МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Oleksii Voronkin
Oleksii VoronkinВикладач à Lugansk State Institute of Culture and Arts, department of culture
МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ
  ГЛОБАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ
      ПАРАДИГМИ

              IV
                М
                  іж
                   на
                  ф ро
                   ор дн
                    у м ий
                      20 ос
                       13 віт
                          н  ій
Олексій Воронкін
alex.voronkin@gmail.com          http://oeopkonf4.blogspot.com/p/4.html
  У світі спостерігається інтенсивний процес зміни
  системних  властивостей  освітньої  системи, що
  безпосередньо пов’язано з процесами інформатизації та
  розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.
          alex.voronkin@gmail.com
  ІКТ є не просто технічною інфраструктурою, а й
  глобальним інструментом перерозподілу ідей, знань,
  капіталу та праці.
  Питанням інформатизації освіти й впровадження
  новітніх ІКТ в освітню сферу в Україні приділяється
  доволі значна увага. Зокрема ухвалено низку Законів
  й урядових документів

         alex.voronkin@gmail.com
Глобальні тенденції вищої освіти

  збільшення числа студентів,
  інтернаціоналізація,
  збільшення числа робітників сфери вищої освіти,
  комп'ютеризація (інформатизація),
  розвиток дистанційних освітніх технологій,
  формуються соціальні й психологічні передумови моделі
  відкритої освіти
            alex.voronkin@gmail.com
Модель відкритої освіти передбачає

  відкритість для суспільства навчальних матеріалів;

  відкритість навчального процесу та доступність якісних
  інструментів колективної роботи з різноманітними
  освітніми матеріалами та вільного обміну досвідом;

  відкритість результатів навчальної діяльності;

  відкритість результатів наукових досліджень незалежно
  від географічних; соціально-економічних й інших
  факторів.
          alex.voronkin@gmail.com
Відкрита освіта - це
система організаційних, педагогічних й інформаційних
технологій, у якій реалізуються відкриті стандарти на
інтерфейси, формати й протоколи обміну інформацією з
метою забезпечення прозорої діяльності, мобільності,
стабільності, ефективності й безперервності процесу
пізнання.


  У кожного учня з’являється можливість
   обирати мету, зміст, спосіб, місце й час
 навчання, а у навчальних закладів – можливість
 різними шляхами здійснювати надання освітніх
послуг, які відповідатимуть вимогам ринку праці й
        соціальним потребам.
Основою для створення відкритого освітнього простору
стали web-технології та технології „хмарних обчислень”
(англ. cloud computing).
      http://www.osp.ru/os/2007/03/4159847/
http://zoom.cnews.ru/publication/item/32200


    alex.voronkin@gmail.com
          Your logo here
http://wiki.vspu.ru/workroom/tehnol/index


  Розподілені обчислення змінюють взаємодію людей і
  об’єктів із цифровим світом, роблячи персональні й
  мобільні   пристрої  домінуючим   засобом
  інформаційного доступу.
         alex.voronkin@gmail.com
  Розподілені обчислення звільняють людину від
  прив'язки до єдиного робочого місця та відкриває
  максимальні  можливості   отримання  знань
  незалежно від географічних, соціально-економічних
  та інших факторів.
         alex.voronkin@gmail.com
З 2000 р. ініціативи по створенню в Інтернеті відкритих
освітніх ресурсів активно підтримує ЮНЕСКО.
       http://window.edu.ru/resource/331/73331/files/3214683.pdf
Великі програми ЮНЕСКО


  Освіта
  Природничі науки
  Соціальні та гуманітарні науки
  Культура
  Комунікація та інформація          alex.voronkin@gmail.com
Напрями програми
       “Комунікація та інформація”

        Электронное         Средства массовой
         обучение          информации
Этические аспекты                   Культурное разнообразие
              Комунікація та
 информационного                      и культурная
  общества        інформація           самобытность
         Доступ к           Электронная
        информации и           научная
         знаниям           деятельность

           alex.voronkin@gmail.com
Міжурядова програма ЮНЕСКО
      “Інформація для всіх”
програма присвячена виключно сприянню загального доступу до
інформації та знань з метою створення якісно нових умов розвитку
науки, освіти та культури, що є ключовим моментом розбудови
суспільства знань.Мета програми:

o інформаційний розвиток світового співтовариства в умовах
інтенсивного та масового впровадження ІКТ,

o визначачення загальної для всіх країн стратегії, методів та
інструментарію для побудови правового і вільного інформаційного
суспільства.
          alex.voronkin@gmail.com
У 2001 році Массачусетським технологічним інститутом
було анонсовано проект OpenCourseWare по розміщенню
у відкритому доступі матеріалів всіх курсів інституту.
З 2003–2004 рр. розпочинається бум соціальних мереж
(LinkedIn, MySpace, Facebook та ін.).
            Соціальний граф Facebook
http://www.computerra.ru/4340/vse-svyazi-sotsialnoy-seti-facebook-na-odnoy-k/
РЕЙТИНГ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ТА ПЗ ДЛЯ НАВЧАННЯ
                                 2012р.
Centre for Learning and Performance Technologies (C4LPT) – Джейн Харт
            http://c4lpt.co.uk/top100tools
В 2005 році канадський дослідник С. Даунс запропонував
нову філософію навчання E-learning 2.0.


В 2008 г. Дж. Сіменс і С. Даунс проводять відкритий
дистанційний курс „Connectivism and Connective
Knowledge”, на який записалося більше 2000 слухачів з
усього світу.


Для того щоб охарактеризувати численність слухачів
дослідники Д. Кормьє і Б. Александр запропонували
термін – „Масовий відкритий дистанційний курс” (від
англ. MOOC – massive open on-line course).

        alex.voronkin@gmail.com
МВДК - це
  інтерактивний курс з відкритою та вільною реєстрацією,
 публічним загальним навчальним планом та відкритими
 результатами (McAulay A., Stewart B., Siemens G., 2010
 http://www.elearnspace.org/Articles/MOOC_Final.pdf),

 де відкритість означає безоплатний характер надання
 освітніх послуг
        alex.voronkin@gmail.com
Приклади
„Майбутнє освіти” (2009 р.), керівник - Дж. Сіменса (600 учасників)
                                ttp://edfutures.com


„Конективізм та мережеві знання”, 2009 р., тьютори – Дж. Сіменс і С. Даунс.
  Кількість зареєстрованих осіб – понад 2200;


„Соціальні сервіси та відкрита освіта”, 2010 р., тьютор – А. Курос. Прийняло
  участь понад 180 учасників;„Навчання й аналітика знань”, 2011 р., керівник - Дж. Сіменс, (1500 учасників);
                         http://www.learninganalytics.net


„Дистанційне навчання сьогодні й завтра” , 2011 р. керівник - Рей Шредер
  (2500 учасників), 2011 г.
                      https://sites.google.com/site/edumooc
„Штучний інтелект” – курс, ініційований в 2011 році професором Стенфордсько-
го університету С. Траном.
Зареєструвалося понад 160000 слухачів із 190 країн світу. https://www.ai-class.com
Серед вітчизняної практики проведення відкритих
   дистанційних курсів можна назвати ініціативи
           НТУУ „ХПІ”:

  „Стратегія розвитку дистанційного навчання в організації”
  (лютий-квітень 2011 р., зареєструвалося 45 осіб),

  „Соціальні сервіси у дистанційному навчанні” (травень-
  липень 2011 р., зареєструвалося 43 особи, число відвідувачів
  приблизно в два рази перевищує число зареєстрованих),

  „Дистанційне навчання від А до Я” (2012 р.),

  „Проектування в e-learning” (2013 р.).

           alex.voronkin@gmail.com
  В 2011 році Гарвардський університет і Массачусетський
  технологічний інститут спільно розпочали роботу по
  створенню освітньої некомерційної платформи edX.

  В 2012 році С. Тран, Д. Ставенс і М. Сокольскі створили
  власну освітню платформу Udacity.
  На 5 березня 2013 року Udacity пропонує 22 курси (
  https://www.udacity.com/courses).

  Ще один потужний проект було засновано професорами
  Стенфордського університету Е. Енжі та Д. Коллер –
  Coursera (https://www.coursera.org). У проект було
  вкладено $16 млн.

          alex.voronkin@gmail.com
  В 2012 році 11 ВНЗ Великобританії вирішили
  створити власний (конкурентний з Courcera і EdX)
  відкритий он-лайн проект     FutureLearn (
  http://futurelearn.org).
            alex.voronkin@gmail.com
Типи масових відкритих дистанційних
          курсів

  курси, організовані на ідеях конективізму

  формальні курси, які більш схожі на традиційні LMS-
  курси, але організовані на платформах Coursera, edХ.
    Щоб їх розрізняти С. Даунс запропонував ввести
  терміни: „cMOOC” і „xMOOC”.

  Л. Лейн та інші дослідники пропонують виділити ще
  третій тип – задачно-орієнтовані дистанційні курси
  (task-based MOOC).
         alex.voronkin@gmail.com
http://www.hackeducation.com/2012/08/21/the-mechanical-mooc


        alex.voronkin@gmail.com
Активно працюють тільки 10-15% від усіх
    зареєстрованих учасників МВДК

Практика організації відкритих дистанційних курсів показує, що
активно працюють тільки 10-15% від усіх зареєстрованих учасників, а
іноді ще менше.

Так, відсів студентів у курсі з біоелектрики (Coursera) склав 97% - до
підсумкового іспиту із 12700 студентів було допущено близько 350*.

Науковий співробітник лабораторії навчання MIT Jennifer DeBoer
працює над вивченням класифікації слухачів Mасових Відкритих
Дистанційних Курсів.*Bioelectricity: A Quantitative Approach
http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6216/Duke_Bioelectricity_MOO
Mark Smithers. The Development of Connectivism and MOOCs
http://www.masmithers.com/2012/09/05/the-development-of-connectivism-and-moocs-diagram
Такі масштабні проекти реалізують принципово нові
можливості передачі знань та набувають широкої
популярності серед людей зі всього світу – будь-яка
людина може спиратися не національну освітню
систему, а на відкриту глобальну.   MOOCs – одна із форм відкритої освіти.
       alex.voronkin@gmail.com
АВТОРСЬКИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС
    «ВСТУП ДО ФІЗИКИ ЗВУКУ»

 У жовтні–грудні 2011 року автором було проведено відкритий
дистанційний курс „Вступ до фізики звуку”, орієнтований на
старшокласників.

 У курсі виявили бажання взяти 22 слухача з України, близького
та дальнього зарубіжжя (зафіксовано більш 740 переглядів
підсумкової web-сторінки дистанційного курсу з результатами й
висновками - http://tdo.at.ua/news/zvuk/2012-01-07-51).

 З усіх учасників більш активними були 7 слухачів: шість з
України (Луганська область) і один із США (Бостон). Найбільш
високу підготовленість показали тільки 2 слухача.
  Заняття проходили у віртуальних он-лайн класах у формі
  вебінарів. Під час яких використовувався презентаційний
  супровід з демонстраційними графічними (в середньому на
  1 заняття – 10 демонстрацій).
  Такий підхід сприяв підвищенню зацікавленості та
  бажанню учасників повторити експеримент самостійно.
  На навчальну, методичну й організаційну роботу зі
  супроводу дистанційного курсу автором було затрачено 137
  академічних годин.

  Уперше акцент відкритого дистанційного курсу було
  зосереджено на науково-дослідницькій роботі з обдарованою
  молоддю. Під час вебінарів використовувалися оригінальні
  тренажери.  Так,     учень     Сєверодонецького
  багатопрофільного ліцею Т. Хохола створив
  демонстраційний комплекс (із 4-х імітаційних
  моделей)


          alex.voronkin@gmail.com
ЛИЦЬОВІ ПАНЕЛІ ПРОГРАМ
           Your logo here
   alex.voronkin@gmail.com
  У квітні 2012 р. ця робота зайняла почесне III-є місце в
  заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
  дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.
          alex.voronkin@gmail.com
По закінченню дистанційного курсу у деяких слухачів виникло бажання
взяти участь у новому віртуальному науково-пізнавальному проекті.
   У березні 2012 року автором створена віртуальна школа науково-
технічної   творчості   (www.tdo.at.ua/index/virtualna_shkola/0-49), а
відповідна група відкрита в соціальній мережі «ВКонтакте» (
www.vk.com/club36640106).
      alex.voronkin@gmail.com
http://tdo.at.ua/index/virtualna_shkola/0-49
Деякі відповіді учасників на питання
   підсумкової анкети щодо вражень від курсу
  „Приймав участь у такому заході вперше. Особливо сподобалися наочні приклади
  й доступність демонстрацій. Інформація цікава, тому що в школі ми її не
  вивачаємо. Курс допоміг краще зрозуміти фізику звукових коливань і хвиль,
  принципи утворення й поширення хвиль у різних середовищах. Особливо
  сподобалася тема по стоячим хвилям і методам їхньої візуалізації”;

  „Приймаю участь у відкритому дистанційному курсі вперше. Дуже сподобалася
  ця форма навчання! Було б непогано залучати якнайбільше слухачів у такі
  проекти! Дуже сподобалося самому виступати з доповіддю – у платформі було
  зручно спілкуватися, управляти слайдами й демонструвати відео...”;

  „Такі проекти поки рідкість на території України. Дистанційний курс насичений за
  змістом: охоплює всі аспекти даної теми, супроводжується великим числом
  демонстрацій... Особливо цінно те, що деякі питання, що розглядалися у рамках
  даного проекту, не висвітлюються в шкільному курсі фізики (рівень стандарту)
  …”;

  „Багато чула про дистанційне навчання, але участь у подібному заході брала
  вперше. Дуже зручна форма. Найбільше сподобалися цікаві наочні матеріали
  (демонстрації), відкритість дистанційного курсу і відсутність жорсткого
              alex.voronkin@gmail.com
  контролю”.
По материалам дистанционного курса
 вышли с печати учебные пособия
Презентація посібника “Введение в физику
 звука” в Севастопольському національному
      технічному університеті

VIII Міжнародна науково-технічна
 конференція “Актуальні питання
   біологічної фізики і хімії”
     24 квітня 2012 р.
Література
  Калініченко Л. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційної глобалізації /
  Л. Л. Калініченко // Проблеми економіки транспорту. – 2011. – № 2. – С. 56-60.

  Информационные и коммуникационные технологии в подготовке преподавателей : руководство по
  планированию [Электронный ресурс] / Н. Аллен, Дж. Андерсон, Н. Дэвис и др. – Режим доступа : http://
  www.ifap.ru/library/book273.pdf.

  Здіорук С. І. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору : аналітична доповідь
  [Електронний ресурс] / С. І. Здіорук, А. Ю. Іщенко, М. М. Карпенко. – Режим доступу :
  http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf.

  Саакянц М. С. Зміна парадигми теорії ігрової діяльності в сучасному освітньому просторі [Електронний
  ресурс] / М. С. Саакянц. – Режим доступу : http://www.ukrdeti.com/firstforum/p51.html.

  Згуровський М. З. Оброблення наукових даних в умовах інформаційного «буму» [Електронний ресурс] / М.
  З. Згуровський, А. І. Петренко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – №2. – С. 7–25. –
  Режим доступу : http://journal.iasa.kpi.ua/arhiv/2012/No2/2012-n2-zgurovsky-text.

  Кухаренко В. Н. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі [Електронний ресурс] / В.
  Н. Кухаренко // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2012. – № 1. – С. 40–50. – Режим
  доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tipuss/2012_1/Kuhar.pdf

  Coursera [Електронний ресурс] // Вікіпедія : матеріал вільної енциклопедії. – Режим доступу :
  http://ru.wikipedia.org/wiki/Coursera.

  Massive open online course [Електронний ресурс] // Вікіпедія : матеріал вільної енциклопедії. – Режим
  доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course.
Дякую за увагу!
  Координати
  -E-mail: alex.voronkin@gmail.com
  -Сайт: http://www.tdo.at.ua
  -Facebook: http://www.facebook.com/alexey.voronkin
  -Twitter: @alexvoronkin
1 sur 41

Recommandé

Web2 Kurs par
Web2 KursWeb2 Kurs
Web2 Kursnina_dem
447 vues23 diapositives
соціальні сервіси веб 2 par
соціальні сервіси веб 2соціальні сервіси веб 2
соціальні сервіси веб 2nina_dement
2.9K vues33 diapositives
Крюкова Людмила Владиславівна Віртуальні спільноти par
Крюкова Людмила Владиславівна Віртуальні спільноти Крюкова Людмила Владиславівна Віртуальні спільноти
Крюкова Людмила Владиславівна Віртуальні спільноти Степненська Зш Степное
675 vues22 diapositives
патаракін є.д. створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на ... par
патаракін є.д. створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на ...патаракін є.д. створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на ...
патаракін є.д. створення учнівських, студентських і викладацьких спільнот на ...Pasha Andronatiy
2.5K vues88 diapositives
MOOC Elaz 09-11-11 par
MOOC Elaz 09-11-11MOOC Elaz 09-11-11
MOOC Elaz 09-11-11Vladimir Kukharenko
960 vues42 diapositives
Тренінг з дистанційного навчання par
Тренінг з дистанційного навчанняТренінг з дистанційного навчання
Тренінг з дистанційного навчанняAlexander Babich
2.2K vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

сучасне дистанційне навчання par
сучасне дистанційне навчаннясучасне дистанційне навчання
сучасне дистанційне навчанняVladimir Kukharenko
550 vues54 diapositives
презентация par
презентацияпрезентация
презентацияperovairina97
406 vues14 diapositives
vorotinzevapartnerstvo par
vorotinzevapartnerstvovorotinzevapartnerstvo
vorotinzevapartnerstvotank1975
648 vues42 diapositives
5 маг 2015 par
5 маг 20155 маг 2015
5 маг 2015Tatyana Oleinik
254 vues39 diapositives
5 маг 2015 par
5 маг 20155 маг 2015
5 маг 2015Tatyana Oleinik
247 vues39 diapositives
innovpoektparnterstvo par
innovpoektparnterstvoinnovpoektparnterstvo
innovpoektparnterstvotank1975
662 vues10 diapositives

Tendances(12)

Similaire à МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспекти. par
Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспекти.Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспекти.
Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспекти.labmtdn
1.5K vues30 diapositives
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ par
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИOleksii Voronkin
1.4K vues26 diapositives
Воронкін О.С. (ITEA-2011) par
Воронкін О.С. (ITEA-2011)Воронкін О.С. (ITEA-2011)
Воронкін О.С. (ITEA-2011)ITEA Conferences
946 vues31 diapositives
СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ „ТЕХНОЛОГІЇ ДИ... par
СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ „ТЕХНОЛОГІЇ ДИ...СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ „ТЕХНОЛОГІЇ ДИ...
СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ „ТЕХНОЛОГІЇ ДИ...Oleksii Voronkin
661 vues26 diapositives
Fest eur par
Fest eurFest eur
Fest eurTatyana Oleinik
194 vues9 diapositives

Similaire à МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ(20)

Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспекти. par labmtdn
Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспекти.Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспекти.
Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспекти.
labmtdn1.5K vues
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ par Oleksii Voronkin
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Oleksii Voronkin1.4K vues
СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ „ТЕХНОЛОГІЇ ДИ... par Oleksii Voronkin
СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ „ТЕХНОЛОГІЇ ДИ...СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ „ТЕХНОЛОГІЇ ДИ...
СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ „ТЕХНОЛОГІЇ ДИ...
Oleksii Voronkin661 vues
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ par Артём Бондаренко
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Використання освітніх Інтернет-ресурсів для безперервної освіти педагога par ymcmb_ua
Використання освітніх Інтернет-ресурсів для безперервної освіти педагогаВикористання освітніх Інтернет-ресурсів для безперервної освіти педагога
Використання освітніх Інтернет-ресурсів для безперервної освіти педагога
ymcmb_ua1.4K vues
Сайт, як чинник медіаосвітнього процесу par ssusere7336a
Сайт, як чинник медіаосвітнього процесуСайт, як чинник медіаосвітнього процесу
Сайт, як чинник медіаосвітнього процесу
ssusere7336a1.5K vues
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕН... par Oleksii Voronkin
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕН...ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕН...
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕН...
Oleksii Voronkin2.3K vues
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні par Владимир Фирсов
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україніпроект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні
проект концептуальних засад з розвитку електронної освіти в україні

Plus de Oleksii Voronkin

Культура як науковий феномен.pptx par
 Культура як науковий феномен.pptx Культура як науковий феномен.pptx
Культура як науковий феномен.pptxOleksii Voronkin
14 vues16 diapositives
O. Voronkin, S. Lushchin. Laser Diffraction on Particles of a Damaged Surface... par
O. Voronkin, S. Lushchin. Laser Diffraction on Particles of a Damaged Surface...O. Voronkin, S. Lushchin. Laser Diffraction on Particles of a Damaged Surface...
O. Voronkin, S. Lushchin. Laser Diffraction on Particles of a Damaged Surface...Oleksii Voronkin
7 vues7 diapositives
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті par
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті Oleksii Voronkin
370 vues21 diapositives
Воронкін О.С. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчально... par
Воронкін О.С. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчально...Воронкін О.С. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчально...
Воронкін О.С. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчально...Oleksii Voronkin
51 vues39 diapositives
Використання STEM-проєктів під час дистанційного навчання: ідеї, підходи та с... par
Використання STEM-проєктів під час дистанційного навчання: ідеї, підходи та с...Використання STEM-проєктів під час дистанційного навчання: ідеї, підходи та с...
Використання STEM-проєктів під час дистанційного навчання: ідеї, підходи та с...Oleksii Voronkin
32 vues67 diapositives
PISA 2022: оцінювання математичної грамотності par
PISA 2022: оцінювання математичної грамотностіPISA 2022: оцінювання математичної грамотності
PISA 2022: оцінювання математичної грамотностіOleksii Voronkin
38 vues26 diapositives

Plus de Oleksii Voronkin(20)

Культура як науковий феномен.pptx par Oleksii Voronkin
 Культура як науковий феномен.pptx Культура як науковий феномен.pptx
Культура як науковий феномен.pptx
O. Voronkin, S. Lushchin. Laser Diffraction on Particles of a Damaged Surface... par Oleksii Voronkin
O. Voronkin, S. Lushchin. Laser Diffraction on Particles of a Damaged Surface...O. Voronkin, S. Lushchin. Laser Diffraction on Particles of a Damaged Surface...
O. Voronkin, S. Lushchin. Laser Diffraction on Particles of a Damaged Surface...
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті par Oleksii Voronkin
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті
Воронкін О.С. Можливості використання генеративного штучного інтелекту в освіті
Oleksii Voronkin370 vues
Воронкін О.С. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчально... par Oleksii Voronkin
Воронкін О.С. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчально...Воронкін О.С. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчально...
Воронкін О.С. Потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчально...
Використання STEM-проєктів під час дистанційного навчання: ідеї, підходи та с... par Oleksii Voronkin
Використання STEM-проєктів під час дистанційного навчання: ідеї, підходи та с...Використання STEM-проєктів під час дистанційного навчання: ідеї, підходи та с...
Використання STEM-проєктів під час дистанційного навчання: ідеї, підходи та с...
PISA 2022: оцінювання математичної грамотності par Oleksii Voronkin
PISA 2022: оцінювання математичної грамотностіPISA 2022: оцінювання математичної грамотності
PISA 2022: оцінювання математичної грамотності
ВОРОНКІН О.С. ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА par Oleksii Voronkin
ВОРОНКІН О.С. ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГАВОРОНКІН О.С. ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
ВОРОНКІН О.С. ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
Oleksii Voronkin303 vues
Адаптація до стресу та стресостійкість особистості par Oleksii Voronkin
Адаптація до стресу та стресостійкість особистостіАдаптація до стресу та стресостійкість особистості
Адаптація до стресу та стресостійкість особистості
Oleksii Voronkin8.6K vues
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ par Oleksii Voronkin
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ І STEM-ЛАБОРАТОРІЙ
Oleksii Voronkin520 vues
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ par Oleksii Voronkin
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
Oleksii Voronkin599 vues
БЛОК НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ par Oleksii Voronkin
БЛОК НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИБЛОК НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ
БЛОК НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ
Oleksii Voronkin289 vues
ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ЧОХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ ТА БРЕЛОК par Oleksii Voronkin
ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ЧОХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ ТА БРЕЛОКПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ЧОХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ ТА БРЕЛОК
ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ЧОХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ ТА БРЕЛОК
Oleksii Voronkin139 vues
Методичні рекомендації про викладання фізики та астрономії у 2021-2022 навча... par Oleksii Voronkin
Методичні рекомендації про викладання фізики та астрономії у 2021-2022 навча...Методичні рекомендації про викладання фізики та астрономії у 2021-2022 навча...
Методичні рекомендації про викладання фізики та астрономії у 2021-2022 навча...
Oleksii Voronkin501 vues
Методичні рекомендації про викладання математики у 2021-2022 навчальному році... par Oleksii Voronkin
Методичні рекомендації про викладання математики у 2021-2022 навчальному році...Методичні рекомендації про викладання математики у 2021-2022 навчальному році...
Методичні рекомендації про викладання математики у 2021-2022 навчальному році...
Oleksii Voronkin579 vues
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу... par Oleksii Voronkin
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...
Методична розробка навчальних завдань у контексті оновленої таксономії Б. Блу...
Oleksii Voronkin515 vues
Довідкові матеріали до НМТ з математики par Oleksii Voronkin
Довідкові матеріали до НМТ з математики Довідкові матеріали до НМТ з математики
Довідкові матеріали до НМТ з математики
Oleksii Voronkin139.9K vues
Програма ЗНО з математики par Oleksii Voronkin
Програма ЗНО з математикиПрограма ЗНО з математики
Програма ЗНО з математики
Oleksii Voronkin604 vues
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм par Oleksii Voronkin
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програмІнтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм
Oleksii Voronkin513 vues
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм par Oleksii Voronkin
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програмІнтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм
Oleksii Voronkin428 vues

Dernier

Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
63 vues15 diapositives
гопчук а.а.pptx par
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
7 vues21 diapositives
ІКТ .pptx par
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
5 vues6 diapositives
Експресіонізм par
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
5 vues14 diapositives
В'ячеслав Васильович Петров par
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 vues10 diapositives

Dernier(19)

Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 vues
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues

МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

 • 1. МАСШТАБНІ ПРОЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ IV М іж на ф ро ор дн у м ий 20 ос 13 віт н ій Олексій Воронкін alex.voronkin@gmail.com http://oeopkonf4.blogspot.com/p/4.html
 • 2. У світі спостерігається інтенсивний процес зміни системних властивостей освітньої системи, що безпосередньо пов’язано з процесами інформатизації та розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. alex.voronkin@gmail.com
 • 3. ІКТ є не просто технічною інфраструктурою, а й глобальним інструментом перерозподілу ідей, знань, капіталу та праці.  Питанням інформатизації освіти й впровадження новітніх ІКТ в освітню сферу в Україні приділяється доволі значна увага. Зокрема ухвалено низку Законів й урядових документів alex.voronkin@gmail.com
 • 4. Глобальні тенденції вищої освіти  збільшення числа студентів,  інтернаціоналізація,  збільшення числа робітників сфери вищої освіти,  комп'ютеризація (інформатизація),  розвиток дистанційних освітніх технологій,  формуються соціальні й психологічні передумови моделі відкритої освіти alex.voronkin@gmail.com
 • 5. Модель відкритої освіти передбачає  відкритість для суспільства навчальних матеріалів;  відкритість навчального процесу та доступність якісних інструментів колективної роботи з різноманітними освітніми матеріалами та вільного обміну досвідом;  відкритість результатів навчальної діяльності;  відкритість результатів наукових досліджень незалежно від географічних; соціально-економічних й інших факторів. alex.voronkin@gmail.com
 • 6. Відкрита освіта - це система організаційних, педагогічних й інформаційних технологій, у якій реалізуються відкриті стандарти на інтерфейси, формати й протоколи обміну інформацією з метою забезпечення прозорої діяльності, мобільності, стабільності, ефективності й безперервності процесу пізнання. У кожного учня з’являється можливість обирати мету, зміст, спосіб, місце й час навчання, а у навчальних закладів – можливість різними шляхами здійснювати надання освітніх послуг, які відповідатимуть вимогам ринку праці й соціальним потребам.
 • 7. Основою для створення відкритого освітнього простору стали web-технології та технології „хмарних обчислень” (англ. cloud computing). http://www.osp.ru/os/2007/03/4159847/
 • 8. http://zoom.cnews.ru/publication/item/32200 alex.voronkin@gmail.com Your logo here
 • 9. http://wiki.vspu.ru/workroom/tehnol/index  Розподілені обчислення змінюють взаємодію людей і об’єктів із цифровим світом, роблячи персональні й мобільні пристрої домінуючим засобом інформаційного доступу. alex.voronkin@gmail.com
 • 10. Розподілені обчислення звільняють людину від прив'язки до єдиного робочого місця та відкриває максимальні можливості отримання знань незалежно від географічних, соціально-економічних та інших факторів. alex.voronkin@gmail.com
 • 11. З 2000 р. ініціативи по створенню в Інтернеті відкритих освітніх ресурсів активно підтримує ЮНЕСКО. http://window.edu.ru/resource/331/73331/files/3214683.pdf
 • 12. Великі програми ЮНЕСКО  Освіта  Природничі науки  Соціальні та гуманітарні науки  Культура  Комунікація та інформація alex.voronkin@gmail.com
 • 13. Напрями програми “Комунікація та інформація” Электронное Средства массовой обучение информации Этические аспекты Культурное разнообразие Комунікація та информационного и культурная общества інформація самобытность Доступ к Электронная информации и научная знаниям деятельность alex.voronkin@gmail.com
 • 14. Міжурядова програма ЮНЕСКО “Інформація для всіх” програма присвячена виключно сприянню загального доступу до інформації та знань з метою створення якісно нових умов розвитку науки, освіти та культури, що є ключовим моментом розбудови суспільства знань. Мета програми: o інформаційний розвиток світового співтовариства в умовах інтенсивного та масового впровадження ІКТ, o визначачення загальної для всіх країн стратегії, методів та інструментарію для побудови правового і вільного інформаційного суспільства. alex.voronkin@gmail.com
 • 15. У 2001 році Массачусетським технологічним інститутом було анонсовано проект OpenCourseWare по розміщенню у відкритому доступі матеріалів всіх курсів інституту.
 • 16. З 2003–2004 рр. розпочинається бум соціальних мереж (LinkedIn, MySpace, Facebook та ін.). Соціальний граф Facebook http://www.computerra.ru/4340/vse-svyazi-sotsialnoy-seti-facebook-na-odnoy-k/
 • 17. РЕЙТИНГ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ТА ПЗ ДЛЯ НАВЧАННЯ 2012р. Centre for Learning and Performance Technologies (C4LPT) – Джейн Харт http://c4lpt.co.uk/top100tools
 • 18. В 2005 році канадський дослідник С. Даунс запропонував нову філософію навчання E-learning 2.0. В 2008 г. Дж. Сіменс і С. Даунс проводять відкритий дистанційний курс „Connectivism and Connective Knowledge”, на який записалося більше 2000 слухачів з усього світу. Для того щоб охарактеризувати численність слухачів дослідники Д. Кормьє і Б. Александр запропонували термін – „Масовий відкритий дистанційний курс” (від англ. MOOC – massive open on-line course). alex.voronkin@gmail.com
 • 19. МВДК - це інтерактивний курс з відкритою та вільною реєстрацією, публічним загальним навчальним планом та відкритими результатами (McAulay A., Stewart B., Siemens G., 2010 http://www.elearnspace.org/Articles/MOOC_Final.pdf), де відкритість означає безоплатний характер надання освітніх послуг alex.voronkin@gmail.com
 • 20. Приклади „Майбутнє освіти” (2009 р.), керівник - Дж. Сіменса (600 учасників) ttp://edfutures.com „Конективізм та мережеві знання”, 2009 р., тьютори – Дж. Сіменс і С. Даунс. Кількість зареєстрованих осіб – понад 2200; „Соціальні сервіси та відкрита освіта”, 2010 р., тьютор – А. Курос. Прийняло участь понад 180 учасників; „Навчання й аналітика знань”, 2011 р., керівник - Дж. Сіменс, (1500 учасників); http://www.learninganalytics.net „Дистанційне навчання сьогодні й завтра” , 2011 р. керівник - Рей Шредер (2500 учасників), 2011 г. https://sites.google.com/site/edumooc
 • 21. „Штучний інтелект” – курс, ініційований в 2011 році професором Стенфордсько- го університету С. Траном. Зареєструвалося понад 160000 слухачів із 190 країн світу. https://www.ai-class.com
 • 22. Серед вітчизняної практики проведення відкритих дистанційних курсів можна назвати ініціативи НТУУ „ХПІ”:  „Стратегія розвитку дистанційного навчання в організації” (лютий-квітень 2011 р., зареєструвалося 45 осіб),  „Соціальні сервіси у дистанційному навчанні” (травень- липень 2011 р., зареєструвалося 43 особи, число відвідувачів приблизно в два рази перевищує число зареєстрованих),  „Дистанційне навчання від А до Я” (2012 р.),  „Проектування в e-learning” (2013 р.). alex.voronkin@gmail.com
 • 23. В 2011 році Гарвардський університет і Массачусетський технологічний інститут спільно розпочали роботу по створенню освітньої некомерційної платформи edX.  В 2012 році С. Тран, Д. Ставенс і М. Сокольскі створили власну освітню платформу Udacity. На 5 березня 2013 року Udacity пропонує 22 курси ( https://www.udacity.com/courses).  Ще один потужний проект було засновано професорами Стенфордського університету Е. Енжі та Д. Коллер – Coursera (https://www.coursera.org). У проект було вкладено $16 млн. alex.voronkin@gmail.com
 • 24. В 2012 році 11 ВНЗ Великобританії вирішили створити власний (конкурентний з Courcera і EdX) відкритий он-лайн проект FutureLearn ( http://futurelearn.org). alex.voronkin@gmail.com
 • 25. Типи масових відкритих дистанційних курсів  курси, організовані на ідеях конективізму  формальні курси, які більш схожі на традиційні LMS- курси, але організовані на платформах Coursera, edХ. Щоб їх розрізняти С. Даунс запропонував ввести терміни: „cMOOC” і „xMOOC”.  Л. Лейн та інші дослідники пропонують виділити ще третій тип – задачно-орієнтовані дистанційні курси (task-based MOOC). alex.voronkin@gmail.com
 • 27. Активно працюють тільки 10-15% від усіх зареєстрованих учасників МВДК Практика організації відкритих дистанційних курсів показує, що активно працюють тільки 10-15% від усіх зареєстрованих учасників, а іноді ще менше. Так, відсів студентів у курсі з біоелектрики (Coursera) склав 97% - до підсумкового іспиту із 12700 студентів було допущено близько 350*. Науковий співробітник лабораторії навчання MIT Jennifer DeBoer працює над вивченням класифікації слухачів Mасових Відкритих Дистанційних Курсів. *Bioelectricity: A Quantitative Approach http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6216/Duke_Bioelectricity_MOO
 • 28. Mark Smithers. The Development of Connectivism and MOOCs http://www.masmithers.com/2012/09/05/the-development-of-connectivism-and-moocs-diagram
 • 29. Такі масштабні проекти реалізують принципово нові можливості передачі знань та набувають широкої популярності серед людей зі всього світу – будь-яка людина може спиратися не національну освітню систему, а на відкриту глобальну. MOOCs – одна із форм відкритої освіти. alex.voronkin@gmail.com
 • 30. АВТОРСЬКИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «ВСТУП ДО ФІЗИКИ ЗВУКУ» У жовтні–грудні 2011 року автором було проведено відкритий дистанційний курс „Вступ до фізики звуку”, орієнтований на старшокласників. У курсі виявили бажання взяти 22 слухача з України, близького та дальнього зарубіжжя (зафіксовано більш 740 переглядів підсумкової web-сторінки дистанційного курсу з результатами й висновками - http://tdo.at.ua/news/zvuk/2012-01-07-51). З усіх учасників більш активними були 7 слухачів: шість з України (Луганська область) і один із США (Бостон). Найбільш високу підготовленість показали тільки 2 слухача.
 • 31. Заняття проходили у віртуальних он-лайн класах у формі вебінарів. Під час яких використовувався презентаційний супровід з демонстраційними графічними (в середньому на 1 заняття – 10 демонстрацій).  Такий підхід сприяв підвищенню зацікавленості та бажанню учасників повторити експеримент самостійно.
 • 32. На навчальну, методичну й організаційну роботу зі супроводу дистанційного курсу автором було затрачено 137 академічних годин.  Уперше акцент відкритого дистанційного курсу було зосереджено на науково-дослідницькій роботі з обдарованою молоддю. Під час вебінарів використовувалися оригінальні тренажери. Так, учень Сєверодонецького багатопрофільного ліцею Т. Хохола створив демонстраційний комплекс (із 4-х імітаційних моделей) alex.voronkin@gmail.com
 • 33. ЛИЦЬОВІ ПАНЕЛІ ПРОГРАМ Your logo here alex.voronkin@gmail.com
 • 34. У квітні 2012 р. ця робота зайняла почесне III-є місце в заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України. alex.voronkin@gmail.com
 • 35. По закінченню дистанційного курсу у деяких слухачів виникло бажання взяти участь у новому віртуальному науково-пізнавальному проекті. У березні 2012 року автором створена віртуальна школа науково- технічної творчості (www.tdo.at.ua/index/virtualna_shkola/0-49), а відповідна група відкрита в соціальній мережі «ВКонтакте» ( www.vk.com/club36640106). alex.voronkin@gmail.com
 • 37. Деякі відповіді учасників на питання підсумкової анкети щодо вражень від курсу  „Приймав участь у такому заході вперше. Особливо сподобалися наочні приклади й доступність демонстрацій. Інформація цікава, тому що в школі ми її не вивачаємо. Курс допоміг краще зрозуміти фізику звукових коливань і хвиль, принципи утворення й поширення хвиль у різних середовищах. Особливо сподобалася тема по стоячим хвилям і методам їхньої візуалізації”;  „Приймаю участь у відкритому дистанційному курсі вперше. Дуже сподобалася ця форма навчання! Було б непогано залучати якнайбільше слухачів у такі проекти! Дуже сподобалося самому виступати з доповіддю – у платформі було зручно спілкуватися, управляти слайдами й демонструвати відео...”;  „Такі проекти поки рідкість на території України. Дистанційний курс насичений за змістом: охоплює всі аспекти даної теми, супроводжується великим числом демонстрацій... Особливо цінно те, що деякі питання, що розглядалися у рамках даного проекту, не висвітлюються в шкільному курсі фізики (рівень стандарту) …”;  „Багато чула про дистанційне навчання, але участь у подібному заході брала вперше. Дуже зручна форма. Найбільше сподобалися цікаві наочні матеріали (демонстрації), відкритість дистанційного курсу і відсутність жорсткого alex.voronkin@gmail.com контролю”.
 • 38. По материалам дистанционного курса вышли с печати учебные пособия
 • 39. Презентація посібника “Введение в физику звука” в Севастопольському національному технічному університеті VIII Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні питання біологічної фізики і хімії” 24 квітня 2012 р.
 • 40. Література  Калініченко Л. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційної глобалізації / Л. Л. Калініченко // Проблеми економіки транспорту. – 2011. – № 2. – С. 56-60.  Информационные и коммуникационные технологии в подготовке преподавателей : руководство по планированию [Электронный ресурс] / Н. Аллен, Дж. Андерсон, Н. Дэвис и др. – Режим доступа : http:// www.ifap.ru/library/book273.pdf.  Здіорук С. І. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору : аналітична доповідь [Електронний ресурс] / С. І. Здіорук, А. Ю. Іщенко, М. М. Карпенко. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Science_educational-e2f67.pdf.  Саакянц М. С. Зміна парадигми теорії ігрової діяльності в сучасному освітньому просторі [Електронний ресурс] / М. С. Саакянц. – Режим доступу : http://www.ukrdeti.com/firstforum/p51.html.  Згуровський М. З. Оброблення наукових даних в умовах інформаційного «буму» [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський, А. І. Петренко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – №2. – С. 7–25. – Режим доступу : http://journal.iasa.kpi.ua/arhiv/2012/No2/2012-n2-zgurovsky-text.  Кухаренко В. Н. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі [Електронний ресурс] / В. Н. Кухаренко // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2012. – № 1. – С. 40–50. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tipuss/2012_1/Kuhar.pdf  Coursera [Електронний ресурс] // Вікіпедія : матеріал вільної енциклопедії. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Coursera.  Massive open online course [Електронний ресурс] // Вікіпедія : матеріал вільної енциклопедії. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course.
 • 41. Дякую за увагу! Координати -E-mail: alex.voronkin@gmail.com -Сайт: http://www.tdo.at.ua -Facebook: http://www.facebook.com/alexey.voronkin -Twitter: @alexvoronkin