Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
revista d’informacic') del municipi de Quart

  

 

, _, . . . w—, — — _ . . - V__ . ... 
-«u. _., : I ~. .., 
I ‘ -
_ 7...
Arvin Arvros Il'Cll| CS

Tenir animals de companyia i guarda déna sa-
tisfacc/ 'o' a mo/ ta gent del nostre poble. U4/'un...
I

nici d’any per a tots amb els millors
desitjos per a tothom. M’agrada ser op-
‘. timista, veure el got mig ple en co...
L'AJUNTAMENT INFORMA

 in

If: .,

 

I. I.['r'I"I'Zc‘: 

. ‘I- A. 

 

 

x ' II’ ' -I
,1, , if‘ E I
. ‘ p ‘A‘ ll: 
-_‘...
L'AJUNTAMENT

': | ciel Comer; ole Qt. ra: r't '”F°"? fJ_*; 

I ‘ F‘
l . 

ll Campanya c. :-: was

Aquest Nadal s'ha por...
L'AJUNTAMENT
INFORMA

[6]

Pla c£’Accic’> d'Energia Sostenible (PAES)

El municipi de Quart és un dels més de 3.500 muni-
...
'0

 

L'AJUNTAMENT
Les cavalcades de SS. MM. INFORMA

Els Reis Mags d’Orient al Municipi ; »_.1§l. ' . , I7]

 
 
 
 
 ...
L'AJUNTAMENT
INFORMA

[81 RemocCelaci6 pista exterior ole Quart

s’ha procedit a la remodelaclo de la pista exterior

 r ....
L'AJUNTAMENT

 amb els nens de P3 del 9d4t '”F°“f”9’; 

Un dilluns quan anavem cap al pavellé els nensi
nenes de P3 del 9d...
TREBALLANTPELPOBLE

Laanificens

lTL‘}(fl'. i(. mg. ‘l; . L E_~z. a . j

Joan Vicens Tarré (Sant Feliu de Guixols, 
196...
. , EDUCACIO [11]

Llar c! ’Infan'ts
La Bazlciufa

Els darrers mesos de | 'any, son també pels nens , '~ , ‘V ‘ ' 

ine...
Eoucmo Escola Sta Margarida
FEST/ VAL or NADAL

[12]

El dia 78 de desembre del 2073, / ’esco/ a Sta Margarida de Quart, ...
Sortida a peu al teatre La Planeta EDucAcIo
ll 3]

I‘-. iif_| _P. '-‘. Sta. i. iarc“: :ric-a: 
AGRA/ MENT5

 

A dia 13 ...
EDUCACIO
[14]

Avui, per a tots vosa/ tres, entrevlstarem en
Sean, el nou fixatge vingut des d’Escocia per ml-
llorar el...
I ssociacié de Terrissaires de Quart

L’AssocIacié de Terrissaires Artesans de Quart esta
passant una bona epoca, de fet,...
ENTITATS
[16]

 

No A UNA Esc. L£siA AUTOEIEFERENCIAL
No A UNA raconomm DE L EXCLUSIO

A finals de novembre de l’any passa...
I'BSlal}l

lml

  

ENTITATS

Eivcrrsm I. ‘Mr Mrs DUES Acrivmrs srwrocaoes A LA / wmcimcio pas MES I17! I 1'
JOVES EN LA...
n. 

 

ENTITATS

[18]

   

. ..-. ... .

Auhuugxumunipanvanuuhunu

u—duo—. —-—un-—una
-

Pun-—-urea-hy—bcc-una: 

Els ...
El cap de setmana del 20, 21 i 22 de desem-
bre ha estat molt intens pel grup de teatre Q-i-
Accio! Per primera vegada, ...
ENTITATS

El
[20]

 

  

 

Associacio Amb ulls de Dona ~-. .. ‘

Comenca un nou
any, el comencem amb
il-lusié, tot e...
1+6 PERRUQIJEI-. |A r r: rE»*: -USTI-5:13

Sempre és una bona noticia el fet que hi hagi
emprenedors que obrin / es portes...
ESPORTS

r‘ I"-

4-‘

~. .l»“. t[3 iEs~: ::: [:c— Irfia‘l‘: [o

El dia 7 de gener van comengar les acti-
vitats del Club ...
Quart de volta

2/x. Pm Ivn Cowl Gum wurw BTT Q1 min-201 3

El mes de setembre i per segon any hem or-
ganitzat la 2a. p...
ESPORTS

[24]

 

Ritmica Quart

L'associacié de ritmica del poble es pre-
para per les competicions individuals que co-
m...
L'ENTREVlSTA

SI. ]HIs'«”/ [@221] @@§I‘§@HH6:», ,empreimeélotra

 

SILVIA CASTELLO, UNA QUARTENCA NASCUDA A CASSA DE LA ...
126]" MUSEU DE LA TERRISSA

—-' --_

La Setmana d'Artesania de Catalunya es una ac-

tuacio impulsada pel Consorci de Come...
S’inicien uns nous tallers de torn per als centres educatius

Dins de l’oferta educativa 2013-14 del Museu de
| aTerrissa ...
[28]

 

  

NATURA l MEDI AMBIENT

La Nematode del pi, 

 

un enemic a combatre

Bursaphelenchus
x ln lllllllx

Meteo...
Higiene i conservacio dels aliments

Els aliments alterats poden resu/ tar mo/ t perju-
dicia/ s per a / a sa/ ut. La pri...
[30] ESPAI PELS SENTITS
Llibres

UIIITJL I'DN5’] l-M LHKLJ. 

1I1us| rhuiI um
HIlVL. V'

 

 

 

TOTES LES ESTACIONS DE F...
ESPAI PELS SENTITS
[31]

Terra groga Josep Pastells

LES FITE5 MFR DESIUAOES IICOSTUMEN A SER TAMBI LES MES INABASTABLES. ...
9 febrer: 
IV Open BTT BMW - Gran premi Bikein. Zona
pavello ales 9h. 

16 febrer

Maraté Vies Verdes. 

2 marc: 
15e ani...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

El Celrè 82

519 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

El Celrè 82

 1. 1. revista d’informacic') del municipi de Quart , _, . . . w—, — — _ . . - V__ . ... -«u. _., : I ~. .., I ‘ - _ 7"’? -’ . ’ ° ‘ :7‘ - "1 3-»: .r 1.. 7 ' ' r , * A, ', ,~ ’ 4.2‘ __ ___. . v ‘; ___‘? ‘ , 44 mg‘ " _, ’ — '1. I _—2 . ,- - V__ . . __ I — ‘ - ‘ __, .._ " . _._. ; L . _______, .;. ¢-— .1‘, x . _f _ I5 . 1 « 3 P ’ . g; ' L EU". .. .- I . _~' '- . l . Febrer 2014 —~ ‘A K L ,4 ~ 1 > *‘V Z A A; / ‘ I
 2. 2. Arvin Arvros Il'Cll| CS Tenir animals de companyia i guarda déna sa- tisfacc/ 'o' a mo/ ta gent del nostre poble. U4/'un tament de Quart disposa de la corresponent Ordenanga que autor/ tza iregula aquest tema. Es tracta de deixar clares les obligacions per a la tinenca d’animals de tal manera que no representin molésties o perills per a ningu. Sovint rebem a | ’Ajuntament queixes de veins, sobretot pel que fa a les deposicions dels gossos. Certament aquesta és una lluita continua i cal recor- dar que les ordenances preveuen sancions pels pro- pietaris que permetin que els seus gossos embrutin el poble. Ens agradaria que tothom respectés aixo i no veure’ns obligats a sancionar. Si cal ho farem. Qualsevol que ho desitgi pot demanar el text complert del document, pero per a resumir—lo direm que tot animal ha d’estar degudament censat. Que a la via publica els animals han d’anar amb corretja o collari la seva identificacio censal i que, en cump| i— ment de la llei, els gossos amb perillositat raonab| e- ment previsible han de circular amb morrié. També cal que en els Ilocs on hi hagi gossos de guardia hi hagi cartells que ho indiquin clarament. L’ordenan<; a d’anima| s al nostre poble també prohibeix els espectacles que comportin patiment o vexacio pels animals. 1 Text: AJUNTAMENT DE QUART [lndex] I : lEditorial ml. L’Ajuntament informa l V I Educacié l “I Entitats [21] Comerc; local lEsports l ,4‘ lL'entrevista , r ‘Museu de la Terrissa [28] Natura i medi ambient Q Salut r¢IU. u_‘ l Ivx. Espai pels sentits
 3. 3. I nici d’any per a tots amb els millors desitjos per a tothom. M’agrada ser op- ‘. timista, veure el got mig ple en comptes de mig buit i creure en els que afirmen j que el 2013 ja ha passat i que el 2014 co- mencem de nou a créixer i recuperar~nos de la crisi. Aixo es- pero, sobretot per a aquelles families que ho estan passant realment malament i que malauradament cada vegada son ITIES. El 2014 també ens dura la consulta, a la incertesa de saber si es fara o no es fara i quin sera el futur dels catalans i catalanes després del novembre i quines seran les relacions amb Espanya a partir d’aquesta data. Moltes opinions se senten al respecte pert‘) encara ningu sap del cert com aca- bara tot. Sigui com sigui, veiem el poble catala més madur, més reivindicatiu i més critic mostrant un civismei unes ma- neres defer exemplars. A Quart haurem d'esperar al febrer per aprovar els pressupostos de 2014 degut, basicament. a que estem pen- dents d'acabar la relacio de llocs de treball de | ’ajuntament, determinant en el capitol I de despeses del pressupost. Tot i que hi estem treballant pert‘) ja puc avangar que la inversié més important d’aquest any i per la qual ja tenim subvencio sera la reforma dels vestidors del camp de futbol municipal, doncs amb el pas dels anys s’han anat degradant 1 el seu es- tat actual és forga lamentable. En el proper Celré ja tindreu el detall de tota la informacié sobre el pressupost 2014 de | ’Ajuntament de Quart. Per acabar, m’agradaria reconéixer publicament i agrair la feina feta per la comissié dels reis que, aquest any s’han acomiadat de la organitzacié, deixant pas a les noves generacions. Alguns dels seus membres duien més de 20 anys fent possible que els reis arribessin a Quart i aquest tre- ball voluntari i desinteressat es mereix el nostre més sincer agraiment. Bon any a totes i tots! Molta salut i feina! Lluis Lloret Alcalde de Quart EDITORIAL ~ ' 1‘7> vi AJIJNTAMIMTDUJUARI Plato de la Vila, 2 17242 Quart Tel. 972 46 91 71 eltelre@quart. (at Equip de El Celré Amadeu Breva Maleu Eiurana loan de Domingo Monica Gonzalez Lluis Lloret Gemma Prats Santi Pueno Jaime Sanchez Laura Vall-llosera Joan Vlcens Fotagrafia de la coherta Santi Puerto Disseny original Laura Ensesa/ info@(lam. taI Maquetatlé Sami Pueno lmpresslé lmpremta Pages Amb el suport de 4 Dlpuuclb do Glrona 0.1 Diposit legal GI.943-1986 [3]
 4. 4. L'AJUNTAMENT INFORMA in If: ., I. I.['r'I"I'Zc‘: . ‘I- A. x ' II’ ' -I ,1, , if‘ E I . ‘ p ‘A‘ ll: -_‘_ . E. ‘ . ‘ . . y , - _I. :.3“‘-* r" -_ .1-' I‘ '_. . l *" I I >~ , { . ‘. ._ I r— X . _ , I rs .1 '_, . »I . . , , . 'l . ,. l ( 1:; . . '; 1 W . K ‘. ‘- , I f I. I '*. «_f’vl ‘ —‘ * ~ ’a ll El dia 1 de desembre, el Mercat Municipal de Quart Va celebrar el seu IV aniversari. Per festejar aquest escleveniment es van organitzar diverses activitats pels més menuts. Un taller de circ on els més valents varen poder practicar, entre d’altres, acrobacies amb monocicles, malabars amb plats xinesos i equilibris amb fustes i cilindres. Un cop acabat el taller, petits i grans van poder gaudir d’un espectacle de circ. També | 'Associacic'> ArtQdémia va amenitzar la festa organitzant un conjunt d’activitats de ma- nualitats infantils aixi com la venda de pastissos 1 magdalenes. Les aportacions economiques dels que varen realitzar aquestes activitats foren desti- nades a la Marato de TV3. Entrat el migdia, per gentilesa dels marxants, es va realitzar el sorteig de dues paneres de productes del mercat entre totes aquelles persones que al llarg del mes de novembre havien adquirit pro- ductes. Enhorabona als afortunats! Una festa entranyable i familiar per celebrar | ’ani— versari d’un Mercat Municipal que es consolida setmana rere setmana. Gracies a tots els que ho feu possible! nText: Regidoria de promocio economica
 5. 5. L'AJUNTAMENT ': | ciel Comer; ole Qt. ra: r't '”F°"? fJ_*; I ‘ F‘ l . ll Campanya c. :-: was Aquest Nadal s'ha portat a terme la ll Campanya de Nadal del comer; de Quart, recuperant la ini- ciativa de | ’any 2011. Entre els dies 16 i 28 de de- sembre, els diferents establlments adherits a la Campanya facilitaven les butlletes d'inscripcié als clients que adquirien productes als seus comer- cos. El diumenge 29 de desembre, aprofitant Ia visita del Patge Reial al Mercat Municipal, es va realitzar el sorteig dels 29 lots de productes dels diferents establlments adherits. Des de | 'Ajuntament volem agrair la col-laboracio dels establlments comercials del municipii donarla nostra més sincera enhorabona a tots els afortunats! l‘l Text: Regldoria de promocio economica 7 R r --, - A -x-SI‘ -. I I ' I . . I 4' ~ M2,»; ‘ I I2 ‘- 7 £1’. a_ ’ 3/ . E 1 I" ,1: p . - I I‘ ' I A . I I . - I ’ . . . l L , _ I . I J}. ft I I ‘ I . I , I . _ ~- . I x I I
 6. 6. L'AJUNTAMENT INFORMA [6] Pla c£’Accic’> d'Energia Sostenible (PAES) El municipi de Quart és un dels més de 3.500 muni- cipis europeus que ha signat el Pacte d’A| ca| des, la primera iniciativa, i la més ambiciosa, de la Comis- sic’) Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la iniciativa en la lluita contra el canvi climatic. Amb aquesta adhe- sio, el municipi de Quart es compromet a reduir, per | 'any 2020, un 20% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Per tal d’asso| ir aquest ob- jectiu tan ambiciés, |’Ajuntament, amb el suport de la Dlputacio de Girona, ha redactat el Pla d’Accié d'Energia Sostenible (PAES). El PAES de Quart preveu 48 accions (2012-2020), centrades princlpalment, en millorar | ’eficiencia energética dels edificis publics, l’enl| umenat pu- ETAPES DEL PROCES DEL PAES False Eupa Inlcl Comp: -ornls polflic i signature Avaluaoio dol more actual Planmvooclo On volem anat? Com volem aoonsoguir-ho? Elabomcio del pla Apmveci-in i prosentacio del pla lmlomicld lmplontacio Sugulutml informa do Soguinont tmiomocb Rovisié Pmmouro activitats i involucrar Ia ciutadania i les parts interessados Pmlcbado organitzar activitats 91 Bio do I‘Enorgia xix ‘ . P: ch? dels , ' >"IC(’| Id: "- . 4 blic, la produccio d’energia renovable al municipi, com també en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport. lgualment, pero, també caldra tenir en compte | ’ambit domestic. Es aqui’ on la ciutadanla haura de tenir un paper molt important, tant en el canvi d’habits com en les petites accions que poden mi- llorar | ’eficiencia energetica de la seva llar. Com a signatari del Pacte d'A| caldes, |’Ajuntament de Quart es compromet a desenvolupar i difondre les accions descrites al PAES, aixi com altres activi- tats vinculades a la reduccio de les emissions de CO2; implicant els habitants del poble en aquesta important tasca europea de la lluita contra el can- vi climatic. Documents resumms T°”"'"' + aoord do Plo +lormulaI1 dhdhesio + mvemati d'Emissions Ajuntament i mum“ Al cop d‘un any + PRES muniopal . ")1 + PAES rnunioipal + inturme dimplanlacio y __ (cadados anys) 1 + rovisno PAES , , info"-"9 + lnformo soguimont $30936 (cada quatro anys) + MES municipal + informa do ""‘ ‘ rosunats (brou descripcio do les activitats roalitzadosl Q f Dbulaolddofislruno hText: Regldoria de medi ambient Font: Metodologia de la Dlputacié cle Girona iCi| ma, 2012.
 7. 7. '0 L'AJUNTAMENT Les cavalcades de SS. MM. INFORMA Els Reis Mags d’Orient al Municipi ; »_.1§l. ' . , I7] La nit del 5 de Gener és una nit magica. Aquella en que, tant grans com petits esperen, amb ll-lusio, allo que Ses Majestats els Reis Mags d’Orient tin- guin a be fer—los—hi arribar. Aqui teniu un recull de les fotografies d’aquest dia tant especial tant a Quart, Palol d'Onyar i Habitat- ges Barceléz Volem aprofitar aquestes linies per agrair, d’una manera molt sincera, a totes aquelles persones que, d’una manera desinteressada, any rere any, fan que Ses Majestats els Reis Mags d’Orient pu- guin venir a repartir il-lusio i regals al nostre mu- nicipi. Moltes gracies per tota la feina feta! [1 Text i fotos: Regidoria de festes
 8. 8. L'AJUNTAMENT INFORMA [81 RemocCelaci6 pista exterior ole Quart s’ha procedit a la remodelaclo de la pista exterior r . . I ’ 1 3 descoberta de Quart. Gracies a una subvencio de ‘I ‘I la Diputacio de Girona, que finanga el 71% del cost T: A . ~ deles obres, s'ha pogutremoclelarelferm i e| tan— cat perimetral, repintar el pavlment interior i linies ” Els passats mesos de novembre i desembre I i refer les escales d’accés. Sabem que hi ha una zona molt humida on la pintura probablement tornara a saltar. Quan arribi el bon temps s’hi fara | ’actuacio necessaria per es- I menar—ho. n Text: Regidoria d’urbanisme frzir Més informacio a: http: //www. laquartum. com/ ‘lz<_: <.-:19‘-l'. ".‘ , I ; ». I'llIlI; ‘1.'. v£I : x«"i / * ya (1110): ? Il. Il<; j.. ',-. .
 9. 9. L'AJUNTAMENT amb els nens de P3 del 9d4t '”F°“f”9’; Un dilluns quan anavem cap al pavellé els nensi nenes de P3 del 9d4t ens vam trobar MOLTES ca- ques de gos al IDOSC. Com que ja feia uns quants dies que ens trobavem amb el mateix problema vam par| ar—ne entre tots i vam decidir escriure una carta al Sr. Alcalde per explicar-Ii i a veure si ell ens podia ajudar a trobar una solucié. L'a| ca| de molt amablement ens va rebre a la sala d’actes de | ‘Ajuntament, va llegir la carta i ens va escoltar molt atentament. Entre tots vam inten- tar buscar diferents solucions per resoldre el pro- blema, ell s’ho va anotar I ens va dir que estigués— sim tranquils que ho comentaria amb Ia resta del seu equip per solucionar-ho. Vam acordar que provisionalment els nens i nenes de P3 hi posariem un cartell que advertis a la gent que el bosc es una zona de pas pels nens de | ’es- cola 9d4t I que és important recollir les caques del gos de terra. Una de les propostes per part de l’alcalde va ser que més endavant | ’ajuntament hi posara un car- tell metal-litzat. Estem molt contents perque creiem que a partir d’ara ja no ens trobarem amb aquest problema. Moltes gracies! !! n Text: ifotos: Nens i nenes de P3 del 9d4t Piscina coberta de Cassa l_’Ajuntament de Quart signara prope- rament, juntament amb altres ajuntaments del girones, un conveni amb | ’Ajuntament de Cassa de la Selva per la utilitzacio de la pis- cina coberta. Els quartencs tindran accés a la piscina amb les mateixes condicions que els cassencs. En el proper Celre tindreu més informacié. 1'1 Text: Regldoria de promocio economics
 10. 10. TREBALLANTPELPOBLE Laanificens lTL‘}(fl'. i(. mg. ‘l; . L E_~z. a . j Joan Vicens Tarré (Sant Feliu de Guixols, 1968) es va fer carrec del Museu de la Ter- rissa des de la seva inauguracié I’abri| de 201 1. Es llicenciat en historia cle l’art, ha fet diversos postgraus sobre gestié de patri- moni cultural (UdG i UB) i tota Ia seva Vida professional ha estat vinculada a diversos museus. Ha passat pel Museu de la Pesca de Palamés, el Museu d'Hist6ria i el Md’A de Girona. Joan Vicens. » Les meves tasques estan relaciona— des amb la difusio', conservacio i investigacio dins de l'equipament i també en lbrganitzacio de la Fira de la Terrissa, on el museu hi té un paper important. Aquest proper 17 i 18 de maig celebrarem | ’edicic'> XXIV. El Ce| ré. - Es un museu molt jove, una de les tasques primordials és donar-lo a conéixer, fins i tot als propis quartencs. JV. - Es essencial. Moltes vegades no coneixem el que tenim a casa. La reaccio tipica dels visitants és manifestar que han quedat gratament sorpresos. Moltes vegades ens diuen que han quedat parats de la presentacio i contingut de la col-leccio, que no s’ho pensaven i que recomanaran ales seves amistats que hi facin una visita. EC. ~ Certament és un museu molt interes- sant i didactic. organitzar visites deu ser fana- mental. JV. - Un dels sectors que treballem més es el dels nens i nenes i estucliants. Aquest any hem augmentat molt el nombre de visites arribant a 2.500 escolars. Ens hi ajuda el fet de formar part del Programa "lndika” de Difusié del Patrimoni Cultural de la Diputacié. I pel que fa al public en general, treballem molt per a que les agencies incorporin l'equipament als seus circuits. En aquest sentit facilitem les coses als grups, si cal, bus— cant~| os el lloc per anar a dinar. El museu ha de dina- mitzar tot el poble. EC. - Els terrissers hi col-laboren i es posa Quart al mapa. JV. - Certament que hi participen, perque en les visites oferim tallers de fang i torn i desplacaments als obradors en actiu. Tenim | ‘Associacic’> deTerrissers, que s’ha reactivat i que aplega tot el sector, no solament la gent en actiu sino’ a totes les persones que estan o han estat vinculades al mén de la terrissa. Actualment el museu acull diverses secretaries: la de l’Associacic3 de Terrissaires i Artesans de Quart, |’Associacic’> de Terrissaires i Ceramistes de les Comarques de Girona i, en pocs mesos la de la Asociacion Espafiola de Clu- dades de la Cerémica. Representem també una nova agrupacié europea de ciutats terrissaires formada per Espanya, Franga, ltalia i Rumania. Fixeu—vos si es posa Quart al mapa! EC. - l'equipament disposa d’una magnifica sala per a exposicions temporals. JV. — Si, cada any fem un programa amb diverses propostes, sempre relacionades amb el nostre mén i acollim una exposicié de | 'artista que ens fa el cartell de la fira. EC. - El museu es dedica a fer créixer la col-leccié. JV. - Aixo forma part de | ’esperit de qualsevol mu- seu. lncorporar noves peces que ajudin a construir el nostre discurs. Els museus en general no disposen, per‘o, de fons per a comprar, aqui hi entra la imagina- cio. Cal incentivar donacions i cessions. EC. - Finalment, quina és la seva pega prefe- rida? J/ .- Sense cap mena de dubte: el cossi de terrissa negre, datat del 1833. E5 una peca magnifica. n Text: Mateu Ciurana / Foto: Santi Puerto
 11. 11. . , EDUCACIO [11] Llar c! ’Infan'ts La Bazlciufa Els darrers mesos de | 'any, son també pels nens , '~ , ‘V ‘ ' inenes de la llar d'infants, els primers mesos d’un nou curs escolar on viuen molts canvis. De mica F ~ en mica, s'endinsen en un nou mon on es van re— ‘ _ { » I ‘ A lacionant amb altres adults i nens, van aprenent , . . L l ‘ uns habits, unes rutines i viuen un munt de noves I experiéncies. Quan arriba Ia tardor, a la llar ens arriba també ‘_ ‘ — ‘ l : _ l j_. la castanyera, que ens ve a portar les castanyes de la muntanya per poder celebrar la festa de la _‘ - : castanyada amb els pares. Tots nosaltres la rebem -' . encuriosits i també ben vestits amb el nostre da- vantal, com ella. Aprofitem | 'arribada de la tardor per experimentar amb tots aquells fruits propis de - | 'epoca, els més petits els manipulem i, els més ft’, j grans, també els tastem. A l’esco| a els pares ens ajuden i ens porten mooooltes fulles seques; amb totes elles descobrim un munt de noves sensaci- ons, |’o| or, el soroll, les diferents textures. .. No s’hi val a badar i ja ens preparem pel Nadal. Aquests dies rebem una visita ben especial, el Tio; tots plegats ens cuidem que no li falti de res: cada mati el visitem, Ii cantem la seva canco (| ’hem de tenir ben apresa pel dia que el fem cagar) i Ii do- nem aquell menjar que hem portat cle casa i que al cap de poca estona veiem queja s’ha cruspit! El dia que el fem cagar tots estem ben emocionats, amb el pal a punt | ’anem picant mentre cantem la hem quedat ben parats de veure’n un al can<; o, tal com mana la tradicio. Aquest any l'hem nostre pati. El patge ens ha anat visitant _ atipat bé perque ens ha cagat moltes coses. per totes les aules i a la tarda, juntament V amb els pares, Ii hem donat la carta pels ' Tots plegats hem fet el mural de l'entrada: cadas- Reis. cu de nosaltres ha pintat un plat de plastic que for- , - mava part d’un gran arbre de Nadal. Ens ha quedat I aixi’ acabem | ‘any 2013 a La Baldufa, molt xulol Per arrodonir la cosa, a la Llar ens visita esperem que el 2014 que comenca esti- el patge reialz aquest any ha arribat amb tren, tots gui ple de coses bones! !! n Texti imatges: Llar d‘infanls“La Baldufa".
 12. 12. Eoucmo Escola Sta Margarida FEST/ VAL or NADAL [12] El dia 78 de desembre del 2073, / ’esco/ a Sta Margarida de Quart, com cada any, vam organitzar un Festival. Aquesta vegada e/ tema era: ”Le5 figures del pessebre’? Abans que comencés l’espectac| e, els nens i nenes de la classe de sise vam fer el decorat. L’es— cenari semblava un pessebre de veritat, vam posar un terra que semblava molsa, uns papers a la paret que semblava un cel estrellat, i les figures, que érem nosaltres. Ens Va agradar molt | ’esperit de treball en equip que vam crear a l’ambient aquell dia, va ser realment molt animat. Va arribar | ’hora de comencar, i els de tercer van ser els primers, anaven disfressats de pastors. Quan van acabar | ’actuacic'>, els pares van aplaudir ben fort, van sortir els segijents, i aixi anar fent. Els ultims vam ser nosaltres, anavem disfressats de ca- ganers amb un cul pelat de mentida, semblava que fossim uns flams, perque estavem molt nerviosos i ens feia molta vergonya sortir, pero un cop a l’esce- nari tot va canviar. Al final quan ja havien sortit tots els grups, entre tots vam fer un pessebre vivent. Per acabar tots p| egats, juntament amb el pu- blic, vam cantar la cangoz” Quan somrius”. Crec que va ser un dia molt especial, per aprofitar-ho, perque tota | ‘escola estava reunida a un sol lloc, com una familia. fl Alurnnes de sise (Ariadna Gonzalez, Paula Brossa, Berra Llorens I Mireia Homs). Escola Sta. Margarida de Quart Escola 9d4t L’espectac/ e de for d ’en Ferran A finals de novembre, a l’escola 9d4t, vam sor- tir al pati i vam seure als bancs. En Ferran va treure foc per la boca. El foc el va fer amb gasolina i ens va agradar molt. I1 Autors: Arnau, Lali, Marc, Pau, Pep iToni. Foto: Adam. Dibuixos: David, Hugo, Oriuli Roger.
 13. 13. Sortida a peu al teatre La Planeta EDucAcIo ll 3] I‘-. iif_| _P. '-‘. Sta. i. iarc“: :ric-a: AGRA/ MENT5 A dia 13 de desembre vam anara veure a Ru- dolph la sala La Planeta. Vam anar caminant fins a Girona I ens ho vam passar molt be! Vam tornar a | ’esco| a en autobus. I1 Autors: Alba, Dani i Miquel. Dibuix: Alba I Dani. Nit mcigica de tardor El 30 d’octubre, a | ‘esco| a 9d4t, vam fer la Nit magica de tardor. Tots els de Primaria ens vam quedar a dormir a l’escola. Primer, vam encendre la foguera ivam sopar. Després, els professors ens van fer una obra de teatre quetractava de la terrai de Galileo Galilei. Vam fer diferents activitats: pin- tar-nos la Cara itatoos de Halloween, anar al bosc, jocs amb les llanternes. .. Per ultim vam anar al sac a dormir i vam veure la pel-licula de Kiriku. Ens va agradar molt! !! i‘I Autors: Ariadna, Clara. Cristina. Jana. Marina i Martina. Dibuix: Gemma. Fotos: Jaume i Sergi. -1 Des de l’Associacié de Pares i Ma- res de | ’esco| a Santa Margarida volem dedicar aquest article als professi- onals de la nostra escola que s’ han iubilat darrerament, son tres perso- natges que fa molts anys que han compartit moments amb els nos- tres fills i que més d’un Quartenc s’en recorda i alguna anecdota en podria explicar. Volem agrair a la professora Llu'I'sa Batallé els anys que ha dedicat als nostres fills, nens que ara ja s’ han fet persones, alguns ja son pares, i altres que totjust comencen el seu cami cap a I’ Institut, més d’un recordara les seves llicons I consells. Ara fara un any de la seva jubilacié que esperem que n’estigui gaudint d'a| |<‘> més bé. Agrair també, els 20 anys que ha dedicat la professora Victoria Manzano als nostres fills, tam- bé ha vist passar generacions i també més d‘ un Quartenc deu recordar les seves classes. Aquest desembre passat ha donat les seves ultimes lli- cons d’ang| es per passar a gaudir d’ una jubilacio ben merescuda! I, finalment, agrair a la monitora de menia- dor, Manoli, pels plats que ens ha servit als nos- tres fills i pels moments d’esbarjo que els hi ha fet gaudir. El darrer mes de Desembre també ha estat el seu ultim mes de treball ija deu esta gaudint de la sevajubilacio. Des de l’Ampa, només ens resta dir que gra- cies a les tres, per acompanyar els nostres infants en el dia a dia i en el cami de l'aprenentatge I | ’educacio. n Text: AMPA Santa Margarida de Quart
 14. 14. EDUCACIO [14] Avui, per a tots vosa/ tres, entrevlstarem en Sean, el nou fixatge vingut des d’Escocia per ml- llorar el nostre nivell d’anglés. Grades .3 aquesta entrevlsta, que hem pub/ icat també en angles, podreu cone‘-ixer mil/ or aquest nou professor. Sean, primer de tot, et pots presentar? Com et dius, d’on vens, quants anys tens. ...7 Hola, em dic Sean Sandland, tinc vint-i-tres anys i soc de Glasgow, la ciutat més gran d’Escocia. Per qué has vingut a aquestinstitut? Estes inten- tant parlar catalii ? He vingut a aquest institut com a part d’un pro- grama organitzat pel British Council, on la gent jove de la Gran Bretanya pot venir a Espanya i ensenyar angles durant un any I la gentjove d'Es- panya pot anar a la Gran Bretanya a ensenyar cas- teIla. Vaig acabar la Universitat el maig i vaig pen- sar que aquesta podria ser una gran oportunitat per experimentar com és treballar de professor d’angles. Sé una mica de catala, pero vull perfec- cionar—| o. Quan estigui més assentat a Girona, co- mencaré a fer classes. On estés vivint de Girona? Durant quant temps? Visc en un pis al centre de Girona amb dues per- sones més: una noia de Girona i un noi alemany, que esta estudiant a la UdG amb una beca Eras- mus. Treballaré en aquest institut fins al 31 de maig. Després d’aixo, si tinc prou diners, m’agra— daria viatjar per Espanya. En quina ciu- tat i an quina uni versitat vas estudiar? He estudiat a la Universitat de Glasgow, a la meva ciutat. SEAN SANDLAND PRoi= EssoR as L’lNS VILABLAREIX "LA MAJORIA DELS ESTUDIANTS MOSTREN INTERES PER PARLAR ANGLES l APRENDRE’N MES" Per qué vas decidir estudiar castelld. ’ Sempre he estat interessat en estudiar llengijes es- trangeres. Vaig estudiar frances i alemany quan era a | ’institut, i quan vaig anar a la universitat vaig tenir l’oportunitat d’estudiar castella. Mai abans havia es- tudiat castella, aixi que va ser molt dificil al principi, pero en vaig gaudir molt. Crec que l’angIes i el cas- tella son dos idiomes molt utils de saber en el mon modern. Creus que el nivell universitari d’Escbcia és millor o pitjor que el d’Espanya? No sé com va el sistema universitari a Espanya o a Catalunya, pero estem molt orgullosos de les nostres universitats a Escocia, que obtenen molt bons resul- tats en els ranquings de les millors universitats. Creus que el nivell d’angIés dels estudiants i dels professors d’aquest institut és suficient per enten- dre bé l’anglés? El nivell d’ang| es dels professors és molt bo, aqui; tots parlen l’angles molt bé. Els estudiants normalment tenen un nivell suficient per comunicar—se i la majo- ria mostra interés per parlar angles i aprendre'n més. Es la primera vegada que véns a Espanya? No, quan era més jove vaig anar a Espanya de va- cances moltes vegades. Quan era a la universitat era obligatori passar un any a Espanya pertal de millorar el castella, aixi que vaig viure a Madrid durant un any. Has fet el mateix treball que estds fent aqui alguna altra vegada? Aquest es el segon any que faig aquesta feina. Quan vaig estar a Madrid el curs 2010-2011 vaig treballar en un institut fent aquesta feina. Vas venir so! a amb alga’: que coneixes? Si, vaig venir aqui tot sol. Em feia una mica de por al principi, pero després vaig coneixer tres persones angleses que estaven fent la mateixa feina quejo a la provincia de Girona. n Text: Pol Darder i Alberto Lopez INS Vilablareix
 15. 15. I ssociacié de Terrissaires de Quart L’AssocIacié de Terrissaires Artesans de Quart esta passant una bona epoca, de fet, portem actualment una embranzida que ens permetra assolir molts dels nous ob- jectius que ens hem proposat en aquests moments. Una de les feines més importants que estem duent a terme es la de dinamitzar el Museu de la Terrissa de Quart. L’AssociacIo en aquest moments, realitza algunes de les activitats del Museu, en concret les visites guiades a grups organitzats. També preparem algun dels tallers que, principalment les esco| es, venen a realitzar al museu. Finalment duem a terme les visites als diferents obradors de terrissa del poble. El 2013 vam dur a terme 255 visites I 3 tallers escolars, en total han passat 148 a| umnes. Tam- be pretenem dinamitzar el Museu de la Terrissa de Quart amb diferents propostes d’activitats i exposicions perque esdevingui un museu divers, actiu I dinamicvolem con- tribuir a que el Museu, a poc a poc, vagi adquirint peces cle terrissa popular antiga per tal d’amp| Iar la qualitat I la quantitat de | 'exposicic’> permanent. Per tant, |’Associacié de Terrissers hem d’estar alerta en la recerca d’aquest ti- pus de peces de col-leccié. Una de les tasques que ens porta molta feina, I es molt agradable, es la de recerca. En aquests moments estem elaborant un treball de recollida de paraules de te- matica terrissera I rajolera del municipi de Quart. Aquest treball ens porta a entrevistar persones grans que ens ofereixen molta informacio de l’actIvitat terrissera passa- Llar de jubilats de Quart Fa un any ens plantejavem de posar en marxa les tardes de ball, dos divendres al mes, avui no només po- dem confirmarel seu exit, sino que podem afirmar que es una activitat totalment consolidada I que ens porta molta gent de fora, que se’n porta una bona Imatge de Quart. Ens sentim satisfets de veure com les persones que hi participen, gaudeixen durant unes hores I ajuden a crear un ambient acollidori agradable. També han tingut exit les diferents sortides que s’han programat, l‘L'Jltima els mes de setembre per visi- tar Roses, Cadaqués I Cap de Creus esperem poder se- guint oferint altres rutes perque moltes persones tinguin l’oportunitat de compartit aquets dies de germanor. D’altra banda, estem mirant d’organItzar una cami- nada popular cada mes amb altres pobles que s’adhereI- xin a l'inIciatIva. da, informacié que ens valdra la pena arxivar-la per no perdre—| a. Icol-laborem amb | ’Ajuntament en la organitzacio de la "Fira Mercat de la Terrissa Catalana’j per aportar el nostre gra de sorra en una de les iniciatives que projecten més a | 'exterIor Quart I | 'actIvItat terrissera. L'AssocIacio la formem els terrissers de Quart, els de tota la Vida, aquells que, des de fa molts anys, ens hem dedicat a aquest ofici. Pero actualment, com que la fei- na és molta, estem oberts a noves incorporacions, estem oberts a totes aquelles persones que estiguin interessa- des a col~| aborar I treballar activament amb nosaltres, a ajudar-nos a portar a terme els nostres objectius, a Inte- ressar-se I aprofundir en el fet terrisser, a ajudar a que la terrissa contInui' sent el simbol d’identItat I | 'empremta del poble de Quart. Per tant, estarem encantats si vols ve- nir a col-laborar amb nosaltres. n Text: Associacio deTerrissaires Artesans de Quart Per cel-lebrar el quinze aniversari de | ’associacio re- alitzarem com cada any un dinar de germanor el proper diumenge dia 2 de marc amb el posterior ball amenitzat pel DU ET CELESTE I l'escola de ball "El D0|l"ens obsequi— ara amb una exhibicio de balls de salo. El preu pels no socis sera de 16€. HI esteu tots convidats! ” Ah! I el proper 30 de mar; realitzarem la primera fes- ta de"L'AVI I el NET" com veieu, no pareml l'l Texti Imalget Llar dejubilals de Quart
 16. 16. ENTITATS [16] No A UNA Esc. L£siA AUTOEIEFERENCIAL No A UNA raconomm DE L EXCLUSIO A finals de novembre de l’any passat el Papa Fran- cesc va publicar un llarg escrit amb el suggerent titol de ”L’alegrIa de | ’Evangeli" (”EvangelII gaudium”), en el que recollia les aportacions del Sinode de Bisbes de I'octubre de 2012 sobre la transmissio de la fe cristiana avui. Pero el Papa no vol deixar d’expressar també les seves propies Inquietuds sobre el tema. Aixi, el que fins al moment havia expressat de forma ocasional en ges- tos I paraules ("lei olor d'ovella"; "sortir al carrer": "anar a les fronteres"; "l’EsglésIa com un hospital de campanya”, etc), ara troba la seva justificacio i formulacio pastoral. No pretenem resumir la seva rica reflexio expressada en un text voluminos de 140 pagines en versio digital. Ens limitem a subratllar-ne alguns aspectes I citacions con- cretes: Des del comencament d’aquest document hom hi aprecia un sentiment viu d'alegria per | ’Evangeli que es capac d’omplir el cor de la gent. I_’alegrIa de trobar-se amb Jesus es l’antidot contra la tristesa de l’indIvidua- lisme, per aixo els cristians no han de posar cara de fu- neral sino irradia l’alegrIa de Jesus. Pero, aquesta alegria no es Ingenua. En el mén hi ha mal. Hi ha una economia que mata I que demana per part del cristla una clara denuncia profeticaz no a l’economIa de l’exclusI6, no a la nova idolatria del diner que domina enlloc de servIr. Vol una Església pobre I dels pobres, que treballi per la seva inclusié social. Tot aIx‘o suposa un gran canvi renovador també en | ‘EsglésIa, una pastoral en estat de conversié I de missio que no s'agafi a coses que avui han perdut el seu sentit I que poden portar a la mundanitat espiritual ("buscar enlloc de la gloria de Déu, Ia gloria humana I el benestar personal”). Denuncia les guerres Internes I el clericalisme que no es cristia. Hi ha una frase, molt propia de Bergoglio I que sintetitza el que ell vol per a l’EsgIésIa avui: ”Prefereixo una Església ferida i taca- da per sortir al carrer que una Església preocupada per ser el centre I que acaba obsessionada en una teranyina d'obsessions I procediments". Pero el Papa no vol una Església autoreferencial, la vol a la palestra del mén. Un mon que abona una eco- nomia que mata: "no pot ser que no sigui noticia que mor defred un ancia al carreri que si ho sigui una caigu— da de dos punts en la Borsa. Aixo es exclusio’. No es pot tolerar que es Ilenci menjar quan hi ha gent que passa gana. Aixo és inequitat: ”A l'hora que els guanys d’uns pocs creixen exponecialment, els de la majoria es que- den cada cop més lluny del benestar d’aquesta minoria felic. Aquest desequilibri prové d'Ideologies que defensen I’autonomia absoluta dels mercats I l’especulacIo finance- ra. D’aqui que neguin el control dels Estats. S'instaura una nova tirania invIsible. ..”. El Papa renova el no a l’av0rtament de la doctrina constant de l’EsglésIa. Ho fa amb una gran comprensio per les dones que es veuen obligades a avortar: "Preci- sament perque es una qiiestié que fa referencia a la co- herencia interna del nostre missatge sobre el valor de la persona humana, no cal esperar de l’EsgIésia un canvi de postura sobre aquesta questio. Vull ser completament honest al respecte. Aquesta no es una questio subjecte a suposades reformes o "modernitzacions". No es progres- sista pretendre resoldre els problemes eliminant una vida humana. Pero també es veritat que hem fet poc per acom- panyar adequadament a les dones que es troben en situ- acions molt dures, en les que I'avortament se’| s presenta com una rapida solucio' a les seves angoixes profundes, particularment quan la vida que creix en elles ha sorglt com a producte d’una violacio 0 en un context d'extrema pobresa". Voldriem subratllar el que diu el Papa Francesc arrel de les normes que han de regir la vida dels crIstians: “Sant Tomas d'Aquino destacava que els preceptes donats per Cristi els Apostols al poble de Déu son molt pocs. Tot ci- tant Sant Agusti, advertia que els preceptes afegits pos- teriorment per l’EsglésIa han d’exIgir-se amb moderacio "per a no fer pesada la vida dels fidels”I convertir Ia nostra religio en una esclavitud, quan "la miserIc‘ordIa de Déu va voler que fos lliure”. Finalment, tot fent una crida a la col-laboracio entre els episcopats per a una saludable descentralitzacié de l‘Església, afirma: "Donat que estic cridat a viure el que demano als altres, també he de pensar en una conver- sio del papat. Em correspon, com a Bisbe de Roma, estar obert als suggeriments que s’orienten en un exercici del meu ministeri (. ..) També el papat I les estructures centrals de l’EsglésIa universal necessiten escoltar Ia crida d’una conversio pastoral. Una excessiva centralitzacié, més que ajudar, complica la vida de I'Esg| ésIa I la seva dinamica missionera". Text extret de lexhortacid apostolica "Evange/ ii gaudium” del Papa Francesc i ajudar en la seva reflexié per un escrit deljesulta Victor C adina. I1 Text: Mn. Pere Bellvert I Morente, Rector de fagrupacié pa rroquial Quart-Llambilles _
 17. 17. I'BSlal}l lml ENTITATS Eivcrrsm I. ‘Mr Mrs DUES Acrivmrs srwrocaoes A LA / wmcimcio pas MES I17! I 1' JOVES EN LA vim SOCIAL I coiwuwimnm or Quanr. El 31 de gener, es realitzara la TROBADA DE direccié de l’area de Joventut DELEGATS DEL GIRONES, on hi participaran del Consell Comarcal del Giro- joves de l’| nstitut de Vilablareix. Aquesta tro- nes. bada ja fa forga anys que se celebra I té com a finalitat donar eines als delegats de secun— I continuant amb aquest for- daria per realitzar la seva tasca com a repre- mat de tallers participatius, al sentants dels alumnes a les aules. Es una jor- llarg de la primera quinzena nada formativa, que es realitzara a la Sitja de de febrer es realitzara a | ’Esta- Fornells de la Selva i comptara amb la partI- cié Jove, el taller sobre Civis- cipacio d’a| umnes dels centres de secundaria me i participacié, organitzat de Girona, Salt, Celra, Vilablareix, Llagostera I pel GREC I el Consorci de Ben- Bescano. estar Social Salt — Girones. Aquesta formacié es realitza gracies al treball mancomunat de les arees dejoventut dels di— n Text I lmatge: EstacIéJove ferents pobles implicats I sota la coordinacié I Assocmcio GRUP GRA CAL L’assocIacio GRUP GRACAL durant l'u| tIm sin malbé la decoracio que es va posar ens fa trimestre del 2013 va realitzar diferents ac- pensar si realment val la pena tota la feina que tivitats dins I fora el municipi de Quart, pero vam tenir en fer el circuit, decorar-lo, maquillar amb diferencia podem dir que la més desta- els personatges. ..perc‘> després defer una refle- cada va ser ”E| cami del terror” que es va fer xié, ens quedem amb les felicitacions de la gent el dia 9 de novembre a Quart. I la bona estona que vam passar tots els de la Es va fer un circuit pel bosc de les Brugue- organitzacio espantant als visItants. Aquests in- res (zona esportiva) decorat amb alguns cidents son una anecdota més que ens fara fer objectes terrorifics I ambientat amb una me- algunes rectificacions a l'hora defer els grups gafonia molt apropiada per la ocasio. Una dels visitants. vintena de personatges disfressats de totes I deixant el passat de banda, anem a les noves les edats eren els encarregats cl’espantar els programacions del GRUP GRACAL. La primera nostres visitants, que van seruns 230. activitat, que possiblement sera | ’1 de marc, El GRUP GRACAL vol que aquesta activitat sera la FESTA DE CARNAVAL I XOCOLATADA sigui un classic al nostre poble a partir d’ara, pels més petits. Un dia on podreu anar disfres- aixo si, amb algunes millores de cares a | ’any sats del que vulgueu, ballar I poder participar vinent. Necessitarem més personatges I per— en un petit concurs de disfresses. sonal d'organitzacio per fer-ho encara més Per mantenIr—vos informats de les nostres ac- divertit o terrorific, segons es vegi. tivitats ens podeu buscar al Facebook 0 estar També hem de mencionar que aquestes ac- inscrits a la base de dades de | ’Ajuntament de tivitats es fan per a la gent del poble, I el fet Quart on us informaran de totes les activitats de que alguns bretols no respectessin els que fan al poble. personatges disfressats, ens robessin o fes- I1 Text: Associacié GRUP GRACAL
 18. 18. n. ENTITATS [18] . ..-. ... . Auhuugxumunipanvanuuhunu u—duo—. —-—un-—una - Pun-—-urea-hy—bcc-una: Els debats han estat una bona “Excusa" Aquesta passada tardor hem organitzat el pri— mer cicle de debats que vam titular de ”L’excusa” pel nom del cicle de documentals editats pels com- panys de la Comissié de l'Agenda Llatinoamericana que ens servien d’introduccio al tema que aborda— vem. Estem molt satisfets de l’acol| ida que han tin- gut per part de les quartenques i quartencs —una mitjana de més de vint persones per sessio- i per com s’han desenvolupat, amb punts de vista con- traposats, temes polemics, moments acalorats i, per sobre de tot, bon ambient i un sentiment comu de ser una activitat amb Ia qual, alhora, fem poble i creixem com a persones. En vistes d’aquesta res- posta, doncs, ja estem preparant un nou cicle del que us n'anirem informant tant a través del nostre compte facebook com d’aquesta revista. Volem aprofitar | ’ocasié per fer—vos particips del Premi Solidaritat 2013 que atorga | 'ln5titut dels Drets Humans de Catalunya i que enguany ha recai- gut en la Coordinadora d‘ONG de les Comarques gi- ronines i | ’A| t Maresme de la qual formem part des dels nostres origens. El jurat ha volgut reconéixer la seva trajectoria de vint anys treballant per la solida- ritat, els drets humans i la cooperacié a les nostres centrades i, en paraules del president de la Coordi- nadora, és un premi a les entitats petites formades per persones voluntaries que des del seu poble tre- ballen per canviar el mén. Per la nostra part, hem d’agrair la participacio de molts de vosaltres en les nostres activitats sense la qual tot plegat no hauria estat possible. I per acabar volem convidar-vos a la projeccié de la pel-licula "La Yuma”e| proper 25 de marg a 2/4 de 9 del vespre al cinema Truffaut de Girona, dins del cicle Cinema i Solidaritat que organitza | ’Ajunta— ment de Girona. Enguany el tema que les engloba és"E| rol de la dona al Sud”i en aquest cas es centra~ ra en Nicaragua, raé per la qual ens han convidat a nosaltres i a | ’Associacié d'Educacio Popular Carlos Fonseca Amador, a presentar-la. Per cert, |’entrada és gratuita. n Text i imatge: Solidariquart JA mum EL BLOG PUBUCAT Al was as L'AJUNTAMENT! Les Educadores Socials del Centre Socioeducatiu "Rovel| de l'Ou“ fan un pas més per la millora de la difusié de tot el que comporta aquest Centre. Per aixo al mes d’agost es Va crear aquest blog on es pre- senten i donen a coneixer la seva historia aixi com publicar esdeveniments, fotos, videos i altres. . =-zwm. -:e: .1-: .-. :.: -.. ".'. ' . -'-2 . -‘. ._. ..-. -a-. ... - om». --nu. -—. .— Podeu accedir—hi de dues maneres: - A través de l‘accés directe de la pégina web de | ’Ajuntament de Quart (www. quart. cat) - També anant a: http: //centrehabitatgesbarcelo. blogspot. com. es/ Doneu-hi un cop d’ul| !! Hi son publicades, entre altres esdeveniments; la festa de Halloween, el pi- ca—pica amb el grup de dones, |’a<: omiadament de | 'any amb el grup de joves i els més petitons fent cagar el tié. n Texti imatge: Habitatges Barcelé
 19. 19. El cap de setmana del 20, 21 i 22 de desem- bre ha estat molt intens pel grup de teatre Q-i- Accio! Per primera vegada, amb un text inedit i de creacio propia, quasi 500 persones han assistit a la representacié teatral de ”E| s Pastorets de les Gavarres” als pobles de Llambilles, Quart i For- nells. Un projecte ambicios i engrescador que sorgia de la conviccio que el nostre municipi, tal i com tradicionalment ja tenen molts altres po- bles catalans, mereixia uns pastorets. Per aixo ens centrarem en els dos elements més caracteristics del nostre municipi: Ia Terrissa i les Gavarres. I aixi és com entre plats i cassoles, dimonis i angels, pastors i terreissers, Josep i Maria, l’| nfant(') I els Tres Reis Mags de | ’Orient, es desencadena Ia llui- ta del Be contra el Mal, en el Temps de Nadal; aixo si, sense deixar de banda Ia burla i critica a la vida politica i social del moment. Comengar un projecte d’aquestes caracte— ristiques, amb més fe que recursos materials, no es facil. Pero | ’empenta, i| ~|usié i esforc de tots i cadascun dels membres del grup, treballant per una fita comuna, ha fet possible aquest especta- cle de color i musica esdevingui una realitat. Pero no una realitat qualsevol. Una realitat que ens fa sentir molt orgullosos i satisfets de la feina feta i que ens esperona a seguir endavant, no només amb aquest projecte el proper Nadal, sino amb noves representacions. Volem aprofitar aquestes linies per agrair, de tot cor, totes aquelles persones que han contri- bu1't, ja sigui amb recursos materials, humans 0 economics, a que aquest projecte arribés a bon port. Igual que la Fada Blava de Pinotxo, grades per donar Vida a aquests Pastorets. Us convidem, els dies 3 i 4 de maig, al Lo- cal Social de Quart, a l'estrena d’una adaptacié de "Rumors’£ de Neil Simon. Una esbojarrada i delirant comédia: En un aniversari de casament els convidats es troben amb l'amfitri6 amb un tret a | ’ore| la. Que fan? Intent de suicidi? Ho expliquen a la policia? On és Ia seva dona? I el servei domestic? I si ho sap la premsa? I la seva amant? ... o tot plegat son només rumors! ! ENTITATS I I I [19] Text i imatges: Grup de teatre Quart i Accié
 20. 20. ENTITATS El [20] Associacio Amb ulls de Dona ~-. .. ‘ Comenca un nou any, el comencem amb il-lusié, tot esperant que ens por- ti un bon grapat d'energia i d'idees noves que mantinguin | 'esperit positiu que sempre ha caracte- ritzat la nostra associacio. Les darreres activitats han estat molt engres- cadores. El 24 de novembre en commemoracio del dia de la no violencia envers les dones vam projectar la pel-licula "No estas sola, Sara” 1, després de llegir el manifest, vam fer un berenar-sopar en molt bona companyia. Va ser molt agradable veure algunes ca- res noves, 0 no massa habituals. Que Quart es un poble solidari ha quedat de— mostrat en dues activitats que hem portat a terme recentment. La Campanya de recollida d'aliments, que es va dur a terme els dies 29 i 30 de novembre, on es van recollir quasi 600 Kg de productes basics que el Banc dels Aliments ha distribuit entre la gent que més ho necessita. I la Marato de TV3 que ens va permetre aportar 1.200 € per a la lluita contra les malalties neurodegeneratives. Vols formar part de la nova Comissié de Festes de Quart? Posa't en contacte amb nosaltres a | ’adreca e| ce| re@quart. cat m% “Wm ‘III: III El nostre tradicional taller de torrons ha traspas— sat fronteres. Després de fer-lo a Quart, ens van de- manar que en féssim un altre a una botiga de fruits secs de Girona. Va tenir un gran exit i les assistents en van sortir molt contentes. Teniem prevista, per abans de Nadal, la presen- tacio del darrer llibre de l’Assumpta Montella , "115” un titol ben original per una novel-la que relata els fets que es van viure a la batalla de | ’Ebre; pero es va haver de postposar per raons personals de I'autora i, finalment, es fara el proper 31 de gener. El proper mes de febrer convocarem | ’Assem— blea anual de | ’Associacio on repassarem les activi- tats realitzades durant el 201 3 i es faran les propostes isuggeriments pel 2014. De moment, 51 en teniu ganes, ens podeu tro- bar cada dijous de 7 a 9 del vespre a la Sala de manu- alitats del Local Social de Quart. Seguiu connectades amb | ’ass0ciacié i amb el poble, clicant el nostre blog http: //ambu| |sde- dona. blogspot. com/ o enviant—nos un correu a: ambu| |sdedona@gmai| .com 1'] Text i fotos: Associacié Amb Ulls de Dona de Quart
 21. 21. 1+6 PERRUQIJEI-. |A r r: rE»*: -USTI-5:13 Sempre és una bona noticia el fet que hi hagi emprenedors que obrin / es portes amb nous nego- cis a/ pob/ e. Fa poques setmanes tant els quartencs com els passa vo/ ants podeu gaudir d ’un dob/ e ser- vei ubicar a la C arretera de Girona, 70- I2. Es tracta de dos establiments en un: 1+U es una perruqueria i també és un local de degustaci— ons amb servei de bar cafeteria. Amb dues portes independents, pero sota la mateixa marca. Els seus impulsors son una parella que s’han establert a Quart: la Mary Lijarcio, perruquera i fi- lla de Palol I el seu company Abraham Fernandez, cambrer de Girona. La parella regenta Hi] i ofereix els seus serveis de manera independent. La Mary amb tota Ia gama de tractaments de perruqueria mixta i l’Abraham rere el mostrador del bar. A més dels serveis normals de cafeteria, amb bones i originals ofertes pels clients, 1+0 té com a filosofia oferir una acurada seleccié de vins i caves aixi com embotits ibérics i formatges de qualitat. Un lloc ideal tant per a prendre un cafe, esmorzar, berenar o assaborir un delicios gintonic. Els desitgem molta sort! I1 Text i fotos: Mateu Ciurana COMERC LOCAL [21]
 22. 22. ESPORTS r‘ I"- 4-‘ ~. .l»“. t[3 iEs~: ::: [:c— Irfia‘l‘: [o El dia 7 de gener van comengar les acti- vitats del Club Escola de Triatlé IJ3, amb seu social a Quart. El Club Escola de Triatlé lJ3, presidit per Jordi Fernandez Carmona, autor del llibre ”T0t Triatlo. De 0:00 a finisher”, que sortira a la venta aquest 2014, es un projecte pioner a Catalunya. ‘V. -t. r". -.’"W‘~‘*'4l . ~raII: I"'“ ltr~an~miu-1" . . ,.p, . '‘ — F. -' i§! .5ai"«; -Isa. «.1. AJUHTAMENT DE QUART En Jordi, vei de Quart, junt amb un ampli equip d’entrenadors i col-laboradors posa al servei de tothom els instruments ne- cessaris per a gaudir de | ’esport i la natura, respectant la salut, la normativa i l’etica, I per aprendre tots els secrets de | ’esport amb més creixement de practicants. Gracies a la col-laboracié de | ’Ajun- tament de Quart, a més de les activitats d‘entrenaments (les primeres setmanes son Jornades de Portes Obertes), que poden consultar al web www. ij3training. com, a l'apartat del Club Escola de Triatlé U3. Tots els divendres, a les 20:15h. a la Sala de Lec- tura Miquel Pairoli, al Local Social de Quart, situat al carrer de| Tren n° 49, Tindra lloc una xerrada d’interés general (medicina esporti— va, primers auxilis, fisioterapia, psicologia, etc. ) oberta a tots els veins i veines de Quart. Tots i totes hi sereu benvingutslll ii Texti Foto: Club Escola de Trlatlo r -'-4 . _.. ,-. .~_. . 'k7l! ?,-_l'r"$-'l, .[, ‘-. l'I'Il_[Il1Il; J-; ‘r it ' #’:1n: n,ili~r= »~: ,1nlK-III-~ Quart—patI' va realitzar, juntament amb el club Platja d’Aro amb un total de 86 pa- tinadors a la pista, el festival de Nadal. En la fotografia podeu observar aquests pastorets sobre patins. Felicitats a tots els participants i entrenadors! (1 Text i Foto: Quart-pati www. pa tinatgener
 23. 23. Quart de volta 2/x. Pm Ivn Cowl Gum wurw BTT Q1 min-201 3 El mes de setembre i per segon any hem or- ganitzat la 2a. prova de la Copa Gironina de B1'| '; enguany teniem el repte defer arribar la cursa fins al cim més alt del nostre terme, el Montigalar. Es per aixo que des de que va acabar la cursa de l’any passat ens vam posar a la feina i vam comencar a recuperarcamins i a crear—ne algun de nou. Un cop més, 305 ciclistes s’han reunit a Quart per a participaren les diferents proves, amb circuits de 31, 20, 2 i 0,5 km. |. ’Umbert Almenara (BICIS ESTEVE) va ser el guanyador de la volta llarga, en Xavier Ferrer (RADIKALBIKES) el de la volta curta, i l'Aida Viladrich (3HM CLUB ESPORTIU), va ser la pri- mera Femina. També volem destacar les curses de Promocio amb uns 80 nens i nenes. AGRAIR a les prop de 40 persones que ens han ajudat, aixi com a tots els col-laboradors i pa- trocinadors. 3' 'l: Iil)~‘» "ll Nl1.Ir; IlLunin. Seguint amb la tradicié nadalenca vam fer la sortida al cim del Montigalar, es va canviar la foto de grup del pessebre i per acabar res millor que un bon esmorzar. DIM 1 vi "l :4 Mme-'i= r El mes de desembre, un any més, us hem de donar les gracies per participar en aquest mati so- lidari per a col-Iaborar amb La Marato de TV3. Ens vam adherir a la iniciativa que es va fer a nivell de tot Catalunya ”Amb bici per La Marato”. Hem tingut un bon dia, amb fred al mati i un bon sol a la resta, i unes 60 persones que ens han acompanyat a | ’esmorzar a la placa de la vila (foto ESPORTS I [23] ‘l de grup enviada a TV3) i a la pedalada popular per la ciutat de Girona. Tots els ingressos i donatius s’han sumat a la donacié que el nostre club fa a "La Maraté”. I’I Textos i Fotos: Associacié Quart devolta. Més informacié: /mp. "// wwmquartdevo/ ta. b¥ogspo£Com
 24. 24. ESPORTS [24] Ritmica Quart L'associacié de ritmica del poble es pre- para per les competicions individuals que co- mencen al febrer, després d’una temporada de conjunts de copa catalana plena d’éxits. Es van aconseguir ni més ni menys que: un primer podi a la segona fase de copa ca- talana de conjunts, tres segons podis a la ter- cera fase i dos tercers podis a la final. Cal destacar també, que es va realitzar el festival de Nadal, amb tota la magia de les gimnastes de ritmica Quart i el patge reial. Només ens queda desitjar molta sort a les nostres gimnastes per aquest nou 2014! H Texti Foto: Ritmica Quart Club Basquet Quart Enguany el Club Basquet Quart s’ha con- solidat com un dels principals referents del xbasquet gironi, tenint al nostre club | ’equip militant a la categoria més elevada de les "gomarques gironines | ’EBA. A nivell de club, l’entitat disposa de més de120jugadorsiju- gadores repartits en 13 equips. A nivell social, com a novetat el club -aquest any ha celebrat la Quina solidaria de 'lalMarat6, una activitat que va comptar amb ~. la participacié d’unes 200 persones. A més, aquest estiu, i ja per tercer any, l’entitat de- senvolupara la 3a edicié del Campus, una acti- vitat amb una gran acollida ide gran interés pels més petits. n Text: Club Basquet Quart
 25. 25. L'ENTREVlSTA SI. ]HIs'«”/ [@221] @@§I‘§@HH6:», ,empreimeélotra SILVIA CASTELLO, UNA QUARTENCA NASCUDA A CASSA DE LA SELVA, JA ESTA RECOLLINT ELS FRUITS D’UN ENGRESCADOR PROJECTE D'EMPRENEDOR| A. ESPAI DE QSTURA (www. osTURA. cAT) Es MOLT MES QUE UNA ACADEMIA oN APRENDRE LES ARTS DE LA COSTURA, Es UN PROJECTE DARRERE DEL QUAL HI HA TOTA UNA FILOSOFIA INTEGRAL RELACIONAT AMB L'ACT| V|TAT DE COSIR, DISSENYAR, FER PATRONS. .. CASADA I JOVE MARE DE 3 FILLS, LA SILVIA HA ESTAT ESCOLLIDA PER L'AJEG (AssocIAcIo DE JovEs EMPRESARIS DE GIRONA) COM LIEMPRENEDORA DE L’ANY 2013. LA SEU D’EsPAI DE QSTURA Es A UN LLUMINOS LocAL DE L'AVlNGUDA DE l_LUlS PERICOT, 33 DE GIRONA. Silvia Caste| l6.- La costura ha format part de manera natural de la meva vida des de petita. M’ha apassionat el fet de crear, tallar, construir I transformar. Per dir—ho d'al- guna manera el meu procés ha estat fer del meu hobby una professio. Estic contenta de ser autodidacte. El CeIre. - Com va néixer Qstura? SC. - Vaig regentar durant un temps una botiga cle vestits de nuvia de creacio propia a Quart, pero el meu cami em va portar a comengar a donar classes a centres civics, organitzar desfilades, fer cursos, ensenyar a gent el mon de la costura i, de manera natural, vaig decidir obrir aquest centre que es va inaugurar l’any 2010. EC. - Quan s’entra al local es percep que aixo és més que una academia. SC. - Efectivament, sempre diem que volem que les alumnes deixin les maletes a la porta i es submergeixin el en mon de la creativitat. Estem estimulant—| es perque avancin, algunesja han creat Ia seva propia marca, i s’han agrupat creant ADN Textil, organitzant la Fira Modist al casino de Girona. Patrocinem i organitzem juntament amb altres empreses del sector com Trendy Models, des- filades, xerrades, calendaris benefics. .. EC. - El projecte, doncs, va més enlla de les portes d’aquest local. SC. - Per descomptat. Hem creat amb la Fundacié de l’UdG un curs de patronatge I moda que es un exit I jo, personalment, sempre que en tinc ocasié faig tasques de divulgacio als mitjans. EC. - Tot Va més enlle de les classes prbpiament dites. SC. - Estem amb les alumnes en tot, ajudant-les en els seus projectes, a fer mostraris, a preparar desfilades. Te- nim un club de costura en el que volem que les ex alu- mes segueixin vinculades al projecte. Ara mateix estem creant una borsa de treball, per a facilitar sortides pro- fessionals. EC. - Ara mateix no hi veig cap home. SC. - En tenim, pert‘) molt pocs. Ara per ara la cosa esta aixi. EC. - Es tracta de formar part de la ciutat i la comarca. SC. - Efectivament, volem ser-hi presents, tant sigui a Temps de Flors, fent xerrades, com en qualsevol altra ac- tivitat que tingui a veure amb la creativitat I la sensibilitat. EC. - Veiem un cartell emmarcat on es parla d’un espai on es facin realitat els somnis. La Veiem molt valenta i amb molta forca. SC. - Cal créixer davant les dificultats. Les coses que un somnia es poder fer realitat amb tenacitat, esforc I imagi- nacio. EC. - Caldra estar, doncs, molt atents a Espai de Qstura. Moltes gr‘acies. n Text: Mateu Ciura na
 26. 26. 126]" MUSEU DE LA TERRISSA —-' --_ La Setmana d'Artesania de Catalunya es una ac- tuacio impulsada pel Consorci de Comerc, Artesa- nia I Moda de Catalunya (CCAM) - adscrit al Depar- tament d’Empresa i Ocupacio de la Generalitat de Catalunya, mitjancant | ’Area d‘Artesania. Els passats dies 12 I 13 de desembre va tenir lloc a Madrid l’Assemb| ea anual de l’Asociacion Espafiola de Ciudades de la Cerémica de la qual, el municipi de Quart en forma part. A la reunio del seu Comite Executiu es va pren- dre l’acord, entre altres, de que el municipi de Quart passes a formar-ne part I fou escollit el representant de Catalunya de la nova Agrupacion Europea de Ciudades de la Cerémica, ”AECT". Aquesta Agrupacio, es va crear a finals del 2013, I esta formada per Italia, Franga, Romania I Espanya, agrupant a més de 90 ciutats europees. Hi han 5 re- v: -- _. L El Museu de la Terrissa de Quart va participar a la setmana d’Artesa- nia de Catalunya: The Craftroom La mostra va tenir lloc els dies 29, 30 de novem- bre I 1 de desembre a | 'Edifici Disseny Hub Barcelo- na — DHUB Glories. Fou un gran aparador de | 'arte— sania catalana. Acollint una gran mostra d’exposicio I venda de productes artesans catalans de diferents sectors I oficis: complements de moda, joieria, ar- ticles per a la llar, objectes de regal, elements de decoracio, entre altres, amb la presencia de tallers artesans de | ’estat espanyol, Europa i en aquesta ocasio, Franca com a pais convidat. La mostra The Craftroom es el gran esdeveni- ment de l’artesania catalana I un salo de referen- cia pel sector artesa estatal i internacional. La gran afluencia de participants I visitants va proporcionar una gran olifusio del nostre municipi I equipament cultural. I'I Text i foto: Joan Vicens iTarré [Tecnic del Museu] El Municipi de Quart sera el representant de Catalunya a la nova Xarxa Europea de Ciutats de la Cercimica presentants de cada pais membre, i Quart sera un d'aquests 5 representant Catalunya. La seu d’aquesta nova organitzacio estara a To- tana (Murcia), mentre que el director sera italia i el president frances. El mes de gener es presenta a Brussel-les coincidint amb el plenari del Comite de les Regions. La AECT Ciudades de la Ceramica preveu treba- llar amb programes financats per la Unio Europea en quatre grans eixos: desenvolupament econo- mic; desenvolupament turistic i cultural; formacié I patrimoni. Es tracta d’una de les poques Agrupacions que son de tipus tematic (en aquest cas sobre cerami- ca). Per part de la Unio Europea hi ha interes en po- tenciar les Agrupacions tematiques I transversals, fet pel qual la constitucié de l’AECT ha generat gran interes. I1 Text i foto: Joan Vicens iTarré [Tecnic del Museu]
 27. 27. S’inicien uns nous tallers de torn per als centres educatius Dins de l’oferta educativa 2013-14 del Museu de | aTerrissa de Quart s’han organitzat uns nous tallers per coneixer i treballar el torn. Amb la col-laboracié de l’Associacio de Terrissai- res Artesans Locals de Quart s’ha ampliat l’oferta educativa amb | ’objectiu de mostrari difondre l'ofi— ci i la realitat terrissera cle Quart. Per poder—ho fer possible s’han adquirit una serie de torns electrics que permeten desenvolupar l’activitat. Enguanyja han estat varies les escoles que hi han participat amb una gran acceptacié i interes per part de tot l’alumnat i professorat que han realitzat el taller. La intencié és poder oferir també aquest taller a public adult i familiar. n Text i foto: Joan Vicens iTarré [Técnic del Museu] DE LA TERRISSA [271 l lnauguracié de I’exposici6 d’en Man el Marzo -Mart El dia 5 de desembre es va inaugurar la mostra d’en Manel Marzo-Mart. Poder contemplar | ’obra d’aquest artista és un d'aquests escassos obsequis que l’art ens concedeix en ocasions. La seva obra transita de la figuracio al minimalis- me, a la recerca d‘un significat substancial i les se- ves composicions abstractes mai son prou impreci- ses per deixar d’expressar quelcom concret. Ha exposat a diverses ciutats com Barcelona, Madrid, Girona, Paris, Estrasburg, Bogota, Basilea, Berna. .. i amb diverses exposicions en fires interna- cionals com Arco, Art Expo, Tokio International Art, Saga ( Paris). .. Combinar un ofici artesanal com es la terrisseria amb les actuals expressions artistiques és una gran experiéncia. En Marzo-Mart ens va realitzar el car- tell de la passada edicio de la Fira Mercat de la Ter- rissa Catalana, aconseguint perfectament la fusio entre art 1 ofici. La mostra es podra visitar fins el proper 16 de fe- brer. n Text i foto: Joan Vicens iTarré [Técnic del Museu]
 28. 28. [28] NATURA l MEDI AMBIENT La Nematode del pi, un enemic a combatre Bursaphelenchus x ln lllllllx MeteoQuart Pluviometria a Quart en litres per ml Dades facilitades per: Observatori Narcis Gibert ngvquart@hotmail. com Tel. 650 84 51 28 Per sort no s’ha detectat als nostres boscos la presencia d’un insecte que transmet aquesta plaga que afecta als pins, tot i que s’ha posat una trampa a la zona de can Mascort. |_'alerta esta en les primeres fases, pero cal estar atents. Aquesta dolencia batejada com a "Pine Wilt Disease" esta causant estralls a tot el nord del Continent America i a | ’est d‘Asia. A Europa ja se n’ha detectat algun cas a Portugal i Extremadura. La nematode de la fusta del pi (NMP) Bursaphelenchus xylophilus és traspassat d’arbre en arbre péls insectes del ge- nere Monochamus (Coleoptera; Cerambicidae). Un del perills de contaminacio és també el transport de la fusta. 11 Text: Regldoria de Medi Ambient octubre novembre 1 desembre
 29. 29. Higiene i conservacio dels aliments Els aliments alterats poden resu/ tar mo/ t perju- dicia/ s per a / a sa/ ut. La principal causa de dete- riorament és / ’atac per diferents tipus de micro- organismes (bacréries, // evats i fangs). Per evirar aquest deteriorament, els aliments necessiten certes condicions de tractament, conservacio’ i manipu/ acid: LA REFRIGERACIO Manté l’a| iment per sota la temperatura de mul- tiplicacio bacteriana. La temperatura ideal del frigori— fic és de 4-5°C al prestatge del mig, encara que no és la mateixa en tota la nevera. Si aprofitem la diferencia de la temperatura, podem realitzar una bona conser- vacié dels aliments. (om distubuirem els aliments dins la nevera? - CARNS l PEIXOS: A la zona més freda de la ne- vera, pertant la més baixa, a uns 2°C (just sobre els calaixos de les verdures en les neveres que tenen el congelador a sota) - FRUlTES IVERDURES: Es fan malbé a temperatu- res baixes, per aixo, hem d’utilitzar els calaixos especials (10°C) que les aillen de les tempera- tures més baixes, conservant—| es més fresques. - OUS, LACTICS, EMBOTITS I RESTES itots els pro- ductes que especifiqui "una vez abierto, conser- vese en frio": Part central (4-5°C) i superior (8°C) de la nevera perque no necessiten tant fred. - BEGUDES, SALSES COMERCIALS com mostassai ketchup, MANTEGA I MARGARINA: A la porta de la nevera (10-15°C) perque son productes que només necessiten una Ileugera refrigeracio. Recorda: SEMPRE INTRODUIREM ELS ALIMENTS DINS LA NEVERA NETS l RETIRAREM ELS EMBOL— CALLS QUE PORTEN! Quanta dies podem term els alununt: a la nevera‘ 1 dia: Cam picada (tapada) o peix fresc (net i tapat). 2-3 dies: cam cuita, peix cuit i restes. 3-4 dies: llet pasteuritzada 0 esterilitzada oberta, verdures cuites i postres casolans. 4-5 dies: carn crua 4-5 dies: verdura crua o conserves obertes (posar en recipient de plastic) 5 dies: Plats cuinats. 2-3 setmanes: ous Nata fresca, iogurt, formatge fresc, margarina i mantegaja porten data de caducitat. Altres consells a seguir: Comprovar periodicament la T3 de la nevera (4- 5°C): a l’estiu haurem de regular a menys graus que a | ’hivern, a uns 3—4°C. No sobrecarregar la capacitat de la nevera: si no hi ha espai entre els aliments, |'aire no pot circu- lar i la distribucio’ de la Ta es veura afectada. Guardar els aliments sempre ben tapats per evi- tar que perdin sabor i frescor. La cam i el peix co| .|ocar-los en un recipient amb reixeta per que no estiguin en contacte amb el suc que desprenen. Deixar refredar els aliments abans de posar—los a la nevera: posar al bany maria amb aigua freda 0 amb glagons. Si es guarda un aliment calent a la nevera, augmenta la temperatura i per tant augmenta el risc de contaminacio dels altres ali- ments, i a més la nevera no funciona de forma eficac. El primer que posem a la nevera es el primer que gastarem. Alguns aliments tenen data de caducitat i aixo ens assegura que es manté fresc fins la data de | ’etiqueta. i i Text: Equip d'Atencio Primaria del C. L. de Quart ABS Cassa de la Selva
 30. 30. [30] ESPAI PELS SENTITS Llibres UIIITJL I'DN5’] l-M LHKLJ. 1I1us| rhuiI um HIlVL. V' TOTES LES ESTACIONS DE FRANCA Oriol Ponsati-Mur/ a Premi Just M Casero, 2013 - Llibreria 22 "Totes les estacions de France" es un relat que parteix de la historia d’una maleta carregada de lingots d’or que apareix en un vagé de ro- dalies deMParis. A partir de la maleta perduda plena d’or, l’autor imagina possibles situacions que acabaran desembocant en un final queja sabem. Pero cal descobrir com es perden els lingots i és aqui quan el jurat destaca que l’habi| itat i la destresa de l’autor es fa explicita quan expressa totes aquestes histories embolicades. A | ’obra, els personatges es troben i se’n van, hi ha anades i vingudes i, fins i tot, també intervé la figura del propi autor en un joc metaliterari en el qual s’hi veu implicat a mig cami del somni i la follia. Segons destaca el jurat, tot aquest conjuntdindividus, a | 'entorn de | ’excusa de la maleta, configuren una fauna humana que s’in- terrelaciona, intervé en el relat i en modifica la percepcié. NENA NO SIGUIS MESTRA Maria Isabel Brunet i Maria Magdalena / Vlercadé. Ed: Rosa Sensat (Testimonis) Venéncies, EHSUITS, aventures l desventures Nena, no siguis mastral laculavrnv-av». -urn. -uh-a Iownnuudunumnn de dues mestres. Aquest llibre és per a tots els publics, perqué al cap i a la fi tots hem anat a l'escola. Quan les i els futurs mestres acaben Magisteri pensen que intervindran en la for- macié de noves generacions. Es cert, pero mai t’imagines, nena, quants imprevistos no teorics, sino reals com la vida mateixa, hauras de resoldre en tres i no res. Aquest llibre the vol fer descobrir de manera distesa, pero tingues clar que les situacions possibles son infinites. FRAGMENTS D’UNA PEDRA Santi Borrell Edicions de Pedra "Fragments d’una pedra" és el segon llibre de poesia de Santi Borre| |(Vilafranca del Penedés, 1972), després d’haver publicat "Els dies a les mans” (201 0). En paraules de | ’autor, ”Fragments d’una pedra" és un llibre. que obre el ventall a tematiques molt diverses. , coses aparent- ment simples, reflexions sobre la propia vida, pensaments sobre la felici- tat, l’a| egria, les il-lusions, |'amor o la propia vida quotidiana. n Textos i imatges: Mateu Ciurana EXTRA Jaume Slsa Quaranta-cinc anys des prés del seu debut amb ”L'home dibuixat", i per entretenir l'espera del seu proper treball discografic, el galactic Sisa ha agrupat a Extra un re— cull de gravacions inédites i cancons en directe que ell mateix qualifica com ”un conjunt de casos accidentals, precaris, involuntaris o be’ obli- dats sense malicia". Entre el material hi trobem una versio de"Carnava| a la Republica d’A”enregistrada al Canet Rock de1976,"La cucafera”—| a sintonia de la careta del programa infantil de TVE—, un enregistrament alternatiu de la cancé”Carrer”, o la interpretacio en directe i en mode multilinguistic de "Qualsevol nit pot sortir el so| ”. OH HAPPY DAY. Les millors Cancons CD- Coral TV3 Catalunya té actualment més de 2.000 cors repartits pertot el pais. Oh Happy Day va recérrer tot el territori per tro- bar els cors amb més talent i especta- cularitat. Després de vuit setmanes de casting, amb la participacio de més de 1.000 cantants, el programa va triar els 9 cors finalistes que participarien al concurs de TV3. La tria va ser dificil, perque el nivell era molt alt. El disc d’Oh Happy Day ofereix una seleccio de les actuacions gravades en directe al plate 1 deTe| evisio de Catalu- nya al llarg de la primera temporada del programa. Es una mostra del talent de les corals, formades majoritariament per cantants afi- cionats, que combinen la seva passio per la musica amb la feina, la familia i la resta d’ocupacions quotidianes. ARA! Himnes cancons populars i tradicionals Paisos Catalans Santi Arisa CD (Picap, 2013) Santi Arisa posa ritme al cami cap a la independéncia amb 21 cangons que tenen la voluntat de ser cantades, ba- llades, cridades, celebrades, suades. ..Totes tenen el gust de la can- go popular pensada per ser corejada en col-lectivitat, Es un recull de cancons amb un objectiu ben clar: fer correr un pais.
 31. 31. ESPAI PELS SENTITS [31] Terra groga Josep Pastells LES FITE5 MFR DESIUAOES IICOSTUMEN A SER TAMBI LES MES INABASTABLES. REQUFREIXEN ‘ANTS LNESFOICCOS DURAN1 TAN] DE TEMPS QUE, t; N I$SOUR'l E5, FS I. 'UNV(~. RTFIXf: N QUASI EN UN MlfU(l. E 0, El MFS N0, PM UN FET l; XTRAOflDVNAN| L)IlF FUSTA MOII INASSIMILAR. S-OHHIETOT fit CS PRODUHX ABANS DEL PHEVISY. NO ACAHA Di (ORflESl"l')N()RE'S AM8 LL QUE SIHAVIA SOMIAT I, PFH "OSTNES, CUMPORTA (BIBS TAN lN(Hl. |i§Ll". 0Ué MES AVIAI 'i(>MH. FN UNA “ROMA IIU UESTI. La data triada pels xinesos, sempre atents als detalls, és l’onze de setembre del 2014. Just quan s’acomp| eixen tres-cents anys de la derrota davant les tropes borboniques, en plena efervescencia del debat sobre la imminent consulta sobiranista, el Govern de Pequin mou fitxa i demostra un cop més que els diners regeixen el mon. La fallida de | ’Estat espanyol I la compra del seu deute extern per part dels xinesos obliga Madrid a renunciar a la sacrosanta indissolubilitat de la nacio I a signar l’acord pel qual Catalunya deixa de ser espanyola i passa a formar part del gegant asiatic. Catalunya comprada pels xinesos, si. I fora de la UE, naturalment. Sense euro, pero amb iuan. Catalunya alliberada per fi de les cadenes espanyoles pero subjugada de cop i volta per la Republica Popular de la Xina. Catalunya convertida contra tot pronostic en una regio especial de la cada cop més indiscutible primera potencia mundial. Des de Barcelona fins a | ’ultim raco del municipi més petit, el procés de xiniitzacio esdevé impa- rable. La bandera comunista substitueix la senyera. Abolida la Generalitat I suprimit el domini . cat, el mandari es converteix en | ’unic idioma oficial. Els xinesos surten de sota les pedres. Ja no es limi- ten a regentar restaurants, basars, botigues de moda, perruqueries, cafes 1 bars, siné que controlen col-legis, hospitals, bancs, supermercats, gasolineres i tot el que us pugueu imaginar. Sota el coman— dament Linic del general Liang Suco Pa, la regir’) autonoma catalana s’omple de tancs i militars lad- quireix un to groguenc amarat de saviesa oriental. Tot molt legal, aixo si, producte d’una transaccié comercial. Centrem-nos en un cas concret, pert‘), que la historia sempre és una suma de petits detallsi un dels més remarcables el trobem al municipi de Quart. La Creueta -—aquest petit nucli de poblacio situat entre l’Onyar i | ’antic Parc Tecnologic de la UdG, reconvertit en una fabrica d’ordinadors— experimenta una metamorfosi més que notable. El jaciment iberic del puig d’en Rovira és completament excavat i es converteix en una atraccio turisti— ca de primer ordre. La farinera Nostra Senyora Auxiliadora es transforma en un museu per il-lustrar el funcionament de les industries vinculades amb el sector primari a principis del segle XX. Amb el trasvas de | ’aigua del Roine (comprada a Franga en el que sembla un preambul de | ’adquisicié del pais sencer) l’Onyar recupera el cabal d’altres epoques i la seva riba s’omple d’urbanitzacions deluxe. Els creuetencs descobreixen, encantats, que les seves terres tripliquen o quadripliquen el valor, situ- ant-se al bell mig del que els xinesos rics denominen ”un paratge estrambotic de la vella Europa". El carrer Major s’omple de joieries i botigues de roba carissima; les masies acullen discoteques i after hours i els pisos Barcelé es transmuten en un parc tematic sobre el racisme i els contrastos economics i socials als inicis del segle XXI. Deu anys després de la compra de Catalunya, superades les complicacions d’aprendre la demo- niaca llengua xinesa (més de 10.000 caractersl), pot afirmar-se que, en general, els creuetencs que romanen al poble es mostren prou satisfets. També és veritat que n’hi ha alguns que enyoren | 'epoca en que encara no s’havia anihilat qualsevol rastre audiovisual o escrit del catala. Només son quatre romantics, Certament. Gent que, exposant—se a condemnes severissimes, amaga sota les rajoles lli- bres de Rodoreda 0 Pairolii recorda amb un punt de melangia | ’epoca en que Catalunya aspirava a ser independent.
 32. 32. 9 febrer: IV Open BTT BMW - Gran premi Bikein. Zona pavello ales 9h. 16 febrer Maraté Vies Verdes. 2 marc: 15e aniversari Liar dejubilats. Dinar de germanor. Local Social de Quart a les 14h. 8 man; Quartnestoltes. 14 mar; Pau I el conqueridor de la Cia Teatre a la Llaunai l'avi Robert. Teatre adults. Escenaris 2014. Local Social de Quart a les 21h. Entrades a la venta a | 'Ajuntament de Quart o una hora abans a taquilla. Preu entrada: 8 €. 30 mar; Dia de l’avi i el nét. Organitza: Llar dejubilats. Marc III Rallie de la Terrissa. Data a confirmar. 10 abril Concert de primavera de | ’au| a de Quart de | 'Esco| a de Musica del Girones. Local Social de Quart a les 19h. 12 abril Orelles de xocolata. Espectacle musical familiar d'0rella Activa. Escenaris 2014. Local Social de Quart a les 18h. Venta d'entrades a l’Ajuntament de Quart o una hora abans a taquilla. Preu entrada: 5€. Entrada gratuita pels menors de 3 anys. Oberta Ia inscripcié per aestaestoltesi Per optar als premis cal apuntar-se a les oficines de I'Ajuntament. 972 461 971 Urgencies 112 Incidencies aigua 1 Hum 972.202.078 www. quart. cat ajuntament@quart. cat Horari d’atencié al public: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h i els dimecres de 18.00 h a 21.00 h www. museuterrissa. cat firadelaterrissa@quart. cat Horari: dissabtes de 10.30 h a 14.00 hide 16.30 h a 20.00 h; diumenges I festius de 10.00 h a 15.00 h www. quart. cat ajuntament@quart. cat Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h www. quartjoventutblogspotcom joventut@quart. cat Horari: de dilluns a divendres de 16.30 h a 20.30 hi els dimarts i dijous de10.00 h a 13.00 h www. quart. cat radio@quart. cat www. xtec. cat/ ceipstamargarida b7002922@xtec. cat www. blocs. xtec. cat/ escolanovadequart b7009242@xtec. cat www. wix. com/ baldufaquart/ |Iar—infants baldufa. quart@gmai| .com http: //insvilablareixcat iesdevilablareix@xtec. cat emg@girones. cat Horari: de dilluns a divendres de17.00 h a 21.00 h www. lna. cat

×