Publicité

Contenu connexe

Plus de האגודה לזכויות האזרח(20)

Publicité

2laws 010614

  1. ‫אחד‬ ‫שלטון‬‫חוק‬ ‫מערכות‬ ‫שתי‬
  2. ] 2007 ‫לעבודה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ '‫נ‬ ‫לעובד‬ ‫קו‬ ‫עמותת‬ 5666/03 ‫בג"ץ‬ [ ‫המתגוררים‬ ‫הישראלים‬ ‫התושבים‬ ‫"על‬ ‫נרחבים‬ ‫חלקים‬ ‫מוחלים‬ ‫שטחים‬ ‫באותם‬ ‫התושבים‬ ...‫הישראלי‬ ‫המשפט‬ ‫מן‬ ‫שטחים‬ ‫באותם‬ ‫המתגוררים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫ולחקיקת‬ ‫הירדני‬ ‫לדין‬ ‫כפופים‬ ‫עצמם‬ .‫עליהם‬ ‫החלה‬ ‫הצבאי‬ ‫המושל‬ ‫שבמסגרתו‬ ‫משטר‬ ‫יוצרת‬ ‫זו‬ ‫תוצאה‬ ‫מערכות‬ ‫אחת‬ ‫שטח‬ ‫בפיסת‬ ‫חלות‬ ."‫שונות‬ ‫דינים‬ ‫שתי‬ ‫אחד‬ ‫שלטון‬ ‫תחת‬ ‫חיות‬ ‫הירוק‬ ‫לקו‬ ‫ממזרח‬ ‫שונות‬ ‫חוק‬ ‫מערכות‬ ‫שתי‬ ‫ולהן‬ ‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬ - ‫הצבאי‬ ‫המפקד‬ ‫הוא‬ ‫באזור‬ ‫הזמני‬ ‫הריבון‬ .‫לחלוטין‬ ‫חזקה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫תפסה‬ ‫מאז‬ - ‫מרכז‬ ‫פיקוד‬ ‫אלוף‬ ‫כבר‬ ‫כנה‬ ‫על‬ ‫נותרה‬ ‫הזו‬ ‫הזמנית‬ ‫הריבונות‬ .‫השטח‬ ‫על‬ .‫שנה‬ ‫לחמישים‬ ‫קרוב‬ ‫כלומר‬ ,‫הצבאי‬ ‫לחוק‬ ‫כפופה‬ ‫הפלסטינית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫ועד‬ 1967 ‫מאז‬ ‫האלוף‬ ‫שמוציא‬ ‫הצבאיים‬ ‫לצווים‬ ‫ומנדטוריים‬ ‫עות’מאניים‬ ,‫ירדנים‬ ‫לדינים‬ ‫בנוסף‬ ,‫היום‬ .‫האזור‬ ‫לכיבוש‬ ‫שקדמו‬ 47-‫ב‬ ‫האזור‬ ‫באותו‬ ‫שהתיישבו‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ,‫מנגד‬ .‫הצבאית‬ ‫החוק‬ ‫למערכת‬ ‫כפופים‬ ‫אינם‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ .‫במלואה‬‫כמעט‬‫הישראלית‬‫החוק‬‫מערכת‬‫הוחלה‬‫עליהם‬ ‫השבות‬ ‫חוק‬ ‫זכאי‬ ‫יהודים‬ ‫על‬ ‫גם‬ - ‫עליהם‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫אזרחי‬ ‫על‬ ‫שהוחלו‬ ‫החוקים‬ ‫בין‬ .‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ ‫שאינם‬ ‫הבחירות‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫למנות‬ ‫ניתן‬ ‫ושומרון‬ ‫ביהודה‬ ‫ישראל‬ ‫חוק‬ ,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ,‫בטחון‬ ‫שירות‬ ‫חוק‬ ,‫לכנסת‬ ‫ביטוח‬ ‫חוק‬ ,‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬ ‫חוק‬ ,‫האוכלוסין‬ ‫מרשם‬ .‫אחרים‬ ‫רבים‬ ‫וחוקים‬ ‫התעבורה‬ ‫תקנות‬ ,‫ממלכתי‬ ‫בריאות‬ .‫הפלסטינית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫הוחלו‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫החוקים‬ ‫לרשות‬ ‫ישראל‬ ‫העבירה‬ ‫אוסלו‬ ‫בהסכמי‬ ‫אמנם‬ ‫אבל‬ ,‫מסוימים‬ ‫בתחומים‬ ‫סמכויות‬ ‫הפלסטינית‬ ‫עדיין‬ ‫הפלסטינים‬ ‫השטח‬ ‫וברוב‬ ‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫יו”ש‬ ‫שטחי‬ ‫על‬ ‫הכוללת‬ ‫השליטה‬ .‫הצבאי‬ ‫לדין‬ ‫כפופים‬ .‫ישראל‬ ‫בידי‬ ‫נותרה‬
  3. ‫בכל‬ ‫לאדם‬ ‫אדם‬ ‫בין‬ ‫מבחינות‬ ‫הללו‬ ‫החוק‬ ‫מערכות‬ ‫תכנון‬ ‫חוקי‬ ‫או‬ ‫לאומי‬ ‫מביטוח‬ ‫החל‬ ,‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫הוגן‬ ‫הליך‬ ,‫תנועה‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫בהיבטים‬ ‫וכלה‬ ,‫ובנייה‬ ,‫בכתובים‬ ‫הן‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫שונים‬ ‫החוקים‬ .‫הפרט‬ ‫וזכויות‬ ‫הדינים‬ ,‫וככלל‬ ,‫עליהם‬ ‫בענישה‬ ‫והן‬ ‫אכיפתם‬ ‫באופן‬ ‫הן‬ .‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מחמירים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫על‬ ‫החלים‬ ‫המשפט‬ ‫בבתי‬ ‫הצבאי‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ ‫נשפטים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫חלב‬ ‫גנבו‬ ‫או‬ ‫תנועה‬ ‫עבירת‬ ‫עברו‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫הצבאיים‬ ‫והם‬ ‫האזרחי‬ ‫הדין‬ ‫חל‬ ,‫מנגד‬ ,‫היהודים‬ ‫על‬ .‫מהמכולת‬ .‫אזרחיים‬ ‫דין‬ ‫בבתי‬ ‫נשפטים‬ ‫אחת‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫עודפות‬ ‫זכויות‬ ‫מתן‬ ‫היא‬ ‫התוצאה‬ .‫השנייה‬ ‫פני‬ ‫על‬‫כרדלה‬ ‫הדין‬ ‫הצבאי‬ ‫דינים‬ ‫ירדניים‬ ?‫החיים‬ ‫את‬ ‫מנהלים‬ ‫חוקים‬ ‫אילו‬ ‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫יהודי‬ ‫ישוב‬‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫פלסטיני‬ ‫ישוב‬ ‫הישראלי‬ ‫הפלילי‬ ‫הדין‬ ‫לישראל‬ ‫הכניסה‬ ‫חוק‬ ‫ביטחון‬ ‫שירות‬ ‫חוק‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬ ‫חוק‬ ‫התעבורה‬ ‫פקודת‬ ‫ממלכתי‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫חוק‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫מס‬ ‫חוק‬ ‫מצרכים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫חוק‬ ‫לכנסת‬ ‫הבחירות‬ ‫חוק‬ ‫רווחה‬ ‫דיני‬ ‫משפחה‬ ‫דיני‬ ‫חינוך‬ ‫דיני‬ ‫בריאות‬ ‫דיני‬ ‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫חקלאות‬ ‫דיני‬ ‫מחולה‬
  4. ,‫מבוגרים‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫חלות‬ ‫לא‬ ‫השונות‬ ‫החוק‬ ‫מערכות‬ ‫נערים‬ ‫בין‬ ‫מכות‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ .‫קטינים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לחלוטין‬ ‫שולית‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫ושומרון‬ ‫יהודה‬ ‫באזור‬ ,‫אחר‬ ‫לאומי‬ ‫מרקע‬ ‫נער‬ ‫עבור‬ ‫בעוד‬ ,‫אחד‬ ‫נער‬ ‫עבור‬ .‫חייו‬ ‫שארית‬ ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫עלולה‬ ‫היא‬ ‫מהם‬ ‫שאחד‬ ‫הרי‬ ,‫אשמים‬ ‫יימצאו‬ ‫שניהם‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ ‫כפוף‬ ‫יהיה‬ ‫האחר‬ ‫בעוד‬ ,‫הרשעה‬ ‫מחלופות‬ ‫ייהנה‬ .‫בהרבה‬ ‫ומחמירה‬ ‫נוקשה‬ ‫צבאיים‬ ‫חוקים‬ ‫למערכת‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫לחקירה‬ ‫מזומן‬ ‫ויזואלי‬ ‫תיעוד‬ ‫חובת‬ ‫החקירה‬ ‫של‬ ‫מתבצע‬ ‫מעצר‬ ‫בלבד‬ ‫חריגים‬ ‫במקרים‬ ‫ויזואלי‬ ‫תיעוד‬ ‫חובת‬ ‫אין‬ ‫החקירה‬ ‫של‬ ‫לילה‬ ‫מעצרי‬ ‫כשגרה‬ ‫מתבצעים‬ ‫פוגשים‬ ‫לא‬ ‫לרוב‬ ‫הילדים‬ ‫המעצר‬ ‫במהלך‬ ‫ההורים‬ ‫את‬ ‫הרשעה‬ ‫אשמים‬ ‫שנמצאו‬ ‫הקטינים‬ ‫סך‬ ‫*מתוך‬ ‫מעונש‬ ‫לפטור‬ ‫או‬ ‫לטיפול‬ ‫להפנות‬ ‫רשאי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫זיכוי‬ ‫או‬ ‫הרשעה‬ ‫למעט‬ ‫אחרת‬ ‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫אין‬ 15 12 ‫שופט‬ ‫בפני‬ ‫הבאה‬ ‫לפני‬ ‫שיפוטית‬ ‫מעצר‬ ‫הארכת‬ ‫ההליכים‬ ‫תום‬ ‫עד‬ 24‫שעות‬ ‫ימים‬ ‫חודשים‬ ‫שופט‬ ‫בפני‬ ‫הבאה‬ ‫לפני‬ ‫שעות‬ 10 12 ‫שיפוטית‬ ‫מעצר‬ ‫הארכת‬ ‫ימים‬ 6 ‫ההליכים‬ ‫תום‬ ‫עד‬ ‫חודשים‬ ‫וחקירה‬ ‫מעצר‬ 100%‫ל‬ ‫קרוב‬ *‫הרשעות‬ 40%*‫הרשעות‬ ‫ביו"ש‬ ‫פלסטיני‬ ‫נער‬ ‫ביו"ש‬ ‫ישראלי‬ ‫נער‬ ‫עברה‬ ‫באותה‬ ‫חשודים‬ ‫מעצר‬ ‫תקופות‬
  5. ‫השפעתן‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫כדי‬ ‫מכות‬ ‫ללכת‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ .‫האוכלוסיות‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫השונות‬ ‫החוק‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫המהירות‬ ‫מעל‬ ‫קמ”ש‬ ‫חמישה‬ ‫לנסוע‬ ‫מספיק‬ ,‫לפעמים‬ .‫אליהן‬ ‫להתוודע‬ ‫כדי‬ ,‫המותרת‬ ‫שתבטיח‬ ‫ערבות‬ ‫לשלם‬ ‫נאלצים‬ ,‫למשל‬ ,‫פלסטינים‬ ‫שוטר‬?‫הקנס‬‫את‬‫שילמו‬‫לא‬.‫משפט‬‫לבית‬‫הגעתם‬‫את‬ .‫רכבם‬ ‫את‬ ‫להחרים‬ ‫ואפילו‬ ‫רישיונם‬ ‫את‬ ‫לפסול‬ ‫יכול‬ ‫בטיפול‬ ‫והשוני‬ ,‫הזה‬ ‫לתשלום‬ ‫נדרשים‬ ‫לא‬ ‫ישראלים‬ ,‫האכיפה‬ ‫שדירות‬ ‫בכל‬ ‫ממשיך‬ ‫תנועה‬ ‫בעבירות‬ .‫והענישה‬ ‫השיפוט‬‫פרטים‬ ‫לבירור‬ ‫טלפון‬ ‫מספרי‬ ‫יש‬ ‫התנועה‬ ‫דו"ח‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫הקנס‬ ‫את‬ ‫משלמים‬ ‫לרוב‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫מערערים‬ ‫לתעבורה‬ ‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫המשפט‬ ‫פרטים‬ ‫לבירור‬ ‫טלפון‬ ‫מספרי‬ ‫אין‬ ‫התנועה‬ ‫דו"ח‬ ‫על‬ ‫להבטחת‬ ‫כספית‬ ‫ערבות‬ ‫בהפקדת‬ ‫חייבים‬ ‫במשפט‬ ‫התייצבותם‬ ‫צבאי‬ ‫משפט‬ ‫בבית‬ ‫המשפט‬ ‫בפניהם‬ ‫שלא‬ ‫מורשעים‬ ‫פלסטינים‬ ‫אלפי‬ ‫המשפט‬ ‫ומקום‬ ‫מועד‬ ‫את‬ ‫לברר‬ ‫הצליחו‬ ‫שלא‬ ‫לאחר‬ ‫המשפט‬ ‫מועד‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫מקבלים‬ ‫לא‬ ‫במערכת‬ ‫מעודכנים‬ ‫לא‬ ‫המשפט‬ ‫פרטי‬ ‫פסק‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ ,‫הממוחשבת‬ ‫הקנס‬ ‫את‬ ‫ולשלם‬ ‫הדין‬ ‫את‬ ‫מחרים‬ ‫או‬ ‫רישיונות‬ ‫שולל‬ ‫שוטר‬ ‫שולם‬ ‫לא‬ ‫הקנס‬ ‫אם‬ ‫הרכב‬ ‫תנועה‬ ‫עבירות‬ ] ‫ש”י‬ ‫במחוז‬ ‫תנועה‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ [ ‫בבית‬ ‫נשפטים‬ ‫המקומיים‬ ‫"הערבים‬ ‫שמקבלים‬ ‫דין‬ ‫ופסקי‬ ,‫הצבאי‬ ‫המשפט‬ ,‫שקיימים‬ ‫מהחמורים‬ ‫הם‬ ‫שם‬ "‫בארץ‬ ‫מקבלים‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬
  6. ‫הצבאי‬ ‫המפקד‬ ‫שחוקק‬ 418 '‫מס‬ ‫ערים‬ ‫תכנון‬ ‫צו‬ :‫קובע‬ ‫אכיפה‬ ,‫נמוכים‬ ‫אכיפה‬ ‫אחוזי‬ ‫קבע‬ ‫מבני‬ ‫כשנבנו‬ ‫לא‬ ‫גם‬ .‫למגורים‬ ‫הריסה‬ ‫צווי‬ ‫של‬ ‫שיגרה‬ ‫שירותים‬ ‫ומבני‬ ‫מים‬ ‫מבורות‬ .‫ובתים‬ ‫לחדרים‬ ‫ועד‬ ,‫זעירים‬ 5242,445 ‫מיוחדות‬ ‫תכנון‬ ‫ועדות‬ ‫ביו"ש‬ ‫יהודיות‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫נציגי‬ ‫כולל‬ .‫להם‬ ‫הנוגעים‬ ‫התכנון‬ ‫להליכי‬ ‫שותפים‬ ‫המתנחלים‬ ‫בנייה‬ ‫רשיונות‬ ‫מנפיקות‬ ‫ההתנחלויות‬ .‫בעצמן‬ ‫הבנייה‬ ‫על‬ ‫ומפקחות‬ ‫נרחבת‬ ‫בנייה‬ ‫העליונה‬ ‫התכנון‬ ‫מועצת‬ ‫השפעה‬ ‫יכולת‬ ‫כל‬ ‫לפלסטינים‬ ‫אין‬ .‫לישוביהם‬ ‫המתאר‬ ‫תוכניות‬ ‫על‬ ‫הפלסטינים‬‫לתושבים‬‫ייצוג‬‫אין‬ ‫בנייה‬ ‫היתרי‬ ‫אין‬ ,‫מתאר‬ ‫תוכניות‬ ‫אין‬ 2013 ‫ועד‬ 1987-‫מ‬ ‫נהרסו‬ ‫פלסטינים‬ ‫מבנים‬ )‫חוקית‬ ‫הבלתי‬ ‫הבניה‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ 20%( 2013 ‫ועד‬ 1987-‫מ‬ ‫נהרסו‬ ‫בהתנחלויות‬ ‫מבנים‬ )‫חוקית‬ ‫הבלתי‬ ‫הבניה‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ 8%( ‫אחרים‬ ‫בתחומים‬ ‫גם‬ ‫בולט‬ ‫החוק‬ ‫מערכות‬ ‫בין‬ ‫השוני‬ ,‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוקי‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫דוגמא‬ .‫החיים‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫ייצוג‬ ‫בין‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫יש‬ ‫שבהם‬ ‫הפרט‬ ‫מרמת‬ ‫החל‬ ,‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫לזה‬ ‫ישראלים‬ .‫והעיר‬ ‫היישוב‬ ,‫הכפר‬ ‫ברמת‬ ‫וכלה‬ ,‫והמשפחה‬ ‫ובניה‬ ‫תכנון‬
  7. ‫גם‬ ‫ישראל‬ ‫מקיימת‬ ‫הנפרדות‬ ‫החוק‬ ‫ממערכות‬ ‫כחלק‬ ‫לעבור‬ ‫חופשיים‬ ‫ישראלים‬ .‫כפולה‬ ‫הגירה‬ ‫מדיניות‬ ‫לעשות‬‫מתומרצים‬‫ואף‬‫הגבלה‬‫ללא‬‫באזור‬‫ולהתגורר‬ ‫לגור‬ ‫לעבור‬ ‫המבקשים‬ ‫פלסטינים‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫זאת‬ ‫היתרים‬ – ‫מהצבא‬ ‫היתרים‬ ‫לקבל‬ ‫חייבים‬ ‫האזור‬ ‫באותו‬ ‫זוג‬ ‫ובנות‬ ‫בני‬ ‫אפילו‬ .‫חריגים‬ ‫במקרים‬ ‫רק‬ ‫הניתנים‬ ‫ברוב‬ ‫עמם‬ ‫להתאחד‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫זרים‬ ‫על‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫לעזוב‬ ‫נאלצים‬ ‫והפלסטינים‬ ,‫המקרים‬ .‫נורמליים‬ ‫משפחה‬ ‫חיי‬ ‫לקיים‬ ‫מנת‬ ‫גדלה‬ ‫אחת‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫קבוצת‬ ,‫זו‬ ‫ממדיניות‬ ‫כתוצאה‬ ‫ליישובים‬‫בקרקעות‬‫ומתרחב‬‫הולך‬‫שימוש‬‫תוך‬,‫בהתמדה‬ ‫השניה‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫בעוד‬ ,‫ולתעשייה‬ ‫לחקלאות‬ ,‫חדשים‬ ‫הפיסי‬ ‫המרחב‬ ‫מצמצום‬ ,‫שלילית‬ ‫מהגירה‬ ‫סובלת‬ .‫ולהתפתח‬ ‫לגדול‬ ‫ביכולתה‬ ‫מתמשכת‬ ‫ומפגיעה‬ ‫התנחלויות‬ 100‫חדשים‬ ‫פלסטינים‬ ‫כפרים‬ 0 125‫מאחזים‬ 1967-2014 ‫ושומרון‬ ‫ביהודה‬ ‫ההתיישבות‬ :2014 ‫עד‬ 1967-‫מ‬ 350,000‫התווספו‬ ‫מתנחלים‬ 130,000 ‫נגרעו‬ ‫פלסטינים‬ ‫האוכלוסין‬ ‫ממרשם‬ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 ‫בנייה‬ ‫אישורי‬ 129 ‫לפלסטינים‬ 8,746‫בנייה‬ ‫התחלות‬ ‫מאושרות‬ ‫ליהודים‬ 2007-2012 ‫ושומרון‬ ‫ביהודה‬ ‫הבנייה‬ ‫לשימוש‬ 51% ‫ההתנחלויות‬ 1967-2013 ‫מדינה‬ ‫אדמות‬ ‫הקצאת‬ ‫לשימוש‬ 0.7% ‫הפלסטינית‬ ‫האוכלוסיה‬ 51%0.7%
  8. .‫תודה‬ ‫היא‬ ‫וערכי‬ ‫משפטי‬ ‫בסיס‬ ‫איזה‬ ‫על‬ ?‫הכפולה‬ ‫החוק‬ ‫מערכת‬ ‫מטרת‬ ‫מה‬ ?‫אחרת‬ ‫ברירה‬ ‫יש‬ ‫והאם‬ ?‫נשענת‬ ‫להיפגש‬ ‫ישמחו‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫משפטניות‬ ‫ולבחון‬ ‫כאן‬ ‫שתוארה‬ ‫המצב‬ ‫בתמונת‬ ‫לדון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אתך‬ .‫ביחד‬ ‫אותה‬ ‫קשר‬ ‫איתנו‬ ‫צרו‬ ‫באיו‬‫אוסו‬‫סטודיו‬:‫עיצוב‬‫סגל‬‫קונספטים/אסתי‬:‫ואינפוגרפיקה‬‫קונספט‬‫בשן‬‫צפריר‬:‫כתיבה‬
Publicité