Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Accountor Enterprise Solutions Oy(20)

Publicité

Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions

 1. Moderni liiketoiminta-alusta – varmista yrityksesi menestys huomennakin! Moderni liiketoiminta-alusta – varmista yrityksesi menestys huomennakin! Heikki Tukiainen 21.3.2017
 2.  Heikki Tukiainen (https://www.linkedin.c om/in/heikkit/)  Digitalisaatio, automaatio, tekoäly, tehostaminen, prosessien kehitys Esittely
 3.  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä. Webinaarin tarina lyhesti
 4.  Yhdistämme vahvan prosessiosaamisen, innovoinnin ja globaalien liiketoiminta-alustojen mahdollisuudet asiakkaidemme toimintaa kehittääksemme  Onnistumme vain asiakkaidemme onnistuessa Accountor Enterprise Solutions – mitä teemme? Autamme asiakkaitamme edelläkävijyyteen. Näytämme tien uuteen maailmaan.
 5. Jatkuvat palvelut ja tuki Ratkaisukonsultointi ja projektointi Kehityspalvelut Accountor Enterprise - Ratkaisualueet Dynamics 365 NetSuite Liiketoiminta-alustat Käyttö- liittymät Oheis- ratkaisut Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu Toiminnan- ohjaus, projekti- ja kenttä- palveluiden ohjaus Talouden ohjaus Tiedolla johtaminen Toimintamallien ja liiketoiminnan innovointi
 6. Tarina  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
 7.  “Over the next 10 years, we’ll reach a point where nearly everything has become digitized.” Kaikki digitalisoituu Satya Nadella, Microsoft CEO Digital Twin
 8. Alustaliiketoiminta http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/19_On ko+Suomi+j%C3%A4%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4+alusta alouden+junasta.pdf/5e1f46ed-415c-4763-a530- 633309eafb77?version=1.0 http://vm.fi/documents/10623/3507992/Pilkahduksia+tul evaisuuteen+%E2%80%93+digitalisaation+ja+robotisaation +mahdollisuudet+-raportti/e7154bd3-910a-4f99-89ee- 4f9299043d3c
 9. Uuden liiketoiminnan mahdollistajat ovat paremmat kuin koskaan • Palvelu • Transaktiopohjainen • Kaksisuuntainen • Datapohjainen Transaktiopohjainen veloitusmalli, jonka kehitys ja laajuus on epäselvä – esim. Kuka on maksava asiakas? • Laskentatehoa • Pilvipalveluita • API-tulva • Valmistuskapasiteetti • Pääoma • Globaalitalous
 10.  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä. Tarina
 11.  Miten digitalisaatio muuttaa sinun liiketoimintaa seuraavan 3 vuoden aikana? Mikä on kykysi reagoida siihen?  Useita sovelluksia  End-2-end prosessin kehittäminen vaatii monta erillistä projektia  Monia ulkoisia osapuolia, vaativaa synkronointia Koetinkivi 1 - Joustavuus Ratkaisu: Joustavuus on ainut mahdollisuus menestyä.
 12.  Milloin tiedät kuluvan kuukauden liiketoiminta-ennusteen? Perustuuko se kuukauden alun toteumaan ja tilauskantaa vai expertin ”osaamiseen”? Kuinka usein ennuste päivityy?  Kuukausittainen laskutusrytmi; kuukauden lopun laskutusprosessi  Manuaalisia vaiheita  Ei liiketoiminnan mallinnusta ja jatkuvaa ennusteen laskemista Koetinkivi 2 – Nopeus ja läpinäkyvyys Ratkaisu: Nopea läpinäkyvyys auttaa löytämään onnistumisen paikat ja reagoimaan väistämättömiin muutoksiin asiakkaissa ja markkinassa
 13.  Montako iteraatiota käytössänne olevasta mobiilisovelluksesta on tehty viimeisen 12 kk aikana? Onko iteraatio projekti vai tapa toimia?  Yksittäinen sovellus, yksittäiseen tarpeeseen.  Erillinen kehityskumppani  Liittymät legacy-järjestelmään haastavia Koetinkivi 3 – Asiakkaalle uusia palveluita Ratkaisu: Vain kokeilemalla ja vahvasti iteroimalla voi löytää nopeasti uudet toimivat palvelumallit
 14. Tarina  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä.
 15. Toimintatapa Toimintatapa – teknologia symbioosi Testaa – iteroi - skaalaa • Tekemällä oppii • Toteutus tarkentuu matkan varrella • Vahva iterointi Vahva oma osaaminen • Pääkäyttäjät ydinroolissa Liiketoiminta-alustat • Pilvipalvelu • Laaja toiminnallisuus • Asiakasmuokattavat käyttöliittymät ja prosessit Kehittyvä liiketoiminta 1 Teknologia2
 16. Liiketoiminta-alustan komponentit Asiakaskäyttöliittymä API-rajapinta Käyttöliittymä (ml. Mobiili) Sovellus Alustan ydin (esim. Tietomalli, työnkulut, lomakkeet, hälytykset, raporttikehitys) Data ja tietomalli Tekninen ympäristö (ml. Testi- ja sandbox; hallintatyökalut) • Kaksisuuntainen liiketoiminta • Avoimuus • Johdonmukainen käyttöliittymä • Laaja laitekirjo tuettuna • Vertikaali & asiakaskohtainen kehitys • Globaalisti rikastuva ja päivittyvä kyvykkyys • Yhtenäinen data kaikkialla • Skaalautuva asiakaskohtaisuus • Skaalautuva suorituskyky • Tietoturva ja datan eheys
 17. Dynamics 365 & Microsoft ekosysteemi Field Service Sales Customer Service Project Service Automation Marketing Operations
 18.  Miten digitalisaatio muuttaa sinun liiketoimintaa seuraavan 3 vuoden aikana? Mikä on kykysi reagoida siihen? Koetinkivi 1 - Joustavuus Kehittyvä liiketoiminta Toimintatapa1 Teknologia2
 19.  Milloin tiedät kuluvan kuukauden liiketoiminta-ennusteen? Perustuuko se kuukauden alun toteumaan ja tilauskantaa vai expertin ”osaamiseen”? Kuinka usein ennuste päivityy?  Liiketoiminta-alusta vastaus  Kerää laskutustieto heti tapahtumasta  Tietomalli yhtenäinen, historia tunnettu, skenaariot tallessa  Mallinna liiketoiminta tehokkailla työkaluilla  Mahdollisuus siirtyä kohti reaaliaikaisuutta Koetinkivi 2 – nopeus ja läpinäkyvyys
 20.  Montako iteraatiota käytössänne olevasta mobiilisovelluksesta on tehty viimeisen 12 kk aikana? Onko iteraatio projekti vai tapa toimia?  Liiketoiminta-alusta vastaus  Mobiilityökalut  Web-rajapinnat  Pääkäyttäjä-vetoisuus  Testaa-iteroi-skaalaa –prosessi Koetinkivi 3 – asiakkaalle uusia palveluita
 21.  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä. Tarina
 22. Toimintatapa – teknologia symbioosi Miten ottaa ensimmäinen askel? 1. Liikkuva palveluhenkilöstö 2. Tietoa ja palvelua asiakkaille 3. Uutta liiketoimintaa iteroiden 4. Legacy-järjestelmän korvaaminen Toimintatapa Testaa – iteroi - skaalaa • Tekemällä oppii • Toteutus tarkentuu matkan varrella • Vahva iterointi Vahva oma osaaminen • Pääkäyttäjät ydinroolissa Liiketoiminta-alustat • Pilvipalvelu • Laaja toiminnallisuus • Asiakasmuokattavat käyttöliittymät ja prosessit Kehittyvä liiketoiminta 1 Teknologia2 Ensimmäinen askel3
 23.  Reaaliaikainen tieto tekijällä (myös off-line mahdollinen)  Automaattinen resursointi  Optioita: datan avaaminen ulospäin, asiakaskäyttöliittymä... Liikkuva palveluhenkilöstö Työtilausten aikataulutus Valmisratkaisu mobiilikäyttöön 1
 24.  Omien tietojen hallinta, tiedon jakaminen, palveuiden tarjoaminen.  Mobiilisti ja webissä  Visuaalisesti  Esimerkkejä  Kuntalaisen palveluportaali  Asiakkaan omat tiedot ja asennettu laitekanta Tietoa ja palvelua asiakkaille ja sidosryhmille 2
 25.  Uudet liiketoiminnat ajavat yrityksen muutosta – mobiilius, palvelupohjaisuus, datalähtöisyys, joustavuus liiketoimintamallin löytämisessä vs. Skaala ja tehokkuus  Mobiilisovellus  D365-pohjainen käsittelyprosessi  Laskutusmoottori  Personal trainer ketju uudella konseptilla Uutta liiketoimintaa iteroiden 3
 26.  Tunnista pahimmat kipupisteet ja avaa optio uudelle alustalle siirtymiseen kokeilun ja pilotin kautta  Oma CRM-korvaaminen  Myynti D365, PowerBI. Asteittainen siirtyminen pilveen.  Asiakaspalveluprosessicase. Legacy-järjestelmän korvaaminen 4
 27. Toimintatapa – teknologia symbioosi Miten ottaa ensimmäinen askel? Toimintatapa Testaa – iteroi - skaalaa • Tekemällä oppii • Toteutus tarkentuu matkan varrella • Vahva iterointi Vahva oma osaaminen • Pääkäyttäjät ydinroolissa Liiketoiminta-alustat • Pilvipalvelu • Laaja toiminnallisuus • Asiakasmuokattavat käyttöliittymät ja prosessit Kehittyvä liiketoiminta 1 Teknologia2 Ensimmäinen askel3 1. Liikkuva palveluhenkilöstö 2. Tietoa ja palvelua asiakkaille 3. Uutta liiketoimintaa iteroiden 4. Legacy-järjestelmän korvaaminen
 28.  Digitalisaatio on aikamme suurin muutos ja etenee läpi kaikkien teollisuuksien. Kompleksiteetti kasvaa. Epävarmuus kasvaa. Mitä yritysjohto voi tehdä?  Yrityksen IT-järjestelmät ovat muutoskyvykkyyden ytimessä. Oikeilla valinnoilla muutos on mahdollinen.  Liiketoiminta-alustat yhdistettynä uuteen toimintatapaan mahdollistavat uusia palvelumalleja ja lisäävät joustavuutta.  Ensimmäinen askel ja oppimisen aloitus voidaan tehdä hallitulla riskillä. Webinaarin tarina lyhesti
Publicité