Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Color laura

3 247 vues

Publié le

Introducció al color, propietats i gammes

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

Color laura

 1. 1. COLOR
 2. 2. Constantment rebemimpressions de color per mitjà de la vista, i aquestes impressions tenen la facultatd’inquietar-nos, tranquil·litzar-nos, posar-nos de bon humor, o fer-nos pena. És el món del color.
 3. 3. colorEl sentiment del color éstant vell com la humanitat.L’home de l’època glacial,fa més de 20.000 anys jautilitzava colors mineralsper representar la sevavida i el que l’envoltava.(Coves d’Altamira)
 4. 4. DEFINICIÓ• Qualitat variable dels objectes• És l’aspecte més cridaner de la imatge, ens ajuda a comprendre el que veiem i ens dona informació addicional sobre els objectes que contemplem.
 5. 5. Tot color és llum
 6. 6. El color dels cossosdepén de les radiacionsde la llum absorvides perla seva estructuramolecular i les longitudsd’ona que el cos reflexa.La propietat cromàticaassociada a la longitudd’ona es coneix com:COLOR i és percebut permitjà del sentit de lavista.
 7. 7. EL SENTIT: LA VISTALa llum entra a l’ull através de la pupil·la iel cristal·lí s’encarregade concentrar-la a laretina, on estimula elsbastonets i els cons.La informació del queveiem es transmet alcervell a través delnervi òptic.
 8. 8. ELS PIONERS DELS COLORS Isaac Newton (1642-1727) Físic-matemátic-astrónom Va descriure els colors com el producte de les propietats dels rajos que componen les fonts lluminoses. Va demostrar que la llum blanca estava composta per els colors de l’arc iris.L’espectre solar es compón de 7 colors:vermell, taronja, groc, verd, cian, anyili violeta.
 9. 9. Els objectes tenen la propietatd’absorvir determinadaquantitat de llum i rebutjar unaaltre llum, el color natural del’objecte que nosaltrespercebem està donat per el raigde llum que rebutja.Un exemple: la poma ésvermella, perquè absorveix elsraigs blaus i grocs. Rebujta elsvermells, llavors per els nostresulls és de color vermell.
 10. 10. Si la poma absorbís elsvermells i rebutgés els blaus igrocs, seria de color verd. Lessuperfícies negresabsorbeixen tots els colors,els objectes blancs,reflecteixen tots els colors, osigui, els rebutja.
 11. 11. PROPIETATSEls colors es poden classificar diferent segons com els aconseguim, seran: COLORS ADDITIUS o COLORS SUBSTRACTIUS
 12. 12. ADDITIU vs SUBSTRACTIUEl color sutilitza en molts tipus de media (tele, cine, llibres, revistes,diaris).Però el color no es reprodueix de la mateix amanera per tots aquestsmedis.Hi ha dues maneres bàsiques de produir color: additiva i subtractiva.La televisió utilitza elsadditius, mentre que laimpremta utilitzen elsubtractiu.
 13. 13. COLORS SUBSTRACTIUSEls colors substractius o colorspigment (pols de color quetinta un aglutinant per crearuna pintura) parteixen d’unabarreja substractiva, ja que alafegir color (material) treiemlluminositat.
 14. 14. COMBINACIÓ SUBSTRACTIVA (Model CMYK)Els colors pigment primaris son el magenta, el groc i el cian,que no podem crear a partir de la barreja de cap altrepintura. Aquests colors són els que s’utilitzen en impremta.
 15. 15. COLORS ADDITIUS• Els colors additius o color llum és el que es produeix per les radiacions lluminoses. Les llums primàries son vermell, verd i blau violeta.• La barreja dels tres produeix el color blanc, és una barreja additiva.• Les llums secundàries son el magenta, el groc i el cian.
 16. 16. COMBINACIÓ ADDITIVA (Model RGB)En els nostre mon modern delsordinadors i monitors, hem passatel vermell-verd-blau a RGB , queno només indica els colors primarisllum, sinó tots els derivats de laseva barreja òptica.
 17. 17. CLASSIFICACIÓ- PRIMARIS- SECUNDARIS- TERCIARIS
 18. 18. COLORS PRIMARIS Colors primaris son aquells colors bàsics o fonamentals dels que es deriven els demés colors. Són irreductibles a la percepció.
 19. 19. Groc Cian MagentaEls també anomenats colors fonamentals, son els colorsde partida, no s’obtenen de la barreja de cap altre color, alunir-los podem aconseguir una àmplia gamma de colors.
 20. 20. COLORS SECUNDARIS Son aquells que s’obtenen de la barreja dels primaris: GROC + BLAU = VERD BLAU + VERMELL = VIOLETA VERMELL+ GROC = TARONJA
 21. 21. + + + VERD TARONJA VIOLETASon els colors intermedis, els que s’obtenen en barrejar elsprimaris en quantitats iguals.
 22. 22. COLORS TERCIARIS Els colors terciaris, son els obtinguts de la barreja d’un primari i un secundari en parts iguals. En realitat no són més que matisos d’un color.GROC + VERD = VERD LLIMONAVERD + BLAU = TURQUESABLAU + VIOLETA = LILAVIOLETA + VERMELL = VIOLETA VERMELLÓSVERMELL + TARONJA = TARONJA VERMELLÓSTARONJA + GROC = TARONJA GROGÓS
 23. 23. + + + MARRÓ OCRESon els que s’obtenen al barrejar quantitats iguals de un color primari amb elseu secundari més proper en el cercle cromàtic. Si variem la proporció, s’obtéuna àmplia gamma de subtils tons grisos, marrons, ocres i turqueses.
 24. 24. LA RODA DE COLORS• Cada color té un lloc específic en la roda de colors o cercle cromàtic. A més d’ajudar-te a barrejar colors t’ajuden a afegir colors a les teves creacions de manera lògica.• Apart de la roda de colors tindriem molts altres esquemes útils per ordenar els colors .
 25. 25. LA RODA DE COLORS
 26. 26. COLORS COMPLEMENTARIS P CSon els colors diametralment oposats en el cercle cromàtic ique ofereixen major contrast entre ells.
 27. 27. Esquemes bàsics del color• Esquema Acromàtic (Colors Neutrals)• Esquema Anàleg (Colors Anàlegs)• Esquema Complementari (Colors Complementaris)• Esquema Monocromàtic• Gamma Càlida• Gamma Freda
 28. 28. Colors Neutrals• Els colors neutrals contenen parts iguals dels colors primaris (s’obté un gris neutral).• Negre, blanc i gris son a vegades, considerats com a neutrals. En realitat els dos primers no són colors, sinó que són l’absencia de color i la llum total.
 29. 29. ESQUEMA ACROMÀTIC O NEUTRALSense color. Utilitza sols blanc,negre i gris.
 30. 30. ESQUEMA ANÀLEGUtilitza qualsevol de tres a cinc tons consecutius oqualsevol dels seus tints i matisos del cercle cromàticpròxims.
 31. 31. ESQUEMA COMPLEMENTARIUtilitza colors oposats del cercle cromàtic.
 32. 32. ESQUEMA MONOCROMÀTICUtilitza un to ambcombinació amb qualsevoldels seus tints i matisos.
 33. 33. UNA OBRA COMPLEMENTÀRIA• Artista: Paul Cezanne• Títol: La Montagne Saint Victorie• Any: 1886-88• Colors complementaris utilitzats: Blau i taronja.
 34. 34. UN ESTUDI MONOCROMÀTIC• Artista: Marc Chagall• Títol: Les Amants Sur Le Toit• És un estudi practicament monocromàtic amb predominància del blau.
 35. 35. GAMMA CÀLIDASon aquells colors queemocionalment enstransmeten calor,ocupen una meitat delcercle cromàtic: van delverd llimona al violetavermellós.
 36. 36. COLORS CÀLIDS• Artista: Jan Vermeer• Títol: Niña Dormida en una Mesa• Any: 1657• Esquema de colors càlids (vermell, taronja, groc ataronjat, groc)
 37. 37. GAMMA FREDASon aquells queaparenten sensació defred i es troben a l’altremeitat del cerclecromàtic: del verd alvioleta.
 38. 38. COLORS FREDS• Artista: Pablo Picasso• Títol: Femme Allongé Lisant• Any: 1939• Esquema de colors freds (verd, turquesa, blau lilós, blau)
 39. 39. QUALITATS DEL COLOR Les tres qualitats del color son: to (color), saturació i valor (brillo o lluminositat)i amb aquestes tres dimensions podem descriure un color i col·locar-lo en l’espai de la percepció del color.
 40. 40. TO (color)Aquest terme és el més fàcil derecordar, perquè es refereix almateix nom del color, el matís.Molts colors diferents són produitscom a resultat d’una combinacióentre dos o més colors, o afegint-hicolors acromàtics (negre, blanc ogris).
 41. 41. VALOR (brillo o lluminositat) És un terme que s’utilitza per descriure que tant clar o fosc sembla un color. Per lo tant, el valor del color està determinat per la seva propietat de reflexió, es a dir: quanta llum reflexa cap a l’ull. Un vermell brillant semblarà més clar a l’ull que un de fosc, té un valor més alt.Blanc + Color Valor altNegre + Color Valor baix
 42. 42. SATURACIÓLa saturació és la intensitatdel color pur.Mentre més saturat més puri intens es veu el color,mentre menys saturat mésgrisós es veu, perquè perd elpigment.
 43. 43. ILUSIONS ÒPTIQUES
 44. 44. ILUSIONS ÒPTIQUES
 45. 45. ILUSIONS ÒPTIQUES

×