Marketing introductie en basistechnieken

Manon Roelandt
Manon RoelandtYour next level I Red-Seals à Aatje
MARKETING
  I n t r o d u ct i e &
 B a s i s t e ch n ieken


    Cevora
              1
INLEIDING TOT
 MARKETING


        2
Inhoud
•  Inleiding tot Marketing

•  Detecteren Behoefte & Verwachting
  Consument

•  Marktanalyse:

    •  Bepalen Ideaal Product/Service

    •  Interne/Externe Analyses

    •  Doelstellingen/Verloop Enquête

                       3
Inhoud
•  Bepaling Doelgroep & Positionering:

    •  Segment

    •  Target

    •  Position

•  Marketingmix: 4 P’s + Imago

•  Aanpak B to B

•  Operationele Marketing
                     4
Doelstellingen


Marketingprincipes vanuit gezond
boerenverstand voor de KMO

Strategische tools beheersen om operationele
marketing mogelijk te maken
                        5
De volledige verantwoordelijkheid voor jouw
onthouden ligt in het onderwijzen - mijn
onderwijzen
                       6
Marketing vroeger

Marktonderzoek

Reclame maken

Sales-promotion

Verkoopsmanagement           7
E-tijdperk
     Marketing
Alles van vroeger +

Een merk kunnen opbouwen en positioneren

Thuis zijn in databasemanagement en data
mining

Vaardigheden in Customer Relationship
Marketing


                      8
E-tijdperk
    Marketing
De winstgevendheid van klanten kunnen
meten

Public relations en mond-tot-mondreclame
effectief kunnen inzetten

Eventmarketing en belevenismarketing
kunnen managen

Effectief gebruik kunnen maken van direct
mail, catalogusmarketing en telemarketing

                      9
Diagnose Marketing
 binnen een KMO

Weinig middelen

Weinig invloed op de markt (is klein in
verhouding tot segment)

Weinig systematiek

Meestal korte acties zonder veel weerklank                       10
Marketing
 voordelen KMO

Specialist in een bepaalde niche worden

Flexibeler worden in het aanbod

Superieure service bieden

Het contact met de kopers een persoonlijk
karakter geven                      11
R.O.I.
                                        ROI
    strong                             40    (%)


                                30

        3

                          20

  Market   2
differentiation

        1                    10


    weak   0

             0  20  40  60  80     100
       inferior    Perceived relative quality       superior
                                           12
Levensfasen van
            marketingfunctie
     Marketing van de                   Afnemers-
      organisatie             Positionerings- gericht
            Verkoop-/groei-     gericht
   Productie-/   gericht
   winstgericht   Invloed marketing op
   beleid en operatie


                         Imago  1     2     3      4        5      6      7
 Stafver- Directie-Beleidsvoor- Beleidscoor-   Sturende   Samenwer- Strategische
koopleider  staf bereidende dinerende     lijnafdeling  kende lijn- marketing-
          stafafdeling  afdeling           afdeling  afdeling Assistentfase      Servicefase       Lijnfase      Integratiefase
                                             13
1. Assistentfase

Marketing = stafafdeling

Ondersteunen verkoopleider of directie

Sausje over de activiteiten

Sterk communicatiegericht                     14
2. Servicefase

Beleidsvoorbereidend of beleidscoördinerend
(ondersteunend)

Geen expliciete sturing op bedrijfsprocessen

Mee nadenken zonder uitvoerende
lijnverantwoordelijkheid                        15
3. Lijnfase

Dominante lijnfunctie met eigen
resultaatverantwoordelijkheid

Basis: kennis van klanten en markten

Sturende factor: strategiebepaling en
productontwikkeling                    16
4. Integratiefase

Marketing = basisfilosofie, gedragen door
organisatie

Minder sturen, meer controleren en
coördineren

Stimuleren klantgerichtheid en
marktoriëntatie vraagt aandacht                     17
Vince Lombardi


• “Quitters  never win,
• winners  never quit”
              18
Marketing Dip

Realiteit: winners quit all the time: just the
right stuff at the right time

Top guy: beste zijn => grote beloning

Reden 1: de meeste mensen hebben niet veel
tijd en willen geen risico nemen

Reden 2: zeldzaamheid is waardevol


                         19
Marketing Dip

Dip = het lange ploeteren tussen start en
meesterschap

Overheersend aanwezig als curve

Voorbeeld: fitness-club (pyramide-structuur)
=> opgeven is inherent aan dit systeem                       20
Marketing Dip

Valley of death: dip creëren die zo groot is dat
geen enkele competitie je kan inhalenVoorbeelden: Microsoft, google
                          21
Cul-de-sac


= straatje zonder einde

Investeringskost is te groot, stop en herfocus.

Voorbeeld: roken
                         22
Aanschuiven aan
     kassa
Welke strategie pas jij toe?

1: kies een rij en blijf erbij

2: kies een rij en verander 1 keer als er iets
 onverwachts gebeurd

3: kies een rij en verander telkens je vindt dat
 een andere rij korter is


                          23
Conclusie

Nu stoppen of doorgaan tot het einde? Ook
bij marketing is het zo.

Specht: 1000 bomen 1 keer of 1 boom 1000
keer

Marketing Dip = je product volgen doorheen
de dip werkt, omdat je een steeds groter
wordend deel van de markt aanboort.


                       24
10 Geboden voor
   marketingsucces
1.De onderneming segmenteert de markt, kiest
 daaruit de beste segmenten, en neemt in elk
 segment een sterke positie in

2.De onderneming brengt de behoeften,
 percepties, voorkeuren en gedragingen van de
 klanten in kaart, en motiveert
 belanghebbenden zoals werknemers en
 partners, zich tot het uiterste in te zetten om
 de klant goed te bedienen en tevreden te
 stellen

                          25
10 Geboden voor
   marketingsucces

3.De onderneming kent haar belangrijkste
 concurrenten en hun sterke en zwakke kanten

4.De onderneming heeft haar belangrijkste
 belanghebbenden (medewerkers, leveranciers,
 tussenhandelaren) tot partners gemaakt en
 beloont hen rijkelijk                        26
10 Geboden voor
   marketingsucces
5.De onderneming ontwikkelt systemen om
 zakelijke kansen op te sporen, zet ze in
 volgorde van belangrijkheid en haalbaarheid,
 en kiest daaruit de beste

6.De onderneming hanteert een systeem voor
 marketingplanning dat gefundeerde lange -en
 kortetermijnplannen oplevert

7.De onderneming houdt haar mix van
 producten en diensten strikt onder controle

                         27
10 Geboden voor
   marketingsucces

8.De onderneming bouwt door inzet van de
 meest kosteneffectieve communicatie- en
 promotiemiddelen een aantal sterke merken
 op

9.De onderneming bouwt een toonaangevende
 marketingpositie op en kweekt in al haar
 afdelingen de nodige teamgeest                       28
10 Geboden voor
   marketingsucces10.De onderneming maakt voordurend gebruik
 van nieuwe technieken die haar in de markt
 een concurrentievoordeel bezorgen
                       29
Marketing Approach
  4. Analyse,
                   5. Acties &
 Onderzoek &
                   Planning
 Kennisregels

         1.Doelstellingen
         2.  Rand-
          voorwaarden
 3. Kennis- &           6. Communicatie-
 ICT-systemen            & Verkoopkanalen          7. Gedrag/
          respons


                            30
Markt Benaderen
Productieconcept: consument = voorkeur aan producten die
 beschikbaar en betaalbaar zijn

Gevolg: verbetering productie + opzetten efficiënte
 distributie

  1. vraag product groter dan aanbod  opvoeren

    productie

  2. kosten productie te hoog  verlagen

Gevaar gericht eigen werkzaamheden: Ford

                              31
Markt Benaderen

Productconcept: consument = voorkeur aan producten die
 beste kwaliteit, prestatie en functie bieden

Gevolg: verbetering product

  1. betere muizeval creëren

  2. marketingbijziendheid

Gevaar: in de ban van eigen product: IBM, Agfa Gevaert                             32
Markt Benaderen
Verkoopproces: consument = alleen afnemen indien grote
 inspanningen leveren op verkoop –en promotiegebied

Gevolg: unsought goods

  1. producten waar kopers normaal niet aan denken

  2. overcapaciteit

Gevaar: geen klanttevredenheid: non-profit

Tevreden klant 3 anderen – ontevreden 10


                             33
Intern          Visie        Omgeving.


          Differentiatie-strategie
          Marketing-objectieven


 Concurrentie                   Markten

             Segmentering


           Doelgroep bepaling


Concurrentie spel    Positionering     Markt turbulentie


            Marketing voorstel

           Communicatie
              Meting


                                  34
De Marketing approach
  Intern          Visie        Omgeving.


          Differentiatie-strategie
          Marketing-objectieven


 Concurrentie                   Markten

             Segmentering


           Doelgroep bepaling


Concurrentie spel    Positionering     Markt turbulentie


            Marketing voorstel

           Communicatie
              Meting


                                  34
Deze approach omvat :

•  Een strategische fase en een operationele fase

•  Het feit dat de approach twee soorten talenten
  vergt : analytisch vermogen en creativiteit

•  Dat de approach moet beheerd worden zowel op
  individueel niveau (micro-marketing) als op macro-
  niveau
                             35
Marketing attitude en
   uitvoering
 De doelgroep (en) kiezen of bepalen en haar noden,
      verlangens en eisen begrijpen

 Voor deze doelgroep een unieke offerte creëren die
 overeenkomt met de noden, verlangens en eisen èn
  verschillend is van de offerte van de concurrentie

       Deze offerte kenbaar maken
  en binnen het bereik brengen van de doelgroep

 De doelgroep overtuigen om de juiste « daad » (actie)
te stellen die zal leiden tot de bevrediging van de noden                              36
Detecteren van
de Behoefte en
Verwachtingen
  van de
 Consument

         37
Unieke Propositie
van dit product?
          38
Nespresso
      39
Nespresso


Bestond nog niet

Koffie voor het individu, thuis, betaalbaar en van
topkwaliteit
                          40
Madonna
     41
Madonna

7 x andere gedaante

23 jaar Top

==> Girl Power
            42
Dove
    43
Dove


Voor elke echte vrouw
            44
H&M
   45
H&M


Fashion for peanuts (niet duur)
                 46
Cirque Du Soleil
          47
Cirque Du Soleil


800 miljoen € omzet

30% winstmarge

Circus voor volwassenen
             48
Axe
   49
Axe


The mating game

Lekker ruiken of falen (dat weet elke puber)
                        50
==> Meerwaarde creëren
             51
Meerwaarde
      Creëren
•Voorbeeld: taxichauffeur aan Kennedyterminal in
New York: “Welkom in New York. Ik ben Ralph, uw
taxichauffeur. Ik sta volledig ter uwe beschikking om
u naar uw bestemming te voeren. Heeft u een
voorkeur voor een bepaalde muziek, dan kan dat. Ik
heb een radio met meer dan 370 posten. Dus, relax
en geniet van de rit. Indien u wenst zal ik tekst en
uitleg verschaffen bij bezienswaardigheden op weg
naar uw bestemming. U kan ook een keuze maken
uit een selectie van kranten. Wees gewoon jezelf,
vraag en ik doe het nodige om u te gerieven.


                            52
Meerwaarde
    Creëren
=> jaarlijkse fooi van Ralph: + 28.000 $

Meerwaarde creëren: functioneel of emotioneel

Porter ’83: competitive advantage: merk =
onderscheiden van je concurrent

Focus Porter = concurrent
                        53
Relevant en
   Onderscheiden

Deo die 72 uur bescherming geeft => is dit nuttig?

Swiss armee knife => is dit belangrijk?

Smart 4x4 => is dit je onderscheiden?

Focus: concurrent <--> consument
                           54
Relevant en
Onderscheiden
        55
Denkwijze

•  Invloed gedrag

     Mensen (consumenten): veel - weinig

     Aanbieders: veel - weinig
                        56
1. Radicale / Grote
    Verandering
Totaal nieuwe markt

Weg van de andere: T.V., G.S.M., vliegen,
Triodosbank, C.N.N., Energiedrinks, auto, G.P.S.

Onmiddellijk daarna: ontstaan segmenten, nieuw
leidermerk (+ strijd marktaandeel)

Totaal nieuwe markt > nieuw segment >
marktaandeel

Building brand = categorie = business

                          57
1. Radicale / Grote
     Verandering


•  Doel: marktleider = in zijn markt (alive & kicking)

     functioneel - emotioneel

     Rabobank, Swiffer - Diesel, Absolut
                             58
2. Kleine Innovaties


Hansaplast: chip in pleister

Decatlon: tent opengooien
                59
2. Kleine Innovaties


Zegt: Ik hou rekening met je!

Onderzoek van consumententrends

= werk van marketing
                 60
3. Strategische
     Innovaties

Apple: altijd bestaande producten opnieuw
verpakken

  uitzondering: Newton: personal assistent (flop)

  I-Phone - I-pod - MacBook

Ikea: tot zelfs vernieuwen indien de consument er
niet om vraagt.                          61
3. Strategische
     Innovaties

Veranderen in het businessmodel = psychologische
trends

Smart - innovaties

Connected enterprise: ‘radarstation’

= werk van marketing
                          62
De feature levenscyclus
     FEATURE NIEUWHEID
     (in de markt e industrie)
                     1    3

                       2       5

                   β         4 1 = feature-innovatie              4 = feature als marktstandaard
 2 = feature in de groeifase           5 = standaardverdamping
 3 = featureverdamping

                                          63
Productvarianten

                               Kennis


                                Winst

                                Kosten

     A  B   C    D E   F   G

De relatie tussen kennis, winst en ontwikkelkosten bij de ontwikkeling
van opeenvolgende productvarianten


                                     64
Conclusie

Ford: “Als ik naar mijn klanten had geluisterd, dan
had ik een sneller paard ontworpen”

Analyse van de behoefte van de klant helpen vooral
bij strategische en kleine innovaties.

Innoveren: door marktonderzoek want alles is al
bedacht (achteruitkijkspiegel)
                           65
Marktanalyse:
Bepalen van het
 product en de
 ideale service

         66
Marktonderzoek


Externe vs interne analyseKwalitatieve vs kwantitatieve analyse
                    67
Externe en
interne analyses


          68
De antwoorden
Externe analyse

–  Kennis en begrip van de vraag (marktstudie)

–  Kennis en begrip van de concurrentie

Interne analyse

–  Universele factoren

–  Key-Factors (sleutelfactoren) van het succes                          69
Wat moet men over zijn markt « weten » ?
     (externe analyse)

  Kwalitatieve basis-gegevens :
  Noden en verwachtingen
 - Aankoopgedrag/ hoe wordt de aankoopbeslissing genomen ?
 - Consumptie-gedrag
 - Factoren die de keuze bepalen
 - Segmentering – Hypothesen
 - Ontdekken van de sleutelfactoren van het succes

  Kwantitatieve basis-gegevens
 - Grootte
 - Attractiviteit
 - Bevestiging van de segmentering-hypothese


                               70
Wat moet men over zijn markt « weten » ?
     (externe analyse)

  •  Kwantitatieve basis-gegevens

    –  Grootte

    –  Attractiviteit

    –  Bevestiging van de segmentering-hypothese
                            71
Interne analyse
Algemene factoren

– PDM

– Notoriëteit/imago

– Kostenstructuur

– Marketing

Specifieke criteria

– In  functie van de Key-Success-Factors

                      72
Doelstellingen en
 verloop van de
  enquêtes


          73
Belangrijkste doelstellingen
   van de enquête

Studie van de noden en verwachtingen

Studie van het aankoopgedrag

Studie van de notoriëteit en het imago

Studie van de tevredenheid van de klant

Testen ivm het concept/ het product/ de naam/ de verpakking…

Reclame-studie

Onderzoek ivm prijs-gevoeligheid

…

                                74
Het verloop van het
         onderzoek
Concept-Fase
–  Verzameling van interne gegevens
–  Bepalen van de doelstellingen en de werkhypothese
–  Keuze van een methodologie

Verzameling van de gegevens
–  Documentatie-studie
–  Kwalitatieve studie (exploratie)
–  Kwantitatieve studie

Analyse- en aanbevelingsfase
–  Formuleren van de diverse voorstellen
                            75
Het verloop van het
       onderzoek
•  Analyse- en aanbevelingsfase

  –  Formuleren van de diverse voorstellen
                        76
Concept Fase

–  Verzameling van de interne gegevens–  Definitie van de doelstellingen en werkhypothese–  Keuze van een methodologie


                           77
Voorbeeld
   Bepalen van een hypothese

Onderzoeksvraag :

« Waarom is het aantal internet-gebruikers beduidend lager in sommige regio’s? »

    Hypothesen                    Te onderzoeken informatie
Prijs ligt te hoog in verhouding tot inkomsten
   Inkomens-statistieken

Verkoopstructuur is onaangepast          Analyse van de Verkoopstructuur

Negatieve ervaringen               Opinie-peilingen
                                           78
Keuze van een methodologie
Interne gegevens

–  Mondelinge traditie - wie heeft contact met de klant ?

–  Bruto gegevens (volume, bestellingen, zakencijfer)

Externe gegevens

–  Literatuur      - Statistieken

–  Thesissen      - Beroepsfederaties

–  Banken        - etc


                               79
Methodologie-keuze :
    Kwalitatieve of Kwantitatieve
         enquête ?
    Kwalitatieve
       
     
  
       Kwantitatieve


     
    
    
    
     
  Objectieven

Om attitudes te onderzoeken en te begrijpen   
Om te berekenen en te meten     
    
    
    
     
  Principes

Diepte-onderzoek, interactief, face-to-face
     Systematische ondervraging


Beperkt staal
  
    
       
      Grote stalen en statistische extrapolatie


Men zoekt naar een verscheidenheid 
    
   Zoeken naar het « representatieve » aspect van

    
    
   
   
      
  
    opinies


                                                  80
De kwalitatieve
  studies         81
Het kwalitatieve onderzoek :
        tools
        «De dingen kennen én begrijpen »
Individueel diepte-interview (BTC en BTB)

 Niet-richtinggevend onderhoud

 Doelstelling : diepgaand en divers

 Plaats : op het werk of privé ?

 Duur : 45 min tot max. anderhalf uur

 Staal : klanten, ex-klanten, niet-klanten, gemiste kansen (de 12 tot 20
 pers./segment)

 Verticale en horizontale analyse

 Hoe wordt er genoteerd en gecodeerd ?

                                      82
Het kwalitatief onderzoek : de tools

 •  Discussie groepen : (BTC)

   Spontane discussie

   Doelstelling : consensus, grote tendensen

   Plaats : afgezonderde zaal

   Duur : anderhalf tot 4 uur

   Staal : groepen van 4 à 8 personen plus controlegroepen

   Encoderen : sleutelwoorden en consensus


                                83
Kwalitatief onderzoek :
     Praktische raadgevingen

Ken uw doelstellingen/gebruik de taal van de klant

Voorafgaandelijke testen

Open vraagstelling (waarom, hoe…)

Niet richtinggevend : de o.p. bepaalt de dagorde

Zo neutraal mogelijk blijven

Anonimiteit respecteren maar ook de typologie

De o.p. niet betalen


                           84
Het kwalitatief onderzoek :
  Voordelen en nadelen
Voordelen

– Een  « schat » aan gegevens

– Hetis de enige methode die leidt tot begrip van het
 aankoopgedrag

Nadelen

– Zwaar/  duur

– Zijn  de enquêteurs voldoende opgeleid ?


                            85
Kwalitatief
               onderzoek
•  Wie ?
                          Kwaliteit?


  –  Gespecialiseerde firma ’s (marktonderzoek)

  –  Universiteiten en Hogescholen

  –  Intern personeel (geen commerciëlen)

  –  Thesis / studenten             Kostprijs


                                 86
Het kwalitatief onderzoek :
             tools
•  Andere kwalitatieve tools

  het klanten-parcours

  het omgekeerd seminarie

  de klachtendienst

  persoonlijke contacten
                  87
Het kwantitatief
  onderzoek


          88
Principes van het
    kwantitatief
     onderzoek
      « Ken een gewicht toe aan de dingen  »Idealiter : iedereen ondervragen (onmogelijk, kosten,
tijd…)

Praktisch : een kleiner aantal mensen ondervragen.

–Men  neemt een staal uit de totale populatie, een staal dat
 « spreekt » voor de totaliteit van de betrokken individuen.                                89
Controles
Controles

 – Interne


  herlezen, opnieuw telefonisch contact opnemen,
  opnieuw bezoeken,…

 – Externe


  •briefings bijwonen, enquêtes bijwonen, vragenlijsten
  controleren                             90
Andere kwantitatieve tools

 •  Mystery-shopping

   –  face to face

   –  telefonisch

   –  post
               91
Andere kwantitatieve tools

 Klachten

 –  Gegevens over aard van de klacht, 

 –  Wie klaagt

 –  Waarover ?

 Hoeveel klanten haken af ?
                      92
Kwantitatief
      marktonderzoek
•  Wie ?

  •  Gespecialiseerde firma ’s  •  Universiteiten en hogescholen
                    93
De inherente
  kosten        94
Kostprijs
Kwali ad hoc : 20 interviews van 3 uur, transcriptie, analyse
van de inhoud, rapport en mondelinge presentatie ,
gemiddelde prijs : +/- 9000 €

Discussie-groep/ Focus-groep : 2 vergaderingen van 10
personen, rapport en mondelinge presentatie : gemiddelde
kost : +/- 4500 € per vergadering

Kwanti ad hoc : 1000 personen, FTF 20’, 30 onderzochte
variabelen, rapport en mondelinge presentatie, gemiddelde
prijs : +/- 35 000 €

Omnibus, 1000 personen, prijs van de gesloten vraag : +/-
500 € (gemiddeld)

                                95
Drivers van succes-
  producten
 •  1. Selfasteem: zelfvertrouwen

 •  2. Living Young

 •  3. Quality of life

 •  4. Being desirefull

 •  5. Living the paradox

 •  6. Inspiring & branding


                   96
Bepaling
Doelgroep en
positionering


        97
Intern          Visie        Omgeving.


          Differentiatie-strategie
          Marketing-objectieven


 Concurrentie                   Markten

             Segmentering


           Doelgroep bepaling


Concurrentie spel    Positionering     Markt turbulentie


            Marketing voorstel

            Communicatie

              Meting


                                  98
De Marketing approach
  Intern          Visie        Omgeving.


          Differentiatie-strategie
          Marketing-objectieven


 Concurrentie                   Markten

             Segmentering


           Doelgroep bepaling


Concurrentie spel    Positionering     Markt turbulentie


            Marketing voorstel

            Communicatie

              Meting


                                  98
Marketing attitude en
     uitvoering
 De doelgroep (en) kiezen of bepalen en haar noden,
      verlangens en eisen begrijpen

 Voor deze doelgroep een unieke offerte creëren die
 overeenkomt met de noden, verlangens en eisen èn
  verschillend is van de offerte van de concurrentie

       Deze offerte kenbaar maken
  en binnen het bereik brengen van de doelgroep

 De doelgroep overtuigen om de juiste « daad » (actie)
te stellen die zal leiden tot de bevrediging van de noden


                              99
100
•  Segmenteren (Segmenting)
                100
•  Segmenteren (Segmenting)

•  De globale markt opdelen in meer homogene gehelen
                            100
•  Segmenteren (Segmenting)

•  De globale markt opdelen in meer homogene gehelen

•  Doelgroepen bepalen (Targetting)
                            100
•  Segmenteren (Segmenting)

•  De globale markt opdelen in meer homogene gehelen

•  Doelgroepen bepalen (Targetting)

•  De segmenten of het segment kiezen waarop men zijn
  inspanningen richt.
                             100
•  Segmenteren (Segmenting)

•  De globale markt opdelen in meer homogene gehelen

•  Doelgroepen bepalen (Targetting)

•  De segmenten of het segment kiezen waarop men zijn
  inspanningen richt.

•  Positionering (Positioning)
                             100
•  Segmenteren (Segmenting)

•  De globale markt opdelen in meer homogene gehelen

•  Doelgroepen bepalen (Targetting)

•  De segmenten of het segment kiezen waarop men zijn
  inspanningen richt.

•  Positionering (Positioning)

•  
 Zich « onderscheiden » bij de doelgroep


                             100
Differentiëren
•  Segmenteren (Segmenting)

•  De globale markt opdelen in meer homogene gehelen

•  Doelgroepen bepalen (Targetting)

•  De segmenten of het segment kiezen waarop men zijn
  inspanningen richt.

•  Positionering (Positioning)

•  
 Zich « onderscheiden » bij de doelgroep


                             100
•  v
    101
•  h
    102
Segmenteren
       Principes en definities
•Segmentering

•Hetzoeken van een gedragshomogeniteit bij een groep prospecten zodanig dat de marketing
approach gerichter en evenwichtiger kan gebeuren (dus optimaal succes nastreven) terwijl het
geheel economisch rendabel blijft of wordt.

•Markt

•Groep  prospecten

•Segment

•Groep  prospecten die een potentiële homogeniteit bezitten t.o.v. de actie die men wil stimuleren.

•Niche

•Heel klein segment voor hetwelke men een nog meer specifieke approach wil ontwikkelen met
als doel een zeer beschermde concurrentiële positie te creëren

                                                 103
Segmenteren : waarom ?                    Noodzaak om de
          Offertes en        markt
 De markten   communicatie zijn     op te delen
   zijn     binnen deze    om zodoende meer
   zeer     constellatie niet  gerichte voorstellen te
 heterogeen     efficiënt     ontwikkelen en te
                     communiceren

(aankoopgedrag
  en profiel)
                                104
Segmenteren : hoe ?
1.  Identificeren van meerdere factoren die binnen de
   markt het aankoopgedrag zouden kunnen
   verklaren

2.  In verband met de aankoop en consumptie van
   een product of dienst, de meest discriminerende
   factor bepalen en zodoende de markt opdelen in
   homogene delen

3.  De grootte, het potentieel en de
   aantrekkingskracht van de segmenten
   identificeren


                            105
Segmenteren :
  Volgens welke criteria ?
             Karakteristieken van de
              potentiële klanten                          Verwachtingen en
 Karakteristieken     Segmenteren      gedragingen van de
van het product/dienst    volgens        potentiële klanten           Gebruiksvoorwaarden van het
             product/de dienst                                     106
De segmenten moeten
Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van
        vs.                    distributie
  beschrijvende variabelen              en communicatie


                                     107
De segmenten moeten
Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van
        vs.                    distributie
  beschrijvende variabelen              en communicatie


                                     107
De segmenten moeten
Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van
        vs.                    distributie
  beschrijvende variabelen              en communicatie


                                     107
Segmenteren : 3
        voorwaarden

        De segmenten moeten
Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van
        vs.                    distributie
  beschrijvende variabelen              en communicatie


                                     107
Segmenteren : 3
        voorwaarden

        De segmenten moeten
Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van
        vs.                    distributie
  beschrijvende variabelen              en communicatie


                                     107
Segmenteren : 3
        voorwaarden

        De segmenten moeten Identificeerbaar zijn
Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van
        vs.                    distributie
  beschrijvende variabelen              en communicatie


                                     107
Segmenteren : 3
        voorwaarden

        De segmenten moeten Identificeerbaar zijn    Meetbaar
Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van
        vs.                    distributie
  beschrijvende variabelen              en communicatie


                                     107
Segmenteren : 3
        voorwaarden

        De segmenten moeten               Meetbaar      Selectief
 Identificeerbaar zijn              bereikbaar
Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van
        vs.                    distributie
  beschrijvende variabelen              en communicatie


                                     107
Hypersegmentering
      Toekomst van de
       marketing !
  De ultieme segmentering is      MARKETING
      de prospect,
   de individuele doelgroep
                     SEGMENTATION
  De evolutie van de technologie
(productie, distributie en informatie)
       laat ons toe          NICHING
       de afstand
    tot deze ideale situatie
      te verkleinen.       CUSTOMIZATION
                       &
                   MASSCUSTOMIZATION
                             108
Technologische omgeving


We zien een demassificatie
   van de markten
  en het openbloeien
  van « the marketing
  of the third kind »
              109
De toekomst van de
  marketing
MassCustomization !
           110
Conclusie : segmentering
 is de basistool van de
    marketing
•  Even belangrijk voor de B to B als voor de marketing
  van ideeën en consumptie

•  Het is ook één van de basisconcepten van de
  ondernemingsstrategie

•  Grote ondernemingen zijn vaak gestoeld op gedurfde
  en creatieve segmenteringen

•  Een « op het eerste zicht » onaantrekkelijke markt kan
  een bron worden voor opportuniteiten indien men de
  markt hersegmenteert.

                               111
Creatieve segmentatie:
    SPORK
             112
Segmentatiecriteria
•  Segmentatiecriteria
  (business-to-consumer)
                        •  Segmentatiecriteria
                          (business-to-business)

                        •  Demografisch
                          Industrie, ondernemingsgrootte, locatie
•  Geografisch
  Klimaat,cultuur,stad versus platteland,   •  Operationele variabelen
  grootte van de gemeente, regio         Technologie, gebruiker of niet,
                          vaardigheden
•  Demografisch
  Inkomen, sociale klasse, fase in de     •  Aankoopproces
  gezinslevenscyclus, etnische achtergrond,    Aankooptype (een eenvoudige
  ras, geodemografisch               herhalingsaankoop, een gewijzigde
                          aankoop, of de eerste keer dat iets wordt
•  Psychografisch                  aangekocht), machtsstructuur, relatie
  Persoonlijkheid, levensstijl, waarden,
  voordelen (benefit segmentation)       •  Situationele factoren
                          Dringendheid, grootte van de order
•  Gedragsbeschrijvend
  Verbruik, merkentrouw, klantentrouw,    •  Persoonlijke kenmerken
  koopbereidheid                 Risicoattitude, loyaliteit         113
Doelgroep bepalen :
       waarom ?

•  Een geoptimaliseerd gebruik van de mogelijkheden•  Een mogelijke specialisatie binnen de doelgroep•  Na het bepalen van een (aangepaste) specifieke
  doelgroep wordt het concurrentieel voordeel
  duidelijk.


                            114
Doelgroep bepalen : hoe ?
•  De grootte en de groei van de doelgroep
  (aantrekkelijkheid)

•  Concurrentieel voordeel (concurrentie, klanten,
  leveranciers…)

•  Samenhang tussen de doelgroep en de differentiatie-
  strategie

•  Het marktaandeel en het imago

•  Mogelijkheden en competenties moeten compatibel zijn
  met de doelgroepbepaling

                              115
Oefening: Flair-model

•  Ieder voor zich

•  Doelgroepen bepalen volgens personificatie

•  Doel: Creëer verschillende types van concrete personen
  om tegen te praten vanuit je product

•  Tafelronde waarin je de personages voorstelt

•  Concept: flairverhalen worden geschreven in functie
  van 4 concrete personen. Zo hou je beter contact met je
  doelgroep


                               116
Doelgroep bepalen
     3 benaderingen
                     Geen
Marketing voorstel    Markt    differentieel
                    voordeel
Marketing voorstel 1  Doelgroep 1
Marketing voorstel 2  Doelgroep 2  Differentieel
                   voordeel

Marketing voorstel 3  Doelgroep 3

            Segment 1
Marketing voorstel   Doelgroep   Geconcentreerd

            Segment 3

                           117
Doelgroep
zonder differentieel voordeel


 Cola, in de jaren 60
              118
Gedifferentieerde doelgroep

   Cola vandaag
               119
Gedifferentieerde doelgroep

   Cola vandaag
               120
Gedifferentieerde doelgroep
               121
Gedifferentieerde doelgroep
               122
Gedifferentieerde doelgroep
               123
Gedifferentieerde doelgroep
               124
Geconcentreerde
  doelgroep
         125
Doelgroepen
1.Waarom handelen zij zo ?

•  Wat zet hen aan ?

•  2. De markt opdelen in segmenten

•  3. De doelgroepen kiezen

  Om te begrijpen en te structureren moet men de tools
  gebruiken die toegang verschaffen tot dit begrip van
            « de markt » :
        INFORMATICASYSTEMEN
         MARKTONDERZOEKEN
                              126
Wat is positioneren ?

•Het  is de plaats die men wil bezetten

•binnen  het gedachtengoed van de doelgroep,

•of  de persoonlijkheid die men wil toegekend zien

•aan  het product, de dienst of de onderneming

•- In overeenstemming met de missie en de strategie van de ondernemingen
- Verschillend van de positionering van de concurrentie
- In overeenstemming met de persoonlijkheid van de klant (doelgroep)
- Uniek
                                      127
De positionering :
           logisch gevolg van de
            segmentering en de

•  
     
    Segmentering/Doelgroep
           
   Positionering


•  De segmenteringscriteria vinden
 
   
    
   De positioneringscriteria begrijpen

•  Profielen opstellen van de segmenten 
  
    
   Profielen opstellen van de klanten

•  Economische analyse
   
    
   
    
   Begrijpen en situeren van de concurrentie

•  Keuze van de segmenten
 
    
     
  De persoonlijkheid van het product
  
     
   
   
    
   
    
   
    
    bepalen 
  
     
    
   
    


                                                    128
Positionering

•Ishet logische gevolg van de segmentering en de
doelgroepbepaling

•Segmenteren en doelgroep bepalen :
de persoonlijkheid van de doelgroep opstellen

•Positioneren :
de persoonlijkheid van het product opstellen

•De positionering geldt voor nieuwe producten of
voor het herlanceren van oudere producten.
                          129
Positioneren : waarom ?

                   Commercieel succes


  Operationele marketing = f (positionering)
•  • Klaarheid en differentiatie
  • Positionering van nieuwe producten =

    f (positionering van de organisatie)


                             130
Welke positionering ?
            131
Welke positionering ?
            132
133
Welke positionering ?
            134
135
Positioneren : hoe ?

    1. Identificeren van de keuze-criteria van de doelgroep
              2. Hiërarchiseren
          3. De concurrenten identificeren
4. De perceptie van de onderneming/van het product/van de concurrentie
  door de doelgroep-klant evalueren en dit m.b.t. de keuze-criteria.
            5. Idealen identificeren
 6. Een leiderspositie kiezen gebaseerd op tenminste één basiscriterium
7. Het profiel van het product of van de onderneming met grote precisie
      omschrijven door middel van significante attributen
                                     136
Voorbeelden
Aankoopcriteria voor een biermerk


 •  Zachtheid      •  Gemakkelijk te
               verteren
 •  Alcohol gehalte
             •  Populair bij vrouwen
 •  Opgeblazen gevoel
             •  Verkrijgbaar in de
 •  Consumptie thuis    horeca

 •  Dorstlessend    •  Calorierijk

 •  Bittere smaak    •  ...                           137
Perceptiekaart
   13 biermerken in Quebec
 2          Golden        Kracht (licht)             1
                                   Laurentide
   Kronenbraü
              Canadian
                           Labatt bleue
                                   O ’Keefe
       Heidelberg     Carlsberg
Sociaal imago                              Sociaal imago

   (zwak)                                 (sterk)
              Black label

    Dow                               Labatt 50

                  Brador          Molson


 3                    Kracht (zwaar, drukkend)           4
                                             138
Domeinenkaart
  2         Kracht (licht)       1
Sociaal imago              Sociaal imago

  (zwak)                   (sterk)
  3                      4
            Kracht (zwaar)

                            139
Superpositie van de
          domeinen
        Golden     Kracht (licht)
                                Laurentide
Kronenbraü     Canadian
                        Labatt bleue
             Carlsberg               O ’Keefe
    Heidelberg
Sociaal imago                           Sociaal imago

  (zwak)                                (sterk)
          Black label
 Dow                           Labatt 50
                         Molson
             Brador

               Kracht (zwaar)

                                         140
Differentiatie

        Segmentering
        Marketing voorstel
Positioneren            Doelgroep bepalen                            141
Problemen ?
       142
Marketingmix:
 4 P’s van de
marketing in een
   model

          143
Het marketing-voorstel
        IMAGO
      Marketing-voorstel
 PRODUCT            PRIJS

                    144
Het marketing voorstel


•  Product Management

  –  Totaalproduct

  –  Levenscyclus van het product

  –  Portefeuille
                    145
Het Total Product Concept van
      Levitt
 •  Producten kunnen « onwezenlijk, niet voelbaar » zijn. Meestal gaat het om een
   combinatie.

 •  Product : is een complex geheel van bevredigingen (voor de klant).

 •  Een product wordt slechts zinvol indien het als dusdanig overkomt bij de
   eindgebruiker.

 •  Enkel de eindgebruiker kan een waarde toekennen aan een product

 •  (komt overeen met het voordeel dat hij haalt uit de aanschaf van het product).

 •  « Het product is niet het product ». De behoefte die men bevredigt maakt dat men
   aan tafel mag gaan zitten en meespelen, en niet het product « an sich ».

 •  Het totaal-product is de concrete uitdrukking van de positionering.                                            146
Het Totaal-product
                     Generisch product
                 Zonder deze basis mag men niet « meespelen »


                      Het verwachte product
                    Omvat de minimale verwachtingen van de
                   prospect. Deze prospect zal niet overgaan tot
                    actie indien de verwachtingen niet ingelost
                             worden


                      Het verbeterd product
                   Alles wat de marketeer kan aanbieden en dat
                  boven de verwachtingen van de prospect uitstijgt
                    of boven wat hij gewend is te ontvangen


           Potentieel product
Alles wat men nog zou kunnen toevoegen om de prospect aan te trekken
             of te fideliseren
                                           147
Het Totaal-product•Toevoeging  van extra buitenste ring: emotionele
product
                           148
149
Het Totaal-product

•Binnen iedere cirkel vindt men attributen die het
product samenstellen :

 –  packaging
   
   
  - opleiding

 –  installatie
         
  
   - dienst na verkoop

 –  waarborg
       
   
   - enz.

 –  gebruiksaanwijzing


                           150
De levenscyclus van het
      product
$  Intro  Groei  Maturiteit  Afzwakking
                     Verkopen
                  Winsten
                       Tijd
                           151
Product life Cycle (PLC)


•  Evolutie van de marketing approach gedurende de
  levenscyclus van het product

•  De levenscycli worden alsmaar korter

•  In tegenstelling tot het verleden heeft men er baat bij de
  eerste te zijn

•  Conjunctuurgegevens kunnen de curve wijzigen                                 152
Product life Cycle
         Intro     Groei    Maturiteit    Afzwakking
 Verkoop     Laag     Groeiend   Maximum      Daalt
  Prijs     Hoog    Middelmatig    Laag      Laag
Concurrentie   Beperkt    Stijgend   Maximaal     Dalend
 Marketing   Notor.& ess.   PDM     Profit & PDM     Cash
  Obj.
               Uitgebreid
 Produkten    Basis
                gamma
                       Diversiteit   Inkrimping

  Winst    Negatief    Groeiend     Hoog      Laag
 Klanten    Pioniers    Volgers    Massa     Traditioneel
 Distributie  Selectieve   Groeiend    Groeiend    Selectieve
 Obj. Pub.   Notoriëteit   Not. Ext.  Differentiatie  Vermindering
Verkoopsobj.   Test      Test    Fideliseren   Cash-cow


                                      153
Let Op


Zie volgende slides!

   verschil mentaliteit kolonisatie vs
   consolidatie

   voorbeelden
                      154
155
156
157
De producten -
       portefeuilles
• De
  producten worden beheerd in een portefeuille. Dit
maakt meteen een strategisch beheer mogelijk.

• Volgende  vragen beantwoorden :
 –  Wanneer moet men een nieuw product introduceren ?

 –  Wanneer moet men een product van de markt halen ?

 –  Het belang van de middelen waarmee men een product
   ondersteunt.

 •  Twee variabelen gebruiken : aantrekkelijkheid en
   concurrentiële positie

                             158
Het beheer
        van de producten-
         portefeuille
            2 fundamentele hypothesen
  a) Hoe sterker we zijn ten opzichte van de concurrentie hoe meer
  voordelen we kunnen halen op het vlak van kosten en dus rentabiliteit
      b) Een groei vraagt cash om de groei te financieren

Groei
                          PROBLEM CHILDS
    HOOG   STARS
                               ?
                 $
    LAAG


          $     CASH COWS            DOGS


           HOOG               ZWAK


         1           1/2      1/4
                Relatief marktaandeel

                                      159
Beperkingen van dit model

•  De markt kan nog om andere redenen dan louter « het
  groei-aspect » interessant zijn

•  Het concurrentieel voordeel is niet enkel het M.A. (dit
  geldt zeker voor de markten waar het volume niet
  doorslaggevend is)

•  Vandaar dat het nodig is specifieke factoren te
  gebruiken voor de markt in kwestie
                               160
Product management :
        synthese
•  De producten in de markt

•  
 
   - Total product concept

•  
 
   - Product positioning

•  De producten in de tijd

  –  Product Life Cycle

•  De producten ten opzichte van elkaar

  –  Product Portfolios
                      161
Het marketing-voorstel

       IMAGO
     Marketing-voorstelPRODUCT            PRIJS
                    162
Het marketing-voorstel
      beheren
      De prijs
•  Een prijsverlaging kan altijd

•  de trouwheid aan het merk stimuleren !
                       163
Je prijsbereik bepalen
 Hoger               Bovengrens van
                   het prijsbereik
      onverschilligheidszone
                   Voorkeur van
 Welke                de klanten
 prijs ?
                   Ondergrens van
                   het prijsbereik
          Je winst
                    Je kosten
 Lager                          164
Omslagpunten voor prijswijzigingen

  (Uitgaande van een brutowinstmarge 30% )

   Bij een prijsverhoging van 5% wordt het omslagpunt
   bereikt bij een daling van de omzet met 14%
   Bij een prijsverhoging van 10% wordt het omslagpunt
   bereikt bij een daling van de omzet met 25%
   Bij een prijsdaling van 5% wordt het omslagpunt
   bereikt bij een stijging van de omzet met 20%
   Bij een prijsdaling van 10% wordt het omslagpunt
   bereikt bij een stijging van de omzet met 50%                              165
De elasticiteit
Prijs


                     Winst < Verlies
                     Winst = Verlies  ?
                     Winst > verlies
    P
       Verlies
    P’

              Winst
            Q      Q’
                       Volume


                                166
Prijs-management


   De prijsgevoeligheid          Rentabiliteit
    van de doelgroep
•  Vier sleutelfactoren      PRIJS
          Concurrentie          Positionering
          PROBLEEM : IN WELKE VOLGORDE
            MOET MEN ANALYSEREN ?
                                  167
Prijs-management
      Om de voornoemde volgorde te kunnen bepalen
      moet men weten dat de prijs een element is
           van de totale strategie

•  De prijs is één van de belangrijkse actiemiddelen van de
  portefeuille-strategie

•  2 strategieën zijn mogelijk :

  –  De strategie in functie van de markt

  –  De strategie in functie van de rentabiliteit


                                168
De twee voornaamste
       benaderingen
 MARKTSTRATEGIE        OBJECTIEF  RENTABILITEITSSTRATEGIE
 VOLUME-objectief                Rentabiliteits-objectief

 1. Prijsgevoeligheid     ANALYSE   1.  Analyse van de kosten
   2. Concurrentie       1ste   2. Analyse van de contribution
                NIVEAU

 Prijsalternatieven              Prijsalternatieven
                ANALYSE
 Volume scenario’s        2de
                NIVEAU
                        Volume scenario’s
 Z.C. / Contribution              Z.C. / Contribution

  Confrontatie met:               Confrontatie
  De markt objectieven    KEUZE    Met de rentabiliteitsobjectieven
De rentabiliteitsbeperkingen          De marktbeperkingen
    De coherentie                De coherentie
  met de positionering             van de positionering

     KEUZE                    KEUZE
                                       169
Analyse van de coherentie
   Prijs / Positionering

•  Voor de koper/verbruiker/gebruiker is de prijs een
  element van het imago en heeft deze prijs een symbolische
  waarde

•  Onafhankelijk van de gekozen strategie (waardestrategie
  of prijsstrategie) moet de uiteindelijke « prijskeuze »
  coherent zijn zoniet zal men moeten overgaan tot prijs-
  correcties

•  Men dient voorzichtig te zijn met tactische
  prijsverminderingen want zij kunnen de gekozen
  positionering « in gevaar brengen »

                                170
De prijs
Prijsniveau is belangrijk, maar ook de wijze waarop deze uitgedrukt wordt

         Het « offer-gevoel » verminderen !!!

   Eerlijke prijs              De wijze van betaling
      of                    moet de
   Voordelige prijs              aankoopbeslissing
      of                 vergemakkelijken
  Aanvaardbare prijs


   Prijsbepalings-               De strategieën
    strategieën              om de prijs uit te drukken

            OPGEPAST !
   De prijs is een element van het imago van het product!

                                      171
Prijstactieken

upsell - downsell

cross-sell

platinumversie

clubkaart

seizoenpremie            172
In de praktijk …
Twee vaak geziene benaderingen

             Penetratie         Afromen

•Vraag
  
      Elastisch        Niet elastisch

•Inkombarrière
    Laag
 
   
       Hoog

•Productiecapaciteit  Overcapaciteit
   
   Gelimiteerd

•Voorwaarde
      Kostprijs-voordeel    Waarde-oordeel

  
  
                                 173
In de praktijk …
     Vaak gebruikte
    handelspolitieken

    Leader versus volgers
  Kostprijs + uniforme marge

Openbare aanbestedingen en offertes                   174
In de praktijk …
    Storende elementen
•  Veel promotionele prijzen

•  Prijzenoorlog

•  Parallelle markt

•  Tijdelijk gebrek aan capaciteit

•  Reglementen (binnenlandse markt of buitenlandse
  markt)

•  Dumping

                           175
Concurrentiespel mbt de
      prijzen
•  Wie kan de prijzen « breken »

  –  Ondernemingen die een prijsvoordeel kunnen bieden
    omwille van hun kostenstructuur

  –  Ondernemingen met een overschot aan productie-
    capaciteit

  –  Ondernemingen met een hoge profit-constellatie

  –  Nieuwe spelers op de markt indien de doelgroep erg
    prijsgevoelig is (elasticiteit)


                               176
Het marketing-voorstel

       IMAGO
     Marketing-voorstelPRODUCT            PRIJS
                    177
Het marketing-voorstel

•  Het imago-management•  « In the factory we make cosmetics,

•          in the store, we sell hope … »•        Charles Revlon, oprichter van Revlon


                            178
Het imago-beheer


•  Beantwoordt aan de psychologische verwachtingen van de
  doelgroep

•  Wordt door twee assen bepaald (notoriëteit en valorisatie)

•  Een sterk en bruikbaar differentiatie-element

•  Verschillende dragers : merk, symbolen, aanhalingen,
  mensen etc.                                 179
Maslow
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow

           Zelf actualisatie
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow

           Zelf actualisatie

            Waardering
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow

           Zelf actualisatie

            Waardering

             Sociaal
      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow

           Zelf actualisatie

            Waardering

             Sociaal

             Veiligheid      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow

           Zelf actualisatie

            Waardering

             Sociaal

             Veiligheid

            Basisbehoeften

      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Maslow

           Zelf actualisatie

            Waardering

             Sociaal

             Veiligheid

            Basisbehoeften

      In het marketing-voorstel draagt het imago bij
tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep.

                                  180
Verschillen: Type mensen


•  Intuïtie

   • totaalbeeld,

   • concentreren  op mogelijkheden

   • ==> differentiatiestrategie op basis van volgende
    generatie nieuwe snufjes                              181
Verschillen: type mensen

•  Denkers

   • analytisch,  precies en logisch

   • veel informatie verwerken --> geen gevoel of
     emotie verwerken

   • Henry  Kissinger

   •  ==> logisch argument van feiten over product


                             182
Verschillen: type mensen

•  Gevoelsmensen

   • interesse  in gevoelens van anderen

   • volgen  hun eigen voorkeuren

   • heel  loyaal

   • ==>  goedkeuring 3e partij of experten                          183
Verschillen: type mensen


•  Waarnemers

   • zien  dingen zoals ze zijn, groot respect voor
     feiten

   • dingen  goed in hun verband plaatsen

   •  ==> hertz: leiderschap                             184
Imago
De imaginaire toegevoegde
     waarde

•  In de mate waarin ze voldoening geeft

•  aan de doelgroep zal ze er ook in slagen

•  deze doelgroep over te halen

•  om over te gaan tot actie.
                        185
Branding


•  De wil om voor jou product te kiezen•  Het is jou taak de gans te verzorgen die gouden eieren
  legt
                               186
Oefening: emotie eliciteren •  Voordoen: wagen

 •  Daarna zelf in kleine groepjes.

 •  Visa + Bankkaart  brand essence
                    187
De dragers van het imago


•  Het merk

•  De symbolen

•  Het uitzicht

•  De mensen

•  Hetgeen wordt « opgeroepen » (connotaties)                         188
De dragers van het imago
    Het merk

•  Rollen

  –  Identificeren

  –  Differentiëren

  –  Waarborg bieden

  –  Het imago « dragen »                189
Het merk : essentiële
       beslissingen


•  Merk of geen merk ?

•  Onder de eigen merknaam of onder een andere
  merknaam verkopen ?

•  Een merk per product of meerdere producten onder
  één merk (umbrella) ?

•  Hoe bepaalt men een merkkeuze ?


                            190
Dragers van het imago
     De symbolen


•  De symbolen hebben als doel het verminderen van het
  risico (perceptie) en moeten de bevredigingsbelofte
  meer voelbaar maken

•  Ze spelen op de 5 zintuigen : het zicht, de reukzin, de
  tastzin, de smaak en het gehoor
                               191
Voorbeelden van symbolen


•  Zicht : Lacoste krokodil, de Perrier fles, enz.

•  Reukzin : parfum in de was- en afwasproducten

•  Tastzin : yoghurt in glazen potjes

•  Smaak : tandpasta met muntsmaak

•  Gehoor : musak                           192
De imago-dragers : het
        uitzicht
•  Hoe minder tastbaar een product is,
  hoe belangrijker het uitzicht :

•   - complexe producten
  - diensten
  - verwijderde producten

•  Vandaar het belang van :
  
  - design
  - look
  - packaging

                     193
194
Imago-dragers : evocaties


 •  Paid media
 •  Earned media
 •  Word of mouth
              195
Promotie &
 plaats


       196
PromotieDagmar-model

Permissie marketing
            197
Percentage van de doelgroep
    op elk niveau
  van het DAGMAR-model
       Categoriebekendheid: 100%
   Merkbekendheid: geholpen 95%, spontaan 65%

         Merkkennis: 60%

     Positieve attitude t.o.v. Merk: 30%

         Merkvoorkeur: 20%


         Proefgebruik: 10%

           Herhalings-
           aankoop/
           loyaliteit:
             3%                         198
Plaats:
distributiekanalen
aard

gedrag en kanaalbeslissingen

kanaalontwerpbeslissingen

kanaalmanagementbeslissingen

fysieke distributie en logistiek management

kanaaltrends

                       199
Het aantal transacties verminderen
producenten
consumenten
producenten
         Tussenpersoon
consumenten
                    200
Aanpak
 B2B


     201
Verschil


Producten

Klanten

Markten
            202
Kenmerken van het
     BTB-onderzoek

  De klassieke technieken kunnen toegepast worden

  De populatie is relatief gelimiteerd

  De ondervragers moeten gespecialiseerd zijn of opgeleid

  De BTB zijn « contract-markten »

•  (1 contract = belangrijk % van het ZC)


                               203
B2B kenmerken


Marktstructuur en vraag:

   veel kleinere en grote afnemers

   => schaal en strategisch implicaties
   verkoop stijgt


                      204
B2B kenmerken
Decision making units

   meer personen betrokken

   professionele houding

Soorten beslissingen

   technisch moeilijker

   grote sommen geld

                205
B2B kenmerken

Andere

   directe inkoop

   leasing

   wederkerigheid           206
B2B Koopgedrag:
      4 vragen

•  1. Welke koopbeslissingen nemen bedrijfsinkopers?

     routineaankopen

        strategische rebuy

        voet tussen deur tactiek                            207
B2B Koopgedrag:
      4 vragen

•  1. Welke koopbeslissingen nemen bedrijfsinkopers?

     aankoop nieuw product

        new task

        grote inspanningen tot infoverzameling                             208
B2B Koopgedrag:
       4 vragen
•  1. Welke koopbeslissingen nemen bedrijfsinkopers?

     gewijzigde aankoop

        modified rebuy

        specificaties zoals prijs, voorwaarden, ...
        worden gewijzigd                               209
B2B Koopgedrag:
       4 vragen

•  2. Wie neemt deel aan het koopproces van organisaties?

     decision making units

         gebruikers, beïnvloeders

         inkopers, beslissers, gatekeepers                               210
B2B Koopgedrag:
       4 vragen

•  3. Wat zijn de belangrijkste invloeden op bedrijfsinkopers?

      omgevingsfactoren

      organisatiefactoren
                                 211
B2B Koopgedrag:
       4 vragen

•  4. Hoe komen bedrijfsinkopers tot hun koopbeslissing?

     probleemherkenning

     algemene beschrijvingen

     productspecificaties                              212
B2B Koopgedrag:
       4 vragen
•  4. Hoe komen bedrijfsinkopers tot hun koopbeslissing?

     leveranciers zoeken:

        offerte, leveranciersselectie

        vastleggen bestelprocedure

        prestatiecontrole


                              213
Invloed e-business

vooral daling banen in B2B bij verkoop

  volledige en gedetailleerde info over
  producten en aanbieders

  gemakkelijke prijsvergelijking

  e-hubs (handelplatform ipv huisbezoek)


                       214
Invloed e-business

=> ‘adviserende verkopen’ (als adviseur de
klant extra waarde kunnen geven)

   niet alleen communicatie en
   overtuigingskracht

   ook goed inzicht in noden klant                       215
Invloed e-business

vloek:

     reisbureaus, verzekeringsagenten,
     effectenmakelaars, autoverkopers,
     boekenwinkels,muziekwinkels

boom postorderbedrijven
                       216
Operationele
 marketing
b e wa k e n e n b i j stu r en van het
  p ro d uc t e n d e b ijhorende
     m a rk e t i n gacties
                     217
Budgetteringsmetho
    den
 marginale analyse

 inertie

 willekeurige toekenning

 omzetpercentagemethode

 ...


              218
R.O.M.I.


•Marketingkosten steeds hoger => vraag: geef
aan welke maatstaven het effect ervan voor het
ROI of de aandeelhouderswaarde kan worden
afgemeten?
                         219
5 Handvaten

•  1. maak accountability een integraal
  onderdeel van het marketingproces

•  2. definieer de juiste metrics voor korte en
  lange termijn

•  3. investeer in andere competenties binnen
  het marketingteam                         220
5 Handvaten


•  4. sla een brug tussen sales en finance

•  5. denk en handel als een ondernemer
                       221
De Lopende Band


Zie volgende slides
           222
Doelstellingen     Rand-
                      Kennis en ICT
            voorwaarden

•Nieuwe klanten              • Verkoop produc-   • Registers
            • Kosten
•Segment 1                  ten database      (faillisementen,
            • Opbrengsten
•Segment 2                 • Prospect-        verhuizingen, etc.)
            • Rendement/
•Segment 3                 database       • Kijk en
             resultaat
•Segment 4                 • Klanten-        Luisterdienst
            •(Investerings)-
•Bestaande klanten             database       • Doelgroep-
             budget
  •Continueren              • Offerte beheer-    onderzoek (DGO),
            • Prijs
  •cross-sell                systeem        Decision Makers
            • Dealernetwerk
  •Upsell                 • Logfiles        Survey (DMS),
            • Product/dienst
  •Deepsell                 (website)       Jongeren ’99,
            • Conjuntuur/
•Ex-klanten                • Kassaregister     ROAR, SWOC,
             economie
  •Klanten-                • Externe data-     Trendmonitor,
            • Beschikbare
  ontevredenheid             bases (list-      Nationale Senioren
             capaciteit
  •Disloyaliteit              brokers, tijd-     Survey, etc.
             (FTE)
  •Product-/                schriften etc.)
            • Kennis
  •Klantlevenscyclus           • Kennisdatabases
  •Combinatie               (vb. wie mailt wat)
                                              223
Onderzoek en     Acties en      Communicatie-        Respons
analyse        planning      en verkoop-
                     kanalen           • Bereikt/
• RFM-analyse     • Merk/       • Beurzen & ten-       niet-bereikt
• Life Time Value   merklading     toonstellingen       • Gestructureer-
• Potentiële waarde  • Awareness/    • In store/ point of sale  de respons
• Klantenpiramide   berekendheid    • Product/         • Niet-gestructu-
• Profielanalyse/   • Prijsvraag/    verpakking         reerde respons
 segmentatie-     wedstrijden    • Televisie         • Non-mail
 analyse       • Refund-actie   • Radio           • Postretour
• Respons/non-    • Evenementen    • Advertentie (kranten,   • Informatie-
 responsanalyse    • Aanbieding     tijdschriften)       aanvraag
• Non-respons     • Joint promotion  • Huis-aan-huis       • Store traffic
 -onderzoek      • Couponning    • Nieuwsbrief,       • Imago/
• Non-conversie-   • Verzoek tot    catalogus          awareness
 onderzoek       betalen      • (Gepersonaliseerde)    •(geregistreerde)
• Media-effect-    • Informatie     brief            conversie/
 onderzoek      • Uitnodiging    • Zuilen           Non-conversie
• Klanttevreden-             • Telemarketing        (herhalings)-
 heidsonderzoek              • Internet          aankoop
                     • Evenementen
                     • Vertegenwoordigers
                      tussen
                      personen


                                           224
Veel Succes
  Cevora
       225
1 sur 252

Recommandé

Basiscursus MARKETING (Nederlands) par
Basiscursus MARKETING (Nederlands)Basiscursus MARKETING (Nederlands)
Basiscursus MARKETING (Nederlands)SELLIO - sales activation
4.7K vues54 diapositives
Marketing introductie en basistechnieken par
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenManon Roelandt
1.4K vues225 diapositives
Marketing operationele marketing en marketingplan par
Marketing operationele marketing en marketingplanMarketing operationele marketing en marketingplan
Marketing operationele marketing en marketingplanManon Roelandt
3.2K vues184 diapositives
Opstellen marketingplan par
Opstellen marketingplanOpstellen marketingplan
Opstellen marketingplanDirk Van Cauwenberghe
1.2K vues40 diapositives
Webinar een strategisch marketingplan in 45' par
Webinar een strategisch marketingplan in 45'Webinar een strategisch marketingplan in 45'
Webinar een strategisch marketingplan in 45'Husky Marketing Planner
327 vues35 diapositives
Strategisch marketing plan (Wordfile) par
Strategisch marketing plan (Wordfile)Strategisch marketing plan (Wordfile)
Strategisch marketing plan (Wordfile)Husky Marketing Planner
285 vues36 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Strategisch marketinglan (Powerpoint) par
Strategisch marketinglan (Powerpoint)Strategisch marketinglan (Powerpoint)
Strategisch marketinglan (Powerpoint)Husky Marketing Planner
408 vues99 diapositives
Presentatie plan van aanpak par
Presentatie plan van aanpakPresentatie plan van aanpak
Presentatie plan van aanpako78
9.2K vues8 diapositives
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1 par
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1Manon Roelandt
1.3K vues120 diapositives
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2 par
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2Georges Dockx
3.1K vues44 diapositives
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaal par
Voka  succesvoller ondernemen met marketing - finaalVoka  succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaalGeorges Dockx
5.6K vues88 diapositives
Internet Marketing les KHL par
Internet Marketing les KHLInternet Marketing les KHL
Internet Marketing les KHLGeorges Dockx
4.5K vues139 diapositives

Tendances(20)

Presentatie plan van aanpak par o78
Presentatie plan van aanpakPresentatie plan van aanpak
Presentatie plan van aanpak
o789.2K vues
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1 par Manon Roelandt
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 1
Manon Roelandt1.3K vues
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2 par Georges Dockx
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2
Febelgra hoe-een-goede-strategie-ontwikkelen-v2
Georges Dockx3.1K vues
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaal par Georges Dockx
Voka  succesvoller ondernemen met marketing - finaalVoka  succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Voka succesvoller ondernemen met marketing - finaal
Georges Dockx5.6K vues
Internet Marketing les KHL par Georges Dockx
Internet Marketing les KHLInternet Marketing les KHL
Internet Marketing les KHL
Georges Dockx4.5K vues
1.5 Marcom - reclame & sales promotion par Irene de Bruijn
1.5  Marcom - reclame & sales promotion1.5  Marcom - reclame & sales promotion
1.5 Marcom - reclame & sales promotion
Irene de Bruijn914 vues
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta... par POM West-Vlaanderen
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Marketing periode 1 par Fam Habets
Marketing periode 1Marketing periode 1
Marketing periode 1
Fam Habets577 vues
Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1 par M.H.Valk
Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1
Consumentengedrag week 1, Hoofdstuk 1
M.H.Valk530 vues
SMO Marketing par StoryMe
SMO MarketingSMO Marketing
SMO Marketing
StoryMe415 vues
4Future Marketing intro deck (Dutch) par Rob Meijers
4Future Marketing intro deck (Dutch)4Future Marketing intro deck (Dutch)
4Future Marketing intro deck (Dutch)
Rob Meijers247 vues

Similaire à Marketing introductie en basistechnieken

Marketing introductie en basistechnieken par
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenManon Roelandt
579 vues225 diapositives
Marketingplan In 10 Stappen par
Marketingplan In 10 StappenMarketingplan In 10 Stappen
Marketingplan In 10 StappenArnold Prins
10.8K vues12 diapositives
Mie09wateringkostermarketingaccountabilitycrisistijdbroodnodig 091119091747-p... par
Mie09wateringkostermarketingaccountabilitycrisistijdbroodnodig 091119091747-p...Mie09wateringkostermarketingaccountabilitycrisistijdbroodnodig 091119091747-p...
Mie09wateringkostermarketingaccountabilitycrisistijdbroodnodig 091119091747-p...Jan-Thijs Gorter
482 vues53 diapositives
Marketing Accountability Crisistijd Broodnodig par
Marketing Accountability Crisistijd BroodnodigMarketing Accountability Crisistijd Broodnodig
Marketing Accountability Crisistijd BroodnodigNIMA
1K vues53 diapositives
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat par
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOke Marketing
408 vues17 diapositives
Strategisch marketing management par
Strategisch marketing managementStrategisch marketing management
Strategisch marketing managementMarieke van Tiggelen
905 vues21 diapositives

Similaire à Marketing introductie en basistechnieken(20)

Marketing introductie en basistechnieken par Manon Roelandt
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt579 vues
Marketingplan In 10 Stappen par Arnold Prins
Marketingplan In 10 StappenMarketingplan In 10 Stappen
Marketingplan In 10 Stappen
Arnold Prins10.8K vues
Mie09wateringkostermarketingaccountabilitycrisistijdbroodnodig 091119091747-p... par Jan-Thijs Gorter
Mie09wateringkostermarketingaccountabilitycrisistijdbroodnodig 091119091747-p...Mie09wateringkostermarketingaccountabilitycrisistijdbroodnodig 091119091747-p...
Mie09wateringkostermarketingaccountabilitycrisistijdbroodnodig 091119091747-p...
Jan-Thijs Gorter482 vues
Marketing Accountability Crisistijd Broodnodig par NIMA
Marketing Accountability Crisistijd BroodnodigMarketing Accountability Crisistijd Broodnodig
Marketing Accountability Crisistijd Broodnodig
NIMA1K vues
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat par Oke Marketing
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oke Marketing408 vues
Kick off 1 maart 2012 ppt de Geluksfabriek par skillcity
Kick off 1 maart 2012 ppt de GeluksfabriekKick off 1 maart 2012 ppt de Geluksfabriek
Kick off 1 maart 2012 ppt de Geluksfabriek
skillcity355 vues
Strategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburg par uitgeverijacco
Strategische marketing - white paper door Gerbrand RustenburgStrategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburg
Strategische marketing - white paper door Gerbrand Rustenburg
uitgeverijacco685 vues
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl par felixpval
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
felixpval544 vues
Digitale marketing beeckestijn ruimzicht april 10 par Gewoon Groen
Digitale marketing beeckestijn ruimzicht april 10Digitale marketing beeckestijn ruimzicht april 10
Digitale marketing beeckestijn ruimzicht april 10
Gewoon Groen211 vues
B2BMF2019 - Marketing automation voor een succesvolle leadgeneratiestrategie ... par B2B Marketing Forum
B2BMF2019 - Marketing automation voor een succesvolle leadgeneratiestrategie ...B2BMF2019 - Marketing automation voor een succesvolle leadgeneratiestrategie ...
B2BMF2019 - Marketing automation voor een succesvolle leadgeneratiestrategie ...
NIMA B2B Expert class: De sweet Spot van B2B succes versie 3 par Berd Warmelts
NIMA B2B Expert class: De sweet Spot van B2B succes versie 3NIMA B2B Expert class: De sweet Spot van B2B succes versie 3
NIMA B2B Expert class: De sweet Spot van B2B succes versie 3
Berd Warmelts765 vues

Plus de Manon Roelandt

Sales, yes I Red-Seals training coaching consulting par
Sales, yes I Red-Seals training coaching consultingSales, yes I Red-Seals training coaching consulting
Sales, yes I Red-Seals training coaching consultingManon Roelandt
591 vues151 diapositives
Recruteren met Linkedin par
Recruteren met LinkedinRecruteren met Linkedin
Recruteren met LinkedinManon Roelandt
529 vues97 diapositives
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw... par
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...Manon Roelandt
831 vues59 diapositives
Media social par
Media socialMedia social
Media socialManon Roelandt
421 vues124 diapositives
Social media par
Social mediaSocial media
Social mediaManon Roelandt
493 vues126 diapositives
e-mails en brieven schrijven par
e-mails en brieven schrijvene-mails en brieven schrijven
e-mails en brieven schrijvenManon Roelandt
1.1K vues65 diapositives

Plus de Manon Roelandt(9)

Sales, yes I Red-Seals training coaching consulting par Manon Roelandt
Sales, yes I Red-Seals training coaching consultingSales, yes I Red-Seals training coaching consulting
Sales, yes I Red-Seals training coaching consulting
Manon Roelandt591 vues
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw... par Manon Roelandt
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...
Marketing Strategie - Productlancering - 16.000€ uitsparen met houtskeletbouw...
Manon Roelandt831 vues
Notulen en verslag vergadering par Manon Roelandt
Notulen en verslag vergaderingNotulen en verslag vergadering
Notulen en verslag vergadering
Manon Roelandt16.9K vues
Klantvriendelijk e-mails, brieven schrijven par Manon Roelandt
Klantvriendelijk e-mails, brieven schrijvenKlantvriendelijk e-mails, brieven schrijven
Klantvriendelijk e-mails, brieven schrijven
Manon Roelandt2K vues
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 2 par Manon Roelandt
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 2Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 2
Marketing Strategie en Concurrentiebeleid deel 2
Manon Roelandt990 vues

Marketing introductie en basistechnieken

 • 1. MARKETING I n t r o d u ct i e & B a s i s t e ch n ieken Cevora 1
 • 2. INLEIDING TOT MARKETING 2
 • 3. Inhoud • Inleiding tot Marketing • Detecteren Behoefte & Verwachting Consument • Marktanalyse: • Bepalen Ideaal Product/Service • Interne/Externe Analyses • Doelstellingen/Verloop Enquête 3
 • 4. Inhoud • Bepaling Doelgroep & Positionering: • Segment • Target • Position • Marketingmix: 4 P’s + Imago • Aanpak B to B • Operationele Marketing 4
 • 5. Doelstellingen Marketingprincipes vanuit gezond boerenverstand voor de KMO Strategische tools beheersen om operationele marketing mogelijk te maken 5
 • 6. De volledige verantwoordelijkheid voor jouw onthouden ligt in het onderwijzen - mijn onderwijzen 6
 • 8. E-tijdperk Marketing Alles van vroeger + Een merk kunnen opbouwen en positioneren Thuis zijn in databasemanagement en data mining Vaardigheden in Customer Relationship Marketing 8
 • 9. E-tijdperk Marketing De winstgevendheid van klanten kunnen meten Public relations en mond-tot-mondreclame effectief kunnen inzetten Eventmarketing en belevenismarketing kunnen managen Effectief gebruik kunnen maken van direct mail, catalogusmarketing en telemarketing 9
 • 10. Diagnose Marketing binnen een KMO Weinig middelen Weinig invloed op de markt (is klein in verhouding tot segment) Weinig systematiek Meestal korte acties zonder veel weerklank 10
 • 11. Marketing voordelen KMO Specialist in een bepaalde niche worden Flexibeler worden in het aanbod Superieure service bieden Het contact met de kopers een persoonlijk karakter geven 11
 • 12. R.O.I. ROI strong 40 (%) 30 3 20 Market 2 differentiation 1 10 weak 0 0 20 40 60 80 100 inferior Perceived relative quality superior 12
 • 13. Levensfasen van marketingfunctie Marketing van de Afnemers- organisatie Positionerings- gericht Verkoop-/groei- gericht Productie-/ gericht winstgericht Invloed marketing op beleid en operatie Imago 1 2 3 4 5 6 7 Stafver- Directie-Beleidsvoor- Beleidscoor- Sturende Samenwer- Strategische koopleider staf bereidende dinerende lijnafdeling kende lijn- marketing- stafafdeling afdeling afdeling afdeling Assistentfase Servicefase Lijnfase Integratiefase 13
 • 14. 1. Assistentfase Marketing = stafafdeling Ondersteunen verkoopleider of directie Sausje over de activiteiten Sterk communicatiegericht 14
 • 15. 2. Servicefase Beleidsvoorbereidend of beleidscoördinerend (ondersteunend) Geen expliciete sturing op bedrijfsprocessen Mee nadenken zonder uitvoerende lijnverantwoordelijkheid 15
 • 16. 3. Lijnfase Dominante lijnfunctie met eigen resultaatverantwoordelijkheid Basis: kennis van klanten en markten Sturende factor: strategiebepaling en productontwikkeling 16
 • 17. 4. Integratiefase Marketing = basisfilosofie, gedragen door organisatie Minder sturen, meer controleren en coördineren Stimuleren klantgerichtheid en marktoriëntatie vraagt aandacht 17
 • 18. Vince Lombardi • “Quitters never win, • winners never quit” 18
 • 19. Marketing Dip Realiteit: winners quit all the time: just the right stuff at the right time Top guy: beste zijn => grote beloning Reden 1: de meeste mensen hebben niet veel tijd en willen geen risico nemen Reden 2: zeldzaamheid is waardevol 19
 • 20. Marketing Dip Dip = het lange ploeteren tussen start en meesterschap Overheersend aanwezig als curve Voorbeeld: fitness-club (pyramide-structuur) => opgeven is inherent aan dit systeem 20
 • 21. Marketing Dip Valley of death: dip creëren die zo groot is dat geen enkele competitie je kan inhalen Voorbeelden: Microsoft, google 21
 • 22. Cul-de-sac = straatje zonder einde Investeringskost is te groot, stop en herfocus. Voorbeeld: roken 22
 • 23. Aanschuiven aan kassa Welke strategie pas jij toe? 1: kies een rij en blijf erbij 2: kies een rij en verander 1 keer als er iets onverwachts gebeurd 3: kies een rij en verander telkens je vindt dat een andere rij korter is 23
 • 24. Conclusie Nu stoppen of doorgaan tot het einde? Ook bij marketing is het zo. Specht: 1000 bomen 1 keer of 1 boom 1000 keer Marketing Dip = je product volgen doorheen de dip werkt, omdat je een steeds groter wordend deel van de markt aanboort. 24
 • 25. 10 Geboden voor marketingsucces 1.De onderneming segmenteert de markt, kiest daaruit de beste segmenten, en neemt in elk segment een sterke positie in 2.De onderneming brengt de behoeften, percepties, voorkeuren en gedragingen van de klanten in kaart, en motiveert belanghebbenden zoals werknemers en partners, zich tot het uiterste in te zetten om de klant goed te bedienen en tevreden te stellen 25
 • 26. 10 Geboden voor marketingsucces 3.De onderneming kent haar belangrijkste concurrenten en hun sterke en zwakke kanten 4.De onderneming heeft haar belangrijkste belanghebbenden (medewerkers, leveranciers, tussenhandelaren) tot partners gemaakt en beloont hen rijkelijk 26
 • 27. 10 Geboden voor marketingsucces 5.De onderneming ontwikkelt systemen om zakelijke kansen op te sporen, zet ze in volgorde van belangrijkheid en haalbaarheid, en kiest daaruit de beste 6.De onderneming hanteert een systeem voor marketingplanning dat gefundeerde lange -en kortetermijnplannen oplevert 7.De onderneming houdt haar mix van producten en diensten strikt onder controle 27
 • 28. 10 Geboden voor marketingsucces 8.De onderneming bouwt door inzet van de meest kosteneffectieve communicatie- en promotiemiddelen een aantal sterke merken op 9.De onderneming bouwt een toonaangevende marketingpositie op en kweekt in al haar afdelingen de nodige teamgeest 28
 • 29. 10 Geboden voor marketingsucces 10.De onderneming maakt voordurend gebruik van nieuwe technieken die haar in de markt een concurrentievoordeel bezorgen 29
 • 30. Marketing Approach 4. Analyse, 5. Acties & Onderzoek & Planning Kennisregels 1.Doelstellingen 2. Rand- voorwaarden 3. Kennis- & 6. Communicatie- ICT-systemen & Verkoopkanalen 7. Gedrag/ respons 30
 • 31. Markt Benaderen Productieconcept: consument = voorkeur aan producten die beschikbaar en betaalbaar zijn Gevolg: verbetering productie + opzetten efficiënte distributie 1. vraag product groter dan aanbod  opvoeren productie 2. kosten productie te hoog  verlagen Gevaar gericht eigen werkzaamheden: Ford 31
 • 32. Markt Benaderen Productconcept: consument = voorkeur aan producten die beste kwaliteit, prestatie en functie bieden Gevolg: verbetering product 1. betere muizeval creëren 2. marketingbijziendheid Gevaar: in de ban van eigen product: IBM, Agfa Gevaert 32
 • 33. Markt Benaderen Verkoopproces: consument = alleen afnemen indien grote inspanningen leveren op verkoop –en promotiegebied Gevolg: unsought goods 1. producten waar kopers normaal niet aan denken 2. overcapaciteit Gevaar: geen klanttevredenheid: non-profit Tevreden klant 3 anderen – ontevreden 10 33
 • 34. Intern Visie Omgeving. Differentiatie-strategie Marketing-objectieven Concurrentie Markten Segmentering Doelgroep bepaling Concurrentie spel Positionering Markt turbulentie Marketing voorstel Communicatie Meting 34
 • 35. De Marketing approach Intern Visie Omgeving. Differentiatie-strategie Marketing-objectieven Concurrentie Markten Segmentering Doelgroep bepaling Concurrentie spel Positionering Markt turbulentie Marketing voorstel Communicatie Meting 34
 • 36. Deze approach omvat : • Een strategische fase en een operationele fase • Het feit dat de approach twee soorten talenten vergt : analytisch vermogen en creativiteit • Dat de approach moet beheerd worden zowel op individueel niveau (micro-marketing) als op macro- niveau 35
 • 37. Marketing attitude en uitvoering De doelgroep (en) kiezen of bepalen en haar noden, verlangens en eisen begrijpen Voor deze doelgroep een unieke offerte creëren die overeenkomt met de noden, verlangens en eisen èn verschillend is van de offerte van de concurrentie Deze offerte kenbaar maken en binnen het bereik brengen van de doelgroep De doelgroep overtuigen om de juiste « daad » (actie) te stellen die zal leiden tot de bevrediging van de noden 36
 • 38. Detecteren van de Behoefte en Verwachtingen van de Consument 37
 • 40. Nespresso 39
 • 41. Nespresso Bestond nog niet Koffie voor het individu, thuis, betaalbaar en van topkwaliteit 40
 • 42. Madonna 41
 • 43. Madonna 7 x andere gedaante 23 jaar Top ==> Girl Power 42
 • 44. Dove 43
 • 46. H&M 45
 • 47. H&M Fashion for peanuts (niet duur) 46
 • 49. Cirque Du Soleil 800 miljoen € omzet 30% winstmarge Circus voor volwassenen 48
 • 50. Axe 49
 • 51. Axe The mating game Lekker ruiken of falen (dat weet elke puber) 50
 • 53. Meerwaarde Creëren •Voorbeeld: taxichauffeur aan Kennedyterminal in New York: “Welkom in New York. Ik ben Ralph, uw taxichauffeur. Ik sta volledig ter uwe beschikking om u naar uw bestemming te voeren. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde muziek, dan kan dat. Ik heb een radio met meer dan 370 posten. Dus, relax en geniet van de rit. Indien u wenst zal ik tekst en uitleg verschaffen bij bezienswaardigheden op weg naar uw bestemming. U kan ook een keuze maken uit een selectie van kranten. Wees gewoon jezelf, vraag en ik doe het nodige om u te gerieven. 52
 • 54. Meerwaarde Creëren => jaarlijkse fooi van Ralph: + 28.000 $ Meerwaarde creëren: functioneel of emotioneel Porter ’83: competitive advantage: merk = onderscheiden van je concurrent Focus Porter = concurrent 53
 • 55. Relevant en Onderscheiden Deo die 72 uur bescherming geeft => is dit nuttig? Swiss armee knife => is dit belangrijk? Smart 4x4 => is dit je onderscheiden? Focus: concurrent <--> consument 54
 • 57. Denkwijze • Invloed gedrag Mensen (consumenten): veel - weinig Aanbieders: veel - weinig 56
 • 58. 1. Radicale / Grote Verandering Totaal nieuwe markt Weg van de andere: T.V., G.S.M., vliegen, Triodosbank, C.N.N., Energiedrinks, auto, G.P.S. Onmiddellijk daarna: ontstaan segmenten, nieuw leidermerk (+ strijd marktaandeel) Totaal nieuwe markt > nieuw segment > marktaandeel Building brand = categorie = business 57
 • 59. 1. Radicale / Grote Verandering • Doel: marktleider = in zijn markt (alive & kicking) functioneel - emotioneel Rabobank, Swiffer - Diesel, Absolut 58
 • 60. 2. Kleine Innovaties Hansaplast: chip in pleister Decatlon: tent opengooien 59
 • 61. 2. Kleine Innovaties Zegt: Ik hou rekening met je! Onderzoek van consumententrends = werk van marketing 60
 • 62. 3. Strategische Innovaties Apple: altijd bestaande producten opnieuw verpakken uitzondering: Newton: personal assistent (flop) I-Phone - I-pod - MacBook Ikea: tot zelfs vernieuwen indien de consument er niet om vraagt. 61
 • 63. 3. Strategische Innovaties Veranderen in het businessmodel = psychologische trends Smart - innovaties Connected enterprise: ‘radarstation’ = werk van marketing 62
 • 64. De feature levenscyclus FEATURE NIEUWHEID (in de markt e industrie) 1 3 2 5 β 4 1 = feature-innovatie 4 = feature als marktstandaard 2 = feature in de groeifase 5 = standaardverdamping 3 = featureverdamping 63
 • 65. Productvarianten Kennis Winst Kosten A B C D E F G De relatie tussen kennis, winst en ontwikkelkosten bij de ontwikkeling van opeenvolgende productvarianten 64
 • 66. Conclusie Ford: “Als ik naar mijn klanten had geluisterd, dan had ik een sneller paard ontworpen” Analyse van de behoefte van de klant helpen vooral bij strategische en kleine innovaties. Innoveren: door marktonderzoek want alles is al bedacht (achteruitkijkspiegel) 65
 • 67. Marktanalyse: Bepalen van het product en de ideale service 66
 • 68. Marktonderzoek Externe vs interne analyse Kwalitatieve vs kwantitatieve analyse 67
 • 70. De antwoorden Externe analyse – Kennis en begrip van de vraag (marktstudie) – Kennis en begrip van de concurrentie Interne analyse – Universele factoren – Key-Factors (sleutelfactoren) van het succes 69
 • 71. Wat moet men over zijn markt « weten » ? (externe analyse) Kwalitatieve basis-gegevens : Noden en verwachtingen - Aankoopgedrag/ hoe wordt de aankoopbeslissing genomen ? - Consumptie-gedrag - Factoren die de keuze bepalen - Segmentering – Hypothesen - Ontdekken van de sleutelfactoren van het succes Kwantitatieve basis-gegevens - Grootte - Attractiviteit - Bevestiging van de segmentering-hypothese 70
 • 72. Wat moet men over zijn markt « weten » ? (externe analyse) • Kwantitatieve basis-gegevens – Grootte – Attractiviteit – Bevestiging van de segmentering-hypothese 71
 • 73. Interne analyse Algemene factoren – PDM – Notoriëteit/imago – Kostenstructuur – Marketing Specifieke criteria – In functie van de Key-Success-Factors 72
 • 74. Doelstellingen en verloop van de enquêtes 73
 • 75. Belangrijkste doelstellingen van de enquête Studie van de noden en verwachtingen Studie van het aankoopgedrag Studie van de notoriëteit en het imago Studie van de tevredenheid van de klant Testen ivm het concept/ het product/ de naam/ de verpakking… Reclame-studie Onderzoek ivm prijs-gevoeligheid … 74
 • 76. Het verloop van het onderzoek Concept-Fase – Verzameling van interne gegevens – Bepalen van de doelstellingen en de werkhypothese – Keuze van een methodologie Verzameling van de gegevens – Documentatie-studie – Kwalitatieve studie (exploratie) – Kwantitatieve studie Analyse- en aanbevelingsfase – Formuleren van de diverse voorstellen 75
 • 77. Het verloop van het onderzoek • Analyse- en aanbevelingsfase – Formuleren van de diverse voorstellen 76
 • 78. Concept Fase – Verzameling van de interne gegevens – Definitie van de doelstellingen en werkhypothese – Keuze van een methodologie 77
 • 79. Voorbeeld Bepalen van een hypothese Onderzoeksvraag : « Waarom is het aantal internet-gebruikers beduidend lager in sommige regio’s? » Hypothesen Te onderzoeken informatie Prijs ligt te hoog in verhouding tot inkomsten Inkomens-statistieken Verkoopstructuur is onaangepast Analyse van de Verkoopstructuur Negatieve ervaringen Opinie-peilingen 78
 • 80. Keuze van een methodologie Interne gegevens – Mondelinge traditie - wie heeft contact met de klant ? – Bruto gegevens (volume, bestellingen, zakencijfer) Externe gegevens – Literatuur - Statistieken – Thesissen - Beroepsfederaties – Banken - etc 79
 • 81. Methodologie-keuze : Kwalitatieve of Kwantitatieve enquête ? Kwalitatieve Kwantitatieve Objectieven Om attitudes te onderzoeken en te begrijpen Om te berekenen en te meten Principes Diepte-onderzoek, interactief, face-to-face Systematische ondervraging Beperkt staal Grote stalen en statistische extrapolatie Men zoekt naar een verscheidenheid Zoeken naar het « representatieve » aspect van opinies 80
 • 82. De kwalitatieve studies 81
 • 83. Het kwalitatieve onderzoek : tools «De dingen kennen én begrijpen » Individueel diepte-interview (BTC en BTB) Niet-richtinggevend onderhoud Doelstelling : diepgaand en divers Plaats : op het werk of privé ? Duur : 45 min tot max. anderhalf uur Staal : klanten, ex-klanten, niet-klanten, gemiste kansen (de 12 tot 20 pers./segment) Verticale en horizontale analyse Hoe wordt er genoteerd en gecodeerd ? 82
 • 84. Het kwalitatief onderzoek : de tools • Discussie groepen : (BTC) Spontane discussie Doelstelling : consensus, grote tendensen Plaats : afgezonderde zaal Duur : anderhalf tot 4 uur Staal : groepen van 4 à 8 personen plus controlegroepen Encoderen : sleutelwoorden en consensus 83
 • 85. Kwalitatief onderzoek : Praktische raadgevingen Ken uw doelstellingen/gebruik de taal van de klant Voorafgaandelijke testen Open vraagstelling (waarom, hoe…) Niet richtinggevend : de o.p. bepaalt de dagorde Zo neutraal mogelijk blijven Anonimiteit respecteren maar ook de typologie De o.p. niet betalen 84
 • 86. Het kwalitatief onderzoek : Voordelen en nadelen Voordelen – Een « schat » aan gegevens – Hetis de enige methode die leidt tot begrip van het aankoopgedrag Nadelen – Zwaar/ duur – Zijn de enquêteurs voldoende opgeleid ? 85
 • 87. Kwalitatief onderzoek • Wie ? Kwaliteit? – Gespecialiseerde firma ’s (marktonderzoek) – Universiteiten en Hogescholen – Intern personeel (geen commerciëlen) – Thesis / studenten Kostprijs 86
 • 88. Het kwalitatief onderzoek : tools • Andere kwalitatieve tools het klanten-parcours het omgekeerd seminarie de klachtendienst persoonlijke contacten 87
 • 89. Het kwantitatief onderzoek 88
 • 90. Principes van het kwantitatief onderzoek « Ken een gewicht toe aan de dingen  » Idealiter : iedereen ondervragen (onmogelijk, kosten, tijd…) Praktisch : een kleiner aantal mensen ondervragen. –Men neemt een staal uit de totale populatie, een staal dat « spreekt » voor de totaliteit van de betrokken individuen. 89
 • 91. Controles Controles – Interne herlezen, opnieuw telefonisch contact opnemen, opnieuw bezoeken,… – Externe •briefings bijwonen, enquêtes bijwonen, vragenlijsten controleren 90
 • 92. Andere kwantitatieve tools • Mystery-shopping – face to face – telefonisch – post 91
 • 93. Andere kwantitatieve tools Klachten – Gegevens over aard van de klacht, – Wie klaagt – Waarover ? Hoeveel klanten haken af ? 92
 • 94. Kwantitatief marktonderzoek • Wie ? • Gespecialiseerde firma ’s • Universiteiten en hogescholen 93
 • 95. De inherente kosten 94
 • 96. Kostprijs Kwali ad hoc : 20 interviews van 3 uur, transcriptie, analyse van de inhoud, rapport en mondelinge presentatie , gemiddelde prijs : +/- 9000 € Discussie-groep/ Focus-groep : 2 vergaderingen van 10 personen, rapport en mondelinge presentatie : gemiddelde kost : +/- 4500 € per vergadering Kwanti ad hoc : 1000 personen, FTF 20’, 30 onderzochte variabelen, rapport en mondelinge presentatie, gemiddelde prijs : +/- 35 000 € Omnibus, 1000 personen, prijs van de gesloten vraag : +/- 500 € (gemiddeld) 95
 • 97. Drivers van succes- producten • 1. Selfasteem: zelfvertrouwen • 2. Living Young • 3. Quality of life • 4. Being desirefull • 5. Living the paradox • 6. Inspiring & branding 96
 • 99. Intern Visie Omgeving. Differentiatie-strategie Marketing-objectieven Concurrentie Markten Segmentering Doelgroep bepaling Concurrentie spel Positionering Markt turbulentie Marketing voorstel Communicatie Meting 98
 • 100. De Marketing approach Intern Visie Omgeving. Differentiatie-strategie Marketing-objectieven Concurrentie Markten Segmentering Doelgroep bepaling Concurrentie spel Positionering Markt turbulentie Marketing voorstel Communicatie Meting 98
 • 101. Marketing attitude en uitvoering De doelgroep (en) kiezen of bepalen en haar noden, verlangens en eisen begrijpen Voor deze doelgroep een unieke offerte creëren die overeenkomt met de noden, verlangens en eisen èn verschillend is van de offerte van de concurrentie Deze offerte kenbaar maken en binnen het bereik brengen van de doelgroep De doelgroep overtuigen om de juiste « daad » (actie) te stellen die zal leiden tot de bevrediging van de noden 99
 • 102. 100
 • 103. Segmenteren (Segmenting) 100
 • 104. Segmenteren (Segmenting) • De globale markt opdelen in meer homogene gehelen 100
 • 105. Segmenteren (Segmenting) • De globale markt opdelen in meer homogene gehelen • Doelgroepen bepalen (Targetting) 100
 • 106. Segmenteren (Segmenting) • De globale markt opdelen in meer homogene gehelen • Doelgroepen bepalen (Targetting) • De segmenten of het segment kiezen waarop men zijn inspanningen richt. 100
 • 107. Segmenteren (Segmenting) • De globale markt opdelen in meer homogene gehelen • Doelgroepen bepalen (Targetting) • De segmenten of het segment kiezen waarop men zijn inspanningen richt. • Positionering (Positioning) 100
 • 108. Segmenteren (Segmenting) • De globale markt opdelen in meer homogene gehelen • Doelgroepen bepalen (Targetting) • De segmenten of het segment kiezen waarop men zijn inspanningen richt. • Positionering (Positioning) • Zich « onderscheiden » bij de doelgroep 100
 • 109. Differentiëren • Segmenteren (Segmenting) • De globale markt opdelen in meer homogene gehelen • Doelgroepen bepalen (Targetting) • De segmenten of het segment kiezen waarop men zijn inspanningen richt. • Positionering (Positioning) • Zich « onderscheiden » bij de doelgroep 100
 • 110. v 101
 • 111. h 102
 • 112. Segmenteren Principes en definities •Segmentering •Hetzoeken van een gedragshomogeniteit bij een groep prospecten zodanig dat de marketing approach gerichter en evenwichtiger kan gebeuren (dus optimaal succes nastreven) terwijl het geheel economisch rendabel blijft of wordt. •Markt •Groep prospecten •Segment •Groep prospecten die een potentiële homogeniteit bezitten t.o.v. de actie die men wil stimuleren. •Niche •Heel klein segment voor hetwelke men een nog meer specifieke approach wil ontwikkelen met als doel een zeer beschermde concurrentiële positie te creëren 103
 • 113. Segmenteren : waarom ? Noodzaak om de Offertes en markt De markten communicatie zijn op te delen zijn binnen deze om zodoende meer zeer constellatie niet gerichte voorstellen te heterogeen efficiënt ontwikkelen en te communiceren (aankoopgedrag en profiel) 104
 • 114. Segmenteren : hoe ? 1. Identificeren van meerdere factoren die binnen de markt het aankoopgedrag zouden kunnen verklaren 2. In verband met de aankoop en consumptie van een product of dienst, de meest discriminerende factor bepalen en zodoende de markt opdelen in homogene delen 3. De grootte, het potentieel en de aantrekkingskracht van de segmenten identificeren 105
 • 115. Segmenteren : Volgens welke criteria ? Karakteristieken van de potentiële klanten Verwachtingen en Karakteristieken Segmenteren gedragingen van de van het product/dienst volgens potentiële klanten Gebruiksvoorwaarden van het product/de dienst 106
 • 116. De segmenten moeten Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van vs. distributie beschrijvende variabelen en communicatie 107
 • 117. De segmenten moeten Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van vs. distributie beschrijvende variabelen en communicatie 107
 • 118. De segmenten moeten Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van vs. distributie beschrijvende variabelen en communicatie 107
 • 119. Segmenteren : 3 voorwaarden De segmenten moeten Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van vs. distributie beschrijvende variabelen en communicatie 107
 • 120. Segmenteren : 3 voorwaarden De segmenten moeten Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van vs. distributie beschrijvende variabelen en communicatie 107
 • 121. Segmenteren : 3 voorwaarden De segmenten moeten Identificeerbaar zijn Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van vs. distributie beschrijvende variabelen en communicatie 107
 • 122. Segmenteren : 3 voorwaarden De segmenten moeten Identificeerbaar zijn Meetbaar Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van vs. distributie beschrijvende variabelen en communicatie 107
 • 123. Segmenteren : 3 voorwaarden De segmenten moeten Meetbaar Selectief Identificeerbaar zijn bereikbaar Variabelen die uitleg verschaffen Volume ? Koopkracht ? In termen van vs. distributie beschrijvende variabelen en communicatie 107
 • 124. Hypersegmentering Toekomst van de marketing ! De ultieme segmentering is MARKETING de prospect, de individuele doelgroep SEGMENTATION De evolutie van de technologie (productie, distributie en informatie) laat ons toe NICHING de afstand tot deze ideale situatie te verkleinen. CUSTOMIZATION & MASSCUSTOMIZATION 108
 • 125. Technologische omgeving We zien een demassificatie van de markten en het openbloeien van « the marketing of the third kind » 109
 • 126. De toekomst van de marketing MassCustomization ! 110
 • 127. Conclusie : segmentering is de basistool van de marketing • Even belangrijk voor de B to B als voor de marketing van ideeën en consumptie • Het is ook één van de basisconcepten van de ondernemingsstrategie • Grote ondernemingen zijn vaak gestoeld op gedurfde en creatieve segmenteringen • Een « op het eerste zicht » onaantrekkelijke markt kan een bron worden voor opportuniteiten indien men de markt hersegmenteert. 111
 • 129. Segmentatiecriteria • Segmentatiecriteria (business-to-consumer) • Segmentatiecriteria (business-to-business) • Demografisch Industrie, ondernemingsgrootte, locatie • Geografisch Klimaat,cultuur,stad versus platteland, • Operationele variabelen grootte van de gemeente, regio Technologie, gebruiker of niet, vaardigheden • Demografisch Inkomen, sociale klasse, fase in de • Aankoopproces gezinslevenscyclus, etnische achtergrond, Aankooptype (een eenvoudige ras, geodemografisch herhalingsaankoop, een gewijzigde aankoop, of de eerste keer dat iets wordt • Psychografisch aangekocht), machtsstructuur, relatie Persoonlijkheid, levensstijl, waarden, voordelen (benefit segmentation) • Situationele factoren Dringendheid, grootte van de order • Gedragsbeschrijvend Verbruik, merkentrouw, klantentrouw, • Persoonlijke kenmerken koopbereidheid Risicoattitude, loyaliteit 113
 • 130. Doelgroep bepalen : waarom ? • Een geoptimaliseerd gebruik van de mogelijkheden • Een mogelijke specialisatie binnen de doelgroep • Na het bepalen van een (aangepaste) specifieke doelgroep wordt het concurrentieel voordeel duidelijk. 114
 • 131. Doelgroep bepalen : hoe ? • De grootte en de groei van de doelgroep (aantrekkelijkheid) • Concurrentieel voordeel (concurrentie, klanten, leveranciers…) • Samenhang tussen de doelgroep en de differentiatie- strategie • Het marktaandeel en het imago • Mogelijkheden en competenties moeten compatibel zijn met de doelgroepbepaling 115
 • 132. Oefening: Flair-model • Ieder voor zich • Doelgroepen bepalen volgens personificatie • Doel: Creëer verschillende types van concrete personen om tegen te praten vanuit je product • Tafelronde waarin je de personages voorstelt • Concept: flairverhalen worden geschreven in functie van 4 concrete personen. Zo hou je beter contact met je doelgroep 116
 • 133. Doelgroep bepalen 3 benaderingen Geen Marketing voorstel Markt differentieel voordeel Marketing voorstel 1 Doelgroep 1 Marketing voorstel 2 Doelgroep 2 Differentieel voordeel Marketing voorstel 3 Doelgroep 3 Segment 1 Marketing voorstel Doelgroep Geconcentreerd Segment 3 117
 • 134. Doelgroep zonder differentieel voordeel Cola, in de jaren 60 118
 • 135. Gedifferentieerde doelgroep Cola vandaag 119
 • 136. Gedifferentieerde doelgroep Cola vandaag 120
 • 141. Geconcentreerde doelgroep 125
 • 142. Doelgroepen 1.Waarom handelen zij zo ? • Wat zet hen aan ? • 2. De markt opdelen in segmenten • 3. De doelgroepen kiezen Om te begrijpen en te structureren moet men de tools gebruiken die toegang verschaffen tot dit begrip van « de markt » : INFORMATICASYSTEMEN MARKTONDERZOEKEN 126
 • 143. Wat is positioneren ? •Het is de plaats die men wil bezetten •binnen het gedachtengoed van de doelgroep, •of de persoonlijkheid die men wil toegekend zien •aan het product, de dienst of de onderneming •- In overeenstemming met de missie en de strategie van de ondernemingen - Verschillend van de positionering van de concurrentie - In overeenstemming met de persoonlijkheid van de klant (doelgroep) - Uniek 127
 • 144. De positionering : logisch gevolg van de segmentering en de • Segmentering/Doelgroep Positionering • De segmenteringscriteria vinden De positioneringscriteria begrijpen • Profielen opstellen van de segmenten Profielen opstellen van de klanten • Economische analyse Begrijpen en situeren van de concurrentie • Keuze van de segmenten De persoonlijkheid van het product bepalen 128
 • 145. Positionering •Ishet logische gevolg van de segmentering en de doelgroepbepaling •Segmenteren en doelgroep bepalen : de persoonlijkheid van de doelgroep opstellen •Positioneren : de persoonlijkheid van het product opstellen •De positionering geldt voor nieuwe producten of voor het herlanceren van oudere producten. 129
 • 146. Positioneren : waarom ? Commercieel succes Operationele marketing = f (positionering) • • Klaarheid en differentiatie • Positionering van nieuwe producten = f (positionering van de organisatie) 130
 • 149. 133
 • 151. 135
 • 152. Positioneren : hoe ? 1. Identificeren van de keuze-criteria van de doelgroep 2. Hiërarchiseren 3. De concurrenten identificeren 4. De perceptie van de onderneming/van het product/van de concurrentie door de doelgroep-klant evalueren en dit m.b.t. de keuze-criteria. 5. Idealen identificeren 6. Een leiderspositie kiezen gebaseerd op tenminste één basiscriterium 7. Het profiel van het product of van de onderneming met grote precisie omschrijven door middel van significante attributen 136
 • 153. Voorbeelden Aankoopcriteria voor een biermerk • Zachtheid • Gemakkelijk te verteren • Alcohol gehalte • Populair bij vrouwen • Opgeblazen gevoel • Verkrijgbaar in de • Consumptie thuis horeca • Dorstlessend • Calorierijk • Bittere smaak • ... 137
 • 154. Perceptiekaart 13 biermerken in Quebec 2 Golden Kracht (licht) 1 Laurentide Kronenbraü Canadian Labatt bleue O ’Keefe Heidelberg Carlsberg Sociaal imago Sociaal imago (zwak) (sterk) Black label Dow Labatt 50 Brador Molson 3 Kracht (zwaar, drukkend) 4 138
 • 155. Domeinenkaart 2 Kracht (licht) 1 Sociaal imago Sociaal imago (zwak) (sterk) 3 4 Kracht (zwaar) 139
 • 156. Superpositie van de domeinen Golden Kracht (licht) Laurentide Kronenbraü Canadian Labatt bleue Carlsberg O ’Keefe Heidelberg Sociaal imago Sociaal imago (zwak) (sterk) Black label Dow Labatt 50 Molson Brador Kracht (zwaar) 140
 • 157. Differentiatie Segmentering Marketing voorstel Positioneren Doelgroep bepalen 141
 • 158. Problemen ? 142
 • 159. Marketingmix: 4 P’s van de marketing in een model 143
 • 160. Het marketing-voorstel IMAGO Marketing-voorstel PRODUCT PRIJS 144
 • 161. Het marketing voorstel • Product Management – Totaalproduct – Levenscyclus van het product – Portefeuille 145
 • 162. Het Total Product Concept van Levitt • Producten kunnen « onwezenlijk, niet voelbaar » zijn. Meestal gaat het om een combinatie. • Product : is een complex geheel van bevredigingen (voor de klant). • Een product wordt slechts zinvol indien het als dusdanig overkomt bij de eindgebruiker. • Enkel de eindgebruiker kan een waarde toekennen aan een product • (komt overeen met het voordeel dat hij haalt uit de aanschaf van het product). • « Het product is niet het product ». De behoefte die men bevredigt maakt dat men aan tafel mag gaan zitten en meespelen, en niet het product « an sich ». • Het totaal-product is de concrete uitdrukking van de positionering. 146
 • 163. Het Totaal-product Generisch product Zonder deze basis mag men niet « meespelen » Het verwachte product Omvat de minimale verwachtingen van de prospect. Deze prospect zal niet overgaan tot actie indien de verwachtingen niet ingelost worden Het verbeterd product Alles wat de marketeer kan aanbieden en dat boven de verwachtingen van de prospect uitstijgt of boven wat hij gewend is te ontvangen Potentieel product Alles wat men nog zou kunnen toevoegen om de prospect aan te trekken of te fideliseren 147
 • 164. Het Totaal-product •Toevoeging van extra buitenste ring: emotionele product 148
 • 165. 149
 • 166. Het Totaal-product •Binnen iedere cirkel vindt men attributen die het product samenstellen : – packaging - opleiding – installatie - dienst na verkoop – waarborg - enz. – gebruiksaanwijzing 150
 • 167. De levenscyclus van het product $ Intro Groei Maturiteit Afzwakking Verkopen Winsten Tijd 151
 • 168. Product life Cycle (PLC) • Evolutie van de marketing approach gedurende de levenscyclus van het product • De levenscycli worden alsmaar korter • In tegenstelling tot het verleden heeft men er baat bij de eerste te zijn • Conjunctuurgegevens kunnen de curve wijzigen 152
 • 169. Product life Cycle Intro Groei Maturiteit Afzwakking Verkoop Laag Groeiend Maximum Daalt Prijs Hoog Middelmatig Laag Laag Concurrentie Beperkt Stijgend Maximaal Dalend Marketing Notor.& ess. PDM Profit & PDM Cash Obj. Uitgebreid Produkten Basis gamma Diversiteit Inkrimping Winst Negatief Groeiend Hoog Laag Klanten Pioniers Volgers Massa Traditioneel Distributie Selectieve Groeiend Groeiend Selectieve Obj. Pub. Notoriëteit Not. Ext. Differentiatie Vermindering Verkoopsobj. Test Test Fideliseren Cash-cow 153
 • 170. Let Op Zie volgende slides! verschil mentaliteit kolonisatie vs consolidatie voorbeelden 154
 • 171. 155
 • 172. 156
 • 173. 157
 • 174. De producten - portefeuilles • De producten worden beheerd in een portefeuille. Dit maakt meteen een strategisch beheer mogelijk. • Volgende vragen beantwoorden : – Wanneer moet men een nieuw product introduceren ? – Wanneer moet men een product van de markt halen ? – Het belang van de middelen waarmee men een product ondersteunt. • Twee variabelen gebruiken : aantrekkelijkheid en concurrentiële positie 158
 • 175. Het beheer van de producten- portefeuille 2 fundamentele hypothesen a) Hoe sterker we zijn ten opzichte van de concurrentie hoe meer voordelen we kunnen halen op het vlak van kosten en dus rentabiliteit b) Een groei vraagt cash om de groei te financieren Groei PROBLEM CHILDS HOOG STARS ? $ LAAG $ CASH COWS DOGS HOOG ZWAK 1 1/2 1/4 Relatief marktaandeel 159
 • 176. Beperkingen van dit model • De markt kan nog om andere redenen dan louter « het groei-aspect » interessant zijn • Het concurrentieel voordeel is niet enkel het M.A. (dit geldt zeker voor de markten waar het volume niet doorslaggevend is) • Vandaar dat het nodig is specifieke factoren te gebruiken voor de markt in kwestie 160
 • 177. Product management : synthese • De producten in de markt • - Total product concept • - Product positioning • De producten in de tijd – Product Life Cycle • De producten ten opzichte van elkaar – Product Portfolios 161
 • 178. Het marketing-voorstel IMAGO Marketing-voorstel PRODUCT PRIJS 162
 • 179. Het marketing-voorstel beheren De prijs • Een prijsverlaging kan altijd • de trouwheid aan het merk stimuleren ! 163
 • 180. Je prijsbereik bepalen Hoger Bovengrens van het prijsbereik onverschilligheidszone Voorkeur van Welke de klanten prijs ? Ondergrens van het prijsbereik Je winst Je kosten Lager 164
 • 181. Omslagpunten voor prijswijzigingen (Uitgaande van een brutowinstmarge 30% )  Bij een prijsverhoging van 5% wordt het omslagpunt bereikt bij een daling van de omzet met 14%  Bij een prijsverhoging van 10% wordt het omslagpunt bereikt bij een daling van de omzet met 25%  Bij een prijsdaling van 5% wordt het omslagpunt bereikt bij een stijging van de omzet met 20%  Bij een prijsdaling van 10% wordt het omslagpunt bereikt bij een stijging van de omzet met 50% 165
 • 182. De elasticiteit Prijs Winst < Verlies Winst = Verlies ? Winst > verlies P Verlies P’ Winst Q Q’ Volume 166
 • 183. Prijs-management De prijsgevoeligheid Rentabiliteit van de doelgroep • Vier sleutelfactoren PRIJS Concurrentie Positionering PROBLEEM : IN WELKE VOLGORDE MOET MEN ANALYSEREN ? 167
 • 184. Prijs-management Om de voornoemde volgorde te kunnen bepalen moet men weten dat de prijs een element is van de totale strategie • De prijs is één van de belangrijkse actiemiddelen van de portefeuille-strategie • 2 strategieën zijn mogelijk : – De strategie in functie van de markt – De strategie in functie van de rentabiliteit 168
 • 185. De twee voornaamste benaderingen MARKTSTRATEGIE OBJECTIEF RENTABILITEITSSTRATEGIE VOLUME-objectief Rentabiliteits-objectief 1. Prijsgevoeligheid ANALYSE 1. Analyse van de kosten 2. Concurrentie 1ste 2. Analyse van de contribution NIVEAU Prijsalternatieven Prijsalternatieven ANALYSE Volume scenario’s 2de NIVEAU Volume scenario’s Z.C. / Contribution Z.C. / Contribution Confrontatie met: Confrontatie De markt objectieven KEUZE Met de rentabiliteitsobjectieven De rentabiliteitsbeperkingen De marktbeperkingen De coherentie De coherentie met de positionering van de positionering KEUZE KEUZE 169
 • 186. Analyse van de coherentie Prijs / Positionering • Voor de koper/verbruiker/gebruiker is de prijs een element van het imago en heeft deze prijs een symbolische waarde • Onafhankelijk van de gekozen strategie (waardestrategie of prijsstrategie) moet de uiteindelijke « prijskeuze » coherent zijn zoniet zal men moeten overgaan tot prijs- correcties • Men dient voorzichtig te zijn met tactische prijsverminderingen want zij kunnen de gekozen positionering « in gevaar brengen » 170
 • 187. De prijs Prijsniveau is belangrijk, maar ook de wijze waarop deze uitgedrukt wordt Het « offer-gevoel » verminderen !!! Eerlijke prijs De wijze van betaling of moet de Voordelige prijs aankoopbeslissing of vergemakkelijken Aanvaardbare prijs Prijsbepalings- De strategieën strategieën om de prijs uit te drukken OPGEPAST ! De prijs is een element van het imago van het product! 171
 • 189. In de praktijk … Twee vaak geziene benaderingen Penetratie Afromen •Vraag Elastisch Niet elastisch •Inkombarrière Laag Hoog •Productiecapaciteit Overcapaciteit Gelimiteerd •Voorwaarde Kostprijs-voordeel Waarde-oordeel 173
 • 190. In de praktijk … Vaak gebruikte handelspolitieken Leader versus volgers Kostprijs + uniforme marge Openbare aanbestedingen en offertes 174
 • 191. In de praktijk … Storende elementen • Veel promotionele prijzen • Prijzenoorlog • Parallelle markt • Tijdelijk gebrek aan capaciteit • Reglementen (binnenlandse markt of buitenlandse markt) • Dumping 175
 • 192. Concurrentiespel mbt de prijzen • Wie kan de prijzen « breken » – Ondernemingen die een prijsvoordeel kunnen bieden omwille van hun kostenstructuur – Ondernemingen met een overschot aan productie- capaciteit – Ondernemingen met een hoge profit-constellatie – Nieuwe spelers op de markt indien de doelgroep erg prijsgevoelig is (elasticiteit) 176
 • 193. Het marketing-voorstel IMAGO Marketing-voorstel PRODUCT PRIJS 177
 • 194. Het marketing-voorstel • Het imago-management • « In the factory we make cosmetics, • in the store, we sell hope … » • Charles Revlon, oprichter van Revlon 178
 • 195. Het imago-beheer • Beantwoordt aan de psychologische verwachtingen van de doelgroep • Wordt door twee assen bepaald (notoriëteit en valorisatie) • Een sterk en bruikbaar differentiatie-element • Verschillende dragers : merk, symbolen, aanhalingen, mensen etc. 179
 • 196. Maslow In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 197. Maslow In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 198. Maslow In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 199. Maslow In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 200. Maslow In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 201. Maslow In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 202. Maslow Zelf actualisatie In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 203. Maslow Zelf actualisatie Waardering In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 204. Maslow Zelf actualisatie Waardering Sociaal In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 205. Maslow Zelf actualisatie Waardering Sociaal Veiligheid In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 206. Maslow Zelf actualisatie Waardering Sociaal Veiligheid Basisbehoeften In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 207. Maslow Zelf actualisatie Waardering Sociaal Veiligheid Basisbehoeften In het marketing-voorstel draagt het imago bij tot het verwerven van psychologische voldoening bij de doelgroep. 180
 • 208. Verschillen: Type mensen • Intuïtie • totaalbeeld, • concentreren op mogelijkheden • ==> differentiatiestrategie op basis van volgende generatie nieuwe snufjes 181
 • 209. Verschillen: type mensen • Denkers • analytisch, precies en logisch • veel informatie verwerken --> geen gevoel of emotie verwerken • Henry Kissinger • ==> logisch argument van feiten over product 182
 • 210. Verschillen: type mensen • Gevoelsmensen • interesse in gevoelens van anderen • volgen hun eigen voorkeuren • heel loyaal • ==> goedkeuring 3e partij of experten 183
 • 211. Verschillen: type mensen • Waarnemers • zien dingen zoals ze zijn, groot respect voor feiten • dingen goed in hun verband plaatsen • ==> hertz: leiderschap 184
 • 212. Imago De imaginaire toegevoegde waarde • In de mate waarin ze voldoening geeft • aan de doelgroep zal ze er ook in slagen • deze doelgroep over te halen • om over te gaan tot actie. 185
 • 213. Branding • De wil om voor jou product te kiezen • Het is jou taak de gans te verzorgen die gouden eieren legt 186
 • 214. Oefening: emotie eliciteren • Voordoen: wagen • Daarna zelf in kleine groepjes. • Visa + Bankkaart  brand essence 187
 • 215. De dragers van het imago • Het merk • De symbolen • Het uitzicht • De mensen • Hetgeen wordt « opgeroepen » (connotaties) 188
 • 216. De dragers van het imago Het merk • Rollen – Identificeren – Differentiëren – Waarborg bieden – Het imago « dragen » 189
 • 217. Het merk : essentiële beslissingen • Merk of geen merk ? • Onder de eigen merknaam of onder een andere merknaam verkopen ? • Een merk per product of meerdere producten onder één merk (umbrella) ? • Hoe bepaalt men een merkkeuze ? 190
 • 218. Dragers van het imago De symbolen • De symbolen hebben als doel het verminderen van het risico (perceptie) en moeten de bevredigingsbelofte meer voelbaar maken • Ze spelen op de 5 zintuigen : het zicht, de reukzin, de tastzin, de smaak en het gehoor 191
 • 219. Voorbeelden van symbolen • Zicht : Lacoste krokodil, de Perrier fles, enz. • Reukzin : parfum in de was- en afwasproducten • Tastzin : yoghurt in glazen potjes • Smaak : tandpasta met muntsmaak • Gehoor : musak 192
 • 220. De imago-dragers : het uitzicht • Hoe minder tastbaar een product is, hoe belangrijker het uitzicht : • - complexe producten - diensten - verwijderde producten • Vandaar het belang van : - design - look - packaging 193
 • 221. 194
 • 222. Imago-dragers : evocaties • Paid media • Earned media • Word of mouth 195
 • 223. Promotie & plaats 196
 • 225. Percentage van de doelgroep op elk niveau van het DAGMAR-model Categoriebekendheid: 100% Merkbekendheid: geholpen 95%, spontaan 65% Merkkennis: 60% Positieve attitude t.o.v. Merk: 30% Merkvoorkeur: 20% Proefgebruik: 10% Herhalings- aankoop/ loyaliteit: 3% 198
 • 227. Het aantal transacties verminderen producenten consumenten producenten Tussenpersoon consumenten 200
 • 228. Aanpak B2B 201
 • 230. Kenmerken van het BTB-onderzoek De klassieke technieken kunnen toegepast worden De populatie is relatief gelimiteerd De ondervragers moeten gespecialiseerd zijn of opgeleid De BTB zijn « contract-markten » • (1 contract = belangrijk % van het ZC) 203
 • 231. B2B kenmerken Marktstructuur en vraag: veel kleinere en grote afnemers => schaal en strategisch implicaties verkoop stijgt 204
 • 232. B2B kenmerken Decision making units meer personen betrokken professionele houding Soorten beslissingen technisch moeilijker grote sommen geld 205
 • 233. B2B kenmerken Andere directe inkoop leasing wederkerigheid 206
 • 234. B2B Koopgedrag: 4 vragen • 1. Welke koopbeslissingen nemen bedrijfsinkopers? routineaankopen strategische rebuy voet tussen deur tactiek 207
 • 235. B2B Koopgedrag: 4 vragen • 1. Welke koopbeslissingen nemen bedrijfsinkopers? aankoop nieuw product new task grote inspanningen tot infoverzameling 208
 • 236. B2B Koopgedrag: 4 vragen • 1. Welke koopbeslissingen nemen bedrijfsinkopers? gewijzigde aankoop modified rebuy specificaties zoals prijs, voorwaarden, ... worden gewijzigd 209
 • 237. B2B Koopgedrag: 4 vragen • 2. Wie neemt deel aan het koopproces van organisaties? decision making units gebruikers, beïnvloeders inkopers, beslissers, gatekeepers 210
 • 238. B2B Koopgedrag: 4 vragen • 3. Wat zijn de belangrijkste invloeden op bedrijfsinkopers? omgevingsfactoren organisatiefactoren 211
 • 239. B2B Koopgedrag: 4 vragen • 4. Hoe komen bedrijfsinkopers tot hun koopbeslissing? probleemherkenning algemene beschrijvingen productspecificaties 212
 • 240. B2B Koopgedrag: 4 vragen • 4. Hoe komen bedrijfsinkopers tot hun koopbeslissing? leveranciers zoeken: offerte, leveranciersselectie vastleggen bestelprocedure prestatiecontrole 213
 • 241. Invloed e-business vooral daling banen in B2B bij verkoop volledige en gedetailleerde info over producten en aanbieders gemakkelijke prijsvergelijking e-hubs (handelplatform ipv huisbezoek) 214
 • 242. Invloed e-business => ‘adviserende verkopen’ (als adviseur de klant extra waarde kunnen geven) niet alleen communicatie en overtuigingskracht ook goed inzicht in noden klant 215
 • 243. Invloed e-business vloek: reisbureaus, verzekeringsagenten, effectenmakelaars, autoverkopers, boekenwinkels,muziekwinkels boom postorderbedrijven 216
 • 244. Operationele marketing b e wa k e n e n b i j stu r en van het p ro d uc t e n d e b ijhorende m a rk e t i n gacties 217
 • 245. Budgetteringsmetho den marginale analyse inertie willekeurige toekenning omzetpercentagemethode ... 218
 • 246. R.O.M.I. •Marketingkosten steeds hoger => vraag: geef aan welke maatstaven het effect ervan voor het ROI of de aandeelhouderswaarde kan worden afgemeten? 219
 • 247. 5 Handvaten • 1. maak accountability een integraal onderdeel van het marketingproces • 2. definieer de juiste metrics voor korte en lange termijn • 3. investeer in andere competenties binnen het marketingteam 220
 • 248. 5 Handvaten • 4. sla een brug tussen sales en finance • 5. denk en handel als een ondernemer 221
 • 249. De Lopende Band Zie volgende slides 222
 • 250. Doelstellingen Rand- Kennis en ICT voorwaarden •Nieuwe klanten • Verkoop produc- • Registers • Kosten •Segment 1 ten database (faillisementen, • Opbrengsten •Segment 2 • Prospect- verhuizingen, etc.) • Rendement/ •Segment 3 database • Kijk en resultaat •Segment 4 • Klanten- Luisterdienst •(Investerings)- •Bestaande klanten database • Doelgroep- budget •Continueren • Offerte beheer- onderzoek (DGO), • Prijs •cross-sell systeem Decision Makers • Dealernetwerk •Upsell • Logfiles Survey (DMS), • Product/dienst •Deepsell (website) Jongeren ’99, • Conjuntuur/ •Ex-klanten • Kassaregister ROAR, SWOC, economie •Klanten- • Externe data- Trendmonitor, • Beschikbare ontevredenheid bases (list- Nationale Senioren capaciteit •Disloyaliteit brokers, tijd- Survey, etc. (FTE) •Product-/ schriften etc.) • Kennis •Klantlevenscyclus • Kennisdatabases •Combinatie (vb. wie mailt wat) 223
 • 251. Onderzoek en Acties en Communicatie- Respons analyse planning en verkoop- kanalen • Bereikt/ • RFM-analyse • Merk/ • Beurzen & ten- niet-bereikt • Life Time Value merklading toonstellingen • Gestructureer- • Potentiële waarde • Awareness/ • In store/ point of sale de respons • Klantenpiramide berekendheid • Product/ • Niet-gestructu- • Profielanalyse/ • Prijsvraag/ verpakking reerde respons segmentatie- wedstrijden • Televisie • Non-mail analyse • Refund-actie • Radio • Postretour • Respons/non- • Evenementen • Advertentie (kranten, • Informatie- responsanalyse • Aanbieding tijdschriften) aanvraag • Non-respons • Joint promotion • Huis-aan-huis • Store traffic -onderzoek • Couponning • Nieuwsbrief, • Imago/ • Non-conversie- • Verzoek tot catalogus awareness onderzoek betalen • (Gepersonaliseerde) •(geregistreerde) • Media-effect- • Informatie brief conversie/ onderzoek • Uitnodiging • Zuilen Non-conversie • Klanttevreden- • Telemarketing (herhalings)- heidsonderzoek • Internet aankoop • Evenementen • Vertegenwoordigers tussen personen 224
 • 252. Veel Succes Cevora 225