Publicité

Sensibilització de l'esperit emprenedor

Responsable de Comunicació 2.0 | Àrea de Turisme en Ajuntament de Calella à Ajuntament de Calella
12 Feb 2010
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Sensibilització de l'esperit emprenedor

 1.  
 2. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 3. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 4. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? A PARTIR DE…  L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals MITJANÇANT  Còpia / importació  Ideant un sistema  Aplicació d’habilitats PER  Fer les coses millor que els altres  Satisfer una necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer   
 5. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? A PARTIR DE… L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals 
 6. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? MITJANÇANT… La còpia / importació  Idear un sistema  Aprofitar habilitats pròpies 
 7. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER… Satisfer una necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer  Fer les coses millor que els altres 
 8. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 9. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA CONDICIONS PERSONALS  SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? Hàbits i comportaments emprenedors COHERÈNCIA DEL PROJECTE  Anàlisi del projecte
 10. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA CONDICIONS PERSONALS  HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?   Recerca d’oportunitats i iniciativa  Exigir eficiència i qualitat I responsabilitat empresarial  Recerca d’informació  Persuasió i xarxes de suport  Autoconfiança i independència  Córrer riscos calculats  Persistència  Acompliment  Planificació sistemàtica i seguiment  Fixar metes Necessitat d’autodiagnosticar-se
 11. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA COHÈRENCIA DEL PROJECTE  ANÀLISI DEL PROJECTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?  EL VALOR EL PLA D’EMPRESA LA PROVA DEL 3
 12. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? És la percepció que té un possible client/a dels beneficis i costos inherents a la compra d’un producte o a la prestació d’un servei
 13. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? OBJECTIU: DONAR VALOR EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
 14. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? CONDICIONS  QUANTS ELEMENTS HI HA?  QUIN PES TENEN?
 15. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? FONTS DE VALOR DE LA IDEA  Utilitat del producte o servei respecte a la necessitat que pretén cobrir i en relació a la competència  Rapidesa en la provisió del producte o en la prestació del servei  Exclusivitat del producte o servei  Oferir preus competitius respecte a la resta d’empreses del sector  Capacitat d’observació, reflexió i adaptació a les necessitats de la clientela  L’atenció a la clientela  Flexibilitat respecte a horaris d’atenció, preus i quantitats  Oferir comoditat i fàcil accessibilitat a la clientela  Tenir una àmplia varietat de producte o serveis
 16. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? ESCÀS CONEIXEMENT DEL SECTOR I DEL MERCAT I FALTA D’EXPERIÈNCIA  Oferir preus competitius respecte a la resta d’empreses del sector  Capacitat d’observació, reflexió i adaptació a les necessitats de la clientela  L’atenció a la clientela  Flexibilitat respecte a horaris d’atenció, preus i quantitats  Oferir comoditat i fàcil accessibilitat a la clientela  Tenir una àmplia varietat de producte o serveis  AUTODIAGNOSI  AMPLIAR EL GRAU DE CONEIXEMENT DEL SECTOR I EL MERCAT Ampliació dels coneixements sectorials Adquirir experiència professional al sector
 17. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? POCA O NUL·LA ORIENTACIÓ AL CLIENT  He identificat les preferències del públic objectiu?  Cobreix el producte o servei les necessitats de la clientela?  Tinc experiència en el tracte directe amb la clientela?  Quin paper juga l’atenció a la clientela del projecte?  He identificat els hàbits de compra de la clientela objectiu?  Conec el procés de compra?  AUTODIAGNOSI  INCREMENT DE L’ORIENTACIÓ AL CLIENT Treballar els hàbits i comportaments de les persones Incorporació al projecte de persones amb visió comercial
 18. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? ESTRATÈGIA DE PREUS ERRÒNIA  He tingut en compte els preus de la competència?  He calculat els costos i marge de benefici dels seu producte o servei?  He establerts una estimació de vendes realista?  Crec que la millor estratègia són preus per sota de la competència?  AUTODIAGNOSI  MILLORAR EL CÀLCUL DE LA INVERSIÓ INICIAL Analitzar els diferents sistemes de fixació de preus Buscar avantatges comparatius més enllà del preu EXEMPLE
 19. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? DIMENSIONAMENT FINANCER INICIAL INSUFICIENT  He precisat la inversió necessària per a la posada en marxa?  He tingut en compte tots els elements necessaris?  He determinat les fonts de finançament per a la inversió?  He previst possibles desviacions sobre les inversions previstes?  He realitzat un complet pla d’inversions?  M’he establert un salari propi?  AUTODIAGNOSI  MILLORAR EL CÀLCUL DE LA INVERSIÓ INICIAL Consolidar els coneixements sobre càlcul de la inversió Donar una visió objectiva de les necessitats i previsions
 20. Claus del Fracàs -> Ser emprenedor no vol dir ser empresari. Per definició el emprenedor és qui empren i l'empresari és qui organitza, gestiona el negoci. S'han de planificar els ingressos o la font de finançament ja que la unitat familiar ha de sobreviure. -> Un amic pot ser un mal soci -> Un emprenedor es a jornada completa 24 hores els 365 hores -> La familia ha d'estar implicada en el negoci, no en la seva gestió però el que significa ser emprenedor -> L'elecció del sector d'activitat ha d'esser el resultat d'una decisió conscient, mai la conseqüencia aleatòria d'una idea de negoci. -> Una bona idea mal gestionada passa a ser una mala idea. ... Fonts; pròpia I a destacar “ el llibre negre de l'emprenedor “ de Fernando Trías de Bes”
 21. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?
 22. LA PROVA DEL 3 COHÈRENCIA DEL PROJECTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?  L’ESTRATÈGIA COMERCIAL LA PROVA DEL 3 EL CONCEPTE + EL PUNT MORT +
 23. LA PROVA DEL 3 L’ESTRATÈGIA COMERCIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? COM PENSO FER ARRIBAR EL PRODUCTE/SERVEI AL CLIENT/A? QUIN COST EM SUPOSA? PLA DE MÀRQUETING
 24. LA PROVA DEL 3 EL CONCEPTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? EN QUIN NEGOCI ESTIC? QUINA NECESSITAT VULL SATISFER? PER QUÈ EM COMPRARAN A MI?
 25. LA PROVA DEL 3 EL PUNT MORT SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? QUANT FACTURACIÓ UNITATS HAIG DE VENDRE PER COBRIR DESPESES?   EL PREU  ELS COSTOS VARIABLES  ELS COSTOS FIXOS SABER
 26. CÀLCUL DEL PUNT MORT SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? CAPSES DE ROBA COST VARIABLE UNITARI Cartró 1 € Paper d’embalar 0,04 € Cinta adhesiva 0,06 € Grapes 0,03 € DESPESES FIXES ANUALS Sous i Salaris 65.000 € S. S. Autònoms 10.750 € S. S. Règim General 11.450 € Lloguer del local 6.000 € Despeses generals 3.500 € Assegurances 600 € Manteniment 800 € Publicitat 1.000 € TOTAL 99.100 € TOTAL 1,13 € Marge brut comercial nominal = (Preu – Total CVU) = 10 – 1,13 = 8,87 € Marge brut comercial percentual = (Preu – Total CVU) x 100 / Preu = (10 – 1,13) x 100 / 10 = 88,7 % Nombre d’unitats = Total DFA / Marge brut comercial nominal = 99.100 / 8,87 = 11.172 unitats Volum de venda = Total DFA / Marge brut comercial percentual = 99.100 / 0,887 = 111.724 € PREU 10 €
 27. EL PLA D’EMPRESA SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? ESTRUCTURA COHERENT REFLEXIONS COMERCIALS Reflexions Financeres Reflexions sobre Producció Reflexions sobre Organització
 28. RESUM DE LA SESSIÓ SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES SÍNTESI I ELEMENTS FONAMENTALS A PARTIR DE MITJANÇANT PER COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? CONDICIONS PERSONALS COHERÈNCIA DEL PROJECTE PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? OBJECTIU  RESPONDRE HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS EL VALOR CAUSES DEL FRACÀS LA PROVA DEL 3 PLA D’EMPRESA COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? EL CONCEPTE + EL PUNT MORT + L’ESTRATÈGIA COMERCIAL
 29. Seminaris de generació d’idees i creació d’empreses ENTITAT COL·LABORADORA Organitza Ajuntament de Calella Dies: 8 i 9 de febrer de 2010. Lloc/hora: IES Bisbe Sivilla/ Escoles Freta LOGOS DIPUTACIÓ DE BARCELONA Travessera de les Corts, 131 - 159 08028 Barcelona Telèfon: 93 567 69 40 Fax: 93 567 69 65/66 www.diba.cat INICIA: XARXA PER LA CREACIÓ D’EMPRESES c/ Sepúlveda 148-150 08011 Barcelona Telèfon: 93 228 57 57 www.gencat.cat/treball/creacioempreses AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT c/ Calàbria 147 08015 Barcelona Telèfon: 93 483 83 64 Fax: 93 483 83 59 www.jove.cat
 30.  

Notes de l'éditeur

 1. Boxes Calella - C/ Jovara, 151 - 08370 Calella; Tel./Fax: 93 766 55 03 [email_address]
 2. El valor no te res a veure amb el preu. Quan val una got d’aigua al desert?
Publicité