Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

MastersGate Ecommerce Summit 2018 - Ako uchopiť biznisplán a financovanie

40 vues

Publié le

Rasťo Blažej a Andrea Sláviková, SLSP
https://www.mastersgate.com

Publié dans : Marketing
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

MastersGate Ecommerce Summit 2018 - Ako uchopiť biznisplán a financovanie

  1. 1. • • • − − • • • • • • • • • •
  2. 2. • • •
  3. 3. • • • • • • • • •
  4. 4. • • • • • • • • • • • •
  5. 5. • • • • • • • • • • •
  6. 6. • • • • • • Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „EaSI“), ako aj podporu Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.

×