Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Социалните мрежи в комуникационния мениджмънт на медийната организация(17)

Plus de Alexander Krastev(20)

Publicité

Dernier(20)

Социалните мрежи в комуникационния мениджмънт на медийната организация

  1. написа Социалните мрежи в комуникационния мениджмънт на медийната организация дипломна работа за придобивание на магистърска степен по “Публична комуникация” ДИПЛОМАНТ: София, 18 юли 2012 г. Александър Пламенов Кръстев Спец. Публична комуникация Фак. №. 40664
  2. Какво,защо и как? Търсени отговори и структура реши да провери структурира Как се променя комуникационният мениджмънт в условията на интернет и социалните мрежи? ● Теоретична част за дефиниране на Къде се намират българските журналисти комуникационния мениджмънт в ерата на спрямо своите колеги от целия свят що се социалните мрежи отнася до ползването на социалните мрежи като източник на новини? ● Изследване как самите социални мрежи се борят за вниманието на традиционните медии и как обучават журналистите ● Анализ на начините, по които медийните организации и журналистите по света и в България използват социалните мрежи ● Практическо ръководство за ползване на социалните мрежи като част от комуникационния мениджмънт на медийната организация
  3. потърси дефинира Основната задача пред комуникационния мениджмънт на медийната организация в условията на социалните мрежи Комуникационният мениджмънт вече трябва да открива тези социалномрежови формати и канали, през които информацията за откри самата организация, продуктите или дейностите й да достига до колкото може по-голяма част от целевите публики, като в същото време следи за обратна връзка от Социалните мрежи вече играят важна роля в страна на настояща или потенциална комуникационния мениджмънт на всяка една аудитория медийна организация - от управлението на комуникацията и постигане на по-голяма разпознаваемост и ангажираност на различните външни публики до изграждането на по-стабилна връзка и среда за работа на вътрешните публики (журналистите).
  4. Социалните мрежи на лов за журналисти? Как Facebook, Twitter и LinkedIn обучават медиите за работа със социални мрежи
  5. Изследването: 39 журналисти от различни по формат и попита насоченост медии от цяла България Колко често се случва да ползвате личните си профили в социалните мрежи, за да попита разпространявате съдържание от вашата медия? В кои социални мрежи има официален 54% профил/страница медията, за която работите? 18% 5% 13% 13% 59% 10% 100% 13% 8% 28% 3% 3%
Publicité