgadywanie, plotkowanie, odrzucanie, grożenie, zastraszanie itp.). 4.Agresja fizyczna (bicie, kopanie, popchanie, zamykanie w pomieszczeniach itp.). Stop cyberprzemocy na podstawie kampanii Fundacji Dzieci Niczyje http://dzieckowsieci.fdn.pl/kampanie-spoleczne-stop-cyberprzemocy
 15. 15. Tematy zajęć II. Stosunek do obowiązku szkolnego – wagary, spóźnienia, wychodzenie poza teren szkoły, przebywanie na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.   1.Wagary – czy to dobry wybór? 2.Dlaczego młodzież wagaruje – dyskusja. 3.Konsekwencje prawne unikania obowiązku szkolnego. 4.Co robić zamiast wagarować?
 16. 16. Tematy zajęć III. Profilaktyka uzależnień   1.Co to jest uzależnienie? Mechanizm uzależnienia. 2.Substancje  szkodliwe  dla  naszego  organizmu.  Nasz  nastrój  a  środki  zmieniające  świadomość  (leki  uspokajające, zmieniające nastrój). 3.Dlaczego młodzi ludzie nie powinni pić alkoholu? 4.Co wiemy, a czego nie wiemy o narkotykach? 5.Tylko słabi gracze biorą dopalacze? 6.Przyczyny  i  skutki  palenia  papierosów  (w  tym  elektronicznych).

×