Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Els hàbits de lectura:  dels perfils lectors a la intervenció docent  mireia Manresa // Grup GRETEL UAB: http://gretel...
Algunes reflexions prèvieS    construir hàbits    lectors a l’escola?miércoles 9 de mayo de 2012
Per què els hàbits a l’escola?               Funció    Funció               social   fo...
“Els meus pares, quan era petit, em feien           llegir perquè havia d’aprendre’n;           ara, s...
Funció                social          Extensió social  Compensació de          de la l...
EXTENSIó SOCIAL DE LA LECTURA    LA RECERCA MOSTRA QUE:miércoles 9 de mayo de 2012
EXTENSIó SOCIAL DE LA LECTURA    LA RECERCA MOSTRA QUE:   • tenir facilitat per accedir als textos        p...
EXTENSIó SOCIAL DE LA LECTURA    LA RECERCA MOSTRA QUE:   • tenir facilitat per accedir als textos        p...
Funció                  FORMATIVA             Formació del  FORMACIó DEl lECTOR      ...
La recerca diu que...          • Els infants i joves que obtenen més bons resultats en          les pr...
Algunes reflexions prèvies   Construir hàbits lectors: una tasca complexa   • Complexitat    – Dimensió personal:...
Algunes reflexions prèvies    Construir hàbits lectors: una tasca complexa    Que necessita precisió    • Precisi...
Hàbit lector                   TIPOLOGIA                    DIVERSITAT       ...
DELS PERFILS       LECTORS...miércoles 9 de mayo de 2012
PERFILS LECTORS  algunes dades inicials           Factors d’influència:            • SOCIAL    ...
PERFILS LECTORS  algunes dades inicials        Baixada de la freqüència lectora i pèrdua de        lecto...
BAIXADA DE LA LECTURA:  LA DEPÈNDEnCIA ESCOLAR                   lectors En l’àmbit personal     ...
Perfils lectors      • lectors forts: 10 o més llibres per curs      • LECTORS ESTàNDARD: entre 4 i 9 llibres ...
Panoràmica general:  algunes dades inicials                PERFILS HABITUALS:              ...
ORIGEN SOCIOCULTURAL FAMILIAR                  Alt           Baix        80,00%    ...
extrema feblesa,   inseguretat i   inestabilitat del   dels hàbits de   lectura personals.   Però també  ...
Patrons evolutius i                incidència de la                intervenció docentmiérco...
Hàbit lector                   Quantitat                    constància       ...
Dimensió quantitativa:  la decisió de llegir                1r ESO  2n ESO    3r ESO        ...
Dimensió quantitativa:  EVOLUCIó               Comportament         Evolució           ...
Dimensió quantitativa:  incidència de la intervenció docent               De l’oferta a la demandamiércol...
Si HI HA LLIBRES...                 Llibres llegits en un curs. Primer ESO                ...
Si HI HA LLIBRES...                        Forts   Estàndard   Febles        Grup AMB...
Dimensió quantitativa:  incidència de la intervenció docent      • De l’oferta a la demanda      • Augment d...
Dimensió quantitativa:  Característiques de la intervenció   • Constància de la intervenció              ...
Hàbit lector                   Quantitat                    constància       ...
Si volem preparar els nens per a les demandes     dalfabetització del futur necessitem molta     informació i un a...
A TENIR EN COMPTE...         • Tipus de textos: característiques,          referents, habilitats     ...
Lector fort i  DIVERSITAT? ENCASELLAMENT                  ESTÀNDARDmiércoles 9 de mayo de 2012
Lector fort i  DIVERSITAT? ENCASELLAMENT                  ESTÀNDARDmiércoles 9 de mayo de 2012
un 20% dels lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
DIVERSITAT         Lector fortmiércoles 9 de mayo de 2012
només un 5% dels lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
DIVERSITAT         Lector FEBLEmiércoles 9 de mayo de 2012
un 50% dels lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
Equilibri limitat     Lector FEBLE   Pertànyer al   grup i ser un   mateixmiércoles 9 de mayo de 2012
• Forts (però no consolidats):                 – Encasellats (la majoria)                 ...
Efectes de la intervenció docent             •  Ampliació bagatge             •  Diversificaci...
Hàbit lector                   Quantitat                    constància       ...
El tipus d’arguments               L’Experiència                Intermedi          ...
“M’ha agradat perquè és divertit”    “m’ha agradat perquè la narració és en primera persona i així puc    saber qu...
Característiques     Evolució    Efectes  Fort           Lectura freqüent però no Abandó /    Per...
Característiques bàsiques       del lector fort i del lector feblemiércoles 9 de mayo de 2012
LES QUATRE DEBILITATS DEL LECTOR FORT               • Encasellament               • Insegure...
LES QUATRE DEBILITATS DEL LECTOR FEBLE               • Manca de                referents  ...
...A la               intervenció               docentmiércoles 9 de mayo de 2012
Establir un diagnòstic           • Hàbits: el diari de lectura           • Intervenció docent: perio...
miércoles 9 de mayo de 2012
Atenció a necessitats de cada perfil      • Lector feble:          ✓   Facilitat d’accés a textos propers...
Àmbits d’actuació      • Organitzar: modalitats de lectura      • Seleccionar: textos segons modalitats     ...
Línies programàtiques      • Constància      • Personalització i proximitat al lector      • Implicació del...
CREAR una comunitat de lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
Material complementari    • MANRESA, M. “Les obres completes a Secundària: del lector a la       programació” L...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

2

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Els hàbits de lectura: dels perfils lectors a la intervenció docent - Mireia Manresa

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Els hàbits de lectura: dels perfils lectors a la intervenció docent - Mireia Manresa

 1. 1. Els hàbits de lectura: dels perfils lectors a la intervenció docent mireia Manresa // Grup GRETEL UAB: http://gretel.CAT JORNADA EL GUST PER LA LECTURA DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. ICE-UAB 27 d’abril de 2012miércoles 9 de mayo de 2012
 2. 2. Algunes reflexions prèvieS construir hàbits lectors a l’escola?miércoles 9 de mayo de 2012
 3. 3. Per què els hàbits a l’escola? Funció Funció social formativamiércoles 9 de mayo de 2012
 4. 4. “Els meus pares, quan era petit, em feien llegir perquè havia d’aprendre’n; ara, sempre em diuen que he de fer deures i aprovar i ja no em fan llegir com abans” (Pau. Alumne de segon d’ESO de l’IES Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú).miércoles 9 de mayo de 2012
 5. 5. Funció social Extensió social Compensació de de la lectura desigualtatsmiércoles 9 de mayo de 2012
 6. 6. EXTENSIó SOCIAL DE LA LECTURA LA RECERCA MOSTRA QUE:miércoles 9 de mayo de 2012
 7. 7. EXTENSIó SOCIAL DE LA LECTURA LA RECERCA MOSTRA QUE: • tenir facilitat per accedir als textos produeix un augment considerable de la freqüència lectora.miércoles 9 de mayo de 2012
 8. 8. EXTENSIó SOCIAL DE LA LECTURA LA RECERCA MOSTRA QUE: • tenir facilitat per accedir als textos produeix un augment considerable de la freqüència lectora. • l’augment de les possibilitats de llegir de manera continuada i lliure produeix un trasllat de l’hàbit de llegir fora de les aules.miércoles 9 de mayo de 2012
 9. 9. Funció FORMATIVA Formació del FORMACIó DEl lECTOR lector LITERARImiércoles 9 de mayo de 2012
 10. 10. La recerca diu que... • Els infants i joves que obtenen més bons resultats en les proves de comprensió lectora són els que llegeixen textos llargs i literaris. • Els programes escolars d’extensió de la lectura provoquen una millora de les habilitats lectores: comprensió, fluïdesa lectora, domini del vocabulari, etc. • Llegir molt i de manera continuada millora les capacitats valoratives dels infants i joves perquè s’adquireixen referents útils per comparar.miércoles 9 de mayo de 2012
 11. 11. Algunes reflexions prèvies Construir hàbits lectors: una tasca complexa • Complexitat – Dimensió personal: la voluntat de llegir - Constància – Intervencions poc efectivesmiércoles 9 de mayo de 2012
 12. 12. Algunes reflexions prèvies Construir hàbits lectors: una tasca complexa Que necessita precisió • Precisió – Definir hàbit de lectura des de la perspectiva formativa – Conèixer característiques del lector infantil i juvenil – Saber la incidència de la intervenció educativa en els hàbits d’infants i jovesmiércoles 9 de mayo de 2012
 13. 13. Hàbit lector TIPOLOGIA DIVERSITAT Quantitat VALORACIó Constància COMPETÈNCIAmiércoles 9 de mayo de 2012
 14. 14. DELS PERFILS LECTORS...miércoles 9 de mayo de 2012
 15. 15. PERFILS LECTORS algunes dades inicials Factors d’influència: • SOCIAL • Familiar • ESCOLARmiércoles 9 de mayo de 2012
 16. 16. PERFILS LECTORS algunes dades inicials Baixada de la freqüència lectora i pèrdua de lectors • 10 anys: disminueixcontext sociocultural freqüents (segons el nombre de lectors familiar i segons context escolar pot esdevenir pèrdua de lectors) • 13 anys: inici de la pèrdua progressiva de lectors • 14 anys: s’acusa la pèrdua de lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
 17. 17. BAIXADA DE LA LECTURA: LA DEPÈNDEnCIA ESCOLAR lectors En l’àmbit personal 1r ESO 2n ESO 3r ESO 80,0% 60,0% 75% 64% 40,0% 55% 20,0% 0,0%miércoles 9 de mayo de 2012
 18. 18. Perfils lectors • lectors forts: 10 o més llibres per curs • LECTORS ESTàNDARD: entre 4 i 9 llibres per curs • LECTORS FEBLES: entre 1 i 3 llibres per cursmiércoles 9 de mayo de 2012
 19. 19. Panoràmica general: algunes dades inicials PERFILS HABITUALS: Primària Forts Estàndard Febles 40% 45% 15% Secundària Forts Estàndard Febles 13,6% 45,6% 40,7%miércoles 9 de mayo de 2012
 20. 20. ORIGEN SOCIOCULTURAL FAMILIAR Alt Baix 80,00% 73% 65% 60,00% 40,00% 25% 20,00% 12% 10% 09% 03% 00% 0,00% Lectors forts Estàndards Febles No lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
 21. 21. extrema feblesa, inseguretat i inestabilitat del dels hàbits de lectura personals. Però també vulnerabilitat als estímuls externs.miércoles 9 de mayo de 2012
 22. 22. Patrons evolutius i incidència de la intervenció docentmiércoles 9 de mayo de 2012
 23. 23. Hàbit lector Quantitat constància Tipologia VALORACIó Diversitat COMPETÈNCIAmiércoles 9 de mayo de 2012
 24. 24. Dimensió quantitativa: la decisió de llegir 1r ESO 2n ESO 3r ESO LECTORS forts no lectors 50,00% 6,000% 4,500% 37,50% 3,000% 25,00% 1,500% 12,50% 0,000% 0,00%miércoles 9 de mayo de 2012
 25. 25. Dimensió quantitativa: EVOLUCIó Comportament Evolució Sempre febles Estables Sempre no lectors Total estables 38,5% De fort a feble A la baixa de feble a no lector Total a la baixa 50%miércoles 9 de mayo de 2012
 26. 26. Dimensió quantitativa: incidència de la intervenció docent De l’oferta a la demandamiércoles 9 de mayo de 2012
 27. 27. Si HI HA LLIBRES... Llibres llegits en un curs. Primer ESO 1r ESO Mitjana per alumne Grup amb projecte de 324 12,9 lectura GRup sense projecte de 184 7,3 lecturamiércoles 9 de mayo de 2012
 28. 28. Si HI HA LLIBRES... Forts Estàndard Febles Grup AMB PROJECTE DE 52% 48% 0 LECTURA GRup sense PROJECTE DE 4% 88% 8% LECTURA Inclou lectura personal, obligatòria i complementàriamiércoles 9 de mayo de 2012
 29. 29. Dimensió quantitativa: incidència de la intervenció docent • De l’oferta a la demanda • Augment de la constància • Creació d’un ambient lector: comunitat • Recuperació de lectors • Compensaciómiércoles 9 de mayo de 2012
 30. 30. Dimensió quantitativa: Característiques de la intervenció • Constància de la intervenció Grup lector • Implicació del lector Grup poc lector • personalització de les estratègies 100% 75% 50% 25% 0% LP Primer LP Segon LEC Primer LEC Segonmiércoles 9 de mayo de 2012
 31. 31. Hàbit lector Quantitat constància Tipologia VALORACIó Diversitat COMPETÈNCIAmiércoles 9 de mayo de 2012
 32. 32. Si volem preparar els nens per a les demandes dalfabetització del futur necessitem molta informació i un ampli debat. Hem de saber el que els nens llegeixen més que el que ens agradaria que llegeixin HALL i COLES (1999). Children ‘s reading choices. LONDRES ROUTLEDGEmiércoles 9 de mayo de 2012
 33. 33. A TENIR EN COMPTE... • Tipus de textos: característiques, referents, habilitats • Diversitat • Referents compartits • Relació tipus de textos i perfils lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
 34. 34. Lector fort i DIVERSITAT? ENCASELLAMENT ESTÀNDARDmiércoles 9 de mayo de 2012
 35. 35. Lector fort i DIVERSITAT? ENCASELLAMENT ESTÀNDARDmiércoles 9 de mayo de 2012
 36. 36. un 20% dels lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
 37. 37. DIVERSITAT Lector fortmiércoles 9 de mayo de 2012
 38. 38. només un 5% dels lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
 39. 39. DIVERSITAT Lector FEBLEmiércoles 9 de mayo de 2012
 40. 40. un 50% dels lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
 41. 41. Equilibri limitat Lector FEBLE Pertànyer al grup i ser un mateixmiércoles 9 de mayo de 2012
 42. 42. • Forts (però no consolidats): – Encasellats (la majoria) – Diversificats • Febles: – Seguiment de la moda: formar part del grup – Lectura personal: exclusió de la comunitat per falta d’espai de lectures.miércoles 9 de mayo de 2012
 43. 43. Efectes de la intervenció docent • Ampliació bagatge • Diversificació vs. Encasellament • Influències segons lectors • Efectes compensadors • Referents comuns La selecció Construir pontsmiércoles 9 de mayo de 2012
 44. 44. Hàbit lector Quantitat constància Tipologia VALORACIó Diversitat COMPETÈNCIAmiércoles 9 de mayo de 2012
 45. 45. El tipus d’arguments L’Experiència Intermedi Abstracció El Text Metallenguatge Elements textualsmiércoles 9 de mayo de 2012
 46. 46. “M’ha agradat perquè és divertit” “m’ha agradat perquè la narració és en primera persona i així puc saber que pensa i com actua segons el que observa” “m’ha agradat perquè està molt ben organitzat en el temps que passa i també és realista”miércoles 9 de mayo de 2012
 47. 47. Característiques Evolució Efectes Fort Lectura freqüent però no Abandó / Permanència consolidat / Lector sòlid Consolidació Diversificació Enriquiment Millora de capacitat valorativa Encasellament / Diversificaciómiércoles 9 de mayo de 2012
 48. 48. Característiques bàsiques del lector fort i del lector feblemiércoles 9 de mayo de 2012
 49. 49. LES QUATRE DEBILITATS DEL LECTOR FORT • Encasellament • Inseguretat • Aïllament • Inestabilitatmiércoles 9 de mayo de 2012
 50. 50. LES QUATRE DEBILITATS DEL LECTOR FEBLE • Manca de referents • Fragilitat de • Dificultats lectura • Desorientaciómiércoles 9 de mayo de 2012
 51. 51. ...A la intervenció docentmiércoles 9 de mayo de 2012
 52. 52. Establir un diagnòstic • Hàbits: el diari de lectura • Intervenció docent: periodicitat i destinatarismiércoles 9 de mayo de 2012
 53. 53. miércoles 9 de mayo de 2012
 54. 54. Atenció a necessitats de cada perfil • Lector feble: ✓ Facilitat d’accés a textos propers a la seva experiència i habilitats i progrés progressiu ✓ Espai de lectura autònoma (semblant a la lectura en el temps d’oci) • Lector fort: ✓ Diversificació dels textos ✓ Progrés en la contextualització i conceptualització de les seves lectures personals ✓ Progrés en la valoració de les obres ✓ Aturar l’abandómiércoles 9 de mayo de 2012
 55. 55. Àmbits d’actuació • Organitzar: modalitats de lectura • Seleccionar: textos segons modalitats • Guiar: triar llibres, valorar, compartir...miércoles 9 de mayo de 2012
 56. 56. Línies programàtiques • Constància • Personalització i proximitat al lector • Implicació del lector: personal,els d’aprenentatge, vinculació amb textos • creació de contextos per parlar sobre els llibres • Modalitats de lectura: Selecciómiércoles 9 de mayo de 2012
 57. 57. CREAR una comunitat de lectorsmiércoles 9 de mayo de 2012
 58. 58. Material complementari • MANRESA, M. “Les obres completes a Secundària: del lector a la programació” Llicència d’estudis. Departament d’Educació. 2005/06. Cap 5. • Mòdul sobre hàbits lectors del curs: “El gust per llegir des de la biblioteca escolar” • MANRESA, M. “Los buenos lectores como minoría: una falsa élite”. Comunicació Congrés Ibby.Santiago. Set. 2010 • MANRESA, Mireia (2011): "Retrat del lector literari feble: del desert a loasi de lectura". Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura 53, 12-24. • MANRESA, Mireia (2009): “Lecturas juveniles: el hábito lector dentro y fuera de las aulas”. Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura 51 (abril, mayo, junio), 44-54.miércoles 9 de mayo de 2012
 • monicabadiacantarero

  Dec. 1, 2014
 • ximoberna

  Oct. 6, 2012

Vues

Nombre de vues

3 348

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2 131

Actions

Téléchargements

18

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

2

×