Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

презентация универсал педсовет май 15 16 н.р.

131 vues

Publié le

16

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

презентация универсал педсовет май 15 16 н.р.

 1. 1. «Універсал» - психолого- педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів
 2. 2. Мета проекту: на засадах особистісно- орієнтованого підходу створити систему виховної роботи, спрямовану на соціалізацію учнів з урахуванням потенційних можливостей кожного індивіда, утвердження його як особистості, включення в активне суспільне життя навчального закладу, міста, держави.
 3. 3. В основу програми “Універсал” покладено діагностичний комплекс “Соціум”: 1. Соціальна активність особистості за основними видами діяльності; 2. Соціально-комунікативний розвиток учнів класу; 3. Ціннісні орієнтації в сфері спілкування. Крім того, в програмі використано методики: 4. Ціннісні пріоритети (С. Тищенко); 5. Діагностика вад особистісного розвитку “ДВОР” (З. Карпенко).
 4. 4. Для аналізу соціальної активності учнів класу класний керівник та учні здійснюють її оцінку за основними видами діяльності, до яких відносяться: • дозвільно-ігрова; • фізично-оздоровча; • художньо-образна; • предметно-перетворювальна; • навчально-пізнавальна; • соціально-комунікативна; • громадсько-корисна; • національно-громадська; • духовно-катарсична.
 5. 5. Життєва активність учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 0 10 20 30 40 50 60 70 Предметно-перетворююча Духовно-катарсична Художньо-образотворча Навчально-пізнавальна Громадсько-корисна Національно-громадянська Фізично-оздоровча Соціально-комунікативна Дозвільно-ігрова 48% 50% 50% 52% 53% 54% 56% 59% 64%
 6. 6. Ціннісні орієнтації учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 0 10 20 30 40 50 Громадсько-корисна Духовно-катарсична Фізично-оздоровча Навчально-пізнавальна Предметно-перетворююча Соціально-комунікативна Художньо-образотворча Національно-громадянська Дозвільно-ігрова 35% 35% 39% 40% 41% 42% 42% 45% 48%
 7. 7. Структура класних колективів учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 43% 21% 23% 13% Актив Пасив Відторгнуті Ізольовані
 8. 8. Вади особистісного розвитку учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 25% 30% 32% 32% 35% 40% 42% 42% 44%
 9. 9. Ціннісні пріоритети учнів КЗ ЗСЗШІ «Джерело» 0 5 10 15 20 25 30 35 40 40% 37% 35% 32% 30% 30% 26% 18% 17%
 10. 10. Проблемні сфери за результатами діагностики: 1. Недостатній рівень життєвої активності учнів у діяльностях: • навчально-пізнавальної; • художньо-образотворчої; • духовно-катарсичної ; • предметно-перетворювальної. 2. Знижений рівень згуртованості класних колективів. 3. Підвищений рівень невпевненості, естетичної нечутливості, імпульсивності та агресивності дітей. 4. У ціннісних пріоритетах учнів недостатньо вагоме місце займають сфери «Я і праця», «Я і громадянські обов’язки».
 11. 11. Виховні задачі на майбутній рік: • Підвищити рівень згуртованості учнів навчального закладу через залучення до колективних форм роботи відторгнутих учнів методом демонстрації особистості, враховуючи здібності та ресурси даної категорії дітей. • Формувати в учнів школи цінності до навчально- виховної діяльності, враховуючи рівень невпевненості у власних силах вихованців, використовуючи метод демонстрації результатів особистості. • Переключати активність агресивних та імпульсивних дітей у конструктивне русло враховуючи інтереси та схильності дітей. Координувати зусилля вчителів і батьків, дотримуючись єдиної виховної тактики. • Формувати цінності до праці, позиції громадянина.
 12. 12. Дякуємо за увагу!

×