SARE_3Q2016_prezentacja_wyników

GRUPA
KAPITAŁOWA
SARE S.A.
Wyniki finansowe
za okres 3 kwartałów 2016 roku
„SARE S.A. is a leading independent Polish technology
company, which offers proprietary software solutions that
increase the effectiveness of email and performance
marketing campaigns.”
www.saresa.pl1
Kluczowe fakty
www.saresa.pl
/////
Branża:
e-mail marketing
Rynek notowań:
rynek równoległy
Kapitalizacja*:
40 377 129 zł
Zatrudnienie*:
116 osób
EBITDA w I-III kw.:
4 565 564 zł
Przychody I-III kw.:
28 733 643 zł
Zysk netto w I-III kw.:
2 890 012
Zarząd:
Dariusz Piekarski –
Prezes Zarządu;
Przemysław Marcol –
Członek Zarządu
* na dzień 30.09.2016 r.
2
Ważne wydarzenia
www.saresa.pl
3.10.2016 r. – zmiana
systemu notowań spółki
z jednolitych na ciągłe
10.10.2016 r. –
publikacja raportu
analitycznego East Value
Research
21.10.2016 r.
– INIS sp. z o.o.
z Grupy SARE wśród
najszybciej rozwijających
się spółek w Europie
(wyróżnienie Deloitte
Technology Fast50)
27.10.2016 r. – SARE S.A.
otrzymuje nagrodę „Orzeł
Innowacji”
3
Otoczenie rynkowe 2016 r.
www.saresa.pl
W pierwszej połowie br.
wydatki na reklamy
internetowe w Polsce
wyniosły 1,71 mld zł!
To o 19,9 proc. więcej
niż rok wcześniej*
Dominującym
segmentem
polskiego rynku
reklamy internetowej
pozostaje display,
którego udział wraz z
wideo wynosi 50,2
proc.*
Nakłady na mobile
marketing wzrosły
o 70 proc.
w porównaniu
do roku poprzedniego*
2,6 miliarda
użytkowników
poczty w 2015 roku;
205 miliardów
wysyłanych e-maili
dziennie! Liczba ta
ma wkrótce
wzrosnąć do 246
miliardów**
*IAB AdEx 1H2016
**http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf
4
Projekty rozwojowe Grupy
Serwis Zrabatowani.pl powstał z myślą
o osobach szukających atrakcyjnych kodów
rabatowych, otrzymywanych za pomocą aplikacji
mobile. Aplikacja ta jest motorem budowania
lojalności między marką a klientem ostatecznym,
nie tylko dzięki stałemu dostępowi do rabatów i
promocji ale również dzięki modelowi cashback,
co dodatkowo wspiera przywiązanie klientów.
Nowoczesna platforma, która zbiera i analizuje dane o użytkownikach
serwisów internetowych oraz w sposób zaawansowany bada ich
zachowania na stronach www od momentu wpięcia specjalistycznych
kodów. Dzięki niej możliwe jest wyzwalanie działań, na podstawie
zebranych, sklasyfikowanych danych. System umożliwia segmentację
bazy, uwzględniającą zachowania użytkowników na stronie, dzięki czemu
możliwe jest m.in. dostarczanie rekomendacji produktów oraz
odzyskiwanie porzuconych koszyków. Narzędzie służy więc do integracji
komunikacji i danych z zakresu Big Data.
Zaawansowanie 95%
Planowana data zakończenia projektu:
Koniec 2017 r.
Zaawansowanie 90%
Planowana data zakończenia projektu:
2016/2017
5
Projekty rozwojowe Grupy
Pierwsza afiliacyjna platforma wideo w Polsce. Dzięki niej
tworzymy synergię wideo w sieci. Dostarczamy
kompleksową obsługę zarówno na platformie YouTube jak
i w social media: Facebook, Instagram, Snapchat oraz
Twitter. Współpracujemy z vlogerami, blogerami,
gwiazdami, celebrytami, twórcami muzyki, filmów,
teledysków, ekspertami ze wszystkich dziedzin.
Dzięki komplementarnemu podejściu do wszystkich
kanałów zapewniamy spójny przekaz, co pozwala
efektywniej budować obraz marki w Internecie.
Zaawansowanie 60%
Planowana data zakończenia projektu
Czerwiec 2017
To porównywarka finansowa produktów.
Przedsięwzięcie, którego głównym celem jest
generowanie potencjalnych klientów pod: kredyt
gotówkowy, kartę danego banku, ubezpieczenie itp.
Rynek finansowy tworzy różnego rodzaju akcje i
przeprowadza działania, dzięki którym dostarcza
klientom wnioski kredytowe, zapisy na jazdy próbne
bądź inne produkty, które wiążą się z taką formą
działalności.
Zaawansowanie 95%
Planowana data zakończenia projektu
2016/2017
6
Projekty rozwojowe Grupy
Projekt związany z działalnością call center
(Teletarget sp. z o.o.). Generowanie rozmów
telefonicznych jest kluczowe dla efektywności
marketingu i sprzedaży, dlatego też celem
Call2Target jest wspieranie przedsiębiorców,
pomagając im w oszczędny sposób kontrolować
ilość połączeń telefonicznych od potencjalnych
klientów, zapewniając większy zwrot z inwestycji w
daną kampanię.
Zaawansowanie 40%
Planowana data zakończenia projektu
Czerwiec 2017
Aplikacja stworzona z myślą o poprawieniu jakości
kampanii, realizowanych przy użyciu e-mailingu. Pozwala
zoptymalizować kampanie, dzięki precyzyjnemu
targetowaniu odbiorców, monitorując, np. liczbę kliknięć w
reklamy e-mail oraz przejść na stronę docelową klienta.
Aplikacja, dzięki specjalnym kodom, tworzy katalogi
zebranych ID. Dzięki tym danym i odpowiedniej ich
segregacji, klient może więc zrealizować wysyłkę mailingu
do małej liczby kont, ale zarazem osiągnąć wysoki poziom
otwarć i kliknięć w linki.
Zaawansowanie 40%
Planowana data zakończenia projektu
Koniec roku 2017
7
Projekty rozwojowe Grupy
Projekt pozwalający na precyzyjne śledzenie
działań użytkowników danego serwisu www.
Dzięki niemu możliwa jest obserwacja w czasie
rzeczywistym oraz analiza poczynań osób
korzystających ze strony internetowej, do której
zostały wpięte specjalistyczne kody. Pozwala to
na ewentualny kontakt z osobami, które np. nie
dokończyły procesu wypełniania formularzy na
danej stronie www.
Zaawansowanie 30%
Planowana data zakończenia projektu
Koniec roku 2017
Umożliwia przedsiębiorcom udostępnianie klientom
darmowego dostępu do internetu. Panel administracyjny Power
WiFi pozwala na integrację z social media, reklamę marki,
wysyłkę newsletterów i ankiet do zebranej automatycznie bazy
klientów oraz raportowanie i analizę uzyskanych danych.
Klienci poza szybkim i bezpłatnym łączem mogą otrzymywać
kupony rabatowe, zniżki a także brać udział w badaniach
satysfakcji.
Zaawansowanie 85%
Planowana data zakończenia projektu
I kwartał 2017
8
Dane finansowe
Przychody
ze sprzedaży
EBIT
Zysk netto
EBITDA
9Wszystkie dane podane są w tys. zł
Wyniki segmentów
III kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET
PRZYCHODY 1 918 277 7 739 933 566 818 5 896
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -307 915 2 004 736 -674 194 -119 361
EBIT -322 992 2 005 676 -684 006 -119 360
EBITDA -226 348 2 044 894 -613 811 -117 710
I-III kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET
PRZYCHODY 6 055 946 21 355 982 1 309 511 12 204
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -388 337 6 274 404 -1 725 864 -405 775
EBIT -170 680 6 300 757 -1 743 565 -409 148
EBITDA 116 117 6 414 351 -1 579 575 -385 329
10
Dane podane w zł.
Przychody
Kampanie mailingowe 49%
Kampanie display 23%
Sprzedaż e-mail 19%
Pozostałe 8%
3Q2015
Kampanie mailingowe 56%
Kampanie display 21%
Sprzedaż e-mail 14%
Pozostałe 9%
3Q2016
Kampanie mailingowe 47%
Kampanie display 28%
Sprzedaż e-mail 17%
Pozostałe 7%
Kampanie mailingowe 54%
Kampanie display 21%
Sprzedaż e-mail 17%
Pozostałe 8%
1-3Q20161-3Q2015
11Wszystkie dane podane są w tys. zł
EBITDA
12Wszystkie dane podane są w tys. zł
Zadłużenie i poziom gotówki
EDITDA*
Dług netto*
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Środki pieniężne na koniec okresu*
13Dane podane są w tys. zł
Dług netto/EBITDA
-4,8
-0,98 -3,09
www.saresa.pl
Kierunki rozwoju
Grupa Kapitałowa SARE
pracuje nad aktualną strategią
rozwoju
Zarząd podtrzymuje cele
emisyjne zawarte w prospekcie
emisyjnym, mające na celu rozwój
w obszarze Big Data i mobile, nie
wykluczając przy tym akwizycji
14
SARE S.A
Relacje inwestorskie:
Agnieszka Grodoń
IR Specialist
+48 519 190 216
Agencja IR
Martis Consulting Sp. z o.o.
Mariusz Babula
+48 691 809 225
relacjeinwestorskie@sare.pl
Siedziba w Rybniku
ul. Raciborska 35a
44-200 Rybnik
+ 48 32 42 10 180
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 2 lok. 34
00-131 Warszawa
+ 48 22 121 00 60
Zapraszamy do kontaktu
www.saresa.pl15
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Prezentacja została sporządzona przez SARE S.A. („Spółka”, a
wraz z jej spółkami zależnymi podlegającymi konsolidacji w niniejszej Prezentacji „Grupa SARE”). Odbiorcy Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku
oraz sytuacji rynkowej Spółki lub Grupy SARE i potencjalnych wyników Spółki lub Grupy SARE w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji. Prezentacja w żadnym
przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania zapisów ani zachęty do oferowania kupna lub zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, jak również nie powinna być
interpretowana jako taka. Prezentacja nie stanowi też, w całości ani w części, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania i nie należy na niej polegać w
związku z taką umową lub zobowiązaniem. Ponadto Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Spółka sporządza roczne sprawozdania
finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Informacje finansowe zawarte w niniejszej prezentacji są przygotowane w
oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie dane przedstawione w niniejszej prezentacji są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu
finansowym za III kwartał 2016 roku, przy czym ewentualne różnice mogą wynikać z dokonania zaokrągleń niektórych liczb. Wielkości przedstawione w niniejszym dokumencie są
niezaudytowane. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i, w opinii Spółki, wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani
zupełności. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje
rynkowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, wskazanych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, niektóre oświadczenia
zawarte w niniejszej prezentacji mogą nie stanowić danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mogą mieć charakter przewidywań lub prognoz na przyszłość opracowanych w
oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Spółki i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się
istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach w związku ze zmianami warunków panujących na globalnych rynkach kapitałowych i
kredytowych lub warunków gospodarczych, szczególnie na tych terytoriach, gdzie Spółka prowadzi działalność. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji
za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani żaden jej podmiot
zależny lub osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny w
związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część
Prezentacji. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w
Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub innych okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki,
chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych
Spółki, a także prognoz, zdarzeń oraz wskaźników jej dotyczących są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z
prawa polskiego.
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
16
1 sur 16

Recommandé

Raport analityczny SARE S.A., maj 2016 r. - Stockwatch par
Raport analityczny SARE S.A., maj 2016 r. - StockwatchRaport analityczny SARE S.A., maj 2016 r. - Stockwatch
Raport analityczny SARE S.A., maj 2016 r. - StockwatchAgnieszka Grodoń
996 vues18 diapositives
SARE prezentacja wyników I półrocze 2016 par
SARE prezentacja wyników I półrocze 2016SARE prezentacja wyników I półrocze 2016
SARE prezentacja wyników I półrocze 2016Agnieszka Grodoń
2K vues16 diapositives
SARE_prezentacja_wynikow_2016_ par
SARE_prezentacja_wynikow_2016_SARE_prezentacja_wynikow_2016_
SARE_prezentacja_wynikow_2016_Agnieszka Grodoń
1.1K vues17 diapositives
SARE raport analityczny (update), czerwiec 2017 r. - East Value Research par
SARE raport analityczny (update), czerwiec 2017 r. - East Value ResearchSARE raport analityczny (update), czerwiec 2017 r. - East Value Research
SARE raport analityczny (update), czerwiec 2017 r. - East Value ResearchAgnieszka Grodoń
738 vues16 diapositives
Raport analityczny SARE S.A., marzec 2016 r. - Stockwatch par
Raport analityczny SARE S.A., marzec 2016 r. - StockwatchRaport analityczny SARE S.A., marzec 2016 r. - Stockwatch
Raport analityczny SARE S.A., marzec 2016 r. - StockwatchAgnieszka Grodoń
874 vues18 diapositives
Raport analityczny SARE S.A., sierpień 2015 r. - Stockwatch par
Raport analityczny SARE S.A., sierpień 2015 r. - StockwatchRaport analityczny SARE S.A., sierpień 2015 r. - Stockwatch
Raport analityczny SARE S.A., sierpień 2015 r. - StockwatchAgnieszka Grodoń
840 vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - Stockwatch par
Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - StockwatchRaport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - Stockwatch
Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - StockwatchAgnieszka Grodoń
883 vues18 diapositives
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r. par
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.Agnieszka Grodoń
367 vues21 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016LUG S.A.
1.3K vues26 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015LUG S.A.
858 vues26 diapositives
Lug wyniki za 3 q2014 par
Lug wyniki za 3 q2014Lug wyniki za 3 q2014
Lug wyniki za 3 q2014LUG S.A.
1.4K vues23 diapositives
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017 par
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017LUG S.A.
1.2K vues38 diapositives

Tendances(20)

Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - Stockwatch par Agnieszka Grodoń
Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - StockwatchRaport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - Stockwatch
Raport analityczny SARE S.A., listopad 2015 - Stockwatch
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r. par Agnieszka Grodoń
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.
SARE prezentacja wynikowa I półrocze 2018 r.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za1Q'2016
LUG S.A.1.3K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2015
LUG S.A.858 vues
Lug wyniki za 3 q2014 par LUG S.A.
Lug wyniki za 3 q2014Lug wyniki za 3 q2014
Lug wyniki za 3 q2014
LUG S.A.1.4K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2017
LUG S.A.1.2K vues
Regiony zbyt wolno uruchamiają unijne dotacje par Grant Thornton
Regiony zbyt wolno uruchamiają unijne dotacjeRegiony zbyt wolno uruchamiają unijne dotacje
Regiony zbyt wolno uruchamiają unijne dotacje
Grant Thornton2K vues
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2015 par LUG S.A.
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2015Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2015
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 1Q'2015
LUG S.A.2.3K vues
LUG S.A. - wyniki za 2Q'2014 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 2Q'2014LUG S.A. - wyniki za 2Q'2014
LUG S.A. - wyniki za 2Q'2014
LUG S.A.1.8K vues
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2015 par LUG S.A.
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2015Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2015
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2Q'2015
LUG S.A.1.6K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 4Q'2016
LUG S.A.364 vues
Lug wyniki za 4Q2014 par LUG S.A.
Lug wyniki za 4Q2014Lug wyniki za 4Q2014
Lug wyniki za 4Q2014
LUG S.A.1.3K vues
LUG S.A. - wyniki za 1Q'2014 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 1Q'2014LUG S.A. - wyniki za 1Q'2014
LUG S.A. - wyniki za 1Q'2014
LUG S.A.1.5K vues
LUG S.A. - wyniki za 4Q'2013 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 4Q'2013LUG S.A. - wyniki za 4Q'2013
LUG S.A. - wyniki za 4Q'2013
LUG S.A.1.2K vues
LUG S.A. - wyniki za 2Q'2013 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 2Q'2013LUG S.A. - wyniki za 2Q'2013
LUG S.A. - wyniki za 2Q'2013
LUG S.A.1.7K vues
LUG S.A. - wyniki za 1Q'2013 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 1Q'2013LUG S.A. - wyniki za 1Q'2013
LUG S.A. - wyniki za 1Q'2013
LUG S.A.1.5K vues
LUG S.A. - wyniki za 3Q'2013 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 3Q'2013LUG S.A. - wyniki za 3Q'2013
LUG S.A. - wyniki za 3Q'2013
LUG S.A.1.7K vues
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016 par LUG S.A.
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 3Q'2016
LUG S.A.363 vues
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ par KBJ_IR
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
2017 Q4 Prezentacja wynikow KBJ
KBJ_IR26 vues
LUG S.A. - wyniki za 1Q2012 par LUG S.A.
LUG S.A. - wyniki za 1Q2012LUG S.A. - wyniki za 1Q2012
LUG S.A. - wyniki za 1Q2012
LUG S.A.1.1K vues

En vedette

SARE S.A. raport analityczny (initiating coverage), październik 2016 r. - Eas... par
SARE S.A. raport analityczny (initiating coverage), październik 2016 r. - Eas...SARE S.A. raport analityczny (initiating coverage), październik 2016 r. - Eas...
SARE S.A. raport analityczny (initiating coverage), październik 2016 r. - Eas...Agnieszka Grodoń
934 vues30 diapositives
SARE raport analityczny (update), grudzień 2016 r. - East Value Research par
SARE raport analityczny (update), grudzień 2016 r. - East Value ResearchSARE raport analityczny (update), grudzień 2016 r. - East Value Research
SARE raport analityczny (update), grudzień 2016 r. - East Value ResearchAgnieszka Grodoń
915 vues17 diapositives
9 11 2016r wyniki lokum deweloper iii kw 2016 r par
9 11 2016r wyniki lokum deweloper iii kw 2016 r9 11 2016r wyniki lokum deweloper iii kw 2016 r
9 11 2016r wyniki lokum deweloper iii kw 2016 rLokumDeweloper
15.8K vues23 diapositives
Ort agm presentation_2016_web par
Ort agm presentation_2016_webOrt agm presentation_2016_web
Ort agm presentation_2016_weborbitealuminae
4.4K vues27 diapositives
Deutsche EuroShop | Company Presentation | 02/17 par
Deutsche EuroShop | Company Presentation | 02/17 Deutsche EuroShop | Company Presentation | 02/17
Deutsche EuroShop | Company Presentation | 02/17 Deutsche EuroShop AG
1.1K vues43 diapositives
Introduction to Zabbix - Company, Product, Services and Use Cases par
Introduction to Zabbix - Company, Product, Services and Use CasesIntroduction to Zabbix - Company, Product, Services and Use Cases
Introduction to Zabbix - Company, Product, Services and Use CasesZabbix
518.8K vues19 diapositives

En vedette(6)

SARE S.A. raport analityczny (initiating coverage), październik 2016 r. - Eas... par Agnieszka Grodoń
SARE S.A. raport analityczny (initiating coverage), październik 2016 r. - Eas...SARE S.A. raport analityczny (initiating coverage), październik 2016 r. - Eas...
SARE S.A. raport analityczny (initiating coverage), październik 2016 r. - Eas...
SARE raport analityczny (update), grudzień 2016 r. - East Value Research par Agnieszka Grodoń
SARE raport analityczny (update), grudzień 2016 r. - East Value ResearchSARE raport analityczny (update), grudzień 2016 r. - East Value Research
SARE raport analityczny (update), grudzień 2016 r. - East Value Research
9 11 2016r wyniki lokum deweloper iii kw 2016 r par LokumDeweloper
9 11 2016r wyniki lokum deweloper iii kw 2016 r9 11 2016r wyniki lokum deweloper iii kw 2016 r
9 11 2016r wyniki lokum deweloper iii kw 2016 r
LokumDeweloper15.8K vues
Introduction to Zabbix - Company, Product, Services and Use Cases par Zabbix
Introduction to Zabbix - Company, Product, Services and Use CasesIntroduction to Zabbix - Company, Product, Services and Use Cases
Introduction to Zabbix - Company, Product, Services and Use Cases
Zabbix518.8K vues

Similaire à SARE_3Q2016_prezentacja_wyników

IQ Partners - prezentacja spółki - październik 2011 par
IQ Partners - prezentacja spółki - październik 2011IQ Partners - prezentacja spółki - październik 2011
IQ Partners - prezentacja spółki - październik 2011IQ Partners
507 vues40 diapositives
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011 par
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011IQ Partners
1.2K vues26 diapositives
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r. par
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.IQ Partners
465 vues26 diapositives
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat par
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematTrendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematConversion
505 vues21 diapositives
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A. par
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.KBJ_IR
475 vues17 diapositives
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP par
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP Agnieszka Grodoń
2.1K vues29 diapositives

Similaire à SARE_3Q2016_prezentacja_wyników(20)

IQ Partners - prezentacja spółki - październik 2011 par IQ Partners
IQ Partners - prezentacja spółki - październik 2011IQ Partners - prezentacja spółki - październik 2011
IQ Partners - prezentacja spółki - październik 2011
IQ Partners507 vues
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011 par IQ Partners
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners1.2K vues
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r. par IQ Partners
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners465 vues
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat par Conversion
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematTrendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Conversion505 vues
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A. par KBJ_IR
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 3Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
KBJ_IR475 vues
Nowa Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019 par SARE S.A.
Nowa Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019Nowa Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019
Nowa Strategia Korporacyjna Grupy SARE na lata 2017-2019
SARE S.A.164 vues
2014 1Q Prezentacja wyników KBJ S.A. par KBJ_SA
2014 1Q Prezentacja wyników KBJ S.A.2014 1Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
2014 1Q Prezentacja wyników KBJ S.A.
KBJ_SA252 vues
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020 par Agnieszka Grodoń
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2016 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2016 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2016 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2016 r.
TIM SA282 vues
Perspektywy rozwoju rynku mediow rozrywki 2016 par PwC Polska
Perspektywy rozwoju rynku mediow rozrywki 2016Perspektywy rozwoju rynku mediow rozrywki 2016
Perspektywy rozwoju rynku mediow rozrywki 2016
PwC Polska830 vues
ASM rynek budowlany w Polsce w kontekście gospodarki i obywateli par SPIUG
ASM rynek budowlany w Polsce w kontekście gospodarki i obywateliASM rynek budowlany w Polsce w kontekście gospodarki i obywateli
ASM rynek budowlany w Polsce w kontekście gospodarki i obywateli
SPIUG2.4K vues
Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021 par PwC Polska
Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021
Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021
PwC Polska2.1K vues
Jak usprawnić SaaS marketing. 9 porad na podstawie doświadczeń CallPage par Sergey Butko
Jak usprawnić SaaS marketing. 9 porad na podstawie doświadczeń CallPageJak usprawnić SaaS marketing. 9 porad na podstawie doświadczeń CallPage
Jak usprawnić SaaS marketing. 9 porad na podstawie doświadczeń CallPage
Sergey Butko1.2K vues
Analityka internetowa 5 kroków jak ją wdrożyć w firmie par EACTIVE wiemy jak
Analityka internetowa  5 kroków jak ją wdrożyć w firmieAnalityka internetowa  5 kroków jak ją wdrożyć w firmie
Analityka internetowa 5 kroków jak ją wdrożyć w firmie
Manager Point par pruzik
Manager PointManager Point
Manager Point
pruzik244 vues

SARE_3Q2016_prezentacja_wyników

 • 1. GRUPA KAPITAŁOWA SARE S.A. Wyniki finansowe za okres 3 kwartałów 2016 roku „SARE S.A. is a leading independent Polish technology company, which offers proprietary software solutions that increase the effectiveness of email and performance marketing campaigns.” www.saresa.pl1
 • 2. Kluczowe fakty www.saresa.pl ///// Branża: e-mail marketing Rynek notowań: rynek równoległy Kapitalizacja*: 40 377 129 zł Zatrudnienie*: 116 osób EBITDA w I-III kw.: 4 565 564 zł Przychody I-III kw.: 28 733 643 zł Zysk netto w I-III kw.: 2 890 012 Zarząd: Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu; Przemysław Marcol – Członek Zarządu * na dzień 30.09.2016 r. 2
 • 3. Ważne wydarzenia www.saresa.pl 3.10.2016 r. – zmiana systemu notowań spółki z jednolitych na ciągłe 10.10.2016 r. – publikacja raportu analitycznego East Value Research 21.10.2016 r. – INIS sp. z o.o. z Grupy SARE wśród najszybciej rozwijających się spółek w Europie (wyróżnienie Deloitte Technology Fast50) 27.10.2016 r. – SARE S.A. otrzymuje nagrodę „Orzeł Innowacji” 3
 • 4. Otoczenie rynkowe 2016 r. www.saresa.pl W pierwszej połowie br. wydatki na reklamy internetowe w Polsce wyniosły 1,71 mld zł! To o 19,9 proc. więcej niż rok wcześniej* Dominującym segmentem polskiego rynku reklamy internetowej pozostaje display, którego udział wraz z wideo wynosi 50,2 proc.* Nakłady na mobile marketing wzrosły o 70 proc. w porównaniu do roku poprzedniego* 2,6 miliarda użytkowników poczty w 2015 roku; 205 miliardów wysyłanych e-maili dziennie! Liczba ta ma wkrótce wzrosnąć do 246 miliardów** *IAB AdEx 1H2016 **http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf 4
 • 5. Projekty rozwojowe Grupy Serwis Zrabatowani.pl powstał z myślą o osobach szukających atrakcyjnych kodów rabatowych, otrzymywanych za pomocą aplikacji mobile. Aplikacja ta jest motorem budowania lojalności między marką a klientem ostatecznym, nie tylko dzięki stałemu dostępowi do rabatów i promocji ale również dzięki modelowi cashback, co dodatkowo wspiera przywiązanie klientów. Nowoczesna platforma, która zbiera i analizuje dane o użytkownikach serwisów internetowych oraz w sposób zaawansowany bada ich zachowania na stronach www od momentu wpięcia specjalistycznych kodów. Dzięki niej możliwe jest wyzwalanie działań, na podstawie zebranych, sklasyfikowanych danych. System umożliwia segmentację bazy, uwzględniającą zachowania użytkowników na stronie, dzięki czemu możliwe jest m.in. dostarczanie rekomendacji produktów oraz odzyskiwanie porzuconych koszyków. Narzędzie służy więc do integracji komunikacji i danych z zakresu Big Data. Zaawansowanie 95% Planowana data zakończenia projektu: Koniec 2017 r. Zaawansowanie 90% Planowana data zakończenia projektu: 2016/2017 5
 • 6. Projekty rozwojowe Grupy Pierwsza afiliacyjna platforma wideo w Polsce. Dzięki niej tworzymy synergię wideo w sieci. Dostarczamy kompleksową obsługę zarówno na platformie YouTube jak i w social media: Facebook, Instagram, Snapchat oraz Twitter. Współpracujemy z vlogerami, blogerami, gwiazdami, celebrytami, twórcami muzyki, filmów, teledysków, ekspertami ze wszystkich dziedzin. Dzięki komplementarnemu podejściu do wszystkich kanałów zapewniamy spójny przekaz, co pozwala efektywniej budować obraz marki w Internecie. Zaawansowanie 60% Planowana data zakończenia projektu Czerwiec 2017 To porównywarka finansowa produktów. Przedsięwzięcie, którego głównym celem jest generowanie potencjalnych klientów pod: kredyt gotówkowy, kartę danego banku, ubezpieczenie itp. Rynek finansowy tworzy różnego rodzaju akcje i przeprowadza działania, dzięki którym dostarcza klientom wnioski kredytowe, zapisy na jazdy próbne bądź inne produkty, które wiążą się z taką formą działalności. Zaawansowanie 95% Planowana data zakończenia projektu 2016/2017 6
 • 7. Projekty rozwojowe Grupy Projekt związany z działalnością call center (Teletarget sp. z o.o.). Generowanie rozmów telefonicznych jest kluczowe dla efektywności marketingu i sprzedaży, dlatego też celem Call2Target jest wspieranie przedsiębiorców, pomagając im w oszczędny sposób kontrolować ilość połączeń telefonicznych od potencjalnych klientów, zapewniając większy zwrot z inwestycji w daną kampanię. Zaawansowanie 40% Planowana data zakończenia projektu Czerwiec 2017 Aplikacja stworzona z myślą o poprawieniu jakości kampanii, realizowanych przy użyciu e-mailingu. Pozwala zoptymalizować kampanie, dzięki precyzyjnemu targetowaniu odbiorców, monitorując, np. liczbę kliknięć w reklamy e-mail oraz przejść na stronę docelową klienta. Aplikacja, dzięki specjalnym kodom, tworzy katalogi zebranych ID. Dzięki tym danym i odpowiedniej ich segregacji, klient może więc zrealizować wysyłkę mailingu do małej liczby kont, ale zarazem osiągnąć wysoki poziom otwarć i kliknięć w linki. Zaawansowanie 40% Planowana data zakończenia projektu Koniec roku 2017 7
 • 8. Projekty rozwojowe Grupy Projekt pozwalający na precyzyjne śledzenie działań użytkowników danego serwisu www. Dzięki niemu możliwa jest obserwacja w czasie rzeczywistym oraz analiza poczynań osób korzystających ze strony internetowej, do której zostały wpięte specjalistyczne kody. Pozwala to na ewentualny kontakt z osobami, które np. nie dokończyły procesu wypełniania formularzy na danej stronie www. Zaawansowanie 30% Planowana data zakończenia projektu Koniec roku 2017 Umożliwia przedsiębiorcom udostępnianie klientom darmowego dostępu do internetu. Panel administracyjny Power WiFi pozwala na integrację z social media, reklamę marki, wysyłkę newsletterów i ankiet do zebranej automatycznie bazy klientów oraz raportowanie i analizę uzyskanych danych. Klienci poza szybkim i bezpłatnym łączem mogą otrzymywać kupony rabatowe, zniżki a także brać udział w badaniach satysfakcji. Zaawansowanie 85% Planowana data zakończenia projektu I kwartał 2017 8
 • 9. Dane finansowe Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk netto EBITDA 9Wszystkie dane podane są w tys. zł
 • 10. Wyniki segmentów III kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET PRZYCHODY 1 918 277 7 739 933 566 818 5 896 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -307 915 2 004 736 -674 194 -119 361 EBIT -322 992 2 005 676 -684 006 -119 360 EBITDA -226 348 2 044 894 -613 811 -117 710 I-III kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET PRZYCHODY 6 055 946 21 355 982 1 309 511 12 204 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -388 337 6 274 404 -1 725 864 -405 775 EBIT -170 680 6 300 757 -1 743 565 -409 148 EBITDA 116 117 6 414 351 -1 579 575 -385 329 10 Dane podane w zł.
 • 11. Przychody Kampanie mailingowe 49% Kampanie display 23% Sprzedaż e-mail 19% Pozostałe 8% 3Q2015 Kampanie mailingowe 56% Kampanie display 21% Sprzedaż e-mail 14% Pozostałe 9% 3Q2016 Kampanie mailingowe 47% Kampanie display 28% Sprzedaż e-mail 17% Pozostałe 7% Kampanie mailingowe 54% Kampanie display 21% Sprzedaż e-mail 17% Pozostałe 8% 1-3Q20161-3Q2015 11Wszystkie dane podane są w tys. zł
 • 13. Zadłużenie i poziom gotówki EDITDA* Dług netto* Wskaźnik ogólnego zadłużenia Środki pieniężne na koniec okresu* 13Dane podane są w tys. zł Dług netto/EBITDA -4,8 -0,98 -3,09
 • 14. www.saresa.pl Kierunki rozwoju Grupa Kapitałowa SARE pracuje nad aktualną strategią rozwoju Zarząd podtrzymuje cele emisyjne zawarte w prospekcie emisyjnym, mające na celu rozwój w obszarze Big Data i mobile, nie wykluczając przy tym akwizycji 14
 • 15. SARE S.A Relacje inwestorskie: Agnieszka Grodoń IR Specialist +48 519 190 216 Agencja IR Martis Consulting Sp. z o.o. Mariusz Babula +48 691 809 225 relacjeinwestorskie@sare.pl Siedziba w Rybniku ul. Raciborska 35a 44-200 Rybnik + 48 32 42 10 180 Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 2 lok. 34 00-131 Warszawa + 48 22 121 00 60 Zapraszamy do kontaktu www.saresa.pl15
 • 16. Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Prezentacja została sporządzona przez SARE S.A. („Spółka”, a wraz z jej spółkami zależnymi podlegającymi konsolidacji w niniejszej Prezentacji „Grupa SARE”). Odbiorcy Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki lub Grupy SARE i potencjalnych wyników Spółki lub Grupy SARE w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji. Prezentacja w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania zapisów ani zachęty do oferowania kupna lub zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, jak również nie powinna być interpretowana jako taka. Prezentacja nie stanowi też, w całości ani w części, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania i nie należy na niej polegać w związku z taką umową lub zobowiązaniem. Ponadto Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Spółka sporządza roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Informacje finansowe zawarte w niniejszej prezentacji są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie dane przedstawione w niniejszej prezentacji są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 roku, przy czym ewentualne różnice mogą wynikać z dokonania zaokrągleń niektórych liczb. Wielkości przedstawione w niniejszym dokumencie są niezaudytowane. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i, w opinii Spółki, wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje rynkowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, wskazanych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mogą nie stanowić danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mogą mieć charakter przewidywań lub prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Spółki i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach w związku ze zmianami warunków panujących na globalnych rynkach kapitałowych i kredytowych lub warunków gospodarczych, szczególnie na tych terytoriach, gdzie Spółka prowadzi działalność. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani żaden jej podmiot zależny lub osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część Prezentacji. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub innych okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Spółki, a także prognoz, zdarzeń oraz wskaźników jej dotyczących są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 16