Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos(20)

Plus de Agile Lietuva(20)

Publicité

A. Kovaliov ir M. Žemaitis: Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos

 1. Viešieji pirkimai ir Agile. Rekomendacijos Marius Žemaitis, Viešųjų pirkimų tarnyba Aleksej Kovaliov, EIS Group, Agile Lietuva
 2. Tai prasidėjo seniai-seniai.... ▪ 2014 „VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ GYVAVIMO CIKLO VALDYMO METODIKA“ ▪ 2017 “… TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS" ▪ 2018 AGILE PUSRYČIAI
 3. 2020 iniciatyva ▪ Kodėl: ▪ Perkančiosioms organizacijoms reikia detalesnių oficialių patarimų, IT pirkimų gairių ▪ Infobalt nariai iškėlė tam tikras IT viešųjų pirkimų problemas, kurios sukelia tiekėjams papildomų rizikų ▪ Kas: ▪ Infobalt viešųjų pirkimų darbo grupė parengė dokumentą ▪ „Rekomendacijos IT pirkimams 2020 06 30.docx“ ▪ Dokumentas gali tapti oficialiųjų VPT rekomendacijų pagrindu
 4. IT pirkimų tipai rekomendacijos 1. IT infrastruktūros nuomos (serverių talpinimo, virtualių serverių, debesijos paslaugų) pirkimai 2. Techninės įrangos, Programinės įrangos licencijų, licencijų atnaujinimų ir/arba gamintojo garantinio palaikymo pirkimai 3. El. paslaugos arba IT sprendimo įgyvendinimo, modernizavimo, diegimo ir priežiūros paslaugų pirkimai 4. IT ekspertų (architektų, programuotojų, analitikų, administratorių ir kt.) paslaugų pirkimai 5. Saugos testavimo paslaugų pirkimai
 5. Kas čia naujo nuo 2018? 1. IT infrastruktūros nuomos (serverių talpinimo, virtualių serverių, debesijos paslaugų) pirkimai 2. Techninės įrangos, Programinės įrangos licencijų, licencijų atnaujinimų ir/arba gamintojo garantinio palaikymo pirkimai 3. El. paslaugos arba IT sprendimo įgyvendinimo, modernizavimo, diegimo ir priežiūros paslaugų pirkimai 4. IT ekspertų (architektų, programuotojų, analitikų, administratorių ir kt.) paslaugų pirkimai 5. Saugos testavimo paslaugų pirkimai NaujaNauja Patikslinta
 6. Kur čia Agile? 1. IT infrastruktūros nuomos (serverių talpinimo, virtualių serverių, debesijos paslaugų) pirkimai 2. Techninės įrangos, Programinės įrangos licencijų, licencijų atnaujinimų ir/arba gamintojo garantinio palaikymo pirkimai 3. El. paslaugos arba IT sprendimo įgyvendinimo, modernizavimo, diegimo ir priežiūros paslaugų pirkimai 4. IT ekspertų (architektų, programuotojų, analitikų, administratorių ir kt.) paslaugų pirkimai 5. Saugos testavimo paslaugų pirkimai “Didelisprojektas”irpakeitimai
 7. Prisiminkime Kaip pirkti Agile
 8. „Didelio projekto“ pirkimai ▪ Ekonominis naudingumas ▪ Pirkimo objekto struktūra ▪ Techninės specifikacijos apimtis ▪ Realizavimo / įgyvendinimo etapai ▪ Priežiūros ir pakeitimų realizavimo paslaugos ▪ Rekomenduojama Užduotis tiekėjui ▪ pasiūlymo dalis
 9. Ekonominis naudingumas ▪ Kaina 30% / Kriterijai 70% ▪ Pvz. 70% = ▪ 20% - Įgyvendinimo vizija bei kokybė ▪ Plano veiklų išdėstymo racionalumas, realizavimo etapų plano efektyvumas ▪ Funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų tenkinimas bei papildomos galimybės ▪ 40% - Architektūros efektyvumas ir atvirumas plėtrai ▪ Architektūros atitikimas Pirkėjo esamiems ištekliams, investicijoms, kompetencijoms ▪ Licencinės programinės įrangos licencijavimo modelio optimalumas ▪ Efektyvumas IT resursų ir investicijų į IT infrastruktūrą atžvilgiu, bendra nuosavybės kainą 3-5 metų perspektyvoje (angl. TCO) ▪ 10% - Papildomų reikalavimų įgyvendinimas, papildomos vertės suteikimas ▪ Papildomų funkcinių/nefunkcinių reikalavimų, kurie nėra būtina Techninės specifikacijos dalis, sąrašas ir jų vertinimas balais ▪ Papildomos reikalavimuose ir kituose kriterijų parametruose nenustatytos naudos ir jų vertinimas balais
 10. Pirkimo objektas ir 2-3 dalių Pirkimo objektas Kaina Įsigijimo įsipareigojimai Apmokėjimo tvarka IT sprendimo sukūrimas ir diegimas Bendra kaina už kūrimo ir diegimo projektą 100% Etapais, iteracinis- inkrementinis būdas Papildomų pakeitimų prašymų įgyvendinimo paslaugos Bendra kaina už X valandų X% Pagal suderintų pakeitimų prašymų įgyvendinimo faktą, iteracinis - inkrementinis būdas Priežiūros paslaugos Bendra kaina už X mėnesių X% Fiksuotas mėnesio mokestis po pirmo paleidimo gamybinei eksploatacijai. Prasidėjus anksčiau nei baigtas pilnas kūrimas, g. b. taikoma mažesnė kaina
 11. Techninė specifikacija ▪ Pirkimo tikslai ir prioritetai ▪ Veiklos modelis, veiklos procesai ▪ Naudotojų tipai, kiekiai, charakteristikos ▪ Kiekybiniai parametrai ir srautai ▪ Esamos (-ų) informacinės (-ių) sistemų (-ų) aprašymas ▪ Funkciniai reikalavimai / Veiklos procesų reikalavimai ▪ Nefunkciniai reikalavimai ▪ Diegimo architektūros reikalavimai ▪ Reikalavimai įgyvendinimo būdui ir etapams ▪ Reikalavimai papildomų vystymo paslaugų teikimui ▪ Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui Rekomenduojama vadovautis IVPK metodinėmis rekomendacijomis: 1. PROJEKTŲ, KURIŲ ĮGYVENDINIMO METU KURIAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMAI, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS, 2017.11.22 2. TINKAMUMO NAUDOTOJAMS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS“
 12. Įgyvendinimo etapai ir apmokėjimo tvarka Etapas Trukmė Apmokėjimas Rezultatų eksploatacija Inicijavimas 1-2 sav. % nuo realizavimo sumos - Detali analizė ir planavimas Tinkamumas naudotojams 1 2 sav. – 1 mėn. - - Realizavimas 1 2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos Bandomoji eksploatacija Realizavimas 2 Tinkamumas naudotojams 2 2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos [+ vystymo valandos] Bandomoji eksploatacija Realizavimas 3 2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos [+ vystymo valandos] [+ palaikymas] Gamybinė eksploatacija ... ... ... ... Realizavimas galutinis 1 - 2 mėn. % nuo realizavimo sumos [+ vystymo valandos] [+ palaikymas] Gamybinė eksploatacija Uždarymas 1 – 2 sav. % nuo realizavimo sumos Gamybinė eksploatacija
 13. Užduotis tiekėjui ▪ Planas su etapais, patikslintais terminais, metodais, veiklomis, šalių darbų organizavimu ▪ Siūlomo sprendimo technologinė architektūra ▪ Minimalūs reikalavimai diegimo aplinkoms ▪ Eksploatacijos sąnaudų (TCO) prognozė 3-5m ▪ Tiekėjo palaikymo ir priežiūros sąnaudos ▪ PĮ licencijavimo modelis ir kaina ▪ IT infrastruktūros parengimo, plėtros, palaikymo sąnaudos ▪ TS reikalavimų tenkinimo suvestinė ▪ Priežiūros ir palaikymo procedūros
 14. Nauji akcentai Nieko apie Agile, bet viskas apie IT
 15. Esamų sistemų aprašymas tai ne IS “ABC” abreviatūros paminėjimas ▪ Funkcinė specifikacija ▪ Architektūra, išskiriant standartinius bei specializuotus komponentus, saugumą, duomenų bazes ▪ Specializuotų modulių realizavimo technologijos ▪ Integracijos su kitomis sistemomis, nurodant techninės realizacijos aspektus ▪ Duomenų bazių struktūros ▪ arba procesas, kaip tiekėjas su jomis susipažins ▪ Programinis kodas (išeities tekstai) ▪ arba procesas, kaip tiekėjas su jomis susipažins ▪ Diegimo architektūra (infrastruktūra) ▪ arba procesas, kaip tiekėjas su jomis susipažins ▪ Duomenų srautai ir apimtys ▪ Eksploataciniai nefunkciniai reikalavimai
 16. Pasistengti nepersistengti su technologiniais reikalavimais ▪ Reikalavimus realizavimo technologijoms prasminga kelti, jeigu ▪ paruošta pagrįsta architektūros vizija ▪ perkančioji organizacija turi tam tikras ▪ IT kompetencijas, ▪ esamų IT sistemų architektūros vientisumą aprašančias tvarkas ▪ esamas investicijas į tam tikrus IT išteklius ar pan. ▪ Neturint rimto pagrindimo ▪ technologijų pasirinkimą prasminga palikti tiekėjams ▪ numatyti balus ekonominio naudingumo vertinime už artimiausias technologijas
 17. Aprašyti tai, ką labiausiai norisi praleisti ▪ Numatomo diegimo architektūra ir eksploatacija ▪ įskaitant, kur tai bus diegiama, kada perkama įranga, kas diegs ir eksploatuos ▪ Reikalavimai duomenų / veiklos analitikai (BI) ▪ Esamų ir/arba norimų veiklos ataskaitų šablonai ▪ Duomenų dimensijų ir metrikų sudėtis ▪ Reikalavimai integracijoms: ▪ Įėjimo / išėjimo srautai – duomenų struktūros, kiekiai, mainų dažniai ▪ Protokolai, formatai, integracinių sąsajų standartai ▪ Sinchroninis ar asinchroninis veikimas ▪ Prieigos ir duomenų perdavimo saugos reikalavimai ▪ Reikalavimai nesėkmės atvejų apdorojimui ▪ Reikalavimai duomenų mainų stebėsenai
 18. Realizavimo etapai tai ne vien tik kūrimas ▪ Diegimus skirtingose aplinkose ▪ Taikomąjį vartotojų grupės testavimą, nurodytose aplinkose (angl. UAT) ▪ Priežiūros ir pakeitimų realizavimo paslaugų teikimo įvertinimą (žr. toliau) ▪ Techninį priėmimą - programinio kodo priėmimo testavimą (žr. toliau) ▪ Saugos testavimą ▪ Kitas realizavimo projekto reglamente numatytas kontrolės veiklas
 19. Techninis priėmimas ▪ IT sprendimo surinkimas ir diegimas skirtingomis nei kūrėjo rankomis ▪ Perkančiosios organizacijos IT padalinio ekspertai ▪ Perkančiosios organizacijos projekto partnerio organizacijos ekspertai ▪ Techninę priežiūrą vykdančio Tiekėjo ekspertai ▪ Atskirai pasamdyti 3-ios šalies ekspertai (atskiras paslaugų pirkimas) ▪ Pilna programinio kodo ir surinkimo instrukcijų apimtis: ▪ Programavimo kalbas ir 3-iųjų šalių gaires (angl. frameworks), bibliotekas (angl. libraries), binarinius komponentus (angl. components) ▪ Programavimo aplinkos įrankius (ang. Integrated Development Environment, IDE) arba atskirus kompiliatorius, kurių pagalba turi būti surenkami ir kompiliuojami programiniai moduliai ▪ Būtina surinkimo ir kompiliavimo veiksmų seka, atsižvelgiant į modulių tarpusavio priklausomybes ▪ Nekompiliuojamų modulių, pavyzdžiui, duomenų bazės, skriptai surinkimo ir diegimo instrukcijos ▪ Galutinių diegiamų modulių (binarinių arba ne) rinkinys, kuriuo pagalba vykdomas tolesnis diegimas
 20. Techninis priėmimas ▪ IT sprendimo surinkimas ir diegimas skirtingomis nei kūrėjo rankomis ▪ Perkančiosios organizacijos IT padalinio ekspertai ▪ Perkančiosios organizacijos projekto partnerio organizacijos ekspertai ▪ Techninę priežiūrą vykdančio Tiekėjo ekspertai ▪ Atskirai pasamdyti 3-ios šalies ekspertai (atskiras paslaugų pirkimas) ▪ Pilna programinio kodo ir surinkimo instrukcijų apimtis: ▪ Programavimo kalbas ir 3-iųjų šalių gaires (angl. frameworks), bibliotekas (angl. libraries), binarinius komponentus (angl. components) ▪ Programavimo aplinkos įrankius (ang. Integrated Development Environment, IDE) arba atskirus kompiliatorius, kurių pagalba turi būti surenkami ir kompiliuojami programiniai moduliai ▪ Būtina surinkimo ir kompiliavimo veiksmų seka, atsižvelgiant į modulių tarpusavio priklausomybes ▪ Nekompiliuojamų modulių, pavyzdžiui, duomenų bazės, skriptai surinkimo ir diegimo instrukcijos ▪ Galutinių diegiamų modulių (binarinių arba ne) rinkinys, kuriuo pagalba vykdomas tolesnis diegimas Arba tiesiog reikalaukite projekto apimtyje diegimo bei testavimo automatizavimo ir tiesiog pasiimkite CICD pipelines
 21. Ko dar reikia techniniam priėmimui? ▪ Programinio kodo saugyklos (angl. source control) ▪ Programinis kodas Perkančiosios organizacijos saugyklose turi būti atnaujinamas po kiekvieno IT sprendimo programinio pakeitimo, kuriant, plečiant arba taisant IT sprendimą, teikiant priežiūros arba pakeitimų prašymų realizacijos paslaugas ▪ Aplinkos, kur galima atlikti surinkimą ir testavimą ▪ nėra būtina po kiekvieno kodo pakeitimo, pakanka 1-2 kartus per metus audito rėmuose ▪ Ypatingos svarbos IT sprendimams rekomenduojama pasitelkti atskirą patikimą trečiąją šalį (angl. escrow agent) ▪ ilgalaikiam Programinio kodo saugojimui be teisės naudoti arba perduoti Programinį kodą, išskyrus kritinės rizikos atvejus (force majeure)
 22. Palaikymas Palaikymas Pakeitimų realizavimas Priežiūra Projekto eigoje Gamybinė eksploatacija Projekto eigoje Gamybinės eksploatacija ir plėtra
 23. Priežiūra ▪ Pirkimo dokumentuose turi būti aprašyti ▪ Reguliarūs aptarnavimo ir administravimo darbai ▪ Kreipinių klasifikacija (gedimai, incidentai, konsultacijos). ▪ Būtini reakcijos ir incidentų sprendimo laikai ▪ Paslaugų teikimo tvarkaraštis, komunikacijos ir prieigos prie aplinkų kanalai ▪ Pakeitimų pateikimas, IT sprendimo ir dokumentacijos atnaujinimo tvarkos ▪ Galimos baudos už incidentų reakcijos ir/arba sprendimo laikų pažeidimus, išskaitomos iš mėnesinio mokesčio. ▪ Reguliarias priežiūros paslaugų teikimo ir paslaugos lygio (angl. Service Level Agreement, SLA) vertinimo ataskaitas. ▪ Kada startuoja ir kiek tęsiasi Priežiūros paslaugų teikimas ▪ Rekomenduojama taikyti fiksuotą mėnesinį mokestį ▪ reguliariems nustatytiems priežiūros darbams ▪ defektų šalinimui, SLA užtikrinimui
 24. Pakeitimų realizavimo paslaugos ▪ Pirkimo dokumentuose turi būti aprašyta “užsakymų vystymui” tvarka ▪ Užsakymų kategorijos, darbų rūšių apimtys ▪ Užsakymo pateikimo formatas/procesas ▪ Užsakymo gyvavimo ciklas ▪ Preliminari analizė - pradinės sąmata - tvirtinimas - realizavimas - diegimas - priėmimas - apmokėjimas ▪ Užsakymo įgyvendinimo tvarka, kontrolės taškai, tarpinių rezultatų pristatymas (pavyzdžiui, Agile!) ▪ Rezultatų diegimas į nurodytas aplinkas (pavyzdžiui, testavimo ir/arba gamybinę aplinką) ▪ Apmokėjimas pagal faktą patvirtintos sąmatos ribose, max +10% ▪ Galimos baudos už vėlavimus bet kokiame iš gyvavimo ciklo etapų ▪ Klaidos, defektai, gedimai šalinami tiekėjo sąskaita arba, pavyzdžiui, priežiūros paslaugų ir fiksuoto mokesčio rėmuose ▪ Turi būti tinkama naudoti tiek kūrimo eigoje, tiek po paleidimo
 25. Saugos testavimo pirkimai ▪ Saugos testavimas negali būti perkamas iš to paties tiekėjo, kuris realizuoja ir/arba palaiko IT sprendimą ▪ Tik atitinkamą sertifikaciją ir/arba objektyviai įrodoma kompetenciją bei priemones turintys tiekėjai/ekspertai ▪ Saugos testavimas turi būti vykdomas ne rečiau nei vieną kartą per metus ▪ arba po kiekvieno esminio IT sprendimo pakeitimo ▪ Galimos saugos testavimo apimtys ▪ Programinio kodo ir 3-ųjų šalių gairių, bibliotekų, komponentų saugos spragų (angl. vulnerabilities) skenavimas standartinių įrankių pagalba ▪ Įsibrovimo į sistemą simuliavimas (ang. penetration testing) ▪ Paskirstyto atsisakymo aptarnauti (angl. Distributed Denial of Service, DDoS) atakų simuliavimas ▪ Architektūros saugos vertinimas ▪ IT sprendimo infrastruktūros saugos auditas; ▪ IT sprendimo saugos administravimo procesų ir tvarkų auditas ▪ IT sprendimo realizacijos / priežiūros tiekėjo, perkančiosios organizacijos ekspertų saugos mokymai ▪ ….
 26. Saugos testavimo pirkimai ▪ Saugos testavimas negali būti perkamas iš to paties tiekėjo, kuris realizuoja ir/arba palaiko IT sprendimą ▪ Tik atitinkamą sertifikaciją ir/arba objektyviai įrodoma kompetenciją bei priemones turintys tiekėjai/ekspertai ▪ Saugos testavimas turi būti vykdomas ne rečiau nei vieną kartą per metus ▪ arba po kiekvieno esminio IT sprendimo pakeitimo ▪ Galimos saugos testavimo apimtys ▪ Programinio kodo ir 3-ųjų šalių gairių, bibliotekų, komponentų saugos spragų (angl. vulnerabilities) skenavimas standartinių įrankių pagalba ▪ Įsibrovimo į sistemą simuliavimas (ang. penetration testing) ▪ Paskirstyto atsisakymo aptarnauti (angl. Distributed Denial of Service, DDoS) atakų simuliavimas ▪ Architektūros saugos vertinimas ▪ IT sprendimo infrastruktūros saugos auditas; ▪ IT sprendimo saugos administravimo procesų ir tvarkų auditas ▪ IT sprendimo realizacijos / priežiūros tiekėjo, perkančiosios organizacijos ekspertų saugos mokymai ▪ …. Pasitarkite su NKSC
 27. IT ekspertų paslaugų pirkimai ▪ Tik ribotos apimties darbams, užtikrinant kompetentingą darbų koordinavimą ir kontrolę iš perkančiosios organizacijos pusės, pvz. ▪ programavimo užsakymai, kuomet yra tiksliai žinomi architektūra ir apimtis ▪ ekspertinės konsultacijos dėl architektūros, realizavimo planų, kito tiekėjo vertinimų ▪ esamų arba vystomų sprendimų optimizavimas ▪ techninių artefaktų testavimas, kito tiekėjo programinio kodo priėmimas ▪ saugos testavimas ▪ Jeigu pirkimo tikslas yra esamos sistemos modernizavimas ir plėtra, turi būti pateikti ▪ subalansuotas Esamos (-ų) sistemos (-ų) aprašymas, ▪ užsakymų vystymui tvarka ▪ Pirkimo objektas - valandos ▪ Pirkimo vertinimas - mažiausios kainos
 28. Tolesni veiksmai ▪ VPT tikisi sulaukti pastabų bei siūlymų ▪ Parengti galutines rekomendacijų formuluotes ir paviešinti, kaip VPT rekomendacijas
 29. Ačiū Klausimai?
Publicité