Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par האגודה לזכויות האזרח (20)

Plus récents (20)

Publicité

This is in israel

 1. 1. This Is Israel ‫לציון‬ ‫חינוכית‬ ‫ערכה‬70‫זכויות‬ ‫בדבר‬ ‫להכרזה‬ ‫שנה‬ ‫האדם‬
 2. 2. ‫קליפ‬ ‫והווידאו‬ ‫השיר‬This Is Israel‫כלי‬ ‫להוות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הופקו‬ ‫זכויות‬ ‫בנושא‬ ‫כאחד‬ ‫ומבוגרים‬ ‫תלמידים‬ ‫עם‬ ‫ולחקירה‬ ‫לדיון‬ ‫אדם‬.‫ונושאים‬ ‫סוגיות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫בתוכו‬ ‫מאגד‬ ‫הקליפ‬ ‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫למצב‬ ‫הרלוונטיים‬. •‫כולם‬ ‫את‬ ‫שלא‬ ‫מסרים‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫שכבות‬ ‫מכילים‬ ‫והסרטון‬ ‫השיר‬ ‫מספר‬ ‫הסרטון‬ ‫את‬ ‫להקרין‬ ‫כדאי‬ ‫לכן‬ ‫ראשונה‬ ‫בצפייה‬ ‫לקלוט‬ ‫ניתן‬ ‫פעמים‬. •‫השיר‬ ‫מילות‬ ‫עם‬ ‫דפים‬ ‫לתלמידים‬ ‫לחלק‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬.
 3. 3. ‫אתם‬ ‫כאשר‬/‫המילים‬ ‫את‬ ‫שומעים‬ ‫ן‬This id Israel – ‫ישראל‬ ‫זוהי‬.... •‫לראש‬ ‫עולות‬ ‫אסוציאציות‬ ‫אילו‬? •‫הייתם‬ ‫איך‬/‫המשפט‬ ‫את‬ ‫ממשיכות‬ ‫ן‬:‫ישראל‬ ‫זוהי‬......? •‫שלכם‬ ‫התשובות‬ ‫האם‬/‫שונה‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מרקע‬ ‫מגיעים‬ ‫הייתם‬ ‫אילו‬ ‫שונות‬ ‫היו‬ ‫ן‬?‫שונה‬ ‫סוציואקונומי‬ ‫מרקע‬?
 4. 4. ‫בסרטון‬ ‫צפייה‬ •‫הראשונה‬ ‫הצפייה‬ ‫לאחר‬–‫במה‬ ‫הבחנתם‬/‫ן‬?‫התגובה‬ ‫הייתה‬ ‫מה‬ ‫למוזיקה‬ ‫שלך‬ ‫הראשונית‬? ‫לטקסט‬?‫קליפ‬ ‫לווידאו‬? •‫השנייה‬ ‫הצפייה‬ ‫לאחר‬–‫במה‬ ‫הבחנתם‬/‫ן‬? •‫השלישית‬ ‫הצפייה‬ ‫לאחר‬–‫במה‬ ‫הבחנתם‬/‫ן‬? https://youtu.be/aB79z5BPaJ4
 5. 5. •‫לדעתכם‬ ‫מי‬/‫הסרטון‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫ן‬ ‫ומדוע‬? •‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫המסר‬ ‫לדעתכם‬ ‫מה‬ ‫הסרטון‬? •‫או‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫מעביר‬ ‫הסרטון‬ ‫האם‬ ‫בו‬ ‫פוגע‬? •‫בסרטון‬ ‫המוצגות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫הן‬ ‫מי‬? •‫משקף‬ ‫הסרטון‬ ‫חיים‬ ‫חוויית‬ ‫איזו‬?
 6. 6. ‫הטקסט‬ ‫משמעות‬ ‫מה‬? "‫כולם‬ ‫עם‬ ‫נחגוג‬ ‫בוא‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫נבזבז‬ ‫לשם‬ ‫נגיע‬ ‫אולי‬?" ‫השיר‬ ‫בתחילת‬ ‫הזה‬ ‫הטקסט‬ ‫מופיע‬ ‫מדוע‬?
 7. 7. ‫פתיחה‬ ‫סצנת‬ •‫מדוע‬‫הברינקס‬‫באקדחים‬ ‫מחזיקים‬? •‫באישה‬ ‫ירו‬ ‫הם‬ ‫לדעתכם‬ ‫האם‬/‫נערה‬? •‫ירו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫לדעתכם‬ ‫אם‬-‫ע‬ ‫שנעצרים‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫מדוע‬"‫י‬ ‫המשטרה‬? •‫ספסל‬ ‫על‬ ‫שיושבים‬ ‫נערים‬ ‫בשני‬ ‫להבחין‬ ‫ניתן‬ ‫ברקע‬, ‫אלימות‬ ‫כלפיהם‬ ‫מפעילים‬ ‫כשהשוטרים‬.‫לומר‬ ‫מנסים‬ ‫מה‬ ‫זו‬ ‫בסצנה‬ ‫לנו‬? •‫ובמה‬ ‫קול‬ ‫נותנת‬ ‫הזו‬ ‫הסצנה‬ ‫חברתי‬ ‫מאבק‬ ‫לאיזה‬? •‫בסצנה‬ ‫מתחיל‬ ‫הסרטון‬ ‫אישה‬ ‫של‬ ‫דמות‬ ‫בה‬/‫נערה‬ ‫על‬ ‫מתיישבת‬ ‫מסכה‬ ‫עם‬ ‫בגיטרה‬ ‫ומנגנת‬ ‫כיסא‬ ‫נרצחת‬ ‫היא‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬. ‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬/‫הדמות‬ ‫ן‬ ‫אישה‬ ‫היא‬ ‫הזו‬/‫נערה‬? ‫על‬ ‫מסכה‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫מדוע‬ ‫הפנים‬? •‫המסר‬ ‫לדעתכם‬ ‫מה‬?‫ומה‬ ‫החברתית‬ ‫הביקורת‬ ‫המוטמעת‬?
 8. 8. ‫סצנת‬‫פתיחה‬:‫המשך‬ ‫חברתיים‬ ‫מאבקים‬: ‫הז‬'‫ראפ‬ ‫הוא‬ ‫בקליפ‬ ‫המרכזי‬ ‫המוסיקלי‬ ‫אנר‬,‫בגרסתו‬ ‫שצמח‬ ‫בארה‬ ‫המודרנית‬"‫ב‬,‫אפרו‬ ‫של‬ ‫מחאה‬ ‫כשירת‬-‫אמריקאים‬ ‫העבדות‬ ‫ביטול‬ ‫שלאחר‬ ‫בשנים‬.‫כשירת‬ ‫ראפ‬ ‫על‬ ‫דעתכן‬ ‫מה‬ ‫בישראל‬ ‫מחאה‬?‫הם‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫ואילו‬ ‫בשיר‬ ‫הזמרים‬ ‫מי‬ ‫מייצגים‬? ‫כאשר‬‫הברינקס‬‫אנו‬ ‫מתקדמים‬ ‫שמתרחשת‬ ‫בהפגנה‬ ‫מבחינות‬ ‫ברקע‬: •‫מפגינות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫אילו‬ ‫ברקע‬? •‫מפגינות‬ ‫הן‬ ‫מה‬ ‫על‬? ‫שאחד‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫מכאן‬ ‫לאחר‬ ‫המילה‬ ‫את‬ ‫מוחק‬ ‫הזמרים‬ "‫תרבות‬"‫מלוח‬ ‫וערבית‬ ‫בעברית‬ ‫מחיק‬,‫המחיקה‬ ‫מייצגת‬ ‫מה‬?
 9. 9. ‫שנייה‬ ‫סצנה‬ •‫אוכלוסיית‬ ‫על‬ ‫לכם‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬‫הלהטב‬"‫ק‬‫בישראל‬? •‫לדעתכם‬ ‫האם‬/‫מקיפוח‬ ‫סובלת‬ ‫זו‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫ן‬, ‫אפליה‬ ‫או‬ ‫גזענות‬?‫אופן‬ ‫באיזה‬? •‫האם‬‫אתם‬/‫אנשים‬ ‫נרצחו‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫מכירות‬ ‫ן‬ ‫מקהילת‬‫הלהט‬"‫ב‬?‫ומדוע‬? ‫רק‬‫מופיעות‬ ‫קווין‬ ‫דראג‬ ‫דניות‬, ‫נרצחות‬ ‫והן‬ ‫יריות‬ ‫נשמעות‬: •‫בהן‬ ‫ירה‬ ‫מי‬? •‫בורחים‬ ‫הזמרים‬ ‫מדוע‬?
 10. 10. ‫בנשק‬ ‫ושימוש‬ ‫אלימות‬ •‫ראיתם‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬/‫הסרטון‬ ‫במהלך‬ ‫נשק‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫ן‬? •‫לדעתם‬ ‫מדוע‬/‫הסרטון‬ ‫במהלך‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫שחוזר‬ ‫מוטיב‬ ‫הינו‬ ‫נשק‬ ‫ן‬? •‫בסרטון‬ ‫הנשק‬ ‫מייצג‬ ‫מה‬? •‫בישראל‬ ‫לנשק‬ ‫היחס‬ ‫מה‬? •‫ממשית‬ ‫לאלימות‬ ‫בנוגע‬ ‫ופועלים‬ ‫מגיבים‬ ‫אני‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫בבידור‬ ‫אלימות‬ ‫צריכת‬ ‫משפיעה‬ ‫כיצד‬/‫אמיתית‬? •‫באומנות‬ ‫באלימות‬ ‫שימוש‬ ‫האם‬,‫חינוכי‬ ‫או‬ ‫ביקורתי‬ ‫ככלי‬,‫חברתי‬ ‫שינוי‬ ‫לייצר‬ ‫יכול‬? •‫בסרטון‬ ‫משתקפות‬ ‫שהן‬ ‫כפי‬ ‫באלימות‬ ‫התומכות‬ ‫המערכות‬ ‫מהן‬?‫באלימות‬ ‫שנלחמות‬ ‫המערכות‬ ‫מהן‬? ‫למשל‬:‫הפוליטית‬ ‫המערכת‬/‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫מערכת‬/‫החינוך‬ ‫מערכת‬/‫החופשי‬ ‫השוק‬)
 11. 11. ‫הצופים‬ ‫בבגדי‬ ‫הרקדניות‬ ‫מייצגות‬ ‫מה‬? •‫בסרטון‬ ‫התרחשויות‬ ‫של‬ ‫רבדים‬ ‫לשלושה‬ ‫לב‬ ‫שימו‬: ‫הזמרים‬ ‫דמויות‬;‫ברקע‬ ‫המתרחשים‬ ‫האירועים‬;‫הרקדניות‬. ‫בכך‬ ‫לנו‬ ‫לומר‬ ‫היוצרים‬ ‫מנסים‬ ‫ומה‬ ‫הרבדים‬ ‫שלושת‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫מה‬? •‫צופים‬ ‫בבגדי‬ ‫לבושות‬ ‫הרקדניות‬ ‫מדוע‬? •‫לז‬ ‫שייכים‬ ‫הריקודים‬'‫ההיפ‬ ‫אנר‬-‫הפופ‬ ‫מתרבות‬ ‫הופ‬.‫הריקודים‬ ‫משמעות‬ ‫מה‬? ‫גזענות‬ ‫כמו‬ ‫בפנינו‬ ‫העומדים‬ ‫הקשים‬ ‫האתגרים‬ ‫מן‬ ‫דעת‬ ‫הסחת‬ ‫מייצרים‬ ‫הם‬ ‫האם‬/‫אלימות‬‫וכו‬?'
 12. 12. ‫הטקסט‬ ‫משמעות‬ ‫מה‬? "‫דיס‬‫איז‬‫שתקבל‬ ‫חשבת‬ ‫מה‬ ‫ישראל‬,‫אוכל‬ ‫אתה‬ ‫כאן‬ ‫שיט‬ ‫כמה‬" "‫דיס‬‫איז‬‫צורחת‬ ‫רק‬ ‫מדברת‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫ישראל‬,‫פה‬ ‫המדינה‬ ‫הגוף‬ ‫בכול‬ ‫מגרד‬ ‫משתגעת‬,‫פה‬ ‫והחיים‬ ‫ההדק‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫לוחץ‬‫וואחד‬‫נגמרת‬ ‫שלא‬ ‫פעולה‬ ‫סרט‬" "‫דיס‬‫איז‬‫ביחד‬ ‫ולא‬ ‫לבד‬ ‫ישראל‬,‫בוכים‬ ‫נכים‬,‫מוחים‬ ‫ערבים‬,‫מפחד‬ ‫מתים‬ ‫פליטים‬ ‫משמעות‬ ‫אין‬ ‫לצעקות‬ ‫שקופים‬ ‫הפכו‬ ‫שחורים‬,‫כבר‬ ‫נהיה‬ ‫בדלק‬ ‫צמיגים‬ ‫להבעיר‬ ‫מתרבות‬ ‫חלק‬" ‫דיס‬‫איז‬‫ביחד‬ ‫בתים‬ ‫בונים‬ ‫ישראל‬,‫לך‬ ‫קוראים‬ ‫רק‬ ‫אם‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫פה‬ ‫לגור‬ ‫אבל‬ ‫אחמד‬.‫וואנדמה‬‫סימטה‬(‫שלי‬ ‫לאח‬ ‫כשמרביצים‬)‫צועקים‬ ‫אחים‬‫סלמסה‬,‫מלחמות‬, ‫הפגנות‬,‫עליך‬ ‫שמים‬ ‫לא‬ ‫וגדרות‬ ‫הגדרות‬,‫באסה‬"!
 13. 13. ‫שלישית‬ ‫סצנה‬ ‫זית‬ ‫עץ‬ ‫מחזיק‬ ‫שחור‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫אבו‬ ‫אמיר‬ ‫הזמר‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫השיר‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫בבית‬ ‫ושר‬ ‫קטן‬. •‫והמילים‬ ‫המוסיקה‬ ‫את‬ ‫כששמעתן‬ ‫הרגשתן‬ ‫מה‬?‫המוסיקה‬ ‫של‬ ‫מקומה‬ ‫מה‬ ‫בישראל‬ ‫הערבית‬? •‫לדעתכם‬ ‫הזית‬ ‫עץ‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬/‫ן‬? •‫זה‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫למילים‬ ‫התרגום‬ ‫את‬ ‫קראו‬-‫מעלה‬ ‫אמיר‬ ‫חברתיות‬ ‫סוגיות‬ ‫אילו‬ ‫השירה‬ ‫באמצעות‬?‫אתם‬ ‫מה‬/‫אלה‬ ‫סוגיות‬ ‫על‬ ‫חושבות‬ ‫ן‬?‫הכרתם‬ ‫האם‬/‫אותן‬ ‫ן‬ ‫בעבר‬? •‫שונה‬ ‫זו‬ ‫סצנה‬ ‫של‬ ‫האמנותי‬ ‫העיצוב‬‫מהסצינות‬‫הראשונות‬.‫לדעתכם‬ ‫מדוע‬/‫ן‬?
 14. 14. ‫רביעית‬ ‫סצנה‬ •‫הקליפ‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫בחלק‬‫הברינקס‬‫מדים‬ ‫לובשים‬,‫מדוע‬? •‫ברקע‬:‫לנערה‬ ‫מציקים‬ ‫נערים‬ ‫שני‬–‫הרגשתם‬ ‫מה‬/‫כשראיתם‬ ‫ן‬/‫זה‬ ‫את‬ ‫ן‬?‫לנו‬ ‫לומר‬ ‫מנסים‬ ‫מה‬? •‫זו‬ ‫בסצנה‬ ‫המחסום‬ ‫מסמל‬ ‫מה‬? •‫כאפיה‬ ‫עם‬ ‫רקדניות‬ ‫רואים‬ ‫ברקע‬,‫הרגשתם‬ ‫מה‬/‫כשראיתם‬ ‫ן‬/‫רוקדות‬ ‫אותן‬ ‫ן‬? •‫סלפי‬ ‫מצלמות‬ ‫נערות‬–‫כפולה‬ ‫משמעות‬ ‫יש‬ ‫והאם‬ ‫טלפונים‬ ‫הכללת‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬? •‫בלרינות‬‫שהברינקס‬‫שחור‬ ‫בבד‬ ‫מכסים‬,‫המסר‬ ‫מה‬? •‫בסרטון‬ ‫סמויות‬ ‫בהתרחשויות‬ ‫הבחנתם‬ ‫האם‬? •‫ברקע‬ ‫החשמליים‬ ‫האופניים‬ ‫של‬ ‫משמעותם‬ ‫מה‬?
 15. 15. ‫הטקסט‬ ‫משמעות‬ ‫מה‬? "‫שמכים‬ ‫גברים‬ ‫לא‬ ‫גברים‬ ‫יש‬‫ת‬'‫נשים‬,‫לקברים‬ ‫אתרים‬ ‫שהופכים‬ ‫קבלנים‬,‫אלפים‬ ‫לקרשים‬ ‫חזק‬ ‫שנופלת‬ ‫וחברה‬ ‫במחסומים‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫שעומדים‬" "‫מכולות‬,‫רכבות‬,‫אוטובוסים‬–‫בשבת‬ ‫לא‬ ‫רק‬,‫או‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫בשבילי‬ ‫מחליט‬ ‫מי‬ ‫דת‬?‫ה‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬2000‫שלוף‬‫תפון‬‫בינתיים‬ ‫וצלם‬,‫ואתה‬ ‫מתועד‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫לבד‬ ‫לא‬,‫אחד‬ ‫אף‬ ‫תוריד‬ ‫שלא‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫תסתכל‬". "‫ת‬'‫יכול‬‫שתרצה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לאהוב‬,‫בנושא‬ ‫לשוויון‬ ‫תצפה‬ ‫שלא‬ ‫רק‬,‫רק‬ ‫זה‬ ‫גאווה‬ ‫מקבל‬ ‫לא‬ ‫הממסד‬ ‫כי‬ ‫מצעד‬,‫נתרגל‬ ‫שלא‬ ‫ורק‬ ‫קשת‬ ‫צבע‬ ‫על‬ ‫דם‬ ‫צבע‬".
 16. 16. ‫ושישית‬ ‫חמישית‬ ‫סצנה‬ •‫נערות‬/‫במעגל‬ ‫עומדים‬ ‫ים‬‫והברינקס‬‫במרכז‬:‫הרגשתם‬ ‫מה‬/‫הזה‬ ‫בחלק‬ ‫ן‬? •‫המעגל‬ ‫לסמל‬ ‫אמור‬ ‫מה‬? •‫מדוע‬‫הברינקס‬‫מהמעגל‬ ‫בורחים‬? •‫כאשר‬ ‫הסיום‬ ‫סצנת‬ ‫מסמלת‬ ‫מה‬‫הברינקס‬‫לים‬ ‫בורחים‬?
 17. 17. ‫הקליפ‬This Is America‫של‬‫צ‬'‫יילדיש‬‫גמבינו‬ •‫דונלד‬‫גלובר‬‫לפני‬ ‫הוציא‬‫הקליפ‬ ‫את‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬‫לשירו‬This is America ‫ברחבי‬ ‫שיחה‬ ‫ולנושא‬ ‫לוויראלי‬ ‫מאז‬ ‫שהפך‬‫ארה‬"‫והעולם‬ ‫ב‬.‫בשני‬ ‫עוסק‬ ‫השיר‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫רגישים‬ ‫נושאים‬–‫ואלימות‬ ‫נשק‬.This is America‫יצא‬‫בתקופה‬ ‫תחת‬ ‫תאוצה‬ ‫צובר‬ ‫במדינה‬ ‫נשק‬ ‫כלי‬ ‫נגד‬ ‫המאבק‬ ‫שבה‬‫ההאשטאג‬– #neveragain,‫מה‬‫שלו‬ ‫הרבה‬ ‫לחשיפה‬ ‫תרם‬ ‫שגם‬.‫רבות‬ ‫גרסאות‬ ‫נעשו‬ ‫מאז‬ ‫עושות‬ ‫אשר‬ ‫עולם‬ ‫בכול‬‫הומאז‬‫ז‬ ‫של‬ ‫בוערות‬ ‫סוגיות‬ ‫ומעלים‬ ‫המקורי‬ ‫לקליפ‬"‫א‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬.‫של‬ ‫להשפעה‬ ‫בנוגע‬ ‫דיון‬ ‫ולקיים‬ ‫השונות‬ ‫בגרסאות‬ ‫לצפות‬ ‫תוכלו‬ ‫הקליפ‬this is America‫וגזענות‬ ‫אלימות‬ ‫של‬ ‫סוגיות‬ ‫סביב‬ ‫עולמי‬ ‫דיון‬ ‫על‬ ‫הופ‬ ‫והיפ‬ ‫ראפ‬ ‫באמצעות‬
 18. 18. ‫ריכוז‬‫בקליפ‬ ‫המועלות‬ ‫הסוגיות‬ ‫אודות‬ ‫לחומרים‬ ‫קישורים‬: •‫מקלט‬ ‫ומבקשי‬ ‫פליטים‬:‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫באתר‬ ‫הפליטים‬ ‫סוגיית‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ •‫ערבים‬/‫פלסטינים‬–‫ל‬ ‫הזכות‬‫דיור‬,‫בדיור‬ ‫אפליה‬,‫זכויות‬ ‫שוויון‬,‫שפה‬,‫בתים‬ ‫הריסת‬,‫הכבושים‬ ‫השטחים‬ •‫אתיופיה‬ ‫יוצאי‬ ‫מחאת‬ ‫בנושא‬ ‫לדיון‬ ‫הצעה‬–‫סלמסה‬ •‫בנין‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫עובדים‬ ‫זכויות‬ •‫האוכלוסייה‬ ‫זכויות‬‫הלהטב‬"‫ק‬–‫אפליה‬/‫שוויון‬ •‫חרדים‬ ‫כלפי‬ ‫גזענות‬ •‫מפגינים‬ ‫זכויות‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬/‫ות‬ •‫דת‬ ‫או‬ ‫דמוקרטיה‬
 19. 19. ‫בקליפ‬ ‫המועלות‬ ‫הסוגיות‬ ‫אודות‬ ‫לחומרים‬ ‫קישורים‬ ‫ריכוז‬: •‫סלולריים‬ ‫טלפונים‬-‫בנושא‬ ‫שיעור‬ ‫מערך‬‫שיימינג‬‫באינטרנט‬ •‫נשים‬ ‫כלפי‬ ‫באלימות‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המאבק‬ ‫יום‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ •‫דו‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬"‫בגזענות‬ ‫והמאבק‬ ‫פלמור‬ ‫ח‬ •‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫לחוק‬ ‫התיקון‬ ‫בנושא‬ ‫שיעור‬ ‫מערך‬ •‫ברשת‬ ‫ביטוי‬ ‫חופש‬ ‫בנושא‬ ‫שיעור‬ ‫מערך‬ •‫בתרבות‬ ‫נאמנות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬;‫בתרבות‬ ‫נאמנות‬ ‫חוק‬ ‫אודות‬ ‫כיתתי‬ ‫לדיון‬ ‫הצעה‬
 20. 20. ‫אתכם‬ ‫מברכות‬ ‫אנו‬/‫שמח‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫יום‬ ‫בברכת‬ ‫ן‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬

Notes de l'éditeur

 • הערה: כדי לשנות תמונות בשקופית זו, בחר תמונה ומחק אותה. לאחר מכן לחץ על סמל הוספת התמונה במציין המיקום כדי להוסיף תמונה משלך.
 • הערה: כדי לשנות תמונות בשקופית זו, בחר תמונה ומחק אותה. לאחר מכן לחץ על סמל הוספת התמונה במציין המיקום כדי להוסיף תמונה משלך.

×