Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

RAZVOJ TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

RAZVOJ TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

 1. 1. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Dr. Admir Softić Pomoćnik ministra, Sektor za energetiku Trebinje, 17.03.2022. godine
 2. 2. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Inicijativa Zapadni Balkan 6 (West Balkan 6) q Šest zemalja Zapadnog Balkana (West Balkan 6 – WB6) su 27.04.2016. godine u Beču, potpisale Memorandum o razumijevanju te se obavezale na implementaciju zakonskih i regulatornih mjera, neophodnih za uspostavljanje tržišno zasnovane trgovine električnom energijom . q Inicijativa WB 6 je ažurirana reformska agenda za elektroenergetski sektor i ispunjavanje obaveza iz Ugovora o osnivanju energetske zajednice. q Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 93. sjednici koja je održana 8. marta 2017., primilo znanju informaciju o inicijativi „Zapadni Balkan 6“ i zadužilo MVTEO BiH da zajedno sa nadležnim institucijama i partnerima definiše okvirni rok i aktivno radi na implementaciji Mape puta.
 3. 3. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Mapa puta q Mapa puta predstavlja mjere i aktivnosti koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti u Bosni i Hercegovini kako bi se postigli ciljevi postavljeni „Bečkim dogovorom“ i MoU. Mapa puta ima slijedeća četiri cilja: Cilj I: Razvoj tržišta dan unaprijed (day-ahead market –DAM) Cilj II: Prekogranično balansiranje Cilj III: Regionalna raspodjela prenosnih kapaciteta Cilj IV: Implementacija „unakrsnih“ mjera: reforma elektroenergetskog sektor u skladu sa odredbma II i III energetskog paketa
 4. 4. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Studija za uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije dan unaprijed u Bosni i Hercegovini qSekretarijat Energetske zajednice je još u septembru 2017 godine pružio podršku u izradi Studije u okviru usaglašavanja legislative iz oblasti energije sa EU ACQUIS-jem. Studija je odobrena od strane svih relevantnih aktera u Bosni i Hercegovini. qGlavni cilj Studije je omogućiti u Bosni i Hercegovini rješenja: upravljanja, strukture i institucionalnog uređenja nacionalnog tržišta dan unaprijed, a koje odgovara potrebama optimalnog spajanja sa tržištima susjednih zemalja qStudija je pokazala da je u datim okolnostima optimalno rješenje za BiH da se uspostavi berza električne energije. U tom smjeru započete su aktivnosti u skladu sa postojećom regulativom, prije donošenja potrebnog zakonskog osnova.
 5. 5. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE q Studija je predložila akcioni plan kojim je definisana lista aktivnosti i dinamika njihove realizacije. q Studija je razmatrana od strane Radne grupe (predstavnici nadležnih subjekata) i podržani su rezultati Studije. q Dilema oko konačnog opredjeljenja da li u Bosni i Hercegovini osnovati vlastitu berzu električne enrgije ili se priključiti nekoj od postojećih. Odluku trebaju donijeti nadležne institucije. q Kako bi došli do prihvatljivog rješenja ostvarena je saradnja sa ekspertskim timom Svjetske banke koji je radio na projektu Studija o likvidnosti elektroenergetskog tržišta u Bosni i Hercegovini, a koji ima za cilj da ispita likvidnost tržišta električne energije i predloži mjere za poboljšanje transparentnosti i konkurencije.
 6. 6. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Studija o likvidnosti elektroenergetskog tržišta u Bosni i Hercegovini q Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zatražilo je od Svjetske banke da pruži pomoć u provedbi plana inicijative WB6, posebno s mjerama usmjerenim na poboljšanje transparentnosti i konkurencije. Svjetska banka je angažovala konsultantsku kuću za izradu Stuje o likvidnosti elektroenergetskog tržišta u BiH. q Cilj ove studije je pomoći MVTEO -u i Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK), u ispitivanju likvidnosti tržišta električne energije, što u konačnici može pružiti tačne signale cijena investitorima i osigurati poštenu konkurenciju i prodavačima i kupcima.
 7. 7. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Trenutno stanje i problemi sa kojima se susreće tržište električne enrgije u BiH: qU BiH ne postoji organizirano, formalno veleprodajno tržište električne energije. Zakon o regulatoru električne energije i prirodnog plina, prijenosa i tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini još nije usvojen. Predloženi tekst zakona predviđa uspostavu organiziranog tržišta. qU BiH ne dominira jedno veliko preduzeće i za razliku od tipične situacije u mnogim drugim zemljama jugoistočne Evrope, elektroenergetski sektor u BiH ima tri velika vertikalno integrisana domaća proizvođača električne energije. Dobavljači i vlasnici distributivne mreže, poznati kao Elektroprivrede (EP), još uvijek nisu pravno ili funkcionalno razdvojeni. qProizvodnja električne energije u BiH je daleko manje koncentrirana nego u drugim zemljama u regiji. Stoga je prostor za uspješno natjecanje daleko bolji. To ima značajne implikacije na izbor regulatornih mjera. qDomaćinstva i drugi kupci na nivou niskonaponske mreže imaju koristi od cijena ispod veleprodajne vrijednosti električne energije. To onemogućuje ulazak novih učesnika na tržište i povećanje konkurentskog pritiska.
 8. 8. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE q U BiH ne postoji kratkoročna razmjena energije. S toga se kratkoročna trgovina zasniva na bilateralnoim transakcijama i principima javnih nabavki. Transakcije na veleprodajnom tržištu u BiH su uglavnom bilateralni ugovori između takvih strana ili transakcija u kojoj licnecirani akteri unutar BiH kupuju ili prodaju na stranoj berzi energije. q Bilateralno se trgovalo količinom energije od oko 4,7 TWh. Prekogranične izvozne transakcije iznosile su 5,5 TWh, a uvozne 1,5 TWh. U ovoj trgovini učestvovalo je 17 trgovaca, što je u biti između bh. proizvođača s jedne strane, te regionalnih (tj. drugih balkanskih zemalja) ili međunarodnih kompanija (sa sjedištem izvan balkanske regije) s druge strane. q Najaktivniji kupci na ovom veleprodajnom tržištu bili su GEN-I, Axpo BH, EFT, HSE BH, Alpiq Energija BH i Petrol BiH Oil Company. Drugi strani učesnici na tržištu su Danske Commodities
 9. 9. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Primarne preporuke za podršku likvidnosti i konkurenciji na veleprodajnom tržištu: q Prirodni prvi korak za dalje poboljšanje veleprodajnog tržišta BiH je omogućiti učesnicima na tržištu pristup razmjeni električne energije za kratkoročnu trgovinu (PX; dan unaprijed i unutar dana). q Kratkoročni PX je neophodan uslov za svako poboljšanje. Snažne mjere sa kratkim vremenom implementacije zajedno će osigurati da se većina proizvodnje i potrošnje električne energije u BiH trguje putem PX-a. q Što je moguće prije uspostaviti lokalnu BiH berzu električne energije za trgovinu dan unaprijed i unutar dana. Spajanje tržišta s drugim tržištima za dan unaprijed i unutar dana važno je za osiguravanje efikasne berze električne energije sa susjednim zemljama i snažno se preporučuje. Njeno uspostavljanje treba učiniti postepenim, najprije s pojednostavljenim jednostranim pristupom. Jednostrani pristup pojednostavljenom povezivanju može osigurati da se sav uvoz i izvoz trguje u PX -u (uvozne i izvozne zone).
 10. 10. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE q Osigurati da veleprodajni ugovori za dobavljače u okviru ugovora o javnoj opskrbi prolaze kroz PX q Mrežni operateri da kupuju gubitke na PX-u. q Sav izvoz/uvoz preko namjenske zone za nadmetanje na PX-u. • Namjenska izvozno/uvozna zona na PX-u je zamišljena kao privremeno rešenje, sa dva cilja: 1. Podržati likvidnost na PX 2. Doprinijeti efikasnijem korišćenju raspoloživih prekograničnih kapaciteta q CfD struktura za javno snabdjevanje • Trenutno, javna nabavka se vrši putem bilateralnih ugovora – uglavnom unutar svakog EP-a(Elektroprivrede). Takvi bilateralni ugovori moraju biti organizovani kao ugovori za razlike q Smanjiti troškove transakcije i učešća na tržištu kao što je: • Smanjiti administrativne barijere što je više moguće (licenciranje, porez, pdv…) • Podsticati standardizovane ugovore za bilateralnu trgovinu. Dizajn bilateralnih ugovora nije regulatorno pitanjeMeđutim, regulatori bi se trebali pobrinuti da propisi nenamjerno ne sprječavaju efikasnu upotrebu relevantnih ugovora Spajanje tržišta je efikasnije rješenje od primarnih preporuke, ali je potrebno vrijeme za razvoj i implementaciju.
 11. 11. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Sekundarne preporuke za podršku likvidnosti i konkurenciji na veleprodajnom tržištu q Spajanje tržišta sa susjednim tržištima. — Bolje je od jednostranog korištenja uvoznih i izvoznih zona, ali ima duže vrijeme implementacije q Reformirati aranžmane javnog snabdijevanja • Potrebno je voditi računa da regulisane cijene za krajnje korisnike ne budu ispod nivoa veleprodajnih cijena. (Riješivo je kroz potpunu maloprodajnu konkurenciju) q Za važne mjere, ali koje su dugotrajne i teško implementirane, bolje je početi s mjerama koje imaju kratak period implementacije.
 12. 12. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Preporučene mjere Studije likvidnosti BiH tržišta električne energije i Studije za uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije dan unaprijed u Bosni i Hercegovini q Treba izbjegavati diskriminaciju učesnika na tržištu što je više moguće. Omogućiti svim akterima jednake mogućnosti u smislu razvoja najboljih, najučinkovitijih i najefektnijih rješenja. q Računovodstveno razdvajanje važan je uslov za sprječavanje unakrsnih subvencija, neučinkovitih cijena i izbjegavanje diskriminacije. q Smanjenje administrativnih prepreka za ulazak i sudjelovanje na tržištu iz inostranstva
 13. 13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE Hvala na pažnji! Dr. Admir Softić Pomoćnik ministra za energetiku Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine www.mvteo.gov.ba admir.softic@mvteo.gov.ba

×