Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

היום הבינלאומי נגד גזענות 2019

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par האגודה לזכויות האזרח (20)

Plus récents (20)

Publicité

היום הבינלאומי נגד גזענות 2019

 1. 1. ‫בגזענות‬ ‫למאבק‬ ‫הבינלאומי‬ ‫היום‬ 21‫מרץ‬2019 ‫סמויה‬ ‫גזענות‬ ‫בנושא‬ ‫שיעור‬ ‫מערך‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬,‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
 2. 2. ‫אנימציה‬ ‫סרטון‬ ‫הקרנת‬ https://www.youtube.com/watch?v=NsvkDrCLfSA
 3. 3. ‫כיתתי‬ ‫לדיון‬ ‫שאלות‬: ▪‫מה‬‫חשבתם‬/‫הסרטון‬ ‫על‬ ‫ן‬? ▪‫האם‬‫נתקלתם‬/‫כאלה‬ ‫באמירות‬ ‫ן‬? ▪‫לכם‬ ‫יצא‬ ‫האם‬/‫להשתמש‬ ‫ן‬‫באמירות‬‫בסגנון‬‫זה‬? ▪‫מדוע‬‫לדעתכם‬/‫ולא‬ ‫עדינות‬ ‫סיטואציות‬ ‫להציג‬ ‫היא‬ ‫בסרטון‬ ‫הבחירה‬ ‫ן‬‫בוטה‬ ‫גזענות‬ ‫של‬ ‫מקרים‬? ▪‫לדעתם‬ ‫האם‬/‫ן‬‫האמירות‬‫הללו‬‫גזעניות‬?‫אם‬‫כן‬,‫באיזה‬‫גזענות‬ ‫של‬ ‫סוג‬‫מדובר‬?‫גלויה‬ ‫גזענות‬?‫סמויה‬ ‫גזענות‬? ▪‫דעתכם‬ ‫מה‬/‫הסרטון‬ ‫של‬ ‫המבנה‬ ‫על‬ ‫ן‬?‫מקרבן‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫קורבן‬ ‫במציאות‬ ‫האם‬? ▪‫קורבן‬ ‫בין‬ ‫סימטריה‬ ‫יש‬ ‫במציאות‬ ‫האם‬/‫ואפליה‬ ‫מגזענות‬ ‫יותר‬ ‫שסובלות‬ ‫בחברה‬ ‫קבוצות‬ ‫שיש‬ ‫או‬ ‫מקרבן‬? ▪‫ממסדית‬ ‫סמויה‬ ‫לגזענות‬ ‫התייחסות‬ ‫שיש‬ ‫בסרטון‬ ‫לב‬ ‫שמתם‬ ‫האם‬?‫מדובר‬ ‫מהסיטואציות‬ ‫באיזה‬ ‫כן‬ ‫אם‬? ▪‫בין‬ ‫לגזענות‬ ‫ממסדית‬ ‫גזענות‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬‫אישית‬‫יחסי‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬‫כוח‬? ▪‫לסמויה‬ ‫גלויה‬ ‫גזענות‬ ‫בן‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬?‫הבינאישית‬ ‫ברמה‬? ▪‫לסמויה‬ ‫גלויה‬ ‫גזענות‬ ‫בן‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬?‫הממסדית‬ ‫ברמה‬?
 4. 4. ▪‫לתלמידים‬ ‫שאלון‬ ‫חלוקת‬/‫ות‬ ▪‫כן‬ ‫של‬ ‫תשובות‬/‫לא‬
 5. 5. ‫מכם‬ ‫כמה‬/‫ן‬‫ענו‬"‫כן‬"‫על‬‫כ‬10‫שאלות‬?‫להרים‬‫ידיים‬ ‫מכם‬ ‫כמה‬/‫ענו‬ ‫ן‬"‫כן‬"‫על‬20‫שאלות‬?‫להרים‬‫ידיים‬ ‫כמה‬‫מכם‬/‫ן‬‫ענו‬"‫כן‬"‫על‬30‫שאלות‬?‫להרים‬‫ידיים‬ ‫לאחר‬‫מילוי‬‫השאלון‬‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יש‬/‫ות‬:
 6. 6. ‫כיתתי‬ ‫לדיון‬ ‫שאלות‬ ▪‫לתלמידים‬/‫ות‬‫שענו‬"‫כן‬"‫שאלות‬ ‫על‬:‫נתקלים‬ ‫כאשר‬ ‫ההרגשה‬ ‫מה‬ ‫התנהגויות‬ ‫או‬ ‫באמירות‬‫יומי‬ ‫יום‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫כאלה‬? ▪‫לתלמידים‬/‫ות‬‫שענו‬"‫לא‬"‫שאלות‬ ‫על‬:‫האם‬‫שמתם‬/‫ן‬‫אנשים‬ ‫שיש‬ ‫לב‬ ‫כאלה‬ ‫התנהגויות‬ ‫שחווים‬?‫כך‬ ‫על‬ ‫דעתכם‬ ‫מה‬? ▪‫האם‬‫לדעתכם‬/‫האמירות‬ ‫ן‬‫גזעניות‬ ‫עולם‬ ‫תפיסות‬ ‫משקפות‬ ‫הללו‬? ▪‫אם‬‫לא‬,‫למה‬? ▪‫אם‬‫כן‬,‫למה‬? ▪‫סמויה‬ ‫בגזענות‬ ‫כאן‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬‫או‬‫בגזענות‬‫גלויה‬?
 7. 7. ‫גזענות‬ ‫מהי‬? ‫גזענות‬,‫פרופ‬ ‫פי‬ ‫על‬'‫שנהב‬ ‫יהודה‬,‫היא‬: ‫לקבוצה‬ ‫או‬ ‫לאדם‬ ‫נחיתות‬ ‫של‬ ‫ייחוס‬,‫של‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫בשפה‬ ‫שמנוסחות‬ ‫סטריאוטיפיות‬ ‫תכונות‬‫ביולוגית‬, ‫תרבותית‬ ‫או‬ ‫חברתית‬. ‫בשיח‬‫כנחותות‬ ‫אלו‬ ‫תכונות‬ ‫נתפסות‬ ‫גזעני‬,‫כבלתי‬ ‫קבוצה‬ ‫לאותה‬ ‫וכמהותיות‬ ‫משתנות‬.
 8. 8. ‫אגרסיה‬ ‫מיקרו‬ ‫מהי‬? ‫של‬ ‫בעידן‬"‫פוליטיקלי‬-‫קורקט‬( "‫פוליטית‬ ‫תקינות‬),‫להגיד‬ ‫שאסור‬ ‫דברים‬ ‫חברתיות‬ ‫נורמות‬ ‫לפי‬ ‫בקול‬,‫מרומזות‬ ‫אמירות‬ ‫באמצעות‬ ‫ביטוי‬ ‫מוצאים‬ ‫ועקיפות‬. ‫מיקרו‬-‫מסרים‬ ‫הן‬ ‫אגרסיות‬‫סמויים‬,‫המועברים‬‫בין‬ ‫באינטראקציות‬-‫אישיות‬ ‫וחברתיות‬,‫ומשדרים‬‫ערך‬ ‫הפחתת‬‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫מיעוטים‬ ‫כלפי‬.‫המסרים‬ ‫באופן‬ ‫לעבור‬ ‫יכולים‬ ‫האלו‬‫אגבי‬,‫יום‬-‫יומי‬,‫וסמוי‬ ‫אוטומטי‬ ‫ולעתים‬. ‫לא‬‫כלשהי‬ ‫מיעוט‬ ‫לקבוצת‬ ‫ביחס‬ ‫המכוונות‬ ‫בוטות‬ ‫בהצהרות‬ ‫דווקא‬ ‫מדובר‬, ‫וביטויים‬ ‫במבעים‬ ‫אלא‬‫ויום‬ ‫נפוצים‬-‫יומיים‬,‫לפגוע‬ ‫מכוונים‬ ‫לא‬ ‫לכאורה‬ ‫אשר‬ ‫להפלות‬ ‫או‬. ‫מעבירים‬ ‫אנשים‬‫מבטים‬ ‫באמצעות‬ ‫ופוגעניים‬ ‫מפלים‬ ‫מסרים‬,‫גוף‬ ‫תנועות‬ ‫ואמירות‬.‫הם‬‫או‬ ‫דבריהם‬ ‫של‬ ‫להשלכות‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫מודעים‬ ‫בהכרח‬ ‫לא‬ ‫המערערת‬ ‫להשפעתם‬‫השומעים‬ ‫על‬ ‫והמצטברת‬.
 9. 9. ‫ג‬ ‫מבנית‬ ‫גזענות‬ ‫מוסדית‬ ‫גזענות‬ ‫אישית‬ ‫בין‬ ‫גזענות‬ ‫גזענות‬ ‫מופנמת‬ ‫והתנהגויות‬ ‫אמירות‬ ‫אגרסיביות‬ ‫מיקרו‬ ‫להתקיים‬ ‫יכולות‬ ‫באינטראקציות‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫פרטים‬ ‫בין‬ ‫של‬ ‫הממדים‬ ‫מארבעת‬ ‫להופיע‬ ‫ויכולות‬ ‫הגזענות‬ ‫גלוי‬ ‫או‬ ‫סמוי‬ ‫באופן‬
 10. 10. ‫מיקרו‬ ‫מהן‬-‫גזעניות‬ ‫אגרסיות‬? Micro-aggression)) ‫מיקרו‬ ‫זה‬ ‫מה‬-‫עלבונות‬? (micro-insults) ▪‫באופן‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫נעשית‬ ‫מודע‬ ‫בלתי‬. ▪‫לעלבונות‬ ‫מתייחסת‬‫שיכולים‬ ‫או‬ ‫אגבי‬ ‫באופן‬ ‫להיאמר‬‫נרמז‬. ▪‫הערות‬ ‫כוללת‬‫התנהגותיות‬‫או‬ ‫גסות‬ ‫מילוליות‬‫רוח‬‫חסרות‬ ‫או‬ ‫רגישות‬‫המשמיצות‬‫או‬ ‫אדם‬ ‫קבוצה‬ ‫של‬ ‫מורשת‬‫או‬ ‫אתנית‬ ‫לאומית‬. ‫מיקרו‬ ‫זה‬ ‫מה‬-‫תוקף‬ ‫שלילת‬? (micro- invalidation) ▪‫לעתים‬ ‫נעשית‬‫קרובות‬‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫מודע‬. ▪‫מתייחסת‬‫להתעלמויות‬‫שחווים‬ ‫מיעוט‬ ‫מקבוצות‬ ‫פרטים‬,‫כלומר‬, ‫לחוסר‬‫התייחסויות‬‫של‬ ‫ולתחושה‬ ‫שקיפות‬. ▪‫הערות‬ ‫כוללת‬‫התנהגויות‬ ‫או‬ ‫מילוליות‬‫שמטרתן‬‫לכלול‬ ‫לא‬,‫לשלול‬ ‫לבטל‬ ‫או‬‫מחשבות‬,‫רגשות‬,‫או‬ ‫מציאות‬‫של‬ ‫חווייתית‬‫אדם‬. ▪‫שייך‬ ‫מדובר‬ ‫בו‬ ‫האדם‬‫מיעוט‬ ‫לקבוצת‬ ‫מופלית‬. ‫מיקרו‬ ‫זה‬ ‫מה‬-‫התקפות‬? (micro-assaults) •‫באופן‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫נעשית‬ ‫מודע‬. •‫מתייחסת‬‫מפלים‬ ‫למבעים‬ ‫מקבוצת‬ ‫לפרט‬ ‫ביחס‬ ‫ופוגעניים‬ ‫כלשהי‬ ‫מיעוט‬. •‫פעולות‬ ‫כוללת‬‫גזעניות‬‫מפורשות‬, ‫אלימות‬ ‫בעיקר‬‫מילולית‬‫לא‬ ‫או‬ ‫מילולית‬,‫בקורבן‬ ‫לפגוע‬ ‫שנועדה‬ ‫באמצעות‬‫קללות‬,‫התנהגות‬ ‫או‬ ‫נמנעת‬‫תכליתית‬. •‫מפלות‬ ‫פעולות‬ ‫ביצוע‬
 11. 11. ‫מיקרו‬ ‫של‬ ‫סוגים‬-‫אגרסיות‬ ‫מיקרו‬ ‫של‬ ‫סוגים‬-‫עלבונות‬: •‫של‬ ‫ייחוס‬‫אינטליגנציה‬ ‫הקצאת‬‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לאדם‬ ‫אינטליגנציה‬ ‫דרגת‬ ‫הקבוצה‬‫האתנית‬/‫שלו‬ ‫לאומית‬/‫ה‬. •‫שנייה‬ ‫מדרגה‬ ‫אזרחים‬ ‫ייחס‬‫נחיתות‬‫לקבוצה‬ ‫או‬ ‫לאדם‬ •‫פתולוגיזציה‬‫או‬ ‫ערכים‬ ‫של‬ ‫תרבותית‬ ‫תקשורת‬ ‫סגנונות‬ ‫של‬ ‫התקשורת‬ ‫וסגנונות‬ ‫שהערכים‬ ‫הרעיון‬ ‫נורמליים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫מיעוט‬ ‫מקבוצת‬ ‫אנשים‬. •‫פלילי‬ ‫מעמד‬ ‫ייחוס‬ ‫נחשב‬ ‫אדם‬ ‫כאשר‬‫כפושע‬,‫סוטה‬ ‫או‬ ‫מסוכן‬ ‫אתנית‬ ‫לקבוצה‬ ‫שיוך‬ ‫בסיס‬ ‫על‬/‫לאומית‬ ‫מיקרו‬ ‫של‬ ‫סוגים‬-‫תוקף‬ ‫שלילת‬: •‫זר‬‫בארצו‬ ‫הם‬ ‫שונות‬ ‫אתניות‬ ‫קבוצות‬ ‫בני‬ ‫כי‬ ‫האמונה‬‫לא‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬. •‫עיוורון‬‫צבעים‬ ‫לא‬ ‫לבן‬ ‫אדם‬ ‫לפיה‬ ‫פנים‬ ‫העמדת‬ ‫או‬ ‫הכחשה‬ ‫האתנית‬ ‫השונות‬ ‫או‬ ‫הצבע‬ ‫את‬ ‫רואה‬. •‫הבינאישית‬ ‫הגזענות‬ ‫הכחשת‬ ‫אינן‬ ‫גזעניות‬ ‫שהתנהגויות‬ ‫לשכנע‬ ‫ניסיון‬ ‫למעשה‬ ‫כאלה‬.
 12. 12. ‫מיקרו‬-‫שלילת‬‫תוקף‬,‫מיקרו‬-‫ומיקרו‬ ‫התקפות‬-‫עלבונות‬ ‫המייצרות‬ ‫תופעות‬ ‫הן‬: ‫סביבה‬‫מיקרו‬-‫אגרסיבית‬(‫המאקרו‬ ‫ברמת‬) Environmental Microaggressions ‫התקפות‬ ‫הכוללת‬‫גזעניות‬,‫עלבונות‬‫הבאים‬ ‫ובסביבה‬ ‫שיטתית‬ ‫בצורה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫אגרסיבית‬
 13. 13. ‫שלמדנו‬ ‫המושגים‬ ‫לבין‬ ‫הסרטון‬ ‫בין‬ ‫נחבר‬ ‫בואו‬: ‫לאחר‬‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫שהכרנו‬‫של‬‫אגרסיות‬ ‫מיקרו‬(‫עלבונות‬,‫התקפות‬,‫תוקף‬ ‫שלילת‬), ‫אפשר‬‫לסווג‬‫את‬ ‫לפיהם‬‫הסיטואציות‬ ‫כל‬‫בשאלון‬ ‫הסיטואציות‬ ‫ואת‬ ‫האנימציה‬ ‫בסרטון‬,‫הבאה‬ ‫בטבלה‬ ‫כמו‬: ‫בסיטואציה‬ ‫האמירה‬ ‫נושא‬ ‫מה‬?‫מיקרו‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬-‫אגרסיה‬?‫המשמעות‬ ‫מה‬/‫באמירה‬ ‫כוונה‬? "‫יפה‬ ‫עברית‬ ‫איזו‬,‫רואים‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫ערבי‬ ‫שאתה‬" ‫מיקרו‬-‫עלבונות‬: "‫אזרח‬‫שניה‬ ‫מדרגה‬" .1‫זה‬ ‫ערבי‬ ‫כמו‬ ‫להיראות‬.... .2... .3... ‫סיטואציות‬ ‫יש‬ ‫אם‬‫שלא‬‫ניתן‬‫לסווג‬‫לפי‬‫זו‬ ‫חלוקה‬,‫כתבו‬‫בצד‬‫לאיזו‬‫שייכות‬ ‫הן‬ ‫גזענות‬ ‫של‬ ‫פרקטיקה‬‫לדעתכם‬/‫ן‬
 14. 14. 1.‫האם‬‫הכרתם‬/‫גזענות‬ ‫המושגים‬ ‫את‬ ‫ן‬‫סמויה‬/‫גלויה‬/ ‫בינאישית‬/‫ממסדית‬‫לפני‬‫השיעור‬? 2.‫האם‬‫הכרתם‬/‫המושג‬ ‫את‬ ‫ן‬‫מיקרו‬-‫אגרסיות‬‫לפני‬ ‫השיעור‬? 3.‫מהו‬‫שאתם‬ ‫המשמעותי‬ ‫הדבר‬/‫הזה‬ ‫מהדיון‬ ‫לוקחות‬ ‫ן‬? ‫סיכום‬

×