Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Disediakan OlehCikgu Adnan Bin Mohd RafiSMK. Sandakan, Sabah
NASIONALSIME• Definisi Nasionalisme• Definisi Negara bangsa
NASIONALISME• Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.• Nasionalisme adalah satu ideologi yang mencipta dan mempertahankan...
•  Negara bangsa ialah satu konsep atau bentukkenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah enti...
• Pada zaman moden ini, hanya wujud beberapa negara yang boleh dikelaskan sebagai negara bangsa tanpa dipertikaikan. Nega...
Reaksi Orang China Terhadap     Perluasan Kuasa BaratPengenalan• Menjelang pertengahan abad ke-19, China berdepan den...
Faktor Ketegangan Hubungan Barat-China
1. Isu Perdagangan• Pedagang Barat [British] tidak berpuas hati dengan dasar tutup pintu @ dasar pemencilan @ isolasi yg ...
2. Isu Candu• Pedagang British tidak berpuas hati kerana;•    i.  Peraturan yg dikenakan menguntungkan China•   i...
3. Isu Perundangan• Ketegangan hubungan China – Barat dari segi perundangan berpunca daripada percanggahan prinsip.• Prin...
4. Isu Penyebaran Agama Kristian dan       Teknologi Barat• China tidak berpuas hati dengan mubaligh kristian yang ...
5. Isu Petempatan Orang Asing• Kemasukan pedagang asing menyebabkan munculnya . Petempatan asing di sekitar pelabuhan. P...
Kesimpulan• Isu yang timbul di antara kedua-dua belah pihak telah menimbulkan rasa tidak puas hati yang menebal. Ketegan...
PERJANJIAN CHINA - BARAT
Perjanjian China-Barat• Pengenalan• Ketegangan hubungan China-Barat dapat dilihat dalam beberapa siri peperangan yang te...
• Perjanjian Nanking• Semasa Perang Inggeris-China I [Perang Candu I], British berjaya menawan Nanking.• Kedua-dua pihak...
Syarat Perjanjian Nanking
• China tidak berpuas hati dengan Perjanjian Nanking. Penahanan kapal Lorcha Arrow yg dimiliki oleh pedagang China tetap...
Perjanjian Tientsin
• Ketegangan hubungan antara China- Barat makin kronik meskipun perjanjian sudah ditandatangani. Tentera Bersekutu [nega...
• Kesimpulan• Kesungguhan China mempertahankan kedaulatan negara dari dicerobohi kuasa asing menyebabkan China terjebak ...
Reaksi Masyarakat India terhadap    Perluasan Kuasa Barat• Pengenalan• Revolusi Perindustrian yang berlaku di England ...
Faktor Rasa Tidak Puas Hati Masyarakat India     Terhadap Pihak British
• Masyarakat India tidak berpuas hati terhadap pembaharuan dalam sistem sosial. Sebagai contoh;•   i. Penghapuskan ama...
•      ii. Amalan membunuh bayi  perempuan•   Masyarakat India juga tidak berpuas hati  dengan penghapusan ama...
•      iii. Penggubalan Akta Kahwin Semula  oleh Lord Dalhousie.•   Undang2 ini dianggap bertentangan  dengan...
• 2. Diskriminasi kaum• Orang British memandang rendah masyarakat India. Sebagai contoh, masyarakat India hanya boleh me...
• 3. Cara British menguasai India• British menggunakan pelbagai cara untuk menguasai wilayah India. Antaranya;•• Melancar...
• 4. Penghantaran tentera India ke luar negara• Tindakan ini dianggap mencemarkan imej kasta yg didukung selama ini. Hal ...
Tindak Balas Masyarakat IndiaRasa tidak puas hati masyarakat India diterjemahkan melalui Dahagi India[1857]. Sepoi [askar]...
KesimpulanDahagi India menjadi titik tolak permulaansemangat mengusir penjajah daripadatanah India. Walaupun usaha tersebu...
Transformasi Sosial, Ekonomi dan    Intelektual di China
• Pengenalan• Kekalahan kepada kuasa Barat memberi kesan besar kepada China iaitu menimbulkan kesedaran dalam kalangan p...
Gerakan Menguatkan Diri• Antara langkah yg dilaksanakan ialah melalui Gerakan Menguatkan Diri ialah;• Mengamalkan dasar l...
• Membuka maktab untuk mempelajari bahasa asing. Institusi pendidikan Tungwen Kuan telah dibina di Beijing pada tahun 18...
• Perubahan turut berlaku dalam sektor ekonomi di China yg menyaksikan banyak perubahan berlaku. Antaranya;• Penubuhan Sy...
• Antara tokoh intelek China ialah Kang Yu-wei dan Liang Chi-chao. Kedua-dua tokoh ini berperanan menyusun semula sistem...
Kesimpulan• Walaupun berusaha memajukan negara bagi menjamin kedaulatan wilayah, langkah memajukan China kurang berjaya....
Transformasi Sosial, Ekonomi dan Intelektual di           India• Pengenalan• Penduduk India majoritinya tinggal...
Rajah: Sistem Jajmani
Kesan kedatangan Inggeris di India• Kedatangan Inggeris yg memperkenalkan konsep ekonomi bebas menjadikan India sebagai ...
• Kemasukan Inggeris juga telah membawa kepada perkembangan dalam sistem pengangkutan, perhubungan, pendidikan dan idea...
• a. Gerakan Brahmo Saraj• Raja Ram Mohan Roy merupakan tokoh reformis terkenal yang mengasaskan Brahmo Saraj. Beliau te...
• b. Gerakan Arya Saraj• Diasaskan oleh Swami Dayananda Saraswati. Beliau berpegang teguh kepada tardisi veda dan menola...
• c. Tokoh Reformis Islam• Syed Ahmad Khan merupakan tokoh reformis India Muslim yang terkenal. Beliau berpendapat orang ...
• Kesimpulan• Kedatangan Inggeris telah memberi kesan kepada masyarakat India sama ada dari aspek ekonomi, politik dan s...
KONFLIK ANTARABANGSA• PERANG DUNIA PERTAMA• Faktor Perang Dunia Pertama• Pengenalan• Perang Dunia Pertama ataupun The Grea...
Faktor Berlakunya Perang Dunia Pertama
• 1.  Kegagalan Sistem Pakatan• Pakatan ini terbentuk selepas Prusia [Jerman] mengalahkan Perancis pada tahun 1870. Kes...
• 2.  Faktor Ekonomi [Dasar Imperialisme Ekonomi]• Tanah jajahan penting bagi negara2 Eropah seperti Britain dan Peranci...
• 3.  Persaingan Ketenteraan dan Persenjataan• Persaingan ini wujud di antara Jerman, Perancis dan Britain. Jerman berj...
• 4.  Perkembangan Pendidikan dan Ideologi• Sistem pendidikan yg diamalkan di beberapa negara Eropah menekankan semanga...
• 5.  Peristiwa Pembunuhan Franz Ferdinand• “Archduke Franz Ferdinand merupakan waris takhta Austria- Hungary. Archduke ...
KesimpulanPerang Dunia Pertama memberikan impaks besardalam sejarah dunia. Ia bukan sahaja menjejaskanpolitik negara terba...
KESAN PERANG DUNIA PERTAMA• Pengenalan• Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 hingga tahun 1918 meninggal...
• 2.  Kesan Ekonomi• Sebagai negara yang terlibat secara langsung di dalam PD1, Rusia , Jerman dan Perancis menerima ke...
• ii. Jerman• Masalah 1: Inflasi• Punca: kekurangan bekalan makanan [terpaksa dicatu]. Rakyat marah sehingga berlakunya ...
• iii. Perancis• Masalah: dibebani hutang• Punca: peperangan yg meletus di utara Perancis menyebabkan pengeluaran arang ...
• 3.  Kesan Sosial• i. Banyak nyawa terkorban• PD1 meninggalkan kesan yg dahsyat. Sejumlah 8.5 juta tentera telah terko...
• Kesimpulan• Jelas sekali bahawa PD1 telah meninggalkan impak yang besar kepada sejarah dunia. Pelbagai kesan sama ada ...
PERANG DUNIA KEDUA
FAKTA YANG MESTI ANDA KETAHUI
FAKTOR MELETUSNYA PERANG DUNIA      KEDUA
• Pengenalan• Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939 dan berlarutan sehingga tahun 1945. PD2 bukan hanya melibatkan ...
•  1. Perjanjian Versailles yang berat sebelah•  Jerman yang kalah dalam PD1, menganggap syarat Perjanjian Versailles be...
2. Pertentangan Ideologi (Demokrasi    Vs Fasisme /Nazisme
• Kemunculan ideologi baru mencabar ideologi demokrasi yang diamalkan oleh negara2 di Eropah. Ideologi Fasisme dan Nazis...
3. Kemelesetan Ekonomi
•   Peluang keemasan ini digunakan oleh  Jerman untuk mengukuhkan  kedudukannya sebagai sebuah negara yang  kuat d...
• 4. Dasar / Pendirian negara terlibat  Dasar atau pendirian negara pada ketika itubanyak mendorong kepada tercetusnya P...
• 5. Gerakan nasionalisme yang melampau di Jepun• Kita Ikki merupakan seorang pelampau yang mempelopori aliran baharu na...
• 6. Kepentingan Ekonomi• Dasar Pemodenan Meiji berjaya memacu ekonomi Jepun sehingga menjadi negara industri yang kuat. ...
• 7. Isu keselamatan negara Jepun• Kebangkitan Jepun sebagai kuasa ekonomi [penghujung abad ke-19] dan dasar imperialisme...
• Kesimpulan• Berbeza dengan PD1, PD2 melibatkan lebih banyak negara dan kesan yang lebih dahsyat. Sikap saling curiga, ...
Bom Atom
Kesan Bom Atom
Kesan-kesan peperangan
Kesan Perang Dunia Kedua
PERANG DINGIN• Pengenalan• Perang Dingin merujuk kepada konflik antara dua buah kuasa besar setelah PD2 berakhir iaitu;• ...
Faktor Berlakunya Perang Dingin
• F1. Perbezaan Ideologi [Kapitalisme vs Komunisme]• Perbezaan ideologi juga menyumbang kepada meletusnya Perang Dingin....
BLOK BARAT (BIRU), BLOK TIMUR MERAH , DAN WLAYAH YG DIPERTIKAIKAN (HIJAU)
• Sebahagian Tembok Berlin, suatu simbol perpecahan Eropah sewaktu era Perang Dingin.
Peluru berpandu LG-118A Peacekeeper merupakan salah satu ICBM yang digunakan oleh Amerika Syarikat semasa Perang DIngin.
• F2. Kegagalan 3 Siri Rundingan• Sejak tahun 1943 - 1945, pemimpin Kuasa Berikat iaitu AS, Rusia, Perancis dan Britain m...
• F3. Kemerosotan Ekonomi di Eropah• Kesan daripada PD2, ekonomi di negara2 Eropah terjejas teruk. Ekonomi Britain, Peran...
• F4. Rusia Bimbang Ancaman Jerman• Rusia sentiasa bimbang ancaman Jerman. Oleh itu, Rusia bercadang menguasai negara2 di...
Kesimpulan• Perang Dingin yang tercetus di antara AS dengan Soviet Union memberi impak yang mendalam kepada negara-negar...
Kesan Perang Dingin
Dekolonisasi Dan Pengembalian       Kedaulatan• Pengenalan• Dekolonisasi merupakan usaha @ proses membebas atau mem...
Dekolonisasi China• Kedatangan kuasa Barat pada abad ke-19 menyebabkan China banyak menerima pengaruh Barat. Selain kuas...
Usaha Dekolonisasi di China• 1. Peranan Kang Yu-wei• Kang Yu-wei merupakan tokoh terkenal di China. Pada tahun 1898, Kang...
• 2. Peranan Dr. Sun Yat Sen• Dr. Sun merupakan tokoh revolusi yang hebat. Beliau berperanan melancarkan revolusi bagi me...
• Pada tahun 1905, Dr Sun Yat Sen menubuhkan Tung Meng Hui. Beliau memimpin beberapa siri revolusi dalam usaha menggulin...
• Walau bagaimanapun, kerajaan Ching masih berusaha mengembalikan kekuasaan mereka.• Kerajaan melantik Yuan Shih Kai meng...
• Semasa pilihanraya diadakan, KMT telah menang besar. Walau bagaimanapun, Yuan Shih Kai enggan meletak jawatan sebalikn...
• Usaha Dr. Sun tidak disenangi oleh kuasa Barat seperti Britain, Perancis dan AS. Memandangkan kuasa Barat tidak menyok...
• Pada tahun 1925, Dr. Sun meninggal dunia. Ketiadaan beliau telah menyebabkan KMT berpecah kepada dua puak iaitu;• Anti...
• Dengan sokongan padu penduduk luar bandar, PKC berjaya memenangi perang saudara menentang KMT. Pada tahun 1949, PKC be...
KesimpulanUsaha dekolonisasi di China menyaksikanberlakunya perpecahan dalam kalanganrakyatnya. Perpecahan akibat percangg...
Dekolonisasi India
• Penentangan Mahatma Gandhi• Pada tahun 1920-an, muncul seorang tokoh berwibawa di India iaitu Mahatma Gandhi. Bermula ...
• INC mendapat sokongan dari segenap lapisan masyarakat India sehingga menjadi sebuah parti yang kuat. Atasan desakkan o...
• Tindakan British memonopoli pengeluaran garam sehingga menyebabkan harga garam melambung tinggi menambahkan kemarahan ...
• British bertindak balas dengan mengharamkan INC dan pemimpin utama INC termasuk Mahatma Gandhi dipenjarakan. Mahatma G...
• Pada tahun 1937, INC menang besar dalam Pilihan Raya Umum India. Kekalahan Liga Islam menyebabkan pemimpinanya iaitu ...
• Pergeseran antara orang Hindu dengan orang Muslim menyebabkan Gabenor Jeneral India iaitu Lord Louis Mountbatten menga...
• Pada bulan Ogos 1945, British memberikan kemerdekaan kepada kedua-dua negara. Muhamad Ali Jinnah kemudiannya dilantik ...
• KesimpulanPeranan besar yang disumbangkan olehMahatma Gandhi melalui INC telah membukajalan kepada kemerdekaan India. Da...
4.3 PERHUBUNGAN LUAR•  Pertbubuhan Bangsa-bangsa Bersatu•  Nato•  Komanwel•  Nato
Kerjasama Amerika syarikat dan    Rusia Dalam PBB
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu• Sejarah Penubuhan PBB• Perang Dunia Pertama meninggalkan kesan besar dalam sejarah duni...
• Pada bulan Ogos 1941, Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt mengisytiharkan Piagam Atlantik yang kemudiannya men...
• Kuasa veto merujuk kepada hak yang diberi kepada seseorang atau sesuatu kumpulan untuk menolak sebarang keputusan unda...
Contoh Penggunaan Kuasa Veto
Isu-isu Antarabangsa           Isu Zon          Ekonomi         Ekslusif(ZEE)        ...
SOALAN1. Huraikan matlamat dan dasar penubuhanpertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB)2. Bincangkan peranan organisasi yang ...
SKEMA 1•  Pendahuluan:•  Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bertujuan mengekalkan perdamaian di dunia dengan cara perundin...
SKEMA 2•  Pendahuluan:•  PBB melaksanakan tanggungjawab bagi merealisasikan matlamat dan objektif yang digariskan. PBB m...
KOMANWEL
Sejarah Penubuhan• Komanwel ditubuhkan pada tahun 1931 hasil idea Lord Rosebury. Pertubuhan ini merupakan pertubuhan nega...
Sejarah Penubuhan• Kuasa tertinggi adalah berdasarkan keputusan yang ditetapkan di dalam Persidangan Ketua- Ketua Keraja...
Keanggotaan Komanwel• 1. Keahlian mesti dipohon [bukan automatik walaupun negara terbabit merupakan bekas jajahan British...
• Faedah menyertai Komanwel• 1. Pemindahan teknologi antara negara anggota terutama dari negara maju seperti Britain.• 2....
• Info Tambahan...•• CHOGM• CHOGM adalah sidang kemuncak dwitahunan yang disertai semua ketua-ketua kerajaan dari negara-...
•• Faedah Malaysia Menyertai Komanwel•• · i. Malaysia dapat memeterai perjanjian pertahanan dengan Britain yang juga meli...
NATO• Pengenalan• NATO merujuk kepada North Atlantic Treaty Organization [Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara]. NATO me...
• AS, UK dan NATO• United Kingdom [UK] berpendapat kuasa besar seperti Amerika Syarikat [AS] perlu dilibatkan dalam seseb...
• Walau bagaimanapun, hubungan AS-UK sedikit renggang apabila AS memperkenalkan Atomic Energy Act of 1946. Akta ini men...
Kesimpulan• Peranan AS dalam NATO tidak dapat dinafikan sehingga Rusia menganggap AS adalah NATO dan NATO adalah AS. NAT...
Soalan-Soalan
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa

 • Soyez le premier à commenter

Nasionalsime dan pembentukan negara bangsa

 1. 1. Disediakan OlehCikgu Adnan Bin Mohd RafiSMK. Sandakan, Sabah
 2. 2. NASIONALSIME• Definisi Nasionalisme• Definisi Negara bangsa
 3. 3. NASIONALISME• Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.• Nasionalisme adalah satu ideologi yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara (dalam bahasa Inggeris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia.• Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kesahihan politik" (political legitimacy). Ia berpunca dari teori romantisme iaitu "identiti budaya", hujah liberalisme yang menganggap kesahihan politik adalah berpunca dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua-dua teori.• Dalam zaman moden ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketenteraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperi yang dinyatakan di bawah. Para saintis politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrim seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.
 4. 4. • Negara bangsa ialah satu konsep atau bentukkenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entitiberdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah (unit) wilayah yang berdaulat."Negara" (atau negeri) ialah entiti politik dan geopolitik, manakala "bangsa" ialahentiti budaya dan/atau etnik. Istilah "negara bangsa" menandakan bahawa kedua-duanya (negara dan bangsa) sebagai sama, dan ini membezakannya dengan bentukkenegaraan yang lain, yang telah wujud sebelumnya. Jika berjaya dilaksanakan, iamenandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai - yang bukanmerupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya. Sebuah dunia dengannegara-negara bangsa juga akan melaksanakan tuntutan terhadap penentuan nasibsendiri dan autonomi bagi setiap bangsa, yang menjadi fokus utama fahamannasionalisme.• Akibat kekaburan dalam perkataan "negara", istilah "negara bangsa" kadangkala disalahguna untuk merujuk kepada mana-mana negara berdaulat, samada sempadan politiknya menyamai sempadan-sempadan etnik mahupun budayanya. Penggunaan ini dikatakan timbul sebagai percubaan membezakan "negara bangsa" daripada "negara" (negeri) yang menganggotai sesebuah sistem persekutuan, seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah.
 5. 5. • Pada zaman moden ini, hanya wujud beberapa negara yang boleh dikelaskan sebagai negara bangsa tanpa dipertikaikan. Negara- negera tersebut ialah:• Portugal: walaupun dikelilingi oleh negeri-negeri dan bangsa-bangsa lain, negara (bangsa) Portugis ini telah bertapak dalam bentuk yang lebih kurang sama sejak 900 tahun yang lalu.• Iceland: walaupun penduduknya boleh dikaitkan dengan etnik Scandinavia yang lain, budaya dan bahasa kebangsaannya hanya terdapat di pulau ini dan tiada kumpulan etnik minoriti merentas sempadan. Malah, tanah daratan yang terdekat terletak jauh beribu-ribu batu.• Jepun: merupakan contoh tradisi yang menunjukkan sebuah negara bangsa dalam amalan, walaupun Jepun mengandungi beberapa kumpulan etnik minoriti yang
 6. 6. Reaksi Orang China Terhadap Perluasan Kuasa BaratPengenalan• Menjelang pertengahan abad ke-19, China berdepan dengan dasar penjajahan @ imperialisme Barat. China memandang rendah orang Barat dan tidak mahu tunduk kepada kuasa Barat. China juga sentiasa curiga dengan kehadiran kuasa Barat. Terdapat beberapa isu yang mengeruhkan hubungan antara China dengan Barat.
 7. 7. Faktor Ketegangan Hubungan Barat-China
 8. 8. 1. Isu Perdagangan• Pedagang Barat [British] tidak berpuas hati dengan dasar tutup pintu @ dasar pemencilan @ isolasi yg diamalkan oleh China. Pemerintah China mengenakan pelbagai peraturan ke atas pedagang asing / Barat. Contoh peraturan yg dikenakan ke atas pedagang barat; i. Hanya boleh berdagang di Canton.• ii. Hanya boleh berurus niaga dengan pedagang China yg dikenali sebagai Co-hong.• iii. Tidak dibenarkan membawa wanita @ keluarga dan dilarang berkahwin dengan wanita tempatan.• iv. Kapal perang & senjata tidak dibenarkan dibawa masuk.• v. Hanya dibenarkan berdagang menggunakan wang emas dan perak sahaja.• Pemerintah Dinasti Ching bimbang penentang mereka iaitu penyokong Ming akan mendapatkan bantuan & sokongan daripada pedagang Barat.
 9. 9. 2. Isu Candu• Pedagang British tidak berpuas hati kerana;• i. Peraturan yg dikenakan menguntungkan China• ii. Gagal menjadikan China sebagai pasaran barangan keluaran kilang mereka.• iii. Gagal mendapatkan teh dan sutera China yg mendapat permintaan tinggi di Eropah.• Oleh itu, pedagang British mencari jalan untuk menembusi pasaran China dengan membawa masuk candu. Candu mendapat sambutan masyarakat China sehingga jumlah dagangannya melebihi jumlah dagangan teh dan sutera China. Ekonomi China terjejas sehingga memaksa Maharaja Tao Kuang mengharamkan perniagaan candu.•• Lin Tsu-hse dilantik sebagai Pesuruhjaya Canton bagi memastikan candu tidak diniagakan. Berlaku insiden tegang dengan Penguasa Perniagaan British di Canton iaitu Kapten Charles Elliot hingga berakhir dengan Perang Candu 1 [Perang Inggeris-China 1].•
 10. 10. 3. Isu Perundangan• Ketegangan hubungan China – Barat dari segi perundangan berpunca daripada percanggahan prinsip.• Prinsip keadilan China: “ seseorang yg dituduh melakukan jenayah dianggap bersalah sehinggalah kebenaran dapat dibuktikan” [Guilty until proven innocent]• Prinsip keadilan Barat:” seseorang yg dituduh melakukan kesalahan dianggap tidak bersalah sehinggalah kesalahan dapat dibuktikan dengan jelas” [Innocent until proven guilty]• Falsafah undang2 China: hukuman adalah “Tanggungjawab berkumpulan”• Falsafah Undang2 Barat: hukuman adalah “ Tanggungjawab individu”
 11. 11. 4. Isu Penyebaran Agama Kristian dan Teknologi Barat• China tidak berpuas hati dengan mubaligh kristian yang berjaya menyebarkan agama Kristian dalam kalangan masyarakat China. Kebudayaan dan tradisi nenek moyang, ajaran Confucius dan Taoisme mulai terancam. Oleh itu, China telah bertindak;• Paderi, rahib dan pegawai Barat di Tientsin dibunuh.• Membakar gereja.• Kedatangan pedagang Barat turut membawa masuk teknologi moden. Teknologi ini mengancam guna tenaga di China sehingga berlaku peningkatan pengangguran. Sebagai contoh, teknologi perlombongan.
 12. 12. 5. Isu Petempatan Orang Asing• Kemasukan pedagang asing menyebabkan munculnya . Petempatan asing di sekitar pelabuhan. Petempatan ini boleh dibahagikan mengikut negara pedagang antaranya Britain, Perancis, Jerman, Jepun dan Rusia. Petempatan asing ini mempunyai sistem tersendiri [bebas dari kawalan China]. Orang asing yg tinggal dipetempatan tersebut hanya perlu membayar pajakan kepada pemerintah China. Pemilikan petempatan oleh orang asing ini merupakan satu bentuk pencerobohan yang tidak disukai oleh orang China.
 13. 13. Kesimpulan• Isu yang timbul di antara kedua-dua belah pihak telah menimbulkan rasa tidak puas hati yang menebal. Ketegangan yang timbul kemudiannya telah mencetuskan Perang Inggeris-China I ataupun Perang Candu I. Konflik yang berterusan menyebabkan beberapa siri perjanjian ditandatangani. Kesannya, British semakin berkuasa di China.
 14. 14. PERJANJIAN CHINA - BARAT
 15. 15. Perjanjian China-Barat• Pengenalan• Ketegangan hubungan China-Barat dapat dilihat dalam beberapa siri peperangan yang tercetus. Walaupun perjanjian sudah dimeterai tetapi masih timbul rasa tidak puas hati antara kedua-dua pihak sehingga memaksa perjanjian baru ditandatangani.
 16. 16. • Perjanjian Nanking• Semasa Perang Inggeris-China I [Perang Candu I], British berjaya menawan Nanking.• Kedua-dua pihak kemudiannya bersetuju menandatangani Perjanjian Nanking.
 17. 17. Syarat Perjanjian Nanking
 18. 18. • China tidak berpuas hati dengan Perjanjian Nanking. Penahanan kapal Lorcha Arrow yg dimiliki oleh pedagang China tetapi kaptennya berbangsa Inggeris oleh pihak berkuasa China dan bendera British dikoyakkan menyebabkan British marah. Peristiwa ini menyebabkan meletusnya Perang Candu II. China akhirnya terpaksa menandatangani Perjanjian Tientsin yg melibatkan British, AS, Perancis dan Rusia.
 19. 19. Perjanjian Tientsin
 20. 20. • Ketegangan hubungan antara China- Barat makin kronik meskipun perjanjian sudah ditandatangani. Tentera Bersekutu [negara- negara Barat] kemudian telan menyerang Istana Musim Panas Peking. Putera Kung akhirnya bersetuju menandatangani Konvensyen Peking [1860] dan bersetuju mengiktiraf Perjanjian Tientsin sekaligus menamatkan Perang Candu II.
 21. 21. • Kesimpulan• Kesungguhan China mempertahankan kedaulatan negara dari dicerobohi kuasa asing menyebabkan China terjebak dalam kancah peperangan. China tidak berminat menjalinkan hubungan dengan barat sehingga akhirnya Barat menggunakan pelbagai cara bagi memastikan mereka dapat bertapak di China.•
 22. 22. Reaksi Masyarakat India terhadap Perluasan Kuasa Barat• Pengenalan• Revolusi Perindustrian yang berlaku di England sekitar abad ke-18 telah menyebabkan mereka memerlukan bahan mentah untuk kilang-kilang mereka dan juga pasaran bagi memasarkan barang keluaran kilang mereka. Faktor inilah yang mendorong kepada penjelajahan oleh warga British sehingga mereka berjaya bertapak di negara seperti India. Walau bagaimanapun, kehadiran mereka di India tidak disenangi oleh masyarakat India
 23. 23. Faktor Rasa Tidak Puas Hati Masyarakat India Terhadap Pihak British
 24. 24. • Masyarakat India tidak berpuas hati terhadap pembaharuan dalam sistem sosial. Sebagai contoh;• i. Penghapuskan amalan thugge dan sutte yang dianggap kejam.• Masyarakat India yg beragama Hindu marah dengan tindakan Gabenor Jeneral British di India [Lord William Bentick] telah menghapuskan amalan thugge dan sutte. Tradisi Sutte merujuk kepada amalan balu akan dibakar bersama-sama mayat suami ketika upacara pengebumian. Amalan Thuggee ialah amalan merompak dan membunuh pengembara oleh kumpulan agama atas nama Dewi Kali.
 25. 25. • ii. Amalan membunuh bayi perempuan• Masyarakat India juga tidak berpuas hati dengan penghapusan amalan membunuh bayi perempuan yg dianggap akan memalu dan menyusahkan keluarga kerana terpaksa menyediakan dowri perkahwinan anak perempuan mereka.
 26. 26. • iii. Penggubalan Akta Kahwin Semula oleh Lord Dalhousie.• Undang2 ini dianggap bertentangan dengan tradisi masyarakat Hindu yg menetapkan isteri ‘mesti mati’ bersama-sama suami.
 27. 27. • 2. Diskriminasi kaum• Orang British memandang rendah masyarakat India. Sebagai contoh, masyarakat India hanya boleh menaiki kereta api kelas ketiga [kelas pertama dan kedua dikhaskan untuk pegawai Inggeris]. Masyarakat India yg berkasta tinggi berasa marah kerana menganggap situasi tersebut mengancam sistem kasta yg mereka amalkan secara turun-temurun.•
 28. 28. • 3. Cara British menguasai India• British menggunakan pelbagai cara untuk menguasai wilayah India. Antaranya;•• Melancarkan serangan [untuk menawan wilayah Punjab].• Penguatkuasaan “Undang2 Lesap Waris” iaitu sesebuah wilayah akan diserahkan kepada pihak Inggeris sekiranya pemerintah tempatan mangkat tanpa meninggalkan waris.• Pihak Inggeris akan menguasai sesebuah wilayah yang dianggap bermasalah atas alasan ingin memastikan ‘pentadbiran lebih baik’• Hal ini menyebabkan pemerintah tempatan tidak berpuas hati kerana mereka telah kehilangan kuasa.
 29. 29. • 4. Penghantaran tentera India ke luar negara• Tindakan ini dianggap mencemarkan imej kasta yg didukung selama ini. Hal ini kerana, kasta mereka akan hilang bila melangkaui sempadan negara India. Masyarakat India yg berkasta tinggi seperti kaum Brahmin dan Rajput tidak berpuas hati kerana kehilangan kasta mereka.•• Selain itu, timbul khabar bahawa minyak yg digunakan untuk membersihkan senapang Rifle Royal Enfield dan pelurunya disaluti minyak lembu dan minyak khinzir. Orang India menganggap pihak Inggeris menghina agama Hindu dan Islam.•• Berlaku juga diskriminasi dalam pemberian elaun dan kenaikan pengkat dalam bidang ketenteraan. Semua faktor ini menyebabkan masyarakat India dari pelbagai genap lapisan semakin marah terhadap pihak Inggeris.
 30. 30. Tindak Balas Masyarakat IndiaRasa tidak puas hati masyarakat India diterjemahkan melalui Dahagi India[1857]. Sepoi [askar] India bertindak balas dengan;Membunuh pegawai InggerisMembakar kediaman pegawai InggerisMengisytiharkan Bhahadur Shah II [waris kerajaan Moghul] sebagai MaharajaDelhi.Menyerang tentera British di Allahabad.Dahagi India merebak ke seluruh India. Pihak Inggeris berasa terancam dan cubamelumpuhkan kebangkitan masyarakat India. Mereka mengepung Delhi selama4 bulan sehingga berjaya menawanya semula. Maharaja Delhi berserta putera-puteranya ditangkap dan ditembak.Pada bulan Julai 1858, Dahagi India berjaya ditamatkan
 31. 31. KesimpulanDahagi India menjadi titik tolak permulaansemangat mengusir penjajah daripadatanah India. Walaupun usaha tersebut gagaltetapi ia telah menjadi detik terpentingdalam sejarah penentangan masyarakatIndia terhadap pihak Inggeris.
 32. 32. Transformasi Sosial, Ekonomi dan Intelektual di China
 33. 33. • Pengenalan• Kekalahan kepada kuasa Barat memberi kesan besar kepada China iaitu menimbulkan kesedaran dalam kalangan pemimpin China untuk melindungi kedaulatan negara. Oleh itu, kerajaan China telah melaksanakan rancangan yg dikenali sebagai “Gerakan Menguatkan Diri”. Gerakan ini merupakan salah satu usaha pembaharuan ataupun pemodenan China.
 34. 34. Gerakan Menguatkan Diri• Antara langkah yg dilaksanakan ialah melalui Gerakan Menguatkan Diri ialah;• Mengamalkan dasar lebih terbuka dengan Barat.• Mempelajari kekuatan Barat khususnya dari segi teknologi. Kerajaan China menggalakkan pegawainya mempelajari tamadun Barat. Selain itu beberapa orang pegawai kerajaan turut dihantar ke luar negara. Sekolah pendidikan sains barat juga turut ditubuhkan di Canton.
 35. 35. • Membuka maktab untuk mempelajari bahasa asing. Institusi pendidikan Tungwen Kuan telah dibina di Beijing pada tahun 1862. Profesor luar telah dibawa masuk untuk mengajar di Tungwen Kuan yg menekankan mata pelajaran sains dan teknologi.• Putera Kung iaitu putera Maharaja Tung Shih telah membuka pejabat hal-ehwal luar dan kelas terjemahan bagi memantapkan lagi pengetahuan pegawai China. Persatuan Penterjemahan Shanghai, iaitu sebuah pusat penterjemahan persendirian telah ditubuhkan.• Maktab2 juga turut didirikan di beberapa daerah lain seperti Shanghai, Foochow dan Canton.• Sekolah-sekolah praktikal juga turut ditubuhkan di Tientsin, Taku dan Dairen.• Sekolah-sekolah pelayaran dan pembinaan kapal turut ditubuhkan.
 36. 36. • Perubahan turut berlaku dalam sektor ekonomi di China yg menyaksikan banyak perubahan berlaku. Antaranya;• Penubuhan Syarikat Perkapalan Wap Saudagar-Saudagar China oleh Li Hung-chang.• Li Hung-chang juga menubuhkan kilang tekstil iaitu Kilang Kain Kapas China.• Pembinaan landasan kereta api pertama yg menghubungkan Shanghai dengan Wusung.• Penubuhan syarikat perlombongan moden.• Pemasangan telegraf oleh Jabatan Pentadbiran Telegraf Diraja.•
 37. 37. • Antara tokoh intelek China ialah Kang Yu-wei dan Liang Chi-chao. Kedua-dua tokoh ini berperanan menyusun semula sistem sosial dan politik China berdasarkan model Barat.• Walau bagaimanapun, usaha pembaharuan China kurang berjaya kerana;• Hanya dilaksanakan oleh pemimpin di peringkat daerah manakala kerajaan China tidak telibat secara langsung.• Pemimpin berketurunan Manchu tidak menyenangi golongan yg menyokong pembaharuan [majoritinya berketurunan China].•
 38. 38. Kesimpulan• Walaupun berusaha memajukan negara bagi menjamin kedaulatan wilayah, langkah memajukan China kurang berjaya. Kegagalan China dalam usaha pemodenan ini terbukti apabila mereka berjaya dikalahkan oleh negara kecil seperti Jepun dalam Perang China-Jepun 1895.
 39. 39. Transformasi Sosial, Ekonomi dan Intelektual di India• Pengenalan• Penduduk India majoritinya tinggal di kampung. Hubungan anggota masyarakatnya saling bergantung antara satu sama lain. Masyarakat India mengamalkan sistem jajmani iaitu kasta rendah berkhidmat kepada kasta atasan. Kedatangan Inggerish sedikit sebanyak memberi kesan kepada masyarakat India.
 40. 40. Rajah: Sistem Jajmani
 41. 41. Kesan kedatangan Inggeris di India• Kedatangan Inggeris yg memperkenalkan konsep ekonomi bebas menjadikan India sebagai pembekal bahan mentah dan pasaran bagi barangan Britain. Situasi ini menjejaskan pasaran produk tempatan.• Kemunculan pasar2 telah menyebabkan penghijrahan penduduk dari desa ke bandar. Hal ini telah menjejaskan sistem jajmani dan menyebabkan berlakunya mobiliti sosial.
 42. 42. • Kemasukan Inggeris juga telah membawa kepada perkembangan dalam sistem pengangkutan, perhubungan, pendidikan dan idea-idea barat. Faktor ini telah melahirkan golongan intelektual di India yang akhirnya melahirkan golongan reformis. Contoh kumpulan reformis India: Brahmo Samar dan Arya Samaj.
 43. 43. • a. Gerakan Brahmo Saraj• Raja Ram Mohan Roy merupakan tokoh reformis terkenal yang mengasaskan Brahmo Saraj. Beliau terkenal dengan idea liberalisme. Usaha beliau yang terkenal ialah;• Menghapuskan amalan yang tidak bersesuaian dengan masyarakat India. Contohnya beliau telah menghapuskan amalan sutte yg dianggap tidak sesuai dengan masyarakat India. [bertindak berpandukan kitab agama Hindu]• Menerima unsur atau pengaruh luar yg baik dan tidak bertentangan dengan kepercayaan masyarakat India.
 44. 44. • b. Gerakan Arya Saraj• Diasaskan oleh Swami Dayananda Saraswati. Beliau berpegang teguh kepada tardisi veda dan menolak unsur agama lain. Antara usaha yg dijalankan oleh gerakan ini ialah;• Menghindukan semula bekas penganut Hindu yg telah memeluk agama Kristian dan Islam.• Menolak pengaruh Barat kerana berpendapat India pernah mempunyai tamadun yg kuat.• Tindakan Arya Saraj mencetuskan ketegangan agama. Mubaligh Kristian menghadapi masalah untuk berdakwah. Golongan India Muslim juga berusaha mempertahankan agama mereka.
 45. 45. • c. Tokoh Reformis Islam• Syed Ahmad Khan merupakan tokoh reformis India Muslim yang terkenal. Beliau berpendapat orang Islam wajar menerima pendidikan dan sokongan pihak Inggeris bagi mengelakkan mereka dikuasai oleh penganut Hindu. Antara usaha yang dilaksanakan oleh Syed Ahmad Khan ialah;• i. Menubuhkan sekolah Inggeris di Mudarabad dan Ghazipur sekitar tahun 1860-an.• Menubuhkan The Translation Society untuk menterjemahkan karya berbahasa Inggeris kepada bahasa Urdu.• Menubuhkan Mohammedan Anglo-Oriental College [ Muslim University of Aligarh] seterusnya menubuhkan Mohammedan Educational Conference yg menjadi medan perbincangan cendikiawan Islam. Dengan adanya pusat persidangan @ perbincangan, perkembangan intelektual di India bertambah pesat.
 46. 46. • Kesimpulan• Kedatangan Inggeris telah memberi kesan kepada masyarakat India sama ada dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Perkembangan dalam bidang pengangkutan dan perhubungan, percetakan dan pendidikan telah melahirkan golongan cerdik pandai di India. Golongan ini muncul sebagai golongan reformis yang akhirnya berjaya membawa perubahan dalam masyarakat India.
 47. 47. KONFLIK ANTARABANGSA• PERANG DUNIA PERTAMA• Faktor Perang Dunia Pertama• Pengenalan• Perang Dunia Pertama ataupun The Great War tercetus antara tahun 1914 hingga tahun 1918. Perang ini berlaku di antara negara-negara di Eropah. Walaupun hanya berlangsung dalam tempoh lebih kurang empat tahun, tetapi ia memberi kesan yang besar terutama kepada catatan sejarah dunia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perang ini tercetus.
 48. 48. Faktor Berlakunya Perang Dunia Pertama
 49. 49. • 1. Kegagalan Sistem Pakatan• Pakatan ini terbentuk selepas Prusia [Jerman] mengalahkan Perancis pada tahun 1870. Kesannya, Eropah terbahagi kepada 2 blok iaitu;• Perikatan Tiga Kuasa [Austria-Hungary, Itali, Turki ]• Pakatan Tiga Kuasa [Rusia, Perancis dan Britain]• Sistem Pakatan dibentuk bertujuan mewujudkan keseimbangan kuasa dalam kalangan negara Eropah @ mengawal kuasa atau blok tertentu menjadi lebih kuat. Walau bagaimanapun, selepas 1900, Sistem Pakatan tidak berkesan kerana pergolakan politik di Eropah. Sebagai contoh;• Keruntuhan empayar Turki Uthmaniah menyebabkan negara2 Eropah berlumba-lumba menguasai rantau Balkan.• Keinginan Rusia untuk menguasai Selat Bosporous dan Istanbul.• Usaha Jerman memperkuatkan tentera lautnya menyebabkan Britain berasa bimbang.
 50. 50. • 2. Faktor Ekonomi [Dasar Imperialisme Ekonomi]• Tanah jajahan penting bagi negara2 Eropah seperti Britain dan Perancis. Tanah jajahan menjadi sumber ekonomi [pembekal bahan mentah dan pasaran barangan] dan kemakmuran negara.•• Sehingga penghujung abad ke-19, Jerman dan Itali merupakan negara Eropah yg belum memiliki tanah jajahan. Oleh itu, Jerman dan Itali berusaha mendapatkan tanah jajahan. Sebagai contoh;• 1890-an: Jerman mula merampas tanah jajahan Portugal dan Perancis di Afrika.• Itali pula cuba menawan bekas jajahan empayar Turki Uthmaniah.• Tindakan Jerman tidak disenangi oleh musuh lamanya iaitu Perancis [Perancis pernah menentang gerakan penyatuan Jerman]. Pada masa yang sama, Britain tidak menyenangi Jerman yg tindakan Jerman memperbesarkan tentera laut mereka. Britain juga tidak berpuas hati dengan tindakan Jerman menjual barangan mereka dengan harga yg murah di pasaran antarabangsa hingga menjejaskan pasaran barangan Britain. Pergolakan politik di Eropah bertambah teruk akibat persaingan kuasa besar seperti Rusia dan Austria-Hungary mendapatkan pengaruh politik.•
 51. 51. • 3. Persaingan Ketenteraan dan Persenjataan• Persaingan ini wujud di antara Jerman, Perancis dan Britain. Jerman berjaya memperbesar dan memperkuatkan angkatan lautnya. Britain cuba menyaingi Jerman dengan membina HMS Dreadnought, iaitu kapal perang terhebat pada masa itu.•• Britain, Jerman, Rusia dan Austria-Hungary telah memberi peruntukan yg besar kepada sektor ketenteraan. Menjelang tahun 1900, negara terbabit berjaya memperkuatkan ketenteraan masing2.•• Rusia: memiliki 1.3 orang juta tentera• Jerman: mempunyai 900 000 orang tentera• Perancis: mempunyai 900 000 orang tentera.• Situasi ini telah mencetuskan ketegangan dan juga memungkinkan berlakunya peperangan.
 52. 52. • 4. Perkembangan Pendidikan dan Ideologi• Sistem pendidikan yg diamalkan di beberapa negara Eropah menekankan semangat patriotik. Sebagai contoh:• Perancis: pendidikan sejarah di Perancis mengingatkan rakyatnya tentang kemungkinan berlakunya perang dan bersedia menghadapinya.• Jerman: menekankan bahasa Jerman dan mengagungkan peperangan serta menganggap mereka yang mati sebagai wira sejati.• Sistem pendidikan dan ideologi berteraskan semangat patriotisme dan menyanjungi peperangan banyak mendorong kepada berlakunya peperangan.
 53. 53. • 5. Peristiwa Pembunuhan Franz Ferdinand• “Archduke Franz Ferdinand merupakan waris takhta Austria- Hungary. Archduke bersama isterinya tidak mengendahkan amaran anti-Austria oleh nasionalis Bosnia berketurunan Serb agar tidak melawat Bosnia. Akhirnya, ketika perarakan pada 28 Jun 1914 di Sarajevo, kedua-duanya ditembak ahli kongsi gelap Black Hand berketurunan Serbia”• Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Austria untuk menghapuskan kedaulatan Serb. Austria menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serba untuk membebaskan diri dari Austria. Tindakan Austria disokong oleh sekutunya Jerman. Rusia yg juga merupakan sekutu Serbia pula bersedia menyerang Austria. Jerman cuba meminta Rusia membatalkan niatnya tetapi gagal. Akhirnya, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia dan sekutunya.
 54. 54. KesimpulanPerang Dunia Pertama memberikan impaks besardalam sejarah dunia. Ia bukan sahaja menjejaskanpolitik negara terbabit tetapi turut menyebabkanberlakunya masalah ekonomi, jumlah kematian dankemusnahan harta benda yang tinggi. Negara yangkalah seperti Jerman pula terpaksa menerimahukuman yang berat.
 55. 55. KESAN PERANG DUNIA PERTAMA• Pengenalan• Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada tahun 1914 hingga tahun 1918 meninggalkan banyak kesan kepada negara-negara terlibat. Kesan PD1 boleh dibahagikan kepada 3 iaitu kesan politik, ekonomi dan sosial.
 56. 56. • 2. Kesan Ekonomi• Sebagai negara yang terlibat secara langsung di dalam PD1, Rusia , Jerman dan Perancis menerima kesan yang buruk dalam bidang ekonomi. Ekonomi negara-negara terbabit terjejas ekoran masalah yang timbul.• Rusia• Masalah 1: Pengeluaran hasil pertanian merosot.• Punca: kekurangan tenaga kerja akibat pengambilan 4 juta buruh sebagai tentera.• Masalah 2: Kelemahan tentera Rusia.• Punca: sistem pengangkutan tidak berfungsi sehingga bekalan makanan dan bantuan tidak dapat dihantar.• Masalah 3: Perbelanjaan tidak seimbang• Punca: peruntukan yg besar terpaksa diberikan kepada bidang ketenteraan.• Pada tahun 1916, rakyat Rusia melancarkan mogok terhadap pemerintah Tsar.
 57. 57. • ii. Jerman• Masalah 1: Inflasi• Punca: kekurangan bekalan makanan [terpaksa dicatu]. Rakyat marah sehingga berlakunya rusuhan antikerajaan.• Masalah 2: Industri di Jerman terjejas• Punca: kemerosotan nilai mata wang Jerman [mark] dengan teruk sehingga menjejaskan pengeluaran arang batu dan besi.
 58. 58. • iii. Perancis• Masalah: dibebani hutang• Punca: peperangan yg meletus di utara Perancis menyebabkan pengeluaran arang batu, besi dan keluli merosot teruk.•
 59. 59. • 3. Kesan Sosial• i. Banyak nyawa terkorban• PD1 meninggalkan kesan yg dahsyat. Sejumlah 8.5 juta tentera telah terkorban manakala seramai 12.5 juta orang awam terbunuh.• ii. Pencemaran udara dan bumi• Pencemaran udara dan bumi juga turut berlaku. hal ini kerana penggunaan senjata kimia oleh negara yang terlibat untuk mengalahkan musuh masing-masing..• iii. Kemusnahan harta benda• PD1 turut menyebabkan kemusnahan harta benda. Pengkalan tentera, kilang industri, jambatan, sistem pengakutan dan perhubungan dan kilang senjata menjadi sasaran utama serangan.
 60. 60. • Kesimpulan• Jelas sekali bahawa PD1 telah meninggalkan impak yang besar kepada sejarah dunia. Pelbagai kesan sama ada dalam aspek politik, ekonomi dan sosial telah dialami oleh negara-negara yang terlibat. PD1 bukan hanya menyebabkan keruntuhan sistem beraja di sesetengah negara, malah turut menjejaskan ekonomi dan kehilangan banyak nyawa.
 61. 61. PERANG DUNIA KEDUA
 62. 62. FAKTA YANG MESTI ANDA KETAHUI
 63. 63. FAKTOR MELETUSNYA PERANG DUNIA KEDUA
 64. 64. • Pengenalan• Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939 dan berlarutan sehingga tahun 1945. PD2 bukan hanya melibatkan negara-negara di Eropah sahaja malah melibatkan negara di Asia dan Kepulauan Pasifik. Perang yang melibatkan dua kuasa utama iaitu Kuasa Berikat dan Kuasa Paksi ini dikatakan lanjutan daripada PD1 yang tercetus pada tahun 1914-1918. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepad tercetusnya PD2.
 65. 65. • 1. Perjanjian Versailles yang berat sebelah• Jerman yang kalah dalam PD1, menganggap syarat Perjanjian Versailles berat sebelah. Jerman menganggap perjanjian tersebut merupakan satu hinaan kepada mereka.• Oleh itu, setelah memerintah Jerman, Adolf Hitler telah mencabuli syarat Perjanjian Versailles. Beliau telah bertindak;• i. Menubuhkan Tentera Udara Jerman• ii. Menghidupkan semula dasar kerahan tenaga bagi membentuk pasukan tentera.• iii. Menawan wilayah Rhineland dan Saar yang diserahkan kepada Perancis.• iv. Memasukkan Austria ke dalam Jerman• v. Menyerang dan berjaya menakluki Czechoslovakia• vi. Menyerang Poland• Tindakan Jerman menyerang Poland mendorong Perancis dan Britain mengisytiharkan perang ke atas Jerman sekaligus mencetuskan PD2.
 66. 66. 2. Pertentangan Ideologi (Demokrasi Vs Fasisme /Nazisme
 67. 67. • Kemunculan ideologi baru mencabar ideologi demokrasi yang diamalkan oleh negara2 di Eropah. Ideologi Fasisme dan Nazisme yang muncul sekitar tahun 1920-an telah menggugat kestabilan politik di Eropah.• Sebagai contoh, Benito Mussolini tidak menghiraukan kecaman antarabangsa dengan menakluki Habsyah. Malah beliau bercita-cita menguasai Albania dan tanah jajahan Perancis di Afrika Utara. Beliau menggunakan kekerasan dan senjata kimia bagi menghadapi tentangan penduduk tempatan
 68. 68. 3. Kemelesetan Ekonomi
 69. 69. • Peluang keemasan ini digunakan oleh Jerman untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai sebuah negara yang kuat di Eropah. Situasi ini dan juga dasar agresif yang dilaksanakan oleh Jerman merupakan ancaman kepada negara lain terutama Britain.
 70. 70. • 4. Dasar / Pendirian negara terlibat Dasar atau pendirian negara pada ketika itubanyak mendorong kepada tercetusnya PD2.Pada ketika itu, setiap negara cuba menonjolkandiri @ bersaing untuk mengatasi satu sama lainsama ada dari segi ekonomi mahupun politik.Situasi ini secara tidak langsung mencetuskansuasana tegang di antara negara terbabit.
 71. 71. • 5. Gerakan nasionalisme yang melampau di Jepun• Kita Ikki merupakan seorang pelampau yang mempelopori aliran baharu nasionalisme di Jepun. Beliau berpendapat pembentukan semula negara Jepun oleh tentera atas nama maharaja perlu dilakukan. Beliau menolak amalan demokrasi Barat dan Parlimen Jepun yang mudah terjebak dalam amalan rasuah. Aliran ini menyebabkan berlakunya pergeseran antara parti pemerintah dengan golongan tentera.• Kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1929 menyebabkan golongan petani dan rakyat Jepun dibebani kemiskinan. Petani yang tidak berpuas hati dengan pemerintah akhirnya telah menyatakan sokongan kepada tentera. Pada tahun 1936, golongan tentera memberontak dan berjaya menguasai kerajaan. Kerajaan Jepun kemudiannya berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan.
 72. 72. • 6. Kepentingan Ekonomi• Dasar Pemodenan Meiji berjaya memacu ekonomi Jepun sehingga menjadi negara industri yang kuat. Bagi mendapatkan bekalan bahan mentah dan pasaran, Jepun telah melaksanakan dasar imperialisme. China dan Manchuria menjadi sasaran Jepun. Belanda, Britain, AS dan Perancis bimbang dasar imperialisme Jepun ke kawasan lain seperti Indo-China dan Asia Tenggara menjejaskan kepentingan mereka.
 73. 73. • 7. Isu keselamatan negara Jepun• Kebangkitan Jepun sebagai kuasa ekonomi [penghujung abad ke-19] dan dasar imperialisme yang dijalankan menyebabkan Jepun berdepan tekanan kuasa Barat seperti AS, Britain dan Rusia. Yoshida Shoin, iaitu tokoh intelek Jepun menegaskan bahawa Jepun perlu memperkukuhkan pertahanannya.• Yamagata Aritomo iaitu salah seorang pemimpin kerajaan Meiji dan juga pengasas tentera Jepun moden mengetengahkan konsep garis kepentingan negara. Konsep garis kepentingan negara merujuk kepada kawasan bersempadanan @ berhampiran dengan Jepun dianggap mempengaruhi keselamatan Jepun. Oleh itu, garis kepentingan negara ini wajar diperkukuhkan.• Penekanan ke atas konsep ini menyaksikan Jepun cuba meluaskan garis kepentingan negara dengan menyerang Rusia [1905], Korea [1910], China [1895 & 1937], Manchuria [1932], Indo-China dan Asia Tenggara [1941].
 74. 74. • Kesimpulan• Berbeza dengan PD1, PD2 melibatkan lebih banyak negara dan kesan yang lebih dahsyat. Sikap saling curiga, nasionalisme yang melampau dan persaingan yang tidak sihat terutama dalam bidang politik dan ekonomi merupakan antara pencetus PD2. Terdapat negara seperti Jepun dan Jerman yang memang telah bersiap sedia dari awal untuk menghadapi sebarang peperangan. Faktor inilah yang menyebabkan sekali lagi sejarah perang besar dunia dicatatkan.
 75. 75. Bom Atom
 76. 76. Kesan Bom Atom
 77. 77. Kesan-kesan peperangan
 78. 78. Kesan Perang Dunia Kedua
 79. 79. PERANG DINGIN• Pengenalan• Perang Dingin merujuk kepada konflik antara dua buah kuasa besar setelah PD2 berakhir iaitu;• Blok Kapitalis [diketuai oleh AS]• Blok Komunis [diketuai oleh Soviet Union / Rusia]• Perang Dingin tidak melibatkan pertempuran bersenjata @ secara langsung. Kedua-dua kuasa terbabit biasanya menjadi penyokong / dalang / ‘orang di belakang tabir’ kepada negara2 yang bertelagah @ berkonflik.
 80. 80. Faktor Berlakunya Perang Dingin
 81. 81. • F1. Perbezaan Ideologi [Kapitalisme vs Komunisme]• Perbezaan ideologi juga menyumbang kepada meletusnya Perang Dingin. AS mendukung ideologi kapitalis manakala Soviet Union mengamalkan ideologi komunis. Hal ini menimbulkan persaingan dan konflik untuk mendapatkan pengaruh.
 82. 82. BLOK BARAT (BIRU), BLOK TIMUR MERAH , DAN WLAYAH YG DIPERTIKAIKAN (HIJAU)
 83. 83. • Sebahagian Tembok Berlin, suatu simbol perpecahan Eropah sewaktu era Perang Dingin.
 84. 84. Peluru berpandu LG-118A Peacekeeper merupakan salah satu ICBM yang digunakan oleh Amerika Syarikat semasa Perang DIngin.
 85. 85. • F2. Kegagalan 3 Siri Rundingan• Sejak tahun 1943 - 1945, pemimpin Kuasa Berikat iaitu AS, Rusia, Perancis dan Britain mengadakan 3 siri pertemuan untuk membincangkan keadaan politik di Eropah lebih-lebih lagi ketika Jerman berada di ambang kekalahan. Perbincangan ini menyangkut hal konsesi Rusia di Eropah Tengah, pembahagian negara Jerman kepada 4 zon tentera, penguasaan Rusia ke atas Poland dan isu penguasaan ke atas Eropah Timur dan Eropah Tengah.• Walau bagaimanapun, 3 siri perbincangan di Teheran, Yalta dan Postdam ini tidak mencapai kata putus. Keadaan ini menyebabkan keretakan hubungan sehingga membawa kepada Perang Dingin. Lebih mengeruhkan keadaan, rakan dalam Kuasa Berikat curiga dengan tindak-tanduk Rusia yg dikuasai oleh komunis
 86. 86. • F3. Kemerosotan Ekonomi di Eropah• Kesan daripada PD2, ekonomi di negara2 Eropah terjejas teruk. Ekonomi Britain, Perancis, Jerman, Itali dan Belanda terjejas berikutan sebahagian besar pendapatan negara diperuntukan membiayai PD2. Kelemahan ekonomi negara terbabit membolehkan AS menawarkan bantuan berupa dana dan sokongan bagi menghalang perluasan ideologi komunis. Pada tahun 1948, AS menubuhkan Rancangan Marshall bagi membangunkan semula ekonomi Eropah Barat selain mengekang pengaruh komunis.• Rusia menolak Rancangan Marshall kerana beranggapan bahawa ia adalah salah satu bentuk campur tangan AS. Rusia kemudian cuba mempengaruhi negara2 di Eropah Timur agar tidak menerima bantuan AS. Atas inisiatif Rusia, blok komunis [negara2 di Eropah Timur] telah menubuhkan satu pertubuhan ekonomi untuk mengimbangi pertubuhan ekonomi yang dianjurkan oleh AS.
 87. 87. • F4. Rusia Bimbang Ancaman Jerman• Rusia sentiasa bimbang ancaman Jerman. Oleh itu, Rusia bercadang menguasai negara2 di Eropah timur untuk dijadikan sebagai ‘Zon Penampan’. Joseph Stalin iaitu pemerintah Rusia ketika itu bimbang sejarah Peristiwa Operasi Barbarossa berulang [ Adolf Hitler memimpin serangan besar-besaran selama 900 hari dan menggugurkan lebih 600 000 bom ke atas Rusia].• Rusia berusaha melemahkan Jerman yg dianggap sebagai negara terkuat dan agresif dengan menghalang Jerman bersatu di bawah kerajaan kapitalis. Oleh yang demikian, Jerman terbahagi 2 iaitu Jerman Timur [Komunis] dan Jerman Barat [kapitalis]. AS yang mengharapkan bantuan Rusia bagi menghadapi Jepun terpaksa membiarkan Rusia mengembangkan pengaruhnya sehingga semua negara di Eropah Timur dikuasai oleh komunis
 88. 88. Kesimpulan• Perang Dingin yang tercetus di antara AS dengan Soviet Union memberi impak yang mendalam kepada negara-negara di Eropah khususnya dan seluruh dunia amnya. Beberapa peperangan yang tercetus di antara negara dikatakan didalangi oleh dua blok kuasa tersebut bagi tujuan meraih sokongan dan menguji senjata baru.
 89. 89. Kesan Perang Dingin
 90. 90. Dekolonisasi Dan Pengembalian Kedaulatan• Pengenalan• Dekolonisasi merupakan usaha @ proses membebas atau memberi kebebasan kepada tanah jajahan dengan cara memberikan kemerdekaan. Dekolonisasi mula berkembang selepas Perang Dunia Pertama dan bertambah rancak selepas Perang Dunia Kedua.
 91. 91. Dekolonisasi China• Kedatangan kuasa Barat pada abad ke-19 menyebabkan China banyak menerima pengaruh Barat. Selain kuasa Barat, Jepun juga turut menduduki China. Oleh yang demikian, pemimpin-pemimpin China berusaha membebaskan negara mereka dari cengkaman penjajah.
 92. 92. Usaha Dekolonisasi di China• 1. Peranan Kang Yu-wei• Kang Yu-wei merupakan tokoh terkenal di China. Pada tahun 1898, Kang Yu-wei memimpin Reformasi Seratus Hari. Beliau berusaha mewujudkan monarki berperlembagaan ala-Barat di China. Walaupun pada awalnya dihalang oleh golongan konservatif tetapi usaha beliau akhirnya diterima berikutan rakyat China sudah tidak dapat menerima dasar pemerintahan Dinasti Ching yang lebih condong kepada tradisi orang Manchu.
 93. 93. • 2. Peranan Dr. Sun Yat Sen• Dr. Sun merupakan tokoh revolusi yang hebat. Beliau berperanan melancarkan revolusi bagi menyatakan ketidakpuasan hati terhadap sikap kerajaan China yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sistem pemerintahan berperlembagaan.• Beliau mengemukakan Tiga Prinsip Rakyat iaitu;• Rakyat mempunyai hak bersuara dan memilih pemimpin• Rakyat China mesti menggulingkan kerajaan Ching dan mengembalikan kedaulatan China• Rakyat mempunyai hak sama rata dalam pemilikan tanah
 94. 94. • Pada tahun 1905, Dr Sun Yat Sen menubuhkan Tung Meng Hui. Beliau memimpin beberapa siri revolusi dalam usaha menggulingkan Kerajaan Ching yang dikuasai oleh orang Manchu. Pada tahun 1911, revolusi pimpinan Dr Sun Yat Sen berjaya menumbangkan kerajaan dan membentuk kerajaan Republik China. Pada tahun 1912, Tung Meng Hui ditukar nama kepada Kuomintang [KMT] ataupun Parti Kebangsaan.
 95. 95. • Walau bagaimanapun, kerajaan Ching masih berusaha mengembalikan kekuasaan mereka.• Kerajaan melantik Yuan Shih Kai mengetuai tentera bagi menghapuskan golongan revolusi yang dipimpin oleh Dr. Sun. Golongan revolusi bertindak bijak dengan mengadakan rundingan dengan Yuan Shih Kai dan melantik beliau sebagai presiden sementara.
 96. 96. • Semasa pilihanraya diadakan, KMT telah menang besar. Walau bagaimanapun, Yuan Shih Kai enggan meletak jawatan sebaliknya melantik dirinya sebagai mahajara China. Beliau mengamalkan pemerintahan diktator. Beliau telah mengharamkan KMT dan bertindak membunuh pemimpin KMT.• Setelah Yuan Shih Kai meninggal dunia [1916], Dr. Sun Yat Sen yang berada di Jepun telah kembali ke China dan mengukuhkan semula kedudukan Kuomintang seterusnya menubuhkan kerajaan di Canton. Beliau berusaha menyatukan rakyat China.
 97. 97. • Usaha Dr. Sun tidak disenangi oleh kuasa Barat seperti Britain, Perancis dan AS. Memandangkan kuasa Barat tidak menyokong usaha tersebut, Dr Sun Yat Sen telah meminta bantuan Rusia. Pada tahun 1923, Parti Komunis China [PKC] telah bergabung dengan Kuomintang [KMT] dan membentuk Barisan Bersatu.
 98. 98. • Pada tahun 1925, Dr. Sun meninggal dunia. Ketiadaan beliau telah menyebabkan KMT berpecah kepada dua puak iaitu;• Antikomunis yang mendukung aliran nasionalisme China [dipimpin oleh Chiang Kai-shek]• Prokomunis yang mendukung aliran sosialisme- marxisme [dipimpin oleh Wing Ching Wei]• Chiang Kai-shek berjaya melemahkan kumpulan prokomunis sehinggalah munculnya Mao Tze Tung. Mao Tze Tung berjaya memulihkan sokongan rakyat kepada PKC dengan menekankan dasar mengusir penjajah dan hak sama rata ke atas pemilikan tanah. KMT dan PKC terus berbalah dan terjebak dengan beberapa siri perang saudara ekoran percanggahan dasar.
 99. 99. • Dengan sokongan padu penduduk luar bandar, PKC berjaya memenangi perang saudara menentang KMT. Pada tahun 1949, PKC berjaya membentuk kerajaan komunis yang dikenali sebagai Republik Rakyat China. Chiang Kai-shek dan penyokongnya yang tewas telah melarikan diri ke Taiwan dan menubuhkan kerajaan demokratik.
 100. 100. KesimpulanUsaha dekolonisasi di China menyaksikanberlakunya perpecahan dalam kalanganrakyatnya. Perpecahan akibat percangganganideologi ini turut mencetuskan perang saudara.Hal ini sedikit sebanyak telah memberi kesan keatas usaha mengusir penjajah dari China. Walaubagaimanapun, kemunculan tokoh-tokohberwibawa telah berjaya menyatukansebahagian besar penduduk China sehinggaakhirnya mampu mengusir penjajah Baratsekaligus mengembalikan kedaulatan di China.
 101. 101. Dekolonisasi India
 102. 102. • Penentangan Mahatma Gandhi• Pada tahun 1920-an, muncul seorang tokoh berwibawa di India iaitu Mahatma Gandhi. Bermula tahun 1920 hingga 1939, Mahatma Gandhi memimpin Kongres Kebangsaan India (INC). Beliau menekankan prinsip swadesi, satyagraha dan ahimsa.• Swadesi: menekankan semangat berdikari.• Satyagraha: berpegang kepada kebenaran.• Ahimsa: menolak kekerasan
 103. 103. • INC mendapat sokongan dari segenap lapisan masyarakat India sehingga menjadi sebuah parti yang kuat. Atasan desakkan orang India, kerajaan British telah menggubal Akta Majlis India dan Akta Montague-Chelmsford bagi mempersiapkan orang India ke arah berkerajaan sendiri. Walau bagaimanapun usaha ini gagal memenangi hati orang India.
 104. 104. • Tindakan British memonopoli pengeluaran garam sehingga menyebabkan harga garam melambung tinggi menambahkan kemarahan orang India. Sebagai tanda protes, Mahatma Gandhi telah memimpin Perarakan Garam @ Perarakan Dandi.
 105. 105. • British bertindak balas dengan mengharamkan INC dan pemimpin utama INC termasuk Mahatma Gandhi dipenjarakan. Mahatma Gandhi melancarkan mogok lapar di penjara ekoran tidak berpuas hati dengan tindakan British iaitu;• British tidak bersungguh-sungguh dalam memberi kuasa kepada orang India untuk memerintah.• British memperkenalkan Anugerah Perkauman iaitu orang India berkasta rendah diberi pilihan raya berasingan.• British akhirnya mengalah kepada Mahatma Gandhi dengan membentuk Pakatan Poona iaitu mengagihkan 148 kerusi kepada kelas bawahan. Pada tahun 1935, British memperkenalkan Akta Kerajaan India yang antara lainnya memberikan peluang pilihan raya kepada penduduk India. Walau bagaimanapun, orang India masih tidak berpuas hati kerana Gabenor Jeneral dan Gabenor Wilayah [pegawai British] masih berkuasa penuh.
 106. 106. • Pada tahun 1937, INC menang besar dalam Pilihan Raya Umum India. Kekalahan Liga Islam menyebabkan pemimpinanya iaitu Muhamad Ali Jinnah menuduh INC hanya memperjuangkan kepentingan orang Hindu dan meminggirkan orang Islam. Muhamad Ali Jinnah kemudian bertindak menyeru penduduk Islam di Sind, Bengal dan Punjab bersatu di bawah Liga Islam. Tindakan ini merupakan titik tolak bermulanya idea penubuhan negara Pakistan.
 107. 107. • Pergeseran antara orang Hindu dengan orang Muslim menyebabkan Gabenor Jeneral India iaitu Lord Louis Mountbatten mengajak pemimpin INC dan Liga Islam berunding. Hasil rundingan memutuskan bahawa India mesti dibahagikan kepada 2 [India dan pembentukan negara baru iaitu Pakistan] bagi mengelakkan pertelingkahan berterusan. Usaha pemisahan ini telah mengorbankan ribuan nyawa.
 108. 108. • Pada bulan Ogos 1945, British memberikan kemerdekaan kepada kedua-dua negara. Muhamad Ali Jinnah kemudiannya dilantik sebagai Gabenor Jeneral yang pertama. Jawaharlal Nehru pula dilantik sebagai Perdana Menteri India yang pertama.
 109. 109. • KesimpulanPeranan besar yang disumbangkan olehMahatma Gandhi melalui INC telah membukajalan kepada kemerdekaan India. Dasar anti-kekerasan yang diamalkan oleh MahatmaGandhi menjadikan British tidak mempunyaialasan kukuh untuk menolak perjuangankemerdekaan orang India. Usaha dekolonisasi diIndia juga menyaksikan berlakunya perpecahandalam kalangan pejuang kemerdekaan sehinggamembawa kepada terbentuknya negaraPakistan.
 110. 110. 4.3 PERHUBUNGAN LUAR• Pertbubuhan Bangsa-bangsa Bersatu• Nato• Komanwel• Nato
 111. 111. Kerjasama Amerika syarikat dan Rusia Dalam PBB
 112. 112. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu• Sejarah Penubuhan PBB• Perang Dunia Pertama meninggalkan kesan besar dalam sejarah dunia. Jumlah korban dan kemusnahan harta benda yang besar mencetuskan kesedaran masyarakat antarabangsa untuk membentuk sebuah pertubuhan bagi menjamin keamanan dunia. Oleh itu, Liga Bangsa telah ditubuhkan. Walau bagaimanapun, Liga Bangsa gagal menjalankan tanggungjawab yg diamanahkan. Kegagalan Liga Bangsa terbukti apabila Perang Dunia Kedua meletus.
 113. 113. • Pada bulan Ogos 1941, Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt mengisytiharkan Piagam Atlantik yang kemudiannya menjadi asas kepada penubuhan PBB. Januari 1942, pemimpin utama dari AS, Britain, Rusia dan China telah menandatangani dokumen yang dikenali sebagai Perisytiharan Bangsa- Bangsa Bersatu [United Nations]. AS, Britain, Rusia, Perancis dan China dilantik sebagai anggota tetap Majlis Keselamatan dan diberikan kuasa veto.
 114. 114. • Kuasa veto merujuk kepada hak yang diberi kepada seseorang atau sesuatu kumpulan untuk menolak sebarang keputusan undang- undang yang diluluskan oleh beberapa ahli yang lain (Kuasa pembatal). Sumber: Wikipedia.org
 115. 115. Contoh Penggunaan Kuasa Veto
 116. 116. Isu-isu Antarabangsa Isu Zon Ekonomi Ekslusif(ZEE) Isu-isu Isu Alam Isu Apartied antarabangsa Sekita Isu Antartika
 117. 117. SOALAN1. Huraikan matlamat dan dasar penubuhanpertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB)2. Bincangkan peranan organisasi yang terdapatdalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB)3.
 118. 118. SKEMA 1• Pendahuluan:• Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bertujuan mengekalkan perdamaian di dunia dengan cara perundingan, bermuafakat dan bertukar-tukar fikiran dengan Negara anggota. Persidangan Dumbarton Oaks mencadangkan supaya dibentuk 4 cawangan PBB ; iaitu Perhimpunan Agung , Mahkamah Keadilan Antarabangsa , Jabatan Setiausaha dan Majlis Ekonomi dan Kemasyarakatan.• Cara mengundi dalam Majlis Keselamatan diputuskan 5 kuasa besar; Amerika Syarikat , Russia , Britain , Perancis , dan China. Ditubuhkan pada 24 oktober 1945, 51 buah Negara telah menandatangani pengisytiharan PBB di San Francisco dan dianggap sebagai ahli asal pertubuhan ini.• Isi-isi penting:• Negara-negara anggota pertubuhan ini harus akur dengan piagam PBB, iaitu satu perjanjian antarabangsa yang menggalurkan prinsip-prinsip asas hubungan antarabangsa.Terdapat empat matlamat piagam PBB,iaitu Menjamin keamanan dan keselamatan dunia, Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara Negara-negara anggota.Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. PBB boleh menggalakkan kemajuan kemasyarakatan dan memperbaiki taraf hidup manusia.• Dasar-dasar yang menjadi pegangan PBB dan negara-negara anggotannya ialah PBB didasarkan kepada persamaan taraf dan kedaulatan semua negara anggotannya.Setiap negara anggota akan mematuhi kewajipannnya mengikut piagam PBB.• Semua negara anggota akan menyelesaikan pertelingkahan antarabangsa dengan perasaan dan semangat dan keyakinan yang tinggi tanpa menggugat keamanan, keselamatan, dan keadilan sejagat.• Negara-negara anggota tidak boleh menggunakan kekerasan atau ugutan terhadap kawasan atau kemerdekaan sesebuah Negara ataupun dengan cara yang tidak sesuai dengan semangat PBB.• Negara-negara anggota diminta memberi bantuan dalam apa sahaja tindakan yang diambil oleh PBB dan dikehendaki tidak memberi kerjasama kepada mana-mana pihak yang dikenakan tindakan oleh PBB.PBB akan memastikan supaya Negara-negara yang tidak menyertai pertubuhan ini mematuhi dasar-dasar PBB setakat yang perlu bagi memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa.• PBB tidak akan mencapai mencampuri urusan dalaman sesebuah Negara yang berkaitan dengan bidang perundangan. Dasar ini akan diketepikan apabila tindakan terpaksa diambil untuk menghadapi ugutan yang mengancam keamanan dan keselamatan dunia.• Penutup:• PBB merupakan pertubuhan antarabangsa yang mempunyai hubungan saling bergantungan antara satu sama lain dalam menjalankan usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa.
 119. 119. SKEMA 2• Pendahuluan:• PBB melaksanakan tanggungjawab bagi merealisasikan matlamat dan objektif yang digariskan. PBB mewujudkan enam organisasi. Organisasi tersebut ialah Perhimpunan Agung, Majlis keselamatan, Majlis Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Majlis Amanah, dan Sekretariat.• Isi-isi penting:• Majlis Perhimpunan Agung merupakan badan PBB• Perhimpunan Agung berperanan melantik ahli Majlis Sosial dan Ekonomi, ahli biasa Majlis Keselamatan, dan ahli Majlis Amanah . Majlis ini mempunyai hak melantik hakim Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Perhimpunan Agung merupakan satu-satunya badan yang diwakili oleh semua negara anggota dan setiap negara mempunyai satu und Antara tugas-tugas Perhimpunan Agung ialah menimbang serta membuat syor tentang dasar kerjasama antarabangsa dalam usaha memelihara keamanan dan keselamat dunia.Mengambil langkah mengkaji dan membuat syor bagi menggalakan kerjasama antarabangsa dalam bidang politik. Menggalakkan kesedaran terhadap hak dan kebebasan asasi manusia. Mengawas dan membuat syor berhubung dengan kawasan-kawasan amanah.Membuat syor untuk menyelesaikan sebarang masalah secara damai. Menimbang dan meluluskan perbelanjaan PBB.• Majlis Keselamatan• Majlis Keselamatan bertanggungjawab secara langsung dalam hal-hal berkaitan keamanan dan keselamatan dunia. Sehingga tahun 1965, majlis ini mempunyai 11 ahli dan enam ahli biasa yang dilantik setiap dua tahun.tindakan yang boleh diambil oleh Majlis keselamatan dalam menyelesaikan sebarang pertelingkahan. Meminta semua Negara anggota PBB memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang ingkar itu. Meminta semua anggota PBB memutuskan perhubungan kereta api, laut, udara, perhubungan pos dan telegram, radio atau sebarang bentuk komunikasi. Meminta semua negara anggota PBB memutuskan perhubungan ekonomi denga Negara tersebut dan mengambil tindakan ketenteraan terhadap Negara tersebut sama ada melalui sekatan darat, laut atau udara.• Majlis Ekonomi• Majlis Ekonomi dan Sosial bertanggungjawab menyelaras dan mengarahkan aktiviti PBB dalam bidang ekonomi, social, kemanusian dan kebudayaan. Majlis ini bersidang sekurang-kurangnya dua kali setahun dan bertanggungjawab terus kepada Perhimpunan Agung. Tugas majlis ini ialah membuat kajian, laporan, dan syor dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan, pelajaran, kesihatan dan sebagainnya. Agensi-agensi yang turut membantu majlis ini termasuklah Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO),International Labour Organisation (ILO), United Nations Conference on Tra and Development(UNCTAD), International Bank for Reconstruction and Development( IBRD) dan International Monetary Fund (IMF).• Majlis Amanah• Majlis Amanah dipertanggungjawabkan menyelia wilayah yang diamanahkan di bawah pentadbiran PBB.wilayah itu harus ditadbir oleh kuasa antarabangsa sebagai satu amanah sehingga wilayah itu mampu membentuk pemerintahan sendiri. Selepas tahun 1945, terdapat 11 wilayah amanah yang diambil alih dari jerman,itali, dan jepun. Contoh kawasan-kawasan yang pernah diletakkan sebagai kawasan amanah ialah New Guinea ditadbir oleh Austrialia.Samon Barat ditadbir oleh New Zealand Cameroon, Tanganyika dan togoland ditadbir oleh Britain akhirnya mencapai kemerdekaan pada awal tahun 1960-an.• Mahkamah Keadilan Antarabangsa• Mahkamah Keadilan Antarabangsa terletak di Hague, Belanda. Mahkamah ini mempunyai 15 hakim yang dipilih bersama oleh Perhimpunan Agung dan Majlis Keselamata Terdiri daripada warganegara yang berlainan dan berkhidmat selama 9 tahun dan berhak untuk dilantik semula. Memberi nasihat atas permintaan Perhimpunan Agung at Majlis Keselamatan dan mengendalikan sebarang kes yang dibawa kepadanya. Mahkamah ini tidak ada ejen penguatkuasa keputusan yang dibuatnya.• Sekretariat PBB• Sekretariat PBB diketuai oleh Setiausaha Agung yang dipilih oleh Majlis Perhimpunan Agung PBB atas cadangan dan sokongan Majlis keselamatan.Sekretariat ini beribu pejabat di New York. Setiausaha Agung merupakan pentadbir tertinggi dan keberkesanan Sekretariat bergantung kepada kewibawaan. Setiausaha Agung melantik kakitangan jabatannya bertanggungjawab memimpin dan mengawal pentadbiran PBB yang terdiri lebih daripada 3000 pegawai dan kakitangan.• Penutup:• PBB mewujudkan enam organisasi bagi merealisasikan matlamat dan objektif yang digariskan dalam memastikan organisasi ini terus memainkan peranan penting dalam isu-isu sejagat.• PBB harus terus menjaga keamanan dan kesejahteraan negara-negara di dunia tanpa diselubungi oleh kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat, Britain, Perancis, Rusia dan China yang mempunyai kuasa veto dalam memutuskan apa jua keputusan dalam menjalankan peranannya.
 120. 120. KOMANWEL
 121. 121. Sejarah Penubuhan• Komanwel ditubuhkan pada tahun 1931 hasil idea Lord Rosebury. Pertubuhan ini merupakan pertubuhan negara- negara yang pernah dijajah oleh Britain. Sekitar tahun 1930-an, British masih lagi berkuasa ke atas bekas negara- negara jajahannya yang sudah dibebaskan sehinggalah terbentuknya Statue of Westminstern.•• Menjelang tahun 1950-an, banyak negara jajahan British mencapai kemerdekaan dan bersetuju menyertai Komanwel. Negara-negara yang menyertai Komanwel ini menerima Perisytiharan Prinsip-Prinsip Komanwel sebagai asas hubungan memandangkan Komanwel tidak mempunyai perlembagaan rasmi.
 122. 122. Sejarah Penubuhan• Kuasa tertinggi adalah berdasarkan keputusan yang ditetapkan di dalam Persidangan Ketua- Ketua Kerajaan Komanwel [ CHOGM]. CHOGM diadakan dua kali setahun dan dihadiri Perdana Menteri atau Presiden negara anggota. Persidangan CHOGM ini bertujuan melaksanakan rancangan kerjasama untuk kepentingan bersama dan menyelesaikan isu yang ditimbulkan.
 123. 123. Keanggotaan Komanwel• 1. Keahlian mesti dipohon [bukan automatik walaupun negara terbabit merupakan bekas jajahan British]• 2. Negara2 anggota boleh menarik diri bila-bila masa.•• 3. Negara2 anggota perlu menerima Queen sebagai simbol perpaduan dan Ketua Komanwel.• 4.Negara-negara anggota mesti bersedia untuk berkerjasama antara satu sama lain demi kepentingan bersama
 124. 124. • Faedah menyertai Komanwel• 1. Pemindahan teknologi antara negara anggota terutama dari negara maju seperti Britain.• 2. Meningkatkan perkembangan ekonomi melalui kerjasama antara negara anggota: contoh, Rancangan Colombo yang dianjurkan oleh UK.• 3. Membantu menaikan taraf pendidikan melalui Jawatankuasa Perhubungan• Pelajaran Komanwel.
 125. 125. • Info Tambahan...•• CHOGM• CHOGM adalah sidang kemuncak dwitahunan yang disertai semua ketua-ketua kerajaan dari negara-negara Komanwel. Biasanya Ratu Elizabeth II yang menjadi Ketua Kerajaan Komanwel akan merasmikan mesyuarat tersebut. CHOGM yang pertama diadakan pada 1971.•• Mesyuarat CHOGM biasanya membincangkan perkara- perkara berkaitan isu semasa atau yang sedang berlangsung yang melibatkan negara ahli. Antaranya CHOGM membincangkan isu dasar aparteid di Afrika Selatan.• Sumber: Wikipedia.org•
 126. 126. •• Faedah Malaysia Menyertai Komanwel•• · i. Malaysia dapat memeterai perjanjian pertahanan dengan Britain yang juga melibatkan Australia dan New Zealand. Ketiga-tiga negara (Britain, Australia, New Zealand) membantu Malaysia semasa konfrantasi Indonesia.• · ii. Malaysia menyertai Perjanjian Pertahanan Lima Negara. Melalui perjanjian ini Britain secara automatik akan membantu Malaysia jika diserang musuh.• · iii. Negara Britain banyak menanam modal di Malaysia dalam sektor ekonomi perlombongan dan perladangan.• · iv. Melalui Rancangan Colombo pelajar Malaysia mendapat biasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke Britain, Australia dan New Zealand.• Sumber: http://pmr.penerangan.gov.my•• ·• ***Walaupun British telah memberi kemerdekaan kepada sesetengah negara jajahannya tetapi Parlimen Britain masih berkuasa ke atas hal-ehwal negara berkenaan. Statute of Westminster yang diluluskan pada tahun 1931 adalah simbol berakhirnya penguasaan Parlimen British di negara- negara yang sudah diberi kebebasan.
 127. 127. NATO• Pengenalan• NATO merujuk kepada North Atlantic Treaty Organization [Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara]. NATO merupakan sebuah pakatan bercorak ketenteraan yang menekankan sistem pertahanan bersama antara negara anggota.
 128. 128. • AS, UK dan NATO• United Kingdom [UK] berpendapat kuasa besar seperti Amerika Syarikat [AS] perlu dilibatkan dalam sesebuah pertubuhan. Britain percaya bahawa pengelibatan AS penting bagi memastikan NATO muncul sebagai pertubuhan yang kuat. AS akhirnya menjadi tunjang kekuatan dan kestabilan NATO.•• Kesungguhan UK menjadikan hubungan antara Britain dan AS semakin rapat sehingga terjalinnya pelbagai kerjasama seperti;• Perundingan diplomatik• Kerjasama dalam bidang ketenteraan• Kerjasama dalam bidang perisikan [FBI, CIA dan SIS]•
 129. 129. • Walau bagaimanapun, hubungan AS-UK sedikit renggang apabila AS memperkenalkan Atomic Energy Act of 1946. Akta ini menghalang sebarang bentuk kerjasama pembangunan nuklear antara AS dengan mana-mana negara bagi mengekang perlumbaan pembangunan senjata nuklear oleh negar-negara lain. UK kecewa dengan pendirian AS lantas membangunkan senjata nuklearnya sendiri.
 130. 130. Kesimpulan• Peranan AS dalam NATO tidak dapat dinafikan sehingga Rusia menganggap AS adalah NATO dan NATO adalah AS. NATO muncul sebagai pertubuhan yang kuat dalam memelihara keamanan dan kesejahteraan sejagat. Tentera NATO ditempatkan di beberapa buah negara bergolak seperti di Afghanistan dengan tujuan mengekang peperangan berlarutan.
 131. 131. Soalan-Soalan

×