Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Treball 2

24 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Treball 2

  1. 1. CONCEPTES DE L’ ART CONTEMPORANI Professora: Cristina Rodríguez Curs: 2013-2014. Q1 Grups: B1, C1 PROJECTE PER PARELLES: Nou mapa de l’art contemporani a Barcelona DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS Aquest treball s’efectua en parelles o, com a màxim, en grups de tres persones. Es tracta d’un projecte que busca que es posin en joc i s’aprofundeixin en els continguts tractats en el decurs de l’assignatura i, per tant, s’entén que cal començar a desenvolupar-lo quan aquesta arrenca i que acabar-lo al final del quadrimestre. El treball consisteix en un exercici de recerca i d’imaginació. Caldrà que proposeu un nou mapa de l’art públic de la ciutat de Barcelona, sobre la base dels autors, conceptes i idees que formen part del recorregut curricular de l’assignatura. El treball, a efectes pràctics, consistirà d’un mapa (en el format que vulgueu), en el que s’hi indicaran clarament les obres d’art contemporani que considereu adequades per a la ciutat, i l’emplaçament apropiat per a aquestes. En total, se us demana que la vostra proposta tingui unes 10 obres, aproximadament. A més, el treball s’acompanyarà d’un dossier en el que raoneu i justifiqueu la vostra proposta, tot complint amb els requisits següents: - Extensió: mínim 5 pàgines – màxim 10 Introducció: inclourà els objectius del vostre nou mapa i el perquè de la vostra tria Descripció del nou mapa: explicarà quines obres seleccionaríeu i on es col·locarien, tot emfasitzant de quina forma afectarien els seus entorns urbans i com s’interrelacionen Bibliografia: mínim de 4 fonts emprades AVALUACIÓ I CALENDARI El treball representa un 45% de la nota final de l’assignatura, del qual un 15% radica en la presentació oral, mentre que un 30% depèn de l’escrita. Presentació escrita (30%) Criteris per valorar-la: - Documentació prèvia, rellevància i importància de les fonts emprades - Adequació de la proposta als continguts de l’assignatura - Assoliment dels objectius marcats - Originalitat i cura en la presentació Entrega: 9 de desembre de 2013 (per confirmar)
  2. 2. Presentació oral (15%) Es farà a classe, entre els dies 9 i 17 de desembre. Cal que tots els integrants del grup de treball hi participin de forma activa i equilibrada. Les presentacions han de durar uns 15 minuts, i han de consistir en un resum dels punts més importants de la vostra proposta. Podeu dur el material visual que considereu més adequat: powerpoint, etc. És important tenir present que l’assistència ÉS OBLIGATÒRIA a totes les presentacions. Es passarà llista. L’ordre de les presentacions serà aleatori i es decidirà el dia que comencin.

×