Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Здорова дитина – майбутнє нації

856 vues

Publié le

28/12/2015

Publié dans : Développement personnel
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Здорова дитина – майбутнє нації

  1. 1. «Здорова дитина – майбутнє нації»
  2. 2.  створення здоров’язбережувальних умов організації освітнього процесу;  формування ціннісно-орієнтованих установок на ЗСЖ та здоров’я;  формування соціальних навиків;  створення сприятливих умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я та потенціалу учнів;  формування фізично здорової, толерантної особистості, здатної адаптуватися у сучасному світі;  оптимальна рухова активність, раціональне харчування, здоровий сон, зниження рівня травматизму. Мета програми:
  3. 3. Профілактика і динамічне спостереження за станом здоров'я Створення здоров'язбе- режувальної структури Просвітницько - виховна робота Організація фізкультурно- оздоровочї роботи Блоки програми Раціональна організація навчально- виховного процесу
  4. 4.  повноцінне медичне обслуговування учнів;  якісний контроль за станом здоров’я учнів;  покращення санітарно-гігієнічних умов закладу;  підвищення рівня психічної комфортності у системі «учитель-учень»;  підвищення рівня психічної комфортності;  трансформація сприйняття проблеми педагогами через засвоєння нових методів роботи та ін. Очікувані результати:
  5. 5. 2012 року у м. Києві було підготовлено тренера за тренінговим курсом «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу».

×