Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Informàtica

  1. presentació en 5 paraules Adrià Pérez Poch
  2. servidor Un servidor es un maquinàri equipat d’un programari capaç de rebre peticions d’altres màquines i donar-hi les respostes adequades.
  3. antivirus Un antivirus és un programa informàtic utilitzat per a prevenir, detectar i eliminar virus informàtics maliciosos. La majoria d'aquests programes també estan capacitats per a detectar altres amenaces com eines d'intrusió, enregistradors de teclats, troians, cucs, dialers i programari espia.
  4. software Programari és un terme informàtic que fa referència a un programa o conjunt de programes de còmput, així com dades, procediments i pautes que permeten fer diferents tasques en un sistema informàtic.
  5. navegador Programa que permet navegar per internet o una altra xarxa informàtica de comunicacions. "la majoria dels navegadors permeten també enviar i rebre missatges de correu electrònic"
  6. wifi Tecnologia que permet connectar diferents equips informàtics a través d'una xarxa sense fil de banda ampla.
Publicité