Щодо рекомендацій Антимонопольного комітету України по ринку надання послуг реалізації арештованого майна

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Кількість вимог – 37.
Загальна кількість сторінок
проведеного дослідження – 2226
сторінок.
Кількість опрацьованих матеріалів
отриманих під час дослідження –
1660 сторінок.
Кількість опрацьованих НПА –
близько 30.
Витрачено більше 500 годин
робочого часу.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Що рекомендували?
Рекомендації Комітету від 20.09.2016 р. № 16-рк про припинення дій, які містять ознаки
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих
порушень і умов, що їм сприяють, а саме:
1) Унести зміни до нормативно-правових актів, якими буде передбачено:
• можливість здійснення діяльності на ринку реалізації арештованого майна шляхом
проведення електронних торгів не тільки ДП «СЕТАМ», а й іншими суб’єктами
господарювання;
• об’єктивні недискримінаційні критерії до суб’єктів господарювання – організаторів
торгів, що можуть бути учасниками ринку реалізації арештованого майна, а також
конкурентну процедуру їх відбору;
• верхню межу розміру винагороди організатору за організацію та проведення
електронних торгів, що забезпечить можливість конкурувати суб’єктам
господарювання – організаторам торгів за ціною.
2) Розмежувати функції суб’єкта господарювання – організатора торгів та суб’єкта, що
забезпечує супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів,
технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться в ній.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Що очікували?
встановлення недискримінаційних
критеріїв та процедури допуску на ринок
заміну монопольного становища на
ринку на конкурентне
розвиток ринку появу у споживача можливості
вибору надавача послуги
формування обґрунтованої вартості послуги
підвищення якості надання послуги
«знищення штучних монопольних утворень, рудиментних бар’єрів та позбавлення ексклюзивних
повноважень — шлях до розвитку конкурентних механізмів, що повинні замінити собою державне
регулювання. Результат — природний розвиток ринку, що стимулюється активною конкуренцією та
боротьбою за споживача»*.
*річний звіт Комітету за 2016 р.
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Рекомендації
Мін’юсту
20.0920
16
29.0920
16
11.1020
16
01.1120
16
22.0220
17
01.0320
17
22.0320
17
10.0420
17
Отримано
Заява МЮУ про
ознайомлення з
матеріалами справи
Лист МЮУ (Наказом від 20.10.2016 утворено
робочу групу з опрацювання рекомендацій
Комітету)
Лист МЮУ від 22.02.2017 (про здійснення робочою групою
аналізу, напрацювання та розробка пропозицій)
Лист МЮУ (про розробку
робочою групою проектів
змін до чинних НПА)
Лист МЮУ (про питання можливості
інтеграції та підключення
«Прозорро.Продажі» до «СЕТАМ»)
Листи МЮУ (щодо розробки Порядку
арештованого майна та Порядку
відбору організаторів)*
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
У статті «Только для своих: как
Минюст организовал схему на
миллиарды» на сайті facenews.ua
опубліковано інформацію щодо
надання рекомендацій АМКУ.
03.1020
16
23.1020
16
22.1120
16
15.1220
16
18.0220
17
04.0420
17
Опубліковано статтю «
СЕТАМ починає продавати заставлене майно боржників Ощадбанку»
.
У статті «Минюст не хочет выпускать на
рынок конкурентов СЕТАМ» на сайті
ubr.ua опубліковано інформацію про
невиконання МЮУ рекомендацій АМКУ і
створення робочої групи».
На сайті censor.net опубліковано
інформацію щодо того, скільки
коштів до бюджету приносить
СЕТАМ.
На сайті business.ua опубліковано
інформацію про подання про
початок розгляду справи*.
На сайті Міністерства юстиції
України опубліковано результати
роботи СЕТАМу.
*активізація діяльності Мін’юсту почалася після появи в публічній площині інформації щодо надання Голові Комітету подання про початок розгляду
справи для визначення Державного уповноваженого.
Висвітлення інформації щодо рекомендацій в ЗМІ (з моменту надання)
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Кількість організаторів торгів (аукціонів) на схожих ринках
Ринок реалізації об’єктів малої приватизації: 16 організаторів**.
Ринок реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків: 28 організаторів*. Доступ до лоту
покупцям здійснюється через будь-якого організатора торгів, підключеного до системи
«Прозорро.Продажі»
* які відібрані ФГВФО
**з якими ФДМУ укладено Меморандум про співпрацю
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
усунено конкуренцію на
ринку
ОЗНАКИ ВЧИНЕННЯ Міністерством юстиції України порушення законодавства про захист економічної
конкуренції, передбаченого ч.1 ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді
антиконкурентних дій:
визначено єдиного
організатора торгів (ДП
«СЕТАМ»)
наділено ДП «СЕТАМ»
ринковою владою
встановлено фіксований розмір
винагороди організатору торгів, не
передбачений Законом
фактично закрито ринок для потенційних конкурентів у
зв’язку із встановленням адміністративних бар’єрів, які
неможливо подолати
прийнято НПА*, яким:
*Наказ МЮУ від 22.12.2015 № 2710/5 втратив чинність, у прийнятому на його заміну Наказі МЮУ від
29.09.2016 № 2831/5 збережено запроваджений порядок реалізації арештованого майна.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ВІДКРИТТЯ СПРАВИ: ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної
конкуренції, в тому числі наслідків такого порушення, органи Комітету
приймають розпорядження про початок розгляду справи*.
*ч. 1 ст. 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
п.14 Розділу IV Розпорядження АМКУ «Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про
порушення антимонопольного законодавства України» N 5 від 19.04.94.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не
розпочинається, а розпочате провадження закривається за умови виконання положень
рекомендацій у разі, якщо:
• порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції;
• не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству ;
• вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення.
ч. 3 ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Початок
дослідження
07.04
2016
20.09
2016
29.09
2016
11.10
2016
20.10
2016
10.02
2017
22.02
2017
01.03
2017
22.03
2017
10.04
2017
Надання
рекомендацій
Отримання
рекомендацій
Заява МЮУ про
ознайомлення з
матеріалами справи
Утворення робочої
групи МЮУ Наказом
Подання про початок розгляду
справи та призначення
Державного уповноваженого
Лист МЮУ про здійснення робочою
групою аналізу, напрацювання та
розробка пропозицій
Лист МЮУпро розробку
робочою групою проектів
змін до чинних НПА
Лист про питання можливості
інтеграції та підключення
«Прозорро.Продажі» до «СЕТАМ»
Листи МЮУ щодо розробки
Порядку арештованого майна та
Порядку відбору організаторів
166 днів
194 дні
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Проектом протокольного рішення пропонується:
«За результатами оцінки стану виконання рекомендацій від 20.09.2016 р. №16-рк, наданих Антимонопольним комітетом України у
порядку статті 46 закону України «Про захист економічної конкуренції»,
Антимонопольний комітет України вирішив:
Взяти до відома стан виконання Міністерством юстиції України рекомендації від 20.09.2016 р. №16-рк стосовно:
1. Внесення змін до нормативно-правових актів, якими буде передбачено:
1.1. Можливість здійснення діяльності на ринку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів не тільки
ДП «СЕТАМ», а й іншими суб’єктами господарювання.
1.2. Об’єктивні недискримінаційні критерії до суб’єктів господарювання – організаторів торгів, що можуть бути учасниками ринку
реалізації арештованого майна, а також конкурентну процедуру їх відбору.
1.3. Верхню межу розміру винагороди організатору за організацію та проведення електронних торгів, що
забезпечить можливість конкурувати суб’єктам господарювання – організаторам торгів за ціною.
2. Розмежування функції суб’єкта господарювання – організатора торгів та суб’єкта, що забезпечує супроводження програмного
забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться в ній».
Який стан виконання рекомендацій від 20.09.2016 р. №16-рк?
Які правові наслідки прийняття протокольного рішення?
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Робочою групою Міністерства юстиції України розроблено проекти НПА, які отримано Комітетом 10.04.2017:
Попередня оцінка:
1. Проект Порядку відбору організаторів електронних торгів арештованим майном за структурою та змістом фактично
тотожний Положенню про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів з визначення спеціалізованих
організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затвердженому Наказом МЮУ від
11.11.2003 № 136/5 (втратив чинність 22.12.2015 р.).
2. Проект Порядку реалізації арештованого майна:
за структурою та змістом фактично тотожний чинному Порядку реалізації арештованого майна
• зміни змісту незначні, характеризуються невизначеністю, основний спосіб їх внесення – видалення пунктів та абзаців;
• текст проекту потребує редагування через суттєві редакційні неточності, зокрема, пропущені розділи (після V розділу слідує
VІІІ).
Попередній висновок:
Проекти Порядків потребують аналізу, підготовки зауважень, пропозицій та ґрунтовного доопрацювання.
1 sur 12

Recommandé

Керівні принципи закупівель, протидія корупції та боротьба з шахрайством par
Керівні принципи закупівель, протидія корупції та боротьба з шахрайствомКерівні принципи закупівель, протидія корупції та боротьба з шахрайством
Керівні принципи закупівель, протидія корупції та боротьба з шахрайствомJulia Stetsenko
98 vues40 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Щодо рекомендацій Антимонопольного комітету України по ринку надання послуг реалізації арештованого майна

Amcu paper cover_pdf_rs par
Amcu paper cover_pdf_rsAmcu paper cover_pdf_rs
Amcu paper cover_pdf_rsUA-Energy.org, DiXi Group
744 vues12 diapositives
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ" par
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ"Iaroslav GREGIRCHAK
159 vues44 diapositives
На_Комітет_ВРУ__v_2.0_-5865.pdf par
На_Комітет_ВРУ__v_2.0_-5865.pdfНа_Комітет_ВРУ__v_2.0_-5865.pdf
На_Комітет_ВРУ__v_2.0_-5865.pdfelizaveta_ell
1K vues6 diapositives

Similaire à Щодо рекомендацій Антимонопольного комітету України по ринку надання послуг реалізації арештованого майна(20)

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ" par Iaroslav GREGIRCHAK
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ"
На_Комітет_ВРУ__v_2.0_-5865.pdf par elizaveta_ell
На_Комітет_ВРУ__v_2.0_-5865.pdfНа_Комітет_ВРУ__v_2.0_-5865.pdf
На_Комітет_ВРУ__v_2.0_-5865.pdf
elizaveta_ell1K vues
Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docx par ssuser7c1be91
Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docxРішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docx
Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docx
ssuser7c1be916.1K vues
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве... par Nata Sokhar
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...
Про розгляд Звіту про результати аналізу стану публічних (державних) закупіве...
Nata Sokhar691 vues
Робоча зустріч з питань майданчиків для паркування та автостоянок par Agiya Zagrebelska
Робоча зустріч з питань майданчиків для паркування та автостоянокРобоча зустріч з питань майданчиків для паркування та автостоянок
Робоча зустріч з питань майданчиків для паркування та автостоянок
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС" par Iaroslav GREGIRCHAK
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання par USAID LEV
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використанняТест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання
Тест малого підприємництва (М-тест). Посібник з використання
USAID LEV3.3K vues
ВРП пропонує істотно доопрацювати законопроєкт щодо забезпечення поетапного в... par Pravotv
ВРП пропонує істотно доопрацювати законопроєкт щодо забезпечення поетапного в...ВРП пропонує істотно доопрацювати законопроєкт щодо забезпечення поетапного в...
ВРП пропонує істотно доопрацювати законопроєкт щодо забезпечення поетапного в...
Pravotv41 vues
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business” par UAReforms
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
UAReforms279 vues
Реформа державних закупівель par Areg Movsesyan
Реформа державних закупівельРеформа державних закупівель
Реформа державних закупівель
Areg Movsesyan308 vues

Plus de Agiya Zagrebelska

Специфічні “умови” замовника par
Специфічні “умови” замовникаСпецифічні “умови” замовника
Специфічні “умови” замовникаAgiya Zagrebelska
295 vues6 diapositives
Оскарження умов тендерної документації par
Оскарження умов тендерної документаціїОскарження умов тендерної документації
Оскарження умов тендерної документаціїAgiya Zagrebelska
930 vues38 diapositives
Робоча зустріч дипломування моряків par
Робоча зустріч дипломування моряківРобоча зустріч дипломування моряків
Робоча зустріч дипломування моряківAgiya Zagrebelska
236 vues9 diapositives
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиків par
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиківОператори авторизованих Фондом електронних майданчиків
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиківAgiya Zagrebelska
495 vues22 diapositives
ЗВІТ за результатами дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами par
ЗВІТ за результатами дослідження ринку розміщення зовнішньої рекламиЗВІТ за результатами дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами
ЗВІТ за результатами дослідження ринку розміщення зовнішньої рекламиAgiya Zagrebelska
1.6K vues30 diapositives
Рішення у справі par
Рішення у справі Рішення у справі
Рішення у справі Agiya Zagrebelska
361 vues17 diapositives

Plus de Agiya Zagrebelska(20)

Специфічні “умови” замовника par Agiya Zagrebelska
Специфічні “умови” замовникаСпецифічні “умови” замовника
Специфічні “умови” замовника
Оскарження умов тендерної документації par Agiya Zagrebelska
Оскарження умов тендерної документаціїОскарження умов тендерної документації
Оскарження умов тендерної документації
Робоча зустріч дипломування моряків par Agiya Zagrebelska
Робоча зустріч дипломування моряківРобоча зустріч дипломування моряків
Робоча зустріч дипломування моряків
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиків par Agiya Zagrebelska
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиківОператори авторизованих Фондом електронних майданчиків
Оператори авторизованих Фондом електронних майданчиків
ЗВІТ за результатами дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами par Agiya Zagrebelska
ЗВІТ за результатами дослідження ринку розміщення зовнішньої рекламиЗВІТ за результатами дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами
ЗВІТ за результатами дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами
Agiya Zagrebelska1.6K vues
Справа про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 24 суб’... par Agiya Zagrebelska
Справа про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 24 суб’...Справа про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 24 суб’...
Справа про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 24 суб’...
Agiya Zagrebelska1.8K vues
Рекомендації МЕРТУ про вжиття заходів, спрямованих на розвиток конкуренції par Agiya Zagrebelska
Рекомендації МЕРТУ про вжиття заходів, спрямованих на розвиток конкуренціїРекомендації МЕРТУ про вжиття заходів, спрямованих на розвиток конкуренції
Рекомендації МЕРТУ про вжиття заходів, спрямованих на розвиток конкуренції
Презентація результатів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами par Agiya Zagrebelska
Презентація результатів дослідження ринку розміщення зовнішньої рекламиПрезентація результатів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами
Презентація результатів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами
Agiya Zagrebelska1.7K vues
Узагальнення практики Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ з розгляд... par Agiya Zagrebelska
Узагальнення практики Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ з розгляд...Узагальнення практики Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ з розгляд...
Узагальнення практики Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ з розгляд...
Agiya Zagrebelska1.1K vues
Рекомендації Фонду державного майна України та Адміністрації державної служби... par Agiya Zagrebelska
Рекомендації Фонду державного майна України та Адміністрації державної служби...Рекомендації Фонду державного майна України та Адміністрації державної служби...
Рекомендації Фонду державного майна України та Адміністрації державної служби...
Про надання рекомендацій ДП «НАІС» par Agiya Zagrebelska
Про надання рекомендацій ДП «НАІС»Про надання рекомендацій ДП «НАІС»
Про надання рекомендацій ДП «НАІС»
Про прийняття рішення у справі par Agiya Zagrebelska
Про прийняття рішення у справі Про прийняття рішення у справі
Про прийняття рішення у справі
Робоча зустріч щодо надання послуг поховання тварин par Agiya Zagrebelska
Робоча зустріч щодо надання послуг поховання тварин Робоча зустріч щодо надання послуг поховання тварин
Робоча зустріч щодо надання послуг поховання тварин
Робоча зустріч щодо використання довідки про єдиного виробника/постачальника ... par Agiya Zagrebelska
Робоча зустріч щодо використання довідки про єдиного виробника/постачальника ...Робоча зустріч щодо використання довідки про єдиного виробника/постачальника ...
Робоча зустріч щодо використання довідки про єдиного виробника/постачальника ...
Про схвалення пропозицій до КМУ щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних ... par Agiya Zagrebelska
Про схвалення пропозицій до КМУ щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних ...Про схвалення пропозицій до КМУ щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних ...
Про схвалення пропозицій до КМУ щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних ...

Щодо рекомендацій Антимонопольного комітету України по ринку надання послуг реалізації арештованого майна

 • 1. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Кількість вимог – 37. Загальна кількість сторінок проведеного дослідження – 2226 сторінок. Кількість опрацьованих матеріалів отриманих під час дослідження – 1660 сторінок. Кількість опрацьованих НПА – близько 30. Витрачено більше 500 годин робочого часу.
 • 2. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Що рекомендували? Рекомендації Комітету від 20.09.2016 р. № 16-рк про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а саме: 1) Унести зміни до нормативно-правових актів, якими буде передбачено: • можливість здійснення діяльності на ринку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів не тільки ДП «СЕТАМ», а й іншими суб’єктами господарювання; • об’єктивні недискримінаційні критерії до суб’єктів господарювання – організаторів торгів, що можуть бути учасниками ринку реалізації арештованого майна, а також конкурентну процедуру їх відбору; • верхню межу розміру винагороди організатору за організацію та проведення електронних торгів, що забезпечить можливість конкурувати суб’єктам господарювання – організаторам торгів за ціною. 2) Розмежувати функції суб’єкта господарювання – організатора торгів та суб’єкта, що забезпечує супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться в ній.
 • 3. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Що очікували? встановлення недискримінаційних критеріїв та процедури допуску на ринок заміну монопольного становища на ринку на конкурентне розвиток ринку появу у споживача можливості вибору надавача послуги формування обґрунтованої вартості послуги підвищення якості надання послуги «знищення штучних монопольних утворень, рудиментних бар’єрів та позбавлення ексклюзивних повноважень — шлях до розвитку конкурентних механізмів, що повинні замінити собою державне регулювання. Результат — природний розвиток ринку, що стимулюється активною конкуренцією та боротьбою за споживача»*. *річний звіт Комітету за 2016 р. http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main
 • 4. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Рекомендації Мін’юсту 20.0920 16 29.0920 16 11.1020 16 01.1120 16 22.0220 17 01.0320 17 22.0320 17 10.0420 17 Отримано Заява МЮУ про ознайомлення з матеріалами справи Лист МЮУ (Наказом від 20.10.2016 утворено робочу групу з опрацювання рекомендацій Комітету) Лист МЮУ від 22.02.2017 (про здійснення робочою групою аналізу, напрацювання та розробка пропозицій) Лист МЮУ (про розробку робочою групою проектів змін до чинних НПА) Лист МЮУ (про питання можливості інтеграції та підключення «Прозорро.Продажі» до «СЕТАМ») Листи МЮУ (щодо розробки Порядку арештованого майна та Порядку відбору організаторів)*
 • 5. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У статті «Только для своих: как Минюст организовал схему на миллиарды» на сайті facenews.ua опубліковано інформацію щодо надання рекомендацій АМКУ. 03.1020 16 23.1020 16 22.1120 16 15.1220 16 18.0220 17 04.0420 17 Опубліковано статтю « СЕТАМ починає продавати заставлене майно боржників Ощадбанку» . У статті «Минюст не хочет выпускать на рынок конкурентов СЕТАМ» на сайті ubr.ua опубліковано інформацію про невиконання МЮУ рекомендацій АМКУ і створення робочої групи». На сайті censor.net опубліковано інформацію щодо того, скільки коштів до бюджету приносить СЕТАМ. На сайті business.ua опубліковано інформацію про подання про початок розгляду справи*. На сайті Міністерства юстиції України опубліковано результати роботи СЕТАМу. *активізація діяльності Мін’юсту почалася після появи в публічній площині інформації щодо надання Голові Комітету подання про початок розгляду справи для визначення Державного уповноваженого. Висвітлення інформації щодо рекомендацій в ЗМІ (з моменту надання)
 • 6. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Кількість організаторів торгів (аукціонів) на схожих ринках Ринок реалізації об’єктів малої приватизації: 16 організаторів**. Ринок реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків: 28 організаторів*. Доступ до лоту покупцям здійснюється через будь-якого організатора торгів, підключеного до системи «Прозорро.Продажі» * які відібрані ФГВФО **з якими ФДМУ укладено Меморандум про співпрацю
 • 7. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ усунено конкуренцію на ринку ОЗНАКИ ВЧИНЕННЯ Міністерством юстиції України порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого ч.1 ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних дій: визначено єдиного організатора торгів (ДП «СЕТАМ») наділено ДП «СЕТАМ» ринковою владою встановлено фіксований розмір винагороди організатору торгів, не передбачений Законом фактично закрито ринок для потенційних конкурентів у зв’язку із встановленням адміністративних бар’єрів, які неможливо подолати прийнято НПА*, яким: *Наказ МЮУ від 22.12.2015 № 2710/5 втратив чинність, у прийнятому на його заміну Наказі МЮУ від 29.09.2016 № 2831/5 збережено запроваджений порядок реалізації арештованого майна.
 • 8. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ВІДКРИТТЯ СПРАВИ: ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі наслідків такого порушення, органи Комітету приймають розпорядження про початок розгляду справи*. *ч. 1 ст. 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції» п.14 Розділу IV Розпорядження АМКУ «Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України» N 5 від 19.04.94.
 • 9. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо: • порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції; • не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству ; • вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення. ч. 3 ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
 • 10. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Початок дослідження 07.04 2016 20.09 2016 29.09 2016 11.10 2016 20.10 2016 10.02 2017 22.02 2017 01.03 2017 22.03 2017 10.04 2017 Надання рекомендацій Отримання рекомендацій Заява МЮУ про ознайомлення з матеріалами справи Утворення робочої групи МЮУ Наказом Подання про початок розгляду справи та призначення Державного уповноваженого Лист МЮУ про здійснення робочою групою аналізу, напрацювання та розробка пропозицій Лист МЮУпро розробку робочою групою проектів змін до чинних НПА Лист про питання можливості інтеграції та підключення «Прозорро.Продажі» до «СЕТАМ» Листи МЮУ щодо розробки Порядку арештованого майна та Порядку відбору організаторів 166 днів 194 дні
 • 11. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Проектом протокольного рішення пропонується: «За результатами оцінки стану виконання рекомендацій від 20.09.2016 р. №16-рк, наданих Антимонопольним комітетом України у порядку статті 46 закону України «Про захист економічної конкуренції», Антимонопольний комітет України вирішив: Взяти до відома стан виконання Міністерством юстиції України рекомендації від 20.09.2016 р. №16-рк стосовно: 1. Внесення змін до нормативно-правових актів, якими буде передбачено: 1.1. Можливість здійснення діяльності на ринку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів не тільки ДП «СЕТАМ», а й іншими суб’єктами господарювання. 1.2. Об’єктивні недискримінаційні критерії до суб’єктів господарювання – організаторів торгів, що можуть бути учасниками ринку реалізації арештованого майна, а також конкурентну процедуру їх відбору. 1.3. Верхню межу розміру винагороди організатору за організацію та проведення електронних торгів, що забезпечить можливість конкурувати суб’єктам господарювання – організаторам торгів за ціною. 2. Розмежування функції суб’єкта господарювання – організатора торгів та суб’єкта, що забезпечує супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться в ній». Який стан виконання рекомендацій від 20.09.2016 р. №16-рк? Які правові наслідки прийняття протокольного рішення?
 • 12. АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Робочою групою Міністерства юстиції України розроблено проекти НПА, які отримано Комітетом 10.04.2017: Попередня оцінка: 1. Проект Порядку відбору організаторів електронних торгів арештованим майном за структурою та змістом фактично тотожний Положенню про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затвердженому Наказом МЮУ від 11.11.2003 № 136/5 (втратив чинність 22.12.2015 р.). 2. Проект Порядку реалізації арештованого майна: за структурою та змістом фактично тотожний чинному Порядку реалізації арештованого майна • зміни змісту незначні, характеризуються невизначеністю, основний спосіб їх внесення – видалення пунктів та абзаців; • текст проекту потребує редагування через суттєві редакційні неточності, зокрема, пропущені розділи (після V розділу слідує VІІІ). Попередній висновок: Проекти Порядків потребують аналізу, підготовки зауважень, пропозицій та ґрунтовного доопрацювання.