Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Knovel Academic Challenge 2015 - plagát v slovenčine

231 vues

Publié le

Súťaž Knovel Academic Challenge je určená študentom vysokých škol z celého sveta, ktoré majú prístup ku službe Knovel. Potrvá do 31. 3. 2015, podmienkou je predchádzajúca registrácia účastníka na http://knovelac.com/, kde je aj vstup do súťaže. Prvýkrát sa môžu registrovať aj pedagógovia i knihovníci a navhovať súťažné otázky na http://pages.knovel.com/Spring2015-Question-Submission.html.

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Knovel Academic Challenge 2015 - plagát v slovenčine

  1. 1. OGšK,šF5)RUÁR(šGOšib,šM(RH( Z(Č(L(šS(šSÚŤ(Ž Súťažš ješ určenáš preš študentovš vysokýchš školš zš celéhoš svetazš ktoréš majúš prístupškušslužbešKnovel,šHieľomšješsprávnešodpovedaťšnašotázkyšsšvyužitímš vyhľadávaniašvšKnoveli,šVíťazišbudúšodmeneníš–švšhrešješnapr,š(pplešiPadš(irš IIzš slúchadláš )oseQHš Kíiš (cousticš Noiseš Hancelingzš darčekovéš poukážkyš (mazonzšašpod, PodmienkoušúčastišješšregistráciašúčastníkašnašhttpNmmknovelac,comm š Tentoš rokš saš prvýkrátš môžuš doš súťažeš registrovaťš ajš pedagógoviaš aš navrhovaťš súťažnéš otázkyšýaštiežšzískaťšzaujímavéšcenyc,

×